Γενικές Πληροφορίες

Η Συνδικαλιστική Δευτεροβάθμια Οργάνωση (Κλαδική Ομοσπονδία) «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ & ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (Π.Ο.Ε.Π.Δ.Χ.Β.) προήλθε από την συγχώνευση των Κλαδικών Ομοσπονδιών :

α) «Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Διυλιστηρίων, Ορυκτελαίων, Πετρελαίου , Υγραερίου (ΠΟΠΕΕΠ - ΔΟΠΥ)» που ιδρύθηκε το 1955 .
 
β) «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και τις Χημικές Βιομηχανίες (ΠΟΕΔΧΒ)» που ιδρύθηκε το 1970 .
 
Η ΝΕΑ επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( Π.Ο.Ε.)
PANHELLENIC ENERGY FEDERATION ( P.E.F.)
Αριθμός Απόφασης Τροποποίησης 186/2014 Ειρηνοδικείου Αθηνών

Μέλος
  • ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
  • INDUSTRIALL – EUROPEAN TRADE UNION
  • INDUSTRIALL – GLOBAL UNION
  • REGIONAL ENERGY TRADE UNIONS NETWORK OF SOUTH EASTERN EUROPE( RETUN – SEE)
 
Έδρα : ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΤΚ 10438 ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ
Τηλ. 0030 210 5236118
        0030 210 5244218


INTERNET:  www.poenergias.gr

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr