Πρότυπα έγγραφα για την πραγματοποίηση Αρχαιρεσιών των Σωματείων μελών μας .

Για την διευκόλυνση των Σωματείων μελών μας , έχουμε αναρτήσει όλα τα πρότυπα έγγραφα που απαιτούνται για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών των πρωτοβάθμιων .

Μετά την πάροδο ενός μήνα από την ολοκλήρωση των εκλογών σας θα πρέπει να αποστείλετε στην Ομοσπονδία επικυρωμένα αντίγραφα των αρχαιρεσιών σας από το πρωτοδικείο μαζί με αντίγραφο του Μητρώου μελών του Σωματείου σας .

Τίτλος
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ)
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΣΕΕ (Επιλογή Δευτεροβάθμιου Οργάνου)
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (Συγκρότηση σε Σώμα)

Για την εγγραφή νέου μέλους στην Ομοσπονδία απαιτούνται επιπλέον
1. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Σωματείου για εγγραφή και αποδοχή των άρθρων του καταστατικού της Ομοσπονδίας.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλη Ομοσπονδία
3. Ισχύον Καταστατικό Σωματείου επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο
4. Αντίγραφο Μητρώου μελών Σωματείου


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία της Ομοσπονδίας (τηλ. 210 5236118 - 210 5244218, email [email protected] )
 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr