ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
Η επίδραση του Covid-19 στην αγορά ενέργειας της Ελλάδας - Τι προκύπτει για ηλεκτρισμό, αέριο, ΑΠΕ

Σε αυτό το πρώιμο στάδιο της κρίσης, είναι αρκετά δύσκολο να υπολογισθεί ή έστω να εκτιμηθεί η καταστροφική επίδραση που αναμένεται να έχει η πανδημία στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. 

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι το σύνολο των ενεργειακών εμπορευμάτων έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την τεράστια μείωση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς. Σε αντιστοιχία με την πλειονότητα των χωρών παγκοσμίως, η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα ιδιαίτερο καθεστώς καραντίνας, περιορίζοντας την κυκλοφορία για όλους τους πολίτες.

Τα αυστηρά μέτρα που ακολούθησαν επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη, και αναμένεται να οδηγήσουν σε μια αναπόφευκτη ύφεση. Λαμβάνοντας υπόψη την περίπτωση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο που στοχεύει να λειτουργήσει ως μηχανισμός εγγύησης για τους ενεργειακούς προμηθευτές, με στόχο να προφυλάξει τον κλάδο από πιθανές μελλοντικές κρίσεις ρευστότητας.

Σε γενικές γραμμές, η συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2020 στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί κατά σχεδόν 11% λόγω της πανδημίας, ωστόσο το επόμενο έτος εκτιμάται μια γρήγορη ανάκαμψη της συνολικής ζήτησης. Η μείωση που παρατηρείται για τη φετινή χρονιά οφείλεται στη μείωση της συνολικής ζήτησης για φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Σύμφωνα με τις τωρινές προβλέψεις, σε χρονικό ορίζοντα δύο ετών, η κατανάλωση ενέργειας θα επανέλθει στα επίπεδα των προηγούμενων προβλέψεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

Όσον αφορά τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το μερίδιο που καταλαμβάνουν στην αγορά δεν φαίνεται να επηρεάζεται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης, ενώ, αντιθέτως, η διείσδυσή τους στο σύστημα αυξάνεται σταδιακά. Σε γενικές γραμμές, η ανοδική πορεία των ΑΠΕ βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση από την κατανάλωση ενέργειας προερχόμενη από ορυκτά καύσιμα, η οποία θα συνεχίσει να μειώνεται. 

Το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αναμένεται να αυξηθεί αλλά με μικρότερη ένταση για το 2020, κυρίως λόγω καθυστερήσεων που σχετίζονται με την κατασκευή νέων έργων. Αυτή η πτώση του ρυθμού αύξησης δεν αναμένεται να είναι σημαντική, και υπολογίζεται γύρω στο 2% σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις.

Οι ΑΠΕ συνεισφέρουν σημαντικά και στην παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα η οποία, παρά την κρίση του κορονοϊού, αναμένεται να ακολουθήσει ανοδική τάση, η οποία ωστόσο είναι μειωμένη κατά 11,3% σε σύγκριση με τις προβλέψεις πριν την εξάπλωση του ιού.

Στα μέσα της δεκαετίας που διανύουμε, οι ΑΠΕ αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 75% της συνολικής ενέργειας που παράγεται στην Ελλάδα, καθώς η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από λιγνίτη και πετρέλαιο θα ακολουθήσει πτωτική πορεία.

Όσον αφορά την εξέλιξη των καθαρών εισαγωγών ενέργειας, προβλέπεται μια τεράστια πτώση, σχεδόν 15%, για το 2020, η οποία οφείλεται στη συνολική κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης. Αυτή η πτώση θα υποχωρήσει το 2021, όταν οι εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020. 

Η ανακοίνωση επιβολής περιοριστικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαρτίου του 2020, είχε ως άμεσο αντίκτυπο και την πτώση της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η πτωτική πορεία συνεχίστηκε μέχρι τα τέλη Απριλίου, με τη μέγιστη μείωση να διακρίνεται κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, όπου παρατηρήθηκε πτώση του συνολικού φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας κατά 32.4% και 35.5% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2018 και του 2019. Όπως είναι ευρέως γνωστό, υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της οικονομικής δραστηριότητας και της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η έντονη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας υποδεικνύει την αναμενόμενη πτώση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας η οποία πιθανότατα να αγγίξει ανησυχητικά επίπεδα για τον Απρίλιο του 2020. Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο χρόνο βρίσκονταν σε ανοδική τροχεία, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, αναμένεται πως θα φτάσει στα προ-κορονοϊού επίπεδα περί τα τέλη του 2021. 

Σχήμα 1: Εξέλιξη της Συνολικής Ζήτησης για Ηλεκτρική Ενέργεια στην Ελλάδα (GWh)

 

 

Στη συνέχεια, παρατηρείται σημαντική μείωση αναφορικά με τις μέσες ημερήσιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η μείωση είναι σημαντική από τις αρχές του έτους, όμως ιδιαίτερα μέσα στον Απρίλιο, παρατηρούμε μια μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στα 27,5 € ανά ΜWh. 

Η τιμή αυτή θεωρείται ιδιαιτέρως χαμηλή για μέση μηνιαία τιμή στην Ελλάδα, καθώς η συνηθισμένη διακύμανση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνονταν από 40 έως 60 €/ΜWh τα προηγούμενα δύο χρόνια. Παρά την απότομη πτώση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, μια σύγκριση μεταξύ διαφόρων χωρών της ΕΕ αποκαλύπτει ότι τον Απρίλιο του 2020, η Ελλάδα είχε τη δεύτερη υψηλότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις διαφοροποιήσεις του ενεργειακού μίγματος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για παράδειγμα, μερικές χώρες όπως η Γαλλία, εκμεταλλεύονται τη φθηνή πυρηνική ενέργεια και απολαμβάνουν τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στα 12,2 €/MWh για ολόκληρο τον Απρίλιο του 2020. Συνολικά, αναμένουμε ότι το γενικότερο περιβάλλον των χαμηλών τιμών στην Ελλάδα, δεν θα συνεχιστεί στους επόμενους μήνες, με βάση το γεγονός ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα επιστρέψει γρήγορα στα προ-κρίσης επίπεδα.

Σχήμα 2: Ημερήσια Τιμή Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα (€/ΜWh)

Τέλος, στα θετικά επακόλουθα της τρέχουσας κρίσης, η συνολική ποσότητα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερο από 26.5% το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019, ωστόσο, καθώς η οικονομία θα επιστρέψει σταδιακά στα προηγούμενα επίπεδα μια μικρή αύξηση θα ακολουθήσει το 2021. Συνολικά, οι εκπομπές θα ακολουθήσουν μια πτωτική πορεία έως το 2025, φτάνοντας το επίπεδο των 50.8 MtCO2, το οποίο είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το επίπεδο των πρότερων προβλέψεων. Επιπλέον, οι πτώση των συνολικών εκπομπών ενισχύεται από την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης που πραγματοποιείται σήμερα στην Ελλάδα και τη σταδιακή απόσυρση των μονάδων καύσης λιγνίτη, καθώς οι φθηνές εισαγωγές φυσικού αερίου τον καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικό.

ΠΗΓΗ:nergypress.gr/news/i-epidrasi-toy-covid-19-stin-agora-energeias-tis-elladas-ti-prokyptei-gia-ilektrismo-aerio-ape

 

 

6/6/2020
Φυσικό αέριο στον Εύξεινο Πόντο: Η Ρωσία χάνει δύναμη, η Τουρκία ανεβαίνει και οι ευκαιρίες των "μικρών"
 
05 06 2020 | 19:16
Ετερογενής, ποικίλη, διαφορετική - λίγες άλλες λέξεις μπορούν να περιγράψουν συνοπτικά την περιοχή του Εύξεινου Πόντου. Πέρα από την προφανή γεωγραφική εγγύτητά τους, υπάρχουν λίγα που ενώνουν αυτές τις χώρες. Σφηνωμένες μεταξύ διαφορετικών ηπείρων, θρησκειών και πολιτισμών, ποικίλλουν επίσης σε μέγεθος, οικονομική αντοχή και γεωπολιτική σχέση. Μέχρι το 1991, η Σοβιετική Ένωση και οι σύμμαχοί της στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας ασκούσαν de facto ηγεμονία στην περιοχή, με την Τουρκία να είναι η μοναδική "παραφωνία" έξω από το κομμουνιστικό μπλοκ. Από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, η ποικιλομορφία της περιοχής αποτέλεσε εμπόδιο στη συνεργασία, αναφέρεται σε άρθρο στο Middle East Institute από τον Μπομπ Χάμιλτον, καθηγητή ευρασιατικών σπουδών στο U.S. Army War College.
Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση της ως προμηθευτής φυσικού αερίου για να ασκήσει μεγάλη επιρροή στην περιοχή. Αλλά οι πρόσφατες αλλαγές στην αγορά φυσικού αερίου έχουν διαβρώσει αυτήν την κυριαρχία. Υπό τις ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένες και διασυνδεδεμένες αγορές φυσικού αερίου, η Ρωσία έχει χάσει την ικανότητά της να χρησιμοποιεί την κυριαρχία της ως προμηθευτής φυσικού αερίου για να επηρεάσει την περιοχή γεωπολιτικά και οικονομικά. Αυτό επέτρεψε στην Τουρκία να γίνει ο μεσάζων στην προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ενίσχυσε τη θέση των μικρότερων χωρών της περιοχής. Εάν αυτές οι μικρότερες χώρες ενωθούν, μπορούν να εξισορροπήσουν τη δύναμη της Ρωσίας και να παρέχουν μια καλύτερη βάση για λιγότερο ταραχώδη ανάπτυξη στην περιοχή. 
Τα κράτη στα οποία γίνεται αναφορά είναι τα έξι παράκτια κράτη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία και Τουρκία, μαζί με τους γείτονες τους Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Μολδαβία, σε μια "μάχη" μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας. 
Η θεσμική δομή της περιοχής του Εύξεινου Πόντου αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία και την έλλειψη σαφούς γεωπολιτικής σχέσης. Πάρτε για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι μέλη της ΕΕ. Η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία αποτελούν μέρος της ανατολικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ· Αν και επίσημα είναι υποψήφια για ένταξη, η Τουρκία εγκατέλειψε de facto την προσπάθειά της να προσχωρήσει και η Ρωσία βλέπει την ΕΕ ως πολιτικό και οικονομικό ανταγωνιστή. Και υπάρχει ποικιλομορφία ακόμη και σε αυτές τις κατηγορίες. Όταν η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Γεωργία επιθυμούν έντονα την ένταξη στην ΕΕ, η αυταρχική μορφή διακυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν ουσιαστικά θέτει το ενδεχόμενο ένταξης εκτός συζήτησης. Η ένταξη της Αρμενίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση που κυριαρχείται από τη Ρωσία την εμποδίζει να συμμετάσχει.
Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι εξίσου περίπλοκη. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, η Ρωσία βλέπει το ΝΑΤΟ ως στρατιωτικό αντίπαλο και επιδιώκει να αποτρέψει την περαιτέρω διεύρυνσή του. Η Ουκρανία και η Γεωργία φιλοδοξούν να προσχωρήσουν στο ΝΑΤΟ. Αλλά παρόλο που η Συμμαχία ανακοίνωσε το 2008 ότι θα γίνουν μέλη, απέκρυψε τα Σχέδια Δράσης Μέλους. Αμφότερες οι χώρες ήταν θύματα της ρωσικής στρατιωτικής επέμβασης και επί του παρόντος έχουν τμήματα της επικράτειάς τους υπό ρωσική στρατιωτική κατοχή ή -στην περίπτωση της Κριμαίας στην Ουκρανία- πλήρη προσάρτηση. Η Μολδαβία και το Αζερμπαϊτζάν είναι επίσης μέλη της Σύμπραξη για την Ειρήνη του ΝΑΤΟ, αλλά κανένας δεν είναι σοβαρός υποψήφιος για ένταξη. Η ουδετερότητα της Μολδαβίας -που κατοχυρώνεται στο σύνταγμά της- καταργεί την ένταξη. Και η αυταρχική μορφή διακυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν και η μη ευθυγραμμισμένη του θέση κάνουν το ίδιο. Τέλος, η ένταξη της Αρμενίας στον Οργανισμό Συλλογικής Συνθήκης για την Ασφάλεια που κυριαρχείται από τη Ρωσία -μερικές φορές ονομάζεται "Ευρασιατικό ΝΑΤΟ"- την εμποδίζει να ενταχθεί στο αυθεντικό ΝΑΤΟ.
Οι χώρες της περιοχής του Εύξεινου Πόντου είναι επίσης πολύ διαφορετικές όσον αφορά την προμήθεια και την κατανάλωση φυσικού αερίου. Αλλά ενώ η ποικιλομορφία των πολιτισμών, των γλωσσών, των θρησκειών μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια για την περιφερειακή ενότητα, στο φυσικό αέριο μπορεί να γίνει το κλειδί για τη συνεργασία. Στη Μαύρη Θάλασσα αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα αληθινό τα τελευταία χρόνια. Η πρόοδος στην εξόρυξη (σχιστόλιθος) και την τεχνολογία υγροποίησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας δημιούργησε μια ολοένα και πιο παγκόσμια και υγρή αγορά φυσικού αερίου, όπου ένας αυξανόμενος αριθμός προμηθευτών ανταγωνίζεται την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Αυτό επέτρεψε σε πολλούς εισαγωγείς φυσικού αερίου να διαφοροποιήσουν τις επιλογές εφοδιασμού με φυσικό αέριο και να εξασφαλίσουν χαμηλότερη τιμολόγηση αερίου. Στην μετα-σοβιετική περιοχή, η χαμηλότερη εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή έχει επίσης υπονομεύσει τη γεωπολιτική δύναμη της Ρωσίας. Για τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, αυτά τα στοιχεία μπορούν επίσης να αποτελέσουν τη βάση για καλύτερη ενσωμάτωση και περιφερειακή συνεργασία.
Πως; Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας την ποικιλομορφία των πόρων φυσικού αερίου στην περιοχή.
Η τεράστια προμήθεια φυσικού αερίου της Ρωσίας και η θέση της ως σημαντικού εξαγωγέα φυσικού αερίου την καθιστούν λογική αφετηρία. Το 2019, η Ρωσία εξήγαγε περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (bcm), τα περισσότερα από τα οποία έφτασαν στην Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας). Το Αζερμπαϊτζάν είναι ο μόνος άλλος σημαντικός εξαγωγέας φυσικού αερίου στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, όπου το πεδίο συμπύκνωσης και φυσικού αερίου Shah Deniz ανακαλύφθηκε το 1999. Οι εξαγωγές ξεκίνησαν το 2006 και έχουν αυξηθεί προοδευτικά μέχρι τώρα συνολικά πάνω από 12 bcm.
Η Ρουμανία -τρίτη στην Ευρώπη στο φυσικό αέριο- είναι ένας άλλος παραγωγός στην περιοχή αλλά δεν εξάγει αέριο. Είναι σχεδόν αυτάρκης, με μόνο αμελητέες ποσότητες αερίου να εισάγονται από τη Ρωσία. Η Ρουμανία θα μπορούσε να ξεκινήσει την εξαγωγή φυσικού αερίου εάν ανέπτυσε επιτυχώς τους υπεράκτιους πόρους φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα. Αντίθετα, οι εγχώριες προμήθειες φυσικού αερίου στην Ουκρανία δεν επαρκούν για να υποστηρίξουν τη ζήτηση της χώρας και, βραχυπρόθεσμα, δεν προσφέρουν ευκαιρία για αύξηση του εφοδιασμού. Οι εισαγωγές αποτελούν σήμερα περίπου το 30% - 40% του εφοδιασμού φυσικού αερίου της χώρας. Οι υπόλοιπες χώρες της Μαύρης Θάλασσας βασίζονται στις εισαγωγές καθώς παράγουν είτε αμελητέες ποσότητες φυσικού αερίου (Τουρκία, Βουλγαρία), είτε δεν παράγουν καθόλου αέριο (Γεωργία, Μολδαβία, Αρμενία).
Ο ρόλος της Ρωσίας ως παραδοσιακού -και συνήθως μονοπωλιακού- προμηθευτή στην περιοχή της επέτρεψε να συγκεντρώσει σημαντικά οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Η Τουρκία ήταν η εξαίρεση. Ως μια μεγάλη αγορά που λαμβάνει επίσης φυσικό αέριο από το Ιράν, είχε μια σχετικά ισχυρή διαπραγματευτική θέση έναντι της Ρωσίας.
Άλλοι περιφερειακοί εισαγωγείς δεν μπόρεσαν να βελτιώσουν τις διαπραγματευτικές τους θέσεις μέχρι πολύ πρόσφατα, όταν οι νέες επιλογές εφοδιασμού -αζέρικο αέριο και LNG- εισήλθαν στις αγορές τους. Μετά τη σύγκρουση με τη Ρωσία το 2008 και μετά από δύσκολες σχέσεις, η Γεωργία κινήθηκε για να αντικαταστήσει πλήρως το ρωσικό αέριο με το αζέρικο (μολονότι λίγο ρωσικό αέριο άρχισε να ρέει στη Γεωργία το 2019, οι όγκοι ήταν σχετικά μικροί). Αυτά είναι καλά νέα για την Αρμενία, η οποία συνεχίζει να βασίζεται πλήρως στο ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά έχει μια συμφωνία αμοιβαίας υποστήριξης με τη Γεωργία σε περίπτωση ελλείψεων. Η Ουκρανία, μετά την εισβολή και την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, δεν εισάγει ρωσικό αέριο απευθείας, αλλά μέσω αντίστροφων ροών από τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Η Μολδαβία κάνει παρόμοιες επιλογές καθώς συνεχίζει να βασίζεται στη Ρωσία και για τα 3 bcm της ζήτησής της. Η Βουλγαρία εξασφάλισε πρόσφατα πρόσβαση σε εναλλακτικές προμήθειες από εισαγωγές LNG από την Ελλάδα και συμφώνησε επίσης να αγοράσει μερίδιο 20% σε νέο τερματικό σταθμό LNG εκεί. Η χώρα σχεδιάζει να μετατοπίσει περίπου το ήμισυ των προμηθειών της από τη Ρωσία, μετά την ολοκλήρωση της νέας υποδομής φέτος.
Οι τερματικοί σταθμοί και οι αγωγοί εισαγωγής LNG έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διακοπή της εξάρτησης της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Τουρκία μπόρεσε να αυξήσει την ικανότητα εισαγωγής LNG, επιτρέποντάς της να αυξήσει το LNG στο 25% περίπου των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου το 2019. Η χώρα στεγάζει σήμερα τέσσερις τερματικούς σταθμούς -δύο στην ξηρά και δύο πλωτές μονάδες (FSRU), με μια τρίτο FSRU στο Αιγαίο. Η αποθήκευση είναι ένα άλλο κομμάτι του παζλ διαφοροποίησης. Η Τουρκία επεκτείνει το χώρο αποθήκευσής της και μόλις έσπασε το έδαφος  στη λίμνη Tuz,  επί του  παρόντος το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης στον κόσμο υπό κατασκευή, το οποίο τελικά θα κρατά έως και 5,4 bcm αερίου. Η Βουλγαρία και η Ουκρανία διαθέτουν ήδη σημαντικούς χώρους αποθήκευσης και θα μπορούσαν ενδεχομένως να τους προσφέρουν σε άλλες χώρες. Η Μολδαβία προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στην αποθήκη της Ουκρανίας για ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς η Ρωσία παραμένει η μόνη πηγή φυσικού αερίου της.
Όλες αυτές οι αλλαγές στην αγορά φυσικού αερίου, εάν αξιοποιηθούν, έχουν πραγματικές δυνατότητες αύξησης της συνοχής, της συνεργασίας και μπορούν να αποδώσουν σημαντικούς περιφερειακούς καρπούς.
Πρώτον, οι νέες δυνάμεις της αγοράς έχουν μειώσει αποτελεσματικά το βαθμό στον οποίο η περιοχή εξαρτάται από τη Ρωσία για φυσικό αέριο. Υπό τη Σοβιετική Ένωση, το μονοπώλιο της Ρωσίας της παρείχε αυτό που οι μελετητές διεθνών σχέσεων αναφέρουν ως "ηγεμονική θέση". Κατά τα μετα-σοβιετικά χρόνια η πολιτική θέση της Ρωσίας αποδυναμώθηκε και η Τουρκία εξισορρόπησε στην περιοχή. Η Ρωσία συνέχισε να επηρεάζει τις υπόλοιπες χώρες, με το φυσικό αέριο να αντιμετωπίζεται ως σημαντικό στοιχείο της γεωπολιτικής της στρατηγικής. Παρόλο που ενδέχεται να μην τερματίσει την ικανότητα της Ρωσίας να χρησιμοποιεί το αέριο ως γεωπολιτικό εργαλείο, η διαφοροποίηση των προμηθευτών διαβρώνει σημαντικά τη δεσπόζουσα θέση της Μόσχας.
Δεύτερον, η Τουρκία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, ως μια μεγάλη αγορά φυσικού αερίου με αυξανόμενο αριθμό ανταγωνιστικών προμηθειών. Ο κύριος στόχος της Τουρκίας είναι να γίνει ισχυρός μεσάζων στον εφοδιασμό φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Η κυβέρνηση εκφράζει τη φωνή της για τη φιλοδοξία της να γίνει κόμβος φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη αγωγών, τερματικών LNG και αποθήκευσης αποτελεί άμεση επέκταση αυτής της πολιτικής. Από γεωπολιτική άποψη, αυτό θα βοηθούσε τη θέση της Τουρκίας έναντι της Ευρώπης, καθώς και τη θέση της στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.
Τρίτον, ο μετασχηματισμός της αγοράς φυσικού αερίου στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου μπορεί να γίνει άγκυρα για να ενωθούν οι μικρότερες χώρες για εξισορροπήσουν τη δύναμη της Ρωσίας και της Τουρκίας. Αυτές οι χώρες μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση σε νέες πηγές ζήτησης φυσικού αερίου, αλλά θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν μια καλά συνδεδεμένη, περιφερειακή αγορά, όπου το φυσικό αέριο μπορεί εύκολα να μετακινηθεί όπου υπάρχει έλλειψη. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν το καθεστώς τους ως εδάφη διέλευσης για τους δύο νέους αγωγούς στην περιοχή -τον Turkstream της Ρωσίας και το TANAP. Η διέλευση δεν είναι μόνο μια καλή πηγή εισοδήματος, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τη διαπραγματευτική τους θέση έναντι της Ρωσίας ως προμηθευτή και της Τουρκίας ως μεσάζοντος και κόμβου.
Εξεταζόμενες υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων, αυτές οι εξελίξεις σηματοδοτούν την εμφάνιση καλύτερης συνεργασίας στην περιοχή. Αν υποθέσουμε, όπως κάνουν οι ρεαλιστές, ότι η δύναμη είναι το νόμισμα των διεθνών σχέσεων, η διάβρωση της ηγεμονικής θέσης της Μόσχας ως προμηθευτή φυσικού αερίου θα πρέπει να οδηγήσει σε μια πιο σταθερή, τριμερή ισορροπία οικονομικής ισχύος μεταξύ της Ρωσίας, της Τουρκίας και των μικρότερων χωρών του Εύξεινου Πόντου. Αυτή η ισορροπία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ορισμένοι μελετητές αμφισβητούν τη φιλελεύθερη ιδέα ότι το εμπόριο προωθεί την ειρήνη, υποστηρίζοντας ότι το εμπόριο μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει πιο πιθανή τη σύγκρουση εάν μια χώρα εξαρτάται από την άλλη για ένα κρίσιμο εμπόρευμα. Οι σχολές διεθνών σχέσεων κονστρουκτιβισμού θα θεωρούσαν επίσης αυτές τις εξελίξεις θετικές. Οι θεσμικοί υποστηρίζουν ότι η αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των περιφερειακών χωρών στην αγορά φυσικού αερίου "θα επιμήκυνε τη σκιά του μέλλοντος" -η ιδέα εδώ είναι ότι σε συχνές αλληλεπιδράσεις το κίνητρο για εξαπάτηση είναι χαμηλότερο από ό,τι σε μια μοναδική αλληλεπίδραση. Οι κονστρουκτιβιστές σημειώνουν ότι οι ταυτότητες αλλάζουν με την αλληλεπίδραση και ότι οι αυξημένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αγορών φυσικού αερίου μπορούν να προκαλέσουν τις χώρες της περιοχής να αρχίσουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως εταίρους.
Οι ρεαλιστές μπορεί να μας υπενθυμίσουν ότι στο τέλος τα κράτη επιδιώκουν ασφάλεια, οπότε πρέπει να μετριάσουμε τις προσδοκίες μας σχετικά με το βαθμό στον οποίο η αναδυόμενη συνεργασία φυσικού αερίου μπορεί να επιλύσει τα δυσάρεστα προβλήματα της περιοχής, όπως οι παγωμένες συγκρούσεις στο Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία ή η όλο και πιο τεταμένη σχέση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Παρόλο που αυτό ισχύει, η εμφάνιση της περιοχής του Εύξεινου Πόντου ως διαμετακόμιση φυσικού αερίου και δύναμη αποθήκευσης θα λειτουργούσε σίγουρα ως μέσο απορρόφησης κραδασμών, έτσι ώστε όταν εμφανιστούν οι αναπόφευκτες γεωπολιτικές συγκρούσεις, τα κράτη της περιοχής θα θυμούνται ότι έχουν κάτι να χάσουν εάν αυτές οι συγκρούσεις κλιμακωθούν πολύ. Και αυτό θα ήταν νίκη για όλους. 

(του Πέτρου Κρανιά, capital.gr) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/fysiko-aerio-ston-eyxeino-ponto-i-rosia-hanei-dynami-i-toyrkia-anevainei-kai-oi-eykairies-ton

6/6/2020
Η Αποτίμηση Αποθεμάτων Έπληξε τον Όμιλο Motor Oil

Η Αποτίμηση Αποθεμάτων Έπληξε τον Όμιλο Motor Oil

energia.gr
Παρ, 5 Ιουνίου 2020 - 12:01
Αρνητικό καταλύτη αποτέλεσε για τη Motor Oil η αποτίμηση των αποθεμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο, επηρεάζοντας τα αποτελέσματά της. Ειδικότερα, ο όμιλος παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους 96,7 εκατ. ευρώ σε δημοσιευμένη βάση, έναντι κερδών 106,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του περσινού έτους.  Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 125,9 εκατ. ευρώ, από κέρδη 106,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Επίσης, το μικτό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά 35,2 εκατ. ευρώ, από κέρδη 221,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Motor Oil, τα αποθέματα κατά το κλείσιμο της περιόδου αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.
Μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της κατάστασης συνολικού εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του ομίλου κατά 91,48 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2020, ενώ η επιβάρυνση για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ήταν 540 χιλ. ευρώ.
Ως αποτέλεσμα, το κόστος πωληθέντων άγγιξε το 1,68 δισ. ευρώ, από 1,98 δισ. το πρώτο τρίμηνο του περσινού έτους. Την ίδια στιγμή, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,65 δισ. ευρώ, από 2,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Ανάλογη είναι η εικόνα των αποτελεσμάτων και σε επίπεδο εταιρείας, με ζημίες μετά από φόρους σε δημοσιευμένη βάση 75,5 εκατ. ευρώ, από καθαρά κέρδη 102,3 εκατ. Οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 100,4 εκατ. ευρώ, από κέρδη 142,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019. Επίσης, το μικτό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό κατά 76,4 εκατ. ευρώ, από κέρδη 158,2 εκατ.
Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Ιουνίου τη διανομή συνολικού μικτού μερίσματος για τη χρήση 2019 ποσού 127,4 εκατ. ευρώ (ή ποσού 1,15 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως μικτό προμέρισμα χρήσης 2019 ποσό 38,78 εκατ. (ή ποσό 0,35 ευρώ ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2019, ενώ το υπόλοιπο 0,80 ανά μετοχή θα πληρωθεί και θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2020.
Οι επιπτώσεις του Covid-19
Αναφορικά με τον Covid-19, η διοίκηση της Motor Oil θεωρεί ότι ο κλάδος διύλισης, καθότι διεθνοποιημένος, ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που επηρεάζεται σε περίπτωση επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της εξάπλωσης της νόσου. Η εταιρεία πραγματοποιεί συστηματικά πωλήσεις που ξεπερνούν σημαντικά την ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του διυλιστηρίου της και παράλληλα επιτυγχάνει περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου. Εντούτοις, η μείωση του όγκου πωλήσεων σε συνδυασμό με τη συμπίεση των κλαδικών περιθωρίων και κυρίως την πτώση τιμών του αργού πετρελαίου και προϊόντων επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά της μεγέθη του πρώτου τριμήνου του 2020.
Σύμφωνα με την εταιρεία, στην παρούσα φάση δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η περαιτέρω επίδραση, η οποία αναμφίβολα συναρτάται με τη χρονική διάρκεια που ενδεχομένως απαιτηθεί για την αποκατάσταση των συνθηκών ομαλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ίδια, ωστόσο, εκτιμά ότι η σταδιακή αποκατάσταση της ομαλότητας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο εντός των επόμενων τριμήνων θα εξομαλύνει σε μεγάλο βαθμό τα έως τώρα αρνητικά οικονομικά μεγέθη, ενώ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων της και παράλληλα, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, έχει διασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση των παραγωγικών και εμπορικών λειτουργιών της.
(Από την Ναυτεμπορική)
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/167364/h-apotimhsh-apothematon-eplhxe-ton-omilo-motor-oil

5/6/2020
Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης οι επιπτώσεις της πανδημίας στον Πρίνο – Στο τραπέζι το σενάριο της κρατικής ενίσχυσης


04 06 2020 | 07:58
Στη φάση της ενδελεχούς εξέτασης των οικονομικών μεγεθών της δραστηριότητας της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος του Πρίνου βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Αυτό αναφέρουν πηγές του energypress, σημειώνοντας παράλληλα πως την εποπτεία της αξιολόγησης των επιπτώσεων της κρίσης στην παραχώρηση που έχει μισθώσει η Energean Oil & Gas, έχει το Μέγαρο Μαξίμου και με τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων.
Τα συμπεράσματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν ακόμη εξαχθεί και η διαδικασία που ακολουθείται για την αποτίμηση των οικονομικών μεγεθών οδηγούν κατά πάσα πιθανότητα στο σενάριο της υποβολής αιτήματος προς τη DG COMP για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.
Δέσμευση, άλλωστε της κυβέρνησης, όπως τη διατύπωσε πρόσφατα και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, είναι η αδιάλειπτη παραγωγή πετρελαίου από τον Πρίνο και η διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Άλλες πληροφορίες του energypress, σημειώνουν ότι για την ώρα δεν είναι ακόμη ώριμη οποιαδήποτε απόφαση της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, αν και αναγνωρίζονται οι επιπτώσεις σε αυτήν από την πανδημία και την επακόλουθη πτώση της ζήτησης και των τιμών του αργού.
Την ίδια στιγμή, πηγές της Energean, επισημαίνουν το γεγονός της εξάντλησης των ορίων για τη συνέχιση της λειτουργίας του Πρίνου υπογραμμίζοντας τα κόστη που έχει επωμιστεί η εταιρία.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/sto-mikroskopio-tis-kyvernisis-oi-epiptoseis-tis-pandimias-ston-prino-sto-trapezi-senario-tis

4/6/2020
Πρώτη φορά το τελευταίο τρίμηνο πάνω από τα $40 το Brent

Το Brent παράδοσης Αυγούστου ενισχύεται 1,7% και διαμορφώνεται στα 40,27 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό, με άνοδο 2,3%, φτάνει στα $37,67.
Πρώτη φορά το τελευταίο τρίμηνο πάνω από τα $40 το Brent
Δημοσιεύθηκε:3 Ιουνίου 2020 - 10:26
 1  1 0  0
 
Highcharts.comBRENTOIL
Ισχυρή άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, με το Brent να φτάνει στα 40 δολάρια για πρώτη φορά από τον Μάρτιο.
Οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι, ότι οι μεγάλες παραγωγικές χώρες αργού θα επεκτείνουν τις περικοπές παραγωγής καθώς και πως η ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού θα ενισχύσει τη ζήτηση για πετρέλαιο.
Το Brent παράδοσης Αυγούστου ενισχύεται 1,7% και διαμορφώνεται στα 40,27 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό, με άνοδο 2,3%, φτάνει στα $37,67.
Το τρέχον πρόγραμμα περικοπών του ΟΠΕΚ+ (ύψους 9,7 εκατ. βαρελιών την ημέρα ή 10% της παγκόσμιας παραγωγής) θα διαρκέσει μέχρι και τον Ιούνιο, αλλά αναμένεται ότι θα παραταθεί και τον Ιούλιο, ακόμη και τον Αύγουστο, στην τηλεδιάσκεψη που θα έχουν τα μέλη του Οργανισμού σε λίγες ημέρες.
Ενας άλλος παράγοντας που βοηθάει τις τιμές πετρελαίου είναι η πτώση των αμερικανικών αποθεμάτων. Οπως ανακοίνωσε χθες το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου, τα αποθέματα των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 483.000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου.
ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/markets/merchandises/article-market/2026398/proth-fora-to-teleytaio-trimhno-pano-apo-ta-40-to.html

3/6/2020
Έξι επενδυτικά σχήματα περνούν στη B’ φάση του διαγωνισμού για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών

02 06 2020 | 17:32
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συμφωνία με την «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ) προεπέλεξε έξι επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού (Φάση Δεσμευτικών Προσφορών) για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.» στο πλαίσιο της από κοινού πώλησης από το ΤΑΙΠΕΔ και την ΕΛΠΕ. 
Στη Β’ φάση του διαγωνισμού προκρίνονται τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά): 
 1. EP INVESTMENT ADVISORS
 2. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II)
 3. ITALGAS SpA
 4. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.)
 5. MACQUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS) 
 6. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd
Τα ανωτέρω προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα, αφού υπογράψουν σχετική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης του διαγωνισμού (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (Virtual DataRoom-VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/exi-ependytika-shimata-pernoyn-sti-b-fasi-toy-diagonismoy-gia-100-tis-depa-ypodomon

3/6/2020
Σήμερα η Διαδικτυακή συζήτηση για τον East Med με την συμμετοχή του Υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη

02 06 2020 | 09:14
Διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «O East Med, η τριμερής συνεργασία (Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ) και ο ρόλος της στην περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική συνεργασία την εποχή του COVID-19 και εφεξής» διοργανώνει σήμερα Τρίτη το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ κ.κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και Yuval Steinitz και ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας κ. Francis Fannon.
Η συζήτηση θα μεταδοθεί μέσω live streaming από την ακόλουθη διεύθυνση: https://www.livemedia.gr/eastmedensec20 
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/simera-i-diadiktyaki-syzitisi-gia-ton-east-med-me-tin-symmetohi-toy-ypoyrgoy-pen-kosti

2/6/2020
Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ εγκρίνει τη short list για την ΔΕΠΑ Υποδομών - Δεν περνούν στην επόμενη φάση και οι εννέα αρχικά υποψήφιοι


02 06 2020 | 08:04
Σήμερα το απόγευμα πρόκειται να γίνει γνωστή από το ΤΑΙΠΕΔ η λίστα με τις εταιρείες που θα περάσουν στην επόμενη και τελική φάση του διαγωνισμού για την εξαγορά του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών.
Αυτή θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Energypress” αρκετά λιγότερους από τους εννέα αρχικά υποψήφιους και ενώ, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, μαζί με κάποιες από τις εταιρείες που θα περάσουν στην επόμενη φάση, πιθανόν να προστεθούν στη συνέχεια και δύο ελληνικές συμμετοχές.
Σε κάθε περίπτωση από την αρχική λίστα, την οποία και καλείται να εγκρίνει κατά την σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εκτιμάται ότι θα απουσιάζουν ένα-δύο funds, τα οποία έχουν ενημερώσει αρμοδίως ότι η κρίση ανέτρεψε τον αρχικό τους προγραμματισμό, καθώς και ενδεχομένως μια εταιρεία που φαίνεται ότι δεν πληρεί τα κριτήρια.
Σε θεωρητικό πάντως υπόβαθρο, η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών παραμένει από τις πιο “θωρακισμένες” έναντι άλλων ιδιωτικοποιήσεων, υπό την έννοια ότι η εταιρεία, αρκετό καιρό πριν το ξέσπασμα της κρίσης, είχε “κλειδώσει” μια άκρως ελκυστική απόδοση. Δηλαδή το WACC, (Weighted Average Cost of Capital) των εταιρειών που την απαρτίζουν είναι της τάξης του 7%-8%, ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα πανευρωπαϊκά για ομοειδείς οντότητες.
Θυμίζουμε ότι για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, οι αρχικά ενδιαφερόμενοι ήταν οι παρακάτω :
 1. ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS. Επενδυτικό σχήμα με συνολική αξία κεφαλαίων που αγγίζει τα 6,6 δισ. ευρώ.
 2. CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED. Πρόκειται για τον κορυφαίο όμιλο επιχειρήσεων φυσικού αερίου στην Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στη διανομή.
 3. EP INVESTMENT ADVISORS. Ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στην κεντρική Ευρώπη με παρουσία σε Τσεχία, Σλοβακία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία, Ουγγαρία και Πολωνία.
 4. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II). Παγκοσμίου βεληνεκούς διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία που επικεντρώνεται στην παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 160,6 δισ. δολαρίων.
 5. ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP. Εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές, με υπό διαχείρηση κεφάλαια ενός δισ ευρώ.
 6. ITALGAS SpA. Ο νούμερο ένα διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία με μερίδιο αγοράς 34% και ο 3ος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη. Διαθέτει 70.000 χιλιόμετρα δικτύων εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.
 7. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.). Από τις πολύ μεγάλες διεθνώς εταιρείες επενδύσεων με 206 δισ. δολάρια περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία τα 11,9 δισ. σε υποδομές.
 8. MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS). Ενας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με περιουσιακά στοιχεία ύψους 129 δισ. δολαρίων.
 9. SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd. Εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road»ΠΗΓΗ:
  ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/simera-taiped-egkrinei-ti-short-list-gia-tin-depa-ypodomon-den-pernoyn-stin-epomeni-fasi-kai-oi

2/6/2020
Energean: Ξεκίνησε η τοποθέτηση του αγωγού φυσικού αερίου Karish στη θάλασσα του Ισραήλ
 
29 05 2020 | 15:14
Νέο ορόσημο για την Energean και το project ανάπτυξης του κοιτάσματος φυσικού αερίου Karish στη θάλασσα του Ισραήλ, καθώς εδώ και λίγες μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση του αγωγού που θα μεταφέρει το αέριο από το FPSO “EnergeanPower” στο σύστημα μεταφοράς αερίου της χώρας. Έχει προηγηθεί η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του χερσαίου τμήματος του αγωγού στο Dor.
Η τοποθέτηση γίνεται από το ειδικευμένο πλοίο PLV “Solitaire” το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Ο αγωγός μεταφορτώνεται στο “Solitaire” από πλοία PSV από το λιμάνι της Λεμεσού, όπου έχει μεταφερθεί μετά την κατασκευή του από την Cenergy (Σωληνουργεία Κορίνθου). Ο αγωγός έχει μήκος 90 χιλιόμετρα, διάμετρο 24 και 30 ίντσες και το μέγιστο βάθος εγκατάστασης είναι 1.750 μέτρα περίπου.

 Το FPSO “EnergeanPower” θα είναι σε θέση να παρέχει 8 δισεκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως και η Energean έχει ήδη υπογράψει συμβόλαια για 5,6 δισεκ. κυβικά μέτρα ετησίως με ηλεκτροπαραγωγούς και ανεξάρτητους παραγωγούς στο Ισραήλ. Η παραγωγή αερίου θα ξεκινήσει το 2021, ενώ όπως είναι γνωστό, η Energean έχει υποβάλει πρόταση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου πρόταση για την τροφοδοσία της Κύπρου με φυσικό αέριο από το Ισραήλ, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 215 χιλιομέτρων που θα συνδέει το FPSO “EnergeanPower” με το Βασιλικό. 

29/5/2020
Κερδίζουν Έδαφος οι Εγκαταστάσεις Γεωθερμίας σε Δημόσια και Ιδιωτικά Κτίρια
 
Κερδίζουν Έδαφος οι Εγκαταστάσεις Γεωθερμίας σε Δημόσια και Ιδιωτικά Κτίρια
 energia.gr
 Τετ, 27 Μαΐου 2020 - 10:06
 
Κερδίζουν διαρκώς έδαφος οι εγκαταστάσεις γεωθερμίας σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια στην Ελλάδα, ενώ την τελευταία τετραετία εκτιμάται ότι έχει διπλασιαστεί η ζήτηση για τέτοιου είδους έργα. Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Παναγιώτης Γραμμέλης,

ύστερα από αρκετά χρόνια επιφυλάξεων, κυρίως αναφορικά με το κόστος μιας τέτοιας εγκατάστασης, η γεωθερμία, όπως και η εφαρμογή άλλων «καθαρών» τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, θερμικά ηλιακά κ.ά.) γνωρίζουν πολύ μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη, ενώ ανοδική είναι και η σχετική τάση στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «μόνο από τη γεωθερμία μπορεί να υπάρξει πλήρης κάλυψη των ενεργειακών αναγκών μιας κτιριακής δομής, εφόσον η εγκατάσταση είναι πολύ καλά οργανωμένη». Το μεγαλύτερο, όμως, όφελος είναι το περιβαλλοντικό καθώς μια εγκατάσταση που καλύπτει τις θερμικές και ψυκτικές ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου από τη γεωθερμία έχει μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. «Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι το 25% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται από κατοικίες και άλλα κτίρια όπως σχολεία, υποδομές αθλητισμού κ.ά., λόγω της λειτουργίας των καλοριφέρ και του air condition καθώς και της κατανάλωσης ρεύματος», τονίζει.
Έργα γεωθερμίας στη βόρεια Ελλάδα
Ενδεικτικά, ο κ. Γραμμέλης αναφέρει την περίπτωση της κατασκευής του κολυμβητηρίου της Αλεξανδρούπολης με εγκατάσταση γεωθερμίας κόστους 90.000 ευρώ, που έχει στόχο να καλύψει το 100% του ενεργειακού φορτίου.
Αρκετά μακρύτερα, στα Γρεβενά, σύστημα γεωθερμίας εγκαταστάθηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης, όπου φιλοξενούνται τετρακόσια άτομα μαζί και με τους σπουδαστές του ΙΕΚ. Ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ- ΙΔΕΠ, Νικόλαος Μαργαρίτης, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι εγκαταστάθηκε γεωθερμική αντλία, με την οποία συνδέθηκαν 21 γεωτρήσεις, βάθους εκατό μέτρων η κάθε μία. Από τη λειτουργία του συστήματος, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε η εξοικονόμηση χρηματικού ποσού ύψους 13.000 ευρώ το χρόνο, σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου που γινόταν νωρίτερα.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με την εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας ανοιχτού τύπου, κόστους 168.000 ευρώ και τριάντα κατακόρυφες γεωτρήσεις, που αναμένεται να λειτουργήσει δοκιμαστικά το φθινόπωρο. Το Διοικητήριο αποτελεί το πρώτο δημόσιο κτίριο του νομού που θα καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες αποκλειστικά με τη χρήση γεωθερμίας.
Γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιεί και το νέο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει το 70% σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Το συγκεκριμένο γεωθερμικό σύστημα διαθέτει σωληνώσεις συνολικού μήκους 42 χιλιομέτρων κάτω από τη θεμελίωση του κτιρίου και είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής σε δημόσιο κτίριο στη χώρα.
Πώς λειτουργεί
Η λειτουργία μιας εγκατάστασης γεωθερμίας βασίζεται στην απλή διαπίστωση ότι η θερμοκρασία της γης, κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι υψηλότερη σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού χαμηλότερη της εξωτερικής θερμοκρασίας. «Το νερό που κυκλοφορεί μέσα του ειδικό υγρό, εκμεταλλεύεται τη θερμότητα της γης. Το σύστημα ανεβάζει το νερό στο κτίριο και με τον τρόπο αυτό θερμαίνει τους χώρους του τον χειμώνα ή τους δροσίζει το καλοκαίρι», εξηγεί ο κ. Μαργαρίτης.
Ο ίδιος διευκρινίζει ότι τέτοιου είδους εφαρμογές είναι κατάλληλες όχι μόνο για δημόσια κτίρια αλλά και για ιδιωτικά, ενώ σχετικά με το κόστος αναφέρει πως αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των αναγκών ενός κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη ετησίως. «Εφόσον η υποδομή γεωθερμίας στο ΕΠΑΛ Γρεβενών σχεδιάστηκε για να καλύπτει 144.000 κιλοβατώρες το χρόνο, σε χώρους συνολικής έκτασης επτά χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και κόστισε 130.000 ευρώ, μια οικιακή εγκατάσταση θα μπορούσε να έχει κόστος 20 με 30.000 ευρώ και να υπάρξει απόσβεση σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα χρόνων», σημειώνει. Τονίζει, παράλληλα, ότι για να γίνει ένα τέτοιο έργο απαιτείται αύλειος χώρος, στον οποίο θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα συστήματα υπογείως.
Στη λίστα, άλλωστε, με τα πλεονεκτήματα της γεωθερμίας περιλαμβάνονται η υψηλή ενεργειακή απόδοσή της, το χαμηλό λειτουργικό κόστος που αφορά την λειτουργία της γεωθερμικής αντλίας με ηλεκτρικό ρεύμα, η απουσία καύσης, το γεγονός ότι η εγκατάσταση δεν χρειάζεται συντήρηση και φυσικά οι μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/167040/kerdizoyn-edafos-oi-egkatastaseis-geothermias-se-dhmosia-kai-idiotika-ktiria

27/5/2020
Γ. Θωμάς: Δέσμευση για Πρίνο και Θέσεις Εργασίας –Δικαιώνεται η Πολιτική μας για τους Υδρογονάνθρακες
 
Γ. Θωμάς: Δέσμευση για Πρίνο και Θέσεις Εργασίας –Δικαιώνεται η Πολιτική μας για τους Υδρογονάνθρακες
 Του Αδάμ Αδαμόπουλου
 Τρι, 26 Μαΐου 2020 - 03:39
 
Στη δέσμευση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να συνεχίσει απρόσκοπτα η άντληση πετρελαίου στον Πρίνο και να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην περιοχή της Καβάλας, προέβη ο υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς, απαντώντας, χθες το βράδυ, σε επερωτήσεις βουλευτών του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. «Η συγκυρία του κορωνοϊού επηρέασε πολλούς κλάδους. Ακόμη και αν διορθωθούν ορισμένα πράγματα και πάλι θα παραμείνουν οι πληγές σε διάφορα τμήματα της οικονομικής ζωής. Η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου στα 20 δολάρια, στις αρχές της κρίσης, άσκησε μεγάλη πίεση στις εταιρείες του κλάδου, όπως η Energean. 
Η ανάκαμψή τους, το τελευταίο διάστημα, είναι μεν σημαντική αλλά δεν αρκεί για να διαγράψει τα όσα συνέβησαν νωρίτερα, όταν έπεσε η παραγωγή στον Πρίνο στο μισό, περίπου, το 2020, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2019», υποστήριξε ο κ. Θωμάς.
Ο υφυπουργός ΠΕΝ εξήγησε ότι το 2018 υπήρχε όντως σημαντική αύξηση έσοδων της Energean, στα 90,3 εκατ. ευρώ από 50,0 εκατ. το 2017, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι υπήρχε μεν μείωση του λειτουργικού κόστους στα 18,3 ευρώ το βαρέλι, εκείνο το έτος, από 27,1 το 2017, αλλά το 2019 ανέβηκε στα 26,5 και σήμερα εξακολουθεί και κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. «Η μείωση του κόστους ανά βαρέλι, εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής, ενώ ένας παράγοντας που συμβάλει στο να παραμένει υψηλό είναι και η ποιότητα του κοιτάσματος», είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.   
Ο κ. Θωμάς τόνισε, επίσης, ότι είναι σημαντικό να μην κλείσει αυτή η δραστηριότητα στον Πρίνο, επειδή το κόστος επανεκκίνησης είναι δυσβάσταχτο, τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τον οποιονδήποτε επενδυτή.
Παρέθεσε δε σημαντικά νούμερα που αποδεικνύουν όπως είπε, τα οφέλη για την περιοχή. «Από το 2008 έως σήμερα έχουν επενδυθεί πάνω από 450 εκατ. ευρώ, η συνεισφορά στην τοπική κοινωνία ανέρχεται σε 165 εκατ. ενώ η εθνική οικονομία έχει επωφεληθεί κατά 340 εκατ. ευρώ», ανέφερε, για να τονίσει πως το κυριότερο είναι το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία έκπτωση στο περιβάλλον στην περιοχή του Κόλπου της Καβάλας, θυμίζοντας στην αντιπολίτευση τη στάση της κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή για την νέα περιβαλλοντική νομοθεσία. «Τότε αμφισβητούσαν τη σκοπιμότητα  αυτής της δραστηριότητας στον Πρίνο, ενώ σήμερα ζητούν να συνεχιστούν οι εξορύξεις επειδή το θεωρούν σημαντικό. Υπάρχει περιβαλλοντική προστασία και όλα συμβαίνουν σε μια περιοχή Νatura», είπε για να προσθέσει πως έτσι δικαιώνεται η πολιτική της κυβέρνησης που θέλει να στηρίξει την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και ακυρώνονται στην πράξη οι θέσεις της αντιπολίτευσης.
«Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με σοβαρότητα. Θέλει να κρατήσει αδιάλειπτη την παραγωγή και τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Το ΥΠΕΝ με το Υπουργείο Οικονομικών συζητούν με την μισθώτρια εταιρεία Energean όλες τις παραμέτρους του θέματος με στόχο να υπερκεραστεί η παρούσα συγκυρία και να βρεθούν, με κατάλληλο σχεδιασμό, στέρεες λύσεις για να συνεχιστεί η άντληση πετρελαίου και να αναπτυχθεί το κοίτασμα Ε», υπογράμμισε ο υφυπουργός ο οποίος επέμεινε στο ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για τη συνέχιση της δραστηριότητας στον Πρίνο. «Δεν έχουν ληφθεί ακόμα αποφάσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις προς το κράτος, αλλά εμείς μπορούμε μόνο να διαπραγματευτούμε. Δεσμευόμαστε να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα, δεσμευόμαστε ότι θα κρατήσουμε την παραγωγή, που είναι η κύρια εγγύηση ότι θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και όταν θα τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις με την εταιρεία θα  ενημερώσουμε υπεύθυνα όλους τους ενδιαφερόμενους.
Ο κ. Θωμάς ανέφερε επίσης, ότι η διαπραγμάτευση συμβαίνει  διότι υπάρχει ένα πλαίσιο που έχει εγκρίνει η Ε.Ε. για τα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που έχει τώρα δώσει νέες δυνατότητες, λόγω των ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού. Αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, μας δίνει περισσότερη ευελιξία και θα κοιτάξουμε να την εκμεταλλευτούμε. Ωστόσο, πρόσθεσε, το πλαίσιο αυτό έχει χρονικά περιθώρια και μηχανισμούς που πρέπει να εξετάσουμε για να κάνουμε ό,τι γίνεται περισσότερο.
Τέλος, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε πως η κυβέρνηση συνομιλεί με την κοινωνία, έχοντας λάβει μια σειρά ευρύτερων μέτρων για την στήριξη των πολιτών της Καβάλας και του Πρίνου, χωρίς να στέκεται μόνο σε αυτά. «Προβήκαμε σε νομοθετική ρύθμιση και λάβαμε υπουργικές αποφάσεις για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου της Ν. Καβάλας που εκκρεμεί από το 2010. Ήδη το ΤΑΙΠΕΔ προσλαμβάνει τεχνικό σύμβολο για την εκπόνηση μελέτης κόστους-οφέλους και θα προχωρήσει στη διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης του έργου πολύ σύντομα. Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί και τις δραστηριότητες του οργανισμού λιμένος Καβάλας. Επομένως, όχι μόνο παίρνουμε πρωτοβουλίες για τη αδιάκοπη συνέχιση της δραστηριότητας στον Πρίνο, αλλά και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν περαιτέρω και ευρύτερα την κοινωνία και του εργαζόμενους», κατέληξε ο κ. Θωμάς.
Οι εγκαταστάσεις του Πρίνου έχουν δοκιμαστεί σε πολλά στάδια από το 1981 έως τον Δεκέμβριο του 1998 όταν αποχώρησε η κοινοπραξία ΝΑPC, δίχως να αποκαταστήσει την περιοχή, όπως προέβλεπε η σύμβαση, αφήνοντας πίσω της μεγάλη ανεργία. Aπό  το 1999 όταν κυρώθηκε η σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την Κavala Oil έως σήμερα συνεχίζεται η δραστηριότητα εξόρυξης υδρογονανθράκων, των μόνων στην Ελλάδα που κράτησαν την χώρα στον χάρτη των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών.
Τον Αύγουστο του 2019 συγχωνεύθηκε η Kavala Oil με την μητρική Εnergean Οil and Gas για να προκύψει η Energean Kavala. Για αρκετά χρόνια κατέγραφε συνεχόμενες κερδοφόρες χρήσεις και έφθασε σε σημείο να παράγει πάνω από 4 χιλ. βαρέλια την ημέρα. Μετά την κατάρρευση της τιμής του πετρελαίου, σήμερα και με την τιμή στα 35 δολάρια το βαρέλι, καλύπτεται το κόστος παραγωγής, εφόσον αυξηθεί και η παραγωγή, χωρίς όμως να αποφέρει κέρδος.
«Ο Πρίνος είναι το μεγάλο θύμα»
Στην κατάσταση που επικρατεί στον Πρίνο και στις προσπάθειες που κάνει η εταιρεία ώστε να βρεθεί μια λύση για να μην σταματήσει η μοναδική παραγωγή στην Ελλάδα, αναφέρθηκε ο οι Δρ. Ντίνος Νικολάου, αντιπρόεδρος της Energean Ελλάδος, μιλώντας στο 3ο ΙΕΝΕ Webinar, που είχε ως στόχο να αναδείξει τις επιπτώσεις από την κρίση του κορονοϊού στον ενεργειακό τομέα, με έμφαση στις έρευνες υδρογονανθράκων στην χώρα.
Στην Ελλάδα, η Energean διαχειρίζεται τα κοιτάσματα Πρίνος, Βόρειος Πρίνος και Έψιλον, στον κόλπο της Καβάλας, τα οποία δίνουν την μοναδική παραγωγή υδρογονανθράκων στην χώρα. Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην περιοχή πριν από 12 χρόνια και η  μέση ημερήσια παραγωγή, το 2019, ανερχόταν σε 3,3 χιλιάδες βαρέλια πετρελαίου, ενώ στόχος ήταν η παραγωγή να ανέλθει σε 10.000 βαρέλια το 2021. Δυστυχώς, αυτός ο σχεδιασμός ανατράπηκε από την πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που έπληξε την αγορά.
Υπό το βάρος των νέων δεδομένων που δημιούργησε  η πανδημία (χαμηλές τιμές πετρελαίου, χαμηλή ζήτηση), πρόκληση για την εταιρεία αποτελεί η εξασφάλιση ρευστότητας και η διατήρηση ενός σταθερού περιβάλλοντος προκειμένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Όπως είναι γνωστό, η Energean προχώρησε σε περικοπές 40 εκατ. ευρώ το 2019, ανακοινώνοντας, ταυτόχρονα ότι δεν θα επενδύσει στην Ελλάδα, και σε άλλα 80 εκατ. ευρώ το 2020. 
Όπως ανέφερε ο κ. Νικολάου, αυτή τη στιγμή, «ο Πρίνος είναι το μεγάλο θύμα», καθώς υπάρχει μια σημαντική έκπτωση στις τιμές, το κόστος είναι 36 δολάρια, δίχως να λογίζεται το χρηματοοοικονομικό κόστος, με την BP να αγοράζει με 9 δολάρια το βαρέλι λόγω της ποιότητας του πετρελαίου. «Καμία εισηγμένη εταιρεία δεν θα μπορούσε να το κρατήσει το κοίτασμα. Δεν υπάρχει λεφτόδεντρο.  Μιλάμε για εγκαταστάσεις 40 ετών, οι οποίες δουλεύουν με υδρόθειο που είναι άκρως οξειδωτικό και επηρεάζει πολύ τα μέταλλα. Αυτές δεν είναι της Energean, είναι του Δημοσίου. Αυτές θα πάρει πίσω το Δημόσιο», ανέφερε ο ίδιος για να προσθέσει: «Υπάρχουν 24 γεωτρήσεις στον Πρίνο, που για να σταματήσουν πρέπει να κλείσουν από κάτω και αυτό μπορεί να στοιχίσει 3 εκατ. δολάρια για κάθε μία, ώστε να αποκατασταθεί ασφαλώς το περιβάλλον.»
Ο κ. Νικολάου έκανε ειδική αναφορά στις χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο και προειδοποίησε εάν μείνουν έξη μήνες ασυντήρητες, θα αποτελέσουν μια τεράστια «βόμβα» στην καρδιά του Αιγαίου. «Πρέπει να βοηθήσει το δημόσιο να βρεθεί άμεσα λύση», σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε και στο κοίτασμα Έψιλον για το οποίο είπε πως περιέχει πιστοποιημένα αποθέματα 90 εκατ. βαρελιών και επεσήμανε ότι έχει φθάσει στο 55% της επένδυσης αλλά σταμάτησε επειδή δεν υπάρχει λόγος να γίνει, επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα. 
Κληθείς να σχολιάσει το θέμα του Πρίνου, ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ, Γιάννης Μπασιάς, εκτίμησε ότι πρόκειται για ένα «μεγάλο πρόβλημα».

«Τον Πρίνο τον έχω γνωρίσει ζώντας τα τρία τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και διαβάζοντας και αναλύοντας με την ομάδα μου τα τεχνικά, οικονομικά και νομικά στοιχεία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα για το ποίος έχει την ευθύνη της αποξήλωσης. Δεν είσαι franchise…Έχεις υποχρεώσεις. Και εκεί υπάρχει ένα νομικό θέμα, το οποίο νομίζουμε ότι θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση. Όσον αφορά στο οικονομικό ζήτημα, η μείωση των επενδύσεων για την Enenrgean ξεκίνησε το 2018, όταν δεν υπήρχε κορονοϊός. Ωστόσο, η εταιρεία, δεδομένου ότι δεν είχε το δικαίωμα να διευρύνει την ερευνητική της δραστηριότητα πιο ανατολικά και να ανακαλύψει άλλες δομές, μείναμε σε μία κατάσταση η οποία δημιούργησε καρκίνωμα καθώς έπαιρνε δάνεια για να μπορέσει να διατηρήσει την παραγωγή. Παρά το γεγονός ότι σε κάποια θέματα έχουμε λίγο διαφορετική άποψη ως ΕΔΕΥ, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι αν δεν υπήρχε εταιρεία να κρατήσει τον Πρίνο με όλες αυτές τις δυσκολίες τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Μιλάμε για 250 οικογένειες που ζουν από αυτό. Και είναι κρίμα γιατί ήταν το μόνο διαμάντι που είχαμε. Για την Ελλάδα, τα 3.000 βαρέλια έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Αλλά στο εξωτερικό τα μεγέθη είναι άλλα. Για παράδειγμα, στο Τέξας, όπως έθιξε στην εισαγωγή του ο κ. Κωστής Σταμπολής, (Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), δεν είναι τίποτα τα 3.000 βαρέλια. Σε πολλές περιπτώσεις τα παράγουν ακόμη και αγελαδάρηδες και μοιράζουν το μέρισμα. Στην περίπτωση του Πρίνου, σαφώς και πρέπει υπάρξει συνεργασία με το κράτος. Δεν πρέπει να φορτωθούν όμως όλα στο κράτος. Διάβασα για εξωφρενικά νούμερα όσον αφορά σε μια πιθανή αποξήλωση. Αυτά δεν ευσταθούν», κατέληξε ο κ. Μπασιάς. 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166987/g-thomas-desmeysh-gia-prino-kai-theseis-ergasias-dikaionetai-h-politikh-mas-gia-toys-ydrogonanthrakes

26/5/2020
Δεν περνούν και οι εννέα αρχικά υποψήφιοι στην short list για την ΔΕΠΑ Υποδομών - Αποχωρούν funds λόγω κρίσης
 
26 05 2020 | 07:39
Αριθμό μικρότερο από τους εννέα υποψηφίους που είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών θα περιλαμβάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Energypress” η short list που πρόκειται να ανακοινώσει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα το ΤΑΙΠΕΔ.
Από την λίστα εκτιμάται ότι θα απουσιάζουν ένα-δύο funds, τα οποία έχουν ενημερώσει αρμοδίως ότι η κρίση ανέτρεψε τον αρχικό τους προγραμματισμό, καθώς και ενδεχομένως μια εταιρεία που φαίνεται ότι δεν πληρεί τα κριτήρια.
Η λίστα πρόκειται πιθανότατα να ανακοινωθεί από το επόμενο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου, το οποίο και είναι προγραμματισμένο για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε και θα γίνουν γνωστοί οι "pre-qualified bidders", δηλαδή εκείνοι που συνεχίζουν στην επόμενη φάση, επομένως μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο dataroom με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία γύρω από την εταιρεία.
Άνθρωποι με γνώση των διεργασιών εξηγούν ότι “απώλειες” συμβαίνουν σε κάθε διαγωνισμό, πολλώ δε μάλλον τώρα που η κρίση έχει φέρει τα πάνω-κάτω, με αποτέλεσμα κάποια funds να ενημερώσουν ότι στην παρούσα συγκυρία δεν ενδιαφέρονται για νέα επεκτατικά ανοίγματα, δηλαδή επενδύσεις σε καινούργιες αγορές.
Σε θεωρητικό πάντως υπόβαθρο, η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών παραμένει από τις πιο “θωρακισμένες” έναντι άλλων ιδιωτικοποιήσεων, υπό την έννοια ότι η εταιρεία, αρκετό καιρό πριν το ξέσπασμα της κρίσης, είχε “κλειδώσει” μια άκρως ελκυστική απόδοση. Δηλαδή το WACC, (Weighted Average Cost of Capital) των εταιρειών που την απαρτίζουν είναι της τάξης του 7%-8%, ποσοστό που θεωρείται από τα υψηλότερα πανευρωπαϊκά για ομοειδείς οντότητες.
Σχετικά με το προσδοκώμενο τίμημα, πάντα προ κρίσης, ερωτηθείς τον Φεβρουάριο στην διάρκεια της γενικής συνέλευσης των ΕΛΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος των τελευταίων Αν. Σιάμισιης είχε απαντήσει ότι ο όμιλος έχει εγγράψει για την ΔΕΠΑ στα βιβλία του ως συνολική επένδυση, το ποσό των 350 εκατ. ευρώ. Και είχε διευκρινίσει ότι εξ αυτών, τα 250-300 εκατ ευρώ αφορούσαν στις υποδομές και τα υπόλοιπα 50-100 εκατ. στην εμπορία. Με βάση εκείνη την τοποθέτηση και με δεδομένο ότι ο όμιλος κατέχει το 35% της ΔΕΠΑ, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένα επίπεδο αποτίμησης για το 100% της εταιρείας κινείται στα επίπεδα 650 με 700 εκατ. ευρώ.
Ποιοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον
Θυμίζουμε ότι για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, οι αρχικά ενδιαφερόμενοι ήταν οι παρακάτω :
 1. ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS. Επενδυτικό σχήμα με συνολική αξία κεφαλαίων που αγγίζει τα 6,6 δισ. ευρώ.
 2. CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED. Πρόκειται για τον κορυφαίο όμιλο επιχειρήσεων φυσικού αερίου στην Κίνα που δραστηριοποιείται κυρίως στη διανομή.
 3. EP INVESTMENT ADVISORS. Ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται στην κεντρική Ευρώπη με παρουσία σε Τσεχία, Σλοβακία, Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία, Γαλλία, Ουγγαρία και Πολωνία.
 4. FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II). Παγκοσμίου βεληνεκούς διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα την Αυστραλία που επικεντρώνεται στην παροχή μακροπρόθεσμων επενδυτικών υπηρεσιών. Η εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 160,6 δισ. δολαρίων.
 5. ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP. Εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων που εστιάζει στην ενέργεια, τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές, με υπό διαχείρηση κεφάλαια ενός δισ ευρώ.
 6. ITALGAS SpA. Ο νούμερο ένα διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία με μερίδιο αγοράς 34% και ο 3ος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη. Διαθέτει 70.000 χιλιόμετρα δικτύων εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.
 7. KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.). Από τις πολύ μεγάλες διεθνώς εταιρείες επενδύσεων με 206 δισ. δολάρια περιουσιακών στοιχείων υπό διαχείριση, από τα οποία τα 11,9 δισ. σε υποδομές.
 8. MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS). Ενας από τους 50 κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με περιουσιακά στοιχεία ύψους 129 δισ. δολαρίων.
 9. SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd. Εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που εστιάζει στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που σχετίζονται με την πρωτοβουλία «One Belt, One Road».
Κυβερνητικές ωστόσο πηγές εξηγούν στο “Energypress” ότι η προ κρίσης απόδοση, δηλαδή το μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) που έχει ορίσει η ΡΑΕ για τις εταιρείες δικτύων, εξασφαλίζει στις συγκεκριμένες αποκρατικοποιήσεις ένα είδος “θωράκισης” απέναντι στην παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η κρίση αποκλείεται να τις “μολύνει”, εντούτοις τόσο η ΔΕΠΑ Υποδομών, όσο και ο ΔΕΔΔΗΕ, ακριβώς επειδή έχουν κλειδώσει ένα υψηλό ποσοστό απόδοσης (Weighted Average Cost of Capital) της τάξης του 7%-8%, επηρεάζονται λιγότερο από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες. Δηλαδή με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, τα ΕΛΠΕ, ακόμη και τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος ναι μεν λειτουργεί κι αυτός με ρυθμιζόμενο έσοδο, ωστόσο δεν παύει να είναι ταυτόχρονα μια εισηγμένη εταιρεία (ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών). 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/den-pernoyn-kai-oi-ennea-arhika-ypopsifioi-stin-short-list-gia-tin-depa-ypodomon-apohoroyn

26/5/2020
Τον Ιούνιο η 2η ενεργειακή διάσκεψη Ελλάδας – Ισραήλ – Κύπρου και ΗΠΑ για τον EastMed - Τα επόμενα βήματα για τον αγωγό φυσικού αερίου

Δικαίωση του Energia.gr η Επιστολή στην ΕΕ από Ελλάδα και 7 Κράτη- Μέλη για να Παραμείνει το Φ.Αέριο στις Χρηματοδοτούμενες Πηγές Ενέργειας 

Του Κ.Ν. Σταμπολή 
Δευ, 25 Μαΐου 2020 - 10:34
Απόλυτη δικαίωση του Energia.gr συνιστά η επιστολή που έστειλαν την περασμένη εβδομάδα επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και η Ελλάδα ζητώντας απόντα αρμόδια θεσμικά όργανα της ΕΕ να παραμείνει το φυσικό αέριο στις χρηματοδοτούμενες από τα ευρωπαϊκά όργανα πηγές ενέργειας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) Σύμφωνα με την Agence France Press (AFP), την επιστολή που απευθύνεται στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο, υπογράφουν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Σλοβακία. Κοινό χαρακτηριστικό των ανωτέρω χωρών αποτελεί η ένταξη του φυσικού  αερίου  και τα έργα υποδομής του, τα οποία είτε είναι σε εξέλιξη η σε προωθημένο στάδιο προγραμματισμού, ως βασικού στοιχείου της ενεργειακής τους στρατηγικής  καθώς προωθούν την ανθρακοποίηση στα αμέσως επόμενα χρόνια.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Οι παραπάνω χώρες θεωρούν ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η επιλεξιμότητα των υποδομών φυσικού αερίου στις χρηματοδοτήσεις από τα διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2021-2027, καθώς και στην χορήγηση δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ( European Investment Bank) Όπως επισημαίνεται στην ανωτέρω επιστολή ο αποκλεισμός τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας, αυξάνοντας έτσι το κόστος μετάβασης σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050. Να θυμίσουμε ότι με την απόφαση του ΔΣ της ΕΤΕπ της 14 Νοεμβρίου 2019 η Τράπεζα τερματίζει όλες τις χρηματοδοτήσεις έργων που έχουν σχέση με ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου και του φ. αερίου, ήδη από το 2021. 
Όπως σχολίασε τότε το πόρταλ σε εμπεριστατωμένο άρθρο του (δείτε εδώ), η απόφαση αυτή αποτέλεσε κόλαφο στα σχέδια της ΕΕ και των κρατών μελών για απανθρακοποίηση καθότι το φ. αέριο αποτελεί βασική συνιστώσα της των όποιων σχεδίων. Επιπλέον η απόφαση αυτή θέτει σοβαρά εμπόδια στην επέκταση των δικτύων φ. αερίου και στη περαιτέρω χρήση του στην βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή για μια ολόκληρη ομάδα κρατών στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη. Έτσι η ανεκδιήγητη αυτή απόφαση της ΕΤΕπ, υπό την κάλυψη δήθεν της πράσινης ατζέντας της ΕΕ, αποτέλεσε συγχρόνως και μια κατάπτυστη προσπάθεια διάκρισης κατά των κρατών του "νότου" και του ενεργειακού υποβιβασμού τους σε μία μάλλον απροκάλυπτη προσπάθεια επιβολής των πολιτικών του βιομηχανοποιημένου βορά. 
Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το Συμβούλιο και η Ευρωβουλή έχουν συμφωνήσει για τα λεγόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας των "πράσινων επενδύσεων" για την περίοδο 2021-2027 οπότε και θα διατεθούν € 250 δισεκ. για τις εν λόγω επενδύσεις μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) Βάσει των εν λόγω κριτηρίων καθίσταται πλέον υποχρεωτική η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η επένδυση πληροί τους περιβαλλοντικούς στόχους. Βάσει των ανωτέρω οι επενδύσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Τις αμιγώς πράσινες, αυτές που είναι απαραίτητες για να καταστήσουν τις οικονομικές δραστηριότητες κλιματικά ουδέτερες και αυτές που διευκολύνουν την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Σχετικά με το φυσικό αέριο οι χώρες είναι διχασμένες ανάμεσα σε αυτές, όπως η Ελλάδα, που έχουν σε εξέλιξη βασικά έργα υποδομών φ. αερίου και αποβλέπουν στην περαιτέρω διείσδυση του στην οικονομία καθότι η είσοδος του ως καύσιμο στο ενεργειακό τους μίγμα άργησε σημαντικά σε σύγκριση με τις χώρες του βορρά, και σε αυτές που έχουν ολοκληρώσει τις επενδύσεις τους και τα έργα διανομής και άρα δεν τις επηρεάζουν αποφάσεις για μηδενισμό χρηματοδοτήσεων για το συγκεκριμένο καύσιμο. Οι ανωτέρω 8 χώρες που σύντομα μπορεί  να γίνουν 12 με τη προσθήκη και άλλων χωρών που πλήττονται από την παράλογη απόφαση της ΕΤΕπ, ζητούν τώρα να παραμείνει το φυσικό αέριο για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατηγορία μετάβασης. 
Με την Ελλάδα να αποτελεί ίσως το πλέον κτυπητό παράδειγμα χώρας που αδικείται παράφορα από την απερίγραπτη απόφαση της ΕΤΕπ. Καθότι η χώρα μας σε μια γενναία προσπάθεια  συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση των εκπομπών πολύ πριν το 2030 προχώρησε σε ένα εκτενές πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης το οποίο για να υλοποιηθεί προϋποθέτει την στροφή μεγάλου μέρους της ηλεκτροπαραγωγής στο φ. αέριο. Η παρανοϊκή απόφαση της ΕΤΕπ έρχεται τώρα να υψώσει σοβαρά εμπόδια σε αυτήν την διαδικασία γιατί οι αποφάσεις της ΕΤΕπ δημιουργούν προηγούμενο που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν χρηματοδοτήσεις από άλλες επενδυτικές τράπεζες ( λχ EBRD, World Bank,) και στο τέλος επηρεάζουν την δανειακή πολιτική και των εμπορικών τραπεζών. Για αυτό η κυβέρνηση θα πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας  των 8 κρατών και να επιμείνει με κάθε δυνατό τρόπο στην πλήρη αποδέσμευση της χρηματοδότησης των έργων φ. αερίου από τα πράσινα θέσφατα της Ε. Επιτροπής και τον  ταλιμπανισμό του " περιβαλλοντικά ενάρετου" ευρωιερατείου.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166951/dikaiosh-toy-energiagr-h-epistolh-sthn-ee-apo-ellada-kai-7-krath-melh-gia-na-parameinei-to-faerio-stis-hrhmatodotoymenes-phges-energeias

25/5/2020
To ΙΕΝΕ Απαντά στις Προκλήσεις της μετά Κορωνοϊού Εποχής με τα Webinars για την Ενέργεια

To ΙΕΝΕ Απαντά στις Προκλήσεις της μετά Κορωνοϊού Εποχής με τα Webinars για την Ενέργεια

energia.gr
Δευ, 25 Μαΐου 2020 - 07:36
Για άλλη μια φορά στην μακρά και επιτυχημένη πορεία του, το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ) πρωτοπορεί σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τα ενεργειακά πράγματα της χώρας και έρχεται να προσφέρει στα στελέχη και επαγγελματίες της αγοράς, τους εκπροσώπους φορέων και εταιρειών του κλάδου, καθώς και στους εκπροσώπους των Μέσων Ενημέρωσης, ένα διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης και ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων για την πορεία και τις προοπτικές του τομέα στην μετακορονοϊό εποχή.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Το έγκυρο think tank, ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις που ορθώνει η περίοδος που διανύουμε και θέλοντας να αναδείξει τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από αυτή για όλο το φάσμα του ενεργειακού κλάδου, έχει ήδη οργανώσει τρείς διαδικτυακές συζητήσεις (webinars) στις οποίες συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς ενέργειας.
Η πρώτη από αυτή την σειρά των συζητήσεων πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου και είχε ως κεντρικό θέμα «Επιπτώσεις από την κρίση του Κορωνοϊού στις αγορές Ηλεκτρισμού, Φ. Αερίου και Πετρελαίου». Στο session συμμετείχαν η κα Λιάνα Γούτα, Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου, Ελληνικά Πετρέλαια, ο κ. Ανδρέας Πετροπουλέας, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας της Elpedison και ο  Δρ. Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος, Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εμπορίας της ΔΕΠΑ.
Το δεύτερο webinar του ΙΕΝΕ πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου και είχε ως αντικείμενο συζήτησης τις Επιπτώσεις από την Κρίση του Κορονοϊού στην Αγορά Ηλεκτρισμού. Συμμετείχαν, ο κ. Αντώνης Κοντολέων, Πρόεδρος ΔΣ της ΕΒΙΚΕΝ και ο κ. Ιωάννης Κοπανάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ενώ στη συζήτηση παρενέβησαν εκπρόσωποι από την Protergia και τον ΑΔΜΗΕ.
Τέλος, την περασμένη Παρασκευή, 22 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε το τρίτο webinar του Ινστιτούτου που είχε ως κεντρικό θέμα συζήτησης, «Επιπτώσεις από την κρίση του Κορωνοϊού στις Έρευνες Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα». Σε αυτή την ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική διαδικτυακή συζήτηση συμμετείχαν ο Δρ. Ντίνος Νικολάου, Αντιπρόεδρος της Energean Ελλάδος, η κα Τερέζα Φωκιανού, Πρόεδρος της Flow Energy και Πρόεδρος της Επιτροπής Υδρογονανθράκων του ΙΕΝΕ καθώς και ο Δρ. Γιάννης Μπασιάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ.
Και τα τρία webinars, από τα οποία προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, συντόνισε ο κ. Κωστής Σταμπολής, Πρόεδρος & Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ. Θυμίζουμε ότι το Ινστιτούτο έχει προγραμματίσει τη συνέχιση του κύκλου των διαδικτυακών συζητήσεων και τον Ιούνιο, ενώ όλα τα sessions θα είναι προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους στο youtube.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166942/to-iene-apanta-stis-proklhseis-ths-meta-koronoioy-epohhs-me-ta-webinars-gia-thn-energeia

25/5/2020
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ Μέλος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού GD4S

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ Μέλος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού GD4S

energia.gr
Δευ, 25 Μαΐου 2020 - 09:53
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έγινε και επίσημα μέλος του ισχυρού πανευρωπαϊκού οργανισμού GD4S, σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του αιτήματος της.
Στον GD4S συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες διανομής από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Πορτογαλία και τη Ρουμανία, οι οποίες εξυπηρετούν περίπου 28 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Η συμμετοχή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στον οργανισμό πιστοποιεί την αξία και την πολυετή εμπειρία της Εταιρείας και παράλληλα, συνιστά και μία από τις σημαντικότερες δράσεις εξωστρέφειας της, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Συνοψίζοντας, οι στόχοι που διέπουν τον φορέα είναι:
 • Η παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με πολιτικές που αφορούν την απανθρακοποίηση των ενεργειακών συστημάτων.
 • Η συμβολή στην ανάπτυξη του Σχεδιασμού της Αγοράς Φυσικού Αερίου.
 • Η εκπροσώπηση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στα Ευρωπαϊκά Όργανα.
 • Η Ανάδειξη των προοπτικών χρήσης των δικτύων διανομής και του φυσικού από ανανεώσιμες πηγές.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο οργανισμός αναλαμβάνει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας που κρίνεται σημαντική για τον τομέα διανομής φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα, συνηγορεί υπέρ της προώθησης πολιτικών και τεχνικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη λελογισμένη χρήση του φυσικού αερίου. Παράλληλα, μεριμνά για την υποστήριξη, αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων ερευνών, πρακτικών εμπειριών και έργων στον τομέα που σχετίζεται με τις δραστηριότητες των μελών του. Εν συνεχεία, παρέχει πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το φυσικό αέριο και τις υποδομές των δικτύων διανομής. Παράλληλα, προβαίνει στην ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου με ειδικούς εμπειρογνώμονες και επενδυτικούς φορείς για θέματα ανάπτυξης χρήσεων του φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, προωθεί και υπερασπίζεται τα κοινά συμφέροντα των διαχειριστών δικτύων διανομής, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στη σχετική δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής, κ. Λ. Μπακούρας, ανέφερε ότι: «Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ λαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση των συνεργασιών της με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ανήκουμε σε αυτό το χώρο καθώς η θέση μας στον ενεργειακό κλάδο της χώρας αναγνωρίζεται πλέον και διεθνώς. Με τη συμμετοχή μας ενώνουμε την πολυετή εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία μας στη διανομή φυσικού αερίου, με τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης ώστε να προωθήσουμε από κοινού πολιτικές προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas κ. P. Gallo, με την ιδιότητα του Προέδρου του GD4S σχολίασε ότι: «Είμαστε στη ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την ΕΔΑ ΘΕΣΣ στο φορέα μας, η οποία μπορεί πλέον να βασίζεται σε μια ακόμη φωνή για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και στην προοπτική της ενεργειακής μετάβασης. Το φυσικό αέριο, στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ως η μόνη βιώσιμη και άμεση λύση για τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και για να λειτουργήσει ως αποτελεσματικό εναλλακτικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το έργο όλων μας στον οργανισμό στοχεύει στην ενθάρρυνση της δημιουργίας των καλύτερων συνθηκών για να διασφαλιστεί ότι ένα εκτεταμένο και ευρύ δίκτυο, όπως αυτό των εταιρειών διανομής φυσικού αερίου, μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη συνεχιζόμενη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης».
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166949/h-eda-thess-melos-toy-paneyropaikoy-organismoy-gd4s

25/5/2020
Βαρύ το Πλήγμα για τις Έρευνες Υδρογονανθράκων για Κύπρο και Ελλάδα Λόγω Κορωνοϊού
 
Βαρύ το Πλήγμα για τις Έρευνες Υδρογονανθράκων για Κύπρο και Ελλάδα Λόγω Κορωνοϊού
 Του Κ.Ν. Σταμπολή 
 Παρ, 22 Μαΐου 2020 - 13:18
 
Η τεράστια και πέρα από κάθε πρόβλεψη μείωση της ενεργειακής ζήτησης τους τελευταίους μήνες λόγω των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού, μαζί με την συνεπακόλουθη κατάρρευση των τιμών του αργού, ως γνωστό δημιούργησαν εκτεταμένα  προβλήματα στις πετρελαϊκές εταιρείες ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στο τομέα των ερευνών και της παραγωγής, δηλ. στο upstream. Θα πρέπει να αναφέρουμε  ότι για αυτό το θέμα υπάρχει εκτενής κάλυψη από το Energia.gr (λχ. Βλέπε άρθρο μας στο Ενεργειακό Στίγμα, στις 6 Μαΐου εδώ). Η σοβαρή διασάλευση των χρηματοροών τους, δηλ. του cash flow, είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την αναθεώρηση των επενδυτικών τους σχεδίων και την αναβολή ή και ακύρωση προγραμματισμένων ερευνητικών προγραμμάτων.
 

Γεωλογικές, γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, γεωτρήσεις και συντηρήσεις εγκαταστάσεων επηρεάστηκαν άμεσα ενώ τα έκτακτα υγειονομικά μέτρα που επιβλήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις στην λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας. Με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης πάνω στις πλατφόρμες η στα ερευνητικά drillships να γίνονται απίστευτα δύσκολες.

Από τον κακό χαμό που έπληξε τον κλάδο δεν μείνανε ανεπηρέαστες οι ερευνητικές δραστηριότητες των πετρελαϊκών εταιρειών σε Ελλάδα και Κύπρο όπου ευρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα προγράμματα ερευνών σε ηπειρωτικές και θαλάσσιες περιοχές. Στη μεν Κύπρο όπου μέσα στο 2020/2021 είχαν προγραμματισθεί οκτώ (8) γεωτρήσεις, οι περισσότερες  σε μεγάλα βάθη, έχουν όλες αναβληθεί για του χρόνου ή και αργότερα  όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες τον Απρίλιο. Ποιο συγκεκριμένα η ExxonMobil, που  σχεδίαζε δύο επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις στο κοίτασμα Γλαύκος στο block 10  (με εκτιμώμενα αποθέματα 5-8 τρισεκ. κυβ. μέτρα)  κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τις ανέβαλε για το 2021. Αλλά και οι ΕΝΙ και Total που είχαν προγραμματίσει εξ (6) συνολικά γεωτρήσεις στα blocks 5,6,8 και 11 κατά τους επόμενους 18 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και μιας επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο κοίτασμα Καλυψώ στο block 6 (3-5 τρισεκ. κυβ. μέτρα) έχουν αναβάλλει το ερευνητικό τους πρόγραμμα για το 2021 ενώ άφησαν ανοικτό το ενδεχόμενο να ακυρωθούν ορισμένες από τις ανωτέρω γεωτρήσεις.
Χάρτης: Περιοχές Παραχώρησης στην Κύπρο
Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Κυπριακής Δημοκρατίας
 
Η σημερινή κακοδαιμονία δεν άφησε ανεπηρέαστα και τα σχέδια για την εμπορική εκμετάλλευση του πρώτου ανακαλυφθέντος κοιτάσματος εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, το 2011, αυτό της Αφροδίτης στο block 12 (4,5 τρισεκ. κυβ. μέτρα). Οι εταιρείες Shell Delek και Noble που έχουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και έχουν καταλήξει σε συμφωνία με την Αίγυπτο για μεταφορά ποσοτήτων αερίου στο τερματικό LNG της Shell στο Idku για υγροποίηση και εξαγωγή στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσαν ότι επανεξετάζουν το όλο project και πιθανή μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των  εργασιών για την κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων (δηλ. πλατφόρμα εκμετάλλευσης και υποθαλάσσιοι αγωγοί προς την Αίγυπτο).
Όπως τονίζουν παράγοντες της Κυπριακής ενεργειακής αγοράς "οι ανωτέρω σοβαρές καθυστερήσεις η αναβολές έχουν θέσει εν αμφιβόλω τα σχέδια της Κυπριακής Δημοκρατίας να παίξει ηγετικό ρόλο στην αξιοποίηση του υδρογονανθρακικού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου αφού τώρα  βλέπει στόχους και ορόσημα διαρκώς να μετακινούνται προς το απώτερο μέλλον."  Παράλληλα διπλωματικοί παρατηρητές τονίζουν ότι η σοβαρή απ´ότι φαίνεται καθυστέρηση του όλου ερευνητικού προγράμματος αλλά και της προσδοκούμενης εκμετάλλευσης των ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα σε γεωπολιτικό επίπεδο, αφού αίφνης η Κύπρος απώλεσε το  ερευνητικό της πλεονέκτημα  που αποτελούσε ισχυρό αντίβαρο απέναντι στην κλιμακούμενη Τουρκική προκλητικότητα και κουρσάρικη αντίληψη περί ερευνών και εκμετάλλευσης. Και αυτό γιατί την ίδια στιγμή που η Κύπρος υποχωρεί στο μέτωπο των ερευνών λόγω αντικειμενικών και παγκόσμιων δυσκολιών λόγω κορωνοϊού, έχουμε μιαν αναθεωρητική Τουρκία να επιταχύνει το παράνομο ερευνητικό της πρόγραμμα, αφού τελείως προκλητικά προγραμματίζει γεώτρηση μέσα στις επόμενες εβδομάδες εντός του block 6 της Κυπριακής ΑΟΖ.
Μέχρι στιγμής λιγότερο  αρνητικός  είναι ο αντίκτυπος του κορωνοϊού στις προγραμματισθείσες έρευνες στον Ελλαδικό χώρο για τον απλούστατο λόγο ότι  σε αντίθεση με την Κύπρο στην χώρα μας οι έρευνες δεν έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, παρά το γεγονός ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε εκ νέου σε νέα βάση με τον το 2011  βάσει του Ν 4001/2011. Με την Ελλάδα, όπως έχουμε κατ´ επανάληψη  τονίσει μέσα από την στήλη, να υστερεί σε προγραμματισμό και πολιτική βούληση, απαραίτητα στοιχεία για την προώθηση ερευνών και σχεδίων εκμετάλλευσης. Έτσι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα 13 ενεργές παραχωρήσεις σε όλη την Ελλάδα (βλέπε χάρτη) με την εξαίρεση του Πρίνου ( όπου μέχρι και το 2018 είχαν γίνει 20 παραγωγικές  γεωτρήσεις και επεμβάσεις ) δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μια νέα ερευνητική γεώτρηση. Με το πλέον προχωρημένο πρόγραμμα, αυτό της κοινοπραξίας  ΕΛΠΕ -Edison, να έχει αναβάλλει  ( ήδη προ της κρίσης του κορωνοϊού)  την γεώτρηση στον Πατραϊκό για το 2021/2022. Θετική εξέλιξη αποτελεί η ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών στα Ιωάννινα από τις Repsol- Energean και η έναρξη της πρώτης φάσης γεωλογικών, γεωφυσικών και σεισμικών ερευνών από τις ExxonMobil και Τotal για τα blocks που συμμετέχουν στις περιοχές στο Ιόνιο, Κυπαρισσιακό και νότια της Κρήτης. 
Χάρτης: Περιοχές Παραχώρησης στην Ελλάδα, Δεκέμβριος 2019
Πηγή: ΕΔΕΥ
 
Παρά το γεγονός ότι οι έρευνες στην Ελλάδα, ιδίως στις νέες μεγάλες παραχωρήσεις, ευρίσκονται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο η κρίση του κορωνοϊού έχει επηρεάσει αρνητικά την περαιτέρω πρόοδο καθότι όλες ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενες εταιρείες (ExxonMobil, Total, Repsol, Energean, ΕΛΠΕ ) έχουν προς το παρόν αναστείλει κάθε ερευνητική δραστηριότητα, εκτός από εργασίες ερμηνείας δεδομένων (data analysis and interpretation) ακολουθώντας μια στάση wait and see. Ενεργειακοί αναλυτές παρατηρούν ότι σε σχέση με την Κύπρο το πλήγμα από την κρίση του κορωνοϊού στην Ελλάδα είναι λιγότερο ορατό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μέσο-μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις. Οι οποίες αναπόφευκτα θα οξυνθούν με την τελείως παθητική στάση που έχει υιοθετήσει η σημερινή κυβέρνηση έναντι των ερευνών.
Εάν όμως εξετάσουμε σφαιρικά το όλο θέμα των ερευνών στην Ελλάδα, ιδίως εάν λάβουμε υπ´ όψη το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης μέχρι το 2023 που προωθεί η κυβέρνηση  και την υποκατάσταση του λιγνίτη από φυσικό αέριο, η χώρα μας έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τα εντοπισθέντα  κοιτάσματα και να παράγει φ. αέριο  καθώς θα αυξάνεται σταδιακά η εγχώρια κατανάλωση. Θα πρέπει όμως η κυβέρνηση να εγκαταλείψει την επαμφοτερίζουσα στάση της και να ταχθεί αναφανδόν υπέρ των ερευνών καταβάλλοντας προσπάθεια να πείσει τις εταιρείες να επιταχύνουν τις εργασίες τους, στο πλαίσιο των υφιστάμενων παραχωρήσεων, καθώς θα ξεπερνιέται η παρούσα κρίση.

  

23/5/2020
TAP: Γεμίζει φυσικό αέριο το σύνολο του ελληνικού τμήματος
Ορόσημο για το έργο το λεγόμενο «commissioning» στο σύνολο των 550 χιλιομέτρων του ΤΑΡ επί ελληνικού εδάφους. Οι έλεγχοι ασφαλείας και τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι εκτελούν εργασίες κοντά στον αγωγό.
TAP: Γεμίζει φυσικό αέριο το σύνολο του ελληνικού τμήματος
Δημοσιεύθηκε: 21 Μαΐου 2020 - 07:58
 37 50 0
Ένα ακόμα σημαντικό βήμα γίνεται για την πλήρη λειτουργία του αγωγού TAP που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία δοκιμαστικής λειτουργίας. Ξεκινά η εισαγωγή φυσικού αερίου και στο τελευταίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα, από την Π.Ε. Σερρών έως την Ιεροπηγή Καστοριάς και τα ελληνο-αλβανικά σύνορα.
Πρόκειται για μια διαδικασία που ονομάζεται «commissioning» (δηλαδή θέση του αγωγού σε δοκιμαστική λειτουργία) και έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Πλέον, μετά και αυτό το τελευταίο στάδιο, θα είναι γεμάτο αέριο το σύνολο των 550 χιλιομέτρων του ελληνικού τμήματος του αγωγού. Κι αυτό επιτρέπει τον έλεγχο της υποδομής και την πιστοποίηση ότι είναι ασφαλής και έτοιμη για λειτουργία, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα.
Κανόνες και μέτρα ασφαλείας
Τόσο τώρα, όσο και όταν ο αγωγός θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία, εφαρμόζονται σύγχρονες μέθοδοι 24ωρης παρακολούθησης και πραγματοποιούνται έλεγχοι για τη διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειάς του.
Την ίδια στιγμή όμως, γι’ αυτή την μεγάλη επένδυση είναι ώρα ευθύνης και για όσους δραστηριοποιούνται ή κινούνται γύρω από τα σημεία διέλευσης του αγωγού. Και αυτό γιατί θα πρέπει όταν εκτελούν εργασίες πλησίον του αγωγού να λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα δεδομένα αναφορικά με τι μπορεί και πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Έχουν ήδη εκδοθεί αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για τις δραστηριότητες που μπορούν ή όχι να πραγματοποιηθούν κατά μήκος της όδευσης του αγωγού, στις Ζώνες «Περιορισμών Κυριότητας» και «Περιορισμών Δόμησης» του ΤΑΡ, αλλά και για τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εργασιών ή έκτακτης ανάγκης.
Μάλιστα υπάρχει και ειδική Γραμμή Επικοινωνίας και Αναφορών 213 010 4500 (αστική χρέωση, Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00) στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πριν ξεκινήσουν εργασίες πλησίον του αγωγού, καθώς και οι 24ωρες Γραμμές Έκτακτης Ανάγκης 210 555 0040 (αστική χρέωση) ή 800 118 1881 (κλήσεις μόνο από σταθερά, χωρίς χρέωση) για έκτακτα περιστατικά.
Αναλυτικά οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 
Στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας» (4+4 μ. εκατέρωθεν του αγωγού) επιτρέπονται οι παρακάτω εργασίες:
• Βοσκή
• Επιφανειακή σπορά και λίπανση
• Καλλιέργεια φυτών με ρίζες που δεν ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.
 
• Έλεγχος παρασιτικής βλάστησης
Αντιστοίχως, στη Ζώνη «Περιορισμών Κυριότητας», σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Δεν επιτρέπεται η δόμηση κτιρίων οποιουδήποτε είδους.
• Δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών με ρίζες που ξεπερνούν σε βάθος τα 60 εκ.
• Δεν επιτρέπονται οι γεωτρήσεις ή η διάνοιξη τάφρων, πηγαδιών, φρεατίων.
• Δεν επιτρέπεται η δημιουργία υπόγειων εγκαταστάσεων ή η τοποθέτηση σωλήνων σε βάθος μεγαλύτερο των 50 εκατ.
• Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. βαθιά άροση, εκσκαφές, τοποθέτηση μπάζων, δημιουργία νερόλακκων).
• Δεν επιτρέπεται η κατασκευή νέων αγροτικών δρόμων.
Επιπλέον, στη Ζώνη «Περιορισμού Δόμησης» (20+20 μ. εκατέρωθεν του αγωγού) δεν επιτρέπονται, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι ακόλουθες δραστηριότητες:
• Η δόμηση κτιρίων οποιουδήποτε είδους.
• Η εγκατάσταση αποχετευτικών συστημάτων που αλλοιώνουν τη μορφολογία του εδάφους.
Είναι πολύ σημαντικό να μην πραγματοποιούνται κοντά στον αγωγό δραστηριότητες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή λειτουργία του ΤΑΡ. Γι’ αυτό:
 

* Δείτε το γράφημα σε υψηλή ανάλυση στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/highlights/article/2023290/tap.html 

21/5/2020
Επένδυση Άνω των 250 εκατ. σε Δίκτυα Διανομής
 
Επένδυση Άνω των 250 εκατ. σε Δίκτυα Διανομής
 energia.gr
 Δευ, 18 Μαΐου 2020 - 13:36
 
Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση από τη ΔΕΔΑ των πρώτων μεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια. Έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που είχε η ΔΕΔΑ με τις Διαχειριστικές Αρχές των αντίστοιχων περιφερειών τους τελευταίους μήνες, τέθηκαν χθες σε διαβούλευση τα τεύχη δημοπράτησηςστις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση συνολικών επενδύσεων άνω των 250 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία διαβούλευσης θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Μαΐου 2020 και, αμέσως μετά, θα βγουν στον αέρα οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Στόχος είναι πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στις πρώτες τρεις περιφέρειες και να γίνονται, παράλληλα, συνδέσεις καταναλωτών.
1.161 χιλιόμετρα
Τα έργα της ΔΕΔΑ στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας θα «τρέξουν» με γρήγορους ρυθμούς ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2024. Μέσα στην πενταετία, θα κατασκευαστούν 1.161 χιλιόμετρα δικτύου και θα γίνουν περί τις 40.091 συνδέσεις, με έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης, σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών (οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς), στις παρακάτω 18 πόλεις: Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Ορεστιάδα (περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), Αλεξάνδρεια, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς και Σέρρες (περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Άμφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαμία, Λειβαδιά και Χαλκίδα (περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).
Φθηνότερη ενέργεια
Τα οφέλη από την ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου στην ελληνική περιφέρεια θα είναι πολλαπλά: θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας ώστε να είναι προσιτό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, θα επιτευχθεί η περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, ενώ σημαντική θα είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως σε ειδικότητες όπως μηχανικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές, θερμοϋδραυλικοί, συγκολλητές, εγκαταστάτες, μελετητές, ανειδίκευτοι εργάτες.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα, τους τελευταίους μήνες και εν μέσω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, η εταιρεία έκανε αγώνα δρόμου για να ξεπεράσει μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και για να διορθώσει αστοχίες του παρελθόντος. «Πλέον, είμαστε απόλυτα έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του φιλόδοξου αναπτυξιακού μας προγράμματος, με σεβασμό στο περιβάλλον και τους κατοίκους, αλλά και με διαρκή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να ανταποκριθούμε με τον βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες που έχει κάθε τοπική κοινωνία. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά θα δουλέψουμε με αποφασιστικότητα και συνέπεια ώστε να υλοποιήσουμε το έργο μας το συντομότερο δυνατό και με τα μέγιστα οφέλη για όλους», καταλήγει.

(Από τη Ναυτεμπορική) 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166738/ependysh-ano-ton-250-ekat-se-diktya-dianomhs

18/5/2020
Οι Τρεις Μήνες Που Άλλαξαν τον Κόσμο
 
Οι Τρεις Μήνες Που Άλλαξαν τον Κόσμο
 Του Κ.Ν. Σταμπολή 
 Δευ, 18 Μαΐου 2020 - 10:31
 
Από τα μέσα Ιανουαρίου όταν πρωτοέγινε γνωστή η απειλητική φύση, η σφοδρότητα και το μέγεθος τη κρίσης του κορωνοϊού όταν αυτή ξέσπασε αρχικά στην Κίνα, μέχρι την εξέλιξη της σε πανδημία και την αστραπιαία εξάπλωση της σε όλον το υπόλοιπο κόσμο πέρασαν μόλις μερικές εβδομάδες. Μέσα σε αυτό το διάστημα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ήρθαν τα πάνω κάτω αφού κατέρρευσαν οι μέχρι τούδε βεβαιότητες στην οικονομία, τις επιχειρήσεις και στη διεθνή ασφάλεια. Οι κυβερνήσεις προκειμένου να διαφυλάξουν τις οικονομίες τους από βέβαιη κατάρρευση υπερδανείστηκαν, με την ενθάρρυνση των κεντρικών τραπεζών και διεθνών οργανισμών,

και κατέβαλαν σισύφειες προσπάθειες για οικονομική και πολιτική επιβίωση έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν άκρως επικίνδυνο, εν πολλοίς άγνωστο και οπωσδήποτε ύπουλο εχθρό. Και μια πλήρη αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της ίδιας της πανδημίας.

Επειδή το τελευταίο διάστημα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και υπό την πίεση εξωγενών παραγόντων επήλθε κοσμογονία στο οικονομικό και κοινωνικό στερέωμα υπάρχει διάχυτη η αίσθηση, ακόμα και στον απλό πολίτη, ότι διανύουμε ένα ιστορικό μεταίχμιο. Πράγματι, ποτέ μέχρι σήμερα, στην σύγχρονη ιστορία μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο η γνωστή ρήση του Ιβάν Ίλιτς Λένιν (κατά κόσμο Ουλιάνοβιτς) ότι "υπάρχουν δεκαετίες όπου δεν γίνεται τίποτε και εβδομάδες μέσα στις οποίες γίνονται όσα χρειάζονται δεκαετίες", δεν μπορούσε να είναι ποιό επίκαιρη και με ιδιαίτερα μεγάλη  απήχηση. Γιατί πράγματι μέσα στο διάστημα των τελευταίων τριών μηνών συντελέστηκαν τόσες (εξ ανάγκης) αλλαγές στο οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι ενώ είναι πραγματικά αμφίβολο εάν πολλές από αυτές θα αντιστραφούν. Λέγεται ότι η κάθε κρίση επιταχύνει και ενισχύει τάσεις που προϋπήρχαν. Υπό αυτήν την έννοια και παρατηρώντας τις αλλαγές που έγιναν κυρίως σε οικονομικό, οργανωτικό και εργασιακό επίπεδο, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι πολλές από αυτές ήσαν από καιρό έτοιμες να γίνουν και έτσι η κρίση του κορωνοϊού ήλθε ως καταλύτης να τις επιταχύνει και να τις επιβάλλει.
Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις προκειμένου να εμποδίσουν την εξάπλωση του ιού επέβαλλαν σειρά από αυστηρά μέτρα, τις περισσότερες φορές εις βάρος της οικονομίας, με κοινό χαρακτηριστικό την κάθετη μείωση της κυκλοφορίας, επιβάλλοντας την κοινωνική αποστασιοποίηση (social distancing), και την απαγόρευση των μετακινήσεων (μένουμε στο σπίτι), που είχαν ως άμεση επίπτωση την κατάρρευση της ζήτησης. Αυτό με τη σειρά του οδήγησε στην παράλυση της οικονομικής ζωής, στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, στην απώλεια εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε όλες σχεδόν τις χώρες και στη ραγδαία μείωση της ζήτησης ενέργειας, κάτι που έπληξε πρωτίστως την αγορά πετρελαίου μέσα από την κατάρρευση της τιμής του αργού.  
Με την πλήρη ακινητοποίηση των αεροπορικών μεταφορών και την τεράστια μείωση των οδικών μετακινήσεων η ζήτηση συρρικνώθηκε και μαζί με αυτήν και η δραστηριότητα του κλάδου του πετρελαίου επιφέροντας τεράστιες ζημιές σε μικρές και μεγάλες εταιρείες σε όλο το εύρος της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Άμεσο αποτέλεσμα ήταν η υποχρεωτική μείωση της παραγωγής όχι μόνο γιατί δεν υπήρχαν πρόθυμοι αγοραστές αλλά διότι επίσης εξέλιπαν επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι στην ξηρά και στην θάλασσα, όπως αναφέραμε με λεπτομέρεια σε άρθρο μας στο Energia.gr την περασμένη εβδομάδα (βλέπε "Κρίσιμη παράμετρος παραμένει η αποθήκευση στην παρούσα πετρελαϊκή κρίση", 9-5-2020).
 
Μετά την τεράστια σε μέγεθος συρρίκνωση της ζήτησης και αντίστοιχα της παραγωγής (κατά 30 εκατ. βαρ/ημέρα τον Απρίλιο και περί τα 10 εκατ. βαρ/ημέρα μέσο όρο για όλο το τρέχον έτος) και την πτώση της τιμής περί το 60%, η πετρελαϊκή αγορά που θα προκύψει μετά από αυτή την ανωμαλία δεν θα είναι ξανά η ίδια. Και σε αυτήν την περίπτωση η κρίση του κορωνοϊού ήλθε απλώς να επιταχύνει τις διεργασίες και ζυμώσεις που ήσαν από καιρό ορατές στους παρατηρητές της  αγοράς. Με χαμηλότερη ζήτηση, την επίσπευση της "ενεργειακής μετάβασης" και γενικά την στόχευση για  αλλαγή του ενεργειακού μίγματος με μικρότερη συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων, η ζήτηση για πετρέλαιο νομοτελειακά θα βαίνει μειούμενη. Όπως παρατηρούσαμε σε πρόσφατο άρθρο μας που αναρτήθηκε στο Linkedin στις 4 Μαίου (As coronavirus pandemic is shaping a new social reality we may have reached peak oil demand) είναι πολύ πιθανό ότι το 2019 να αποτελέσει σημείο καμπής με την πετρελαϊκή ζήτηση να φθάνει το ρεκόρ των 100 εκατ. βαρ/ημέρα, σηματοδοτώντας την περίοδο μεγίστης ζήτησης (peak oil demand) 
Πέρα όμως από τον ενεργειακό τομέα οι τελευταίες εβδομάδες είναι γεμάτες από κοσμογονικές εξελίξεις στην οικονομία, την απασχόληση και στην κοινωνική οργάνωση. Η πολύ συνειδητή απόφαση εκ μέρους κυβερνήσεων και οργανισμών για εγκατάλειψη των ασφυκτικών περιορισμών που επέβαλλαν εδώ και πολλά χρόνια η οικονομική ορθοδοξία και οι ανάλογοι κανονισμοί και συνθήκες για χρηματοοικονομικά πλεονάσματα και ελλείμματα και η πλήρης ανατροπή των με διέξοδο στον υπερδανεισμό με σκοπό την διάσωση των οικονομιών δημιουργεί πρωτόγνωρες συνθήκες για την λειτουργία των οικονομιών και των επιχειρήσεων.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέσα σε διάστημα 8 μόλις εβδομάδων, δηλ. από τις αρχές Μαρτίου μέχρι τις αρχές Μαΐου, οι κυβερνήσεις των ώριμων οικονομιών αύξησαν το χρέος τους κατά σχεδόν $7,0 τρισεκ. προκειμένου να καλύψουν το κόστος  υγειονομικών αναγκών και κυρίως για να διοχετεύσουν ζεστό χρήμα στην αγορά και τις επιχειρήσεις (δηλ. helicopter money).
Τις τελευταίες εβδομάδες εκόντες άκοντες οδηγηθήκαμε σε πρωτάκουστα επίπεδα χρέους, αφού υπολογίζεται ότι ο δανεισμός των κρατών αυξήθηκε κατά 13% φθάνοντας πλέον στο 96,4% του μεγέθους της παγκόσμιας οικονομίας (στα 120% στην περίπτωση των ώριμων οικονομιών), η ανεργία εκτοξεύθηκε στο επίπεδο του 10-15% για τις περισσότερες χώρες και 15-20% για ορισμένες (λχ. Ισπανία και Ελλάδα λόγω τουρισμού). Ποιό συγκεκριμένα μόνο στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι οι άνεργοι έχουν ήδη ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια (με πρόβλεψη για 30 εκατ. το 3τρίμηνο) και σχεδόν 15 εκατ. στην  Ευρώπη, και πολλά περισσότερο στον υπόλοιπο κόσμο ενώ η παγκόσμιος οικονομία και το εμπόριο θα χρειασθούν πολλά χρόνια για την προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες. Με το δημόσιο χρέος των περισσότερων χωρών να αιωρείται ως ζωντανός εφιάλτης και να αποτρέπει κάθε προσπάθεια οικονομικής και επιχειρηματικής ανάκαμψης μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εκτός βέβαια εάν η νέα επαχθής πραγματικότητα οδηγήσει τις μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΕΕ ) και την παγκόσμιο κοινότητα σε μια πλέον σώφρονα αντιμετώπιση και σε περιφερειακές ή και παγκόσμιες συμφωνίες για την αμοιβαία απομείωση ή και ακύρωσή του.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα εάν η οικονομική ανάκαμψη μετά την κρίση του κορωνοϊού ακολουθήσει το σχήμα V ή θα είναι W ή στην χειρότερη περίπτωση εξελιχθεί σε ένα μακρόσυρτο L. Τελευταία στοιχεία του ΔΝΤ κάνουν λόγο για -3,0% ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας για όλο το 2020 (-7,5% μόνο στην Ευρώπη) καθιστώντας την κατά πολύ μεγαλύτερη από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2007/2008. Σε μάθε περίπτωση αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το ρήγμα που δημιουργήθηκε δύσκολα θα ξεπερασθεί και η νέα εποχή που έχει ήδη ξεκινήσει  θα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Με πλέον σημαντικό τον φόβο και την εγρήγορση για την αποφυγή μιας νέας θεομηνίας, την κοινωνική αποστασιοποίηση, την ατομική απομόνωση, την χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη και την επακόλουθη μείωση της ενεργειακής ζήτησης .Τα δεινά που έχουν συσσωρευθεί και οι πολλοί αβέβαιοι παράγοντες, που μόνο τα χειρότερα προμηνύουν για το μέλλον, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η παρούσα κρίση δεν αποτελεί απλά μια ανωμαλία ή διόρθωση στην μακρόχρονη αναπτυξιακή πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά συνιστά ουσιαστική αλλαγή παραδείγματος (paradigm shift), ενώ παραμένει εν πολλοίς άγνωστος ο ρυθμός και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η πολυπόθητος ανάκαμψη.

Παρά την διαφαινόμενη οπισθοχώρηση της μέχρι πρότινος καλπάζουσας παγκοσμιοποίησης η Ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει για μεγάλο διάστημα και σε πολύ μεγάλο βαθμό να επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Για αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διατύπωση σεναρίων και στόχων που προβλέπουν, για να μη πούμε προδιαγράφουν, ταχεία και μεγάλης κλίμακας ανάκαμψη της οικονομίας το 2021. Ουδείς σήμερα μπορεί να είναι σίγουρος για κάτι τέτοιο. 

ΠΗΓΗhttps://www.energia.gr/article/166723/oi-treis-mhnes-poy-allaxan-ton-kosmo

18/5/2020
Βουλή: Με ευρύτατη πλειοψηφία κυρώθηκε η συμφωνία για τον EastMed
 
14 05 2020 | 17:55
Με ευρύτατη συναίνεση και με τη στήριξη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ ΚΙΝΑΛ και Ελληνικής Λύσης υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια, η Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Ιταλίας, για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed.
Από την πλευρά τους, ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 καταψήφισαν το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση της Διακρατικής Συμφωνίας.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του που η Βουλή, όπως είπε, «κυρώνει, μέσα σε κλίμα ευρύτατης συναίνεσης, μια ιστορική συμφωνία, από τις πιο σημαντικές, η οποία συμπληρώνει τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες ενισχύοντας την ενεργειακή γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της χώρας».
«Είναι πολύ σημαντικό που στην Ελλάδα κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα μεγάλο εθνικό ζήτημα και αυτό στέλνει στη κοινωνία ένα θετικό μήνυμα», είπε, ενώ αναγνώρισε τη θετική συμβολή των προηγούμενων κυβερνήσεων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτή η συμφωνία δεν είναι δική μου. Εγώ ήμουν ο δρομέας στα τελευταία μέτρα. Ξεκίνησε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, με υπουργό τον Γιάννη Μανιάτη και συνέχισε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με Γιάννη Σταθάκη και Πάνο Σκουρλέτη».
Απαντώντας στις αμφισβητήσεις της αντιπολίτευσης για την ολοκλήρωση και τη βιωσιμότητα του έργου, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, ωστόσο τόνισε ότι η κατασκευή και λειτουργία του δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου. «Δεν είναι διακηρυκτικού περιεχομένου που θα μείνει στα χαρτιά. Όλες οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά,. Η συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου είναι στο πυρήνα του σχεδιασμού της ΕΕ, για αυτό και συγχρηματοδοτεί το έργο, όπως και την εκπόνηση της μελέτης σκοπιμότητας», είπε και προσέθεσε:
«Πράγματι, τεχνικά υπάρχουν δυσκολίες, αλλά υπάρχει και το φυσικό αέριο και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, και κυρίως ότι αναμένεται να υπάρξουν πολύ περισσότερα αποθέματα κοιτασμάτων. Δεν υποτιμώ τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα».
Απαντώντας σχετικά με την στάση της Ιταλίας ο κ. Χατζηδάκης, αφού υπενθύμισε ότι συν-διαπραγματεύτηκε για τη Συμφωνία, εξέφρασε την ελπίδα ότι η σύντομα θα απαντήσει θετικά, έσπευσε όμως να συμπληρώσει ότι στο σχεδιασμό του έργου δεν αποκλείεται η συμμετοχή άλλων χωρών.
«Όπως ήρθε η σύμβαση έτσι θα κυρωθεί, με την Ιταλία στο τίτλο, γιατί συν-διαπραγματεύτηκε όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με εμάς. Το τι θα κάνει είναι δικό της θέμα. Υπήρξε πράγματι μια επιστολή του Ιταλού υπουργού Ανάπτυξης που λέει ότι λάβει όποτε νομίζει τις αποφάσεις της η Ιταλία. Πιστεύω ότι θα είναι θετικές. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι μόνο η Ιταλία στο σχεδιασμό. Θα εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα γιατί υπάρχει και η αγορά της κεντρικής Ευρώπης» ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.
«Η Συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τις σχέσεις μας με Κύπρο και Ισραήλ», επισήμανε ο υπουργός ενώ τόνισε ότι η κατασκευή του EastMed είναι και ένα μήνυμα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.
«Δεν στρέφεται εναντίον κανενός αλλά είναι ένα έμμεσο μήνυμα στην τουρκική προκλητικότητα και στον Ερντογάν που αμφισβήτησε ευθέως την κατασκευή τού αγωγού. Είναι ένα μήνυμα από τις τρεις χώρες που συνεργάζονται, ότι προχωρούμε μπροστά, στο πλαίσιο της νομιμότητας και της ειρήνης. Και καλό είναι η Τουρκία να εγκαταλείψει τον αναθεωρητισμό και τη προκλητικότητα της και να συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμαστε στο σύγχρονο 21ο αιώνα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο άρθρο 10 αναφέρεται η προστασία του αγωγού τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία του. Δεν είναι αγωγός που έχει σχεδιαστεί επί χάρτου και οι συμβαλλόμενες χώρες είναι αποφασισμένες να τον προστατεύσουν», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ακόμα ότι «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που την κυρώνει και δείχνει τη δέσμευση και αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει». «Από τη, κύρωση της Συμφωνίας συνεπάγονται μεγάλες νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, καλύτερο ανταγωνισμό στο επίπεδο φυσικού αερίου και καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή και τις επιχειρήσεις. Η χώρα μας με αυτή τη Συμφωνία εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και τις στοχεύσεις της», σημείωσε.
Απαντώντας στις αιτιάσεις για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ο κ. Χατζηδάκης αντέτεινε ότι «το άρθρο 8 προβλέπει τη προστασία του περιβάλλοντος και υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να το προστατεύσουν». «Αυτό δεν είναι αυτονόητο για τις συμβάσεις και αυτή η πρόβλεψη δείχνει ότι υπάρχει μια καινούργια αντίληψη πλέον», συμπλήρωσε.
Έντονα αντέδρασε ο κ. Χατζηδάκης στην κριτική που δέχτηκε για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάποιοι δεν θέλουν το φυσικό αέριο ως μεταβατικό καύσιμο. Κάποιοι δεν θέλουν ούτε τις ΑΠΕ γιατί δήθεν καταστρέφεται το περιβάλλον. Ορισμένοι από εσάς θέλετε μόνο κεριά. Θέλετε να εγκαταλείψουμε τα πάντα και να μοιράζω κεριά όπως στην Ανάσταση για την οικονομία».
«Όλα τα έργα που κάνουμε καθιστούν την Ελλάδα τόσο ως πολύ σημαντικό παίκτη στο φυσικό αέριο όσο και ως ενεργειακό σταυροδρόμι και την ενισχύουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και ενεργειακά», κατέληξε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΣΥΡΙΖΑ: Ενισχύονται τα ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας. Ασάφειες στη Συμφωνία
Για ένα σημαντικό έργο υψίστης εθνικής σημασίας, που σφραγίζεται μετά από διαχρονικές διπλωματικές και πολιτικές προσπάθειες όλων των κυβερνήσεων και ενισχύει τα ενεργειακά και γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας, έκανε λόγο η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο, τόσο η γενική εισηγήτρια Χαρά Καφαντάρη όσο και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μίλησαν για ασάφειες της Συμφωνίας.
Παράλληλα, ζήτησαν να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ποια είναι η προοπτική του έργου και με ποια φιλοσοφία προχωρεί, σημειώνοντας ότι η Ιταλία δεν έχει υπογράψει ακόμα τη Συμφωνία, αλλά και πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η ολοκλήρωση του.
Η κ. Ξενογιαννακοπούλου, καταλόγισε «εμμονή της κυβέρνησης στο νεοφιλελεύθερο αφήγημα της για το περιβάλλον αλλά και τις ιδιωτικοποιήσεις», ενώ χαρακτήρισε άκαιρη την ενεργειακή πολιτική της.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ τάσσεται υπέρ αυτής της στρατηγικής συμφωνίας, την οποία στήριξε και ενίσχυσε με σημαντικές διπλωματικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, όμως θα παρακολουθεί τα βήματα που θα γίνονται ως προς τη βιωσιμότητα, την ολοκλήρωση του έργου και τη διασφάλιση τόσο της χρηματοδότησης όσο και των εθνικών συμφερόντων», υπογράμμισε η κ. Ξενογιαννακοπούλου.
ΚΙΝΑΛ: Εξασφαλίζει ενεργειακά τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη
Το ΚΙΝΑΛ, έδωσε έμφαση στις προσπάθειες που κατέβαλε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για τη δρομολόγηση της Συμφωνίας που έχει, όπως τονίστηκε, «σημαντική εθνική, γεωστρατηγική και ενεργειακή σημασία για τη χώρα».
Τόσο ο ειδικός αγορητής, Χρήστος Γκόκας, όσο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Ανδρέας Λοβέρδος και ο βουλευτής Μιχάλης Κατρίνης, έκαναν λόγο για ένα «πολύ σημαντικό έργο, υψίστης γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής σημασίας που εξασφαλίζει ενεργειακά τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη».
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, δήλωσε την αντίθεση του κόμματος του, «σε ένα νομοσχέδιο που έχει τη σφραγίδα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και μετατρέπει την Ανατολική Μεσόγειο σε ορμητήριο των επιδιώξεων τους ενώ ωφελεί μόνο τους επιχειρηματικούς ομίλους».
Παράλληλα, κατηγόρησε τη κυβέρνηση ότι δεν έχει καθορίσει την ΑΟΖ, αφήνοντας ανοικτά τα σύνορα της χώρας και δημιουργώντας κινδύνους στα εδαφικά κυριαρχικά της δικαιώματα.
Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την ολοκλήρωση του έργου ενώ χαρακτήρισε προσχηματική τη συζήτηση του νομοσχεδίου «το οποίο η κυβέρνηση έχει αναγάγει ως άγιο δισκοπότηρο», όπως είπε.
Ο εισηγητής του ΜεΡΑ25 Κρίτων Αρσένης, ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου κάνοντας λόγο για καταστροφική περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης.
Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, υπογράμμισε ότι «το έργο είναι τεχνικά δυνατό και βιώσιμο, για αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ενέταξε στον ενεργειακό της σχεδιασμό», και τόνισε ότι «με την κύρωση της Συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας».

(ΑΠΕ-ΜΠΕ) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/voyli-me-eyrytati-pleiopsifia-kyrothike-i-symfonia-gia-ton-eastmed

15/5/2020
500 MW μπαταριών και 1500 MW αντληστιοταμιευτικών είναι το βέλτιστο μέγεθος για την αποθήκευση ενέργειας το 2030, σύμφωνα με νέα μελέτη της ΡΑΕ
 
15 05 2020 | 13:40
Η ΡΑΕ και το ΕΜΠ με νέα τους μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα επιχειρούν να ρίξουν φως στο πόση και τι είδους αποθήκευση ενέργειας θα χρειαστεί η χώρα μας με ορίζοντα το 2030, σύμφωνα και με τους στόχους που θέτει το ΕΣΕΚ σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ.
Όπως ανέλυσε σχετικά ο καθηγητής ΕΜΠ, Σταύρος Παπαθανασίου, τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η μελέτη είναι το "πόση αποθήκευση", "ποια αποθήκευση", το αν δικαιολογείται οικονομικά και "για πόσες ΑΠΕ;". Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μια μελέτη αγοράς, αλλά για εκτίμηση του κόστους και του οφέλους για το σύστημα συνολικά, όπως εξήγησε.
Ο ίδιος τόνισε ότι οι μπαταρίες στη Χαμηλή Τάση με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να προσφέρουν οφέλη συστήματος όπως οι κεντρικοί σταθμοί. Αυτός είναι και ο λόγος που η προσοχή επικεντρώνεται σε μεγάλες μονάδες των 10-100 μεγαβάτ, δηλαδή αντλησιοταμιευτικά και σταθμούς συσσωρευτών.
Η μελέτη υπολογίζει στο κάθε σενάριο το λειτουργικό όφελος συστήματος, το ετήσιο σταθερό κόστος των αποθηκευτικών σταθμών, τη διαφορά τους, την συμβολή στην επάρκεια ισχύος και το τελικό όφελος. Τα κύρια οφέλη που αποτιμώνται στη μελέτη έχουν να κάνουν με τη μείωση κόστους παραγωγής, την παροχή εφεδρειών και ευελιξίας, την ενσωμάτωση παραγωγής ΑΠΕ και τη συμβολή στην επάρκεια ισχύος του συστήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σενάριο βάσης, προβλέπονται 15.710 μεγαβάτ ΑΠΕ το 2030 με 7.500 μεγαβάτ μονάδων αερίου και μηδέν λιγνίτη, καθώς και 0-200 μεγαβάτ αποθήκευσης.
Ο κ. Παπαθανασίου ανέφερε επιπλέον ότι η αποθήκευση συμβάλει στην επάρκεια ισχύος, η συμβολή της όμως καθορίζεται και από την εγκατεστημένη χωρητικότητα, όχι μόνο από την ισχύ. Με βάση το ετήσιο κόστος ισοδύναμης ισχύος θερμικών μονάδων του χαμηλότερου κόστους, η αξία της συμβολής στην επάρκεια ισχύος υπολογίζεται σε 34.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα ανά έτος.
Στις επιμέρους τεχνολογίες, σημειώθηκε ότι για παράδειγμα, 1.500 μεγαβάτ αντλησιοταμιευτικών με 9 ώρες χωρητικότητας μεταφράζονται σε ετήσιο όφελος 70 εκατ. ευρώ. Η τεχνολογία αυτή χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για υπηρεσίες έντασης ενέργειας, όπως είναι η μετάθεση της παραγωγής ΑΠΕ. Αντιθέτως, οι μπαταρίες είναι καλύτερες στην ένταση ισχύος, όπως η εφεδρεία ταχείας απόκρισης, ενώ χαρακτηρίζονται από διαρκή διαθεσιμότητα. Κατ΄ επέκταση, τα δύο αυτά είδη αποθήκευσης καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα για το σύστημα.
Ο κ. Παπαθανασίου σημείωσε επίσης όσον αφορά την επίπτωση της αποθήκευσης στη μείωση των περικοπών ΑΠΕ, ότι οι περικοπές αυτές είναι ήδη πολύ μειωμένες ακόμα και χωρίς νέα αποθήκευση. Με την είσοδό της πρακτικά εκμηδενίζονται.
Το κύριο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι στο βασικό σενάριο το ενδεδειγμένο μέγεθος της αποθήκευσης είναι μια συνδιαστική λύση με μπαταρίες 500 μεγαβάτ και αντλησιοταμιευτικά 500-1500 μεγαβάτ. 
Στο σενάριο με ενισχυμένη διείσδυση φωτοβολταϊκών (στα 10,2 γιγαβάτ με διείσδυση ΑΠΕ 60%), τότε το βέλτιστο μέγεθος είναι 2.000 μεγαβάτ αποθήκευσης με 500-750 μεγαβάτ μπαταριών και τα υπόλοιπα αντλησιοταμιευτικά. Στην περίπτωση αυτή, το όφελος αυξάνεται κατά 46 εκατ. ευρώ.
Στο δε σενάριο χαμηλότερης διείσδυσης ΑΠΕ με 3 γιγαβάτ λιγότερα σε σχέση με ότι προβλέπει το ΕΣΕΚ (δηλαδή διείσδυση 50%), θα χρειαστούν 250 μεγαβάτ μπαταριών και 500-750 αντλησιοταμιευτκών.
Τέλος, ο κ. Παπαθανασίου ανέφερε ως επόμενα βήματα το πλαίσιο στήριξης των έργων αποθήκευσης, την πρόβλεψη της αποθήκευσης στο μόνιμο μηχανισμό ισχύος και το νέο πλαίσιο των υβριδικών έργων στα νησια.
 

 

15/5/2020
Και Εγένετο Απολιγνιτοποίηση!
 
Και Εγένετο Απολιγνιτοποίηση!
 Του Κ.Ν.Σταμπολή
 Παρ, 15 Μαΐου 2020 - 11:11
 
Μπορεί να διέλαθε της προσοχής των ΜΜΕ αλλά αποτελεί είδηση πρώτης γραμμής  για τα ενεργειακά δρώμενα της  χώρας το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της περασμένης εβδομάδας (4/5-10/5) υπήρξε για πρώτη φορά μηδενική συνεισφορά του λιγνίτη στην προ ημερησία αγορά ηλεκτρισμού. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν το κενό συμπληρώθηκε από την αυξημένη κατανάλωση φ. αερίου (40%), από την συνεισφορά των ΑΠΕ (33%) και των υδροηλεκτρικών μονάδων (5%) και τις συνήθεις εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος από τις γειτονικές χώρες (22%). 
 

Όπως επισημαίνει το εβδομαδιαίο Δελτίο Ενεργειακής Ανάλυσης του ΙΕΝΕ (Τεύχος 135 στις 11/5) "οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα  υψηλό και μη ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής με αποτέλεσμα να τίθενται εκτός συστήματος" στην ημερήσια κατανομή. Αξίζει να αναφερθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) κινήθηκε ανοδικά σε σύγκριση με την προ-προηγούμενη εβδομάδα διαμορφούμενη στα €29,21 / MWh, που είναι και από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη (με εξαίρεση την Πολωνία όπου η αντίστοιχη τιμή έφθασε τα €38.27 / MWh).

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς το υψηλό κόστος που έχει διαμορφώσει η ΔΕΗ για τις λιγνιτικές ηλεκτροπαραγωγικές της μονάδες οφείλεται σε δυο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στα υψηλά λειτουργικά και ανελαστικά  έξοδα λειτουργίας της κάθε μονάδας (βλέπε μεγάλος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, υψηλό κόστος συντήρησης και παράλληλη λειτουργία ορυχείων), και δεύτερον στις  μεγάλες τιμές για δικαιώματα ρύπων που εδώ και δυο χρόνια κινούνται σταθερά πάνω από τα €25/τόνο.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η ΔΕΗ προκειμένου να διατηρήσει σε λειτουργία τις μονάδες τηλεθέρμανσης πού καλύπτουν τις ανάγκες θέρμανσης σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα  και Αμύνταιο χρησιμοποιεί την Μονάδα Νο.5 του Αγίου Δημητρίου, η οποία μετά από συμφωνία με τους υπόλοιπους ηλεκτροπαραγωγούς δεν συμμετέχει στον ημερήσιο προγραμματισμό. Οφείλουμε  επίσης να παρατηρήσουμε ότι η χαμηλή συμμετοχή των λιγνιτικών μονάδων στο εγχώριο ηλεκτροπαραγωγικό σύστημα δεν προέκυψε αιφνίδια και ήδη από το Β Εξάμηνο του 2018 η ΔΕΗ είχε αρχίσει να περιορίζει την χρήση τους σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσει χρήματα αποφεύγοντας την μεγάλη πληρωμή δικαιωμάτων ρύπων και ταυτόχρονα περικόπτοντας τις εργολαβίες στα ορυχεία.
Το κενό που έχει δημιουργηθεί σήμερα στο ηλεκτροπαραγωγικό portofolio της ΔΕΗ, μετά την αδρανοποίηση των λιγνιτικών μονάδων, καλύπτουν οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνουν αυτές του Αλιβερίου, της Μεγαλόπολης, της Κομοτηνής, του Λαυρίου  και ασφαλώς τα υδροηλεκτρικά. Ακόμα θα πρέπει να λογισθούν και οι εισαγωγές που πραγματοποιεί η Επιχείρηση μέσα από τις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις (από Ιταλία, Αλβανία, Β. Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία ) 
 
Η μηδενική  συνεισφορά του λιγνίτη την περασμένη εβδομάδα μπορεί να μην σήμανε  ακόμα το τέλος του και η ΔΕΗ να μπορέσει να συνεχίσει την εκμετάλλευση του για λίγο χρονικό διάστημα ακόμα, όμως καθίσταται φανερό ημέρα με την ημέρα ότι υπάρχει ημερομηνία λήξεως. Τα οικονομικά στοιχεία είναι συντριπτικά εις βάρος του λιγνίτη και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Επιχείρηση θα υποχρεωθεί εκ των πραγμάτων να επιταχύνει την πλήρη απόσυρση (μέχρι το 2022/23)  και αποξήλωση των μονάδων που τόσα χρόνια κάλυψαν  με αξιοζήλευτη ικανότητα τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Όμως η διατήρηση ενός (αδρανούς) λιγνιτικού δυναμικού 4.0 GW  είναι δυσβάστακτο κόστος για μια υπερχρεωμένη επιχείρηση. 
 

Ασφαλώς και ο λιγνίτης δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί πλήρως ως εθνικό καύσιμο  αφού είναι ακόμα υπό κατασκευή η μονάδα Πτολεμαΐδα 5, ισχύος 650 MW, που με την υψηλή της απόδοση και πολύ μικρότερο λειτουργικό της κόστος (όταν ξεκινήσει την λειτουργία της το 2022)  θα μπορέσει να παρατείνει  για λίγο ακόμα διάστημα την εκμετάλλευση του λιγνίτη ενώ αργότερα θα συμβάλλει περαιτέρω με την χρήση βιομάζας η άλλων εναλλακτικών καυσίμων. 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166668/kai-egeneto-apolignitopoihsh

15/5/2020
ΕΛΠΕ: Με θετικό πρόσημο τα οικονομικά αποτελέσματα Α' τριμήνου - Προς τα πάνω εξαγωγές, πωλήσεις και συγκρίσιμη κερδοφορία
 
13 05 2020 | 17:51
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2020, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται στα 128 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 44 εκατ. ευρώ (+18%).
Ωστόσο, σε επίπεδο δημοσιευμένων αποτελεσμάτων (δηλαδή μη προσαρμοσμένων για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και από τα μη λειτουργικά κέρδη/έξοδα), ο Όμιλος γράφει αρνητικά Καθαρά Αποτελέσματα στα -341 εκατ. ευρώ και αρνητικά καθαρά EBITDA στα -416 εκατ. ευρώ. Ο βασικός λόγος είναι η μεγάλη μείωση των τιμών του αργού, που είχε ως αποτέλεσμα η αποτίμηση αποθεμάτων να δώσει ζημιές 540 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των ΕΛΠΕ:
Σε ένα περιβάλλον διύλισης που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και επηρεάστηκε από την πανδημία covid-19, ειδικά προς το τέλος του τριμήνου, οι βελτιωμένες επιδόσεις των διυλιστηρίων και της λιανικής εμπορίας, αλλά και η αριστοποίηση εφοδιασμού, αντιστάθμισαν την αρνητική επίπτωση της τιμολόγησης αργού και ενδιαμέσων πρώτων υλών, καθώς και των μειωμένων πωλήσεων εσωτερικής αγοράς λόγω covid-19. Η αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών κατά 27%, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στους 3,9 εκατ. ΜΤ (+9%). Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρώτο πλήρες τρίμηνο σε λειτουργία ΙΜΟ, εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό της αγοράς και διαθέτοντας όλους τους τύπους προϊόντων, με ουσιαστική διαφοροποίηση στο μίγμα κατεργασίας αργών και προσαρμογές σε λειτουργία και κεφάλαιο κίνησης.
Σε ό,τι αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, η μεγάλη μείωση των τιμών αργού και προϊόντων, κατά 50% περίπου μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, είχε ως αποτέλεσμα οι ζημιές από αποτίμηση αποθεμάτων να ανέλθουν στα €540 εκατ., διαμορφώνοντας τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα €-341 εκατ.. Σημειώνεται ότι, η επίπτωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ο Όμιλος δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων, ήδη από το Δ’ τρίμηνο 2019.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Το Α’ Τρίμηνο καταφέραμε να βελτιώσουμε τις λειτουργικές μας επιδόσεις και τα αποτελέσματά μας σχεδόν σε όλες μας τις δραστηριότητες, ενώ συνεχίσαμε την ταχεία υλοποίηση της στρατηγικής μας. Παρά τις όποιες σημαντικές εξελίξεις είχαμε στον κλάδο του πετρελαίου το τελευταίο διάστημα, το γεγονός που αναμφίβολα θα καθορίσει την πορεία του 2020, είναι η πανδημία covid-19 και οι επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία. Ήδη στις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, έχουμε δει πρωτόγνωρες αλλαγές στα διεθνή επίπεδα προσφοράς και ζήτησης, με αντίστοιχες επιπτώσεις στις τιμές. Η εξέλιξη της κρίσης θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά τον τουρισμό που αφορά περισσότερο και τις αγορές που εφοδιάζουμε.
Ο Όμιλος ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που έλαβε σχετικά μέτρα, επιτυγχάνοντας την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του, με τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζόμενους, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην πρόκληση για μετάβαση σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας. Παράλληλα, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στην ελληνική κοινωνία, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε δράσεις συνολικού ύψους €8 εκατ. με σκοπό την ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας και τη στήριξη ευπαθών ομάδων, που δοκιμάζονται αυτή την περίοδο.».
Το Δ’ τρίμηνο του 2019 ο Όμιλος αξιοποίησε τη θετική συγκυρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για την ενίσχυση του ισολογισμού του, προχωρώντας στη διεθνή ομολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ. και αυξάνοντας σημαντικά την ταμειακή του ρευστότητα. Επιπλέον, με τα πρώτα σημάδια της κρίσης προχώρησε σε περαιτέρω ισχυροποίηση της δανειακής του επάρκειας, με νέες πιστωτικές γραμμές ύψους €300 εκατ., καθώς και αύξηση δυνατότητας έκδοσης εγγυητικών επιστολών για αγορά πρώτων υλών. 
Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,9 δισ., με το Συντελεστή Μόχλευσης στο 49%, κυρίως λόγω της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών τιμών.
Αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης λόγω COVID-19
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προχώρησε σε σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης, ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου, με κύρια προτεραιότητα την ασφάλεια εργαζομένων και συνεργατών, καθώς και τον ομαλό εφοδιασμό των βασικών του αγορών.
 • Προτεραιότητα η ασφάλεια
Συντάχθηκε πολιτική αντιμετώπισης για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων από την επιδημία, με συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων, τακτικές απολυμάνσεις και διάθεση μέσων προστασίας. Επιπλέον, προσαρμόστηκαν οι βάρδιες εργασίας στα διυλιστήρια και υιοθετήθηκε μοντέλο τηλε-εργασίας για τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία, με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας.
 • Ενισχυμένη ρευστότητα στο ξεκίνημα της κρίσης
Σε συνέχεια της έκδοσης του Ευρωομολόγου των €500 εκατ. λήξης 2024, ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει σημαντικά τον ισολογισμό του, διαθέτοντας επαρκή ρευστότητα στο ξεκίνημα της κρίσης. Από τις αρχές Μαρτίου, στο πλαίσιο διαχείρισης του κινδύνου των επιπτώσεων της πανδημίας, η πρόσβαση του Ομίλου σε πιστώσεις αυξήθηκε περαιτέρω κατά €300 εκατ. από Ελληνικές και ξένες τράπεζες, που σε συνδυασμό με τη χρήση υφιστάμενων πιστωτικών γραμμών, είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας κατά €550 εκατ. συνολικά από την αρχή του έτους, συντελώντας στην καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης. 
Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έξοδα κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά μετά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, σημειώνοντας επιπλέον σημαντική υποχώρηση κατά 21%, στα €26 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο.
 • Προσήλωση στους στρατηγικούς στόχους
Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική, ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης και θα προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του. Η ανάπτυξη του κλάδου ενέργειας και η βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κατά 50% στα επόμενα 10 χρόνια, παραμένουν βασικές προτεραιότητες, παρά τις τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να επιφέρει η κρίση στην πραγματοποίησή τους. Οι εργασίες σχεδιασμού και υλοποίησης για το Φ/Β πάρκο 204MW στην Κοζάνη αλλά και οι διαδικασίες πώλησης των εταιρειών της ΔΕΠΑ που συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκονται σε εξέλιξη. Σημειώνεται ότι στις αρχές του Β’ Τριμήνου ολοκληρώθηκε η εταιρική αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ ΑΕ με την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων και τη διάσπαση του κλάδου υποδομών.
 • Συνεισφορά στην εθνική προσπάθεια κατά της κρίσης
Με απόφαση του Δ.Σ., η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. θα διαθέσει συνολικό καθαρό ποσό €8 εκατ. για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Η προσφορά αφορά την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και ειδικών υπηρεσιών, καθώς και τη δωρεά καυσίμων κατά την περίοδο της κρίσης. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην προμήθεια και δωρεά στα νοσοκομεία αναφοράς ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΧΕΠΑ δύο μηχανημάτων Μοριακής Διάγνωσης, τα οποία διπλασιάζουν την ημερήσια δυνατότητα διαγνωστικών ελέγχων για την ανίχνευση του ιού SARS CoV-2. Επίσης, σε συνεργασία με την εταιρεία Aegean Airlines ο Όμιλος ΕΛΠΕ μέσω της ΕΚΟ προσφέρει τα καύσιμα για τις ειδικές πτήσεις μεταφοράς ιατροφαρμακευτικού υλικού από τις χώρες παραγωγής. 
Κυριότερες εξελίξεις στη διάρκεια του Α’ τριμήνου
 • Μείωση της της παγκόσμιας ζήτησης, λόγω της πανδημίας
Το ξέσπασμα της πανδημίας και τα μέτρα αντιμετώπισης που έχουν ληφθεί διεθνώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας και τον κλάδο ενέργειας παγκοσμίως. Εκτιμάται ότι η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης κατά τη διάρκεια των περιορισμών στις μετακινήσεις και στην οικονομική δραστηριότητα για το Β’ Τρίμηνο, θα ξεπεράσει το 20%, οδηγώντας σε σημαντική πτώση αλλά και μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές αργού και προϊόντων. Η παραπάνω εξέλιξη, σε συνδυασμό με την αδυναμία των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων να απορροφήσουν το πλεόνασμα προσφοράς, είχε ως αποτέλεσμα τη συμφωνία για μείωση της παγκόσμιας παραγωγής αργού από τις κύριες χώρες-παραγωγούς πετρελαίου κατά περίπου 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως από τον Μάιο, ενώ έχει ήδη παρατηρηθεί και μείωση παραγωγής προϊόντων με περιορισμό ή και διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίων διεθνώς στο Β’ Τρίμηνο. Η Ελληνική αγορά καυσίμων έχει επηρεαστεί αντίστοιχα, με τη μείωση στα καύσιμα κίνησης κατά τη διάρκεια του Απριλίου να εκτιμάται στο 40% περίπου.
 • Μείωση ζήτησης στην εγχώρια αγορά καυσίμων
Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων υποχώρησε κατά 4%, στους 1,7 εκατ. ΜΤ, με την κατανάλωση για καύσιμα κίνησης να καταγράφει αντίστοιχη μείωση, λόγω επίπτωσης κορωνοϊού στην κατανάλωση τον Μάρτιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την ενίσχυση της ζήτησης τον Μάρτιο λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις, κινήθηκε επίσης πτωτικά, συνολικά για το τρίμηνο κατά 6%, λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Μείωση ζήτησης, κατά 18%, κατέγραψε η αδασμολόγητη αγορά στους 681 χιλ. τόνους. Η πτωτική τάση του Α’ Τριμήνου αναμένεται να ενταθεί στο Β’ Τρίμηνο.  
 • Υποχώρηση τιμών αργού και μεταβλητότητα περιθωρίων διύλισης
Οι διεθνείς τιμές αργού κινήθηκαν πτωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, σημειώνοντας σημαντική υποχώρηση τον Μάρτιο, καθώς κλιμακώθηκε η επίπτωση από την κρίση λόγω κορωνοϊού και την αδυναμία του ΟΠΕΚ+ να καταλήξει έγκαιρα σε συμφωνία παράτασης μείωσης παραγωγής αργού, με τις τιμές του Brent να διαμορφώνονται στα $50/bbl κατά μέσο όρο για το τρίμηνο, ενώ τον Μάρτιο ανήλθαν στα $32/bbl, τα χαμηλότερα επίπεδα από το Α’ Τρίμηνο 2016. 
Το δολάριο ενισχύθηκε επιπλέον σε σχέση με το ευρώ, αντανακλώντας τις διεθνείς μακροοικονομικές εξελίξεις, με την ισοτιμία έναντι του ευρώ στο 1,10 κατά μέσο όρο για το τρίμηνο.
Τα περιθώρια των λευκών προϊόντων υποχώρησαν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω αναιμικής ζήτησης, ενώ σημαντική ανάκαμψη κατέγραψαν τα περιθώρια του μαζούτ υψηλού θείου από τα ιστορικά χαμηλά του Δ’ Τριμήνου 2019. Το διαφορικό Brent- Urals, ενισχύθηκε σημαντικά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 9 ετών, με θετικό αντίκτυπο στα ενδεικτικά περιθώρια. Τα παραπάνω οδήγησαν τα περιθώρια για διυλιστήρια τύπου FCC στα $3,8/bbl, ενώ τα περιθώρια Hydrocracking κυμάνθηκαν στα $5,2/bbl.
Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2020 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες
 • Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία 
Το Α’ Τρίμηνο 2020, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €86 εκατ. (+8%).
Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 8% στους 3,9 εκατ. τόνους, με τις πωλήσεις να αυξάνονται αντίστοιχα στους 3,9 εκατ. τόνους (+9%). 
Η απόδοση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας αυξήθηκε, καθώς το διυλιστήριο Ασπροπύργου αύξησε τις ποσότητες παραγωγής μαζούτ ΙΜΟ ελαχιστοποιώντας αντίστοιχα την παραγωγή μαζούτ υψηλού θείου. 
 • Πετροχημικά 
Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα €20 εκατ. (-22%) στο Α’ Τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω υποχώρησης διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου. 
 • Εμπορία
Στην Εγχώρια Εμπορία, η βελτίωση επιδόσεων στον κλάδο Λιανικής είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του Συγκρίσιμου EBITDA Α’ Τριμήνου στα €12 εκατ., περιορίζοντας τις απώλειες λόγω μείωσης ζήτησης στο τέλος του τριμήνου.
Στη Διεθνή Εμπορία, η αύξηση πωλήσεων και η βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και εφοδιασμού οδήγησαν το Συγκρίσιμο EBITDA Α’ Τριμήνου στα €15 εκατ.. (+29%).
 • Συμμετοχές
Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου για το Α’ Τρίμηνο 2020 (εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης της υπόθεσης διαιτησίας με BOTAS), ανήλθε στα €15 εκατ..  
Το EBITDA της Elpedison για το Α’ Τρίμηνο 2020 αυξήθηκε κατά 58%, στα €17 εκατ., λόγω αυξημένης παραγωγής και βελτιστοποίησης εφοδιασμού.
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020
(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)
€ εκατ.
Α’ Τρίμηνο 2019
Α’ Τρίμηνο 2020
% Δ
 
Στοιχεία αποτελεσμάτων
     
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)
3.551
3.883
9%
 
Πωλήσεις 
1.991
1.919
-4%
 
EBITDA
135
-416
-
 
Συγκρίσιμα EBITDA 1
123
128
4%
 
Καθαρά Κέρδη
47
-341
-
 
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1
37
44
18%
 
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού 
       
Απασχολούμενα Κεφάλαια
3.971
3.858
-3%
 
Καθαρός Δανεισμός
1.522
1.906
25%
 
Συντελεστής Δανειακής Μόχλευσης 
38%
49%
-
 
 

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/elpe-me-thetiko-prosimo-ta-oikonomika-apotelesmata-triminoy-pros-ta-pano-exagoges-poliseis-kai

14/5/2020
Ιούνιο οι short lists για τις δυο ΔΕΠΑ
 
Ιούνιο οι short lists για τις δυο ΔΕΠΑ
Δημοσιεύθηκε: 12 Μαΐου 2020 - 08:43
 
Κανονικά συνεχίζουν να τρέχουν στο ΤΑΙΠΕΔ τα επόμενα στάδια για τις αποκρατικοποιήσεις ενεργειακών ΔΕΚΟ. Τόσο για αυτές που ξεκίνησαν πριν την κρίση της πανδημίας, όσο και για εκείνες που πρόκειται να εκκινήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εξ αυτών οι ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όπως όλα δείχνουν τον Ιούνιο αναμένεται να ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων που θα περάσουν στη δεύτερη και τελευταία φάση των δεσμευτικών προσφορών.
Βέβαια, παραμένει άγνωστο το πότε το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων θα ζητήσει τις οικονομικές προτάσεις, και αυτό αναμένεται να εξαρτηθεί από την πορεία της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Με πιο απλά λόγια προσφορές θα ζητηθούν όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές και με βάση το δημόσιο συμφέρον. Αλλωστε, η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει το lockdown εξαιτίας της πανδημίας επηρεάζει αρνητικά τις αξίες των πωλούμενων assets.
Μετά την ανακοίνωση των short lists για τις ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας θα ακολουθήσει η προετοιμασία του VDR που θα δώσει στους διεκδικητές την πρόσβαση σε οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των εταιριών. Στο διάστημα αυτό επίσης επενδυτές θα έχουν και το περιθώριο αναζήτησης και νέων εταίρων στα σχήματα τους. Ουσιαστικά οικονομικές προσφορές αναμένεται να ζητηθούν μετά το καλοκαίρι και πάλι αξιολογώντας το κατάλληλο timing ώστε οι αποτιμήσεις να είναι στην πραγματική αξία των εταιριών.
Υπενθυμίζεται ότι για τη ΔΕΠΑ Υποδομών (πώληση 100% των μετοχών) ενδιαφέρον εκδήλωσαν εννέα υποψήφια επενδυτικά σχήματα. Έξι funds και τρεις εταιρίες: ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS, CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED, EP INVESTMENT ADVISORS, FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II), ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP, ITALGAS SpA, KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.), MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS) και η κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd
Εννέα ήταν επίσης και οι υποψήφιοι επενδυτές για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας (πώληση 65% του δημοσίου και 35% των ΕΛΠΕΕΛΠΕ +0,86%): C.G. GAS LIMITED, MET HOLDING AG, POWER GLOBE LLC, SHELL GAS B.V., VITOL HOLDING B.V., ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V., Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕH Α.Ε. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.
Η Υπόγεια Αποθήκη Αερίου Καβάλας
Επίσης τον Ιούνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να είναι έτοιμο και για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραχώρησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Καβάλας.
Πρόκειται για το παλιό κι εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου (ανοικτά της Καβάλας), το οποίο με επενδύσεις της τάξης των 300 – 350 εκατ. ευρώ μπορεί να μετατραπεί σε αποθήκη ποσοτήτων φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας αλλά και δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία hub αερίου.
Όπως αναφέρουν πηγές, το Ταμείο σε συνεννόηση πάντα με την κυβέρνηση, θα αξιολογήσει και πάλι τις συνθήκες της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει από το κοινοπρακτικό σχήμα των Storeny (θυγατρική της γαλλικής Engie), Energean Oil & Gas και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τη συγκεκριμένη υποδομή φερόταν να διεκδικούσε μέχρι πρότινος και ο ΔΕΣΦΑ. 

ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2022776/ioynio-oi-short-lists-gia-tis-dyo-depa-.html

12/5/2020
Νέα παράταση στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ως 31 Μαΐου
 
12 05 2020 | 10:01
Το Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, δίνει νέα παράταση στη δυνατότητα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ).
Η σχετική προθεσμία έληγε στις 15 Μαΐου και με την υπουργική απόφαση παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου.
Η νέα παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω της αυξημένης ζήτησης και για να διευκολυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης σε χαμηλή τιμή.

Παράλληλα, το συγκεκριμένο μέτρο θα ενισχύσει την αγορά καυσίμων, που έχει πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/nea-paratasi-sti-diathesi-toy-petrelaioy-thermansis-os-31-maioy 

12/5/2020
Καταγγελία Τζάκρη: Αυθαίρετα η ΡΑΕ Απένταξε την Πέλλα Από το Αέριο για να Μπει Ιδιώτης


Καταγγελία Τζάκρη: Αυθαίρετα η ΡΑΕ Απένταξε την Πέλλα Από το Αέριο για να Μπει Ιδιώτης
energia.gr
Σαβ, 9 Μαΐου 2020 - 15:48
Μπαράζ συναντήσεων πραγματοποίησε την Παρασκευή (8.5) η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη με τον Πρόεδρο της ΡΑΕ κ. Νίκο Μπουλαξή και με τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ ΑΕ.  κ. Μ. Τσάκα μετά την αιφνίδια απένταξη τροφοδότησης της Πέλλας με φυσικό αέριο
Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί η αιφνίδια απένταξη τροφοδότησης της Πέλλας με φυσικό αέριο από το πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ αν και το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και είχε εξασφαλισμένη  χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Σύμφωνα με την βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη με αυθαίρετο τρόπο, παρερμηνεύοντας τη νομοθεσία, η ΡΑΕ αναθέτει την εκμετάλλευση των δικτύων διανομής των Γιαννιτσών στον ίδιο ιδιώτη στον οποίο ανέθεσε την εκμετάλλευση της Έδεσσας.
Όπως εξηγεί η ίδια, η αναθεώρηση του προγράμματος ανάπτυξης της ΔΕΔΑ έδωσε «το «πράσινο φως» στη ΡΑΕ για να προχωρήσει σε αυτήν την αυθαίρετη απόφαση.
Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη πραγματοποίησε την Παρασκευή (8. 5) μπαράζ συναντήσεων με τον Πρόεδρο  της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κ. Νίκο Μπουλαξή και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ. ΑΕ κύριο Μ. Τσάκα, οι οποίοι σε σωρεία προηγούμενων συναντήσεων μαζί της την διαβεβαίωναν ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα αρχίσει εντός του 2020. 
Όπως είπε ο Πρόεδρος της ΡΑΕ στην κυρία Τζάκρη κατά την σημερινή της παράσταση- διαμαρτυρία «η ΡΑΕ επιθυμεί την ταχύτατη αεριοδότηση των πόλεων της Βορείου Ελλάδας με φυσικό αέριο πλην όμως αυτό πρέπει να γίνεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τον νόμο 4001/2011».
Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ είπε στην κυρία Τζάκρη κατά την σημερινή της παράσταση- διαμαρτυρία στην ΡΑΕ ότι «η ΡΑΕ επιθυμεί την ταχύτατη αεριοδότηση των πόλεων της Βορείου Ελλάδας με φυσικό αέριο πλην όμως αυτό πρέπει να γίνεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τον νόμο 4001/2011»
Τζάκρη: «Μαγείρεψαν» την απένταξη για να μπει ιδιώτης στο έργο
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, στην παράγραφο 3β του άρθρου 80Γ του ν. 4001/2011, στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Μπουλαξής, προβλέπεται ρητά ότι τα έργα απεντάσσονται αν «έχουν παρέλθει 18 μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής ανάπτυξη του Δικτύου».
Με βάση τον προγραμματισμό που έχει καταθέσει η  ΔΕΔΑ ΑΕ το έργο των Γιαννιτσών θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2023. Από την ημερομηνία αυτή και μετά ξεκινά να μετρά το 18μηνο εντός του οποίου, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, η ΡΑΕ έχει δικαίωμα να απεντάξει τα έργα και υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος τρίτος έχει υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω περιοχή.
Πώς φτάσαμε στην απένταξη
Σύμφωνα με τον κ. Μπουλαξή «η απένταξη του συγκεκριμένου έργου των Γιαννιτσών από τον Προγραμματισμό της ΔΕΔΑ έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΔΕΔΑ τον Φλεβάρη του τρέχοντος έτους, αναθεώρησε τον αρχικό σχεδιασμό της,  βάσει του οποίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα δικτύου εντός της πόλεως των Γιαννιτσών προβλέπονταν να ολοκληρωθούν στις 31-7-2021, ενώ στον αρχικό σχεδιασμό του έργου προβλέπονταν να έχουν ολοκληρωθεί στις 31-12-2019,  δηλαδή μετέθεσε τον χρόνο  κατασκευής των πρώτων 10 χιλιομέτρων κατά  19 μήνες από τον αρχικό προγραμματισμό ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, χωρίς να αιτιολογείται αυτό από κάποιον λόγο ανωτέρας βίας»
Το έργο, όμως, στην πραγματικότητα δε χωρίζεται σε «φάσεις». Είναι ενιαίο και προβλέπει τριετή περίοδο ολοκλήρωσης των κατασκευών στις 31-12-2023.
Κατά συνέπεια, η ρητή πρόβλεψη του νόμου για απένταξη του έργου μετά την συμπλήρωση 18μήνου, αναφέρεται  στην  ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, και όχι όπως αυθαίρετα ερμηνεύεται από την ΡΑΕ ως «ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου».
Σύμφωνα με την κ. Τζάκρη ο κύριος Μπουλαξής,  εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα που κατατέθηκε από τη ΔΕΔΑ ΑΕ, όλως τυχαίως τον Φλεβάρη, μεταφέρει  κατά 19 μήνες την ολοκλήρωση των κατασκευών  που έληγαν στις 31-12-2019, όρισε αυθαίρετα την περίοδο αυτή ως «φάση» και  απένταξε το έργο προληπτικά από τον Απρίλιο 2020, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει η υλοποίησή του.
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ επιβεβαίωσε μάλιστα στην κυρία Τζάκρη ότι «για το συγκεκριμένο έργο έχει κατατεθεί στην ΡΑΕ αίτηση για αδειοδότηση διανομής και διαχείρισης δικτύου φυσικού αερίου  από ιδιωτική εταιρεία κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου, η αδειοδότηση της οποίας τώρα πλέον μπορεί να προχωρήσει κανονικά μετά την απένταξη του έργου των Γιαννιτσών από το Πρόγραμμα της ΔΕΔΑ Α.Ε.» και μάλιστα η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία είναι η ίδια που έχει αδειοδοτηθεί πρόσφατα από την ΡΑΕ και για την διαχείριση δικτύου και διανομή φυσικού αερίου και στην πόλη της Έδεσσας και ότι μπορεί να βάλει το συγκεκριμένο έργο  των Γιανντσών και στο ΕΣΠΑ (που είναι ήδη ενταγμένο).
Η συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο εάν η ΔΕΔΑ ΑΕ αναθεωρήσει τον προγραμματισμό της ως προς την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε και με τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ ΑΕ.  κ. Μ. Τσάκα ο οποίος είπε στην κυρία Τζάκρη ότι «το έργο των Γιαννιτσών το οποίο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από την ΕΤΕΠ απεντάχθηκε εξαιτίας της αυθαίρετης ερμηνείας από την ΡΑΕ «του 18μήνου από την ολοκλήρωση του έργου» που προβλέπεται από την παρ.3β του άρθρου 80Γ του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει σήμερα. 
«Η ΡΑΕ υιοθέτησε αυθαίρετα την άποψη ότι η ‘ολοκλήρωση του έργου’ στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, αλλά ο πρώτος χρόνος κατασκευής του έργου, βάσει του αρχικού προγραμματισμού και πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση  των 10 πρώτων χιλιομέτρων δικτύου εντός της πόλης των Γιαννιτσών» δήλωσε η κ. Τζάκρη. 
Παράλληλα, ο κ. Τσάκας επιβεβαίωσε ότι έχει κατατεθεί από την ΔΕΔΑ Α.Ε στις αρχές του Φλεβάρη νέος προγραμματισμός βάσει του οποίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα δικτύου εντός της πόλης των Γιαννιτσών προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31-7-2021, αντί της αρχικά προβλεπόμενης 31ης-12-2019, δηλαδή με μετάθεση 19 μηνών σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και για τον λόγο αυτόν η ΡΑΕ απένταξε όλο το έργο. 
Ενημέρωσε μάλιστα την κυρία Τζάκρη ότι εάν η ΡΑΕ δεν αλλάξει την απόφασή της θα  προσβάλει μεν την απόφαση, αλλά και οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν τα ίδια έργα και να τα εντάσουν και στο ΕΣΠΑ.
Επιβεβαίωσε επίσης ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση άδειας  διανομής και διαχείρισης φυσικού αερίου από ιδιωτική εταιρεία, η οποία μάλιστα αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την ΡΑΕ και για την διαχείριση και διανομή του δικτύου φυσικού αερίου και στην πόλη της Έδεσσας, με κίνδυνο μάλιστα τα τιμολόγια αερίου στα Γιαννιτσά να είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα που θα πληρώνουν οι πολίτες στις υπόλοιπες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, αφού  το κόστος κατασκευής του δικτύου διανομής θα επιμερίζεται μόνο σε αυτούς και όχι σε όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι σε επίπεδο Περιφέρειας. 
«Αστείες οι δικαιολογίες της απένταξης» 
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μετά το τέλος των συναντήσεων έκανε την εξής δήλωση: «Επικαλούμενοι αστειότητες ως δικαιολογίες οι κύριοι Ν. Μπουλαξής και Μ.Τσάκας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΡΑΕ και της ΔΕΔΑ ΑΕ αντίστοιχα μου απάντησαν σήμερα σε νέες συναντήσεις που πραγματοποίησα  μαζί τους ότι απεντάσσουν το έργο της υλοποίησης του δικτύου φυσικού αερίου στα Γιαννιτσά ανοίγοντας ουσιαστικά  διάπλατα το δρόμο για την φωτογραφική παραχώρηση του υπέρ του ενός και μοναδικού ιδιώτη  που έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον. 
Να υποθέσω ότι αποτελεί τον εκλεκτό της κυβέρνησης καθώς όλα δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση;
Όταν ένα ώριμο και πλήρως χρηματοδοτημένο έργο απεντάσσεται και μόνος προφανής ωφελούμενος είναι ένας ιδιώτης και μετατρέπεται από δημόσιο σε ιδιωτικού ενδιαφέροντος τότε ζούμε τις ένδοξες μέρες του νεοφιλελευθερισμού.
Με όλες αυτές «τις δουλίτσες» η κυβέρνηση φιλοτεχνεί το μεγάλο πορτραίτο της ως ιδιωτικό κράτος Μητσοτάκη. Με αυτούς τους όρους θα επανεκκινήσει η εθνική οικονομία μετά την πανδημία;»
(από ethnos.gr)
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166493/kataggelia-tzakrh-aythaireta-h-rae-apentaxe-thn-pella-apo-to-aerio-gia-na-mpei-idioths

11/5/2020
Ο Πρίνος στην Κόψη του Ξυραφιού – Υπό Εξέταση Όλες 0ι Παραχωρήσεις

Ο Πρίνος στην Κόψη του Ξυραφιού – Υπό Εξέταση Όλες 0ι Παραχωρήσεις

Της Μάχης Τράτσα
Δευ, 11 Μαΐου 2020 - 08:10
Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αποδεικνύεται η υπόθεση του Πρίνου, αλλά και γενικότερα η αναζήτηση διεξόδου για τις υπόλοιπες παραχωρήσεις για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, την περασμένη εβδομάδα, αποτυπώνοντας για πρώτη φορά δημοσίως, ό,τι όλο το προηγούμενο διάστημα συζητιόταν στους διαδρόμους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε σε όσους επέκριναν την κυβέρνηση για τη δυνατότητα που παραχωρεί σε επενδυτές - μέσω των νέων ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή –να δραστηριοποιούνται σε εξορύξεις υδρογονανθράκων εντός δύο ζωνών σε προστατευόμενες περιοχές (στη Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και στη Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων).
Όπως είπε χαρακτηριστικά, με την κατάρρευση στις τιμές του πετρελαίου, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν υπάρχει πραγματικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για νέες εξορύξεις πετρελαίου στη χώρα μας. Όσο για το μοναδικό ενεργό κοίτασμα στην Ελλάδα, εκείνο του Πρίνου, ανέφερε ότι κινδυνεύει, διότι δεν …βγαίνει, σημειώνοντας ότι όλη η συζήτηση για τις εξορύξεις και τις προστατευόμενες περιοχές μπορεί να ξεπεραστεί από τις ίδιες τις εξελίξεις στην αγορά της ενέργειας.
Το «μπαλάκι» για το μέλλον του Πρίνου βρίσκεται πλέον στην κυβέρνηση. η οποία σύντομα θα πρέπει να λάβει τις δύσκολες αποφάσεις. Σήμερα το κόστος εξόρυξης φτάνει τα 22 δολάρια το βαρέλι, αλλά η εταιρεία το πουλάει στα 10 δολάρια. Επιπλέον το κοίτασμα «γερνάει». Από 4.000 βαρέλια το 2018, υποχώρησε στα 3.300 το 2019 και φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2.000 με 2.500 βαρέλια.
Ένα ενδεχόμενο «σφράγισμα» στον Πρίνο εκτός από τις οικονομικές συνέπειες, θα έχει και κοινωνικές, με δεδομένο ότι στις εγκαταστάσεις της Καβάλας απασχολούνται περί τους 270 εργαζόμενους. Το ζήτημα αναμένεται ότι θα συζητηθεί σε ειδική σύσκεψη του ΥΠΕΝ, εντός των επόμενων ημερών, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκτός από την τύχη των εργαζομένων, θα εξεταστούν και όλα τα πιθανά σενάρια: από τη μετατροπή του κοιτάσματος σε αποθήκη έως την κρατικοποίησή του.  Μια πιθανότητα για να παραμείνει ζωντανή η επένδυση «κρύβεται» στην εκμετάλλευση του νέου κοιτάσματος «Έψιλον». Στην περίπτωση  που τελικά δεν βρεθεί λύση, το κόστος από την απομάκρυνση του εξοπλισμού (πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου, αγωγοί που συνδέουν τις εξέδρες με τη στεριά, εργοστάσιο Σίγμα) εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.
Εκτός από ένα ενδεχόμενο «λουκέτο» στον Πρίνο, η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη και με άλλες προκλήσεις όσον αφορά στο μέλλον των παραχωρήσεων για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό προοιωνίζουν τις εξελίξεις και …εντός των τειχών.  Εταιρείες όπως οι Eni και Total ή η Exxon Mobil - με τις τιμές του πετρελαίου και την οικονομία να οδεύει σε παγκόσμια ύφεση - μεταθέτουν τα χρονοδιαγράμματα για τις δραστηριότητές τους στην κυπριακή ΑΟΖ για το 2021, ενώ περιορίζουν γενικότερα τις διεθνείς δραστηριότητές τους, γεγονός που ανησυχεί το ΥΠΕΝ για τις ελληνικές παραχωρήσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166496/o-prinos-sthn-kopsh-toy-xyrafioy-ypo-exetash-oles-0i-parahorhseis

11/5/2020
Σε ΦΕΚ το 10ετές σχέδιο προγράμματος ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2020-2029 - Ολόκληρο το κείμενο
 
08 05 2020 | 13:41
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίνεται το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 2020-2029, όπως αυτό καταρτίστηκε από τον ΔΕΣΦΑ και εγκρίθηκε στη συνέχεια από την Ρυθμιστική Αρχή.
Στα συνοδευτικά αρχεία μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ της απόφασης σε μορφή pdf.
 

 

9/5/2020
Πετρέλαιο : Ένας Δείκτης Μας Επιτρέπει να «Διαβάσουμε» το Μέλλον της Βιομηχανίας
 
 Πετρέλαιο : Ένας Δείκτης Μας Επιτρέπει να «Διαβάσουμε» το Μέλλον της Βιομηχανίας
 energia.gr
 Σαβ, 9 Μαΐου 2020 - 09:08
 
Με την τρομερή κατάρρευση των τιμών του αμερικανικού αργού, οι οποίες έφτασαν σε επίπεδα υπό του μηδενός πριν λίγες ημέρες, να εντείνει δραματικά τις πιέσεις στους ανεξάρτητους παραγωγούς πετρελαίου των ΗΠΑ και στις διεθνείς πετρελαιοβιομηχανίες, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για το ίδιο το μέλλον του κλάδου

Σύμφωνα με το Bloomberg, αν θέλουμε να βγάλουμε σχετικά ασφαλή συμπεράσματα για τις επερχόμενες εξελίξεις, η προσοχή μας θα πρέπει να στραφεί σε έναν βασικό δείκτη: την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE).

Τι είναι ο δείκτης RoE
Πρόκειται για έναν δείκτη που μετρά την κερδοφορία και τα χρήματα που παίρνουν πίσω οι ιδιοκτήτες ή οι μέτοχοι της εκάστοτε εταιρείας, δηλαδή για το κύριο μέτρο για την αποτελεσματικότητα μιας εταιρείας στην παραγωγή κερδών.
Ο συγκεκριμένος δείκτης κινούνταν επί χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα για τις πετρελαϊκές επιχειρήσεις, επιστρέφοντας έτσι μεγάλα ποσά στους μετόχους τους, μέσω της ανατίμησης μετοχών και μερισμάτων. Ακόμη και κατά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, ο RoE δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 10%.
Η αποδυνάμωσή του ξεκίνησε με την πτώση της αξίας του πετρελαίου από τα 100 δολάρια το 2014 σε λιγότερο από 30 δολάρια μέσα σε μόλις δύο χρόνια, για να ανακάμψει εκ νέου το 2018. Έκτοτε έχει ακολουθήσει και πάλι πτωτική πορεία.
Για το 2016-2017 ο δείκτης είχε βυθιστεί κάτω από το 5%, ενώ το 2018 ξεπέρασε το 10%. Στα τέλη του 2019 είχε βυθιστεί και πάλι στο 9%, όμως ακόμη και τότε κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη δραματική πτώση στη ζήτηση πετρελαίου εξαιτίας της πανδημίας, αλλά ούτε και τη διαμάχη Σαουδικής Αραβίας – Ρωσίας που για ένα διάστημα πλημμύρισε τις αγορές με φθηνό αργό.
Για το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο RoE βυθίστηκε ακόμη και έως το 2% για τις μεγάλες ευρωπαϊκές και κινεζικές πετρελαϊκές.
Στροφή στην πράσινη ενέργεια;
Αντιθέτως, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαίνεται πως είναι πλέον εκείνες που προσφέρουν το μεγαλύτερο κέρδος στους ερευνητές. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο δείκτης για την offshore αιολικής ενέργειας αγγίζει το 11% για την onshore το 9% και για τα φωτοβολταϊκά το 8%.
Έτσι, προβλέπει ότι αυτό δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε μια ανακατεύθυνση όχι μόνο των επενδυτών, αλλά και των ίδιων των πετρελαϊκών – αρκετές εκ των οποίων ήδη δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – σε μια ενίσχυση της παρουσίας τους στη συγκεκριμένη αγορά.

Πηγή: bloomberg.com / in.gr 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166478/-petrelaio-enas-deikths-mas-epitrepei-na-diavasoyme-to-mellon-ths-viomhhanias-

9/5/2020
Επενδυτικό ενδιαφέρον και για πλωτά φωτοβολταϊκά - Ποιοι ψάχνουν ευκαιρίες στις ελληνικές θάλασσες σε λίμνες και ταμιευτήρες
 
08 05 2020 | 08:01
Ευκαιρίες στα πλωτά φωτοβολταϊκά που επιπλέουν στην επιφάνεια λιμνών, ταμιευτήρων και θαλασσών, αναζητούν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ελληνική αγορά βορειοευρωπαικές εταιρείες.
Σε μια συγκυρία όπου η σχετική τεχνολογία συνεχώς ωριμάζει και το μερίδιο της πλωτής ηλιακής ενέργειας αυξάνεται διεθνώς, οι ελληνικές λίμνες και θάλασσες θεωρούνται ιδανικές για να φιλοξενήσουν έργα, παρόμοια με αυτά που αναπτύσσουν γνωστοί παίκτες του χώρου, όπως η γερμανική BayWa r.e. στα αβαθή νερά της Ολλανδίας και η νορβηγική Statkraft στην Αλβανία. Άλλες δύο εταιρείες που αναπτύσσουν πλωτά φωτοβολταϊκά και έχουν παρουσία και στην Ελλάδα είναι η πορτογαλική EDP, η οποία και έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας στις ΑΠΕ με την ΔΕΗ, και η γαλλική Akuo.
Η γερμανική εταιρεία, για την οποία λέγεται ότι “κοιτάζει” την ελληνική αγορά, έχει κατασκευάσει τουλάχιστον τέσσερις τέτοιες πλωτές μονάδες συνολικής ισχύος 52 MW στην Ολλανδία, ενώ η Statkraft αναπτύσσει φωτοβολταϊκό 2 MW σε ταμιευτήρα υδροηλεκτρικού που έχει στην Αλβανία. Οι περιπτώσεις είναι απλώς ενδεικτικές, με τα πλωτά φωτοβολταϊκά πάνελ, ακριβώς επειδή η τοποθέτησή τους δεν συνεπάγεται το κόστος και τις δυσκολίες που απαιτεί την αγορά γης, να κερδίζουν διαρκώς έδαφος.
Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο “Where Sun Meets Water”, με μια συντηρητική εκτίμηση για αύξηση τα επόμενα χρόνια του παγκόσμιου δυναμικού πλωτών φωτοβολταϊκών στα 400 GW, η υπάρχουσα εγκατεστημένη ισχύ από χερσαία φωτοβολταϊκά θα μπορούσε εύκολα να διπλασιαστεί.
Κάλυψη 1%-4% της επιφάνειας ταμιευτήρων
Ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών, όπως αυτούς που διαθέτουν η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ, η κάλυψη του ταμιευτήρα με πλωτά φωτοβολταϊκά σε ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1-4% θα μπορούσε να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ των σταθμών. Και να επιτρέψει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων πιο στρατηγικά αξιοποιώντας την ηλιακή παραγωγή που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ένας συνδυασμός της ηλιακής και της υδροηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, θα μπορούσε να εξομαλύνει την μεταβλητότητα της ηλιακής παραγωγής, βελτιώνοντας την χρήση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεταφοράς, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο σε χώρες με αδύναμα δίκτυα μεταφοράς.
Εκτός των παραπάνω, τα πλωτά φωτοβολταϊκά αποτελούν ελκυστική επιλογή τόσο επειδή δεν απαιτούν αγορά της γης, όσο και επειδή η σκίαση που προκαλεί το πάνελ στην υδάτινη επιφάνεια μειώνει τον ρυθμό εξάτμισης του νερού.
Διεθνώς, παρ’ ότι η αγορά της πλωτής ηλιακής ενέργειας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, εντούτοις ο αριθμός όσων εταιρειών εξειδικεύονται στην χρηματοδότηση και κατασκευή τέτοιων έργων αυξάνεται, ενώ το κόστος της συγκεκριμένης τεχνολογίας παρ’ ότι μεγαλύτερο συγκριτικά με εκείνο για τις επίγειες εγκαταστάσεις μειώνεται με ταχείς ρυθμούς.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η ανάπτυξη πλωτών φωτοβολταϊκών πρέπει να συνοδεύεται από την λεγόμενη «αρχή της προφύλαξης» ως προς τις πιθανές περιβαλλοντικές ή κοινωνικές επιπτώσεις. Στην πράξη η έκθεση κάνει λόγο για συγκεκριμένα όρια στο τμήμα της επιφάνειας του νερού που θα καλύπτεται από πλωτά πάνελ και για την αποφυγή εγκαταστάσεων κοντά στην ακτή.
Στην Γαλλία το μεγαλύτερο πλωτό φωτοβολταϊκό
Στα τέλη του 2014, η εγκατεστημένη ισχύς της πλωτής ηλιακής ενέργειας δεν υπερέβαινε τα 10 megawatts (MW), το 2018 είχε φτάσει στα 1,1 Gigawatts (GW), δηλαδή 100 φορές πάνω και σήμερα συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Την συγκεκριμένη τεχνολογία υιοθετούν ολοένα και περισσότερο οι οικονομίες της Ασίας, όπως Κίνα και Ινδία, ενώ στην Ευρώπη ένα από τα μεγαλύτερα πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα βρίσκεται στην Γαλλία. Το O’MEGA1, ισχύος 17 μεγαβάτ βρίσκεται στη νότια Γαλλία, κοντά στην Αβινιόν και κατασκευάστηκε από την Akuo Energy.

  

8/5/2020
Μετριασμένη η επίπτωση της πανδημίας στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες χώρες λόγω των έγκαιρων μέτρων
07 05 2020 | 13:45
Το στίγμα των ενεργειακών εξελίξεων εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού έδωσαν στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) τέσσερα στελέχη του κλάδου, εστιάζοντας στις συνέπειες για την Ελλάδα.
Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γεράσιμος Θωμάς, η κυβέρνηση υπέβαλε πρόσφατα στη Βουλή ένα περιβαλλοντικό νομοσχέδιο με αναπτυξιακή διάσταση. "Προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα των επενδυτών με γρήγορες διαδικασίες για την άδεια παραγωγής, γρήγορες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οδηγιών με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και εντός των επομένων μηνών έρχονται και οι αποφάσεις για γρήγορες άδειες εγκατάστασης".
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το υπουργείο προετοιμάζει νέες οδηγίες για τους μηχανικούς σύντομα ώστε να προχωρήσει και η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
Ο κ. Θωμάς επισήμανε ότι "είναι σημαντικό να αντιδράσουμε και στα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Οριζόντια εργαλεία ανοικτά στον ενεργειακό τομέα προετοιμάζονται από το ΥΠΑΝ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα".
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πράσινη ανάπτυξη θα είναι το δόρυ στην ανάκαμψη της χώρας μας. Υπογράμμισε ότι θα δοθεί έμφαση στο πρόγραμμα της κυβέρνησης που περιλαμβάνει την απολιγνιτοποίηση, τις ΑΠΕ, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τα δίκτυα. "Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τα χρονοδιαγράμματα για τα δίκτυα και να έχουμε μια ευελιξία για τους επόμενους μήνες. Τα δίκτυα δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πτώση των τιμών", ανέφερε σχετικά.
Ο υφυπουργός τόνισε επίσης ότι "αυτή είναι μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε γρήγορα και διεξοδικά, όπως με τις αδειοδοτήσεις και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σαν χώρα. Βοηθάμε μικρούς και μεγάλους σοβαρούς επενδυτές ΑΠΕ, διαχειριστές, προμηθευτές και αγωνιούμε να δούμε πως θα πάνε οι εισπράξεις τους και θα τους συνδράμουμε. Ξέρουμε ότι δεν έχει εδραιωθεί κάποια νοοτροπία τύπου "δεν πληρώνω". Παρακολουθούμε επίσης και τον κλάδο των καυσίμων και άλλους τομείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες".
Από την πλευρά του ο Δρ. Κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, ESCP Business School & Αντιπρόεδρος, ΔΕΠΑ, παρέθεσε λεπτομερή νέα στοιχεία για την επίδραση του κορωνοϊού στον ενεργειακό τομέα διεθνώς και στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΑ για τη μείωση της ζήτησης για ενέργεια παγκοσμίως ιστορικά, η πτώση που παρατηρείται σήμερα είναι αντίστοιχη με την ύφεση του 1930. Στο τέλος του έτους είναι πιθανό η ζήτηση να είναι επτά-οκτώ φορές κάτω σε σχέση με την κρίση του 2008, όπως επισήμανε.
Σχετικά με τις τιμές και τη ζήτηση στο πετρέλαιο ανέφερε ότι ήταν τρομαχτική η πτώση της ζήτησης το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο λόγω των περιοριστικών μέτρων ενώ τον Απρίλιο υποχώρησε στα -30 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Ως αποτέλεσμα, σχολίασε ότι υπάρχει και μια σημαντική πτώση των επενδύσεων στην έρευνα υδρογονανθράκων και αυτό φαίνεται και στην Κύπρο και την Ελλάδα δυστυχώς.
Ο κ. Ανδριοσόπουλος τόνισε ότι η χώρα μας έχει καλό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της κρίσης και αυτό αντανακλάται γιατί η ζήτηση ηλεκτρισμού δεν έχει πέσει πάνω από 10%, γεγονός που στοιχειοθετεί χαμηλότερη επίδραση σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες. Ετησίως αναμένεται μια πτώση -5% με βάση μια θετική πορεία. Χαρακτηριστικό είναι, πάντως, ότι η ζήτηση μειώνεται κατά 10-20% σε εβδομαδιαία βάση όταν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. 
Ο ίδιος ανέφερε ότι στις ΑΠΕ έχουμε ελάχιστες καθυστερήσεις και διαβλέπει ότι οι ΑΠΕ θα συνεχίσουν να προσδίδουν τα μέγιστα στο ενεργειακό μας σύστημα.
Σχετικά με το μέλλον, ο κ. Ανδριοσόπουλος τόνισε ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια για ανάκαμψη της ενεργειακής ζήτησης στα προηγούμενα επίπεδα. Στην περίοδο του lock down η μέγιστη πτώση ζήτησης ήταν 35% κοντά στη Μεγάλη Εβδομάδα. "Στη ζήτηση ηλεκτρισμού βρισκόμασταν σε μια πορεία για επαναφορά στα επίπεδα του 2008 εντός διετίας, αλλά τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και πάμε δύο χρόνια πίσω", σημείωσε.
Στο θέμα των τιμών, ανέφερε ότι τον Απρίλιο υπήρξε πτώση στα 27 ευρώ της τιμής ηλεκτρισμού έναντι 50-60 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια ενώ χαμηλές θα παραμείνουν και τους επόμενους μήνες. Ο ίδιος προέβλεψε ανεπαίσθητη πτώση φέτος και του χρόνου στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ λόγω ορισμένων καθυστερήσεων και τέλος, σχολίασε ως θετικό ότι οι εκπομπές ρύπων υποχωρούν έως κατά 26,5%.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΒΕ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης, έκανε λόγο για επιπτώσεις στο τζίρο και την κερδοφορία των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα της πανδημίας. 
Παρόλα αυτά, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει έγκαιρα και σωστά μέτρα. "Οι ΠΝΠ ήταν έγκυρες και κάλυψαν τις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Η πανδημία αναδεικνύει το πρόβλημα της επιλογής αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα", συμπλήρωσε. 
Η Εθνική Τράπεζα δίνει έμφαση στην ενέργεια και συνεχίζει να το κάνει, όπως υπογράμμισε ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής, Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα.
Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, "η ενέργεια ήταν και θα είναι κομμάτι του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Τις πρώτες τρεις εβδομάδες Μαρτίου εκταμιεύσαμε 150 εκατ. και εγκρίναμε άλλα 120 σε ενεργειακές εταιρείες, άρα δεν άλλαξε ο σχεδιασμός μας". 
Από εκεί και πέρα, τόνισε ότι "είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των πελατών μας. Δημιουργήσαμε νέες δυνατότητες με αποπληρωμές online και αιτήματα και υπογραφές συμβάσεων μέσω email-τηλεφώνου χωρίς φυσική παρουσία".
Σύμφωνα με τον ίδιο η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε ανανέωση των πιστωτικών ορίων που έληγαν για τους συνεπείς πελάτες ώστε να μην υπάρχει ανασφάλεια. "Παρακολουθούμε τα μέτρα της κυβέρνησης και έχουμε εκστρατεία πληροφόρησης. Δεν υπάρχει περίπτωση έναν συνεπή πελάτη με σχέδιο να μην βρούμε τρόπο να τον στηρίξουμε", τόνισε σχετικά.
Ο κ. Καραμούζης πρόσθεσε ότι στη χώρα μας υπάρχει μια νηφαλιότητα μέσω και της εμπειρίας της 10ετούς κρίσης που βιώσαμε παλαιότερα, η οποία φάνηκε χρήσιμη σε αυτή την περίοδο. "Οι ενεργειακοί προμηθευτές δέχτηκαν πιέσεις στην εισπραξιμότητα, οι περιορισμοί μετακίνησης μείωσαν τις εισπράξεις και είχαμε μια πτώση, αλλά θεωρούμε ότι δεν είναι σε επίπεδα προβληματικά. Αν η ύφεση τραβήξει χρονικά θα δούμε πως μπορούμε να τους στηρίξουμε περαιτέρω, και μέσω της Αναπτυξιάκης Τράπεζας", δήλωσε. 
Στη διΰλιση και την εμπορία καυσίμων, η Εθνική παρατηρεί μια κατακόρυφη πτώση ζήτησης με 50-60% στα καύσιμα. Η πτώση της τιμής του πετρελαίου για τις εταιρείες αυτές θα επηρεάσει τα περιθώρια διΰλισης, όπως εκτιμά ο ίδιος, αλλά σημειώνει ότι "οι εταιρείες αυτές έχουν ισχυρούς ισολογισμούς και χρηματοδοτήσεις από τις χρηματαγορές άρα είμαστε αισιόδοξοι". 
Τέλος, στις ΑΠΕ ο κ. Καραμούζης τόνισε ότι δεν βλέπει καμία διακοπή στη ροή χρηματοδότησης προς τις επενδύσεις, οι οποίες προχωρούν κανονικά. "Βλέπουμε ενδιαφέρον για εξαγορές αδειών ώριμων έργων. Πιθανή έγνοια είναι η εφοδιαστική αλυσίδα αν αναζωπυρωθεί ο ιός". Στην περίπτωση του ΕΛΑΠΕ τόνισε ότι "μέχρι τώρα δεν έχει πρόβλημα και πιστεύουμε θα συνεχίσει έτσι. Οι ΑΠΕ είναι σε μια καλή κατάσταση και θα ανταπεξέλθει".
Συντονιστής της διαδικτυακής συζήτησης ήταν ο Δημήτρης Πεφάνης, Διευθυντής του Insider.gr.
 

 

7/5/2020
Χωρίς την Πελοπόννησο, τη Βέρροια και τα Γιαννιτσά εγκρίθηκε το 5ετές της ΔΕΔΑ – Το νέο χρονοδιάγραμμα για την παροχή αερίου σε καινούργιες περιοχές
 
05 05 2020 | 07:36
Οκτώ συνολικά πόλεις, για τις οποίες το προηγούμενο (και αρχικό) πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ προέβλεπε ότι θα τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο, τώρα εξαιρούνται από το νέο 5ετές 2020-2024, σύμφωνα με την έγκριση της ΡΑΕ.
Η εξαίρεση αφορά, αφενός μεν όλο το πρόγραμμα ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Τρίπολη, Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο που σχεδιαζόταν να τροφοδοτηθούν από τον αγωγό υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ και Καλαμάτα, Σπάρτη που σχεδιαζόταν να τροφοδοτηθούν με LNG από τη Ρεβυθούσα), αφετέρου δε τις πόλεις Βέρροια και Γιαννιτσά που σχεδιαζόταν να τροφοδοτηθούν με συμπιεσμένο αέριο (CNG).
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά την αρχική υποβολή του νέου 5ετούς από τη ΔΕΔΑ, ζήτησε από την εταιρεία ακριβές χρονοδιάγραμμα για κάθε πόλη. Για όσες πόλεις το νέο χρονοδιάγραμμα ξεπερνούσε τους 18 μήνες υπέρβασης σε σχέση με το πρώτο 5ετές πρόγραμμα, αποφασίστηκε η απένταξη, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι κύκλοι της ΔΕΔΑ κάνουν λόγο για ερμηνεία της ΡΑΕ, και όχι για ξεκάθαρη πρόβλεψη του νόμου, και συνεπώς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει η εταιρεία αίτηση αναθεώρησης της απόφασης της Αρχής.
Από τη στιγμή που κάποια πόλη βρίσκεται εκτός του 5ετούς προγράμματος, μπορεί οποιοσδήποτε να ζητήσει από τη ΡΑΕ να τροφοδοτήσει εκείνος την πόλη αυτή, εάν βεβαίως τηρεί τις προϋποθέσεις και εξασφαλίζει επάρκεια και λογικά τέλη για τους καταναλωτές. Πληροφορίες του energypress αναφέρουν ότι τόσο για τις δύο πόλεις της Μακεδονίας (Βέρροια και Γιαννιτσά), όσο και για κάποιες της Πελοποννήσου (Τρίπολη, Κόρινθος), έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο.
Όσο για τους λόγους για τους οποίους ξεπεράστηκε το 18μηνο και ως εκ τούτου απεντάχθηκαν οι συγκεκριμένες πόλεις, η διοίκηση της ΔΕΔΑ εξηγεί ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν μη ρεαλιστικό, καθώς δεν είχε εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για την προώθηση των έργων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει ακόμα τα απαραίτητα πρόδρομα έργα του ΔΕΣΦΑ, όπως για παράδειγμα οι σταθμοί εξόδου για να μπορέσουν να τροφοδοτηθούν Τρίπολη, Κόρινθος και Άργος ή ο σταθμός φόρτωσης στη Ρεβυθούσα για να τροφοδοτηθούν με LNG Καλαμάτα και Σπάρτη. Επιπλέον τα έργα της Πελοποννήσου δεν κατέστη εφικτό να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.
Τεχνικά θέματα υπήρξαν και για τις δύο πόλεις της Μακεδονίας (Βέρροια και Γιαννιτσά) όπου ακόμα δεν έχουν εκδοθεί οι άδειες για την εγκατάσταση των σταθμών αποσυμπίεσης CNG.
Η πρώτη δημοπράτηση
Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές των οποίων η τροφοδοσία με αέριο παραμένει στην άδεια και στο 5ετές πλάνο της ΔΕΔΑ, το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:
Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναμένεται να βγούν σε διαβούλευση εντός των ημερών τα τεύχη δημοπράτησης, γεγονός που σημαίνει ότι η δημοπράτηση των έργων θα πραγματοποιηθεί σε περίπου 1 μήνα από σήμερα.
Για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδος, οι οποίες ανήκουν στην ίδια κατηγορία με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η ΔΕΔΑ έχει παραδώσει στις Διαχειριστικές Αρχές της Περιφέρειας τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία έχουν ελεγχθεί και από το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΥΘΥ). Συνεπώς αναμένεται να ξεκινήσουν οι Περιφέρειες τη διαδικασία της δημοπράτησης (διαβούλευση των τευχών κ.λπ.).
Ως γνωστόν οι τρείς αυτές Περιφέρειες βρίσκονται πιο μπροστά στον προγραμματισμό της ΔΕΔΑ, καθώς είναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ και σύντομα, όπως προαναφέρθηκε, θα υπάρχουν ανάδοχοι για τα έργα.
Αναμονή για τις προσκλήσεις
Για τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας το πρώτο βήμα που αναμένεται, είναι να βγάλουν οι αντίστοιχες Περιφέρειες τις προσκλήσεις για να υποβληθούν τα έργα στο ΕΣΠΑ προς συγχρηματοδότηση.
Το μοντέλο χρηματοδότησης είναι και εδώ, (όπως και στις τρείς πρώτες Περιφέρειες),  ΕΣΠΑ, τράπεζες, ίδιοι πόροι, με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα να καλείται να καλύψει τις δανειακές ανάγκες, καθώς η επιδίωξη συμφωνίας με την ΕΤΕπ εκτιμάται ότι θα καθυστερούσε τις εξελίξεις. Ο πρώτος κύκλος επαφών με τις τράπεζες έχει γίνει και οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές.
Χωρίς ΕΣΠΑ
Για την Περιφέρεια Ηπείρου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου η πρόβλεψη της ΔΕΔΑ ήταν να γίνουν τα έργα με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους και τραπεζικό δανεισμό, καθώς ο χρόνος δεν ήταν επαρκής για να ενταχθούν στα περιφερειακά ΕΣΠΑ.
Τώρα τα έργα της Πελοποννήσου απεντάχθηκαν, συνεπώς μιλάμε για τα έργα της Περιφέρειας Ηπείρου. Εδώ η τροφοδοσία προβλέπεται να γίνει με LNG που θα μεταφέρεται από τη Ρεβυθούσα. Στα τέλη του 2021, οπότε προβλέπεται να παραδοθούν και οι εγκαταστάσεις φόρτωσης μικρών πλοίων στη Ρεβυθούσα (έργο που ξεκινάει σύντομα από τον ΔΕΣΦΑ), εκτιμάται ότι η ΔΕΔΑ θα είναι σε θέση να παραδώσει και τις υποδομές στην Ήπειρο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πόλεις της Ηπείρου θεωρείται ότι έχουν μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον, τόσο λόγω των καιρικών συνθηκών, όσο και των παραγωγικών μονάδων που εδρεύουν στην περιοχή. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/horis-tin-peloponniso-ti-verroia-kai-ta-giannitsa-egkrithike-5etes-tis-deda-neo-hronodiagramma

5/5/2020
Nέα χρονοδιαγράμματα των ερευνών υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Κρήτη - Τι δείχνει η αναβολή 1 έως 1,5 έτους στις γεωτρήσεις της Κύπρου
 
05 05 2020 | 07:53
Αναβάλλονται για το απώτερο μέλλον, χωρίς να αποκλείεται αυτό να συνεπάγεται και ένα χρόνο, οι προγραμματισμένες από πλευράς εταιρειών γεωτρήσεις στην Ελλάδα, καθώς μιλάμε για έρευνες σε προκαταρκτικό στάδιο, δηλαδή σε επίπεδο επεξεργασίας πρώιμων δεδομένων και σχεδιασμού των σεισμικών.
Απόρροια της διπλής καταιγίδας της πανδημίας και της κατακρήμνισης της τιμής του πετρελαίου, παραμένει άγνωστο πότε θα επανεκκινήσουν οι έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για περιοχές που δεν έχουν δώσει κάποιο εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, οι διαδικασίες βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο και μιλάμε για μεγάλα βάθη 2.500 και 3.000 μέτρων, άρα είναι εξαιρετικά κοστοβόρες.
Σε μια συγκυρία σεισμικών δονήσεων, ανακατατάξεων και λουκέτων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, που υποχρεώνει τους “oil majors” να "κόβουν" επενδύσεις και δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ ακόμη και όταν αφορούν πεδία με αποδεδειγμένα κοιτάσματα, είναι προφανές ότι έρευνες σε περιοχές όπως η Ελλάδα μπαίνουν στον πάγο, άγνωστο για πόσο.
Χαρακτηριστική ήταν η σχετική απάντηση του υπ. Ενέργειας Κ.Χατζηδάκη κατά την συνέντευξή του στο “Εθνος”, ότι οι μόνες γεωτρήσεις που πιθανόν να δούμε να προχωρούν σε διάφορές περιοχές της Αν.Μεσογείου, όταν αρθούν οι μετακινήσεις στους περιορισμούς, θα είναι για όσες οι πετρελαϊκές είχαν ήδη πληρώσει σχεδόν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του κόστους διενέργειας τους.
“Νέες παραγωγικές γεωτρήσεις σε αρχικό στάδιο πολύ δύσκολα θα προχωρήσουν μέχρι να ανακάμψουν οι τιμές του πετρελαίου”, ανέφερε ο υπουργός. Και ειδικότερα για την Ελλάδα επισήμανε “πως είναι λογικό να υπάρξουν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό των γεωτρήσεων από την πλευρά των εταιρειών, η διάρκεια των οποίων συναρτάται με την πορεία των δομικών μεγεθών της αγοράς πετρελαίου”.
Στο ΥΠΕΝ αντιλαμβάνονται ότι τα πάντα πηγαίνουν προς τα πίσω, κυρίως όμως καταλαβαίνουν ότι ουδείς μπορεί να πει πότε ακριβώς οι πετρελαϊκές θα ξαναπιάσουν το νήμα, αν αυτό θα συμβεί σε έξι μήνες, σε ένα χρόνο ή περισσότερο.
Τι μήνυμα στέλνει η αναβολή 1-1,5 έτους στην Κύπρο
Χαρακτηριστική του σοκ που έχει υποστεί η παγκόσμια αγορά πετρελαίου και της αβεβαιότητας για την έκταση και το βάθος της ζημιάς σε μικρές και μεγάλες εταιρείες, είναι η χθεσινή ανακοίνωση της κοινοπραξίας Eni - Total ότι μεταθέτει τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ για ένα χρόνο μετά, για τον Μάρτιο - Απρίλιο του 2021.
Και αν το “πάγωμα” για το ιταλο-γαλλικό δίδυμο είναι ένας χρόνος, στην περίπτωση της αμερικανικής Exxon Mobil - για την οποία η ανακάλυψη του “Γλαύκου” θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί ένα ισχυρότερο κίνητρο περαιτέρω ερευνών στα κυπριακά νερά- φτάνει τον 1,5 χρόνο. Εκτείνεται έως τον Σεπτέμβριο του 2021, όπως ανέφερε η σχετική επιστολή που έλαβε προ μερικών εβδομάδων από τον αμερικανικό κολοσσό ο υπ.Ενέργειας της Κύπρου Γ.Λακκοτρύπης.
Όταν μεγέθη τύπου Exxon Mobil και Total φρενάρουν τα επενδυτικά τους σχέδια για 1-1,5 χρόνο και μάλιστα για μια περιοχή με θετικά ευρήματα όπως η Κυπριακή ΑΟΖ, είναι προφανές ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου μέχρι σήμερα το μοναδικό αποδεδειγμένο κοίτασμα είναι αυτό του Πρίνου, το “πάγωμα” μπορεί και να είναι μεγαλύτερης διάρκειας.
“Πάγωμα” των υποχρεώσεων
Στην λογική αυτή κινούνται και κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι η κυβέρνηση έχει δεχτεί εισηγήσεις να “παγώσει” ο χρόνος όσον αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών, όπως αυτές απορρέουν από τις υπογεγραμμένες με το Δημόσιο συμβάσεις. Στην πράξη κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σημαίνει ότι ειδικά για έργα σε ερευνητικό ακόμη στάδιο, όλες οι υποχρεώσεις των operators στα ελληνικά οικόπεδα, θα μετατεθούν προς τα πίσω, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και χωρίς κυρώσεις για τις εταιρείες.
Σημειωτέον ότι η Exxon Mobil, που μαζί με τα ΕΛΠΕ και την Total (operator) έχουν αναλάβει τις έρευνες σε δύο περιοχές νότια της Κρήτης, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ζημιές 610 εκατ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Και ανήγγειλε ότι περικόπτει κατά 30% τις φετινές κεφαλαιουχικές της δαπάνες, από τα 33 δισ. στα 23 δισ. δολάρια, καθώς επίσης κατά 15% τα λειτουργικά της έξοδα. Στην λίστα των δαπανών που θα περικοπούν πρώτες θα είναι έρευνες σε περιοχές, όπου δεν έχουν καν ξεκινήσει οι προκαταρκτικές γεωτρήσεις.
Αντίστοιχη λογική ακολουθούν και οι υπόλοιπες «ελληνικού ενδιαφέροντος» πετρελαϊκές, δηλαδή η Total και η Respol, οι οποίες έχουν συμφέροντα σε Κρήτη και Ιόνιο, περιοχές με πολύ μεγάλα θαλάσσια βάθη, γεγονός που ακριβώς συνεπάγεται κοστοβόρες γεωτρήσεις.

Άγνωστο είναι κατά πόσο έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς το υπουργείο Ενέργειας. Κρίνοντας ωστόσο από την περίπτωση της Κύπρου και από την “καταιγίδα” που σαρώνει τον πετρελαϊκό κλάδο διεθνώς, ουδείς τολμά να ρισκάρει κάποια πρόβλεψη για το πότε θα επανεκκινήσουν τα σχέδια για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/nea-hronodiagrammata-ton-ereynon-ydrogonanthrakon-se-ionio-kai-kriti-ti-deihnei-i-anavoli-1-eos

5/5/2020
Σε αδιέξοδο η παραγωγική δραστηριότητα του Πρίνου – Συνάντηση με το ΥΠΕΝ - Τα σενάρια που εξετάζει η Energean
Δύσκολες αποφάσεις καλείται να λάβει η Energean Oil & Gas για την επένδυσή της στην παραγωγή πετρελαίου του Πρίνου.
Η πρωτοφανής πτώση των τιμών του αργού στα επίπεδα των 20 δολαρίων το βαρέλι σε συνδυασμό με την παλαιότητα του κοιτάσματος και τις απαιτούμενες υψηλές επενδύσεις για την αύξηση των ποσοτήτων καθιστούν οικονομικά ασύμφορη τη συνέχιση των δραστηριοτήτων. Όπως αναφέρουν πηγές, εξετάζονται όλα τα σενάρια για την τύχη της παραχώρησης και ανάμεσα σε αυτά ακόμη και της επιβολής προσωρινού «λουκέτου» στην παραγωγή.
Η εταιρία επιβαρύνεται οικονομικά αφού εξαιτίας της βουτιάς του αργού πουλά τις ποσότητες κάτω από το 50% του κόστους παραγωγής. Ο Πρίνος το 2019 έδωσε 3.300 βαρέλια ημερησίως, το 2018 4.000 και για φέτος οι εκτιμήσεις κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές είναι. Αναμένεται περαιτέρω μείωση.
Ένα από τα προβλήματα που καλείται επίσης να διαχειριστεί η Energean, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι του κόστους μισθοδοσίας των 270 εργαζομένων. Αρμόδιοι παράγοντες υποστηρίζουν πως και με τη μείωση των μισθών η άσκηση δεν βγαίνει.
Στα σενάρια που ακούστηκαν ήταν και αυτό της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στην επένδυση, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώνεται. Η εταιρία που έχει την παραχώρηση του Πρίνου θα επιδιώξει, όπως αναφέρουν πληροφορίες, συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην προσπάθεια της να αναζητήσει από κοινού την καλύτερη δυνατή λύση για την τύχη του Πρίνου.
Στο ΥΠΕΝ έχει δοθεί φυσικά η πληροφόρηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δεν είναι τυχαία η απάντηση του κ. Χατζηδάκη σε σχετική ερώτηση σε συνέντευξή του στο ΕΘΝΟΣ: «Σε ότι αφορά στον Πρίνο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα πράγματα είναι οριακά και θα πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη υπομονή και ευελιξία από όλες τις πλευρές προκειμένου αυτή η σοβαρή επένδυση για την οικονομία της Καβάλας να κρατηθεί ζωντανή σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον».
Υπενθυμίζεται ότι η Energean Oil & Gas από το 2008 έως σήμερα έχει επενδύσει 470 εκ. δολάρια για να κρατήσει ζωντανό το κοίτασμα καταφέρνοντας με σειρά γεωτρήσεων να ανεβάσει την παραγωγή όπως προαναφέρθηκε στα 4.000 βαρέλια ημερησίως.

Συνολικά το μέλλον της δραστηριότητας στην Καβάλα, μοιάζει αβέβαιο, με δεδομένη και τη στροφή που σημειώνεται παγκοσμίως για τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και τον σταδιακό περιορισμό των χρηματοδοτήσεων σε περιβαλλοντικά επιβαρυντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

ΠΗΓH:https://energypress.gr/news/se-adiexodo-i-paragogiki-drastiriotita-toy-prinoy-synantisi-me-ypen-ta-senaria-poy-exetazei-i

4/5/2020
Διαδικτυακή Συζήτηση στη ΗΑΕΕ: «Covid-19: H επόμενη ημέρα για την ενέργεια & τη βιομηχανία στην Ελλάδα»
 
04 05 2020 | 10:41
Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας, σε συνεργασία με την οικονομική ιστοσελίδα Insider.gr, θα φιλοξενήσει τη Διαδικτυακή Συζήτηση με θέμα «Covid-19: H επόμενη ημέρα για την ενέργεια & τη βιομηχανία στην Ελλάδα».
Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει μία τεράστια οικονομική κρίση που αποσταθεροποιεί βαθιά κυβερνήσεις, εταιρείες και αγορές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο τομέας της ενέργειας & της βιομηχανίας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις με βαθιά πτώση της κατανάλωσης και των τιμών χονδρικής.
Καθώς η πανδημία μεταβάλλει διαρκώς τις ανάγκες παραγωγών, εταιρειών & καταναλωτών, με πρωτόγνωρη ταχύτητα, η Διαδικτυακή Συζήτηση έχει ως στόχο να αναδείξει πως ο κλάδος της Ελληνικής βιομηχανίας προσαρμόζεται σε έναν κόσμο όπου τα καταναλωτικά πρότυπα αλλάζουν γρήγορα και όπου η αγορά ενέργειας αντιμετωπίζει αυξημένη αβεβαιότητα καθώς η χώρα προσαρμόζεται σε μια παρατεταμένη περίοδο περιοριστικών μέτρων & αναστολής λειτουργίας.
Επιπλέον, η Συζήτηση θα εξετάσει τα στοχευμένα μέτρα που έχει λάβει το τραπεζικό σύστημα, προς στήριξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ενέργειας που θα ενισχύσουν τον ενεργειακό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, η συζήτηση θα περιστρέφεται γύρω από τις πιο κάτω θεματικές:
 • Οι ενέργειες και το πλάνο του ΥΠΕΝ για τις επιπτώσεις της πανδημίας
 • Η επόμενη ημέρα της πτώσης της ζήτησης & των τιμών στην ενεργειακή αγορά
 • Πόσο ανθεκτικό είναι το τραπεζικό σύστημα στις επιπτώσεις της πανδημίας
 • Οι δράσεις των τραπεζών για την αντιμετώπιση της κρίσης σε μεσοπρόθεσμο & μακροπρόθεσμο ορίζοντα
 • Οι νέες ανάγκες της αγοράς & των επιχειρήσεων; Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο βιομηχανικό κλάδο της Ελλάδας 
Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020
16:00 - 17:00 (EEST)
Στη Διαδικτυακή Συζήτηση θα συμμετάσχουν:
Thomas
Γεράσιμος Θωμάς, Υφυπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, ΥΠΕΝ
Vasilis -karamouzis
Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής, Εταιρική & Επενδυτική Τραπεζική, Εθνική Τράπεζα
Savvakis (1)
Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος, ΣΒΕ & Χρηματιστήριο Ενέργειας 
Andriosopoulos
Κώστας Ανδριοσόπουλος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, ESCP Business School & Αντιπρόεδρος, ΔΕΠΑ
 Συντονιστής της συζήτησης:
Pefanis _img
Δημήτρης Πεφάνης, Διευθυντής, Insider.gr  
Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.  
Εγγραφείτε εδώ: 

 

4/5/2020
Στην Τελική Ευθεία η Διάσπαση της ΔΕΠΑ – Ελεγχόμενη η Έκθεσή της στις Ρήτρες Take Or Pay, Λέει το ΥΠΕΝ
 
Στην Τελική Ευθεία η Διάσπαση της ΔΕΠΑ – Ελεγχόμενη η Έκθεσή της στις Ρήτρες Take Or Pay, Λέει το ΥΠΕΝ
 Της Μάχης Τράτσα
 Δευ, 4 Μαΐου 2020 - 08:05
 
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες διάσπασης της εταιρείας, αν και, την ίδια ώρα, τα σχέδια αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ, ελέω πανδημίας, προχωρούν στο ρελαντί.  Όσο για τα γνωστά «αγκάθια» που θέτουν σε κίνδυνο τη θετική έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως οι ρήτρες «take or pay» και τα διεθνή συμβόλαια, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή»,  υποστηρίζει ότι οι αριθμοί είναι πολύ μικρότεροι και η έκθεση της ΔΕΠΑ ελεγχόμενη. Όσον αφορά στην όξυνση του ανταγωνισμού από το LNG, ο υφυπουργός αναφέρει ότι «είναι σημαντικό η Gazprom να κινηθεί γρήγορα προς τις προτάσεις της ΔΕΠΑ, ώστε να δοθεί ένα ανταγωνιστικό προϊόν στην ελληνική αγορά που αυτή τη στιγμή έχει στραφεί στο LNG».

 Σε κάθε περίπτωση, εντός της εβδομάδας, αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της  ΔΕΠΑ Υποδομών. Η σύσταση της ΔΕΠΑ Υποδομών ολοκληρώθηκε με την καταχώριση την περασμένη εβδομάδα και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΠΑ που αφορούσε στη μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών και στη μεταβίβασή του στη νέα εταιρεία, καθώς και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Στο χαρτοφυλάκιο της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στην «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (πρώην ΕΔΑ Αττικής) και η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας (πρώην ΕΔΑ ΘΕΣΣ καθώς και η ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου).  Με τη σύσταση της νέας επιχείρησης, το 65% των μετοχών της μεταβιβάστηκε στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και το 35% στα  Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).  
Παράλληλα, την περασμένη Παρασκευή με τροπολογία προστέθηκαν στο περιβαλλοντικό πολυνομοσχέδιο οι ρυθμίσεις που αφορούν στη μεταφορά στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) των δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη και την κατασκευή των διεθνών έργων μεταφοράς φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ, όπως του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου IGB, του αγωγού EastMed κλπ κλπ. Έτσι, η ΕΔΕΥ θα κατέχει το 65% των μετοχών  της «ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων ΑΕ», με τα ΕΛΠΕ να κατέχουν το υπόλοιπο 35%. Μάλιστα, η ΕΔΕΥ θα μπορεί να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την απόκτηση του 100% των μετοχών της «ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων ΑΕ».  
Στο μεταξύ το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων προκειμένου να καταφέρει στις αρχές του καλοκαιριού να ανακοινώσει τη short list των επενδυτών που προκρίνονται στην επόμενη φάση για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ έπονται οι διαδικασίες για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Παράλληλα, η ΔΕΠΑ έχει ετοιμάζει το απαραίτητο υλικό για το dataroom των επενδυτών, ώστε εκείνοι να ετοιμάσουν τις οικονομικές τους προσφορές.  
Ο  υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή»,  εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση της ιδιωτικοποίησης, αναφερόμενος και στο μεγάλο πλεονέκτημα της ΔΕΠΑ που είναι  τα μακροχρόνια συμβόλαια. «Χρειαζόμαστε διαφοροποίηση ώστε να έχουμε ασφάλεια ενεργειακή ως χώρα. Ενα μείγμα αερίου αγωγού και LNG».
Οσον αφορά στο «αγκάθι» της ρήτρας take or pay (ΤοΡ) επεσήμανε τα εξής: «Πολύς λόγος γίνεται για την έκθεση της ΔΕΠΑ στις ρήτρες take or pay και ακούγονται νούμερα τρομακτικά. Σας διαβεβαιώνω ότι οι αριθμοί είναι πολύ μικρότεροι και έκθεση της ΔΕΠΑ ελεγχόμενη. ελάχιστη παραλαβή είναι το 1,6. Το 0,8 είναι πλέον σε τιμές κόμβων (TTF). Σύμφωνα με το risk assessment της εταιρείας, ακόμη και στο χειρότερο σενάριο με το μέγιστο ΤοΡ, το πιθανό ποσό είναι πολύ χαμηλότερο - υποδιπλάσιο από αυτό που έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα. Όλη η προσπάθεια γίνεται ώστε να μεγαλώσει το μείγμα σε τιμές κόμβων στο συμβόλαιο», ανέφερε ο υφυπουργός.
Σύμφωνα με τον ίδιο η ΔΕΠΑ βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με την Gazprom, όπως και με τους άλλους προμηθευτές. Και κατέληξε: «Είναι σημαντικό η Gazprom να κινηθεί γρήγορα προς τις προτάσεις της ΔΕΠΑ, ώστε να δοθεί ένα ανταγωνιστικό προϊόν στην ελληνική αγορά που αυτή τη στιγμή έχει στραφεί στο LNG. Εξάλλου, στα συμβόλαια προμήθειας υπάρχουν προβλέψεις για διορθώσεις, αν μένουν εκτός αγοράς σε εταιρικό - πολιτικό και νομικό επίπεδο».

  

4/5/2020
Ολοκληρώθηκε η Μερική Διάσπαση του Κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ - Συστάθηκε η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.
 
30 04 2020 | 17:51
Ολοκληρώθηκε σήμερα, 30/04/2020, η σύσταση της «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.», με την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της από 27/04/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΠΑ για τη μερική διάσπαση του κλάδου υποδομών της ΔΕΠΑ και τη μεταβίβασή του στη νέα εταιρεία, καθώς και της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις συμμετοχές της ΔΕΠΑ Α.Ε. στις εταιρείες «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.».
Με τη σύσταση της νέας επιχείρησης, οι μετοχές της παραδόθηκαν απευθείας στους μετόχους της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε αναλογία προς τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της ΔΕΠΑ Α.Ε. Συγκεκριμένα, το 65% των μετοχών της μεταβιβάστηκε στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» και το 35% στην «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (ΕΛΠΕ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της  ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από τους κκ: Κυριαζή Χαρίτωνα, Χατζή Μιχάλη, Αναγνώστου Ευστάθιο, Καλούτση Νικόλαο, Μπάρκα Μάρθα, Φάκα Λεωνίδα, Φίλη Αικατερίνη, Διομήδη Σταμούλη (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ), Τροκούδη Αλεξία (εκπρόσωπο ΕΛΠΕ).

Το νέο ΔΣ αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα εντός της ερχόμενης εβδομάδας. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/oloklirothike-i-meriki-diaspasi-toy-kladoy-ypodomon-tis-depa-systathike-i-depa-ypodomon-ae

2/5/2020
Ο ρόλος της Ενέργειας στην υποστήριξη της Ελλάδας στην εποχή του Covid-19
29 04 2020 | 16:33
Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός τομέας εξαιτίας της κρίσης του COVID-19 αλλά και εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης τόσο διεθνώς όσο και ειδικά στη χώρα μας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μαζί με το Boston Consulting Group με θέμα “Ο ρόλος της ενέργεια στην υποστήριξη της οικονομίας στην εποχή του COVID-19”. Ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση δόθηκε στις στρατηγικές που ακολουθούν οι εταιρείες του τομέα για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ κοινή ήταν η εκτίμηση ότι η κρίση του COVID-19 δεν θα επηρεάσει την ενεργειακή μετάβαση. Σε ό,τι αφορά την πετρελαϊκή κρίση, εκτιμάται ότι σε  μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα συνεχιστεί το περιβάλλον χαμηλών τιμών και η έντονη μεταβλητότητα.
Πιο συγκεκριμένα στα εισαγωγικά του σχόλια ο Senior Partner του BCG στην Ελλάδα Βασίλης Αντωνιάδης υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της κρίσης του
COVID-19 το brandname της χώρας μας έχει κερδίσει πόντους. Παράλληλα ο  ενεργειακός τομέας βιώνει πρωτοφανείς συνθήκες στο πλαίσιο του πολέμου τιμών
μεταξύ της Ρωσίας και της Σαουδικής Αραβίας, ενώ οι τιμές αναμένεται να μείνουν σε χαμηλά επίπεδα το επόμενο 18μηνο. Οι προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από τον ιό είναι ανθρωπιστικές, κοινωνικές και οικονομικές ανέφερε ο ίδιος, θέτοντας το ερώτημα προς τους συμμετέχοντες εάν η πανδημία θα καθυστερήσει την μετάβαση του ενεργειακού συστήματος αλλά και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών, ενώ ταυτόχρονα ψηλά στις προτεραιότητες βρίσκεται η διασύνδεση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με την περιφερειακή αγορά ενέργειας, που θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα φέρει πιο κοντά το στόχο για χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι  προσπάθειες για περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά, καθώς επίσης και η πολιτική απολιγνιτοποίησης, καθώς το κόστος του λιγνίτη είναι πλέον υψηλό.
Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η υιοθέτηση του ευρωπαϊκού μοντέλου αγοράς ενέργειας υποστηρίζει τόσο τη βιομηχανία όσο και τους καταναλωτές. Τέλος ο
ίδιος αναφέρθηκε σε δύο επιμέρους ειδικά ζητήματα που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σημαντικό για την ελληνική βιομηχανία
μηχανισμό της διακοψιμότητας αλλά και το μηχανισμό αποζημίωσης ισχύος (TFRM). Είμαστε σε διαρκή διάλογο με τη βιομηχανία, παρακολουθούμε στενά την αγορά ενώ λάβαμε έκτακτα επείγοντα μέτρα παρακολουθώντας και τι κάνουν οι άλλες κυβερνήσεις για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή για τον τομέα της ενέργειας και τη βιομηχανία, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης. 
Ο Christophe Brognaux, Global Power Leader, Boston Consulting Group  χαρακτήρισε το πετρελαϊκό σοκ στην αγορά ως το μεγαλύτερο των τελευταίων δεκαετιών, καθώς στην μείωση της κατανάλωσης στην Κίνα αρχικά, και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, ήρθε να προστεθεί ο πόλεμος τιμών μεταξύ Ρωσίας και Σαουδικής Αραβίας, που άσκησαν μεγάλη πίεση στον τρίτο παίκτη, τις ΗΠΑ. Είδαμε η ζήτηση να πέφτει 95% στα αεροπορικά καύσιμα, και 20 με 30% στα άλλα καύσιμα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η μεταβλητότητα στην αγορά θα κρατήσει από 1,5 έως 2 με 4 χρόνια. 
Ως προς τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης, σημείωσε ότι για χώρες όπως η Ελλάδα θα υπάρξουν οφέλη από τις χαμηλές τιμές, ενώ τα διυλιστήρια θα βρεθούν σε πίεση. Ο τομέας της ναυτιλίας θα επωφεληθεί από τις υψηλές αποζημιώσεις για τη χρήση των τάνκερ ως αποθηκευτικών χώρων, ωστόσο ο τομέας μεσοπρόθεσμα εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας. Ο τομέας του ηλεκτρισμού καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας προμήθειας σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση. Ο ιός μπορεί να οδηγήσει σε πιστωτική κρίση και κρίση ρευστότητας τις εταιρείες ωφέλειας καθώς πάνω από το 40% των εσόδων βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της μειωμένης ζήτησης αλλά και της ρευστότητας που επικρατεί στην ΕΕ για θέματα που σχετίζονται με τους καταναλωτές.
Ο κ. Brognaux σημείωσε ότι οι καλύτερες εταιρείες στον κόσμο προσπαθούν να βρουν ευκαιρίες μέσα στην κρίση, τόσο με την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης, στην απλοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας, τις επενδύσεις αλλά και ευκαιρίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Για το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης εκτίμησε ότι το φθηνό πετρέλαιο καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές τις ΑΠΕ, ωστόσο πρόσθεσε ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί δομική και όχι κυκλική πρόκληση και ότι θα ασκηθούν μεγαλύτερες πιέσεις προς τις κυβερνήσεις από τους πολίτες για πιο καθαρές κλιματικές πολιτικές. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΠΕ, κ. Ανδρέας Σιάμισιης σημείωσε ότι για την αντιμετώπιση της κρίσης τα ΕΛΠΕ έπρεπε να αντιμετωπίσουν 3 διαφορετικές προκλήσεις: την πανδημία, την κατάρρευση της ζήτησης αλλά και το σοκ στην προμήθεια. Προτεραιότητα για τα ΕΛΠΕ ήταν η ασφάλεια του προσωπικού και των ανθρώπων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας και ταυτόχρονα η διατήρηση της λειτουργίας των διυλιστηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί ο επαρκής ανεφοδιασμός της αγοράς με καύσιμα. 
Ως προς την εμπορία, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ σημείωσε ότι η ζήτηση μειώθηκε 95% στα καύσιμα, ποσοστό αναμενόμενο λόγω των απαγορεύσεων ενώ στα καύσιμα κίνησης η μείωση που έπρεπε να διαχειριστεί ο όμιλος ήταν περίπου 50%. Ο ίδιος χαρακτήρισε ακραίες  ις συνθήκες της διεθνούς αγοράς που οδήγησαν σε αρνητικό έδαφος τις τιμές του αργού. Τέλος, ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι οι έρευνες για υδρογονάνθρακες αποτελούν μια μακροπρόθεσμη επένδυση που δεν επηρεάζεται από τις βραχυπρόθεσμες τάσεις των τιμών του πετρελαίου. Εάν οι τιμές του αργού μείνουν στα 10 με 20 δολάρια τα επόμενα χρόνια, η Ελλάδα είναι η χώρα που θα πρέπει να “ανησυχεί” λιγότερο τόνισε ο κ. Σιάμισιης. Η κρίση ήρθε όταν νομίζαμε ότι έχουμε τελειώσει με τις κρίσεις, πρόσθεσε σημειώνοντας ότι η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας δείχνει ότι το πρώτο ζητούμενο είναι η συνέχιση της λειτουργικής αριστείας. 
Έχουμε επηρεαστεί από την κρίση με διάφορους τρόπους, όμως κρατήσαμε τα φώτα ανοιχτά τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, υπογραμμίζοντας ότι για να συμβεί αυτό η εταιρεία έπρεπε να αναδιοργανωθεί δίνοντας έμφαση στην fast track ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της προς τους πελάτες. Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια έχει μειωθεί, ωστόσο λόγω της χαμηλής τιμής των καυσίμων τα περιθώρια έχουν βελτιωθεί. Η ΔΕΗ διατήρησε την οικονομική πειθαρχία παρά την κρίση ενώ η απολιγνιτοποίηση παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της εταιρείας, για λόγους τόσο οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς. Ο ίδιος σημείωσε ότι παρά τις χαμηλές τιμές των καυσίμων, οι ΑΠΕ συνέχισαν να υπερέχουν και στήριξαν το ενεργειακό σύστημα στην κρίση, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια είναι βιώσιμες και θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον. 
Ο κ. Στάσσης σημείωσε ότι από την κρίση θα επιβιώσουν αυτοί που έχουν την ικανότητα να καινοτομούν και μπορούν να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στη βάση των αναγκών της αγοράς αλλά και οι δραστηριότητες χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομία όπως η ενέργεια. Η Ελλάδα έχει δείξει καλή επίδοση στη διάρκεια της κρίσης και αυτό είναι κάτι που παραδέχονται όλοι. Η Ελλάδα θα βγει πιο γρήγορα από όλους στην κρίση και αυτό είναι καλό για όλους αλλά και για τον ενεργειακό τομέα, κατέληξε ο κ. Στάσσης. 

Αν θέλετε να δείτε ολόκληρη τη συζήτηση, είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link:  https://www.youtube.com/watch?v=rCyHwPZ8tDE 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/o-rolos-tis-energeias-stin-ypostirixi-tis-elladas-stin-epohi-toy-covid-19

30/4/2020
Με αλλαγές στη διοίκηση της Jugopetrol συνεχίζεται η ενίσχυση της διοικητικής ομάδας του Ομίλου ΕΛΠΕ
Συνεχίζει την ανανέωση του στελεχικού δυναμικού σε όλο τον Όμιλο η διοίκηση των ΕΛΠΕ, με τη Jugopetrol, θυγατρική του Ομίλου στο Μαυροβούνιο να ετοιμάζεται να αναδείξει νέα μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 27 Μαΐου.
Σύμφωνα με την πρόσκληση που απευθύνει στους μετόχους ο πρόεδρος της Jugopetrol AD, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται η απαλλαγή μελών του νυν Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά τους, αφού κάποιων η θητεία ολοκληρώνεται, καθώς και η εκλογή νέων στη θέση τους.
Μέχρι τώρα, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jugopetrol είναι ο κ. Κ. Μαδεμλής και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτός σύνθεσης ΔΣ) ο κ. Αντ. Σεμελίδης. Μέλη του ΔΣ είναι η κα. Στ. Ψυλλάκη, ο κ. Κ. Κολιόπουλος, ο κ. Ευστ. Δεββές, ο κ. Σπ. Γκίκας και οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας κ.κ. Tr. Krogovic και Z. Peljko.
Ενίσχυση και αναδιοργάνωση της διοικητικής ομάδας σε όλο τον Όμιλο ΕΛΠΕ
Οι επικείμενες αλλαγές στο ΔΣ της Jugopetrol έρχονται σε συνέχεια αντίστοιχων αλλαγών σε υψηλόβαθμες στελεχικές θέσεις σε όλο τον Όμιλο,  στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας.
Για παράδειγμα,  στα τέλη Φεβρουαρίου ο κ. Αν. Βλασσόπουλος ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΠΕ UPSTREAM και επικεφαλής της Επιχειρηματικής Μονάδας Έρευνας & Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ενώ προ ημερών ο κ. Αλ. Τζαδήμας ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου.
Οι αλλαγές επεκτείνονται και στις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, στις αρχές του έτους νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην ΟΚΤΑ, τη θυγατρική του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία, ανέλαβε ο κ. Vuk Radovic, ο οποίος τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν Managing Director στην EKO Serbia, ενώ κατά τη μακρά του θητεία και σε άλλες θυγατρικές του Ομίλου έχει περάσει και από τη Jugopetrol.
Ο κ. Radovic ανέλαβε καθήκοντα στη θέση του κ. Ιωάννη Γερουλάνη, ο οποίος διετέλεσε CEO της ΟΚΤΑ τα προηγούμενα 5 χρόνια.
H Jugopetrol AD
Η Jugopetrol AD είναι η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών στο Μαυροβούνιο και δραστηριοποιείται στη λιανική εμπορία, διανομή και αποθήκευση πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, καθώς και στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε δυο υποθαλάσσιες παραχωρήσεις στην Αδριατική. 
Ο Όμιλος ΕΛΠΕ απέκτησε το 54,53% των μετοχών της εταιρείας το 2020.

Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών του Μαυροβουνίου. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/me-allages-sti-dioikisi-tis-jugopetrol-synehizetai-i-enishysi-tis-dioikitikis-omadas-toy-omiloy

30/4/2020
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες του αγωγού East Med, ύψους 2,4 δις. ευρώ
 
30 04 2020 | 07:53
Η IGI Poseidon εξέδωσε χθες πρόσκληση για τις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες του αγωγού East Med, συνολικού κόστους 2,4 δις. ευρώ άνευ φόρων και 2,97 δις. μετά φόρων.
Αναλυτικότερα, το έργο αφορά στο λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια, την κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση και το pre-commissioning (EPCI) των υπεράκτιων τμημάτων του αγωγού, ο οποίος φιλοδοξεί να μεταφέρει αέριο από την Αν. Μεσόγειο στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης, μέσω της Ελλάδας. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, το συνολικό μήκος των τεσσάρων υπεράκτιων τμημάτων είναι 1.470 χλμ., και θα τοποθετηθούν σε βάθη που αγγίξουν ακόμη και τα 3.000 μέτρα (στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης).
Η παρούσα προκήρυξη αφορά την πρώτη φάση του EastMed που έχει σχεδιαστεί για τη μεταφορά 10 δισ. κ.μ./έτος συν 1 δις. κ.μ. για την Κύπρο. Θα διαρκέσει ως τις 20 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί με την επιλογή δύο αναδόχων, όπως σημειώνεται.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη αυτής της πρώτης φάσης λαμβάνει υπόψιν όλες τις δραστηριότητες μελέτης και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προ-επενδύσεων, με γνώμονα πιθανή αύξηση της δυναμικότητας του αγωγού στα 20 δισ. κ.μ./έτος, σε μεταγενέστερη φάση.

Πέραν της συγκεκριμένης πρόσκλησης, η ΔΕΠΑ διεξάγει και διαγωνισμούς σχετικά με τις μελέτες σκοπιμότητας του έργου, ενώ έπονται οι υποθαλάσσιες έρευνες κατόπιν των σχετικών προσφορών που θα υποβληθούν, όπως και το χρηματοοικονομικό μοντέλο. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/prokiryhthike-o-diagonismos-gia-tis-proparaskeyastikes-diadikasies-toy-agogoy-east-med-ypsoys

30/4/2020
Α. Σιάμισιης: Πτώση 50% στην Κατανάλωση Καυσίμων
 
Α. Σιάμισιης: Πτώση 50% στην Κατανάλωση Καυσίμων
 Του Χάρη Φλουδόπουλου*
 Τετ, 29 Απριλίου 2020 - 12:42
 
Η ζήτηση στα καύσιμα κίνησης μειώθηκε κατά 50%, ενώ στην κηροζίνη (αεροπορικό καύσιμο) η πτώση φτάνει το 95%, ως αποτέλεσμα των απαγορεύσεων που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις λόγω του κορονοϊού. Αυτό τόνισε χθες ο διευθύνων σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης για τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενεργειακή αγορά, που διοργανώθηκε από το φόρουμ των Δελφών.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης τα ΕΛΠΕ έπρεπε να διαχειριστούν 3 διαφορετικές προκλήσεις: την πανδημία, την κατάρρευση της ζήτησης αλλά και το σοκ στην προμήθεια, τόνισε ο κ. Σιάμισιης, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα για τα ΕΛΠΕ ήταν η ασφάλεια του προσωπικού και της αλυσίδας προμήθειας και ταυτόχρονα η διατήρηση της λειτουργίας των διυλιστηρίων προκειμένου να εξασφαλιστεί ο επαρκής ανεφοδιασμός της αγοράς με καύσιμα. Πάντως ο κ. Σιάμισιης εκτίμησε ότι οι εν εξελίξει έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, δεν επηρεάζονται από την πτώση των τιμών λόγω της κρίσης καθώς πρόκειται για μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Στην ίδια συζήτηση ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης σημείωσε ότι λόγω της κρίσης η εταιρεία χρειάστηκε να αναδιοργανωθεί, δίνοντας έμφαση στην fast track ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της προς τους πελάτες.
Η ΔΕΗ διατήρησε την οικονομική πειθαρχία παρά την κρίση ενώ η απολιγνιτοποίηση παραμένει ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της εταιρείας για λόγους τόσο οικονομικούς όσο και περιβαλλοντικούς ανέφερε ο κ. Στάσσης. Ο ίδιος σημείωσε ότι παρά τις χαμηλές τιμές των καυσίμων, οι ΑΠΕ συνέχισαν να υπερέχουν και στήριξαν το ενεργειακό σύστημα στην κρίση, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια είναι βιώσιμες και θα παίξουν μεγαλύτερο ρόλο στο μέλλον.

*(Από το capital.gr

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166189/a-siamisihs-ptosh-50-sthn-katanalosh-kaysimon

29/4/2020
Η ΕΔΑ Αττικής Συνεχίζει την Απρόσκοπτη Λειτουργία της και Εγγυάται την Προστασία Πελατών και Εργαζομένων
 
Η ΕΔΑ Αττικής Συνεχίζει την Απρόσκοπτη Λειτουργία της και Εγγυάται την Προστασία Πελατών και Εργαζομένων
 energia.gr
 Τετ, 29 Απριλίου 2020 - 12:53
 
Η ΕΔΑ Αττικής, έλαβε από την πρώτη στιγμή όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων της, στηρίζοντας τις προσπάθειες της πολιτείας για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19. Ταυτόχρονα, ως Διαχειριστής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Αττική, υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο

που εγγυάται την εύρυθμη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία της, φροντίζοντας να μη λείψει το φυσικό αέριο από κανένα νοικοκυριό και επιχείρηση, αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Συγκεκριμένα και παρά τα περιοριστικά μέτρα, η ΕΔΑ Αττικής:
 • Υλοποιεί το πρόγραμμα συντήρησης των κρίσιμων υποδομών, μέσω άρτια εξοπλισμένων συνεργείων.
 • Εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων (νοσοκομείων, κέντρων διοίκησης κ.λπ.) και την ικανοποίηση αιτημάτων ευπαθών ομάδων καταναλωτών.
 • Λειτουργεί τηλεφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη βάση μέσω του Κέντρου Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης (800 1111 330 /11322 / 210 3463365).
 • Προχωρά αδιάλειπτα το κατασκευαστικό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων δικτύων και δημιουργίας νέων παροχετευτικών αγωγών.
 • Διενεργεί καταμετρήσεις μόνο στις περιπτώσεις, που δεν απαιτείται πρόσβαση προσωπικού εντός των ιδιοκτησιών.
Παράλληλα, για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των συνεργατών της, η ΕΔΑ Αττικής προχώρησε στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών της, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση από την ασφάλεια του σπιτιού τους, μέσω:
 • Ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ιστοσελίδας (edaattikis.gr) και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (customersupport@edaattikis.gr).
 • Έντυπης αλληλογραφίας μέσω ταχυδρομείου και courier.
 • 24ωρου Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης (2130882000/ 11322).
Όπως δήλωσε ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Πιέρρος Χατζηγιάννης:
«Η ΕΔΑ Αττικής βρίσκεται σταθερά προσηλωμένη στην υλοποίηση όλων των δεσμεύσεών της συνεχίζοντας απρόσκοπτα και με ασφάλεια την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, ώστε οι καταναλωτές να απολαμβάνουν τα οφέλη του φυσικού αερίου και όλο και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για σύνδεση, οι οποίες και θα διεκπεραιώνονται κανονικά.»
Για την προστασία της υγείας των πολιτών και των εργαζομένων της, η εταιρεία έχει αναστείλει προσωρινά εργασίες για τις οποίες απαιτείται η πρόσβαση εντός των ιδιοκτησιών των καταναλωτών, αναφέροντας ενδεικτικά τις ενεργοποιήσεις μετρητών για νέους πελάτες, απενεργοποιήσεις και επανεργοποιήσεις μετρητών, αποσυνδέσεις και επανασυνδέσεις τροφοδοσίας.

Η Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής συνεχίζει να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και προετοιμάζεται για την ασφαλή και αποδοτική επιστροφή στην κανονικότητα. 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/166190/h-eda-attikhs-synehizei-thn-aproskopth-leitoyrgia-ths-kai-eggyatai-thn-prostasia-pelaton-kai-ergazomenon

29/4/2020
Παράταση ως 15 Μαΐου στη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης
 
27 04 2020 | 12:01
Η κυβέρνηση παρατείνει τη χρονική περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), η οποία λήγει την 30ή Απριλίου 2020, μέχρι και την 15η Μαΐου 2020.
Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα ενταχθεί σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας.

Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των νοικοκυριών, καθώς διευκολύνονται να προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε χαμηλή τιμή. Παράλληλα, τονώνεται η αγορά καυσίμων, η οποία έχει πληγεί λόγω του περιορισμού των μετακινήσεων. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/paratasi-os-15-maioy-sti-diathesi-petrelaioy-thermansis

27/4/2020
fortune Ρεπορτάζ: Οικονομία στο «ρελαντί» με «τζάμπα» πετρέλαιο

pixabay.com

Στελέχη της αγοράς πετρελαιοειδών μιλούν στο Fortune Greece για τον αντίκτυπο της μεταβλητότητας WTI και Brent σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την εξόρυξη, τη διύλιση και την εμπορία μέχρι την αντλία –  Οι αποθήκες, τα ανώφελα οφέλη, η ανάγκη τόνωσης της ρευστότητας στην αγορά με πίστωση 30 ημερών και το …νέο ενεργειακό μείγμα που είναι απαραίτητο.

Στην εποχή της πανδημίας, που σβήνουν τα φουγάρα στα εργοστάσια, τα μπλακ κάριερ και τα δεξαμενόπλοια μένουν δεμένα στους προβλήτες φορτωμένα containers, τα αεροπλάνα καθηλώνονται στο έδαφος και το ανθρώπινο δυναμικό περιορίζεται κατ’ οίκον με παρκαρισμένα τα ΙΧ, οι οικονομίες λειτουργούν στο «ρελαντί» με περιορισμένες ανάγκες σε πετρέλαιο.
 
Η περιορισμένη ζήτηση φέρνει πτώση τιμών και κατά μία έννοια δημιουργεί ευκαιρία για προμήθεια φθηνού πετρελαίου. Πρακτικά αυτή η συγκυρία δεν δημιουργεί προς το παρόν προβλήματα στα ελληνικά διυλιστήρια όπως π.χ. ΕΛΠΕ, Motor Oil, που αποθεματοποιούν προϊόν σε χαμηλή τιμή. Μάλιστα η ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, φέρεται να μεταποιεί παλαιές εγκαταστάσεις του ομίλου Μαμιδάκη προκειμένου να δημιουργήσει πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους. Η παραγωγή συνεχίζεται αμείωτη και τα εργοστάσια λειτουργούν με υψηλά standards ασφαλείας αυτό το διάστημα.
Πρόβλημα ωστόσο υπάρχει με τις εταιρείες που δεν έχουν διυλιστήρια, αλλά και με τις εταιρείες εξόρυξης, αν και προς το παρόν οι πληροφορίες θέλουν την εξόρυξη να συνεχίζεται κανονικά στην Καβάλα, με τις κινήσεις για μείωση του κόστους να αποδίδουν μέχρι στιγμής ως προς την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής.
Υπάρχει όμως αβεβαιότητα σε σχέση με το πόσο θα διαρκέσει η κρίση. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και τα προβλήματα ρευστότητας στον κλάδο, που επιτείνονται από το μέτρο για τη μετάθεση πληρωμής επιταγών σε 75 ημέρες, την ώρα που ο κλάδος προκαταβάλει τον φόρο για το προϊόν που αγοράζει.
Σε επίπεδο καταναλωτή το αποτέλεσμα της πτώσης των διεθνών τιμών αφορά μόνο στο 35% της τιμής (το υπόλοιπο αφορά στη φορολογία), που αντιστοιχεί στο προϊόν που αγοράζεται από τα διυλιστήρια, το κέρδος της εταιρείας εμπορίας, του πρατηριούχου και του μεταφορέα. Και μεταφράζεται σε πτώση 7-8% στην τιμή της αντλίας και πτώση στα 70 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Σε ένα περιβάλλον κανονικότητας αυτή η συγκυρία θα ήταν ευνοϊκή για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, αλλά στην εποχή του Covid-19 είναι η χαριστική βολή σε μια οικονομία που αναζητά δεκανίκι για να κρατηθεί όρθια.
Η διεθνής αγορά
Με απλά λόγια η πτώση των τιμών του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές, αν και φτάνει περιορισμένη στην τοπική αγορά, οδηγεί το τελευταίο διάστημα εταιρείες πετρελαιοειδών να αγοράζουν προϊόν το οποίο στοκάρουν στις αποθήκες τους, αλλά και ιδιώτες να γεμίζουν τις δεξαμενές των πολυκατοικιών τους με το πετρέλαιο θέρμανσης της επόμενης χρονιάς. Καθώς όμως η κρίση μαίνεται και οι αποθήκες έχουν ήδη κορεστεί ελλοχεύουν κίνδυνοι.
Ενδεικτικές είναι άλλωστε οι εξελίξεις στην διεθνή αγορά πετρελαίου, όπου το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης οδήγησε σε αρνητικές τιμές τα συμβόλαια παράδοσης Μαΐου του αμερικανικού αργού WTI. Η αγορά κάλυπτε αυτό το κενό το προηγούμενο διάστημα διοχετεύοντας σε αποθήκες τα εκατομμύρια βαρέλια της πλεονάζουσας προσφοράς. Όταν όμως οι αποθήκες γέμισαν στο Cashing της Οκλαχόμα, εκεί που γίνεται η διακίνηση του πετρελαίου από τους επενδυτές, δημιουργήθηκε χάος. Οι traders αντί να πληρώνονται πλήρωναν μερικά δολάρια για να απαλλαγούν από βαρέλια πετρελαίου που ξαφνικά είχαν το ρόλο του «μουτζούρη» στα χαρτοφυλάκιά τους. Αυτά συνέβησαν την παραμονή της λήξης του συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση το Μάιο, δηλαδή στις 20 Απριλίου. Όμως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και στη λήξη του συμβολαίου της σειράς Ιουνίου, δηλαδή τον Μάϊο, αν δεν «κάψει» πετρέλαιο η οικονομία.
Πέρα από τις μεταβολές του WTI, που επηρεάζουν κυρίως την αμερικανική αγορά και το πετρέλαιο Brent έχει καταγράψει ραγδαία πτώση (από τα 80 δολ. πριν από δύο χρόνια στα 17 δολ. σήμερα) και είναι σαφές ότι η πετρελαϊκή κρίση εν καιρό πανδημίας δημιουργεί τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμφωνίες μείωσης της παραγωγής, όπως αυτή μεταξύ ΟΠΕΚ – Ρωσίας, που δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στις τιμές. Η μόνη περίπτωση να αποφορτιστεί η ένταση στην αγορά είναι η άρση του lockdown.
Στην Ελλάδα
Ειδικότερα στην Ελλάδα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω πτώση από της τιμής του Brent στα 17 δολ. δεν θα αποτυπωθεί στην τιμή της αντλίας κι αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη φορολογία και σε έναν ελάχιστο βαθμό με τις ισοτιμίες. Ουσιαστικά ένα 65-66% της τιμής του προϊόντος είναι φόροι. Όπως εξηγεί στο Fortune Greece ο Γιώργος Βερούλης, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., μόνο το 35% της τιμής του πετρελαίου στην εγχώρια αγορά επηρεάζεται από τη μείωση της τιμής του Brent και αυτό φαίνεται μετά από 4-5 ημέρες.
«Σε επίπεδο κατανάλωσης η επίπτωση της πτώσης των διεθνών τιμών έχει φανεί στην τιμή της αντλίας αρκετά, αλλά όχι στο βαθμό που θα αποτυπώνοντας αν δεν υπήρχε φορολογία», σημειώνει χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι η χαμηλή τιμή είναι θεμιτή για τις εταιρείες εμπορίας και ευρύτερα για την αγορά, καθώς τονώνει τη ζήτηση και έχει αλυσιδωτές θετικές επιπτώσεις στις τιμές μιας σειράς καταναλωτικών προϊόντων, που σε συγκυρίες ακριβών καυσίμων επιβαρύνονται από μεταφορικά κόστη που μετακυλίονται στις τελικές τιμές.
Ωστόσο οι συνθήκες lockdown δεν επιτρέπουν στον καταναλωτή να «απολαύσει» τα όποια οφέλη από την πτώση των τιμών. «Το μόνο που “χαίρεται” είναι το πετρέλαιο θέρμανσης που έχει φθάσει στα 70λ το λίτρο, τιμή που είχαμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Ο κόσμος γέμισε τις δεξαμενές…», τονίζει.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ενώ η ζήτηση για βενζίνες από την έναρξη ισχύος των περιοριστικών μέτρων (Μάρτιο και δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου) έχει υποχωρήσει 70% και η ζήτηση για πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει 48 – 50%, ενώ στο πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφεται αύξηση πάνω από 80 – 100%.
Η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης ήταν τέτοια που ισοφάρισε σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες από τη ζήτηση πετρελαίου κίνησης τον Μάρτιο, αλλά για τον Απρίλιο η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη καθώς πέρα από τις ελάχιστες εξαγωγές, τα κλειστά εργοστάσια και τον περιορισμό των μετακινήσεων ΙΧ, χάθηκαν πολλές καταναλώσεις όπως του ντίζελ στις μεταφορές αλλά και η μεγάλη έξοδος του Πάσχα, οι καταναλώσεις σκαφών αναψυχής, τα πρατήρια σε νησιά κ.ο.κ..
Ας σημειωθεί ότι στις 30 Απριλίου τελειώνει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης και άρα οποιαδήποτε θετική επίδραση στο λογαριασμό του Μαρτίου δεν θα επαναληφθεί τους υπόλοιπους μήνες, οπότε η αγορά θα μετρά μόνο απώλειες. Εξάλλου, και με την άρση των περιοριστικών μέτρων ο κόσμος θα είναι επιφυλακτικός οπότε προμηνύεται δύσκολη περίοδος, όπως αναφέρουν στο “F” στελέχη της αγοράς τονίζοντας ότι αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα με το μέτρο για τη μετάθεση πληρωμής επιταγών σε 75 ημέρες την ώρα που ο κλάδος προκαταβάλει τον φόρο από το προϊόν που αγοράζει.
Ζωτικής σημασίας η πίστωση 30 ημερών
Στο πλαίσιο αυτό οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών ζητούν από την κυβέρνηση πίστωση 30 ημερών, αίτημα που θέτει όλος ο κλάδος από την εξόρυξη μέχρι τα πρατήρια.
«Πολλές μικρές εταιρείες του κλάδου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα», προειδοποιεί ο κ. Βερούλης, ενώ τον κίνδυνο να κλείσουν και πρατήρια επισημαίνει μιλώντας στο Fortune Greece ο Δημήτρης Μακριβέλιος, σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) τονίζοντας ότι ήδη στην πρόσφατη οικονομική κρίση έκλεισαν 2.500 πρατήρια και στον κλάδο κινδυνεύουν χιλιάδες θέσεις εργασίας.
«Η κατανάλωση στα πρατήρια είναι 80% κάτω» τονίζει ο κ. Μακριβέλιος σημειώνοντας ότι η πτώση των διεθνών τιμών, που μεταφράζεται σε πτώση 7-8% στην τιμή στην αντλία, δεν επηρεάζει τους επαγγελματίες ούτε θετικά, ούτε αρνητικά, μιας και το μείζον πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει κατανάλωση. «Υπάρχουν στα χέρια των πρατηριούχων επιταγές πελατών που δεν μπορούν να εισπραχθούν με τα μέτρα για παράταση 75 ημερών αλλά για να αγοράσουν καύσιμα πληρώνουν μετρητοίς διότι οι εταιρείες πετρελαιοειδών δεν παίρνουν επιταγές» προσθέτει σημειώνοντας επιπλέον τις φορολογικές επιβαρύνσεις που στεγνώνουν την περιορισμένη ρευστότητα των επαγγελματιών. «Η τρέχουσα κρίση θα έχει πολλά θύματα και σε εταιρείες πετρελαιοειδών και σε πρατήρια… τα λουκέτα είναι μπροστά μας», καταλήγει.
Επομένως κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των εταιρειών η πίστωση 30 ημερών στην καταβολή των φόρων, μέτρο που δεν επιβαρύνει το κράτος δημοσιονομικά. Αυτό προκύπτει και από τη συζήτηση που είχαμε με τον Παναγιώτη Κοντουσιάδη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας. Ως στέλεχος με εμπειρία και γνώση των εξελίξεων οριζόντια στην αγορά επισημαίνει τα προβλήματα στον τομέα της εξόρυξης, όσο οι τιμές κινούνται χαμηλά σε ένα πετρέλαιο κορυφαίας ποιότητας. Εξηγεί στο Fortune Greece ότι το πρόβλημα στην ελληνική αγορά είναι τα μέτρα που έχουν περιορίσει την κατανάλωση ασκώντας πιέσεις στις εταιρείες πετρελαιοειδών, κυρίως στις μικρότερες κι αυτές που δεν έχουν διυλιστήρια. «Οι εταιρείες εμπορίας έχουν αποθήκες…. Δημιουργούν χώρους αλλά όταν δεν υπάρχει κατανάλωση το προϊόν παραμένει στις αποθήκες… Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η κυβέρνηση πρέπει να λάβει επιπλέον μέτρα για τις εταιρείες στο μέλλον», σημειώνει τονίζοντας ότι οι εταιρείες εμπορίας προπληρώνουν φόρους σχεδόν 1 ευρώ στο λίτρο και θα εισπράξουν όταν θα πουλήσει το βενζινάδικο για να αποδώσει τους φόρους.
Ο ίδιος δυσκολεύεται να προβλέψει τις εξελίξεις στην αγορά την ώρα που έμπειροι διεθνείς αναλυτές έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά.
Καταγράφει πάντως τις καλές εργασιακές σχέσεις, καθώς παρά το απαιτητικό περιβάλλον όλες οι εταιρείες φροντίζουν να τηρούν κατά γράμμα τους κανόνες για προφύλαξη του προσωπικού. Ακόμη και στην περίπτωση του εργολαβικού προσωπικού τηρούνται απαρέγκλιτα οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ενώ οι τεχνικοί τηρούν εναλλάξ το 15νθήμερο εργασίας και 15νθήμερο αργίας χωρίς περικοπές σε μισθούς. Σύμφωνα με τον κ. Κοντουσιάδη «επικρατεί ομαλότητα οριζόντια στην αγορά και στις εταιρείες πετρελαιοειδών αλλά και στο φυσικό αέριο, με την ηλεκτροπαραγωγή να πηγαίνει πολύ καλά. Επίσης υπάρχει και κλαδική σύμβαση για τον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών η οποία έχει υπογραφεί με την ΣΕΒ και είναι σε ισχύ».
Το μείγμα και η ενεργειακή αν-ασφάλεια
Εν κατακλείδι, η τρέχουσα αναταραχή στη διεθνή πετρελαϊκή αγορά αναδεικνύει και μία άλλη πτυχή των ενεργειακών τάσεων παγκοσμίως. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής του Δικαίου Ενέργειας και Ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Νικόλαος Φαραντούρης «η πρωτοφανής πτώση των τιμών πετρελαίου και ιδιαίτερα των προθεσμιακών συμβολαίων επί του West Texas Intermediate (WTI), της πλέον γνωστής ποικιλίας αμερικανικού αργού, αλλά και η συνεχής πίεση των τιμών Brent που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς για σχεδόν όλες τις υπόλοιπες αγορές του κόσμου, συνιστά μία ακόμη ενεργειακή κρίση με όρους παγκοσμιότητας. Το διακύβευμα αυτήν την φορά είναι η βιωσιμότητα της πετρελαϊκής βιομηχανίας και συνάμα η ενεργειακή ασφάλεια. Διότι η τυχόν κατάρρευση της πετρελαϊκής βιομηχανίας θα θέσει σοβαρά ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, τουλάχιστον για τις χώρες και τις αγορές που εξαρτώνται από το αργό και τα παράγωγά του και εν γένει τους υδρογονάνθρακες».
Σύμφωνα με τον κ. Φαραντούρη «οι εξελίξεις των τελευταίων ετών συνηγορούν πλέον ξεκάθαρα υπέρ της διαφοροποίησης (diversification) του ενεργειακού μίγματος, όχι μόνο για τους προφανείς και αναντίρρητους λόγους της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά πλέον χάριν και της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού και της μείωσης του ρίσκου της “πτητικότητας” των τιμών εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων ή ακόμη και χειραγώγησής τους λόγω πολιτικών και γεωστρατηγικών τακτικισμών».
Σημειώνει ότι η επέκταση και προώθηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας με έμφαση στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια, το υδρογόνο και το βιοαέριο (και υπό το πρίσμα των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων στην αντιμετώπιση των εγγενών προβλημάτων της αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτές τις πηγές), περιορίζουν το ρίσκο και κάνουν διπλό καλό, τόσο στην ανθρωπότητα και το περιβάλλον όσο και τις αγορές: ευνοούν την αειφορία και ταυτόχρονα περιορίζουν τους κινδύνους της ενεργειακής εξάρτησης.

25/4/2020
Οι περικοπές των πετρελαϊκών επενδύσεων ίσως οδηγήσουν σε εκτόξευση της τιμής του αργού στο μέλλον
 
24 04 2020 | 07:31
Η κρίση του κορωνοϊού έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στην αγορά του πετρελαίου και ενδιαφέρον έχει όχι μόνο η βραχυπρόθεσμη κατάσταση με την υπερπροσφορά και τις χαμηλές τιμές, αλλά επίσης η μακροπρόθεσμη.

Σήμερα, λοιπόν, η ραγδαία πτώση της τιμής συνεπάγεται μειωμένα έσοδα και κέρδη για τις πετρελαϊκές, αλλά και άμεση περικοπή των επενδυτικών τους προγραμμάτων για νέα παραγωγή, κάτι το οποίο θα έχει συνέπειες σε βάθος μερικών ετών. Δεδομένου του ότι οι πετρελαϊκές αγωνίζονται συνεχώς να αντικαταστήσουν τη "γερασμένη" παραγωγή τους με καινούρια έργα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η έλλειψη επενδύσεων θα προκαλέσει ανισορροπία σε βάθος χρόνου και πιθανότατα αυξημένες τιμές πετρελαίου. Εν ολίγοις, η τιμή θα λειτουργήσει ως εκκρεμές και θα πάει στο άλλο άκρο από ότι σήμερα.

Από τη στιγμή λοιπόν που οι περισσότερες αναλύσεις κάνουν λόγο για μια ανάκαμψη της οικονομίας σε βάθος μερικών ετών, υπάρχει ο κίνδυνος να συνοδευτεί από πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου που θα την επιβραδύνουν. Άλλωστε, στα κράτη-καταναλωτές πετρελαίου, όπως είναι και η Ελλάδα, είναι γνωστή η αντίστροφη σχέση της τιμής του αργού με την οικονομική ανάπτυξη. 

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2008 η τιμή του αργού εκτοξεύτηκε στα επίπεδα των 140 δολαρίων ανά βαρέλι μόνο και μόνο επειδή η παραγωγή ήταν 1-1,5 εκατ. βαρέλια χαμηλότερη από τη ζήτηση. Η σημερινή κατάσταση είναι πολύ πιο εκρηκτική για τον κλάδο από οτιδήποτε στο παρελθόν, άρα κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει αν και σε τι έλλειψη θα οδηγήσει μελλοντικά. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η απειλή μακροπρόθεσμα.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/oi-perikopes-ton-petrelaikon-ependyseon-isos-odigisoyn-se-ektoxeysi-tis-timis-toy-argoy-sto

24/4/2020
ΕΛΠΕ: Στη SAExploration Holdings οι σεισμικές έρευνες σε Αρτα – Πρέβεζα
Ανακοίνωση της αμερικανικής εισηγμένης στο Nasdaq για project στους υδρογονάνθρακες ύψους 27 εκ. δολ. στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες τα ΕΛΠΕ ανέθεσαν στην εταιρία τις σεισμικές στην παραχώρηση «Άρτα – Πρέβεζα».
ΕΛΠΕ: Στη SAExploration Holdings οι σεισμικές έρευνες σε Αρτα – Πρέβεζα
Δημοσιεύθηκε: 23 Απριλίου 2020 - 08:53
Με χθεσινή της ανακοίνωση η αμερικανική εταιρία που εξειδικεύεται στις υπηρεσίες σεισμικών ερευνών και ανάλυσης γεωφυσικών δεδομένων για τον εντοπισμό κοιτασμάτων υδρογανανθράκων, η «SAExploration Holdings» γνωστοποιούσε ότι κέρδισε διαγωνισμό για την υλοποίηση project 27 εκατ. δολ. στην Ελλάδα.
Η SAExploration, που εδρεύει στο Χιούστον και η μετοχή της διαπραγματεύεται στο Nasdaq θα διενεργήσει χερσαίες σεισμικές έρευνες στη χώρα μας, οι οποίες θα διαρκέσουν από 90 έως 120 μέρες και θα πραγματοποιηθούν όταν αρθούν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η αμερικανική εταιρία που επίσης δραστηριοποιείται στη Βόρεια και Νότια Αμερική, Μέση Ανατολή, Αφρική και σε χώρες της Ασίας του Ειρηνικού ανέλαβε έργο των Ελληνικών Πετρελαίων για τη διενέργεια σεισμικών ερευνών στην παραχώρηση της «Άρτας – Πρέβεζας». Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση ανάμεσα στον ελληνικό πετρελαϊκό όμιλο και το δημόσιο για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο συγκεκριμένο μπλοκ κυρώθηκε με νόμο το 2018.
Πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία ανάμεσα στα ΕΛ.ΠΕ και τη SAExploration κλείστηκε πολύ καιρό πριν την κρίση της πανδημίας, τον Ιανουάριο, και οι σεισμικές έρευνες θα διεξαχθούν όταν κι εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες των αγορών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ΕΛ.ΠΕ δεν βιάζονται να προχωρήσουν τις σχετικές ερευνητικές διαδικασίες με δεδομένο το αρνητικό κλίμα στις αγορές του μαύρου χρυσού.
Άλλοι παράγοντες αποδίδουν την ανακοίνωση της SAExploration στην προσπάθεια που κάνουν οι αμερικανικές εταιρίες του κλάδου να πείσουν τους επενδυτές για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί το κραχ στις ξένες αγορές.
 

 

23/4/2020
Πετρέλαιο: Τι βρίσκεται πίσω από την αρνητική τιμολόγηση του WTI και πόσο επηρεάζει τη δική μας αγορά καυσίμων
 
22 04 2020 | 09:17
Οι αρνητικές τιμές που σημειώθηκαν στα προθεσμιακά συμβόλαια του αμερικανικού WTI, χαρακτηρίζονται από αναλυτές και ανθρώπους της αγοράς ως ιστορικές. Μάλιστα εκτός από το γεγονός ότι τιμολογήθηκαν με αρνητική τιμή προθεσμιακά συμβόλαια του αργού, προχθές σημειώθηκε και η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία της αγοράς πετρελαίου. 
Τι συνέβη όμως και προέκυψε αυτή η εντυπωσιακή εξέλιξη; Όπως σημειώνουν γνώστες της αγοράς πετρελαίου, οι αρνητικές τιμές προκλήθηκαν καθώς σημαντικός όγκος προθεσμιακών συμβολαίων παρέμεναν ανοιχτά μία ημέρα πριν τη λήξη τους χωρίς να υπάρχει συμφωνία για χρονική μετάθεση. Αποτέλεσμα οι κάτοχοι των συμβολαίων να αναγκαστούν να δώσουν τα συμβόλαια αυτά ακόμη και με αρνητικές τιμές προκειμένου να απαλλαγούν από τις θέσεις long που είχαν, προτού εκπνεύσουν τα συμβόλαια, αποφεύγοντας τη φυσική παράδοση του προϊόντος το Μάιο.
Είναι σημαντικό το γεγονός ότι περίπου το 10% των 100 εκατ. βαρελιών τιμολογήθηκε με αρνητικές τιμές ενώ η υπόλοιπη ποσότητα τιμολογήθηκε με θετικές τιμές. 
Σύμφωνα με την εκτίμηση αναλυτών, αυτή η δυναμική των τιμών θα μπορούσε να επαναληφθεί και τις επόμενες εβδομάδες, όταν θα έρθει η σειρά της λήξης των προθεσμιακών συμβολαίων του Ιουνίου, περί τα τέλη Μαΐου. 
Και αυτό διότι εκτός από τους δεσμευτικούς τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στη διαπραγμάτευση των προθεσμιακών συμβολαίων του αργού, επιπλέον υπάρχει η αδυναμία της αμερικανικής αγοράς να αποθηκεύσει τις πλεονάζουσες ποσότητες πετρελαίου, λόγω έλλειψης αποθηκευτικών χώρων. 
Εκείνο που θα συμβεί σταδιακά προκειμένου να επανέλθει η ισορροπία στην αγορά είναι ότι θα μειωθεί η παραγωγή, κυρίως από τους αμερικανούς μικρούς παραγωγούς, προκειμένου να εξισορροπηθεί με τη ζήτηση. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Goldman Sachs αυτή η ισορροπία είναι πιθανό να επέλθει λίγο πριν τον Ιούνιο. 
Ποιους επηρεάζει
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι αρνητικές τιμές αφορούν κυρίως τους κατόχους των προθεσμιακών συμβολαίων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν trader και όχι πραγματικοί αγοραστές πετρελαίου. Όπως σημειώνουν πηγές της αγοράς, οι πραγματικοί αγοραστές όπως διυλιστήρια ή προμηθευτές πετρελαίου, αγοράζουν όχι με τις ημερήσιες τιμές του WTI αλλά δουλεύουν με μέσο όρο τιμών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή τα προθεσμιακά συμβόλαια που έκλεισαν για το Μάιο, δεν είναι συμβόλαια πάνω στα οποία γίνεται πράξη πραγματική αγορά προϊόντος με φυσική παράδοση. 
Σε ό,τι αφορά τη δική μας αγορά, αυτή δεν έχει σχέση με το αμερικανικό αργό WTI παρά επηρεάζεται περισσότερο από τις τιμές του Brent. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν το WTI είχε τιμολογηθεί με αρνητικές τιμές, το Brent ήταν στα 19 δολάρια το βαρέλι, ενώ και την επόμενη ημέρα ήταν στα 20 με 25 δολάρια. 
Ωστόσο είναι σαφές ότι πίσω από τις αμερικανικές αρνητικές τιμές βρίσκεται το θεμελιώδες πρόβλημα της αγοράς πετρελαίου, που δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα προσφοράς το οποίο δεν θα διορθωθεί παρά μόνο μετά από αρκετές εβδομάδες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ισορροπία στην αγορά. 
Επομένως στο μέτρο που η ανισορροπία επηρεάζει τις τιμές του brent και την τιμολόγηση του αργού που φτάνει στα ελληνικά διυλιστήρια, η αναταραχή στην αγορά πετρελαίου, δημιουργεί συνθήκες χαμηλών τιμών και ευνοεί την κατανάλωση του πετρελαίου. Έστω και εάν λόγω των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ οι καταναλωτές δεν μπορούν να απολαύσουν τις χαμηλές τιμές των προϊόντων.

 

22/4/2020
Πώς εξηγούνται οι αρνητικές τιμές στο πετρέλαιο
Γιατί οι καταναλωτές δεν έχουν να κερδίσουν πολλά από την κατάρρευση της τιμής του μαύρου χρυσού σε αρνητικά επίπεδα. Τι κρύβεται πίσω από τις εξελίξεις και πως θα αντιδράσουν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Ποιο είναι το κρίσιμο μάθημα για τους επενδυτές.
Πώς εξηγούνται οι αρνητικές τιμές στο πετρέλαιο
Δημοσιεύθηκε: 21 Απριλίου 2020 - 11:51
Θα ήθελα να δω την έκφραση στα πρόσωπα των traders που χθες το βράδυ αγόρασαν πετρέλαιο κοντά στο ένα δολάριο, με το σκεπτικό «πόσο πιο κάτω να πάει». Σαν πρώτη σκέψη δεν ήταν λάθος. Το αμερικανικό αργό έφτασε να πουλιέται πιο φθηνά κι από βρόχινο νερό. Ωστόσο το τέλος των συναλλαγών στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μάιου, βρήκε το WTI (West Texas Intermediate) στα -37,63 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει πτώση 55,90 δολαρίων το βαρέλι, σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής.
Πρόκειται για μια κατάσταση που δεν έχει ξαναδεί κανείς από όσους ζούμε σήμερα, αδιακρίτως ηλικίας. Παρακολουθούσαμε στην οθόνη μας τις τιμές να υποχωρούν με ασύλληπτο ρυθμό. Η σφοδρότητα της πτώσης αιφνιδίασε ακόμα και εμάς που αναφερθήκαμε προχθές στο ενδεχόμενο να πουλιέται το πετρέλαιο… μία χούφτα δολάρια.
Αυτή η φωτογραφία είναι ιστορική και θα την βλέπουμε στο μέλλον στα ακαδημαϊκά εγχειρίδια.
Προφανώς οι συγκεκριμένοι traders εκτός από άτυχοι, δεν είχαν υπόψη τους δύο πράγματα, γεγονός που τους τοποθετεί κατευθείαν στην κατηγορία «πρώτο φαβορί να χάσω τα χρήματα μου»:
α) ότι στο χρηματιστήριο δεν κερδίζει όποιος αγοράζει φτηνά. Κερδίζει όποιος πουλάει ακριβότερα από όσο αγόρασε. Για αυτό κατά κανόνα ευνοείται όποιος αγοράζει σε ανοδική τάση και όχι αυτός που προσπαθεί να μαντέψει την κατώτερη τιμή σε μια πτωτική.
β) την ανακοίνωση του CME στις 15 Απριλίου, ότι τα futures του WTI έχουν την δυνατότητα να διαπραγματευτούν με αρνητικό πρόσημο.
Τι επίπτωση έχει στους καταναλωτές
Τι ακριβώς σημαίνει αρνητική τιμή στο πετρέλαιο; Να περιμένουμε τηλέφωνο από τον προμηθευτή μας, ο οποίος θα μας εκλιπαρεί να του κάνουμε ευκολίες πληρωμής προκειμένου να γεμίσει την δεξαμενή στην πολυκατοικίας μας; Δυστυχώς όχι. Δεν θα έχουμε την χαρά να ζήσουμε μια τέτοια συγκυρία. Το φαινόμενο δεν αφορά τους καταναλωτές. Αφορά αποκλειστικά τους traders του πετρελαίου. Και μάλιστα ελάχιστους από αυτούς, τουλάχιστον για την ώρα.
Τα συμβόλαια του Μαίου τα οποία έληγαν χθες διολίσθησαν σε αρνητικές τιμές. Όχι η πραγματική τιμή του πετρελαίου. Οι αρνητικές τιμές που σημειώθηκαν εξέφραζαν την απέλπιδα προσπάθεια των παγιδευμένων traders να αποφύγουν την παραλαβή βαρελιών στην φυσική τους μορφή. Ήταν πρόθυμοι ακόμα και να πληρώσουν προκειμένου να τα ξεφορτωθούν, γιατί εκτός του ότι ασχολούνται μόνο με το trading στα futures, δεν υπήρχε αποθηκευτικός χώρος! Ας μην ξεχνάμε πως κάθε συμβόλαιο αντιστοιχεί σε 1.000 βαρέλια πετρελαίου. Απαιτεί τεράστιο χώρο. Δεν είναι χρυσός να το φυλάξεις σπίτι σου ή σε μια θυρίδα τραπέζης.
Γιατί δεν υπήρχε χώρος; Επειδή τον μήνα που πέρασε η ζήτηση ήταν μικρότερη του αναμενομένου, λόγω της πανδημίας, οπότε η παραγωγοί πετρελαίου (οι οποίοι δεν μείωσαν την παραγωγή τους) αποθήκευαν το πετρέλαιο όσο η τιμή του έπεφτε. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency), είχε προειδοποιήσει ότι η ζήτηση τον Απρίλιο θα είναι 29 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη, σε σχέση με ένα χρόνο πριν, φθάνοντας στο επίπεδο του 1995. Φτάσαμε λοιπόν στις ημερομηνίες της λήξης των συμβολαίων όπου δεν υπάρχει ζήτηση, με τις αποθήκες γεμάτες στις εγκαταστάσεις του Cushing των ΗΠΑ, όπου γίνεται η παράδοση.
Αυτό εξηγεί γιατί στα συμβόλαια Ιουνίου του WTI, απόφυγαν την ολική κατάρρευση. Η τιμή τους παρέμεινε πάνω από τα 20 δολάρια. Αυτήν την τιμή θα πρέπει να θεωρούμε πως πλησιάζει την πραγματική αξία του βαρελιού σήμερα. Φυσικά υπάρχουν αποκλίσεις, ανάλογα την ποιότητα, την τοποθεσία, το κόστος μεταφοράς και γενικότερα την συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή.
Οι παραγωγοί σε απόγνωση και ο κίνδυνος των χρεοκοπιών
 
Όσο και αν φαίνεται αδιανόητο, πολλοί παραγωγοί είναι πρόθυμοι να πουλήσουν με μεγάλη έκπτωση, ακόμα και κάτω από το κόστος. Μέχρι και να πληρώνουν τους αγοραστές, αντί να πληρώνονται. Γιατί; Επειδή είναι ασύμφορο να κλείσουν τις εγκαταστάσεις τους και μετά να τις ξανανοίξουν. Προτιμούν να μπαίνουν μέσα για κάποιο διάστημα, αν πιστεύουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν αργότερα.
Ακόμα και μηδέν όμως να φτάσει η τιμή του πετρελαίου, αυτό δεν σημαίνει πως θα φουλάρουμε δωρεάν το ντεπόζιτο του αυτοκινήτου μας. Εκτός από τους φόρους, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης του καταναλωτή, υπάρχει το κόστος της μεταφοράς και της διύλισης.
Κάποιοι χρεοκόπησαν χθες, ενώ πολλοί περισσότεροι βλέπουν έντρομοι πως οδηγούνται στο ίδιο μέλλον. Η έκφραση πρόσεχε τι εύχεσαι, βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στον Πρόεδρο Trump, ο οποίος είχε δηλώσει πριν δύο χρόνια πως η μειωμένη τιμή βενζίνης είναι «η μεγαλύτερη περικοπή φορολογίας που μπορεί να δοθεί». Τώρα η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να πληρώσει τους Αμερικανούς παραγωγούς, προκειμένου να σταματήσουν τις εξορύξεις.
Τι μας νοιάζει θα πείτε, οι χασούρες των traders ή αν μπαίνουν μέσα οι αμερικάνοι παραγωγοί. Δυστυχώς στον διασυνδεμένο κόσμο όπου ζούμε, όλα έχουν σημασία. Το φτερούγισμα της πεταλούδας στο χρηματιστήριο παραγώγων του Σικάγο, μπορεί να προκαλέσει καταιγίδες σε όλο τον κόσμο, για να παραφράσουμε λίγο την γνωστή μεταφορά της θεωρίας του χάους. Η Lehman Brothers κατάρρευσε γιατί δεν βρέθηκαν ελάχιστες δεκάδες δισεκατομμύρια για να εξαγοραστεί. Ο λογαριασμός αργότερα, μετά το ντόμινο που ακολούθησε, ξεπέρασε το τρισεκατομμύριο.
Από εδώ και πέρα
Υπάρχει μία συγκρατημένη αισιοδοξία από τους παραγωγούς, όσο αφορά στη ζήτηση για πετρέλαιο. Τις επόμενες εβδομάδες, με την σταδιακή άρση της καραντίνας, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, καθώς αφού θα επαναλειτουργήσουν τα εργοστάσια και θα αρχίσουν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους και πάλι.
Ωστόσο, λόγω των αυξημένων φθηνών πετρελαϊκών αποθεμάτων, η τιμή του θα δυσκολευτεί να ανακάμψει.
Η άποψη μας είναι πως το χθεσινό περιστατικό θα λειτουργήσει σαν ηλεκτροσόκ στην αγορά του πετρελαίου. Όση αντιπαλότητα και να υπάρχει μεταξύ των κύριων παραγωγών, θα κάτσουν να τα βρούνε. Χθες το βράδυ είδανε τον εφιάλτη μπροστά στα μάτια τους. Ζωντανά. Δεν χρειάζεται να τον φανταστούν.
Ο χώρος της ενέργειας είναι μια τεράστια γεωπολιτική σκακιέρα. Κανείς δεν αλλάζει πιο εύκολα συμμαχίες και συμφωνίες από τους πετρελαιάδες. Τίποτε δεν έχει κριθεί ακόμα. Ο υπουργός πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας ίσως έδωσε την πιο λογική εξήγηση μέσα σε όλη αυτή την τρέλα: «Κανείς δεν ξέρει για την πορεία των τιμών του πετρελαίου. Μόνο ο Αλλάχ!»
Η αγορά των crypto
Οι περισσότεροι αναλυτές θα πρέπει να νιώθουν μπερδεμένοι σήμερα. Το πετρέλαιο έπεσε στο μηδέν, όχι το bitcoin. Ίσως τώρα εκτιμήσουν την επίδραση της σπανιότητας, όσο αφορά τον προσδιορισμό της αξίας. Εγγενή αξία αναμφισβήτητα έχει το πετρέλαιο, αλλά δεν φτάνει.
Το bitcoin έχει και αυτό εσωτερική αξία: δεν μπορεί να κατασχεθεί, αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική, ευκολία μεταφοράς και μετατροπής σε αγαθά σε όλο τον κόσμο, καθώς τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης, το μεγαλύτερο υπολογιστικό δίκτυο στον κόσμο που διασφαλίζει την αξιοπιστία του. Ωστόσο έχει και κάτι παραπάνω: τα σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, όπως αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο, δεν μπορούν να επηρεάσουν ούτε τον ρυθμό, ούτε την ποσότητα της παραγωγής του. Ακόμα και ο χρυσός δεν διαθέτει αυτό το πλεονέκτημα.
Όπως παρατηρούμε στο 4ωρο διάγραμμα του bitcoin, η τεχνική του εικόνα δεν είναι κακή. Η αγορά των crypto φαίνεται να παρακολουθεί ψύχραιμα όσα διαδραματίζονται γύρω της και να παραμένει στο ανοδικό κανάλι (πράσινες παράλληλες γραμμές).

ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/investments/crypto/article/2018576/pos-exhgoyntai-oi-arnhtikes-times-sto-petrelaio.html

21/4/2020
Πρωτοφανές «σοκ» στην αγορά πετρελαίου παρά τη μείωση παραγωγής

 

H πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει εξαλείψει τη δίψα για πετρέλαιο προκαλώντας πρωτοφανή κρίση σε μια από τις πιο ισχυρές βιομηχανίες του πλανήτη.

Καθώς δισεκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα, η ζήτηση για αργό πετρέλαιο έχει καταρρεύσει. Οι διαδρομές με αυτοκίνητο έχουν περιοριστεί, ενώ τα αεροσκάφη είναι καθηλωμένα στο έδαφος. Υπό φυσιολογικές συνθήκες το 60% του πετρελαίου σε όλο τον πλανήτη κατευθύνεται στην παραγωγή καυσίμων.

Υπάρχει υπερβολικά μεγάλη ποσότητα βενζίνης στην αγορά, οπότε τα διυλιστήρια που μετατρέπουν το αργό σε καύσιμα έχουν μειώσει τις αγορές πετρελαίου. Oι αποθήκες πετρελαίου είναι γεμάτες και παραγωγοί κλείνουν τις κάνουλες, καθώς δεν έχουν που να πουλήσουν το εμπόρευμά τους.

Το επακόλουθο είναι o κατακερματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας που διοχετεύει στην αγορά ένα από τα πιο σημαντικά εμπορεύματα. «Η παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία βιώνει ένα σοκ που δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα άλλο στην ιστορία της» δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής της ΙΕΑ.

Το Σαββατοκύριακο, ένας συνασπισμός 23 πετρελαιοπαραγωγών χωρών συμφώνησε σε περικοπή της παγκόσμιας παραγωγής αργού κατά 9,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτή η ιστορική μείωση της παραγωγής επαρκεί για να αντισταθμίσει την υπερπροσφορά αργού στην αγορά. Ο Μοχάμεντ Μπαρκίντο, γενικός γραμματέας του ΟΠΕΚ, έχει περιγράψει τα θεμελιώδη στοιχεία της πετρελαϊκής αγοράς ως «τρομακτικά».

Η παγκόσμια ζήτηση για αργό κινείται συνήθως κοντά στα 100 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η τρέχουσα ζήτηση υπολογίζεται στα 65 με 80 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η πτώση υπερβαίνει αυτή της τετραετίας από το 1979 ως το 1983 και επήλθε σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

Αν και η πανδημία έχει επιφέρει πλήγμα σε πολλές βιομηχανίες, οι συνέπειες θα είναι πιθανότατα πιο μακροχρόνιες για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Η ζήτηση βούλιαξε τη στιγμή που η αγορά αντιμετώπιζε ήδη πρόβλημα υπερπροσφοράς, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον πόλεμο τιμών που ξέσπασε ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία.

Αχαρτογράφητα ύδατα

«Από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο» δήλωσε στη WSJ ο Σαάντ Ραχίμ, επικεφαλής οικονομολόγος στην Trafigura Group. «Δεν υπάρχει κάποιο προηγούμενο στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Είμαστε σε αχαρτογράφητα ύδατα» πρόσθεσε.

Εδώ και εβδομάδες, η πετρελαϊκή βιομηχανία παράγει αργό 500 εκατ. δολαρίων που κανείς δεν θέλει να αγοράσει. Στη Νέα Υόρκη, η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας του αργού (WTI) έπεσε χθες λίγο πάνω από τα 20 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που είναι το χαμηλότερο των τελευταίων 18 ετών και περίπου 63% κάτω από την τιμή στην αρχή της χρονιάς.

Η τιμή έχει υποχωρήσει ακόμα περισσότερα σε κάποια άλλα πετρελαϊκά κέντρα. Στον δυτικό Καναδά, το πετρέλαιο έκλεισε τη Δευτέρα στα 3,16 δολάρια το βαρέλι, περίπου 84% κάτω σε σχέση με έναν μήνα πριν.

«Αν αγοράσεις ένα φορτίο σήμερα, ως trader, δεν είσαι σίγουρος αν θα βρεις ποτέ αγοραστή για αυτό γιατί όλοι έχουν πολύ πετρέλαιο» τόνισε στη WSJ ο Tόρμπγιορν Τέρνκβιστ, CEO της Gunvor Group. O ίδιος ανησυχεί ότι σε μερικές εβδομάδες οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές θα γίνουν «δυσλειτουργικές».

Οι πετρελαιοπαραγωγοί άργησαν να αντιδράσουν. Είναι δύσκολο και ακριβό να απενεργοποιήσουν μια πετρελαιοπηγή και να την ενεργοποιήσουν αργότερα. Κανείς δεν θέλει να είναι ο πρώτος που θα προχωρήσει σε περικοπή της παραγωγής και στην απώλεια μεριδίου αγοράς.

Γεμάτες οι αποθήκες πετρελαίου

Ως τα μέσα του έτους μπορεί να μην υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση του αργού πετρελαίου. «Ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν έφτασε η πετρελαϊκή βιομηχανία τόσο κοντά στα όρια των εφοδιαστικών της ικανοτήτων» τόνισε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ).

Παρά τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ τα παγκόσμια αποθέματα θα συσσωρεύουν 12 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σύμφωνα με την υπηρεσία. Η υπερπροσφορά «απειλεί να υπερφορτώσει τα μέσα εφοδιασμού της πετρελαϊκής αγοράς – πλοία, αγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης – τις ερχόμενες εβδομάδες» προειδοποίησε.

Μεγάλη Ύφεση

Η μόνη περίοδος που η πτώση της ζήτησης και η άνοδος της προσφοράς ήταν συγκρίσιμη με την τρέχουσα κατάσταση ήταν τη δεκαετία του 1930 και την ανακάλυψη των τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου στο Ανατολικό Τέξας κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.  Η τιμή του αργού βούτηξε στα 24 σεντς το βαρέλι τον Αύγουστο του 1931, λίγο πάνω από τα 4 δολάρια αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.

Οικονομολόγοι όπως ο Φίλιπ Βερλέγκερ αισιοδοξούν ότι η βιομηχανία θα είναι σε θέση να επανέλθει μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας. «Η σημερινή πτώση είναι απότομη, αλλά πιθανότατα δεν είχε η χειρότερη στην ιστορία, ειδικά αν η παγκόσμια οικονομία ανακάμψει όπως αναμένεται» σημείωσε.

«Δεν έχουμε δει ένα σοκ στη ζήτηση τα τελευταία 90 χρόνια» πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το 2020 η συρρίκνωση της ζήτησης συνέβη πολύ πιο γρήγορα από ότι στη Μεγάλη Ύφεση.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/protofanes-sok-stin-agora-petrelaioy-para-ti-meiosi-paragogis

(euro2day.gr) 

16/4/2020
Συμφωνία OPEC+: Προσωρινό Φρένο στην Κατρακύλα των Πετρελαϊκών Τιμών Αλλά το Μέλλον Τελείως Αβέβαιο
 
Συμφωνία OPEC+: Προσωρινό Φρένο στην Κατρακύλα των Πετρελαϊκών Τιμών Αλλά το Μέλλον Τελείως Αβέβαιο 
 Του Κ.Ν. Σταμπολή 
 Τρι, 14 Απριλίου 2020 - 13:05
 
Η ιστορική συμφωνία που επετεύχθη την περασμένη Παρασκευή(10/4) από την διευρυμένη ομάδα των κρατών μελών του OPEC, γνωστή ως OPEC +, και περιλαμβάνει την Ρωσία και ορισμένες άλλες σημαντικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες, για μείωση της παραγωγής κατά 9,7 εκατ. βαρ /ημέρα υπήρξε ικανή για να βάλει φρένο στην έντονα καθοδική τάση της διεθνούς αγοράς όχι όμως για να δημιουργήσει προσδοκίες για μια βιώσιμη ανάκαμψη. Ως γνωστό από τις αρχές Μαρτίου οι διεθνείς πετρελαϊκές οδηγήθηκαν σε μια άνευ προηγούμενου καθίζηση φθάνοντας στα $ 22 το βαρέλι στις 30/3, για το Brent, το διεθνές benchmark με ανάλογη πτώση και για τις άλλες διεθνείς ποικιλίες.

Οι λόγοι για την κατάρρευση των διεθνών πετρελαϊκών τιμών, που έχασαν σχεδόν τα δύο τρίτα της αξίας των μέσα σε λίγες εβδομάδες, δεν είναι άλλοι από την κρίση του κορωνοϊού και τα αυστηρά μέτρα που έλαβαν οι περισσότερες κυβερνήσεις για τον έλεγχο της επιδημίας, με κοινό παρονομαστή την ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας,  και που είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση και ραγδαία μείωση της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες η μείωση της ζήτησης έχει αγγίξει τα 30 εκατ. βαρέλια την ημέρα  σε μια ημερησία αγορά, προ κρίσης, που άγγιζε τα 100 εκατ. βαρ /ημέρα. Σε αυτή την συμφορά ήρθε να προστεθεί και η τελείως άκαιρη και αδικαιολόγητη ρήξη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας, που αρνούμενες να μειώσουν την παραγωγή τους ( στην συνάντηση της 6/3 του OPEC) προκειμένου να διασφαλίσουν τα μερίδια τους, αντιθέτως την αύξησαν δημιουργώντας ένα τεράστιο και δύσκολα διαχειρίσιμο πλεόνασμα.

Η συμφωνία της περασμένης εβδομάδας, υπό τον φόβο ολοσχερούς και άτακτης κατάρρευσης  της αγοράς πετρελαίου ,ήρθε μεν να αποκαταστήσει εν μέρει την τρωθείσα συνοχή του νέου καρτέλ των OPEC +, πλην όμως δεν φαίνεται να έπεισε την αγορά ότι οι συμφωνηθείσες περικοπές ( 9,7 εκατ. βαρ/ημέρα για την περίοδο Μάιο-Ιούνιο, 7,7 εκατ. για το υπόλοιπο του 2020 και 5,8 εκατ. από Ιανουάριο 2021 μέχρι τον Απρίλιο 2022) είναι αρκετές για να μειώσουν το υπέρ πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί. Η δε συμφωνία που ακολούθησε κατά την συνάντηση των G 20 το Σαββατοκύριακο για επιπλέον μείωση της παραγωγής κατά 5,0 με 5,5 εκατ. βαρ. την ημέρα, δεν φαίνεται να έπεισε κανένα καθότι δεν υπήρξε σχετική ανακοίνωση, αφού μέχρι την τελευταία  στιγμή με συνεχείς παρεμβάσεις του προέδρου Τραμπ καταβάλλοντο προσπάθειες για να συμφωνήσουν τα άλλα μεγάλα κράτη παραγωγοί (Βραζιλία, Καναδάς, Νορβηγία, Μεξικό) να δεσμευθούν για αντίστοιχες μειώσεις.
Ο μεν Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο ότι οι συνολικές περικοπές" μπορούν και πρέπει να φθάσουν τα 20,0 εκατ. βαρ /ημέρα", στηρίζοντας στην πράξη τον OPEC και τον εξισορροπητικό ρόλο που διαδραματίζει στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Με τον ίδιο να έχει κάνει στροφή 180 μοιρών από την μέχρι πρότινος απόλυτα αρνητική στάση απέναντι στο καρτέλ του οποίου υπήρξε διαχρονικά μέγας πολέμιος. Ο λόγος είναι ότι με την κατάρρευση  των τιμών θα επλήττετο καίρια η Αμερικανική  πετρελαϊκή βιομηχανία η οποία εκτιμάται ότι απασχολεί συνολικά περί τα 10 εκατομμύρια ανθρώπους.
Τόσο η επίσημη συμφωνία του OPEC+ όσο και η ανεπίσημη των G20 δεν οδήγησαν ως αναμένετο στην ανάκαμψη της τιμής του αργού, αφού σήμερα το πρωί το Brent διαπραγματεύετο στα $31,36 το βαρέλι στο ICE του Λονδίνου για παραδώσεις Ιουνίου.
Στην πραγματικότητα με την ανακοίνωση των ανωτέρω συμφωνιών η τιμή υποχώρησε κατά $ 3,0 το βαρέλι. Για το δε Αμερικανικό WTI η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη αφού αυτό επωλείτο στα $ 21,98 σήμερα στο NYMEX ευρισκόμενο σε μια πρωτοφανή απόκλιση ( differential) $ 10 το βαρέλι από το Brent. Όπως σημειώνουν πεπειραμένα στελέχη διεθνών εταιρειών η κατάσταση από πλευράς ζήτησης στον διεθνή χώρο είναι τελείως αρνητική και λίαν ευμετάβλητη έτσι που ουδείς μπορεί με βεβαιότητα να ισχυρισθεί ότι γνωρίζει ποσό μεγάλη είναι η διαφορά που έχει δημιουργηθεί μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

Σε έναν κόσμο που λειτουργεί με διαρκώς μειούμενη ζήτηση, λόγω των μέτρων,  και όπου ο τομέας των μεταφορών αντιστοιχεί σχεδόν στο 65% της πετρελαϊκής κατανάλωσης, οι προοπτικές ανάκαμψης των τιμών, έστω και εάν αφαιρέσουμε 20,0 εκατ. βαρέλια την ημέρα, θα παραμένουν εξαιρετικά ισχνές. Και για όσο διάστημα η αγορά κινείται με κλειστά μάτια θα είναι δύσκολο να προδιαγράψει  κάποιος τις κινήσεις που θα χρειασθούν για την ανάκαμψη της. Αυτή ίσως επέλθει μόνο όταν και εάν αποκατασταθεί γενικότερα  η ομαλή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου. 

ΠΗΓΗ!https://www.energia.gr/article/165767/symfonia-opec-prosorino-freno-sthn-katrakyla-ton-petrelaikontimon-alla-to-mellon-teleios-avevaio

14/4/2020
ΑΔΜΗΕ: Τι Προβλέπει το Αναθεωρημένο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης - Έτοιμη το Νοέμβριο η Ηλεκτρική Σύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
 
ΑΔΜΗΕ: Τι Προβλέπει το Αναθεωρημένο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης - Έτοιμη το Νοέμβριο η Ηλεκτρική Σύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
 energia.gr
 Δευ, 13 Απριλίου 2020 - 15:33
 
Εντός των ημερών υποβάλλεται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το αναθεωρημένο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ της περιόδου 2020-2029, με σημαντικές αλλαγές που προέκυψαν από τη διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς. Αναφορικά με τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης (μέσω Πελοποννήσου), παρά την πανδημία και τις επιπτώσεις της, παραμένει το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου τον Νοέμβριο του 2020
 

Αυτές είναι οι πληροφορίες από πηγές του ΑΔΜΗΕ, τις οποίες επικαλείται το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ, πέρα από τα χρονοδιαγράμματα των διασυνδέσεων, το νέο πρόγραμμα εμπλουτίζεται με δύο νέα στοιχεία:

Το πρώτο αφορά τη συμπερίληψη στοιχείων για το περιθώριο διείσδυσης νέας ισχύος από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προβλέπεται να επιφέρει κάθε νέο έργο διασύνδεσης. Δεδομένου ότι οι διασυνδέσεις των νησιών επιτρέπουν την ανάπτυξη πολλαπλάσιων μονάδων ΑΠΕ σε αυτά, καθώς η παραγόμενη ενέργεια θα μπορεί να διοχετεύεται και στο εθνικό δίκτυο.
Το δεύτερο σχετίζεται με τη συμπερίληψη στο πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ σχολίων σχετικά με έργα τρίτων που προγραμματίζονται στην ελληνική επικράτεια, όπως είναι π.χ. έργα διασύνδεσης νησιών και βραχονησίδων στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, η πόντιση καλωδίου διασύνδεσης με την Αφρική κ.α., τα οποία έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα του ευρωπαϊκού οργανισμού των διαχειριστών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Ο ΑΔΜΗΕ θα τοποθετηθεί σε σχέση με τα οφέλη και τη σκοπιμότητα των έργων αυτών, ενώ θα καταγραφούν και τυχόν αντικρουόμενες απόψεις με τους φορείς των έργων.
Η πρόοδος των έργων για τις νησιωτικές διασυνδέσεις
Σε σχέση με τις νησιωτικές διασυνδέσεις, η εικόνα έχει ως εξής:
Για τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης (Πελοπόννησος - Χανιά) ο στόχος ολοκλήρωσης παραμένει για τον Νοέμβριο του 2020. «Σχετικά με πιθανή επίπτωση της πανδημίας στο χρονοδιάγραμμα, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες να συνάδουν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Τα χερσαία έργα συνεχίζονται κανονικά στην Κρήτη. Από την έναρξη του έργου ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους αναδόχους και φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση/αδειοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου» ανέφεραν πηγές του ΑΔΜΗΕ στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης (Ηράκλειο - Αττική) θα ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Σημειώνεται ότι πρόσφατα εκδόθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση των καλωδίων οι οποίες αναμένεται να υπογραφούν μέσα στον Απρίλιο.
Έχει οριστικοποιηθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης για τη διασύνδεση Σαντορίνης-Νάξου το α’ εξάμηνο 2023. Το χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες διασυνδέσεις της δ’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων (Λαύριο-Σέριφος-Μήλος- Φολέγανδρος-Σαντορίνη) παραμένει -τυπικά- ως τις αρχές του 2024.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει καταθέσει προτάσεις για περαιτέρω επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών προκειμένου να επιταχυνθεί το χρονοδιάγραμμα και για τις υπόλοιπες διασυνδέσεις. 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165736/admhe-ti-provlepei-to-anatheorhmeno-10etes-programma-anaptyxhs-etoimh-to-noemvrio-h-hlektrikh-syndesh-krhthspeloponnhsoy

13/4/2020
Η πανδημία ανατρέπει και τα ενεργειακά σχέδια στην Αν. Μεσόγειο
Η Exxon Mobil παγώνει τις δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ έως τον Σεπτέμβριο του 2021
Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 11:56
 
UPD:11:57
 
 

Η Exxon Mobil αποφάσισε να “παγώσει” τις δραστηριότητές της στην κυπριακή ΑΟΖ μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 λόγω της παγκόσμιας πανδημίας και των παρενεργειών της στην τιμή του πετρελαίου. Πρόκειται για μία εξέλιξη, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τα ενεργειακά σχέδια της Ελλάδας και των άλλων χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.   

Tην είδηση επιβεβαίωσε στη Real.gr ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας ,Γιώργος Λακκοτρύπης,  ο οποίος έλαβε  προ ημερών επιστολή από την αμερικανική εταιρεία που τον ενημέρωναν για τις προθέσεις της. «Μας ειδοποίησαν (η Exxon Mobil ) πριν μερικές ημέρες ότι λόγω της κατάστασης που επικρατεί σε ό,τι αφορά και την πανδημία  και την  κατάσταση στις διεθνείς αγορές ότι από την μια είναι αναγκασμένοι να αναβάλουν την γεώτρηση για 12 μήνες,  από την άλλη όμως το ευχάριστο είναι ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην Κύπρο». 
Σε ερώτηση αν η εξέλιξη  αυτή  καθυστερεί τα σχεδια Κύπρου, Ισραήλ και Ελλαδας σχετικά με τον αγωγό East Med αλλα και γενικότερα τα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή  ο κ. Λακκοτρύπης απάντησε καταφατικά αποκαλύπτοντας ότι αναμένει ότι η πανδημια  θα επηρεάσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα των γεωτρήσεων  στην κυπριακή ΑΟΖ  που έχουν αναλάβει οι ευρωπαικές εταιρείες ΕΝΙ και TOTAL.

«Σίγουρα θα δούμε μια καθυστέρηση γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Κύπρο ειχαμε προγραμματίσει έως και 5 γεωτρήσεις για εφέτος και θα μπορούσε και τα επόμενα δύο χρόνια εως και 9 γεωτρήσεις. Αρχής γενομένης, είναι στον προγραμματισμό ότι θα άρχιζε η ΕΝΙ και η ΤΟΤAL τέλος Απριλίου την πρώτη τους γεώτρηση, 3 για εφέτος και  6  στο σύνολο. Αναμένω ότι και εκείνο το πρόγραμμα θα επηρεαστεί λόγω του κορωνοιού γιατί  είναι πολύ δύσκολο για τα πληρώματα των πλοίων να μετακινούνται» είπε ο κ.Λακκοτρύπης. 

ΠΗΓΗ:https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1589275/i-pandimia-anatrepei-kai-ta-energeiaka-sxedia-stin-an-mesogeio

13/4/2020
Να Μην Ακυρωθεί το Πρόγραμμα Ερευνών Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Ζητούν οι Εταιρείες του Upstream
 
Να Μην Ακυρωθεί το Πρόγραμμα Ερευνών Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Ζητούν οι Εταιρείες του Upstream
 του Κ.Ν.Σταμπολή
 Σαβ, 11 Απριλίου 2020 - 09:15
 
Όπως έχουμε κατ´ επανάληψη αναφερθεί στο Energia.gr η επέλαση του κορωνοιού έχει δημιουργήσει πλείστα όσα προβλήματα στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα. Κοινός παρονομαστής η αιφνίδια και μεγάλη μείωση της κατανάλωσης σε όλα σχεδόν τα επίπεδα σε συνδυασμό με την αδυναμία πληρωμής λογαριασμών κοινής οφέλειας απο μεγάλη μερίδα καταναλωτών. Όμως στον πετρελαϊκό κλάδο οι επιπτώσεις από τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και η επιβληθείσα κοινωνική αποστασιοποίηση είχαν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις με την κατάρρευση των διεθνών τιμών αργού
 

Εχθές βράδυ (10/4) το Brent το διεθνές benchmark έκλεισε στα $ 32,03 το βαρέλι, δηλ. 50% από ότι ήτο στις αρχές του έτους ενώ οι προοπτικές ανάκαμψης των τιμών,έστω και μετά την σύναψη συμφωνίας του OPEC με τους πετρελαιοπαραγωγούς εκτός του καρτέλ, δεν είναι οι καλύτερες.Και αυτό γιατί υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα  στην αγορά για το συνολικό μέγεθος συρρίκνωσης της κατανάλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο,με τις εκτιμήσεις αναλυτών και εταιρειών  να κυμαίνονται από τα 10 εκατ.βαρ/ημέρα μέχρι τα 25,0 εκατ.βαρ/ημέρα σε ετήσια βάση. 

Σε ένα περιβάλλον μειωμένης ζήτησης και χαμηλών τιμών οι εταιρείες λαμβάνουν τα μέτρα τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν προχωρώντας σε οριζόντιες μειώσεις λειτουργικών δαπανών, όπου μπορούν,και κυρίως περικόπτοντας η αναστέλλοντας τα επενδυτικά τους προγράμματα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν τα ακυρώνουν ιδίως όταν έχουν επενδύσει σημαντικά κεφάλαια για την εξασφάλιση παραχωρήσεων και την διεξαγωγή σεισμικών και γεωτρητικων εργασιών. Καθότι η επόμενη ημέρα μετά τον κορονωιό θα είναι μεν περίοδος μικρότερης ζήτησης αλλά όχι μηδενικής κατανάλωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, παρά τους ευσεβείς πόθους και φαντασιώσεις των απανταχού οικολόγων-ακτιβιστών  αλλά και του οικονομικά άπληστου πράσινου λόμπι των Βρυξελλών. Άρα οι εταιρείες του upstream θα έχουν ακόμα λόγο ύπαρξης γιατί κάποιοι επιτέλους θα πρέπει να παράγουν το "βλαβερό" πετρέλαιο και φυσικό αέριο για αρκετά χρόνια ακόμα για να ικανοποιούν τις ανάγκες του πλανήτη.
Σε Ελλάδα και Κύπρο όπου δραστηριοποιούνται μερικές απο τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου κοινό είναι το αίτημα τους για αναστολή,και όχι ακύρωση,των ερευνών μέσω της επίκλησης προβλέψεων force majeure στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις. Και μεν στην Κύπρο, όπως προκύπτει απο ανακοινώσεις της κυβέρνησης και πληροφορίες του Energia.gr απο τις εταιρείες, η διαδικασία αναθεώρησης του χρονοδιαγράμματος ερευνών των διαφόρων εταιρειών έχει ήδη ξεκινήσει ( βλέπε σχετικο άρθρο μας εδω), ενώ στην Ελλάδα, όπου αυτή την στιγμή υπάρχουν 13 ενεργές παραχωρήσεις (βλέπε χάρτη) επικρατεί σιγή ιχθύος. 
Οι περιοχές παραχωρήσεων στην Ελλάδα σήμερα (πηγή: ΕΔΕΥ)
Οι εταιρείες - ExxonMobil, Total, Repsol, Edison, Energean, ΕΛΠΕ - που έχουν ήδη επενδύσει μερικά εκατομμύρια δολάρια, και εκτιμάται ότι την τρέχουσα δεκαετία οι συνολικές τους επενδύσεις μπορούν να φθάσουν τα $ 5 δισεκ, επιθυμούν να παραμείνουν στην χώρα αλλά ζητούν αναστολή, κοινώς πάγωμα,των υποχρεώσεων τους προκειμένου να αξιολογήσουν την όλη κατάσταση που θα διαμορφωθεί στην μετά κορωνοϊό εποχή.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης ξένης εταιρείας upstream που διαθέτει παραχωρήσεις και αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα "η σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να αξιολογήσει θετικά την παρουσία μεγάλων διεθνών εταιρειών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και το σοβαρό επενδυτικό  δυναμικό που εκπροσωπούν. Σήμερα,υπο την σκιά της επιδημίας του κορωνοιού, η κυβέρνηση θα πρέπει μέσω ΠΝΠ να παγώσει τις συμβάσεις καθ´ολη την διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων έτσι ώστε να σταματήσουν να τρέχουν οι υποχρεώσεις των εταιρειών. Αυτή η κίνηση θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση μιας εξαιρετικα δύσκολης συγκυρίας".
Πράγματι εάν η κυβέρνηση επιθυμεί να δει τις έρευνες να συνεχίζονται θα πρέπει να σταθεί αλληλέγγυος στις εταιρείες, όπως πράττει ήδη σε πολλούς άλλους κλάδους που μάλιστα τους ενισχύει και οικονομικά. Οι εταιρείες του upstream ασφαλώς και δεν ζητούν οικονομική ενίσχυση ούτε πρόκειται να αναστείλουν την λειτουργία τους όπως πράττουν ήδη πολλές άλλες επιχειρήσεις στην χώρα, όμως απαιτούν το αυτονόητο που δεν είναι άλλο από την απαλλαγή τους από τις επενδυτικές τους υποχρεώσεις για το διάστημα που η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, ευρίσκονται σε καραντίνα.

Σε αντίθετη περίπτωση οι εταιρείες θα υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν τις έρευνες με οικονομική για αυτές ζημιά πολλών εκατομμυρίων αφού θα καταπέσουν οι εγγυητικές επιστολές τους προς όφελος του Ελληνικού δημοσίου. Και έτσι  το μεν δημόσιο θα ωφεληθεί μερικά εκατομμύρια ευρώ αλλά θα απωλεσθεί δια παντός η δυνατότητα η Ελλάδα να αναπτύξει και αξιοποιήσει  τα εντοπισθέντα κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτει. Άραγε επιθυμεί μια τέτοια αρνητική εξέλιξη η κατά τα άλλα φιλοεπενδυτική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη; 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165700/na-mhn-akyrothei-to-programma-ereynon-ydrogonanthrakon-sthn-ellada-zhtoyn-oi-etaireies-toy-upstream-

11/4/2020
Κρίση πετρελαίου: Παγώνουν οι επενδύσεις στο ελληνικό upstream - Πιο πίσω τα σχέδια για Κατάκολο και Πατραϊκό Κόλπο

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Μετά τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές για την έρευνα κι εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας όπου τους έχουν παραχωρηθεί τα σχετικά δικαίωματα, ήρθε και ο συνδυασμός της υγειονομικής κρίσης και της κρίσης στις αγορές του αργού πετρελαίου για να μεταθέσει ακόμη πιο πίσω τα σχέδια τους για γεωτρήσεις.

Η πρωτοφανής πτώση των τιμών του Μπρεντ σε επίπεδα ακόμη και 25 δολαρίων το βαρέλι σε συνδυασμό και με τη μεγάλη μείωση της ζήτησης εξαιτίας των απαγορευτικών μέτρων για την αντιμετώπιση πανδημίας, φρέναρε, όπως αναφέρουν πηγές, τις επενδυτικές διαθέσεις για την υλοποίηση των εργασιών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις συμβάσεις τους με το ελληνικό δημόσιο.

Αν και η τιμή του αργού έδειξε τις τελευταίες μέρες σημάδια ανάκαμψης στα 33 με 34 δολάρια το βαρέλι, εντούτοις, σύμφωνα με παράγοντες της εγχώριας πετρελαιακής αγοράς η αβεβαιότητα που υπάρχει για το μέλλον δεν επιτρέπει επενδυτικά πλάνα για το μέλλον.

Επιπλέον, υπάρχουν και απολύτως πρακτικά προβλήματα για την υλοποίηση ή τη συνέχιση των σχετικών projects, τα οποία συνδέονται με τους περιορισμούς των μετακινήσεων, τόσο για εργαζόμενους όσο και για μεταφορά εξοπλισμού κ.λπ.

Τα πλέον ώριμα projects στη χώρα μας είναι το Κατάκολο, που ανήκει στην Energean Oil & Gas καθώς και ο Πατραϊκός Κόλπος των ΕΛ.ΠΕ – Energean (μετά την απόκτηση του χαρτοφυλακίου της Edison). Για την πρώτη παραχώρηση που βρίσκεται στη φάση της παραγωγής το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει βέβαια ακόμη εγκρίνει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αν και να είχε συμβεί, το κόστος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται δεν καλύπτεται από τις τιμές του αργού πετρελαίου.

Ο Πατραϊκός λίγο πριν τα περασμένα Χριστούγεννα πήρε παράταση 18 μηνών για την πρώτη γεώτρηση, η οποία μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2021. Η ανάδοχος κοινοπραξία δεν έβρισκε τις επαρκείς λιμενικές υποδομές για τη θαλάσσια γεώτρηση, ενώ οι εκτιμήσεις θέλουν και οι όποιες προετοιμασίες να παγώνουν.

Σύμφωνα με αρμόδιους αξιωματούχους τον αναγκαίο χρόνο μέχρι να γυρίσει η κατάσταση στις αγορές του μαύρου χρυσού παίρνουν  τα πλέον φιλόδοξα σχέδια του ελληνικού upstream που είναι οι θαλάσσιες περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η κοινοπραξία των Total – ExxonMobil – ΕΛ.ΠΕ μπορεί να προχωρήσεις τις μικρές σε κόστος προκαταρκτικές στην έρευνα διαδικασίες. Οι φάσεις αυτές διαρκούν πέντε έως έξι χρόνια.

Ενδεικτική της βαρύτητας που έχουν οι τιμές του αργού πετρελαίου για το κόστος των γεωτρήσεων είναι και η σχετική αναφορά της ΕΔΕΥ στην ετήσια οικονομική της έκθεση για το 2019: «Σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα που αφορούν θαλάσσια βάθη 1.500 μ. μπορούν να υλοποιηθούν με κόστος κάτω των 27 δολαρίων (ανά βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου). Σε βάθος 4.000 μ., το κόστος θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 25% ή κατά επιπλέον 4-5 δολάρια ανά βαρέλι ισοδύναμου πετρελαίου», σημειώνει η ΕΔΕΥ και συνεχίζει: «Βέβαια μία γεώτρηση δεν επαρκεί για να δώσει σαφείς ενδείξεις σχετικά με τον όγκο των αποθεμάτων. Σε κάθε δυνητικό στόχο θα πρέπει να γίνουν γεωτρήσεις περιχαράκωσης σε τρία έως τέσσερα σημεία και αυτό έχει ένα συνολικό κόστος το οποίο μπορεί να ξεπερνά τα 700 εκατ. δολάρια.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/krisi-petrelaioy-pagonoyn-oi-ependyseis-sto-elliniko-upstream-pio-piso-ta-shedia-gia-katakolo

Προκειμένου να δρομολογηθούν εμπορικές αξιοποιήσεις σε μια περιοχή όπως αυτές του νοτίου Ιονίου και της Κρήτης, θα πρέπει να υπάρξουν ανακαλύψεις, κατά στόχο, ύψους τουλάχιστον 500 εκατ. βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου, που αντιστοιχεί σε περίπου 3 τρις. κυβικά πόδια (TCF). Μετά από τη δήλωση της εμπορευσιμότητας που κατατίθεται στο ελληνικό κράτος, όταν ένα κοίτασμα θεωρείται τελικά εκμεταλλεύσιμο, η επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και την παραγωγή κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια», καταλήγει με βάση κοστολογικές μελέτες που έχει πραγματοποιήσει. 

9/4/2020
Σε Εκτροχιασμό Οδηγούνται οι Έρευνες Υδρογονανθράκων στην Κύπρο Λόγω Κορωνοϊού
 
Σε Εκτροχιασμό Οδηγούνται οι Έρευνες Υδρογονανθράκων στην Κύπρο Λόγω Κορωνοϊού 
 Του Κ.Ν. Σταμπολή 
 Τετ, 8 Απριλίου 2020 - 08:15
 
Σε πλήρη αποδιοργάνωση οδηγείται το πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ συνέπεια της επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει ο πλανήτης λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. Όπως έχουμε ήδη κατ´ επανάληψη αναφερθεί στο energia.gr η πανδημία επηρέασε πολλαπλά την διεθνή αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου αφ´ ενός μεν λόγω της ραγδαίας και σχεδόν άμεσης μείωσης της ζήτησης και αφ´ετέρου λόγω της παράλληλης πτώσης των τιμών του αργού. Με τις τελευταίες να επηρεάζονται καθοδικά περαιτέρω ως αποτέλεσμα της ρήξης μεταξύ των δύο μεγάλων πετρελαιοεξαγωγέων Ρωσίας και Σ.Αραβίας και την απόφαση τους να αυξήσουν την παραγωγή τους
 

σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εξασφαλίσουν τα μερίδια τους στην παγκόσμια αγορά. Πράγμα που συνέβαλλε στην δημιουργία υψηλών αποθεμάτων που με την σειρά τους εξάσκησαν πρόσθετες καθοδικές πιέσεις στην τιμή του αργού.

Όπως έγινε γνωστό από δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου κ. Νίκου Χριστοδουλίδη την περασμένη εβδομάδα (31/3) η προγραμματισμένη για τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου γεώτρηση στο θαλασσοτεμάχιο 6 στην θέση Κρόνος από την Ιταλική εταιρεία ΕΝΙ είναι πολύ πιθανόν να αναβληθεί. Οι λόγοι δεν είναι άλλοι από τις δυσκολίες που υπάρχουν για την ασφαλή λειτουργία των σχετικών υποδομών, δηλ. το πλωτό γεωτρύπανο και οι υπηρεσίες υποστήριξης του. Όπως δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης "οι επικρατούσες συνθήκες ( στην διεθνή αγορά) αναμφίβολα θα επηρεάσουν τις εξελίξεις (αναφορικά με το ερευνητικό πρόγραμμα της Κυπριακής  Δημοκρατίας) Το πλέον πιθανό σενάριο είναι ότι οι γεωτρήσεις θα αναβληθούν γιατί υπό την παρούσα κατάσταση δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν οι έρευνες όπως είχαν αρχικά σχεδιασθεί".
Πριν ξεσπάσει η κρίση του κορωνοϊού προβλέπετο να ξεκινήσουν γεωτρήσεις από την ΕΝΙ στο θαλασσοτεμάχιο 6 στις αρχές Φεβρουαρίου αλλά υπήρξε καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισε το πλωτό γεωτρύπανο "Tungsten Explorer" που εκείνη την περίοδο ευρίσκετο σε υπηρεσία στον Αιγυπτιακό τομέα. Το εν λόγω γεωτρύπανο σήμερα ευρίσκεται στην θαλάσσια περιοχή του Λιβάνου όπου επρόκειτο να παραμείνει εκτελώντας έρευνες έως τα τέλη Απριλίου. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από τις εταιρείες το γεωτρύπανο δεν πρόκειται να μετακινηθεί μέχρις ότου ξεπεραστεί η παρούσα φάση της πανδημίας και εξασφαλιστούν κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες για εργασία τόσο πάνω στο γεωτρύπανο όσο και στις παράκτιες εγκαταστάσεις υποστήριξης.
 
Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε άλλα πλωτά γεωτρύπανα που επρόκειτο να μεταβούν σε περιοχές εντός της Κυπριακής ΑΟΖ μέσα στους επόμενους μήνες για να διενεργήσουν σειρά γεωτρήσεων για λογαριασμό της ExxonMobil στην θέση Γλαύκος στο τεμάχιο 10, για λογαριασμό της ENI- Total στο 6 και στο 11 και στο κοίτασμα 12, το Αφροδίτη, για την Noble. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα η αναβολή των ανωτέρω γεωτρήσεων καλά πληροφορημένες πηγές της πετρελαϊκής βιομηχανίας δηλώνουν ότι σε μια περίοδο που το επενδυτικό κλίμα έχει αντιστραφεί πλήρως και όλες οι εταιρείες προχωρούν σε σημαντικές περικοπές των ερευνητικών προγραμμάτων τους, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα προετοιμαζόμενες για μια εποχή χαμηλής κατανάλωσης, "οι έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ μπαίνουν σε δεύτερο πλάνο".
Αν και αναμενόμενη η ανωτέρω εξέλιξη λόγω του τελείως αρνητικού οικονομικού κλίματος και της παγκόσμιας ύφεσης που έπεται,  δεν παύει να αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την Κύπρο τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Όπως παρατηρούν παράγοντες της αγοράς υδρογονανθράκων που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, το ερευνητικό πρόγραμμα στην Κυπριακή ΑΟΖ δεν πρόκειται να ακυρωθεί στο σύνολο του, καθότι ορισμένες παραχωρήσεις ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ( λχ blocks 10 και 12) αλλά οπωσδήποτε θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση σε όλα σχεδόν τα projects ενώ αναμφίβολα θα ακολουθήσει ανασχεδιασμός του προγράμματος σε συνεργασία με την Κυπριακή κυβέρνηση. Με βεβαιωμένα και εκτιμώμενα  αποθέματα αερίου της τάξης του 1,8 τρισεκ. κυβ. μέτρων η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής  Μεσογείου (δηλ. Ισραήλ, Κύπρος και λεκάνη Αδριατικής -Ιονίου) αποτελεί μια ανεκμετάλλευτη ακόμα δεξαμενή ενέργειας που μπορεί να εξασφαλίσει ένα 6% - 10% των Ευρωπαϊκών αναγκών φ. αερίου για τα επόμενα 40-50 χρόνια. Για αυτό το σχέδιο που προωθούν οι κυβερνήσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για την κατασκευή του αγωγού East Med  δε είναι τόσο παράτολμο όπως συχνά αναφέρεται.
Όμως με την Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά αερίου να έχει πληγεί ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες από πλευράς ζήτησης και οικονομικής ρευστότητας και τις προοπτικές της αβέβαιες στην μετά κορωνοϊό εποχή, η γεωπολιτική σημασία της Ανατ. Μεσογείου ως προς την ενεργειακή ασφάλεια της γηραιάς Ηπείρου τείνει να υποβαθμισθεί. Σε επίπεδο ετήσιας ζήτησης από τα 482 bcm που έφθασε το 2019 αυτή αναμένεται να μειωθεί κατά 5% τουλάχιστον για το τρέχον έτος, ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί αξιόλογη ανάκαμψη κατά τα επόμενα έτη. Με τις τιμές αερίου μέσω αγωγών αλλά και LNG να ευρίσκονται σε ελεύθερη  πτώση η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων αερίου και η διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας προς το παρόν τουλάχιστον  δεν αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό είναι το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αξιολογηθούν πλέον τα σχέδια για την συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος των εταιρειών στην Κυπριακή ΑΟΖ.

  

8/4/2020
Στην Κόψη του Ξυραφιού ο Πρίνος-Η Energean Ανέστειλε Επενδύσεις $80 εκατ. και Εξετάζεται Δραστική Περικοπή στα Κόστη
 
Στην Κόψη του Ξυραφιού ο Πρίνος-Η Energean Ανέστειλε Επενδύσεις $80 εκατ. και Εξετάζεται Δραστική Περικοπή στα Κόστη
 Της Μάχης Τράτσα*
 Τρι, 7 Απριλίου 2020 - 11:48
 
Η κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου, που πυροδοτήθηκε στις αρχές του έτους με την έναρξη της πανδημίας του κορωνοϊού και τη γενικότερη κρίση στις αγορές, δημιούργησε στη μοναδική παραγωγή υδρογονανθράκων της χώρας, στα κοιτάσματα του Πρίνου στον Κόλπο της Καβάλας, το ίδιο «σκηνικό του ’99». Τότε η καναδική κοινοπραξία που ήλεγχε τη δραστηριότητα είχε βάλει λουκέτο στο κοίτασμα, το οποίο μάλιστα παρήγαγε μεγαλύτερες ποσότητες, καθώς ήταν και 20 χρόνια νεότερο
 

Σήμερα η κατάσταση είναι δραματική. Το 2019 οι τεχνικές δυσκολίες – λόγω της γήρανσης της παραγωγής, σε συνδυασμό με το «κόκκινο» που έχει ανάψει διεθνώς στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε παρόμοια πετρελαϊκά assets – είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση της παραγωγής στα 3.300 βαρέλια ημερησίως έναντι 4.000 βαρελιών και κάτι έναν χρόνο πριν.

Με discount
Σήμερα μόνο το κόστος εξόρυξης στον Πρίνο είναι της τάξης των 21,5 δολαρίων ανά βαρέλι και με τρέχουσες τιμές στα επίπεδα των 25 δολαρίων, η δραστηριότητα μπαίνει μέσα ακόμη και χωρίς οποιαδήποτε άλλη επένδυση, αφού λόγω της ποιότητάς του το συγκεκριμένο πετρέλαιο πωλείται με σημαντικό discount στην αγορά (BP).
Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, η Energean εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα – όπως και το σύνολο των εταιρειών έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που έχουν ήδη εξαγγείλει περικοπές επενδύσεων άνω των 40 δισ. δολαρίων για εφέτος. Ετσι, ανέστειλε προγραμματισμένες επενδύσεις 80 εκατ. δολαρίων στο συγκεκριμένο κοίτασμα, διακόπτοντας και την ανάπτυξη του δορυφορικού κοιτάσματος «Εψιλον» και έθεσε τον Πρίνο υπό «Στρατηγική Αναθεώρηση» σε μια – σχεδόν μάταιη – προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτών.
Η Energean εξέτασε ακόμη την άμεση διακοπή της παραγωγής, όπου απασχολούνται περίπου 300 εργαζόμενοι. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται, το επικρατέστερο σενάριο πλέον είναι η διατήρηση της λειτουργίας με δραστική περικοπή στα κόστη, αφού σε διαφορετική περίπτωση το λουκέτο δεν μπορεί να αποφευχθεί.
Στο Ισραήλ
Ανάσα έδωσε η ένταξη του ΚΑΔ του Πρίνου στα μέτρα (Πλαίσιο 2) που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τις πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις. Συνολικά πάντως ο όμιλος φαίνεται ότι βγαίνει αλώβητος από τον κορωνοϊό. Κατ’ αρχάς διότι τα συμβόλαια πώλησης φυσικού αερίου που έχει συνάψει στο Ισραήλ αλλά και σε Αίγυπτο και Ιταλία, προστατεύονται κατά 70% από τη διακύμανση των τιμών.
Και, δεύτερον, γιατί η κατασκευή της πλωτής μονάδας FPSO Energean Power προχωρεί και, μάλιστα, στις επόμενες ημέρες η εταιρεία αναμένει την αναχώρηση του κύτους από τα ναυπηγεία της COSCO στην Κίνα για τα ναυπηγεία της Sembcorp Marine στη Σιγκαπούρη, όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός λειτουργίας του FPSO που θα αναπτύξει τα κοιτάσματα του Ισραήλ. Προσφάτως μάλιστα έφθασε στο λιμάνι της Λεμεσού με τελικό προορισμό το κοίτασμα Καρίς στη θάλασσα του Ισραήλ και ο αγωγός φυσικού αερίου της Energean.
Ετσι, η Energean διατηρεί τον προγραμματισμό της για έναρξη πωλήσεων φυσικού αερίου στο Ισραήλ από το πρώτο εξάμηνο του 2021, έχοντας συνάψει ως τώρα οριστικά συμβόλαια για ποσότητες πέντε δισ. κυβικών μέτρων τον χρόνο, δηλαδή για μια κατανάλωση μεγαλύτερη από εκείνη της χώρας μας σε ετήσια βάση.

*(Από ΤΟ ΒΗΜΑ) 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165559/sthn-kopsh-toy-xyrafioy-o-prinosh-energean-anesteile-ependyseis-80-ekat-kai-exetazetai-drastikh-perikoph-sta-kosth

7/4/2020
Η ΡΑΕ Προτείνει Επίσπευση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
 
Η ΡΑΕ Προτείνει Επίσπευση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
 Της Μάχης Τράτσα
 Δευ, 6 Απριλίου 2020 - 08:25
 
Την ανάγκη επίσπευσης και των τεσσάρων φάσεων της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων επισημαίνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στην απόφαση έγκρισης του  Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) για την περίοδο 2019 - 2028, η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η ΡΑΕ θεωρεί ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα μπορεί να εγκριθεί
 

ως έχει για τις Φάσεις Β’, Γ’ και Δ’ με την επισήμανση της ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης και τεκμηρίωσης της απαιτούμενης ψυχρής εφεδρείας (ισχύς και χωροταξικός προσδιορισμός) που θα απαιτηθεί για το σύνολο των τεσσάρων φάσεων, σε ορίζοντα 25ετίας.

Επιπρόσθετα, δεδομένων των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών όλων των νησιών των Κυκλάδων - αλλά και ειδικότερα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στη Δ΄ φάση της διασύνδεσης, η οποία  εντάσσεται για πρώτη φορά σε ΔΠΑ – καθώς και των περιβαλλοντικών οφελών από την υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, σύμφωνα με τη γνώμη της ΡΑΕ κρίνεται σκόπιμο να επισπευστεί και ο ορίζοντας υλοποίησης να τεθεί πλέον για το Β’ Εξάμηνο του 2023. Η Δ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων,  σύμφωνα με το δεκαετές του ΑΔΜΗΕ έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης εντός του Β’ εξαμήνου του 2024, και περιλαμβάνει τη σύνδεση του ΕΣΜΗΕ με τη Σέριφο μέσω του Λαυρίου και τις συνδέσεις Σερίφου – Μήλου, Μήλου – Φολεγάνδρου, Φολεγάνδρου – Θήρας και Θήρας – Νάξου. Επιπλέον, εναλλακτικά της Σερίφου προτείνεται η νήσος της Σίφνου για διασύνδεση στην ΥΤ.
Οι διαφορές
Η προτεινόμενη διασύνδεση από τον ΑΔΜΗΕ διαφοροποιείται ως προς τα εναλλακτικά σενάρια της Επιτροπής σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, διότι αφενός περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια διασύνδεσης ισχύος 200 MVA έναντι 140 MVA και αφετέρου μεγαλύτερο μήκος συνολικής διασύνδεσης, λόγω της επιλογής του Λαυρίου ως καταληκτικού κόμβου της διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ έναντι της Σύρου.
Από τη συγκριτική τεχνική αξιολόγηση προέκυψε ότι ο επικαιροποιημένος σχεδιασμός του Διαχειριστή - έναντι αυτού της Επιτροπής - παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα, βάσει των νέων δεδομένων, ωστόσο, έχει και το σημαντικό μειονέκτημα του υψηλότερου κόστους επένδυσης: κατά 53-62 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα εναλλακτικά σενάρια της Επιτροπής.
Ωστόσο, με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη ζήτησης για το σύνολο των Κυκλάδων της χρονικής περιόδου 2020-2050 - παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με τα στοιχεία του Πορίσματος της Επιτροπής - διασφαλίζεται η τροφοδότηση και η αξιοπιστία των τριών πρώτων φάσεων αλλά και της συνολικής διασύνδεσης των Κυκλάδων σε ορίζοντα 25ετίας, μέσω της επιπλέον τροφοδότησης από το ΕΣΜΗΕ και τη διασύνδεση Λαυρίου-Σερίφου. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό αποσυνδέεται η μεγάλη εξάρτηση της συνολικής διασύνδεσης από τον Υ/Σ της Σύρου, ο οποίος δεν θα αποτελεί κεντρικό κόμβο των Κυκλάδων.
Έργο Μείζονος Σημασίας
Περαιτέρω, η ΡΑΕ, σύμφωνα με την πάγια θέση της για τα έργα διασύνδεσης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, αντιμετωπίζει  τη Δ’ Φάση Διασύνδεσης των Κυκλάδων ως Έργο Μείζονος Σημασίας,  δεδομένου του οφέλους που θα αποφέρει στον τελικό καταναλωτή, μέσω της μείωσης της επιβάρυνσης από τις ΥΚΩ καθώς και της θωράκισης του συνόλου διασύνδεσης των Κυκλάδων σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού και αξιοπιστίας.
Είναι αξιοσημείωτο ότι, ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη καταθέσει αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κοινοποίηση στη ΡΑΕ, σχετικά με το χαρακτηρισμό της Δ’ Φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ΕΣΜΗΕ ως «Έργο Γενικότερης Σημασίας για την Οικονομία της Χώρας», προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησής του. 
Για τη διασύνδεση των Κυκλάδων πάντως, ο Ρυθμιστής επισημαίνει ότι, «ο Διαχειριστής δεν έχει προβεί σε επίσημη τακτική (ανά δίμηνο) και αναλυτική ενημέρωση προς την Αρχή και επιπλέον δεν παρουσιάζει την πρόοδο υλοποίησης του Έργου εντός του ΔΠΑ, όπως άλλωστε πολλάκις του έχει υπομνησθεί». Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι, λόγω κορωνοϊού, οι διαταραχές που παρουσιάστηκαν στην αγορά της Κίνας, έχουν αρχίσει να γίνονται ορατές στην ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, θέμα για το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 
Αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα της Κρήτης
Ως προς το έργο διασύνδεσης της Κρήτης η ΡΑΕ αναφέρεται στα προβλήματα επάρκειας της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης για την περίοδο από το 2020 και μετά (όταν θα έχουν σβήσει οι πετρελαϊκές μονάδες της ΔΕΗ στο νησί) και στην αναγκαιότητα αφενός της έγκαιρης υλοποίησης της Φάσης Ι του έργου (διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου) και επιπρόσθετα της επιτάχυνσης της Φάσης ΙΙ του έργου διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.
Από την αξιολόγηση του Τελικού Σχεδίου ΔΠΑ περιόδου 2019-2028 και τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί έκτοτε διαπιστώνονται τα εξής: Σχετικά με τη Φάση Ι της Διασύνδεσης της Κρήτης, παρατηρείται ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορισμένων εργασιών παρουσιάζει αποκλίσεις, με την ολοκλήρωση το έργου να προσδιορίζεται το Β’ εξάμηνο του 2020. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Φάσης ΙΙ έχει τεθεί στο Β’ εξάμηνο του 2022 και συγκεκριμένα στο τέλος Νοέμβρη. Αλλά, όπως σημειώνει η ΡΑΕ, βάσει των υφιστάμενων δεδομένων και χρονοδιαγραμμάτων των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών για την κατασκευή του έργου, δεν φαίνεται εφικτή η ολοκλήρωσή του ούτε εντός του 2022, γι΄ αυτό δίνει το περιθώριο επανεξέτασης στο επόμενο ΔΠΑ από τον Διαχειριστή και αιτιολόγησης τυχόν καθυστέρησης.

Μάλιστα, η ΡΑΕ «τραβάει το αυτί» του Διαχειριστή και για παραλήψεις και του ζητάει από το επόμενο ΔΠΑ και εφεξής, να αποτυπώνει την ικανότητα διακίνησης ισχύος από μονάδες ΑΠΕ ανά τεχνολογία που δύναται να επιφέρει διακριτά η υλοποίηση διασύνδεσης της Κρήτης ανά φάση, στοιχείο που υπήρχε στο εγκριθέν ΔΠΑ περιόδου 2018-2027, αλλά αφαιρέθηκε αναίτια από το υπό έγκριση ΔΠΑ 2019-2028. 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165505/h-rae-proteinei-epispeysh-ths-diasyndeshs-ton-kykladon

6/4/2020
Τη Δευτέρα η πρωτοφανής διάσκεψη όλων των μεγάλων παραγωγών πετρελαίου - Ποια είναι τα κίνητρα της κάθε πλευράς
 
04 04 2020 | 13:12
Η πιο ενδιαφέρουσα και πολυαναμενόμενη πετρελαϊκή διάσκεψη των τελευταίων ετών πρόκειται να λάβει χώρα τη Δευτέρα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Τραμπ, θα επιχειρήσει να έρθει σε κάποιο συμβιβασμό με τη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία και τους δικούς του παραγωγούς προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή και να στηριχθεί η τιμή του αργού.
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ίδιος, ο στόχος του είναι μια μείωση τουλάχιστον 10 εκατ. βαρελιών ανά ημέρα εκ μέρους της Ρωσίας και της Σ. Αραβίας, αλλά οι μεταβλητές είναι πάρα πολλές και οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας λίαν αμφισβητούμενες.
Καταρχήν, ο Τραμπ συναντήθηκε την Παρασκευή με τις διοικήσεις των μεγάλων αμερικανικών πετρελαϊκών και συζητήθηκαν διάφορα θέματα, όπως η πιθανότητα διακοπής της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού υπό το φόβο της εξάπλωσης του κορωνοϊού με αντάλλαγμα κρατική στήριξη προς τον κλάδο.
Στόχος του είναι να πείσει αφενός τους μεγάλους αμερικανικούς παίκτες και αφετέρου τους μικρομεσαίους για τη σκοπιμότητα επίτευξης μιας συμφωνίας με τη Ρωσία και τη Σ. Αραβία. Βασικό επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι η μείωση της παραγωγής είναι ούτως η άλλως αναγκαστική για τις ΗΠΑ, αφού πλέον έχει αρχίσει να υπάρχει ζήτημα με την αποθήκευσή του.
Το πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι ότι οι Σαουδάραβες και οι Ρώσοι το γνωρίζουν ήδη αυτό, οπότε δεν νιώθουν καμία προφανή πίεση για να συμφωνήσουν αμέσως σε περιορισμό της παραγωγής. Μπορούν κάλλιστα να αφήσουν να περάσει περισσότερος χρόνος, αφού ήδη η μείωση των γεωτρήσεων και οι χρεοκοπίες στις ΗΠΑ έχουν πάρει μπρος και λειτουργούν προς όφελος των άλλων παραγωγών. 
Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι έτσι κι αλλιώς μια διεθνής συμφωνία περιορισμού της παραγωγής βαίνει ενάντια στο ίδιο το "είναι" των Αμερικανών παραγωγών που έχουν συνηθίσει να λειτουργούν στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Επίσης, οι παραγωγοί αυτοί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο μπλοκ, αφού έχουν διαφορετικά συμφέροντα και αυτή τη στιγμή ορισμένοι εξ αυτών θα θέλουν να επωφεληθούν από τη δεινή θέση κάποιων άλλων και να αποκτήσουν πιθανώς μεγαλύτερο μερίδιο και περιουσιακά στοιχεία έναντι χαμηλής τιμής.
Όσον αφορά τη Σ. Αραβία, σε περίπτωση συμφωνίας θα δεχτεί μια μείωση γύρω στα 2,5-3 εκατ. βαρέλια, άρα απλά θα επιστρέψει στα φυσιολογικά της επίπεδα, δεδομένου του ότι το Μάρτιο αποφάσισε να αυξήσει στο έπακρο τις ποσότητές της. Η χώρα έχει διαμηνύσει ότι είναι πρόθυμη να προβεί σε μείωση αρκεί να είναι συλλογική και να περιλαμβάνει τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.
Η εικόνα στη Ρωσία είναι λίγο πιο περίπλοκη, καθώς καλείται σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να μειώσει την παραγωγή της κατά 1,5 εκατ. βαρέλια. Οι πετρελαϊκές της εμφανίζονται θετικές σε κάποιο περιορισμό, αλλά ως γνωστόν το Κρεμλίνο λαμβάνει υπόψη πολύ ευρύτερες ισορροπίες όταν λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις. Επίσης, ισχύει το ίδιο επιχείρημα όπως για το Ριάντ, ότι δηλαδή ίσως είναι νωρίς ακόμα και τους συμφέρει να αφήσουν την αμερικανική παραγωγή να διαβρώνεται για λίγο ακόμα.
Τέλος, υπάρχει η ανησυχία ότι ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία κανείς δεν ξέρει πόσο θα αυξηθεί η τιμή δεδομένου του ότι η υπερπροσφορά σήμερα βρίσκεται κοντά στα 20 εκατ. βαρέλια και ακόμα και αν αφαιρέσεις 10 απομένουν άλλα 10, δηλαδή μια τεράστια ποσότητα. Όπως επισήμανε το Oil Price, σε περίπτωση που η τιμή δεν αντιδράσει έντονα σε μια συμφωνία, αυτό μπορεί να δημιουργήσει έντονο φόβο στην αγορά και να οδηγήσει σε νέα πτώση σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.
Υπάρχει, πάντως, κάτι ειρωνικό σε όλα αυτά: Όπως επισήμανε η New York Times, οι ΗΠΑ προσπάθησαν επί δεκαετίες και κατάφεραν να απεξαρτηθούν από τις εισαγωγές ξένου πετρελαίου και σήμερα καταλήγουν να εξαρτώνται και πάλι με άλλο τρόπο από τους ξένους παραγωγούς.
 

TAGS 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ti-deytera-i-protofanis-diaskepsi-olon-ton-megalon-paragogon-petrelaioy-poia-einai-ta-kinitra

5/4/2020
ΟΠΕΚ και Σύμμαχοι Συζητούν για Μείωση της Παγκόσμιας Παραγωγής Πετρελαίου Κατά 10%

 

ΟΠΕΚ και Σύμμαχοι Συζητούν για Μείωση της Παγκόσμιας Παραγωγής Πετρελαίου Κατά 10%
 energia.gr
 Παρ, 3 Απριλίου 2020 - 15:31

Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του εργάζονται σε μια συμφωνία για μια άνευ προηγουμένου μείωση της παραγωγής ίσης με περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, δήλωσε σήμερα πηγή του ΟΠΕΚ αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τα πετρελαϊκά κράτη να ανακόψουν την βουτιά της τιμής του πετρελαίου που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ και των συμμάχων του, όπως η Ρωσία, έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 6 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν τα ποσοστά των μειώσεων.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 20 δολάρια το βαρέλι από τα 65 δολάρια στις αρχές του έτους καθώς πάνω από 3 δισεκ. άνθρωποι τελούν υπό καθεστώς περιορισμού λόγω του κορονοϊού, μειώνοντας την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου κατά έως και ένα τρίτο ή 30 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι είχε μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ότι αναμένει πως θα μειώσουν την παραγωγή κατά10-15 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν προχώρησε σε παραχωρήσεις προς τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, όπως το να συμφωνήσει σε μείωση της εγχώριας αμερικανικής παραγωγής -μια κίνηση που απαγορεύεται από την αμερικανική νομοθεσία κατά του μονοπωλίου. Κάποιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η αμερικανική παραγωγή οδεύει προς απότομη μείωση ούτως ή άλλως λόγω των χαμηλών τιμών.

«Οι ΗΠΑ χρειάζεται να συνεισφέρουν με το σχιστολιθικό πετρέλαιο», δήλωσε πηγή του ΟΠΕΚ. Η Ρωσία ανέκαθεν εξέφραζε την απογοήτευσή της που οι κοινές μειώσεις με τον ΟΠΕΚ απλά προσέφεραν στήριξη στους παραγωγούς αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου.

Άλλη πηγή του ΟΠΕΚ είπε ότι η όποια μείωση άνω των 10 εκατ. βαρελιών την ημέρα θα πρέπει να περιλαμβάνει και παραγωγούς εκτός του ΟΠΕΚ+, της συμμαχίας που περιλαμβάνει μέλη του ΟΠΕΚ καθώς και άλλους παραγωγούς όπως η Ρωσία, αλλά εξαιρεί πετρελαϊκά κράτη όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Νορβηγία και η Βραζιλία.

Η δεύτερη πηγή πρόσθεσε ότι η συμμαχία ΟΠΕΚ+ θα παρακολουθήσει την έκβαση της συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και των πετρελαϊκών εταιριών αργότερα σήμερα και ότι το τελικό ύψος των μειώσεων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή όλων των παραγωγών πετρελαίου.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165470/opek-kai-symmahoi-syzhtoyn-gia-meiosh-ths-pagkosmias-paragoghs-petrelaioy-kata-10

Οι τιμές πετρελαίου ανέκαμψαν από τα χαμηλά επίπεδα των 20 δολαρίων το βαρέλι αυτή την εβδομάδα, με το μπρεντ να κινείται κοντά στα 33 δολάρια το βαρέλι σήμερα, αν και η τιμή του παραμένει περίπου η μισή από το επίπεδο των 66 δολαρίων στο οποίο έκλεισε στα τέλη του 2019. 

4/4/2020
Ενεργειακή ασφάλεια στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης

 

Ακόμα μια τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Ιράν – Τουρκίας στις 31.03.2020. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Ιρανικού κράτους η έκρηξη προκλήθηκε από δολιοφθορά που προκάλεσαν Κούρδοι μαχητές στον αγωγό στα σύνορα των δύο χωρών.

Ο αγωγός που μεταφέρει  10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από το Ιράν προς την Τουρκία έχει δεχθεί και άλλες φορές στο παρελθόν επιθέσεις στο τουρκικό έδαφος.

Η πράξη αυτή καθιστά για ακόμα μια φορά έντονη την ανάγκη για την ενεργειακή ανεξαρτησία της κάθε χώρας. 

Η Τουρκία, γνωρίζοντας τα τρωτά της σημεία, έχει εξασφαλίσει την πρόσβαση σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μέσω των 4 τερματικών σταθμών στα παράλια της, δύο εκ των οποίων είναι FSRU, δηλαδή πλωτές μονάδες που αποθηκεύουν και αεριοποιούν το υγροποιημένο αέριο, διαθέτοντας εκατομμύρια κυβικά αερίου άμεσα στο ενεργειακό σύστημα της χώρας. Η Τουρκία εγκατέστησε τις μονάδες αυτές σε χρόνο dt ξεπερνώντας άμεσα κάθε εμπόδιο, στοχεύοντας στην άμεση πρόσβαση στις ανταγωνιστικές τιμές του LNG το οποίο χαρακτηρίζεται από ευελιξία αφού τα τερματικά μπορούν να εισάγουν το υγροποιημένο αέριο μέσω πλοίων μεταφοράς LNG από οποιαδήποτε χώρα και θαλάσσια διαδρομή. 

Ήδη η Τουρκική κρατική εταιρεία BOTAS προγραμματίζει να εγκαταστήσει και μια τρίτη μονάδα FSRU στον κόλπο του Σάρου, πολύ κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα. 

Το έργο αυτό θα είναι πανομοιότυπο με εκείνο που αναπτύσσεται λίγα χιλιόμετρα μακριά στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης από την εταιρεία Gastrade. Το project θα προσφέρει ασφάλεια εφοδιασμού, νέες πηγές και οδούς προμήθειας όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την υπόλοιπη περιοχή. 

Το FSRU Αλεξανδρούπολης αποτελεί μια νέα ενεργειακή πύλη για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει χαρακτηρισθεί σαν έργο «Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI)» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού συμβάλλει καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έργο-κλειδί για την ανάπτυξη ενός κόμβου συναλλαγών φυσικού αερίου στην περιοχή (gas trading hub). 

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα και η ΔΕΠΑ εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο εμβληματικό για την περιοχή έργο ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δεσμευτική φάση του market test κατά την οποία το 50% της δυναμικότητας του έργου πουλήθηκε για 15 χρόνια σε πελάτες και προμηθευτές. Η εμπορική λειτουργία του έργου αναμένεται το 2022 σηματοδοτώντας μια νέα ενεργειακή εποχή για την Ελλάδα.  

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/energeiaki-asfaleia-stin-ellada-kai-ta-valkania-meso-toy-fsru-alexandroypolis

 

 

 

3/4/2020
Ερχεται ιστορικών διαστάσεων διακοπή παραγωγής πετρελαίου
 
01 04 2020 | 08:32
Η πετρελαϊκή αγορά είχε κάποτε εστιάσει στο πώς ο OPEC θα τροποποιούσε την προσφορά σε μικρές δόσεις για να ενισχύσει τις τιμές. Αυτή η ανησυχία ξαφνικά φαίνεται γραφική: το μέγεθος της παγκόσμιας πτώσης της κατανάλωσης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού μπορεί να ισοδυναμεί με ολόκληρη την παραγωγή του καρτέλ.
Η Σαουδική Αραβία έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τις εξαγωγές της στο πλαίσιο του πολέμου τιμών της, όμως η κατάρρευση της ζήτησης θα αναγκάσει άλλους παραγωγούς εντός και εκτός των 13 μελών του OPEC να μην εξορύξουν ζημιογόνες προμήθειες.
Η ζήτηση είναι πλέον χαμηλότερη έως 25%, ή περίπου 25 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Κοντά δηλαδή σε αυτό που παράγουν κάθε μέρα οι χώρες του OPEC, ή σαν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς να είχαν σταματήσει απότομα να καταναλώνουν πετρέλαιο. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύντομα δεν θα έχουν χώρο, λένε οι αναλυτές, εκτός και αν η βιομηχανία μπορέσει να βρει τρόπο να μειώσει την παραγωγή σε κλίμακα που δεν είχε καταφέρει ποτέ στο παρελθόν να κάνει.
Την Κυριακή το βράδυ η τιμή του West Texas Intermediate, του αμερικανικού δείκτη αναφοράς, υποχώρησε κάτω από τα 20 δολάρια το βαρέλι σε χαμηλό 18 ετών, περίπου 70 σεντς λιγότερα απ’ ότι ήταν στην αρχή του έτους. Αρκετοί αναλυτές προβλέπουν μονοψήφιες τιμές στον ορίζοντα, καθώς θα γεμίζουν οι αγωγοί και οι δεξαμενές.
«Όταν προβλέπεις πλεόνασμα άνω των 20 εκατ. βαρελιών ημερησίως, σύντομα θα έχεις πρόβλημα υποδομής», ανέφερε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής ενεργειακής εταιρείας Energean, Μαθιός Ρήγας. «Με τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 20 δολάρια, θα δούμε πολλά λουκέτα».
Ενώ ορισμένοι παραγωγοί θα χρεοκοπήσουν, οι πιο ισχυροί θα αποφασίσουν αν θα λάβουν πιο δραστικά και πιθανότατα κοστοβόρα μέτρα: κλείσιμο πηγών που τώρα λειτουργούν με ζημιά, διακινδυνεύοντας να προκαλέσουν ζημιά στους ταμιευτήρες. Άλλοι δεν θα φτάσουν μέχρι εκεί, όμως μπορεί να μειώσουν την παραγωγή. Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει μακροπρόθεσμα τις συμβατικές πετρελαιοπηγές, επιτρέποντας την ανάκαμψη της πίεσης.
Η εταιρεία συμβούλων Energy Aspects, προβλέπει πως η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα μειωθεί κατά 200.000 βαρέλια ημερησίως φέτος –πρόκειται για την πρώτη ετησιοποιημένη πτώση από το 2009- και κατά 1,8 εκατ. βαρέλια ημερησίως 2021. Και αυτό παρά τις προσδοκίες πως η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και άλλοι που μάχονται για απόκτηση μεριδίου αγοράς θα προσθέσουν περίπου 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως στην αγορά με νέα προμήθεια, δίνοντας κάποια ένδειξη του πόσο θα χρειαστεί να κόψουν την παραγωγή τους άλλες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες.
Η Goldman Sachs λέει πως θα διακοπούν έως και 900.000 βαρέλια ημερησίως, «με τον πραγματικό αριθμό να είναι πιθανότατα υψηλότερος και να αυξάνεται ώρα με την ώρα». Η πτώση θα μπορούσε να μειώσει τη δυνατότητα παραγωγής κατά 5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με την τράπεζα.
Οι απώλειες στην προμήθεια δεν θα είναι ισοκατανεμημένες. Η παραγωγή κοντά στα λιμάνια θα είναι πιο προστατευμένη από το σοκ στην τιμή, σύμφωνα με αναλυτές. Η νορβηγική Equinor υποστηρίζει μάλιστα πως το offshore project Sverdrup στη Βόρεια Θάλασσα θα υπερβεί την προγραμματισμένη παραγωγή αργότερα φέτος.
Ο Andrew Lewis, επικεφαλής έρευνας και παραγωγής της Vitol, είπε πως πολλές εταιρείες θα ήθελαν να αποφύγουν να διακόψουν τελείως την παραγωγή, όμως, ακόμα και οι μικρές περικοπές θα ήταν πολιτικές αποφάσεις που θα ενέπλεκαν πολλές χώρες που βασίζονται στα royalties ενέργειας.
«Στις αποφάσεις αυτές θα εμπλέκονται οι κυβερνήσεις», ανέφερε ο κ. Lewis. «Όταν η παραγωγή χρειαστεί να επανέλθει, όμως, δεν θα επανέλθει εν μία νυκτί.»
Ιδιαίτερα ισχυρό πλήγμα θα δεχθούν οι onshore παραγωγοί της Βόρειας Αμερικής. Η αμερικανική παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου εξαρτάται από τη συνεχή εξόρυξη χιλιάδων πηγαδιών ετησίως και αντιδρά γρήγορα στις αλλαγές τιμών. Οι παραγωγοί έχουν ήδη περικόψει τις δαπάνες φέτος κατά 30-50% και ο αριθμός των πλατφορμών εξόρυξης μειώθηκε κατά 40 σε 624 την περασμένη εβδομάδα σύμφωνα με την Baker Hughes, εταιρεία της GE.
«Στην πραγματικότητα κανένας δεν βγάζει χρήμα σε τιμή κάτω από τα 35 δολάρια το βαρέλι», σχολίασε ο Francisco Blanch της Bank of America, αναφερόμενος στους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου της Αμερικής.
Τα βαρέλια αργού άλλαζαν χέρια στο Midland του Τέξας έως και 7 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, πολύ χαμηλότερα από τον δείκτη αναφοράς. Οι operators των αγωγών ζήτησαν από τους παραγωγούς να μειώσουν της προμήθειες για να αποφύγουν το ενδεχόμενο να πλημμυρίσουν τους αγωγούς και τις δεξαμενές αποθήκευσης.  
Η εταιρεία συμβούλων Rystad Energy, ανέφερε πως στις τρέχουσες τιμές, χιλιάδες σχεδιασμένα πηγάδια θα ακυρωθούν. Η αμερικανική παραγωγή θα μπορούσε να μειωθεί κατά σχεδόν 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως στο τέλος του 2021, σύμφωνα με την Rystad, έναντι του ρεκόρ των άνω των 13 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον περασμένο μήνα.
Η παραγωγή βαρέως πετρελαίου σε χώρες όπως η Βενεζουέλα και το Μεξικό και η ασφαλτούχος άμμος του Καναδά, θα είναι επίσης ευάλωτες τώρα, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie. Ο ερευνητής τη Wood Mackenzie, Fraser McKay σημείωσε πως για να δημιουργήσουν θετική ταμειακή ροή, σχεδόν 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως της καναδικής παραγωγής πρέπει να είναι σε τιμές 25 δολαρίων ή και περισσότερο.
Στην ασφαλτούχο άμμο της Αλμπέρτα, το τοπικό σημείο αναφοράς πωλείται προς περίπου 5 δολάρια το βαρέλι και οι παραγωγοί αφαίρεσαν 4 δισ. δολάρια από τους προϋπολογισμούς της, σύμφωνα με την αναλύτρια της RS Energy Group, Morgan Kwan.
Η καναδική Suncor Energy ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα πως θα καθυστερήσει την επανέναρξη ενός project και θα μειώσει την παραγωγή σε ένα άλλο, περιορίζοντας κατά περίπου 30.000 βαρέλια ημερησίως τη προβλεπόμενη παραγωγή ασφαλτούχου άμμου φέτος.
Η κ. Kwan είπε πως και άλλοι παραγωγοί θα πρέπει να αποφασίσουν τι θα έχει μικρότερο κόστος: η παραγωγή με ζημιά ή το κλείσιμο των projects.
Ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν πως η διακοπή παραγωγής θα κάνει τις τιμές ακόμα πιο ευμετάβλητες στο μέλλον, αν δεν επιστρέψει τελικά ολόκληρη η παραγωγή.
«Η ζημιά σήμερα υποδηλώνει μικρότερη παραγωγή αύριο», σύμφωνα με τον Bjarne Schieldrop της σκανδιναβικής τράπεζας SEB, «όταν θα έχουμε αφήσει πίσω μας τον Covid-19».

(των Derek Brower και David Sheppard, Financial Times, euro2day.gr) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/erhetai-istorikon-diastaseon-diakopi-paragogis-petrelaioy

1/4/2020
Επί ξυρού ακμής η δραστηριότητα στον Πρίνο – Ανάσα από τα κυβερνητικά μέτρα αλλά αναζητούνται τρόποι μείωσης του κόστους

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Στη δίνη της διεθνούς οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός αλλά και η μεγάλη πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου βρίσκεται και το κοίτασμα του Πρίνου της Καβάλας.

Η Energean Oil & Gas που έχει δαπανήσεις δεκάδες εκατομμύρια για να κρατήσει ζωντανή την εξορυκτική και παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα μας βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, κοντά στη λήψη νέων αποφάσεων για να διατηρήσει εν ζωή το μοναδικό κοίτασμα στη χώρα μας.   

Όπως αναφέρουν πηγές, η Energean σκοπεύει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της δίνει το γεγονός ότι η εξορυκτική δραστηριότητα έχει περιληφθεί στα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Βρίσκεται στη λίστα εκείνων των ΚΑΔ που πλήττονται από την πρωτόγνωρη κρίση και προσφέρει ανάσα με μέτρα όπως την παράταση στην καταβολή οφειλών προς το δημόσιο, την έκπτωση του ΦΠΑ κ.λπ., καθώς και την προσωρινή αναστολή των συμβάσεων για ένα τμήμα των εργαζομένων.

Ωστόσο, για την ελληνική εισηγμένη στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ το βασικό στοίχημα είναι να μειώσει το λειτουργικό κόστος, αλλά και να συνεχίσει να λειτουργεί την παραγωγή καθώς τεχνικά δεν μπορεί να παύσει τη δραστηριότητα και να επανέλθει αργότερα με την επανεκκίνηση της από το ίδιο σημείο.

Η μείωση του λειτουργικού κόστους συνεπάγεται, αναφέρουν πηγές την επιβολή ενός ανώτατου ορίου στις λειτουργικές δαπάνες, όπου σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι αποδοχές των εργαζομένων.

Η μεγάλη πτώση των τιμών πετρελαίου αγγίζει το παλιό και πολυδάπανο κοίτασμα του Πρίνου, το οποίο έχει κόστος παραγωγής στα 21,5 δολάρια το βαρέλι. Το πετρέλαιο που παράγει ο Πρίνος είναι πολύ «βαρύ» κι έτσι οι τιμές με τις οποίες πουλά η Energean στην BP είναι χαμηλότερες κατά 7 με 8 δολάρια το βαρέλι σε σχέση με την τιμή του Μπρεντ.

Ο Πρίνος ήδη παράγει λιγότερες ποσότητες. Από το 2018 οπότε και ήταν χρονιά ρεκόρ με 4.000 βαρέλια ημερησίως, το 2019 μειώθηκε στα 3.300 και το 2020 αναμένεται πιο δύσκολο, όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες. Η Energean, ως γνωστόν έχει ήδη περικόψει κατά 80 εκ. δολάρια το επενδυτικό της πρόγραμμα στο κοίτασμα του Πρίνου.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η τιμή του αργού πετρελαίου μειώθηκε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2020 από τα 66 δολάρια κάτω και από τα 25 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή σε επίπεδα που η αγορά είχε να δει από το 2003. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι διεθνώς ο κλάδος του upstream δοκιμάζεται και πολύ περισσότερο και η ελληνική δραστηριότητα, που δεν είναι άλλη από το παλιό και πολυδάπανο κοίτασμα του Πρίνου.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/epi-xyroy-akmis-i-drastiriotita-ston-prino-anasa-apo-ta-kyvernitika-metra-alla-anazitoyntai

1/4/2020
Το Υδρογόνο Ως Καύσιμο του Μέλλοντος – Η Συμβολή Επτά Επιστημόνων

 

Το Υδρογόνο Ως Καύσιμο του Μέλλοντος – Η Συμβολή Επτά Επιστημόνων
 Του Δημήτρη Αβαρλή
 Τρι, 31 Μαρτίου 2020 - 08:11

Νέες τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια. Το υδρογόνο αποτελεί μια μορφή ενέργειας που τους τελευταίους μήνες ολοένα και περισσότερο συζητιέται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Το ενδιαφέρον αποκρυσταλλώθηκε πρόσφατα στην δημιουργίας ενός νέου σχηματισμού του Global Greek Green Deal Cluster: Hydrogen Technologies and Zero Carbon Emissions, ο οποίος απαρτίζεται από Έλληνες επιστήμονες σε όλον τον κόσμο. Ειδικότερα, οι επιστήμονες που απαρτίζουν το σχηματισμό είναι οι: κ. Σοφοκλής Μακρίδης, κα. Παναγιώτα Ποιμενίδου, κ. Στέφανος Νιτοδάς, κ. Νικόλας Δημάκης, κ. Ιωάννης Ποντίκης, κ. Βασίλης Ινγκλεζάκης και ο κ. Ματθαίος Σανταμούρης με στόχο να προχωρήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον και όχι μόνο στην Ελλάδα.

Άλλωστε, όπως έχουμε επισημάνει στο energia.gr μεγάλες εταιρείες έχουν δείξει το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην τεχνολογία του υδρογόνου. Μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες υδρογόνου και χαμηλών ρύπων παγκόσμια τονίζει στο energia.gr ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας κ. Σοφοκλής Μακρίδης. «Την ομάδα των επτά επιστημόνων τη συνδέουν οι ειδικεύσεις τους και ολοκληρώνουν συμπληρωματικά λύσεις για την εκάστοτε τεχνολογία. Σε ένα σπίτι, στην βιομηχανία, στο αυτοκίνητο, στην εκπαίδευση και βέβαια στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο στα θέματα ενέργειας και του περιβάλλοντος», αναφέρει ο κ. Μακρίδης.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο, όπου το υδρογόνο θα μπορούσε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και στις μεταφορές. Το υδρογόνο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει σχεδόν όλα τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που διασχίζουν τον ειρηνικό ωκεανό. Σύμφωνα με νέα μελέτη του Διεθνούς Συμβουλίου για τις Καθαρές Μεταφορές (ICCT) το 99% των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν το 2015 θα μπορούσε να έχει τροφοδοτηθεί με υδρογόνο και κυψέλες καυσίμου. Να σημειωθεί πως το 2018, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας συμφώνησε ότι οι εκπομπές από τη ναυτιλία πρέπει να μειωθούν τουλάχιστον κατά 50% έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008. Ο Διεθνής οργανισμός τονίζει την αναγκαιότητα να δοθεί έμφαση σε νέες τεχνολογίες. ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165331/to-ydrogono-os-kaysimo-toy-mellontos-h-symvolh-epta-episthmonon

Την ίδια ώρα, η Ρωσία επιθυμεί να στραφεί στον τομέα του υδρογόνου παγκοσμίως σε μια προσπάθεια να αποτελέσει βασικό προμηθευτή για την Ιαπωνία, ο οποίος έχει φιλόδοξους στόχους για την υιοθέτηση του καυσίμου έως το 2050. Τα σχέδια της Ιαπωνίας για την ταχεία ανάπτυξη μονάδων εισαγωγής υδρογόνου φαίνεται να έχουν ωθήσει τη Ρωσία να ξεκινήσει την εκπόνηση σχεδίων για μια οικονομία υδρογόνου που θα προσανατολίζεται κυρίως στις παγκόσμιες εξαγωγές, σύμφωνα με πρόσφατες εξελίξεις στο Υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας και τις κυριότερες εταιρείες ενέργειας. Άλλωστε, δύο κολοσσοί στη Ρωσία η Gazprom και η  Rosatom ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν επενδύσεις στον κλάδο του υδρογόνου.  Η Gazprom ανακοίνωσε στις 20 Φεβρουαρίου ότι σκοπεύει να παράγει υδρογόνο από φυσικό αέριο. 

31/3/2020
Σε SIEMENS – ΤΕΡΝΑ οι Σταθμοί Μετατροπής της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής
 
Σε SIEMENS – ΤΕΡΝΑ οι Σταθμοί Μετατροπής της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής
 energia.gr
 Δευ, 30 Μαρτίου 2020 - 10:27
 
Ανάδοχος του έργου κατασκευής των Σταθμών Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, ανακηρύχθηκε η ένωση εταιρειών SIEMENS - ΤΕΡΝΑ (μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αριάδνη Interconnection, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο. Το τίμημα της σύμβασης, μετά την υποβολή βελτιωμένης προσφοράς στις 26 Μαρτίου 2020, διαμορφώθηκε
 

κοντά στα 370 εκατ. ευρώ (358,6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή των Σταθμών και τα 11,4 εκατ. ευρώ για τη συντήρησή τους). Η σύμβαση, με διάρκεια υλοποίησης 36 μηνών, θα υπογραφεί μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Όπως είναι γνωστό η διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη, την προμήθεια και την εγκατάσταση δύο Σταθμών Μετατροπής και ενός Υποσταθμού για την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος Κρήτης - Αττικής ξεκίνησε στις 24 Μαΐου 2019. Την 1η Νοεμβρίου 2019 υπεβλήθησαν δεσμευτικές προσφορές από τις κοινοπραξίες GENARI - MYTILINEOS και SIEMENS - TEΡNA. Η τεχνική αξιολόγηση, όπως τονίζει ο ΑΔΜΗΕ, ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου 2020 κρίνοντας ως αποδεκτή την προσφορά της κοινοπραξίας SIEMENS - TEΡNA, αφού συνυπολογίστηκαν όλες οι επιμέρους παράμετροι της διασύνδεσης.

Ο πρόεδρος της «Αριάδνη Interconnection» και πρόεδρος και CEO του μητρικού ομίλου ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, δήλωσε σχετικά: «Σε πείσμα της κρίσης που διανύουμε, η διαγωνιστική διαδικασία για το ιστορικό έργο ύψους 1 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα. Ο ΑΔΜΗΕ θα υπερασπιστεί με όλες του τις δυνάμεις την έγκαιρη υλοποίησή του, ώστε το 2023 η Κρήτη να ηλεκτροδοτείται με ασφάλεια και αξιοπιστία από το ηπειρωτικό σύστημα. Εκτός από τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής για όλους τους καταναλωτές της χώρας, μέσω της μείωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση του αιολικού και φωτοβολταϊκού δυναμικού του νησιού με όρους βιώσιμης ανάπτυξης». 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165290/se-siemens-terna-oi-stathmoi-metatrophs-ths-hlektrikhs-diasyndeshs-krhths-attikhs

30/3/2020
Ένεση ρευστότητας από τη ΔΕΠΑ στην ενεργειακή αγορά με τη διανομή των αναδρομικών της BOTAS – Είναι θέμα ημερών

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Σε μία δύσκολη περίοδο για την αγορά ενέργειας και ιδίως των ηλεκτροπαραγωγών εξαιτίας του lockdown που επιβλήθηκε στην κατανάλωση ελέω κορωνοϊού, η ΔΕΠΑ ανοίγει το πουγκί… και επιστρέφει τα χρήματα που πλήρωσαν πελάτες της ως αποτέλεσμα της μετακύλισης του κόστους που επιβαρύνθηκε από προηγούμενη σε βάρος της δικαστική απόφαση στη διένεξη που είχε με τη BOTAS.

Οι εξελίξεις έτρεξαν και το διεθνές διαιτητικό δικαστήριο της Στοκχόλμης δικαίωσε τη ΔΕΠΑ έναντι της τουρκικής εταιρίας φυσικού αερίου και στις 5 Μαρτίου η BOTAS κατέβαλε στην ελληνική επιχείρηση το σύνολο των αναδρομικών χρεώσεων που επιδίκασε το ICC.

Η ΔΕΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες,  έχει ολοκληρώσει την προεργασία και την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμη να αρχίσει να καταβάλει στους πελάτες της τα ποσά που τους αναλογούν από τα 230 εκατ. που εισέπραξε από την τουρκική εταιρία.

Το σημαντικότερο μέρος του ποσού θα επιστραφεί στους πελάτες με τους οποίους έχει σύμβαση η ΔΕΠΑ, και ήταν εκείνοι που κλήθηκαν να πληρώσουν τα 180 εκ. ευρώ, τα οποία είχε καταβάλει η εταιρία στην BOTAS με βάση την προηγούμενη αρνητική δικαστική απόφαση.

Στα ταμεία της εταιρίας θα μείνουν, παρόλα αυτά, σημαντικά κεφάλαια καθώς κάποιοι από τους πελάτες της ΔΕΠΑ δεν είχαν δεχθεί τον επιμερισμό και είχαν προχωρήσει σε διαιτησίες, διακανονισμούς κ.λπ.

Τα ποσά που θα μείνουν στα ταμεία της ΔΕΠΑ της είναι ιδιαίτερα χρήσιμα καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει να πληρώσει για το 2019 ρήτρες take or pay, τόσο στην ίδια τη BOTAS όσο βεβαίως και στη Gazprom. Με τους Ρώσους υφίσταται σύμβαση που προβλέπει το πέναλτι που πρέπει να πληρώσει η δημόσια επιχείρηση αερίου στην περίπτωση μη απορρόφησης των συμφωνηθέντων ποσοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΠΑ θα πληρώσει στην τουρκική εταιρία περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ καθώς η απορρόφηση αερίου τους τελευταίους μήνες του 2019 (Νοέμβριος και Δεκέμβριος) δεν πήγε καθόλου καλά.

Με τη Gazprom δεν έχουν καθοριστεί ακόμα τα ποσά. Η ΔΕΠΑ έχει εντατικές συζητήσεις με τους Ρώσους για να υπάρξει μια ευνοϊκή ρύθμιση όσον αφορά την εφαρμογή για το 2019 της ρήτρας take or pay. Το 2019 η ΔΕΠΑ απορρόφησε περίπου 500 εκατ. κυβικά μέτρα λιγότερο αέριο από την υποχρέωση που είχε.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/enesi-reystotitas-apo-ti-depa-stin-energeiaki-agora-me-ti-dianomi-ton-anadromikon-tis-botas

Εκτιμάται ότι στις διαπραγματεύσεις με τους Ρώσους θα καταστεί εφικτό να πληρώσει πράγματι η ΔΕΠΑ κάποιες ποσότητες (όσο το δυνατόν μικρότερες) και οι υπόλοιπες να μεταφερθούν ως υποχρέωση απορρόφησης σε επόμενα έτη. 

27/3/2020
ΔΕΔΑ: Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση καταναλωτών και συνεργατών - Επικαιροποίηση των μέτρων προστασίας κατά του Covid-19

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ελληνική κοινωνία, επικαιροποιεί διαρκώς τα μέτρα που λαμβάνει για την προστασία της δημόσιας υγείας από την πανδημία Covid- 19 και ενισχύει τις διαδικασίες λειτουργίας της διασφαλίζοντας την παροχή του φυσικού αερίου σε όλους τους καταναλωτές.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, μετά την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των κεντρικών της γραφείων στον Πύργο Αθηνών, η ΔΕΔΑ προχωρά σε αναβάθμιση του συστήματος τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών με στόχο να μπορούν να εξυπηρετούνται από το σπίτι τους, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο που είναι απαραίτητη η ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους είτε τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης: 2162000499, 2162000401-5 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9π.μ. – 5μ.μ.) είτε ηλεκτρονικά στο email: info@deda.gr. Ειδικότερα:

Καταναλωτές:

 1. Οι πολίτες που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για σύνδεση με τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.deda.gr), να αποθηκεύσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να τη συμπληρώσουν και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: sindesi@deda.gr.  Οι εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ, οι οποίοι προσφέρουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους με τη χρήση μεθόδων τηλε-εργασίας, θα επικοινωνήσουν μαζί τους και θα τους ενημερώσουν για τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να προβούν:

 • Εάν η ιδιοκτησία του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εντός ενεργού δικτύου της ΔΕΔΑ, τότε η σύνδεση είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και από την εταιρεία θα του αποσταλούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. αίτηση σύνδεσης, δικαιολογητικά) για να προχωρήσει η διαδικασία.  Στη συνέχεια, η υποβολή της αίτησης σύμβασης, των δικαιολογητικών και της σύμβασης σύνδεσης θα γίνει ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο στο email: sindesi@deda.gr
 • Εάν η ιδιοκτησία του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εκτός ενεργού δικτύου της ΔΕΔΑ, τότε η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στην αρμόδια  Διεύθυνση της ΔΕΔΑ και ο καταναλωτής θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων του δικτύου.
 1. Οι  καταναλωτές οι οποίοι είναι ήδη συνδεδεμένοι με τα δίκτυα φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ και ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήματα που αφορούν στη σύμβασή τους , μπορούν να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά στο email: sindesi@deda.gr

Μηχανικοί, επαγγελματίες φυσικού αερίου

Επίσης, ηλεκτρονικά θα εξυπηρετούνται από τη ΔΕΔΑ οι συνεργάτες μηχανικοί και επαγγελματίες φυσικού αερίου σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες ενέργειες: 

 • Η υποβολή αιτημάτων βεβαιώσεων ύπαρξης δικτύου φυσικού αερίου, βεβαιώσεων συνδεσιμότητας, καθώς και βεβαιώσεων για τις εκσκαφές πλησίον δικτύου, θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.athanassopoulou@deda.gr
 • Τα φύλλα καύσης θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση fylla_kaysis@deda.gr

Μέσω ταχυδρομικής αποστολής στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της ΔΕΔΑ (Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα), μπορούν να γίνονται:

 • Η υποβολή μελετών για υφιστάμενες οικοδομές. Στον φάκελο, θα πρέπει να υπάρχει η σημείωση: «υπόψη κου Πατρίκιου, Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης».
 • Η υποβολή μελετών για νεόδμητες οικοδομές. Στον φάκελο, θα πρέπει να υπάρχει η σημείωση: «υπόψη κου Φωκιανού, Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης».

Επισημαίνεται ότι για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται Άμεση Επέμβαση στο Δίκτυο Διανομής, λειτουργούν σε αδιάλειπτη εικοσιτετράωρη βάση τα τηλέφωνα: 11711 για τα αστικά δίκτυα και 8001122222, 2105551666 για τα βιομηχανικά δίκτυα. 

Η ΔΕΔΑ στέκεται αρωγός στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας και επισημαίνει στους καταναλωτές και τους συνεργάτες της την ανάγκη πιστής τήρησης όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την Πολιτεία. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/deda-ilektroniki-exypiretisi-katanaloton-kai-synergaton-epikairopoiisi-ton-metron-prostasias

  

27/3/2020
Το πετρέλαιο οδεύει στα $10 το βαρέλι καθώς το lockdown λόγω κορωνοϊού εκμηδενίζει τη ζήτηση
 
27 03 2020 | 09:39
Οι τιμές του πετρελαίου έχουν καταρρεύσει κατά περισσότερο από το ήμισυ το τρέχον έτος, με το αργό τύπου West Texas Intermediate να διαμορφώνεται την Πέμπτη στα 23 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα για αγορά πετρελαίου - διότι τα χειρότερα βρίσκονται μπροστά. Η ζήτηση για βενζίνη αναμένεται να υποχωρήσει κατά 50%, ενώ η κατανάλωση κηροζίνης έχει "εξανεμιστεί” πλήρως, καθώς οι αεροπορικές πτήσεις έχουν μειωθεί κατά 87% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
Εν τω μεταξύ, κάθε νέα δυσοίωνη πρόβλεψη είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η Amrita Sen της Energy Aspects προέβλεψε αυτήν την εβδομάδα ότι η ζήτηση πετρελαίου τον Απρίλιο θα είναι μειωμένη κατά 10 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα. Ο Jim Burkhard της IHS Markit "βλέπει” το χάσμα μετά της προσφορά και της ζήτησης πετρελαίου να διευρύνεται στα 12 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Ο αναλυτής Damien Courvalin και η ομάδα του στην Goldman Sachs αναμένουν τώρα ότι η ζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο θα σημειώσει πτώση σχεδόν κατά 19 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Την κατάσταση επιδεινώνει περαιτέρω το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία μόλις ξεκίνησαν να αυξάνουν την παραγωγή τους καθώς έχουν εμπλακεί σε μια "μάχη” για τη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς τους.
Την ίδια στιγμή, οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν αρχίσει ήδη να λαμβάνουν μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, περιορίζοντας κατά περισσότερα από 40 δισ. δολάρια τους προϋπολογισμούς κεφαλαιουχικών δαπανών τους για το 2020, με πάνω από το ήμισυ της μείωσης αυτής να προέρχεται από τους παραγωγούς σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ. Η Occidental Petroleum ανακοίνωσε την Τετάρτη, για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα, ότι περικόπτει τις επενδύσεις που προγραμμάτιζε για το τρέχον έτος, μειώνοντάς τις πλέον κατά το ήμισυ, στα 2,7 δισ. δολάρια. Ενώ η Oxy θα μειώσει τις μονάδες εξόρυξής της στο κοίτασμα Permian Basin από 20 σε μόλις 4.
Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο να μειωθούν οι επενδύσεις. Οι Big Oil (σ.σ. όρος που χρησιμοποιείται για τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες του πλανήτη) θα χρειαστεί όλες να κατεβάσουν τους "διακόπτες” στις πετρελαιοπηγές τους - διότι σύντομα θα εξαντληθούν οι διαθέσιμες δεξαμενές αποθήκευσης αλλά και τα δεξαμενόπλοια όπου στοκάρουν την παραγωγή τους. "Η παραγωγή θα πρέπει να μειωθεί ή ακόμη και να ανασταλεί. Το θέμα πλέον έχει να κάνει με το πού και για πόσο”, ανέφερε ο Burkhard της IHS μέσα στην εβδομάδα.
Η επιδείνωση της κατάστασης στις ΗΠΑ πάντως μόλις ξεκίνησε, με την παραγωγή να έχει μειωθεί ήδη κατά 100.000 βαρέλια ανά ημέρα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την εταιρεία Tudor, Pickering & Holt. Την Τετάρτη το τμήμα της Federal Reserve στο Ντάλλας δημοσίευσε την έρευνά του για τις συνθήκες στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου περιλαμβάνονταν ανώνυμα σχόλια παραγόντων της πετρελαϊκής βιομηχανίας. "Πλέον περιμένουμε σχεδόν ολική διακοπή δραστηριότητας”, σημείωσε κάποιος. "Η εκτίμησή μου για την εγχώρια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν ήταν ποτέ πιο δυσοίνωση”, τόνισε κάποιος άλλος. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για "σφαγή στις περισσότερες εταιρείες”.
Το ντόμινο έχει ξεκινήσει. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν λιγότερο. Επομένως τα διυλιστήρια δεν μπορούν να πουλήσουν τα καύσιμα που παράγουν, τα οποία συσσωρεύονται στις δεξαμενές τους. Στην αγορά χονδρικής, η βενζίνη πωλείται για λιγότερο από 50 σεντς το γαλόνι. Τα διυλιστήρια χάνουν χρήμα με κάθε βαρέλι που επεξεργάζονται, ενώ το spread στα συμβόλαια βενζίνης του Κόλπου του Μεξικού έχει μειωθεί κατά 17 δολάρια ανά βαρέλι. Το αδιάθετο αργό πετρέλαιο με τη σειρά του θα συσσωρευτεί στους τερματικούς σταθμούς, όπως το Cushing της Οκλαχόμα. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 2016, η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησε κατά 1,1 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Αυτή τη φορά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περικοπή τουλάχιστον κατά 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, έως και 11,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα στο τέλος του 2021.
Βέβαια για να επέλθει η αναστολή παραγωγής θα πρέπει οι τιμές του πετρελαίου να υποχωρήσουν κάτω από το κόστος εξόρυξης. Σήμερα, τα κατώτατα αυτά όρια διαμορφώνονται περίπου στα 9 δολάρια ανά βαρέλι για τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC και στα 15 δολάρια για τις χώρες μη μέλη του OPEC. Σύμφωνα, όμως, με έκθεση του αναλυτή της Goldman Sachs, Damien Courvalin (και της ομάδας του), "ο κορεσμός του αμερικανικού αργού πιθανότατα θα οδηγήσει τις τιμές του WTI πολύ κάτω από τα 20 δολάρια το βαρέλι”.
Οι περιοχές στην ενδοχώρα, η εφοδιαστική αλυσίδα των οποίων είναι πιο σύνθετη, θα είναι οι πρώτες που θα αναστείλουν την παραγωγή τους. Οι παραγωγοί πετρελαίου από ασφαλτούχο άμμο, του Καναδά, έχουν ήδη μειώσει την παραγωγοί τους κατά 100.000 βαρέλια την ημέρα. Κι αυτό γιατί την τρέχουσα εβδομάδα η τιμή πώληση ενός βαρελιού πετρελαίου από τον δυτικό Καναδά πωλούνταν μόλις προς 7,50 δολάρια. Αντίστοιχα ένα βαρέλι σχιστολιθικού πετρελαίου από το κοίτασμα Bakken, πωλούνται μόλις προς 15 δολάρια, σύμφωνα με τον Lynn Helms του Τμήματος Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Ντακότα.
Προετοιμαστείτε λοιπόν για καταστροφή. Ο πετρελαϊκός κλάδος των ΗΠΑ βαρύνεται εξάλλου με ανεξόφλητα δάνεια ύψους 160 δισ. δολαρίων. Η συμβουλευτική εταιρεία Rystad, υπολογίζει μάλιστα ότι το τρέχον έτος στις ΗΠΑ θα χαθούν περισσότερες από 200.000 θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας.
Μήπως όμως εάν ο πρόεδρος Τραμπ κατάφερνε να πείσει τους Σαουδάραβες και τους Ρώσους να τερματίσουν τον μεταξύ τους πόλεμο τιμών, αυτό θα προσέφερε μια κάποια ανακούφιση στην αγορά; Πιθανότατα όχι, καθώς τροφοδοτούν με πρόσθετες ποσότητες πετρελαίου την αγορά (περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα), τη στιγμή που η ζήτηση έχει καταβυθιστεί λόγω του lockdown που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. "Αν μη τι άλλο, το Βασίλειο (σ.σ. Σαουδική Αραβία) θέλει να πατήσει τη Ρωσία στο ‘λαιμό’, με την Aramco όχι μόνο να πλημμυρίζει την αγορά με τεράστιες ποσότητες αλλά και να προσπαθεί ταυτόχρονα να υποκαταστήσει τους Ρώσους ως προμηθευτής των Ευρωπαίων”, αναφέρει η Amrita Sen της Energy Aspects. Οι Σαουδάραβες έκαναν το ίδιο και το 1998, όπως τονίζει, πλημμυρίζοντας τα διυλιστήρια του Κόλπου με βαρύ ακατέργαστο αργό πετρέλαιο προκειμένου να ανακόψουν την προσπάθεια της Βενεζουέλας να διευρύνει το μερίδιο αγοράς της. Η κίνησή τους αυτή είχε στείλει τότε το WTI στα 10 δολάρια το βαρέλι στα τέλη του 1998.
Το χειρότερο όλων, όμως, είναι το γεγονός ότι το κλείσιμο όλων των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην αμερικανική ενδοχώρα ενδεχομένως να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στα σχιστολιθικά κοιτάσματα και να καταστεί αδύνατη η επαναφορά της παραγωγικής δραστηριότητας στα πρότερα επίπεδα, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες κεφαλαίου τις εταιρείες. Με αποτέλεσμα, όταν επανέλθει η κανονικότητα στον πλανήτη να διαπιστώσουμε ξαφνικά ότι δεν υπάρχει αρκετό πετρέλαιο άμεσα διαθέσιμο. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία που θα προσπαθεί να ανακάμψει από την ύφεση, "καθώς η εξομάλυνση της δραστηριότητας όλο και περισσότερο θα συνοδεύεται από πληθωριστική έκρηξη λόγω του πετρελαϊκού σοκ”.

(Forbes, capital.gr) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/petrelaio-odeyei-sta-10-vareli-kathos-lockdown-logo-koronoioy-ekmidenizei-ti-zitisi

27/3/2020
Αγροτική + Ενεργειακή Πολιτική = Αγροτικά Φωτοβολταϊκά

 

Αγροτική + Ενεργειακή Πολιτική = Αγροτικά Φωτοβολταϊκά
 Του Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, τ. Προέδρου ΙΕΝΕ
 Πεμ, 26 Μαρτίου 2020 - 07:59

Οι επίγειες φωτοβολταϊκές εφαρμογές, από το 1980 που ουσιαστικά ξεκίνησαν, αναπτύχθηκαν στο αστικό περιβάλλον επί στεγών με ενσωμάτωση στο κέλυφος των κτηρίων (BIPV) και επί εδάφους σε άγονη γη. Οι αρχές αυτές ακολουθούνται και σήμερα, αποφεύγοντας τη χρήση αγροτικής γης, με τις μεγάλες Φ/Β εφαρμογές να εγκαθίστανται σε έρημο γη, με επιπλέουσες κατασκευές σε λίμνες, ή προωθείται η ιδέα της διπλής χρήσης γης (dual land use), πχ, βοσκότοπος και φωτοβολταϊκά. Οι Φ/Β εφαρμογές στην Ελλάδα άρχισαν ανορθόδοξα με το νόμο 3468/2006 δίδοντας λάθος μήνυμα, που γέννησε και την διεθνώς «καινοτόμο ιδέα» των αγροτικών φωτοβολταϊκών με όλες τις συνέπειες.

Σαν να μη μάθαμε από τα λάθη του παρελθόντος θεσπίζεται πλέον δια νόμου η χρήση αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας για να «φυτεύονται» φωτοβολταϊκά, αντί της αγροτικής παραγωγής. Φαίνεται να αποτελεί την συνισταμένη της πολιτικής των δύο αρμόδιων υπουργείων, που δείχνει και τον «υψηλό αλτρουϊσμό» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να συνδράμει το ΥΠΕΝ στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της χώρας με αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο. Έτσι, ο αγροτικός τομέας εισέρχεται στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, ενάντια στην αγροτική παραγωγή.

Θα μπορούσε όμως το υπουργείο να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα για όλους τους αγρότες με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών επί στεγών και υπόστεγων, των οικιακών φωτοβολταϊκών, αντί της χρήσης αγροτικής γης, χωρίς επέκταση δικτύων και νέους υποσταθμούς. Αυτό θα συμβάλλει και στην επερχόμενη ηλεκτροκίνηση που θα εισέλθει και στον αγροτικό τομέα.

Ένα ευρύ πεδίο ενεργειακών εφαρμογών κατά προτεραιότητα, όπου απαιτείται η συνεργασία των δύο υπουργείων, είναι η αξιοποίηση της αγροτικής και δασικής βιομάζας και των απόβλητων κτηνοτροφικών μονάδων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ή και συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ως και την παραγωγή βιομάζας για βιοκαύσιμα στις μεταφορές, εξασφαλίζοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτός ο τομέας πάσχει στην Ελλάδα και οι εφαρμογές αδικαιολόγητα χαμηλές, όπως και η ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων. Επίσης, τα αρδευτικά έργα πρέπει να μελετώνται ως έργα πολλαπλού σκοπού και να αξιοποιείται το υδροδυναμικό με υδροηλεκτρική εκμετάλλευση αντί να κατασκευάζονται δαπανηροί καταστροφείς ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ έχει ένα πολύ σοβαρό και δύσκολο έργο. Πρέπει να ανταποκριθεί στην εφαρμογή του ΕΣΕΚ και να επιτύχει τους υψηλούς στόχους για το 2030, με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για έναν ανταγωνιστικό ενεργειακό τομέα. Η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών εφαρμογών, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία και τις τάσεις, θα γίνει με την διεσπαρμένη παραγωγή στο αστικό/δομημένο περιβάλλον με μικρές Φ/Β μονάδες και κυρίως με τις μεγάλες Φ/Β μονάδες (utility-scale >100MW) με την οικονομία κλίμακας επί εδάφους. Για αυτές τις μεγάλες Φ/Β μονάδες με τις εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους, χρειάζεται η άμεση χωροθέτησή τους σε άγονες περιοχές, μακράν αγροτικής γης για να γίνουν οι επενδύσεις. Η εισαγωγή των μηχανισμών PPA (power purchase agreement) θα προσελκύσει τους επενδυτές και θα φέρει την ενέργεια των φωτοβολταϊκών στην αγορά με ανταγωνιστικό κόστος προς όφελος των καταναλωτών.

Η χωροθέτηση των αιολικών και Φ/Β εφαρμογών για την κάλυψη των στόχων του 2030 και πέραν τούτων προς το 2050 για έναν καθαρό ηλεκτρικό τομέα και επιπρόσθετα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου, επείγει και πρέπει να γίνει σύντομα για να αποτελέσει την αποφασιστική αφετηρία στις επενδύσεις χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, για την επίτευξη των στόχων με έναν ανταγωνιστικό ηλεκτρικό τομέα.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165189/agrotikh-energeiakh-politikh-agrotika-fotovoltaika

Είναι ανάγκη να αφήσουμε πίσω τα σφάλματα του παρελθόντος και να στοχεύσουμε στο μέλλον αξιοποιώντας και την πολύτιμη διεθνή εμπειρία, γιατί οι στόχοι και οι καινοτόμες τεχνολογίες αποτελούν και μια ευκαιρία για τη χώρα να ανταποκριθεί στον διεθνή ανταγωνισμό. 

26/3/2020
Το παρασκήνιο για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας – Η συμμαχία Motor Oil και ΔΕΗ, τα επόμενα ζευγάρια, οι εκπλήξεις και το χρονοδιάγραμμα

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Δύο εκπλήξεις έκρυβε η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η πρώτη, είχε προδιαγραφεί, και ήταν η επιστροφή της Shell στην ελληνική ενεργειακή σκηνή και μάλιστα στην αγορά αερίου από την οποία αποχώρησε μόλις τον Ιούλιο του 2018 πουλώντας στη ΔΕΠΑ τη συμμετοχή της (49%) στην ΕΠΑ Αττικής και στην ΕΔΑ Αττικής.

Από το συνολικό τίμημα των 150 εκατ. ευρώ που έλαβε, τα 39 εκατ. ευρώ αφορούσαν το 49% της ΕΠΑ Αττικής και τα 111 εκατ. ευρώ το 49% της ΕΔΑ Αττικής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον της Shell αφορά κυρίως τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια της ΔΕΠΑ με Gazprom, Sonatrach και Βotas, στο πλαίσιο εμπλοκής της στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

ΔΕΗ και Motor Oil

Η δεύτερη έκπληξη, η οποία κρατιόταν καλά κρυμμένη, ήταν η συμμετοχή της ΔΕΗ και μάλιστα σε κοινό σχήμα με τη Motor Oil.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταλυτικό ρόλο για την απόφαση σύστασης της κοινοπραξίας, στην οποία η δημόσια επιχείρηση θα έχει μειοψηφικό πακέτο μετοχών της τάξης του 30%, ήταν τα γεγονότα προ τριών μηνών με την ετήσια δέσμευση slots στη Ρεβυθούσα. Ο αποκλεισμός τόσο της ΔΕΗ όσο και της Motor Oil από τον ετήσιο προγραμματισμό που έκανε ο ΔΕΣΦΑ με βάση τον υφιστάμενο κώδικα, έδωσε κοινό πεδίο συνεννόησης στις δύο εταιρίες και δημιούργησε προϋποθέσεις συνεργασίας.

Οι δύο ενεργειακοί όμιλοι επιθυμούν εντονότερη δραστηριοποίηση στην αγορά του φυσικού αερίου τόσο επειδή θα είναι το μεταβατικό καύσιμο μέχρι την πλήρη απανθρακοποίηση όσο βεβαίως και επειδή πρέπει να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η ΔΕΗ, όπως αναφέρουν πηγές, μετά και την υπόθεση της Ρεβυθούσας, αποφάσισε να μη μείνει θεατής των εξελίξεων κι έτσι συμμετείχε στο market test του FSRU Αλεξανδρούπολης που λήγει σήμερα, κλείνοντας capacity. Επιδίωξη της είναι η πρόσβαση σε LNG. Και τώρα προχωράει και στη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ώστε, έαν όλα πάνε καλά, να αποκτήσει προνομιακή πρόσβαση και στο αέριο αγωγών.

Βασικό κίνητρο της ΔΕΗ είναι η συμμετοχή στη χονδρεμπορική αγορά αερίου και όχι η λιανική, (όπου άλλωστε οι πελάτες της ΕΠΑ Αττικής είναι κατά πλειοψηφία και δικοί της πελάτες στο ρεύμα). Το χαρτοφυλάκιο των 400.000 πελατών της θυγατρικής ΔΕΠΑ είναι κάτι που θέλγει τη Motor Oil, η οποία, όπως αναφέρουν πηγές, θεωρούσε ότι η ΕΠΑ Αττικής θα έπρεπε να πουληθεί χωριστά από την υπόλοιπη ΔΕΠΑ.

Η δημόσια εταιρία ηλεκτρισμού σχεδιάζει τη δυναμική δραστηριοποίηση της στη χονδρική αερίου. Κι αυτό επειδή είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής και θέλει μέσω συνεργειών που θα δημιουργηθούν, να έχει ευχέρεια χειρισμών για μείωση του κόστους προμήθειας αερίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει μόνη της  στο διαγωνισμό καθώς κάτι τέτοιο θα «κόλλαγε» στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λόγω της θέσης της στη λιανική ενέργειας.

Από την άλλη η δημόσια εταιρία ηλεκτρισμού διαθέτει ένα σχετικό πλεονέκτημα λόγω της option που έχει στη ΔΕΠΑ (συνεπώς και στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και στη ΔΕΠΑ Υποδομών), option η οποία αποτιμάται σε ένα αξιόλογο ποσό.

Πηγές θέλουν τη ΔΕΗ να προσδοκά την αποζημίωση της από τη ΔΕΠΑ Υποδομών – η option αφορά στο 30% της ΔΕΠΑ - και με τα έσοδα αυτά να συνεισφέρει οικονομικά στη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας.  

Άλλες συμμαχίες

Πέρα, όμως, από αυτό το δίδυμο, ένα άλλο ταίρι το οποίο αναμενόταν να συμμετάσχει, αν και μετά από διαβουλεύσεις εβδομάδων είναι των Ελληνικών Πετρελαίων και της Edison.

Οι δύο εταιρίες δεν κατήλθαν στον διαγωνισμό με την κοινή τους εταιρία στην ελληνική αγορά, την Elpedison. Προφανώς, εκκρεμούν ακόμη αποφάσεις για τον τρόπο δράσης των δύο μετόχων στην περίπτωση που αποκτήσουν τη ΔΕΠΑ, το πιθανότερο σενάριο ωστόσο είναι να δημιουργήσουν μια νέα κοινή εταιρεία με άγνωστο το ποιά θα είναι τα ποσοστά του καθενός.

Ανοικτό είναι επίσης και το ενδεχόμενο συμμαχιών τόσο μεταξύ των εταιριών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη μη δεσμευτική φάση του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ όσο και ανάμεσα σε υποψήφιους που εμφανίστηκαν χθες και τρίτους παίκτες.

Τα δύο ζευγάρια όπως φυσικά και οι παίκτες του βεληνεκούς που κατήλθαν μόνοι τους στο διαγωνισμό καταδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον και τη διάθεση για την επενδυτική μάχη της διεκδίκησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Με καθυστέρηση η επόμενη φάση

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι οι ακραίες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον πλανήτη και τη χώρα μας από την επέλαση του κορωνοϊού είναι ίσως πιθανό να πάνε προς τα πίσω και τις όλες διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων από το ΤΑΙΠΕΔ.

Ήδη μέχρι τις 24 Απριλίου όσοι συμμετέχοντες έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους θα πρέπει επίσης να τα ταχυδρομήσουν. Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση τους, θα έχει εκ των πραγμάτων κάποια καθυστέρηση. Ο χρόνος δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί και θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/paraskinio-gia-ti-depa-emporias-i-symmahia-motor-oil-kai-dei-ta-epomena-zeygaria-oi-ekplixeis

 

 

24/3/2020
Οι μνηστήρες για το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας – Ποιοι όμιλοι αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Πέντε ελληνικά και δύο διεθνή επενδυτικά σχήματα αναμένεται να κατέλθουν στον διαγωνισμό για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, σήμερα στις πέντε το απόγευμα είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τους υποψήφιους εξαιτίας του κορονοϊού να έχουν και τη δυνατότητα αποστολής της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και ηλεκτρονικά μέσω email. Σημειώνεται, όμως, ότι έχουν περιθώριο μέχρι τις 24 Απριλίου να αποστείλουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Γεγονός που δείχνει ότι η αξιολόγηση των προτάσεων στην καλύτερη των περιπτώσεων θα εκκινήσει από τις 25 Απριλίου.

Όπως αναφέρουν πηγές, μη δεσμευτικές προτάσεις αναμένεται να καταθέσουν πέντε ελληνικοί όμιλοι, και πρόκειται κυρίως για εταιρίες που διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά ενέργειας. Είναι οι MytilineosΓΕΚ ΤΕΡΝΑMotor OilΕλληνικά Πετρέλαια και όμιλος Κοπελούζου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα Ελληνικά Πετρέλαια, εκτός απροόπτου θα κατέβουν σε κοινοπραξία με την Edison, κατά πάσα πιθανότητα μέσω της Elpedison. Ο όμιλος Κοπελούζου, επίσης, πιθανόν να συμμετάσχει, εάν λυθούν πρακτικά θέματα, μαζί με την τσεχική KKGG του Κάρελ Κόμαρεκ.

Από ξένες εταιρίες ενδιαφέρον αναμένεται να εκδηλώσει η Shell. Αν και πριν από δύο χρόνια πούλησε τις συμμετοχές της στις θυγατρικές της ΔΕΠΑ εταιρίες παροχής και διανομής αερίου, εντούτοις η Shell επανεμφανίζεται.

Η ολλανδική Vitol είναι η δεύτερη ξένη εταιρία, η οποία φέρεται αποφασισμένη να υποβάλλει συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Η εταιρία, υπενθυμίζεται ότι μαζί με την ενεργειακή κρατική επιχείρηση της Αλγερίας, Sonatrach είχαν περάσει στην τελική φάση του διαγωνισμού για τα ΕΛ.ΠΕ, αλλά τελικά δεν είχαν υποβάλλει δεσμευτική προσφορά.

Την πιθανότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό, φέρεται επίσης να διερεύνησε η ουγγρική Met Energy Holding που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο και το trading φυσικού αερίου. Η εταιρία με έδρα την Ελβετία έχει παρουσία στις χώρες Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Σλοβακία αλλά και στην Ουκρανία, την Τουρκία και τη Σερβία.

Αντίστοιχη κίνηση, λένε οι πληροφορίες, έκανε και η Power Global από το Κατάρ.

Το ενδιαφέρον των όποιων εταιριών κατέλθουν στον διαγωνισμό επικεντρώνεται στο χαρτοφυλάκιο και τις δραστηριότητες της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έχει 409.000 πελάτες (νοικοκυριά κι επιχειρήσεις) μέσω της θυγατρικής της ΕΠΑ Αττικής, ενώ στα στοιχεία που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των επενδυτών είναι και οι συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου από ξένες εταιρίες αλλά και το μερίδιο χονδρικής.  

 

 

23/3/2020
Σε Επιφυλακή οι Ενεργειακές Εταιρείες – Σε Απόγνωση οι Πρατηριούχοι Καυσίμων

 

Σε Επιφυλακή οι Ενεργειακές Εταιρείες – Σε Απόγνωση οι Πρατηριούχοι Καυσίμων
 Του Δημήτρη Αβαρλή
 Δευ, 23 Μαρτίου 2020 - 08:34

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι ενεργειακές εταιρείες εν μέσω των καταιγιστικών εξελίξεων που καταγράφονται στη χώρα μας μετά το ξέσπασμα της επιδημίας του κορωνοϊού. Μέχρι αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το energia.gr δεν καταγράφονται προβλήματα, ωστόσο οι εταιρείες μελετούν επιχειρησιακά πλάνα που θα τα τις καταστήσουν «θωρακισμένες» για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο αντίποδα οι πρατηριούχοι καυσίμων εκπέμπουν «SOS» τονίζοντας πως ο κλάδος καταγράφει μείωση του τζίρου τουλάχιστον 60%. 

Ειδικότερα, τόσο ο ΑΔΜΗΕ, ο ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ, τα ΕΛ.ΠΕ. όσο και η ΔΕΗ αλλά και οι ιδιωτικοί πάροχοι βρίσκονται σε επιφυλακή, χωρίς όμως να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, ενώ όπου χρειάζεται εφαρμόζεται η τηλεργασία. Βέβαια, τα πλάνα των εταιρειών στηρίζονται σε ένα χρονοδιάγραμμα σε πρώτη φάση για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ωστόσο σίγουρα τους προβληματίζει και η κατάσταση που διαμορφώνεται μέρα τη μέρα και τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στέλεχος του ΑΔΜΗΕ τονίζει στο energia.gr πως υπάρχουν ειδικές ομάδες σε σχέση με την επιχειρησιακή ετοιμότητα, έτσι ώστε η επιχείρηση να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα δεδομένα αυτά όπως γίνεται κατανοητό επηρεάζουν όλους τους θεσμούς που εμπλέκονται με τον ένα ή άλλον τρόπο στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, όπως τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλάνο της ρυθμιστικής αρχής προχωράει κανονικά,  οι διαγωνισμοί για τις ΑΠΕ που είναι προγραμματισμένοι για τις 2 Απριλίου θα γίνουν κανονικά, χωρίς καμία καθυστέρηση, ενώ παρακολουθούνται στενά όλες οι εξελίξεις και η ΡΑΕ βρίσκεται σε επαφή με τους διαχειριστές.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το έτερο ζήτημα των βεβαιωμένων οφειλών προς τους παρόχους ενέργειας πηγές του ΥΠΕΝ διευκρινίζανε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο ως πρώτο μέτρο η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών τουλάχιστον για τις εταιρείες που έχουν κλείσει και κατ’ επέκταση στους εργαζόμενούς του. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης μάλιστα έκανε λόγο το περασμένο Σάββατο σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικούς σταθμούς (ΣΚΑΙ-ΑΝΤ1) για την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού εγγυοδοσίας για τις επιχειρήσεις ρεύματος, το οποίο θα παρέχει κεφάλαιο κίνησης στις εταιρείες. Πάνω σε αυτή τη βάση υπάρχουν επαφές, όπως είπε, με το υπουργείο Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EΙB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Με βάση τους υπολογισμούς του επιτελείου του ΥΠΕΝ, «μια μείωση των εισπράξεων των εταιρειών προμήθειας ρεύματος κατά 30% επί τρεις μήνες «μεταφράζεται» σε δυνητικές απώλειες 650 εκατ. ευρώ. Και καθώς η μείωση αφορά όχι μόνο στο λεγόμενο ανταγωνιστικό σκέλος, αλλά και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, επηρεάζει όχι μόνο τις ίδιες τις εταιρείες, αλλά και μια σειρά άλλων φορέων όπως τους Διαχειριστές των Δικτύων (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ), την τοπική αυτοδιοίκηση (αφού οι λογαριασμοί περιλαμβάνουν και τα δημοτικά τέλη) αλλά και τους παραγωγούς ΑΠΕ (που πληρώνονται μέσω του ΕΤΜΕΑΡ)». Επιπλέον ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε μιλώντας στους ίδιους τηλεοπτικούς σταθμούς σε σχέση με τις αποκοπές ρεύματος πως είναι σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ και τους ιδιωτικούς παρόχους, ώστε να μην «υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη».

Πάντως πηγές της ΔΕΗ ξεκαθαρίζουν ότι εάν δεν ληφθεί ένα μέτρο-ομπρέλα από την κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αποφασίσει κάτι η ΔΕΗ από μόνη της, ενώ προτρέπουν τους καταναλωτές να ρυθμίζουν τις οφειλές τους και με τα ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στα υποκαταστήματα.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/165113/se-epifylakh-oi-energeiakes-etaireies-se-apognosh-oi-prathrioyhoi-kaysimon

Τέλος, όπως γίνεται αντιληπτό οι περιορισμοί έχουν φέρει μια καθίζηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και μια συρρίκνωση της κατανάλωσης προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα οι πρατηριούχοι καυσίμων καταγράφουν 60% πτώση του τζίρου και  ζητούν  από το υπουργείο οικονομικών να ενταχθούν στα οικονομικά προγράμματα στήριξης. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στο energia.gr θα πρέπει να διευκρινιστούν αρκετά ζητήματα, όπως το εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων θέρμανσης (εργαζόμενοι στα βυτία), καθότι τελειώνει η περίοδος θέρμανσης.  

23/3/2020
Motor Oil: Αντισώματα 1,4 δισ. ευρώ στην πανδημία
Δύσκολες οι προβλέψεις για την αγορά του πετρελαίου, είπε ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Δεν προχωρά στην έκδοση ομολόγου. Ποιες και σε τι ύψος πιστωτικές γραμμές διαθέτει η εταιρία.
Motor Oil: Αντισώματα 1,4 δισ. ευρώ στην πανδημία
Δημοσιεύθηκε: 20 Μαρτίου 2020 - 08:28
 
Τη δυσκολία των προβλέψεων για την πορεία των αγορών πετρελαιοειδών εξαιτίας των ακραίων συνθηκών του κορωνοϊού και του πολέμου των τιμών Σ. Αραβίας – Ρωσίας τόνισε ο αναπληρωτής CEO της Motor OilΜΟΗ +17,29% στη διάρκειας της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές.
 
Ο Πέτρος Τζαννετάκης σημείωσε ότι η πανδημία του κορωνοϊού επηρεάζει την οικονομία, αλλά ταυτόχρονα παρατήρησε ως καλά σημάδια την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, την διαγραφή της υποχρέωσης της χώρας για επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% αλλά και της συμπερίληψης της στο πρόγραμμα QE.
Αναφερόμενος στη θέση της Motor OilΜΟΗ +17,29% μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπογράμμισε ότι η εταιρία συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητες της, ενώ χαρακτήρισε τον όμιλο «ανθεκτικό» τόσο λόγω των ανοικτών πιστωτικών γραμμών που έχουν τα διυλιστήρια όσο και λόγω της συνθετότητας τους. Όπως είπε η εταιρία διαθέτει γραμμές 1,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 580 εκατ. ευρώ αντλήθηκαν ήδη τον Δεκέμβριο, ενώ ταυτόχρονα έχει και 800 εκατ. από 970 εκατ. ευρώ εγγυήσεων που δεν είναι δεσμευμένα.
Η παραπάνω αναφορά του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου ήρθε κατόπιν της επισήμανσης του ότι η εταιρία σχεδίαζε την έκδοση ομολόγου για αναχρηματοδότηση προηγούμενων εκδόσεων, ωστόσο με αυτές τις συνθήκες στις αγορές κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συνετό. Ο ίδιος τόνισε ότι η κάλυψη των αναγκών θα γίνει με τις προαναφερόμενες πιστωτικές γραμμές.
Ο κ. Τζαννετάκης σημείωσε ακόμη αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα του ομίλου:
1. Έχει προχωρήσει η ψηφιοποίηση λειτουργιών του διυλιστηρίου.
2. Αναβαθμίστηκαν τα διυλιστήρια με τα περσινά shutdown και μπορούν να προσφέρουν νέες αξίες.
3. Ακολουθείται καταναλωτοκεντρική πολιτική με έμφαση στα προγράμματα πιστότητας των εταιριών Shell και Avin.

4. Δημιουργήθηκαν νέες επιχειρησιακές μονάδες ρεύματος και φυσικού αερίου, ενώ η εταιρία διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της και με ΑΠΕ. 

ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2013456/motor-oil-antisomata-14-dis-eyro-sthn-pandhmia.html

20/3/2020
Σενάριο για αρνητικές τιμές πετρελαίου στις ΗΠΑ λόγω του "πολέμου' Σαουδικής Αραβίας-Ρωσίας

 

Τη στιγμή που η τιμή του Brent βρίσκεται σε χαμηλά 17 ετών, η Mizuho Securities ανέφερε σε έκθεσή της ένα σενάριο όπου θα μπορούσαν να αποκτήσουν ακόμα και αρνητικό πρόσημο.


Όπως αναφέρει, με το Brent στα 25,2 δολάρια ανά βαρέλι, διεξάγεται αυτή τη στιγμή ένας πόλεμος μεταξύ των παραγωγών, ο οποίος θα επηρεάσει τη δυνατότητα των ΗΠΑ να διοχετεύσουν τις δικές τους ποσότητες και θα προκαλέσει πρόβλημα με την αποθήκευση πετρελαίου σε ορίζοντα μερικών μηνών.


Συγκεκριμένα, οι αμερικανικές εξαγωγές είναι περίπου 4 εκατ. βαρέλια ανά ημέρα και είναι άγνωστο πόσο θα μειωθούν ως αποτέλεσμα των κινήσεων της Σ. Αραβίας και της Ρωσίας.


Η εταιρεία υπολογίζει την αποθηκευτική δυνατότητα των ΗΠΑ σε 273 εκατ. βαρέλια και εκτιμά ότι θα γεμίσει μέσα σε τέσσερις μήνες. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η εμφάνιση αρνητικών τιμών είναι εξ ολοκλήρου ρεαλιστική, όπως υποστηρίζει.

 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/senario-gia-arnitikes-times-petrelaioy-stis-ipa-logo-toy-polemoy-saoydikis-aravias-rosias

 

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι οι παραγωγοί θα πληρώνουν τους καταναλωτές για το πετρέλαιο, το οποίο δεν θα έχουν τι να το κάνουν. 

19/3/2020
Ανακούφιση για τα διυλιστήρια οι χαμηλές τιμές του αργού - "Στοκάρουν" φθηνή πρώτη ύλη - Επιπλέον οφέλη αναμένουν τον Απρίλιο

 

Χρήστος Στεφάνου

Μπορεί λογιστικά, η πτώση των τιμών του πετρελαίου να έχει επίπτωση στην αποτίμηση των αποθεμάτων που τηρούν τα διυλιστήρια, ωστόσο η πτώση των τιμών μεταφράζεται σε σημαντικές ευκαιρίες για προμήθεια πρώτης ύλης σε ανταγωνιστικό κόστος και άρα για σημαντική ενίσχυση των περιθωρίων. Όπως σημείωσε πρόσφατα έκθεση της UBS, η αναταραχή στην αγορά πετρελαίου και ο πόλεμος των τιμών αποτελεί “ανακούφιση” για τον κλάδο της διύλισης. 

Συγκεκριμένα οι  αναλυτές του οίκου αναφέρονται στο γεγονός ότι η μείωση των τιμών του αργού, περιορίζει σημαντικά τα κόστη πρώτης ύλης για τον κλάδο και κατά συνέπεια επηρεάζει θετικά τα περιθώρια διύλισης. Ενδεικτικά, κατά την πρώτη εβδομάδα που η Σαουδική Αραβία πάτησε τη σκανδάλη για τον εμπορικό πόλεμο, μειώνοντας τις επίσημες τιμές της, το ελαφρύ αραβικό πετρέλαιο (Arab Light) παραδόθηκε σε διυλιστήρια της βορειοδυτικής Ευρώπης με μειωμένο κατά 8 δολάρια το βαρέλι κόστος. 

Ο κλάδος της διύλιησης αναμένεται να αποκομίσει επιπλέον οφέλη τον Απρίλιο όταν και θα υλοποιηθεί η απόφαση του Ριάντ για αύξηση της παραγωγής της Σαουδικής Αραβίας, που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την προσφορά στην αγορά. Τα μεγαλύτερα οφέλη πάντως, προορίζονται για τα σύνθετα διυλιστήρια που μπορούν να αξιοποιήσουν τα spread μεταξύ ελαφριών και βαρύτερων πετρελαίων, κάτι που ισχύει και για τους ελληνικούς ομίλους (ΕΛΠΕ, Motor Oil).

Την ίδια στιγμή πάντως που οι ευκαιρίες για προμήθεια φθηνότερων πετρελαιών λειτουργεί ευνοϊκά για τα περιθώρια του κλάδου, τα οφέλη ψαλιδίζονται εξαιτίας του περιορισμού της ζήτησης που προκαλεί η  έξαρση του κορωναϊού. Για παράδειγμα ήδη στην Ασία η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου έχει υπερκεράσει τα όποια οφέλη από την πτώση των τιμών. 

 

ΠΗΓΗhttps://energypress.gr/news/anakoyfisi-gia-ta-diylistiria-oi-hamiles-times-toy-argoy-stokaroyn-fthini-proti-yli-epipleon

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, κατά το πρώτο δίμηνο του έτους η ζήτηση καυσίμων κίνησης κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Ωστόσο πιέσεις έχει δεχθεί η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων, ενώ τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται υποχώρηση και στα υπόλοιπα καύσιμα εξαιτίας των περιορισμών που τέθηκαν σε ισχύ για τον κορωναϊό. Και βέβαια τα δυσοίωνα μηνύματα για την τουριστική κίνηση του καλοκαιριού, εφόσον επιβεβαιωθούν, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την εποχική κατανάλωση καυσίμων κίνησης, των αεροπορικών και των ναυτιλιακών καυσίμων.  

19/3/2020
Σκηνικό κατάρρευσης της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών με πτώση 50% στις πωλήσεις – Προβλέψεις για ζημιές στο πρώτο εξάμηνο

 

Εξαιρετικά δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών για τα οικονομικά μεγέθη τους κατά τη φετινή χρονιά.
Η πανδημία του κορωνοϊού που έχει ενεργοποιήσει τα περιοριστικά μέτρα στην αγορά και τις μετακινήσεις έχει ρίξει τις πωλήσεις των καυσίμων κίνησης. Όπως αναφέρουν στο energypress, στελέχη της εμπορίας η τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και ο Απρίλιος προβλέπονται με μειωμένη ζήτηση κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
Μέχρι στιγμής ο Μάρτιος δείχνει πτώση της βενζίνης 20% και του ντίζελ κίνησης 8%, ενώ η αυξημένη κατά 22% κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης, λόγω του κρύου, φαίνεται πως περιορίζει τις απώλειες από τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα.
Παράγοντες της αγοράς πετρελαιοειδών εκτιμούν πως το δίμηνο Απριλίου – Μαίου η αγορά θα είναι «χάλια», όπως λένε χαρακτηριστικά, βλέποντας βουτιά των πωλήσεων 50%. «Ήδη κάθε μέρα που περνάει είναι και χειρότερη για τα καύσιμα κίνησης», εξηγούν. Αν οι περιορισμοί διαρκέσουν μέχρι και τον Μάιο, τότε η κατάσταση είναι αναστρέψιμη, λέει το καλό σενάριο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στελέχη των πετρελαϊκών οι καλοκαιρινοί μήνες θα είναι από τους χειρότερους για τον τουρισμό. Κι αυτό καθώς ακόμη και με την υπόθεση πως στην Ελλάδα θα έχει φρενάρει η επέλαση του ιού κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες. Ο Ιούνιος, όπως και να χει, λένε οι ίδιες πηγές, θα είναι ένας χαμένος μήνας για τον τουρισμό.
Με αυτές τις προβλέψεις και την τρέχουσα κατάσταση ο κλάδος κάνει αρνητικές εκτιμήσεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τα οποία θα χαρακτηριστούν από ζημιές, ενώ συνολικά το 2020 θα είναι μία κακή χρονιά.
Σε αυτό συνηγορούν και οι αρνητικές επιπτώσεις από τα αποθέματα. 
19/3/2020
Αγωνία και για επηρεασμό των γεωτρήσεων στην ΑΟΖ

 

Μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται καθυστέρηση στην έναρξη των γεωτρήσεων, με τα δύο γεωτρύπανα ΤUNGSTEN EXPLORER και STENA DRILLMAX, που θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για σειρά γεωτρήσεων των Eni-Total και ExxonMobil-Qatar Petroleum στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Ωστόσο, το ρίσκο από κάποια αναβολή είναι ήδη προφανές, αφού προκύπτει καθυστέρηση στην έλευση ξένων ειδικών των εταιρειών που προετοιμάζουν τις γεωτρήσεις. Μέχρι τώρα επιλύεται με τηλεργασία. Συγκεκριμένα, ομάδα ειδικών της ExxonMobil, που ήταν προγραμματισμένο να έρθει αυτές τις μέρες στην Κύπρο για εργασίες σε σχέση με τις γεωτρήσεις της αμερικανο-καταρινής κοινοπραξίας από ΗΠΑ και Βρετανία, ανέβαλε την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή την έλευσή της στην Κύπρο μετά την ανακοίνωση των απαγορευτικών μέτρων της κυβέρνησης την Κυριακή. Ωστόσο, τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να έρθει στην Κύπρο, όπου η ExxonMobil διατηρεί το κεντρικό της επιτελείο για τις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. 
Να σημειωθεί ότι ομάδα στελεχών που εργάζεται για το πρόγραμμα γεωτρήσεων της ExxonMobil στη Λευκωσία, έχει τεθεί υπό περιορισμό αυτές τις μέρες λόγω ταξιδιών μελών της στο εξωτερικό.
 
Την  ίδια ώρα, είναι θέμα ημερών η ολοκλήρωση γεώτρησης της Energian στα ανοικτά της Χάιφα στο Ισραήλ, με το γεωτρύπανο STENA DRILLMAX, το οποίο θα παραμείνει στην περιοχή για συντήρηση και άδειες προσωπικού και στα μέσα του καλοκαιριού θα πιάσει δουλειά για τις δύο τουλάχιστον προγραμματισμένες γεωτρήσεις της ExxonMobil-Qatar Petroleum.
 
Τόσο πηγές της ExxonMobil, όσο και πηγές του υπουργείου Ενέργειας, διαβεβαιώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θέμα καθυστερήσεων και δεν επηρεάζουν την Κύπρο οι αποφάσεις του κολοσσού που ανακοινώθηκαν για σημαντική μείωση των δαπανών και των λειτουργικών εξόδων της λόγω του κορωνοϊού, αλλά και των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το γεωτρύπανο έχει ήδη «καπαρωθεί», οπότε δεν θα υπήρχε εξοικονόμηση από αναβολή των γεωτρήσεων. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι σταθερό υπό τις περιστάσεις και οι συνθήκες διακίνησης προσωπικού θα είναι το βασικό κριτήριο για τυχόν καθυστερήσεις ή όχι.
 
Καμία νέα καθυστέρηση δεν προκύπτει μέχρι τώρα και σε σχέση με τον μαραθώνιο γεωτρήσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν με το γεωτρύπανο ΤUNGSTEN EXPLORER οι Eni-Total σε λιγότερο από έξι εβδομάδες. Η γεώτρηση που πραγματοποιεί το γεωρύπανο στα ανοικτά της Βηρυτού για λογαριασμό του Λιβάνου και των Total-Novatek, προχωρά με βάση τον προγραμματισμό και βρίσκεται ήδη σχεδόν στο προγραμματισμένο τελικό βάθος. Αμέσως μετά θα μετακινηθεί για γεωτρήσεις στην Κύπρο. Ωστόσο και εδώ η πορεία του κορωνοϊού και τυχόν προβλήματα στη διακίνηση Ιταλών και Γάλλων ειδικών, αφήνουν ανοικτή την πόρτα για κάποιες καθυστερήσεις.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/agonia-kai-gia-epireasmo-ton-geotriseon-stin-aoz

(του Πέτρου Θεοχαρίδη, Φιλελεύθερος) 

18/3/2020
Σε νέα βάση θέτει τις διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες για τις ενεργειακές εκκρεμότητες το κραχ που προκαλεί ο κορονοϊός


17 03 2020 | 07:37
Σε νέες βάσεις εκτιμάται ότι θέτει τις διαπραγματεύσεις για πλειάδα ανοικτών θεματων, μεταξύ των οποίων και τα ενεργειακά, η γενικότερη “παύση” που πάτησαν και επισήμως από χθες οι Βρυξελλες ως προς την επιμονή στους δημοσιονομικούς κανόνες. 
Αν και η προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, αφορά αμιγώς την δημοσιονομική πειθαρχία, εντούτοις εκτιμάται ότι τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, η απόφαση αυτή θα αυξήσει τους βαθμούς ανοχής της ΕΕ απέναντι στα αιτήματα των χωρών-μέλη, όσον αφορά χρονοδιάγραμμα αλλά και θέματα ουσίας, όπως στα ενεργειακά.
Και ακόμη και αν οι “σκληροί” της DG Comp επιμείνουν ότι η χαλάρωση των κανόνων δεν συνεπάγεται αλλαγή των υποχρεώσεων των κρατών-μελών σε επιμέρους κεφάλαια και πάλι εκτιμάται το νέο τοπίο δημιουργεί μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων στην ελληνική πλευρά να διερευνήσει τα νέα δεδομένα. Και να διεκδικήσει, εφόσον το κρίνει εφικτό, μεγαλύτερη ευελιξία από τις Βρυξέλλες σε προτάσεις που μέχρι σήμερα συναντούσαν “τοίχο” από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, με χαρακτηριστική την υπόθεση για τους λιγνίτες, όπου η τελευταια απαιτεί κατάργηση της μονοπωλιακής θεσης της ΔΕΗ.
Εδώ και καιρό η DG Comp επιμένει ότι η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για πρόσβαση τρίτων στον λιγνίτη, την οποία συνδέει άμεσα με τον δεσμευτικό στόχο για μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ κάτω από το 50% το 2020. Δεν πείθεται ότι η κυβέρνηση θα προβεί σε ταχύτατη απολιγνιτοποίηση και με δεδομένη την αποτυχία πώλησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ από την προηγούμενη, όσο και την μονομερή κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ζητά εναλλακτικά διαρθρωτικά μέτρα για το διάστημα έως και το 2023. 
Στην τελευταία του πρόταση το ΥΠΕΝ είχε βάλει στο τραπέζι την δυνατότητα συμμετοχής και των προμηθευτών στην λιγνιτική παραγωγη της ΔΕΗ, μέσω του μεταβατικού μηχανισμού που θα λειτουργεί ως το 2023.
Σύμφωνα μάλιστα με εκείνο το πλάνο, μεθαύριο Πέμπτη 19 Μαρτίου επρόκειτο να ταξιδέψει στις Βρυξέλλες αντιπροσωπεία του υπουργείου, προκειμένου να παρουσιάσει την πρόταση από κοντά στους κοινοτικούς σε ένα νέο εκ του σύνεγγυς γύρο διαπραγματεύσεων. Επειτα από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοιό, την απόφαση της Κομσιιόν να καθιερώσει από χθες τηλεργασία για την συντριπτική πλειονότητα των υπαλλήλων της και το γενικότερο “pause” στις εργασίες της, πλην των απολύτως κρίσιμων υπηρεσιών, το θέμα προφανώς έχει παγώσει.
Το τεχνικό και το πολιτικό σκέλος
Ενα επομένως κεφάλαιο αφορά στις τεχνικές δυσκολίες των διαπραγματεύσεων, τα αναβληθέντα δηλαδή ταξίδια, τόσο της ελληνικής αντιπροσωπείας, όσο και των τεχνικών κλιμακίων που σύμφωνα με τις πληροφοριες επρόκειτο να βρεθούν στην Αθήνα προς τα τέλη του μήνα.
Ενα δεύτερο όμως κεφάλαιο, ουσίας, είναι το πολιτικό και κινείται στην λογική ότι μπροστά σε μια πρωτόγνωρη κατπασταση σαν αυτή που βιώνει ο πλανήτης, όπου η Κομισιόν χαλαρώνει τους δημοσιονομικούς κανόνες, για όσο χρειαστεί, είναι προφανές ότι θα επηρεαστούν και δευτερεύοντα θέματα, όπως τα ενεργειακά.
Η πρόταση που είχε αποστείλει αρχές του μήνα το ΥΠΕΝ στην DG Comp, άνοιγε, μέσω ενός μηχανισμού, το δρόμο και στους προμηθευτές να έχουν πρόσβαση σε ποσότητες ρεύματος από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Ηταν μια παραλλαγή εκείνης του περασμένου Δεκεμβρίου, για τη σύσταση ενός κοινοπρακτικού σχήματος (SPV) από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες της χώρας, προς τις οποίες η ΔΕΗ θα παρείχε μια ικανή ποσότητα ρεύματος από τις λιγνιτικές της μονάδες. Σχέδιο που η DG Comp είχε απορρίψει με το επιχείρημα ότι δεν εξυπηρετεί το άνοιγμα της αγοράς.
Το κατά πόσο θα γεφυρωθεί η απόσταση όταν κάποια στιγμή θα επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, είναι άγνωστο, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι η νέα κατατάση αυξάνει τους βαθμούς ευελιξίας, προκειμένου να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση.
Διακοψιμότητα
Ετερο θέμα στο οποίοι οι κοινοτικοί επίσης δεν έχουν μέχρι τώρα δείξει διάθεση να κλείσει, αφορά στην παράταση της διακοψιμότητας. Εδώ και καιρό το μήνυμα που εισέπραττε η ελληνική πλευρά ήταν ότι η Κομισιόν έχει “πακετάρει” τις ενεργειακές εκκρεμότητες της Αθήνας, ίσως επειδή περιμένει να δει κατά πόσο η τελευταία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για έναρξη του Target Model το καλοκαίρι.
Αυτός είναι και ο λόγος που εκφράζονταν η ανησυχία κατά πόσο η Κομισιόν θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες μέχρι και το καλοκαίρι μια τακτική “ροκανίζω το χρόνο”, μέσω αλληλογραφίας. Και εδώ, όπως και στο θέμα με τους λιγνίτες, θεωρείται ότι η νέα κατάσταση δημιουργεί έδαφος για μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγματεύσεων από την ελληνική πλευρά, προκειμένου να κλείσει το νωρίτερο δυνατό.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/se-nea-vasi-thetei-tis-diapragmateyseis-me-tis-vryxelles-gia-tis-energeiakes-ekkremotites-krah

17/3/2020
Κάτω από 1.000 ευρώ/m3 η τιμή των διυλιστηρίων για τη βενζίνη – Προκλήσεις κι ευκαιρίες για τους ελληνικούς πετρελαϊκούς ομίλους


17 03 2020 | 07:39
Μεγάλες αναταράξεις έχει προκαλέσει η κατρακύλα των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου με σημαντικές επιπτώσεις στα ελληνικά διυλιστήρια και την εγχώρια εμπορία πετρελαίου αλλά το κυριότερο με αδυναμία πρόβλεψης ακόμη και βραχυπρόθεσμα της κατάστασης στις αγορές.
Τα ΕΛ.ΠΕ και η Motor Oil δοκιμάζονται από την πτώση του μπρεντ στα επίπεδα των 30 δολαρίων το βαρέλι. Κάτι που φαίνεται και από τις τιμές πώλησης του προϊόντος της αμόλυβδης 95 οκτανίων προς τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών. Μετά από πολλά χρόνια αυτές έπεσαν κάτω από το 1.000 ευρώ ανά κυβικό μέτρο (συμπεριλαμβανομένων φόρων τελών και προ ΦΠΑ). Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η πτώση αυτή σε σχέση με τις τιμές της «μαύρης» Δευτέρας 9 Μαρτίου είναι άνω των 100 ευρώ. Τότε ήταν που ξέσπασε η σύγκρουση Ρωσίας – Σ. Αραβίας για τις τιμές και τα επίπεδα παραγωγής, ενώ την ίδια ώρα η πανδημία του κορωνοϊού έκοβε κάθε ζήτηση στην αγορά.
Η μείωση αναμένεται να συνεχιστεί και τα μαντάτα δεν είναι και τόσο καλά από την εγχώρια κατανάλωση, αφού αυτή κινείται πτωτικά. Οι μεταφορές περιορίζονται κάθε μέρα και με πιο έντονο ρυθμό, ενώ και η μόνη διέξοδος που έχουν τα ελληνικά διυλιστήρια οι εξαγωγές δεν φαίνεται να είναι για πάντα ανοικτή αφού η ζήτηση των καυσίμων υποχωρεί διεθνώς. Για παράδειγμα το κλείσιμο των συνόρων και η περικοπή των αεροπορικών δρομολογίων.
Παράλληλα, και σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, μία από τις αρνητικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο ενεργειακοί όμιλοι είναι και το κόστος των αποθεμάτων. Κάτι που βέβαια, μπορεί να αντισταθμιστεί ως ένα βαθμό από τις ευκαιρίες που υπάρχουν για φτηνότερη πρώτη ύλη στην παραγωγή.
Το ευτύχημα και για τους δύο ομίλους είναι πως πριν το ξέσπασμα αυτής της κρίσης είχαν προχωρήσει εγκαίρως σε μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων τους. Ιδίως τα ΕΛ.ΠΕ τα οποία είχαν υψηλό δανεισμό. Η Motor Oil ανέκαθεν ήταν πιο συντηρητική στα οικονομικά της ανοίγματα.
Πάντως, αρμόδιοι αναλυτές, συμφωνούν στο ό,τι για το άμεσο προσεχές διάστημα είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς την πορεία της αγοράς των πετρελαιοειδών διεθνώς κι οπότε τα δύο διυλιστήρια θα κινούνται με μεγάλη προσοχή στις επόμενες συναλλαγές τους.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/kato-apo-1000-eyrom3-i-timi-ton-diylistirion-gia-ti-venzini-prokliseis-ki-eykairies-gia-toys

17/3/2020
Χ. Φλουδόπουλος: Ξαναγράφονται τα σενάρια για τις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις

16 03 2020 | 09:02
Νέα δεδομένα δημιουργεί για το πρόγραμμα των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων, το ξέσπασμα του ιού του κορονοϊου και η ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού κλίματος εντός και εκτός Ελλάδος. Αν και επισήμως δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα των εν εξελίξει projects, εντούτοις πρακτικά καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη έως ανέφικτη η τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για το διαγωνισμό πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η προθεσμία για την εκδήλωση μη δεσμευτικών προσφορών είναι η 23η Μαρτίου, δηλαδή σε μία εβδομάδα από σήμερα, χωρίς κανείς να μπορεί να προδιαγράψει σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η χώρα και η οικονομία. Η εικόνα που μεταφέρουν αρμόδιες πηγές είναι ότι τα δεδομένα επανεξετάζονται καθημερινά και ότι η εβδομάδα που διανύουμε είναι κρίσιμη.

Για την περίπτωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, πάντως, εκτός από τα πιθανά πρακτικά προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, προβληματισμό δημιουργεί και το διεθνές περιβάλλον της αγοράς και η κατακόρυφη πτώση των τιμών του πετρελαίου που επηρεάζει αρνητικά τις αποτιμήσεις των εμπορικών ενεργειακών εταιρειών.

Εάν επαληθευτούν τα σενάρια ότι ο πόλεμος τιμών θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, είναι σαφές ότι η συγκυρία κάθε άλλο παρά ευνοϊκή θα είναι για το διαγωνισμό τους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι στον διαγωνισμό έχει ήδη δοθεί μία φορά παράταση (η αρχική ημερομηνία για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος ήταν στις 6 Μαρτίου) δυσκολεύει τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

 

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, ήδη τρέχει ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, όπου στη φάση της εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, έδωσαν "το παρών" εννέα εταιρείες. Ωστόσο ο διαγωνισμός επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις καθώς δύο εκ των βασικών υποψηφίων που δεν είναι funds αλλά ενεργειακές εταιρείες, προέρχονται από την Ιταλία και την Κίνα (Italgas και China Resources), δηλαδή δύο χώρες που βρίσκονται στη δίνη της πανδημίας του κορωναϊού.

Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο επικείμενες πωλήσεις ενεργειακών εταιρειών που έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν εντός του έτους: την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το γ τρίμηνο του έτους και η πώληση επιπλέον μεριδίου του ΑΔΜΗΕ. Για παράδειγμα στον ΑΔΜΗΕ, στρατηγικός επενδυτής με δικαίωμα πρώτης προτίμησης, είναι η κινεζική State Grid. Μάλιστα στα τέλη του περασμένου μήνα, ακυρώθηκε λόγω του κορωναϊού, ταξίδι του υφυπουργού Ενέργειας Γ. Θωμά στην Κίνα.

Αρνητική είναι τέλος η συγκυρία και για την αποκρατικοποίηση των ΕΛΠΕ, με τη μετοχή του ομίλου να έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στη χρηματιστηριακή δίνη των ημερών. Συγκεκριμένα η μετοχή έχει καταγράψει χαμηλό στα 4,8 ευρώ όταν στις αρχές του μήνα είχε βρεθεί στα 6,8 ευρώ ενώ το καλοκαίρι είχε ξεπεράσει τα 9,5 ευρώ.

(capital.gr) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/h-floydopoylos-xanagrafontai-ta-senaria-gia-tis-energeiakes-apokratikopoiiseis

16/3/2020
ΠΟΠΕΚ: Η πτώση της τιμής του αργού επηρεάζει μόνο το 30% της τελικής τιμής των πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα

16 03 2020 | 10:02
Η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου ανέδειξε για άλλη μία φορά την ανισόρροπη διαμόρφωση των λιανικών τιμών στις αντλίες των πρατηρίων.

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. επισημαίνει και τονίζει για πολλοστή φορά ότι ο ανταγωνισμός στα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας λειτουργεί απόλυτα.

Τα πρατήρια και όλη η αλυσίδα της αγοράς καυσίμων συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της αγοράς.

Δυστυχώς όμως, οι αυξομειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζουν μόνον το 30% της τελικής τιμής των πετρελαιοειδών προϊόντων στην Ελλάδα, γιατί το υπόλοιπο 70% είναι φόροι αλλά και διάφορες άλλες επιβαρύνσεις, που παραμένουν σταθερές και δεν επηρεάζονται καθόλου από την διαμόρφωση των διεθνών τιμών.

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. επισημαίνει ότι αν η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και δεν μειωθεί ο Ε.Φ.Κ στα πετρελαιοειδή προϊόντα, τα πρατήρια Παροχής καυσίμων και Ενέργειας θα πρέπει να μετονομαστούν σε Πρατήρια είσπραξης φόρων και παροχής καυσίμων. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/popek-i-ptosi-tis-timis-toy-argoy-epireazei-mono-30-tis-telikis-timis-ton-petrelaioeidon

16/3/2020
ΥΠΕΝ: Προς ώρας παραμένουν το χρονοδιάγραμμα για την ΔΕΠΑ Εμπορίας και ο προγραμματισμός για τις άλλες αποκρατικοποιησεις

16 03 2020 | 07:35
Δεν αλλάζει, προς ώρας τουλάχιστον, το χρονοδιάγραμμα της προσεχούς Δευτέρας 23 Μαρτίου για την εκδήλωση ενδιαφέροντος στο διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν στο “Energypress” αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Και τούτο παρότι στο ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει προβληματισμός για το αν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να είναι παραγωγική η διαδικασία και να εξασφαλίσει το μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων.

Ως σκεπτικό, η πρόθεση του ΥΠΕΝ να προχωρήσει κανονικά η διαδικασία στις 23 Μαρτίου, στηρίζεται στη λογική ότι έχει ήδη δοθεί μια παράταση, ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί δεσμευτική διαδικασία και ότι τα αιτήματα για αναβολή προέρχονται προς το παρόν από ένα μικρό αριθμό επενδυτών, με τους υπόλοιπους να μην έχουν ζητήσει κάτι παρόμοιο.

Στην πραγματικότητα το ΥΠΕΝ, όπως άλλωστε και συνολικά η κυβέρνηση, κρίνουν ότι δεν είναι σκόπιμο να αρχίσουν να ανακοινώνουν παρατάσεις και αναβολές σε διαγωνισμούς, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα ενισχύσουν την εικόνα ότι η οικονομική δραστηριότητα φρενάρει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ευρύτερο κλίμα σε μια ούτως ή άλλως εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία. Ακριβώς επειδή οι δύο επόμενες εβδομάδες είναι εξαιρετικά κρίσιμες, η κυβέρνηση θεωρεί πως σε αυτή τουλάχιστον την φάση, οι οποιεσδήποτε αναβολές έργων, διαδικασιών και διαγωνισμών, μόνο αρνητικά μπορεί να λειτουργήσουν στην ούτως ή άλλως κακή ψυχολογία της αγοράς.

Επιλέγει επομένως να αφήσει τα πράγματα ως έχουν και να τα επαναξιολογεί ημέρα με την ημέρα, διατηρώντας όσο μπορεί αμετάβλητα τα χρονοδιαγράμματα, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τον ευαίσθητο τομέα των αποκρατικοποιήσεων και δη των ενεργειακών, οι οποίες είναι και το φετινό βαρύ πυροβολικό.

Στην περίπτωση επομένως της ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την οποία η κυβέρνηση θεωρεί ότι κάποιοι αναζητούν ευκαιρία προκειμένου αυτή να παραταθεί για μήνες, σε αυτή την τουλάχιστον την φάση, η προθεσμία της 23ης Μαρτίου, προς ώρας, δεν αλλάζει.

Τούτο δεν σημαίνει ότι οι ραγδαίες εξελίξεις με τον κορονοιό δεν συσσωρεύουν σύννεφα πάνω από την υπόθεση των αποκρατικοποιήσεων. Σε μια συγκυρία όπου οι εκτιμήσεις για τον οικονομικό αντίκτυπο από τον ιό αναθεωρούνται σχεδόν καθημερινά επί τα χείρω, μετά την Ιταλία μπαίνει από σήμερα σε καραντίνα και η Ισπανία και το κλίμα διεθνώς βαραίνει ολοένα και περισσότερο, θεωρείται απίθανο όλο αυτό να αφήσει αλώβητο το φετινό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Κάποια για παράδειγμα από τα funds ή τα σχήματα που έχουν ή πρόκειται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στους διαγωνισμούς για τις τρεις πιο εμβληματικές ελληνικές αποκρατικοποιήσεις, δηλαδή αυτές για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την ΔΕΠΑ Εμπορίας και την ΔΕΠΑ Υποδομών, δεν αποκλείεται είτε να αναστείλουν κινήσεις σε αγορές με ακόμη υψηλό ρίσκο, όπως η Ελλάδα, είτε να περιορίσουν τα τιμήματα εφόσον παραμείνουν μέχρι το τέλος.

Στην περίπτωση πάντως της ΔΕΠΑ Υποδομών, τα πράγματα είναι διαφορετικά απ’ ότι με την Εμπορία. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει έξι funds και τρεις ενεργειακές εταιρείες, ωστόσο η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρις ότου να περάσει η καταιγίδα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η ώρα των δεσμευτικών προσφορών μπορεί να οριστεί για το φθινόπωρο με την προσδοκία ότι έως τότε τα πράγματα στην παγκόσμια οικονομία θα έχουν εξομαλυνθεί. Η ίδια λογική ισχύει και για τις δύο άλλες ενεργειακές αποκρατικοποιπησεις που έπονται, το 49% του ΔΕΔΔΗΕ και την περαιτέρω πώληση του ΑΔΜΗΕ. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ypen-pros-oras-paramenoyn-hronodiagramma-gia-tin-depa-emporias-kai-o-programmatismos-gia-tis

16/3/2020
Stratfor: Γιατί θα «Γυρίσει Μπούμερανγκ» ο Πόλεμος Τιμών στο Πετρέλαιο

Μετά την άρνηση της Ρωσίας, την περασμένη εβδομάδα, να αποδεχθεί την πρόταση του OPEC για μείωση της παραγωγής κατά 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως για να στηριχθούν οι πετρελαϊκές τιμές, η Saudi Aramco ανακοίνωσε στις 7 Μαρτίου πως θα μειώσει τις αποκλίσεις τιμών του Απριλίου κατά 4-6 δολάρια για την Ασία και κατά 7 δολάρια για τις ΗΠΑ

Η κίνηση αυτή έφερε τις ασιατικές αποκλίσεις από premium σε βαθύτατα discounts και η Σαουδική Αραβία άφησε να εννοηθεί πως θα υπάρξει και σημαντική αύξηση παραγωγής, την οποία πηγές της Saudi Aramco επιβεβαίωσαν σε μέσα ενημέρωσης στις 8 Μαρτίου χωρίς όμως να δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή, με τη σειρά της, προκάλεσε σοκ στις χρηματαγορές, με την τιμή του Brent να υποχωρεί στα 35 δολάρια το βαρέλι στις 9 Μαρτίου.

Η κίνηση της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου τιμών, κάτι που οι περισσότεροι παρατηρητές δεν προέβλεπαν στις 6 Μαρτίου όταν κατέρρευσαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του OPEC και την εταίρων-μη μελών του, δεδομένου ότι θα τίναζε στον αέρα το έλλειμμα του προϋπολογισμού της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και επειδή η Ρωσία, αν και δεν περιορίζεται από τις δεσμεύσεις της ομάδας OPEC+, έχει περιορισμένη προοπτική να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της το 2020.

Πήρε μια κατάσταση στην οποία η παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά είχε πληγεί από ένα σοκ στη ζήτηση (το κλείσιμο μονάδων και οι άλλες διαταράξεις που έχει προκαλέσει η επιδημία του Covid-19 έχουν μειώσει σημαντικά τη ζήτηση για πετρέλαιο) εν μέσω μιας μέτριας επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, και πρόσθεσε σε αυτήν ένα σοκ στις προμήθειες, αγνώστου αλλά δυνητικά τεράστιας ποσότητας.


Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα θα αυξάνονται πολύ ταχύτερα, αν και οι πτώσεις στις τιμές μετριάζονται κάπως βραχυπρόθεσμα από την διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου. Αλλά μια παρατεταμένη κρίση με τον Covid-19 θα μπορούσε εύκολα να πιέσει τις τιμές σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά που βρίσκονταν το 2015-2016. Μια παρατεταμένη κατάρρευση τιμών στην περιοχή των 20-30 δολαρίων, που τώρα είναι πιθανή για τουλάχιστον τους επόμενους μήνες και ίσως και περισσότερο, θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις σε άλλες αγορές.

Πέραν των ενεργειακών μετοχών, η χειρότερη επίπτωση θα είναι στα κρατικά οικονομικά πετρελαιοεξαγωγικών χωρών με λιγότερο διαφοροποιημένες οικονομίες και χαμηλά κρατικά αποθέματα. Το Ιράν και η Βενεζουέλα θα υποστούν το μεγαλύτερο πλήγμα, καθώς και οι δυο έχουν ήδη αναγκαστεί να κάνουν σημαντικές εκπτώσεις στις πωλήσεις τους προκειμένου να βρουν αγοραστές εν μέσω αμερικανικών κυρώσεων.

Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αυξήσει την παραγωγή αντανακλά πιθανότατα την ελπίδα του διαδόχου πρίγκηπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν πως αν πιέσει έντονα τη Ρωσία, θα υποκύψει και θα συμφωνήσει σε σημαντική μείωση παραγωγής. Όμως αυτός ο ολοκληρωτικός πόλεμος τιμών είναι αντιπαραγωγικός: όπως ανέφερε σε λεπτομερή ανακοίνωσή της στις 8 Μαρτίου η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft, η Ρωσία είναι απρόθυμη να μειώσει την παραγωγή διότι κατά την άποψή της ο περιορισμός της παραγωγής έχει απλώς οδηγήσει σε αύξηση προμήθειας από ανταγωνιστές.

Στους ανταγωνιστές αυτούς δεν περιλαμβάνεται μόνο το σχιστολιθικό πετρέλαιο των ΗΠΑ, αλλά και οι επενδύσεις σε υπεράκτια βαθιά ύδατα σε περιοχές όπως η Γουιάνα και η Νορβηγία, το έναυσμα για τις οποίες δόθηκε από την περίοδο των υψηλότερων τιμών το 2017-2019. Αυτή η προμήθεια που διευκολύνθηκε από τον περιορισμό του OPEC+, τώρα μόλις αρχίζει να μπαίνει σε παραγωγική λειτουργία, και τα οικονομικά των εγχειρημάτων αυτών είναι τέτοια που δεν υπόκεινται σε καθυστερήσεις για λόγους που σχετίζονται με τις τιμές, άπαξ και ξεκινήσουν.

Οι εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των Σαουδαράβων κλιμακώνονταν και χωρίς το σοκ της ζήτησης που προκάλεσε ο Covid-19, λόγω της απροθυμίας της Ρωσίας να μοιραστεί δίκαια το βάρος του περιορισμού, η οποία προκάλεσε και την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων την περασμένη εβδομάδα.

Η κίνηση της Σαουδικής Αραβίας είναι επίσης αντιπαραγωγική από την άποψη πως θα υπήρχε μεγάλη επίπτωση στην παραγωγή αμερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου πριν το τέλος του 2020 απλά και μόνο από την έλλειψη περαιτέρω περιορισμού της παραγωγής, όμως θα «έπιανε πάτο» σε υψηλότερη τιμή, ίσως στα 40 δολάρια το βαρέλι.

Η διαφορά μεταξύ των 30 δολαρίων και των 45 δολαρίων ως μέσος όρος τιμής αργού πετρελαίου είναι τεράστια σε όρους δημοσιονομικής επίπτωσης στους παραγωγούς, αλλά δεν είναι τόσο σημαντική σε όρους απώλειας όγκου που θα σημειωθεί αργότερα φέτος από τους αμερικανούς παραγωγούς.


Η οικονομία της Ρωσίας θα υποστεί μεγάλο πλήγμα από την κατάρρευση των τιμών, όμως η Μόσχα βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση απ’ ότι το Ριάντ. Η Μόσχα συσσωρεύει αποθέματα στο Εθνικό Ταμείο Πλούτου της από το 2017 με τιμές πάνω από 40 δολάρια το βαρέλι (με ετήσια πληθωριστική προσαρμογή 2%) και τα πιο πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία έδειχναν το ταμείο στα 150 δις. δολάρια και τα αποθέματα ρευστού στα 570 δισ. δολάρια.

Ο προϋπολογισμός της Ρωσίας είναι καταρτισμένος υπολογίζοντας το brent σε εύρος περίπου 45 δολαρίων το βαρέλι, όμως αν αντλήσει χρήματα από το Εθνικό Ταμείο Πλούτου θα μπορέσει να αμβλύνει το πλήγμα αν οι τιμές μειωθούν κάτω από το εύρος αυτό. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δεχθεί κάποια κριτική για την εφαρμογή μέτρων λιτότητας και για την αποταμίευση χρημάτων ενόσω οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονταν σε «άνετο» επίπεδο, τώρα όμως φαίνεται πως ενήργησε με σύνεση. Αντανακλά το γεγονός πως ο Πούτιν δέχεται ότι μια τιμή που θα είναι χαμηλότερη για πιο μακρά χρονική περίοδο είναι πραγματικότητα και θέλησε να είναι προετοιμασμένος ακριβώς για αυτού του τύπου το σοκ.

Οι Σαουδάραβες, από την άλλη πλευρά, έρχονται αντιμέτωποι με ένα σενάριο όπου το μέρισμα που λαμβάνουν από την Saudi Aramco θα τους αναγκάσει να χρηματοδοτήσουν σχεδόν το ήμισυ των κρατικών δαπανών από αποθέματα και δανεισμό κατά το 2020, με αποθέματα ύψους 502 δισ. δολαρίων. Το χαμηλό χρέος τους, που διαμορφώνεται στο 26% του ΑΠΕ, σημαίνει πως μπορούν να δανειστούν, όμως αυτός ο δανεισμός μπορεί να γίνει ακριβότερος λόγω των νέων αμφιβολιών αναφορικά τόσο με τις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου όσο και με τη λογική και την παρορμητικότητα της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό, σε συνδυασμό με τις απώλειες στην αξία των ξένων επενδύσεων που διακρατά Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο, θα καταστήσουν δυσκολότερη τη συντήρηση των δαπανών για το πρόγραμμα οικονομικής διαφοροποίησης «Vision 2030» του διαδόχου πρίγκηπα Μοχάμεντ, που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να σημειώσει ιδιαίτερη πρόοδο στη δημιουργία αυξημένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για τους νεαρούς ενήλικες, παρά τους φιλόδοξους δεδηλωμένους στόχους. Όπως και στην περίπτωση του Πούτιν, θα είναι πολιτικά δύσκολο να παραδεχθεί πως έκανε λάθος και να κάνει πίσω, αφού η μόνη άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή πιθανότατα θα ήταν να συνεχιστούν οι σημερινές ποσοστώσεις και όχι να υπάρξουν παραχωρήσεις από τη Ρωσία.

Όλα αυτά αφήνουν τον κόσμο αντιμέτωπο με ένα ακραίο επίπεδο αβεβαιότητας ως προς το πού οδεύει η πετρελαϊκή αγορά, όμως δεν φαίνεται πιθανό να υπάρξει έντονη ανάκαμψη στις τιμές τους επόμενους μήνες.

(από www.euro2day.gr) 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164876/stratfor-giati-tha-gyrisei-mpoymerangk-o-polemos-timon-sto-petrelaio

15/3/2020
Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτης – Αττικής: Στην Κοινοπραξία Siemens-ΤΕΡΝΑ το Έργο των Σταθμών Μετατροπής

Στην κοινοπραξία Siemens-ΤΕΡΝΑ ανατίθεται, τελικά, το έργο του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Ο διαγωνισμός αφορούσε τους σταθμούς μετατροπής και διήρκεσε τέσσερεις μήνες, κατά τους οποίους ο Διαχειριστής εξέτασε διεξοδικά τις προτάσεις της εν λόγω κοινοπραξίας και της αντίπαλής της, αυτής της Νari - General Electric – Mytilineos, έναντι της οποίας επικράτησε

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση δυο Σταθμών Μετατροπής Εναλλασσόμενου/Συνεχούς Ρεύματος και ενός Υποσταθμού για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Συνεχούς Ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Αττικής (2 x 500 MW), ενώ το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το αμέσως επόμενο διάστημα η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση για τη βελτίωση του προτεινόμενου διαγωνισμού του έργου, ύψους 380 εκατ. ευρώ, με στόχο η υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία Siemens-ΤΕΡΝΑ να έχει ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Απριλίου, οπότε αναμένεται και η υπογραφή των συμβάσεων για τα καλωδιακά τμήματα του εν λόγω πρότζεκτ. Υπενθυμίζεται ότι οι ανάδοχες εταιρείες είναι οι Prysmian, Nexans και Ελληνικά Καλώδια - ΝΚΤ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική ανέρχεται σε 615 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, εκκρεμεί και η απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ) από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του τρέχοντος μηνός, ώστε, στη συνέχεια, μετά και την υπογραφή του συνόλου, πλέον των συμβάσεων, να εγκριθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η τελευταία αυτή διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επίσης ένα μήνα, ενώ στόχος του Διαχειριστή είναι αμέσως μετά να αρχίσει η κατασκευή της διασύνδεσης, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 36 μηνών.

Για ολόκληρο το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική, το οποίο έχει, ως γνωστόν, περάσει από μια σειρά από περιπέτειες και διακυμάνσεις, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν κονδύλια ύψους 1 δις ευρώ, για τα οποία πηγές του Διαχειριστή και του Υπουργείου βεβαιώνουν ότι έχουν διασφαλιστεί.


Αναφορικά με το διαγωνισμό για την τεχνολογία μετασχηματιστών, η κρισιμότερη και δυσκολότερη από όλες τις παραμέτρους ήταν το μεγάλο βάθος στο οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν, πρόκληση πρωτόγνωρη μέχρι τώρα σε ανάλογες διαδικασίες που έχει προκηρύξει κατά καιρούς ο ΑΔΜΗΕ. Μάλιστα, ο Διαχειριστής ζήτησε τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων με εμπειρία σε αντίστοιχα διεθνή έργα κορυφαίου επιπέδου, ενώ, για την τελική απόφαση της επιλογής, υπάρχει η απόλυτη συναίνεση του στρατηγικού εταίρου του ΑΔΜΗΕ, της κινεζικής State Grid.

Η γερμανική Siemens έχει ως τώρα, μεταξύ άλλων κατασκευάσει δύο έργα ανάλογου είδους. Πρόκειται για το Viking Link που συνδέει υποθαλάσσια τα ηλεκτρικά συστήματα της Βρετανίας και της Δανίας, σε μήκος 760 χλμ., και το Nemo Link που διασυνδέει, με υποβρύχια ηλεκτρική καλωδίωση με υποβρύχιο καλώδιο το ενεργειακό πάρκο Richborough στο Κεντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το Zeebrugge του Βελγίου. Το Nemo Link είναι η πρώτη ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα σε Βρετανία και Βέλγιο που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 1.000 MW στα 400 kv με ετήσια δυναμικότητα μεταφοράς 8,76 Twh και η οποία βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2019. 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164881/hlektrikh-diasyndesh-krhths-attikhs-sthn-koinopraxia-siemensterna-to-ergo-ton-stathmon-metatrophs

15/3/2020
Ανησυχίες για τη ζήτηση ρεύματος, αλλά και τη ρευστότητα της αγοράς προμήθειας, κυρίως στη μέση τάση, λόγω κορωνoϊού


13 03 2020 | 08:50
Καμπανάκι για τη ρευστότητα της αγοράς προμήθειας, προκαλεί η έξαρση της επιδημίας του κορωνoϊού και τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων. Σε πρώτη φάση η ανησυχία αφορά πρωτίστως στις εταιρείες προμήθειας που έχουν ισχυρό μέρος του πελατολογίου τους στη Μέση Τάση. Και αυτό διότι καταγράφονται ήδη οι πρώτες αρνητικές επιπτώσεις σε κλάδους που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τον ιό, όπως είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία και η εστίαση. Ακόμη και το εμπόριο πλην των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπου καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση των πωλήσεων, τα μηνύματα που έρχονται είναι αρκετά δυσοίωνα. 
Έτσι ενώ τους τελευταίους μήνες, είχαν αρχίσει να πληθαίνουν τα σημάδια ότι η ενεργειακή αγορά και ειδικότερα η αγορά προμήθειας αρχίζει να επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα, η πανδημία του κορωναϊού έρχεται να ανατρέψει τις θετικές προοπτικές και να προκαλέσει εκ νέου προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους, για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί οι καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΔΑΠΕΕΠ προς τους παραγωγούς ΑΠΕ. 
Σημειώνεται ότι εκτός από τα αναμενόμενα προβλήματα ρευστότητας, πλήγμα αναμένεται να δεχθεί και η ζήτηση, με δεδομένο ότι ο τουριστικός κλάδος αλλά και ο κλάδος της εστίασης αποτελούν δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους με σημαντικό μερίδιο στην κατανάλωση. 
Ακόμη και εάν δεχθούμε ότι η κορύφωση της έξαρσης του κορωνoϊού θα πλήξει την ελληνική αγορά για ένα διάστημα ενός με δύο μήνες, είναι σαφές ότι για τον τουρισμό, η φετινή σεζόν θα πρέπει να θεωρείται εκ των προτέρων χαμένη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία και κατ᾽επέκταση και για την ενεργειακή αγορά και τον κλάδο της προμήθειας.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/anisyhies-gia-ti-zitisi-reymatos-alla-kai-ti-reystotita-tis-agoras-promitheias-kyrios-sti-mesi

13/3/2020
ΔΕΗ, Elpedison και Βοωτής Κατέθεσαν Αιτήσεις στην ΡΑΕ για Άδειες ΦΟΣΕ

 
ΔΕΗ, Elpedison και Βοωτής Κατέθεσαν Αιτήσεις στην ΡΑΕ για Άδειες ΦΟΣΕ
Πεμ, 12 Μαρτίου 2020 - 19:09
Αιτήματα για τη σωρευτική εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ υπέβαλαν στη ΡΑΕ τρεις εταιρείες, ανάμεσά τους η ΔΕΗ και η Elpedison. Η άδεια αφορά στην άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών Ανανέωισμων Πηγών Ενέργειας στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις της Αρχής, η «ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.» υπέβαλε αίτημα για 200 μεγαβάτ, ενώ η ΔΕΗ αιτήθηκε 1.000 μεγαβάτ και η Elpedison αιτήθηκε την τροποποίηση της δικής της άδειας από τα 500 στα 1.500 μεγαβάτ. Σημειώνεται επίσης ότι πρόσφατα η NRG εξασφάλισε άδεια για 200 μεγαβάτ.
Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις της ΡΑΕ:
1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30, ΤΚ 104 32 ΑΘΗΝΑ, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-278029/05.03.2020 αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1.000 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΩΤΗΣ – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΟΩΤΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Σαλαμίνος 20, Τ.Κ. 151 24 Μαρούσι, Αθήνα, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-277939/04.03.2020 αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
3) Η εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, ΤΚ 151 25 Μαρούσι, Αττική και είναι κάτοχος της υπ’ αριθμ. Μητρώου ΡΑΕ ΑΔ-03941 άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500 MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1277/2019 Απόφαση ΡΑΕ, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-278141/06.03.2020 αίτηση τροποποίησης της εν λόγω άδειας, λόγω αύξησης της ισχύος από 500 MW σε 1.500 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164829/deh-elpedison-kai-vooths-katethesan-aithseis-sthn-rae-gia-adeies-fose-

13/3/2020
Τρεις Νέες Πρωτοβουλίες για τη Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων σε Δυτική Μακεδονία-Μεσολόγγι- Κρήτη

 


Τρεις Νέες Πρωτοβουλίες για τη Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων σε Δυτική Μακεδονία-Μεσολόγγι- Κρήτη

Του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 13 Μαρτίου 2020 - 06:00
Όπως έχουμε αναφέρει κατά διαστήματα στο energia.gr στην Ελλάδα ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων έχει μεγάλη ανταπόκριση και αυτό φαίνεται από το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Τελευταία παραδείγματα που παρουσιάζονται παρακάτω είναι οι πρωτοβουλίες σε Δυτική Μακεδονία, Μεσολόγγι και Κρήτη. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Μακεδονία με πρωτοβουλία της περιφέρειας, του πανεπιστημίου και των δήμων της περιοχής προχωράει η συγκρότηση ενεργειακής κοινότητας.

Στόχος σύμφωνα με πληροφορίες να εγκατασταθούν μονάδες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που θα φτάνουν και τα 20MW, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες και στο δήμο Βελβεντού ανεξάρτητα από την παραπάνω κίνηση μελετάται η σύσταση ενεργειακής κοινότητας. Ο δήμος είναι σε συνεννόηση με το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας για τη σύσταση του φορέα, ενώ έχει κατατεθεί πρόταση για ένταξη της πρωτοβουλίας στο πρόγραμμα Horizon, η οποία είναι υπό αξιολόγηση. Εάν προχωρήσει η προσπάθεια εκτιμάται πως εκτός από το δήμο θα συμμετέχει ο ΤΟΕΒ Βελβεντού, ο αγροτικός σύλλογος και δύο συνεταιρισμοί. Άλλωστε, στην περιοχή λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ο υδροηλεκτρικός σταθμός του ΤΟΕΒ Βελβεντού που  επιφέρει έσοδα, ενώ προσφέρει μεγάλη ανάσα στους αγρότες της περιοχής.
Από την άλλη πλευρά, γνωστοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες πως και ο δήμος Μεσολογγίου προχωράει στην ίδρυση ενεργειακής κοινότητας με τη λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, ισχύος 10MW, στη θέση «Κτήμα Πετούνη».
Την ίδια ώρα στην Κρήτη συγκροτήθηκε ενεργειακή κοινότητα που σύμφωνα με τον πρόεδρο του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου Χαράλαμπο Γιαννόπουλο αριθμεί 130 μέλη. Εκτός από φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν δήμοι, ενώ το εγχείρημα στηρίζει η περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο energia.gr ο κ. Γιαννόπουλος το επόμενο διάστημα αναμένεται η κατάθεση πρότασης στη ΡΑΕ, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση προσφορών ακινήτων στα οποία θα εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Σε δεύτερη φάση, εξετάζεται και το ενδεχόμενο αξιοποίησης της βιομάζας. Ο κ. Γιαννόπουλος υπογραμμίζει πως «θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενεργειακή κοινότητα με την έννοια της λαϊκής συμμετοχής και θέλουμε η αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου να ξεκινάει από τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής. Επιπλέον, προσθέτει πως «η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της κοινωνίας διαφορετικά δεν θα αφήσει ο κόσμος να γίνει. Το ζητούμενο για μας είναι τα νοικοκυριά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ευνοηθούν και να δημιουργηθεί ένας πλούτος στον τόπο».
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί η κινητικότητα που υπάρχει στο νομό Έβρου, γύρω από την αξιοποίηση των ΑΠΕ, μέσω της δημιουργίας ενεργειακών κοινοτήτων. Μάλιστα με πρωτοβουλία του ΚΑΠΕ έχουν ξεκινήσει εργαστήρια για την ενημέρωση των δήμων για το ίδιο θέμα. Στο περιθώριο πρόσφατης ημερίδας που διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη ο κ. Βασίλης Κίλιας στέλεχος του ΚΑΠΕ δήλωσε στο thrakinet TV πως «ο Έβρος και γενικότερα η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  έχει δυναμικό σε ΑΠΕ, έχει την γεωθερμία, την αιολική ενέργεια, τον ήλιο, τη βιομάζα. Έχει όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσει σε έργα, ο δήμος και στο παρελθόν έχει κάνει τις πρώτες πρωτοβουλίες υλοποιεί τα έργα και βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι και ο ιδιωτικός τομέας ακολουθεί, έχουμε περίπου 15 κοινότητες που έχουν συσταθεί στο νομό του Έβρου».
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164833/treis-nees-protovoylies-gia-th-dhmioyrgia-energeiakon-koinothton-se-dytikh-makedoniamesologgi-krhth

 

13/3/2020
Σε δοκιμασία ο Πρίνος από το κραχ των τιμών του αργού πετρελαίου – Τα δύο οχυρώματα της Energean στις αναταράξεις των αγορών

12 03 2020 | 07:42
Αρνητικά επηρεάζεται και η μοναδική παραγωγή πετρελαίου στην Ελλάδα, αυτή του Πρίνου Καβάλας που λειτουργεί η Energean, από τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές του αργού πετρελαίου.

Η μεγάλη πτώση των τιμών αγγίζει το παλιό και πολυδάπανο κοίτασμα του Πρίνου, το οποίο έχει κόστος παραγωγής γύρω στα 20 δολάρια το βαρέλι. Η Energean έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να κρατήσει ζωντανό το μοναδικό κοίτασμα στη χώρα, το οποίο, όμως, εξαιτίας και της παλαιότητάς του απαιτεί υψηλές επενδύσεις για την παραγωγή αξιόλογων ποσοτήτων πετρελαίου, οι οποίες καθίστανται εντελώς ασύμφορες ειδικά σε περιόδους χαμηλών τιμών.

Σε ένα γενικά αρνητικό περιβάλλον για τον κλάδο του upstream, λόγω και των εφαρμοζόμενων πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι χρηματοδοτήσεις εγχειρημάτων παραγωγής πετρελαίου δεν περιλαμβάνονται καν στην ατζέντα των μεγάλων διεθνών πιστωτικών οργανισμών.

Ο Πρίνος ήδη παράγει λιγότερες ποσότητες. Από το 2018 οπότε και ήταν χρονιά ρεκόρ με 4.000 βαρέλια ημερησίως, το 2019 μειώθηκε στα 3.300 και το 2020 αναμένεται πιο δύσκολο, όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες.

Η έμφαση δίνεται πια από την Energean στην πλήρη ανάπτυξη του γειτονικού κοιτάσματος Έψιλον. Η εταιρεία αναμένει την κατασκευή της νέας εξέδρας από το κονσόρτσιουμ ρουμανικών εταιριών ώστε σε περίπου έναν χρόνο να αρχίσει η παραγωγή από τις κάθετες γεωτρήσεις στο κοίτασμα.

Το Ισραήλ και η Edison Ε&P

Ωστόσο, αν και τα δύσκολα για την εταιρία είναι εντός συνόρων, εντούτοις οι δραστηριότητές της εκτός αυτών φαίνεται να έχουν θωρακιστεί με προνοητικές ενέργειες.

Ο λόγος για το κοίτασμα φυσικού αερίου του Καρίς στη θαλάσσια περιοχή του Ισραήλ αλλά και για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου της έρευνας κι εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων της Edison. Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, η Energean έχει διασφαλίσει το 70% με 80% της μελλοντικής παραγωγής φυσικού αερίου που έχει συμβολαιοποιήσει με πελάτες της να μην επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις του Μπρεντ. Άρα οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες.

Επιπλέον τα κεφάλαια γύρω στα 2,3 δις. ευρώ που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Καρίς και την εξαγορά της Edison Ε&P έχουν ήδη εξασφαλισθεί και, άρα, οι επενδύσεις δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.

Αναφορικά με το ”Energean Power”, το FPSO που θα χρησιμοποιήσει η εταιρία για την παραγωγή του φυσικού αερίου στα κοιτάσματα του Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες και παρά την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κίνα, ο προγραμματισμός για την ολοκλήρωση της κατασκευής του κύτους παραμένει για τέλος του Μαρτίου. Τότε αναμένεται να ξεκινήσει το ταξίδι μέχρι τη Σιγκαπούρη, όπου εκεί θα τοποθετηθούν τα έξαλα (topsides). δηλαδή ο αναγκαίος για τη λειτουργία του εξοπλισμός. Το Καρίς θα υποδεχτεί το FPSO στο τέλος της χρονιάς ώστε να αρχίσει η παραγωγή αερίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/se-dokimasia-o-prinos-apo-krah-ton-timon-toy-argoy-petrelaioy-ta-dyo-ohyromata-tis-energean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/3/2020
Ως ΑΣΦΑ θα λειτουργήσει η υπόγεια αποθήκη στη Ν. Καβάλα – Και ο ΔΕΣΦΑ στο διαγωνισμό που σχεδιάζει το ΤΑΙΠΕΔ για Ιούνιο

12 03 2020 | 07:49
Μετά τη θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν άφησε για να λυθεί στο μέλλον, αλλά καθόρισε ήδη, με τη σχετική ΚΥΑ, το καθεστώς υπό το οποίο θα λειτουργεί η Υπόγεια Αποθήκη Αερίου στη Νότια Καβάλα. Το καθεστώς αυτό θα είναι του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ).

Το επόμενο βήμα είναι πλέον η εκπόνηση της μελέτης κόστους-οφέλους του έργου που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της ΡΑΕ, η οποία ωστόσο θα έρθει σε συνεννόηση με το ΤΑΙΠΕΔ ώστε να λάβει βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, για να γίνει η μελέτη σε πολύ βραχύ διάστημα.

Παράλληλα το ΤΑΙΠΕΔ θα αρχίσει την προετοιμασία για το διεθνή διαγωνισμό προκειμένου να ανατεθεί σε παραχωρησιούχο η χρήση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του υπόγειου κοιτάσματος «Ν. Καβάλας» για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα έτη από την αδειοδότηση του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το ΤΑΙΠΕΔ «βλέπει» ως πιθανότερο χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού τον Ιούνιο. Στο διαγωνισμό, πέραν των ιδιωτών υποψήφιων επενδυτών, θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει επί ίσοις όροις ο ΔΕΣΦΑ, αλλά και οι μέτοχοί του. Ακόμα όμως και αν κερδίσει το διαγωνισμό ο ΔΕΣΦΑ, το έργο θα λειτουργήσει ως ΑΣΦΑ.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση, η ΡΑΕ έχει την υποχρέωση μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, να εκδώσει απόφαση με την οποία θα καθορίζει τις βασικές αρχές και κατευθύνσεις για τη μεθοδολογία κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της Υπόγειας Αποθήκης, οι οποίες θα αναφέρονται στη διάρκεια της ρυθμιστικής περιόδου, στο μηχανισμό πιθανής ανάκτησης μέρους του απαιτούμενου εσόδου του έργου μέσω διακριτής χρέωσης από την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, στη μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου, στη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού τυχόν πρόσθετης απόδοσης (Premium WACC) κ.λπ.

Ωστόσο η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας από το ΤΑΙΠΕΔ δεν χρειάζεται να περιμένει την έκδοση της απόφασης της ΡΑΕ. Μπορεί για παράδειγμα να ξεκινήσει η πρώτη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση της ΡΑΕ.

Με την «σφιχτή» αυτή διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος και να καταφέρει το έργο να χρηματοδοτηθεί από το Connecting Europe Facility ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

κεφάλαια από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) της ΕΕ, τα οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με κάποιους αναλυτές, αποτελούν όρο βιωσιμότητας για την ίδια την επένδυση.

Για να εξασφαλισθούν όμως αυτοί οι πόροι πρέπει να έχει προλάβει να υποβληθεί το σχετικό αίτημα μέσα στο 2020, οπότε και "μοιράζεται" ο κύριος όγκος των κονδυλίων του προγράμματος.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πρέπει το αργότερο μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους να υπάρχει ανάδοχος στο διαγωνισμό, καθώς είναι δική του ευθύνη να υποβάλλει το αίτημα χρηματοδότησης στην Κομισιόν.

Υπενθυμίζεται ότι την κοινή απόφαση (ΚΥΑ) υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς.

Το έργο της υπόγειας αποθήκης στο εξαντλημένο κοίτασμα αερίου της Νότιας Καβάλας, είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον τερματικό σταθμό LNG της Ρεβυθούσας και τον πλωτό τερματικό σταθμό παραλαβής και επανεριοποίησης LNG (FSRU) της Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για απαραίτητη ενεργειακή υποδομή που θα ενισχύσει την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα βελτιώσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των προμηθευτών φυσικού αερίου προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Το έργο θα υλοποιηθεί εντός δεσμευτικής κατασκευαστικής περιόδου και θα λειτουργεί με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές για τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και τη ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπρόσθετα, η ΚΥΑ ορίζει σαφώς ότι ο παραχωρησιούχος θα αναλάβει δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς: «Με την απόφαση αυτή, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να δρομολογηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ ο διεθνής διαγωνισμός για την ΥΑΦΑ Καβάλας, ένα σημαντικό έργο ενεργειακής υποδομής το οποίο είχε «παγώσει» επί σειρά ετών. Προχωράμε γρήγορα με διαφάνεια και με γνώμονα την ισότιμη μεταχείριση όλων των ενδιαφερόμενων μερών».

TAGS
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/os-asfa-tha-leitoyrgisei-i-ypogeia-apothiki-sti-n-kavala-kai-o-desfa-sto-diagonismo-poy 

12/3/2020
Η Βουλγαρία προχώρησε σε 10ετή δέσμευση για αέριο από το LNG της Αλεξανδρούπολης

11 03 2020 | 11:42
Η βουλγάρικη κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει κράτηση για 10 χρόνια φυσικού αερίου το οποίο η Bulgartransgaz θα αγοράζει από τον νέο σταθμό LΝG στην Αλεξανδρούπολη.

Η βουλγάρικη εταιρία θα είναι μέτοχος στην εταιρία Gastrade που κατασκευάζει τον σταθμό για λόγους που σχετίζονται με τις εναλλακτικές πηγές και τις διαδρομές για την διανομή της ενέργειας, την εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας και την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών για τους Βούλγαρους καταναλωτές.

Κάθε χρόνο μέσω της Αλεξανδρούπολης θα αγοράζονται πάνω από 500 εκ. κυβικά μέτρα αέριο δηλαδή περίπου το 1/6 της ετήσιας κατανάλωσης της χώρας.

(Βουλγαρική Ραδιοφωνία) 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/i-voylgaria-prohorise-se-10eti-desmeysi-gia-aerio-apo-lng-tis-alexandroypolis

11/3/2020
Τα Σκόπια «τρέχουν» για το δίκτυο διανομής, με την τελική φάση προετοιμασίας του αγωγού Ελλάδας-Βόρειας Μακεδονίας ante portas

11 03 2020 | 07:49
Με τον ΔΕΣΦΑ να προετοιμάζεται ήδη τον τελευταίο καιρό για την επιτυχία του επικείμενου market test για τον διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, οι αρχές της γειτονικής χώρας προχωρούν από τη μεριά τους στην τελική φάση του σχεδιασμού του εθνικού δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Τα δυο έργα σχετίζονται άμεσα, καθώς το εθνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου της Βόρειας Μακεδονίας θα διασυνδεθεί με τον αγωγό από την Ελλάδα.

Αρμόδιες πηγές από τα Σκόπια επισημαίνουν ότι τα πιο αισιόδοξα σενάριά τους προβλέπουν ότι οι πρώτες συνδέσεις στο δίκτυο διανομής της γειτονικής χώρας θα γίνουν ακόμα και πριν το τέλος του έτους.

Προ ημερών, οι αρμόδιες αρχές της Β. Μακεδονίας δημοσίευσαν πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης τύπου ΣΔΙΤ για τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του συστήματος διανομής φυσικού αερίου, με την προθεσμία για την υποβολή προσφορών από τους ενδιαφερόμενους να λήγει στις αρχές Ιουνίου.

Ο σχεδιασμός των Σκοπίων προβλέπει ότι τα τμήματα Νεγκοτίνο - Μοναστήρι (Bitola) και Σκόπια - Γκόστιβαρ θα έχουν τεθεί σε λειτουργία εντός του 2020.

Σε ό,τι αφορά το τμήμα Νεγκοτίνο – Γευγελή, τα κατασκευαστικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους και να ολοκληρωθούν εντός του 2022. Στην παρούσα φάση, το συγκεκριμένο τμήμα βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας της μελέτης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του σχεδιασμού υποδομών.

Αυτό το τμήμα του έργου είναι που σχετίζεται άμεσα με το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Β. Μακεδονίας, καθώς αυτός θα ξεκινά από τη Ν. Μεσημβρία της Θεσσαλονίκης και θα καταλήγει στη Γευγελή.

Υπενθυμίζεται ότι ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας έχει ενταχθεί στο 10ετές στρατηγικό σχέδιο δράσης του ΔΕΣΦΑ. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ta-skopia-trehoyn-gia-diktyo-dianomis-me-tin-teliki-fasi-proetoimasias-toy-agogoy-elladas

11/3/2020
Στη δίνη του διεθνούς κραχ η πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας – Καμία αλλαγή στον κυβερνητικό σχεδιασμό λέει το ΥΠΕΝ

Υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μεταβλητότητα των διεθνών κεφαλαιαγορών εξαιτίας του κορωνοϊού και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει.

Ο λόγος της αυξημένης ετοιμότητας έχει να κάνει και με την εμβληματική αποκρατικοποίηση στον κλάδο της ενέργειας, αυτή της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 65% του δημοσίου πήρε ήδη μία αναβολή για τις 23 Μαρτίου αλλά οι αρνητικές εξελίξεις και η αδυναμία πρόβλεψης των γεγονότων στις ξένες αγορές οδηγούν το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων και το ΥΠΕΝ σε πιο ενδελεχή παρακολούθηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο asset της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αν και η πρώτη προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι σχεδόν 15 μέρες μακριά (λήγει στις 23 Μαρτίου) και η συγκεκριμένη φάση του διαγωνισμού δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, εντούτοις, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, οι λόγοι που θέτουν σε επιφυλακή ΤΑΙΠΕΔ και υπουργείο είναι:

1. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν έχει διασφαλισμένα ρυθμιζόμενα έσοδα (WACC), όπως οι εταιρίες με δίκτυα και υποδομές, π.χ. ΔΕΠΑ Υποδομών, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Άρα η αξία της εταιρίας είναι ευάλωτη στις διεθνείς κι εγχώριες αναταράξεις.

2. Η μεγάλη βουτιά στις τιμές του LNG φέρνει σε δύσκολη θέση την επιχείρηση με δεδομένο ότι είναι δεσμευμένη για εισαγωγές φυσικού αερίου από αγωγούς και μάλιστα με ρήτρες take or pay. Άρα δεν έχει και τόσο μεγάλη ευελιξία να μειώσει τις ποσότητες προμήθειας του αερίου από τα διεθνή δίκτυα αγωγών και να αυξήσεις τις εισαγωγές φθηνότερου LNG, γεγονός που δημιουργεί εμπορικό μειονέκτημα για τη συγκεκριμένη χρονιά και συγκυρία.

3. Οι επενδυτές και του εξωτερικού και του εσωτερικού, σε γεγονότα σαν και τα τελευταία με τον κορωνοϊό, αναμορφώνουν τα επενδυτικά τους πλάνα, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων φρενάρουν την τοποθέτηση κεφαλαίων.

4. Η ύφεση στις κεφαλαιαγορές δεν συνιστά ευνοϊκή περίοδο για την πώληση αξιών.

5. Αν παραταθεί χρονικά η αναστάτωση στο οικονομικό περιβάλλον, η αξία της ΔΕΠΑ Εμπορίας επηρεάζεται αρνητικά.

Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί η μεγάλη εκκρεμότητα της δικαστικής διένεξης με την ELFE, η οποία, εάν δεν τελεσιδικήσει, συνεχίζει να συνιστά έναν πολύ σοβαρό παράγοντα αβεβαιότητας για τους υποψήφιους επενδυτές.

Πάντως, το ΤΑΙΠΕΔ, όπως αναφέρουν πηγές στο energypress, εκ της αρμοδιότητας του αλλά και της θέσης ευθύνης που κατέχει έναντι των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου, παρακολουθεί πια κάθε μέρα τα γεγονότα ώστε να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τις εξελίξεις στο διεθνές ρευστό σκηνικό.

Παρόλα αυτά, από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανώτατα στελέχη επισημαίνουν στο energypress, πως ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν αλλάζει. Προσθέτουν δε, πως η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά της, και σε αυτή τη μεγάλη απόσταση δίνεται ο κατάλληλος χρόνος για πιθανή μεταβολή των συνθηκών των αγορών προς το καλύτερο.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/sti-dini-toy-diethnoys-krah-i-polisi-tis-depa-emporias-kamia-allagi-ston-kyvernitiko-shediasmo 

10/3/2020
Βουτιά άνω του 9% των Τιμών του Πετρελαίου σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη - Διαφωνίες στον OPEC+ για το Ύψος των Περικοπών

Παρ, 6 Μαρτίου 2020 - 19:44

Κατακόρυφη πτώση σημειώνει, σήμερα, η τιμή του πετρελαίου, καθώς υποχωρεί σε ποσοστό 9%, καθώς οι χώρες-μέλη του OPEC και οι σύμμαχοί τους δεν κατάφεραν σήμερα να συμφωνήσουν για μια μείωση της παραγωγής τους. Περί τις 18.30, ώρα Ελλάδας, η τιμή του Brent, που θεωρείται το διεθνές benchmark, για παραδόσεις Μαΐου, κυμαινόταν στην περιοχή των 45,42 δολαρίων το βαρέλι στην αγορά εμπορευμάτων του Λονδίνου, ήτοι μειωμένη κατά 9,10% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Πέμπτης.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε υποχωρήσει ακόμη και στα 45,28 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή, σε νέα χαμηλά από τον Ιούνιο του 2017.

Επίσης, στην αγορά της Νέας Υόρκης, το αμερικανικό WTI, για παραδόσεις Απριλίου υποχωρούσε, την ίδια ώρα, στα 41,94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 8,63%, ενώ στο άνοιγμα των συναλλαγών, είχε φθάσει ακόμη και στα 41,77 δολάρια, που αποτέλεσε το χαμηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2016.

 

Αιτία για την αρνητική τροχιά των τιμών του αργού απετεέλεσε το γεγονός ότι ο ΟPEC+ δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με το ύψος των περικοπών της παραγωγής, λόγω της έξαρσης της επιδημίας του κοροναϊού, αλλά και επειδή η Ρωσία αρνείται να εγκρίνει μεγαλύτερες περικοπές της προσφοράς.

Τα κράτη-μέλη του διεθνούς καρτέλ θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις τους για το θέμα.

"Ο OPEC + είναι αντιμέτωπος με το χειρότερο σενάριο. Χθες το βράδυ παρουσιάσθηκε, το καλύτερο σενάριο: μείωση 1,5 εκατομμυρίων bpd μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, το καθεστώς αυτό εξαρτάται από τη συμμετοχή της Ρωσίας, κάτι που δεν είναι ακόμα εφικτό ", ανέφερε αναλυτής της Capital.

"Τώρα μπορεί να καταλήξει απλώς να επεκτείνει το τρέχον σύστημα παραγωγής, χωρίς πρόσθετες περικοπές, και η αγορά τους τιμωρεί για το εν λόγω πιθανό αποτέλεσμα", πρόσθεσε ο ίδιος για να προειδοποιήσει ότι δίχως μια πρόσθετη περικοπή, της τάξης των τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως, η τιμή του WTI θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στα επίπεδα των 30 δολαρίων.

Η τελευταία φορά που ο ΟΠΕΚ + μείωσε την προσφορά σε τέτοια κλίμακα ήταν το 2008, προκειμένου να υποστηρίξει τις τιμές του αργού αμέσως μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Διαβάστε ακόμα
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164641/voytia-ano-toy-9-ton-timon-toy-petrelaioy-se-londino-kai-nea-yorkh-diafonies-ston-opec-gia-to-ypsos-ton-perikopon 

6/3/2020
Ξεκίνησε ο κύκλος αδειοδότησης του αγωγού Eastmed - Τέλη του 2021 η ολοκλήρωσή του


04 03 2020 | 16:18
Ξεκίνησε χθες 3 Μαρτίου από την Ελληνική Κυβέρνηση ο αδειοδοτικός κύκλος του αγωγού EastMed  με χρονικό ορίζοντα λήξης της όλης διαδικασίας τα τρεισήμισι χρόνια.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας Άδωνις Γεωργιάδης ενέκρινε την έναρξη του κύκλου αδειοδότησης για τον αγωγό EastMed και πιο συγκεκριμένα του ελληνικού χερσαίου τμήματος του αγωγού.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου, δηλαδή η κοινή εταιρία της ΔΕΠΑ και της ιταλικής Edison, IGI Poseidon στον σχετικό φάκελο που είχε υποβάλει στο υπουργείο Ανάπτυξης προέβλεπε την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η υλοποίηση του αγωγού που σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί το 2024.
Ο EastMed είναι ο αγωγός που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της ανατολικής Μεσογείου, (Ισραήλ και Κύπρος) ως την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα με τελικό προορισμό την Ιταλία.
Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της εξέτασης του σχετικού φακέλου που είχε υποβάλει η εταιρία ‘IGI Poseidon”. Ο φάκελος περιελάμβανε τη Μελέτη Προκαρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων του ελληνικού χερσαίου τμήματος του αγωγού, τον Φάκελλο κοινοποίησης (EastMed Pipeline Project-Preliminary Permiting Activities Notification Dossier-Greece) και το Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας.
Ο φορέας υλοποίησης του έργου, δηλαδή η IGI Poseidon, δεσμεύεται εντός προθεσμίας 3 μηνών να καταρτίσει και να υποβάλει προς έγκριση στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων ένα σχέδιο σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών αναφορικά με την εξασφάλιση έγκαιρης πληροφόρησης του κοινού για το έργο.
Παράλληλα ο φορέας δεσμεύεται σε διάστημα 2 ετών να υποβάλει πλήρη φάκελο αιτήσεων για την έκδοση του συνόλου των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Η προθεσμία χορήγησης όλων των αδειών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος και έξι μήνες από την ημερομηνία αποδοχής του φακέλου των αιτήσεων.
Δείτε εδώ την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
TAGS
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/xekinise-o-kyklos-adeiodotisis-toy-agogoy-eastmed-teli-toy-2021-i-oloklirosi-toy

5/3/2020
Το Μέλλον των Ερευνών για Υδρογονάνθρακες στην Κρήτη Υπό το Φως των Νέων Παραμέτρων


Το Μέλλον των Ερευνών για Υδρογονάνθρακες στην Κρήτη Υπό το Φως των Νέων Παραμέτρων
Του Δημήτρη Αβαρλή
Πεμ, 5 Μαρτίου 2020 - 08:11
Όπως γνωστοποίησε η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, το φυσικό αέριο θα αποτελέσει το καύσιμο «γέφυρα» για την Ελλάδα. Αυτό θέτει μια σειρά από προτεραιότητες τόσο ως προς την ενημέρωση του κοινού, όσο και προς την εξέλιξη των ερευνών και εξορύξεων υδρογονανθράκων.Σύμφωνα με πληροφορίες του Energia. gr βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση της περιβαλλοντικής πρώτης εκτίμησης για τις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης (ΕΛΠΕ- ΤΟΤΑL και ExxonMobil), ώστε να προστατευθεί και το κράτος σε περίπτωση μόλυνσης.
Θεωρείται σημαντική και κατά περιπτώσεις μπορεί να διαρκέσει και ένα χρόνο, γιατί η διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορεί να ζητήσει παρακολούθηση των διαφόρων παραμέτρων για ένα χρόνο (μεταναστευτικά πουλιά κλπ). Παράλληλα, εξετάζονται τα δεδομένα και σε άλλες περιοχές όπου είχαμε σεισμικές μελέτες από την νορβηγική εταιρεία PGS για να φανεί εάν υπάρχουν προϋποθέσεις για έρευνες υδρογονανθράκων.
Το φυσικό αέριο όπως ξεκαθάρισε πρόσφατα στη Βουλή ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση. Όπως τόνισε «το ΥΠΕΝ ενθάρρυνε τη νέα διοίκηση της ΔΕΔΑ να προσαρμόσει το πρόγραμμά της για την ανάπτυξη των Δικτύων Φυσικού Αερίου στα νέα δεδομένα τα οποία δημιουργεί η διαδικασία της απολιγνιτοποίησης. Έτσι, το νέο business plan της εταιρείας που κατατέθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς έγκριση και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσα στον Φεβρουάριο προβλέπει την επέκταση του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ενεργειακές περιοχές της Φλώρινας, της Κοζάνης, του Αμύνταιου και της Πτολεμαΐδας».
Όπως επισημαίνουν επιστημονικοί αναλυτές στο energia.gr το φυσικό αέριο μπορεί να αποτελέσει καύσιμο - γέφυρα. Τονίζουν πως την περίοδο αυτή μπορεί να μιλάμε για τα ηλεκτρικά αυτοκινητα, αλλά από τη στιγμή που μπορείς να κινήσεις κάτι με φυσικό αέριο τα επόμενα 10-15 χρόνια δεν θα πας στην πιο ακριβή λύση. Άλλωστε, προσθέτουν είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις φυσικό αέριο και αυτό φαίνεται στις συνδέσεις που γίνονται στα νοικοκυριά και όχι μόνο. Αποτελεί επομένως, μια πιο σίγουρη λύση σε αντίθεση με τα ερωτηματικά που υπάρχουν γύρω από το μέλλον των μπαταριών και το εύρος των δυνατοτήτων (χρόνος αναμονής φόρτισης αυτοκινήτων, έλλειψη υποδομών, κ.α). Ένα επίσης από τα ζητήματα που προκύπτουν είναι που θα παράγονται οι μπαταρίες, εάν δηλαδή θα υπάρχουν βιομηχανίες στην Ελλάδα που θα τις φτιάχνουν. Αξίζει να σημειωθεί, πως η συμβολή του ΙΓΜΕ σε σχέση με τις έρευνες ορυκτών που θα μπορούσαν να  χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των μπαταριών κρίνεται σημαντική.  
Τέλος, αναφορικά με το μέλλον των ερευνών υδρογονανθράκων στη χώρα μας θα πρέπει να επισημανθεί η βαρύτητα που έχει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ). Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να φέρει εις πέρας σημαντικές έρευνες σε περιοχές της χώρας, επομένως προκαλεί ερωτήματα γιατί στην παρούσα φάση η διοίκηση του οργανισμού βρίσκεται υπό καθεστώς παραίτησης, μετά την επιλογή του ΥΠΕΝ για αντικατάστασή της.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164554/to-mellon-ton-ereynon-gia-ydrogonanthrakes-sthn-krhth-ypo-to-fos-ton-neon-parametron

5/3/2020
Κύπρος: Στην Τελική Ευθεία Εni-Τotal για Άδειες σε Έξι Γεωτρήσεις στην ΑΟΖ

Σαβ, 29 Φεβρουαρίου 2020 - 09:36

Στην τελική ευθεία μπαίνουν Total και Eni για να ξεκινήσουν εντός Απριλίου τον μαραθώνιο των μέχρι και έξι γεωτρήσεων που είναι προγραμματισμένες για τα τεμάχια στα οποία έχουν τα δικαιώματα στην κυπριακή ΑΟΖ
Πληροφορίες που επικαλείται η κυπριακή εφημερίδα "Φιλελεύθερος" αναφέρουν ότι οι απαραίτητες άδειες για τις γεωτρήσεις έχουν ήδη εκδοθεί αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση των περιβαλλοντικών και άλλων μελετών. Την ίδια ώρα, το χρονοδιάγραμμα έναρξης των γεωτρήσεων έχει πλέον ξεκαθαρίσει, αφού το γεωτρύπανο με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις της κοινοπραξίας έχει ξεκινήσει, με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών, τη γεώτρηση που προηγείται χρονικά στην περιοχή, αυτή στο τεμάχιο 4 της γειτονικής ΑΟΖ του Λιβάνου.

Το γεωτρύπανο Tungsen Explorer πραγματοποίησε το τέταρτο τρίμηνο του 2019 γεώτρηση εντός της ΑΟΖ της Αιγύπτου, η οποία καθυστέρησε περίπου έξι εβδομάδες να ολοκληρωθεί. Ακολούθως κινήθηκε στην ΑΟΖ του Λιβάνου, όπου από την Πέμπτη ξεκίνησε την πρώτη γεώτρηση, που αναβαλλόταν για σειρά ετών.

Η γεώτρηση στο τεμάχιο 4 της ΑΟΖ του Λιβάνου, γίνεται επίσης για λογαριασμό των Total- Eni που σε κοινοπραξία και με τη ρωσική Novatek έχουν τα δικαιώματα του συγκεκριμένου τεμαχίου.

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό το γεωτρύπανο Tungsen Explorer, θα ολοκληρώσει τη γεώτρηση στον Λίβανο στις αρχές Απριλίου. Αμέσως μετά θα μετακινηθεί στην Κυπριακή ΑΟΖ, όπου θα ξεκινήσει την πρώτη από τέσσερεις διαδοχικές γεωτρήσεις. Ακολούθως, προς το τέλος του 2020, θα μετακινηθεί εκ νέου για την ΑΟΖ του Λιβάνου, όπου θα πραγματοποιήσει ακόμα μία γεώτρηση, στο τεμάχιο 9 όπου και πάλι τα δικαιώματα έχουν οι Total- Eni-Novatek.

Με την ολοκλήρωση και της εν λόγω γεώτρησης, το γεωτρύπανο θα επιστρέψει και πάλι στην κυπριακή ΑΟΖ για να ολοκληρώσει ακόμα δύο γεωτρήσεις. Ένας από τους λόγους που γίνεται η διακοπή τόσο στον Λίβανο, όσο και στην Κύπρο, είναι για να δοθεί χρόνος στις εταιρείες, να επεξεργαστούν τα γεωλογικά δεδομένα από τα αποτελέσματα των γεωτρήσεων σε κάθε περιοχή.

Να σημειωθεί ότι, με τον προγραμματισμό και τις διευθετήσεις για τις δικές της επόμενες γεωτρήσεις προχωρά και η κοινοπραξία ExxonMobil-Qatar Petroleum, που αναμένεται ότι θα συμπεριλάβουν επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα "Γλαύκος", αλλά και σε νέο στόχο.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164430/kypros-sthn-telikh-eytheia-enitotal-gia-adeies-se-exi-geotrhseis-sthn-aoz 

1/3/2020
Σε ποιες περιοχές της Αττικής θα επεκταθεί το φυσικό αέριο

Οι δήμοι στους οποίους θα κατασκευαστούν την επόμενη 5ετία τα περισσότερα χιλιόμετρα νέων δικτύων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον διπλασιασμό σχεδόν των συνδέσεων, δηλαδή σε 240.000 ενεργοποιημένους μετρητές το 2024.

Σε ποιες περιοχές της Αττικής θα επεκταθεί το φυσικό αέριο
Δημοσιεύθηκε: 1 Μαρτίου 2020 - 09:14
Αθήνα, Κηφισιά, Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Ζωγράφου και Καλλιθέα είναι οι δήμοι της Αττικής στους οποίους θα κατασκευαστούν την επόμενη πενταετία τα περισσότερα χιλιόμετρα νέων δικτύων φυσικού αερίου, που θα επιτρέψουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερη πηγή ενέργειας και θέρμανσης.

Αυτό προκύπτει από το πενταετές πρόγραμμα Ανάπτυξης της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής για την περίοδο 2020-2024 που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το πρόγραμμα επικεντρώνει στην αύξηση των συνδέσεων πάνω στο υφιστάμενο, ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς όπως επισημαίνει η ΕΔΑ με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του δικτύου διανομής. Παράλληλα, και για την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών, προβλέπεται η στοχευμένη ανάπτυξη δικτύου διανομής, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική αποτελεσματικότητα των νέων έργων χωρίς να επιβαρύνονται οι καταναλωτές.

Ειδικότερα κατά την περίοδο 2020-2024 προβλέπεται η κατασκευή νέων δικτύων χαμηλής πίεσης μήκους 610 χιλιομέτρων. Από αυτά, τα 77 χλμ. θα κατασκευαστούν στον Δήμο Αθηναίων, 47 χλμ. στην Κηφισιά, 34 χλμ στο Χαλάνδρι, 32 χλμ στου Ζωγράφου και τη Γλυφάδα, 30 χλμ στην Καλλιθέα (συνημμένος ο αναλυτικός πίνακας με τις επεκτάσεις δικτύων ανά δήμο της Αττικής).

Πέραν αυτών η εταιρεία θα εξετάσει μεμονωμένες επεκτάσεις δικτύου ύστερα από αιτήματα καταναλωτών με χρέωση των αντίστοιχων τελών επέκτασης, αλλά και κατασκευή δικτύων σε περιοχές όπου η τεχνοοικονομική ανάλυση δεν είναι ενθαρρυντική, εφόσον υπάρχει συγχρηματοδότηση των έργων από την Περιφέρεια ή / και τους κατά τόπους δήμους. Δεν αποκλείεται, επίσης, η τροφοδότηση απομακρυσμένων από το δίκτυο περιοχών με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) που θα μεταφέρεται οδικώς.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΔΑ Αττικής, το πενταετές πρόγραμμα αποσκοπεί στον διπλασιασμό σχεδόν των συνδέσεων, δηλαδή σε 240.000 ενεργοποιημένους μετρητές το 2024, έναντι 135.000 το 2019, με τους διανεμόμενους όγκους να αγγίζουν τα 466 εκατ. κυβικά μέτρα, από 340 εκατ. κ.μ. στο τέλος του περασμένου έτους. Η επέκταση αυτή θα ανεβάσει στο 66% το ποσοστό κάλυψης της ΕΔΑ Αττικής στις περιοχές ευθύνης της, από 55% σήμερα και σε πάνω από 50%, το ποσοστό διείσδυσης σε οικιακά κτίρια από 39% το 2019.

Συνολικά, η εταιρεία προγραμματίζει να επενδύσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ την ερχόμενη πενταετία, αξιοποιώντας ίδια κεφάλαια αλλά και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, με σημαντικότερη αυτή του ΕΣΠΑ. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΔΑ Αττικής, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της εταιρείας Πιέρρος Χατζηγιάννης, είναι η κάλυψη της αυξημένης ζήτησης, καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές, τόσο νοικοκυριά, όσο και στη βιομηχανία, στρέφονται στο φυσικό αέριο. Το 2019 προστέθηκαν στο πελατολόγιό της 20.000 νέοι καταναλωτές και αυξήθηκαν οι διακινούμενοι όγκοι φυσικού αερίου κατά 40 περίπου, εκατ. κυβικά μέτρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/economy/article/2010523/se-poies-periohes-ths-attikhs-tha-epektathei-to-fy.html 

1/3/2020
Η Energean αγοράζει το μερίδιο της Total στο Οικόπεδο 2 και αυξάνει τη συμμετοχή της στο 75% - Μεγάλος στόχος έχει εντοπιστεί εκατέρωθεν των θαλάσσιων συνόρων με Ιταλία

Η Energean ανακοίνωσε σήμερα στα διεθνή μέσα ότι προέβη σε συμφωνία για την εξαγορά του μεριδίου της Total στο οικόπεδο 2 του Ιονίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία θα της επιτρέψει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη συγκεκριμένη περιοχή έναντι μικρής οικονομικής επιβάρυνσης, ενώ ενισχύει τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής της.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Energean θα αποκτήσει τον έλεγχο του 50% της Total στο εν λόγω οικόπεδο και το ρόλο του διαχειριστή. Μέχρι στιγμής, στο οικόπεδο έχει εντοπιστεί μεγάλος δυνητικός στόχος που παρουσιάζει ομοιότητες με το κοίτασμα Vega της Ιταλίας, όπου η Edison διαθέτει μερίδιο 60%.

Σημειώνεται επίσης ότι ο στόχος βρίσκεται εκατέρωθεν των θαλάσσιων συνόρων Ελλάδας-Ιταλίας με το 60% εντός του ελληνικού οικοπέδου 2. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η Edison, της οποίας τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων έχει εξαγοράσει η Energean, διαθέτει 25% μερίδιο στο οικόπεδο 2 και συμμετέχει και στο γειτονικό ιταλικό οικόπεδο. Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Energean θα ελέγχει το 75% του οικοπέδου 2 και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 25%.


Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Energean:

H Energean (LSE: ENOG, TASE: אנאג) αποκτά το μερίδιο στης Total στο Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές περαιτέρω ευκαιρίες έρευνας σε μια περιοχή που αποτελεί βασικό χώρο των επιχειρήσεων της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Energean θα αποκτήσει το σύνολο του ποσοστού της Total στο Block 2 και θα καταστεί Operator. Οι εναπομένουσες καθαρές επενδυτικές δαπάνες της Energean στο πλαίσιο των ελάχιστων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί είναι της τάξης των 0,5 εκατ. ευρώ. Αυτές περιλαμβάνουν την απόκτηση και επεξεργασία 1800 χιλιομέτρων σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων (2D), δηλαδή εργασίες οι οποίες η Energean εκτιμά ότι θα μειώσουν σημαντικά το ρίσκο ως προς τις εκτιμήσεις για τους δυνητικούς φυσικούς πόρους που περιέχει η συγκεκριμένη άδεια.

Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν εξακριβώσει ότι το Block 2 περιέχει ένα τμήμα ενός δυνητικά μεγάλου στόχου σε αντικλινική δομή στην οροφή της Ιουρασικής Απουλίας πλατφόρμας. Η δομή αυτή εκτιμάται ότι παρουσιάζει αναλογίες προς το θαλάσσιο πεδίο Vega στην Ιταλία, στο οποίο είναι Operator με ποσοστό 60% η Edison E&P, την εξαγορά της οποίας εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρώσει η Energean εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Η δομή αυτή έχει ήδη καλυφθεί τμηματικά από σεισμικά δύο διαστάσεων και είναι χαρακτηριστικό ότι περνά και στην ιταλική πλευρά του Ιονίου Πελάγους με το 60% αυτής να βρίσκεται στο Block 2. H Edison E&P, έχει ήδη ποσοστό 25% στη συγκεκριμένη άδεια, ενώ επίσης συμμετέχει στο γειτνιάζον θαλάσσιο Block 84F.R-EL που βρίσκεται στην ιταλική πλευρά του Ιονίου Πελάγους. Μετά τη συμφωνία, συνεπώς, η Energean θα κατέχει συνολικά 75% στο Block 2, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια.

H συμφωνία, η οποία ενισχύει τις προοπτικές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της Energean στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράφηκε από τον Managing Director της Total E&P Greece κ. Denis Lemarchal και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Energean κ. Μαθιό Ρήγα (φωτό).

Η Energean ανακοίνωσε σήμερα στα διεθνή μέσα ότι προέβη σε συμφωνία για την εξαγορά του μεριδίου της Total στο οικόπεδο 2 του Ιονίου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συμφωνία θα της επιτρέψει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της στη συγκεκριμένη περιοχή έναντι μικρής οικονομικής επιβάρυνσης, ενώ ενισχύει τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξής της.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Energean θα αποκτήσει τον έλεγχο του 50% της Total στο εν λόγω οικόπεδο και το ρόλο του διαχειριστή. Μέχρι στιγμής, στο οικόπεδο έχει εντοπιστεί μεγάλος δυνητικός στόχος που παρουσιάζει ομοιότητες με το κοίτασμα Vega της Ιταλίας, όπου η Edison διαθέτει μερίδιο 60%.

Σημειώνεται επίσης ότι ο στόχος βρίσκεται εκατέρωθεν των θαλάσσιων συνόρων Ελλάδας-Ιταλίας με το 60% εντός του ελληνικού οικοπέδου 2. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η Edison, της οποίας τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων έχει εξαγοράσει η Energean, διαθέτει 25% μερίδιο στο οικόπεδο 2 και συμμετέχει και στο γειτονικό ιταλικό οικόπεδο. Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Energean θα ελέγχει το 75% του οικοπέδου 2 και τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 25%.


Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Energean:

H Energean (LSE: ENOG, TASE: אנאג) αποκτά το μερίδιο στης Total στο Block 2 στο Ιόνιο Πέλαγος, το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές περαιτέρω ευκαιρίες έρευνας σε μια περιοχή που αποτελεί βασικό χώρο των επιχειρήσεων της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Energean θα αποκτήσει το σύνολο του ποσοστού της Total στο Block 2 και θα καταστεί Operator. Οι εναπομένουσες καθαρές επενδυτικές δαπάνες της Energean στο πλαίσιο των ελάχιστων υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί είναι της τάξης των 0,5 εκατ. ευρώ. Αυτές περιλαμβάνουν την απόκτηση και επεξεργασία 1800 χιλιομέτρων σεισμικών ερευνών δύο διαστάσεων (2D), δηλαδή εργασίες οι οποίες η Energean εκτιμά ότι θα μειώσουν σημαντικά το ρίσκο ως προς τις εκτιμήσεις για τους δυνητικούς φυσικούς πόρους που περιέχει η συγκεκριμένη άδεια.

Οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έχουν εξακριβώσει ότι το Block 2 περιέχει ένα τμήμα ενός δυνητικά μεγάλου στόχου σε αντικλινική δομή στην οροφή της Ιουρασικής Απουλίας πλατφόρμας. Η δομή αυτή εκτιμάται ότι παρουσιάζει αναλογίες προς το θαλάσσιο πεδίο Vega στην Ιταλία, στο οποίο είναι Operator με ποσοστό 60% η Edison E&P, την εξαγορά της οποίας εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρώσει η Energean εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

Η δομή αυτή έχει ήδη καλυφθεί τμηματικά από σεισμικά δύο διαστάσεων και είναι χαρακτηριστικό ότι περνά και στην ιταλική πλευρά του Ιονίου Πελάγους με το 60% αυτής να βρίσκεται στο Block 2. H Edison E&P, έχει ήδη ποσοστό 25% στη συγκεκριμένη άδεια, ενώ επίσης συμμετέχει στο γειτνιάζον θαλάσσιο Block 84F.R-EL που βρίσκεται στην ιταλική πλευρά του Ιονίου Πελάγους. Μετά τη συμφωνία, συνεπώς, η Energean θα κατέχει συνολικά 75% στο Block 2, ενώ το υπόλοιπο 25% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια.

H συμφωνία, η οποία ενισχύει τις προοπτικές μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της Energean στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράφηκε από τον Managing Director της Total E&P Greece κ. Denis Lemarchal και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου Energean κ. Μαθιό Ρήγα (φωτό).

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/i-energean-agorazei-meridio-tis-total-sto-oikopedo-2-kai-ayxanei-ti-symmetohi-tis-sto-75 

29/2/2020
Οι τρεις πυλώνες της στρατηγικής των ΕΛΠΕ - Οι ΑΠΕ σε πρώτο πλάνο στην ανάπτυξη του Ομίλου

Τα αποκαλυπτήρια της νέας στρατηγικής του ομίλου των ΕΛΠΕ πραγματοποίησε χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων δ τριμήνου και έτους του 2019. Όπως ανέφερε μάλιστα σχολιάζοντας τις επιδόσεις του περασμένου έτους, ο όμιλος κλήθηκε και διαχειρίστηκε με επιτυχία τα χαμηλότερα περιθώρια των τελευταίων 5 έως 6 ετών, ωστόσο η σημαντική υπεραπόδοση των κλάδων της διύλισης και της εμπορίας όχι μόνο κάλυψαν το αρνητικό περιβάλλον αλλά αναπλήρωσαν και την επίπτωση από την προγραμματισμένη συντήρηση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας το οποίο έμεινε για περίπου 5 εβδομάδες κλειστό.

Πέραν των οικονομικών μεγεθών ωστόσο, η χθεσινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, περιλάμβανε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που αφορούσε στο όραμα και τη στρατηγική του ομίλου, που στοχεύει ώστε τα ΕΛΠΕ να αποτελέσουν βασικό καταλύτη για την ενεργειακή μετάβαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μεγιστοποίηση των κερδών τόσο από τις κύριες δραστηριότητες όσο και από την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου άριστου ενεργειακού χαρτοφυλακίου.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες, που παρουσίασε ο κ. Σιάμισιης στους αναλυτές:

Πρώτον στη βελτίωση της κύριας δραστηριότητας των ΕΛΠΕ μέσα από τη λειτουργική αριστεία, την ψηφιοποίηση και την ενεργειακή αποδοτικότητα των μονάδων διύλισης

Δεύτερον η ανάπτυξη της κύριας δραστηριότητας με αξιοποίηση παλαιότερων επενδύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί προσθέτοντας αξία στον όμιλο, με ανάπτυξη των εμπορικών δυνατοτήτων αλλά και με την ανίχνευση νέων διαδρομών στην αγορά.

Τρίτον η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνει την ανάδειξη των ΕΛΠΕ σε σημαντικό παίκτη της αγοράς των ανανεώσιμων, την επέκταση στον τομέα του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου, την εξέταση των προοπτικών στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων και με τις νέες ευκαιρίες που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά σε παρουσίαση αποτελεσμάτων του ομίλου, υπήρχε πέραν των ήδη γνωστών δραστηριοτήτων (διύλιση, πετροχημικά, εμπορία, διεθνής εμπορία, ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) ξεχωριστό κεφάλαιο για τις ΑΠΕ, που πλέον εισάγονται ως ένας από τους πυλώνες κλειδιά για τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των ΕΛΠΕ κατά 50% τα επόμενα 10 χρόνια.

Αυτή τη στιγμή ο όμιλος διαθέτει 26MW ΑΠΕ (19MW φωτοβολταϊκά και 7 MW αιολικά) σε λειτουργία και στις δύο πρώτες φάσεις του σχεδιασμού αναμένεται είτε με οργανική ανάπτυξη είτε μέσω εξαγορών να αναπτυχθούν 300 έως 600MW. Εκτός από τα έργα σε λειτουργία τα ΕΛΠΕ διαθέτουν ένα pipeline έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (φωτοβολταϊκά και χερσαία αιολικά) ισχύος 1000MW.

Η πρώτη φάση ανάπτυξης αναμένεται να φέρει 30 εκατ. ευρώ EBITDA ενώ θα επενδυθούν περί τα 200 εκατ. ευρώ. Το έργο της Κοζάνης που εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη γερμανική Juwi θα συντελέσει καθοριστικά για την επίτευξη των στόχων της πρώτης φάσης ανάπτυξης των ΕΛΠΕ στις ΑΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τέλος τις προοπτικές του ομίλου, ο κ. Σιάμισιης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι παρά τις προκλήσεις του 2019 που συνεχίζονται και το 2020, κατέστη σαφές ότι ο στρατηγικός μετασχηματισμός των τελευταίων 2 ετών συνετέλεσε ώστε ο όμιλος να αντέξει στη μεταβλητότητα της αγοράς. Είμαστε σε θέση να επιτυγχάνουμε υγιή αποτελέσματα, να χρηματοδοτούμε τις επενδύσεις μας και να μειώνουμε το δανεισμό μας, διανέμοντας υψηλό μέρισμα στους μετόχους μας. Με την εκκίνηση των δραστηριοτήτων που έχουν πιο καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα τα ΕΛΠΕ θέτουν ως στόχο τα επόμενα χρόνια να μειώσουν την ένταση άνθρακα και να ενισχύσουν το πράσινο αποτύπωμά τους κατά 50%, διατηρώντας την θέση τους ως ηγετικός όμιλος στον ενεργειακό τομέα, κατέληξε ο κ. Σιάμισιης.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/oi-treis-pylones-tis-stratigikis-ton-elpe-oi-ape-se-proto-plano-stin-anaptyxi-toy-omiloy 

29/2/2020
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Συμμετοχή LPC σε Joint Venture στην Αλγερία για την Κατασκευή Μονάδας Παραγωγής Λιπαντικών


ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ: Συμμετοχή LPC σε Joint Venture στην Αλγερία για την Κατασκευή Μονάδας Παραγωγής Λιπαντικών
energia.gr
Πεμ, 27 Φεβρουαρίου 2020 - 10:40
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η 100% θυγατρική της LPC A.E. υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την εδρεύουσα στην Αλγερία εταιρία NAFTAL SPA για τη σύσταση κοινού επιχειρηματικού σχήματος (Joint Venture) που θα αναλάβει την κατασκευή μονάδας παρασκευής λιπαντικών (ελαίων και γράσων)
για τα αυτοκίνητα, τη βιομηχανία και τη ναυσιπλοϊα. Η συμμετοχή της LPC στην κοινή εταιρία θα ανέλθει σε 49% ενώ της NAFTAL SPA (θυγατρική της κρατικής ενεργειακής εταιρίας της Αλγερίας Sonatrach) σε 51%.
Η επενδυτική δαπάνη για την κατασκευή μονάδας δυναμικότητας 55 χιλιάδων μετρικών τόνων λιπαντικών και 5 χιλιάδων ΜΤ γράσων θα διαμορφωθεί σε Ευρώ 30 εκατ. περίπου και θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Η κατασκευαστική περίοδος εκτιμάται σε 24 μήνες από τη σύσταση της κοινής εταιρίας.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164355/motor-oil-symmetohh-lpc-se-joint-venture-sthn-algeria-gia-thn-kataskeyh-monadas-paragoghs-lipantikon

27/2/2020
ΑΔΜΗΕ: Τον Νοέμβριο σε Λειτουργία η Μικρή Ηλεκτρική Διασύνδεση της Κρήτης


ΑΔΜΗΕ: Τον Νοέμβριο σε Λειτουργία η Μικρή Ηλεκτρική Διασύνδεση της Κρήτης
energia.gr
Πεμ, 27 Φεβρουαρίου 2020 - 09:20
Τον Νοέμβριο τίθεται σε λειτουργία η «μικρή» ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο, Χανίων - Πελοποννήσου, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την έναρξη κατασκευής και της μεγάλης διασύνδεσης (Ηράκλειο - Αττική), με την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την υπογραφή την περίοδο του Μαρτίου - Απριλίου των συμβάσεων για την κατασκευή του έργου.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Αυτά ανέφερε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, σε εκδήλωση της εταιρείας, προσθέτοντας ότι παράλληλα κινείται η διαδικασία για την είσοδο επενδυτών στην θυγατρική του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη» που υλοποιεί τη μεγάλη διασύνδεση. Υπενθυμίζεται ότι η «μικρή» διασύνδεση, που θα λειτουργήσει εφέτος είναι ισχύος 150 - 180 μεγαβάτ ενώ η μεγάλη που προβλέπεται να λειτουργήσει το 2023, φθάνει στα 1000 μεγαβάτ.
Με τα έργα αυτά διασφαλίζεται η ενεργειακή τροφοδοσία της Κρήτης καθώς η πλειονότητα των μονάδων παραγωγής του νησιού (που είναι ήδη ανεπαρκείς) πρόκειται να κλείσει για περιβαλλοντικούς λόγους. Παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί ενώ ελαφρύνεται κατά εκατοντάδες εκατομμύρια το χρόνο ο λογαριασμός των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που χρηματοδοτούν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος για να καλύπτεται το αυξημένο κόστος ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη και τα άλλα νησιά.
Ο ΑΔΜΗΕ προετοιμάζει, παράλληλα, μαζί με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, τη νέα δομή της αγοράς ρεύματος σε εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας για το λεγόμενο target model το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το Μάιο και σε κανονική λειτουργία στις 30 Ιουνίου.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164350/admhe-ton-noemvrio-se-leitoyrgia-h-mikrh-hlektrikh-diasyndesh-ths-krhths

27/2/2020
ο 2021 και 2022 εφικτός ο εφοδιασμός πλοίων με LNG και από τον Πειραιά – Οι επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ και της ΔΕΠΑ


27 02 2020 | 07:43
Για την ετοιμότητα του λιμανιού του Πειραιά να ανεφοδιάζει με LNG τα πλοία, διαβεβαίωσαν στελέχη του ΟΛΠ, του ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΠΑ αλλά και των Lloyds.
Με αφορμή την τελευταία χρονιά εφαρμογής του ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II που χρηματοδοτεί τις μελέτες για τις υποδομές και προετοιμάζει και το θεσμικό πλαίσιο των μεγάλων λιμανιών της χώρας ώστε να υποδεχτούν το υγροποιημένο φυσικό αέριο εκπρόσωποι των προαναφερόμενων εταιριών μίλησαν για τις προοπτικές του Πειραιά.
Σύμφωνα με τους ομιλητές ο Πειραιάς θα είναι σε θέση το 2021 να φουλάρει με LNG πλοία από βυτιοφόρα οχήματα (truck to ship) και το 2022 από πλοία ανεφοδιασμού (ship to ship).  Ο διευθυντής διοίκησης του ΟΛΠ Δημήτρης Σπύρου περιέγραψε τις προκαταρκτικές μελέτες και την αναγκαία διοικητική και τεχνική προετοιμασία που έχει γίνει ώστε το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας να είναι έτοιμο για την εξυπηρέτηση των πλοίων. Εξήγησε επίσης πως δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους γίνεται ο εφοδιασμός των πλοίων. Από βυτιοφόρα οχήματα στο λιμάνι (truck to ship) και από πλοίο σε πλοίο (ship to ship). Στην πρώτη περίπτωση το πλοίο θα πρέπει να είναι δεμένο.
Τα χρονοδιαγράμματα για το LNG Bunkering στον Πειραιά θα εξαρτηθούν από την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα όπου με 40 εκ. ευρώ θα κατασκευαστεί νέα προβλήτα φόρτωσης πλοίων μεταφοράς LNG μικρούς μεγέθους. Αυτά θα χρησιμοποιούνται για τον ανεφοδιασμό της ακτοπλοϊας και της ποντοπόρου ναυτιλίας από τον Πειραιά. Επίσης έχει σχεδιαστεί και η κατασκευή σταθμού εφοδιασμού βυτιοφόρων οχημάτων.
Όπως σημείωσε ο διευθυντής του γραφείου του CEO του ΔΕΣΦΑ Φερνάντο Καλλιγάς για την έναρξη των εργασιών απαιτείται πρώτα η έγκριση του δεκαετούς προγράμματος ΕΣΦΑ από τη ΡΑΕ.
Αναφορικά με την ανάγκη κατασκευής αποθηκευτικών χώρων LNG στον Πειραιά, το διοικητικό στέλεχος του ΔΕΣΦΑ Ιωσήφ Φλωρεντίν υπογράμμισε πως αυτοί δεν απαιτούνται αφού το νησάκι της Ρεβυθούσας είναι μόλις μιάμιση ώρα μακριά από το μεγάλο λιμάνι και συνεπώς τα πλοία ανεφοδιασμού έχουν τη δυνατότητα να φουλάρουν τις δεξαμενές τους.
Ο διευθυντής Ανάπτυξης της ΔΕΠΑ Γιώργος Πολυχρονίου μίλησε για την ανταγωνιστικότητα των τιμών του LNG έναντι των συμβατικών καυσίμων. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση του η τιμή του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι στα 5 δολάρια ανά εκατομμύριο BTU έναντι των συμβατικών καυσίμων (με την αναγκαία μετατροπή της μονάδας μέτρησης) που είναι στα 10 δολάρια. Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος υποδομών.
Πέραν της χαμηλότερης τιμής το LNG είναι και φιλικότερο στο περιβάλλον. Στις προκλήσεις βέβαια, που αντιμετωπίζει η ναυτιλία είναι το υψηλό κόστος να κατασκευάσει νέα πλοία που να καίνε υγροποιημένο φυσικό αέριο.
Παγκοσμίως υπάρχουν 350 πλοία με καύσιμο το LNG και πρόκειται για εκείνα που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου αερίου, 200 κρουαζιερόπλοια διπλού καυσίμου (συμβατικού και LNG) και άλλα 200 στα ναυπηγεία.     
Ο Θεοδόσης Σταματέλλος εκπροσωπώντας τους Lloyds προέβλεψε ότι την επόμενη πενταετία τα νέα πλοία που θα καίνε LNG θα ανέλθουν στα 1.000.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/2021-kai-2022-efiktos-o-efodiasmos-ploion-me-lng-kai-apo-ton-peiraia-oi-ependyseis-toy-desfa

27/2/2020
Αγωγός IGB, FSRU Αλεξανδρούπολης, ΥΑΦΑ στην Ατζέντα του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας


Αγωγός IGB, FSRU Αλεξανδρούπολης, ΥΑΦΑ στην Ατζέντα του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας
energia.gr
Πεμ, 27 Φεβρουαρίου 2020 - 08:42
Τα έργα που αναβαθμίζουν την θέση τόσο της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας ως ενεργειακών κόμβων στα Βαλκάνια ήταν ένα από τα βασικά θέματα του σημερινού  4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας που συζήτησαν η υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας κ.Temenushka Petrova και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς στο πλαίσιο του 4ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας που διεξήχθη σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.
Όπως αναφέρεται και στο σχετικό σκέλος της Κοινής Διακήρυξης, Ελλάδα και Βουλγαρία χαιρετίζουν την σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί –ως αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών των δύο χωρών- για την υλοποίηση του αγωγού IGB, ο οποίος συνεισφέρει στη δημιουργία ενός «κάθετου διαδρόμου» φυσικού αερίου που διασφαλίζει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας για την περιοχή. 
Υπογραμμίζεται δε ότι αυτός ο νέος διάδρομος θα δημιουργηθεί μέσω νέων Διασυνδετηρίων Αγωγών Φυσικού Αερίου όπως ο IBR (αγωγός Βουλγαρίας-Ρουμανίας) που ήδη λειτουργεί και ο υπό σχεδιασμό αγωγός IBS (αγωγός Βουλγαρίας-Σερβίας), μέσω νέων τερματικών σταθμών LNG όπως ο  πλωτός σταθμός επαναεριοποίησης LNG της Αλεξανδρούπολης (FSRU) και μέσω νέων υποδομών αποθήκευσης όπως η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου της Καβάλας και η επέκταση της Υπόγειας Αποθήκης του Chiren (Βουλγαρία)
Αθήνα και Σόφια δεσμεύθηκαν να αξιολογήσουν από κοινού τις θετικές συνέργειες που μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία των Χρηματιστηρίων Ενέργειας Ελλάδας και Βουλγαρίας και του «Βαλκανικού» hub φυσικού αερίου. 
Επανέλαβαν τέλος τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την υλοποίηση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας (Γραμμή Μεταφοράς Ρεύματος Υπερυψηλής Τάσης 400 kV) μεταξύ Νέας Σάντας και Maritsa East, η οποία εισέρχεται σε τροχιά κατασκευής, καθώς τα έργα επί βουλγαρικού εδάφους θα ξεκινήσουν στις 12 Μαρτίου 2020.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164348/agogos-igb-fsru-alexandroypolhs-yafa-sthn-atzenta-toy-4oy-anotatoy-symvoylioy-synergasias-elladasvoylgarias

27/2/2020
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την αδειοδότηση υβριδικών, ηλιοθερμικών, offshore αιολικών, σταθμών με διασυνδέσεις και υδροηλεκτρικών


26 02 2020 | 07:58
Το πλαίσιο για να αξιοποιηθεί το εγχώριο και ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον σε τομείς ΑΠΕ, με ελάχιστη ή μηδενική ανάπτυξη στην χώρα μας, όπως τα offshore αιολικά, τα υβριδικά και τα ηλιοθερμικά, εισάγει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που συζητείται αύριο στο υπουργικό συμβούλιο.
Εκτός από τις γνωστές ρυθμίσεις, όπως η κατάργηση της άδειας παραγωγής και η αντικατάσταση της από μια απλή βεβαίωση, το νομοσχέδιο, περιλαμβάνει και τα απαραίτητα κριτήρια για την χορήγηση άδειας παραγωγής σε μια σειρά από νέες κατηγορίες ΑΠΕ, όπως είχε προαναγγείλει τον Οκτώβριο ο Κ.Χατζηδάκης στο συνέδριο του “Energypress”. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα στοιχεία, οι μετρήσεις και οι μελέτες που πρέπει να συνοδεύουν τους φακέλους για την λήψη της άδειας παραγωγής, αφορούν 8 συνολικά κατηγορίες ΑΠΕ και συγκεκριμένα :
 • Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ.
 • Ηλιοθερμικά πάρκα, επίσης ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ, τα οποία συνδέονται σε δίκτυα μη διασυνδεδεμένων νησιών.
 • Μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας από αστικά απόβλητα που πληρούν τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Υβριδικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ και τον τρόπο σύνδεσης με το σύστημα, το δίκτυο ή τα δίκτυα μη διασυνδεδεμένων νησιών.
 • Σταθμούς γεωθερμίας, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη τους ισχύ.
 • Υδροηλεκτρικά, με εγκατεστημένη ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των 15 MW.
 • Σταθμούς ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης Ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής άνω των 35 MW.
 • Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, που συνδέονται με το σύστημα με υποθαλάσσια καλώδια.
Σε όλες αυτές τις κατηγορίες θα απαιτείται όπως και για όλα τα υπόλοιπα έργα η καταχώρηση στο υπό σύσταση Ηλεκτρονικό Μητρώο Παραγωγών ΑΠΕ, ωστόσο για την λήψη της άδειας παραγωγής, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από επιπρόσθετα στοιχεία.
Τα αδειοδοτικά κριτήρια
Καταρχήν ο κοινός παρονομαστής και για τις οκτώ παραπάνω κατηγορίες είναι η τεχνική περιγραφή του έργου, η ενεργειακή μελέτη, η τεκμηρίωση της δυνατότητας του υποψήφιου επενδυτή να υλοποιήσει την επένδυση (απόδειξη ότι έχει ίδια κεφάλαια ή μπορεί να πάρει τραπεζική χρηματοδότηση, κ.ο.κ.) και φυσικά ένα συνολικό Business Plan που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των αιτήσεων τις οποίες έχει υποβάλει ο υποψήφιος επενδυτής.
Ειδικά όμως για τους υβριδικούς και αιολικούς σταθμούς, θα ζητούνται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιπρόσθετα στοιχεία και συγκεκριμένα :
 • Εάν πρόκειται για υβριδικό, μια τεχνικοοικονομική μελέτη που θα περιλαμβάνει σειρά από ωριαίες προσομοιώσεις της λειτουργίας του σταθμού, της λειτουργίας του αυτόνομου συστήματος με αλλά και χωρίς τον υβριδικό σταθμό για διάρκεια ενός έτους, κ.ο.κ.
 • Εάν πρόκειται για αιολικό έργο, τότε ο φάκελος θα πρέπει να συνοδεύεται από μετρήσεις του αιολικού δυναμικού.
 • Ενώ για τις μονάδες ΣΗΘΥΑ θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή των ενεργειακών τους ισοζυγίων, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
Βεβαίωση, κατάργηση τέλους διακράτησης, μεταβατική περίοδος
Κατά τα λοιπά το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που θα παρουσιαστεί στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο αποτυπώνει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ΑΠΕ τις εξαγγελθείσεις αδειοδοτικές διευκολύνσεις, με κυριότερη την αντικατάσταση της χρονοβόρας άδειας παραγωγής με μια απλή βεβαίωση που θα παίρνει εντός ολίγων ημερών ο επενδυτής από το υπό σύσταση Ηλεκτρονικό Μητρώο ΑΠΕ.
Επίσης θα καθιερώνει μεταβατικές διατάξεις για όσους είχαν καταθέσει αιτήσεις στην ΡΑΕ μετά τον Μάρτιο του 2018, (τα μέχρι τότε έργα θα εξεταστούν με το υφιστάμενο σύστημα), την κατάργηση του τέλους διακράτησης άδειας παραγωγής, όπως και την μείωση του παραβόλου εξέτασης των αιτήσεων ενώπιον της ΡΑΕ (εισάγεται η καταβολή άπαξ του Ειδικού Τέλους υπέρ ΕΛΑΠΕ).
Επιπλέον θα προβλέπει την επίσπευση της περαιτέρω αδειοδοτικής διαδικασίας με επιμέλεια των ενδιαφερομένων και την παύση ισχύος της άδειας παραγωγής, εφόσον δεν πληρούνται συγκεκριμένα εύλογα χρονικά ορόσημα, προκειμένου να διασφαλίζεται η απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα από έργα για τα οποία δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Στις υποχρεώσεις για παράδειγμα όσων καταθέσουν αίτηση θα είναι να υποβάλουν ΣΜΠΕ εντός 6 μηνών από την ημέρα που πήραν τη βεβαίωση. Αν τους ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, υποχρεούνται επίσης να τα δώσουν εντός 6 μηνών. Επίσης όταν ο επενδυτής πάρει ΑΕΠΟ, θα πρέπει εντός 2 μηνών να αιτηθεί οριστική προσφορά σύνδεσης.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ti-provlepei-nomoshedio-toy-ypen-gia-tin-adeiodotisi-yvridikon-iliothermikon-offshore-aiolikon

26/2/2020
ΕΛ.ΠΕ: Πού βάζουν τον πήχη για τις ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας

Σήμερα η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Στα 650 με 700 εκατ. ευρώ η ελάχιστη αποτίμηση των ΕΛ.ΠΕ. Στα 250 με 300 εκατ. το κατώφλι για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Εντονο ιταλικό ενδιαφέρον.
ΕΛ.ΠΕ: Πού βάζουν τον πήχη για τις ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας
Δημοσιεύθηκε: 21 Φεβρουαρίου 2020 - 08:40
 
Με υψηλές προσδοκίες για το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί σήμερα, τελευταία μέρα της προθεσμίας του ΤΑΙΠΕΔ για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων στον διαγωνισμό πώλησης του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, τα ΕΛ.ΠΕ θέτουν το κατώφλι της αποτίμησης που έχουν για τη δημόσια επιχείρηση με τις συμμετοχές στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.
Χθες στη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων, η διοίκηση ρωτήθηκε για την αποτίμηση του μεριδίου τους (35%), αλλά και συνολικά της ΔΕΠΑ Υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση που δόθηκε ήταν, με βάση τις επενδύσεις που έχουν γίνει καθώς και λογιστικά στοιχεία, πως η ελάχιστη αποτίμηση είναι σε ό,τι αφορά το μερίδιο των ΕΛ.ΠΕ στα 250 με 300 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΠΑ Υποδομών και στα 50 με 100 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Τα στελέχη της διοίκησης έσπευσαν να αποσαφηνίσουν πως τα μεγέθη αυτά δεν προεξοφλούν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Συμπερασματικά, όμως, για τη ΔΕΠΑ Υποδομών η κατ’ ελάχιστον αξία της είναι τα 650 με 700 εκατ. ευρώ και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας τα 250 με 300 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι έτερος μέτοχος και στις δύο εταιρείες με 65% είναι το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τα ΕΛ.ΠΕ θα διεκδικήσουν το ποσοστό του δημοσίου.
Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ μιλώντας χθες στους μετόχους σημείωσε τους λόγους της αποεπένδυσης από τα δίκτυα, εξηγώντας πως δεν ταιριάζει με τη δραστηριότητα της εμπορίας. Αναφορικά με την απόφαση να διεκδικήσει την ΔΕΠΑ Εμπορίας, τόνισε τη σπουδαιότητα της επένδυσης στην εμπορία φυσικού αερίου, λέγοντας μάλιστα πως αν τα ΕΛ.ΠΕ αποκτήσουν την επιχείρηση δεν θα στήσουν άλλη εταιρεία, ενώ στο αρνητικό αποτέλεσμα υπάρχει η συμμετοχή της στην Εlpedison.
Σε κάθε περίπτωση τα νέα θα υπάρξουν από την πρώτη φάση του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πέραν του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, αυτό που θα κλέψει τις εντυπώσεις είναι τα ιταλικά χρώματα, που δεν αποκλείεται να κυριαρχήσουν στον διαγωνισμό.
Πηγές λοιπόν, φέρουν ως ενδιαφερόμενες τόσο την Italgas (ιταλική εταιρεία διανομής αερίου) όσο και τη Snam (εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου). Οι δύο επιχειρήσεις, όμως έχουν κοινό μέτοχο τη CDP Reti, κάτι που δεν είναι συμβατό με τους όρους του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ.
Οι δύο πλευρές αναζητούν φόρμουλα για να ξεπεράσουν το σκόπελο. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η Snam (μία εκ των μετόχων του ΔΕΣΦΑ) να κατέλθει στον διαγωνισμό μαζί και με τους άλλους μετόχους του Διαχειριστή, την Enagas (Ισπανία), τη Fluxys (Βέλγιο) και τον όμιλο Κοπελούζου, αλλά ενδεχομένως με άλλη μετοχική σύνθεση.
Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και με την Italgas.
Δεν αποκλείεται, βέβαια, να μην κατέβει στον διαγωνισμό κάποιος από τους δυο ιταλικούς ομίλους. Πάντως, πηγές θέλουν, οι αποφάσεις να λαμβάνονται λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία του ΤΑΙΠΕΔ.
ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2009260/elpe-poy-vazoyn-ton-phhh-gia-tis-depa-ypodomon-kai.html

21/2/2020

Σήμερα η προθεσμία για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Στα 650 με 700 εκατ. ευρώ η ελάχιστη αποτίμηση των ΕΛ.ΠΕ. Στα 250 με 300 εκατ. το κατώφλι για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Εντονο ιταλικό ενδιαφέρον.
ΕΛ.ΠΕ: Πού βάζουν τον πήχη για τις ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας
Δημοσιεύθηκε: 21 Φεβρουαρίου 2020 - 08:40
 
Με υψηλές προσδοκίες για το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί σήμερα, τελευταία μέρα της προθεσμίας του ΤΑΙΠΕΔ για την υποβολή μη δεσμευτικών προτάσεων στον διαγωνισμό πώλησης του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, τα ΕΛ.ΠΕ θέτουν το κατώφλι της αποτίμησης που έχουν για τη δημόσια επιχείρηση με τις συμμετοχές στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.
Χθες στη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων, η διοίκηση ρωτήθηκε για την αποτίμηση του μεριδίου τους (35%), αλλά και συνολικά της ΔΕΠΑ Υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απάντηση που δόθηκε ήταν, με βάση τις επενδύσεις που έχουν γίνει καθώς και λογιστικά στοιχεία, πως η ελάχιστη αποτίμηση είναι σε ό,τι αφορά το μερίδιο των ΕΛ.ΠΕ στα 250 με 300 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΠΑ Υποδομών και στα 50 με 100 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Τα στελέχη της διοίκησης έσπευσαν να αποσαφηνίσουν πως τα μεγέθη αυτά δεν προεξοφλούν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Συμπερασματικά, όμως, για τη ΔΕΠΑ Υποδομών η κατ’ ελάχιστον αξία της είναι τα 650 με 700 εκατ. ευρώ και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας τα 250 με 300 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι έτερος μέτοχος και στις δύο εταιρείες με 65% είναι το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας, τα ΕΛ.ΠΕ θα διεκδικήσουν το ποσοστό του δημοσίου.
Ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ μιλώντας χθες στους μετόχους σημείωσε τους λόγους της αποεπένδυσης από τα δίκτυα, εξηγώντας πως δεν ταιριάζει με τη δραστηριότητα της εμπορίας. Αναφορικά με την απόφαση να διεκδικήσει την ΔΕΠΑ Εμπορίας, τόνισε τη σπουδαιότητα της επένδυσης στην εμπορία φυσικού αερίου, λέγοντας μάλιστα πως αν τα ΕΛ.ΠΕ αποκτήσουν την επιχείρηση δεν θα στήσουν άλλη εταιρεία, ενώ στο αρνητικό αποτέλεσμα υπάρχει η συμμετοχή της στην Εlpedison.
Σε κάθε περίπτωση τα νέα θα υπάρξουν από την πρώτη φάση του διαγωνισμού για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πέραν του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, αυτό που θα κλέψει τις εντυπώσεις είναι τα ιταλικά χρώματα, που δεν αποκλείεται να κυριαρχήσουν στον διαγωνισμό.
Πηγές λοιπόν, φέρουν ως ενδιαφερόμενες τόσο την Italgas (ιταλική εταιρεία διανομής αερίου) όσο και τη Snam (εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου). Οι δύο επιχειρήσεις, όμως έχουν κοινό μέτοχο τη CDP Reti, κάτι που δεν είναι συμβατό με τους όρους του διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ.
Οι δύο πλευρές αναζητούν φόρμουλα για να ξεπεράσουν το σκόπελο. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η Snam (μία εκ των μετόχων του ΔΕΣΦΑ) να κατέλθει στον διαγωνισμό μαζί και με τους άλλους μετόχους του Διαχειριστή, την Enagas (Ισπανία), τη Fluxys (Βέλγιο) και τον όμιλο Κοπελούζου, αλλά ενδεχομένως με άλλη μετοχική σύνθεση.
Αντίστοιχες κινήσεις γίνονται και με την Italgas.
Δεν αποκλείεται, βέβαια, να μην κατέβει στον διαγωνισμό κάποιος από τους δυο ιταλικούς ομίλους. Πάντως, πηγές θέλουν, οι αποφάσεις να λαμβάνονται λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία του ΤΑΙΠΕΔ.
ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2009260/elpe-poy-vazoyn-ton-phhh-gia-tis-depa-ypodomon-kai.html

0/0/0
ΕΝΙ και Total Αρχίζουν Γεωτρήσεις τον Απρίλιο στην Κυπριακή ΑΟΖ

ΕΝΙ και Total Αρχίζουν Γεωτρήσεις τον Απρίλιο στην Κυπριακή ΑΟΖ

energia.gr
Παρ, 21 Φεβρουαρίου 2020 - 09:33
Η γαλλοϊταλική κοινοπραξία των εταιρειών ΕΝΙ και Total, αρχίζει γεωτρήσεις τον Απρίλιο στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ,  σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργου Λακκοτρύπη στο Euronews, ο οποίος τόνισε ότι το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου εφαρμόζεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ο υπουργός επισήμανε ότι "οι προκλήσεις από τουρκικής πλευράς δεν είναι κάτι καινούργιο, απλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μια κλιμάκωση αυτών των ενεργειών.

Αλλά πρέπει να πω ότι παρά όλες αυτές τις προκλήσεις, τις διαχρονικές προκλήσεις, το πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προχωρά κανονικά και βεβαίως ετοιμαζόμαστε για έναν νέο κύκλο ερευνητικών γεωτρήσεων, οι οποίες θα αρχίσουν πολύ σύντομα από την γαλλοιταλική κοινοπραξία Total και ENI. Αυτό το πρόγραμμα θα το ακολουθήσει και πρόγραμμα από αμερικανικές εταιρείες, από την Exxon και την Qatar Petroleum".
Στη συνέχεια αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκου αξιωματούχου για την υπογραφή οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με το Ισραήλ μετά από την υπογραφή των σχετικών τουρκολιβυκών μνημονίων, ο υπουργός Ενέργειας τόνισε ότι μέλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων με τις γειτονικές της χώρες, είτε σε διμερές είτε σε πολυμερές επίπεδο.
Τέλος αναφορικά με τα αμερικανικά δημοσιεύματα που συνδέουν την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από το αμερικανικό Κογκρέσο με τις δραστηριότητες της Exxon Mobil στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Λακκοτρύπης τόνισε ότι η προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι η ευθυγράμμιση των συμφερόντων. "Τα συμφέροντα λοιπόν μεγάλων εταιρειών και βεβαίως των χωρών από τις οποίες προέρχονται με την Κυπριακή Δημοκρατία και τα συμφέροντα εντός της ΑΟΖ της", σημείωσε ο κ. Λακκοτρύπης που μίλησε ακόμα για αυξανόμενο ενδιαφέρον από αμερικανικής πλευράς.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164186/eni-kai-total-arhizoyn-geotrhseis-ton-aprilio-sthn-kypriakh-aoz

21/2/2020
Έως το 2030 θα Ξοδεύουμε Περισσότερα για Φ.Αέριο και Αντλίες Θερμότητας – Λιγότερες οι Παρεμβάσεις στα Κελύφη των Κτιρίων


Έως το 2030 θα Ξοδεύουμε Περισσότερα για Φ.Αέριο και Αντλίες Θερμότητας – Λιγότερες οι Παρεμβάσεις στα Κελύφη των Κτιρίων
Του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 21 Φεβρουαρίου 2020 - 08:00
Μία από τις σημαντικές πτυχές του ενεργειακού σχεδιασμού είναι οι στόχοι που θέτει για την εξοικονόμηση ενέργειας. Όπου εκεί σύμφωνα με τον ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Σεβαστιανό Μοιρασγεντή προβλέπεται πως μέχρι το 2030 θα συνεχίζουμε να καίμε την παραδοσιακή βιομάζα, ενώ δεν θα αποτελούν προτεραιότητα οι παρεμβάσεις στα κελύφη των κτιρίων. Το δεδομένο αυτό θα πρέπει σίγουρα να προβληματίσει την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς ο πήχης σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας

είναι υψηλός και το ΥΠΕΝ κάνει λόγο για την ανάγκη να πραγματοποιούνται παρεμβάσεις σε 60.000 κτίρια τον χρόνο. Μέσα στους στόχους που υιοθετεί το υπουργείο είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% το 2030 σε σχέση με το σενάριο αναφοράς που είχε εκπονηθεί το 2007. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες  ο κ. Μοιρασγεντής σε εκδήλωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με τίτλο: «Μηδενικές Εκπομπές άνθρακα στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα: ρεαλισμός, ευκαιρία ή ουτοπία;» ο σχεδιασμός για τη μείωση των εκπομπών ρύπων προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των τεχνολογιών. Ανέφερε ακόμα πως παρά «τους εκσυγχρονισμούς το μερίδιο της παραδοσιακής βιομάζας βαίνει αυξανόμενο το 2030». Ταυτόχρονα, όπως είπε, αναμένεται μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 2/3, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου και των αντλιών θερμότητας. Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Μοιρασγεντή οι παρεμβάσεις στα κελύφη των κτιρίων δεν αποτελούν προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά τον τριτογενή τομέα τόνισε πως «δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, περιορίζεται το πετρέλαιο και αυξάνεται η χρήση φυσικού αερίου, ενώ η όλη προσπάθεια εντοπίζεται στην προώθηση των αντλιών θερμότητα και δευτερευόντως στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους».
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ένα από τα σενάρια του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού (2050). Υπενθυμίζεται πως χωρίζονται σε τέσσερα και διακρίνονται με βάση την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας (1,5 ή 2 βαθμούς) και τις τεχνολογίες που προτείνουν. Τα σενάρια ΕΕ2 και ΕΕ1,5 προωθούν τον εξηλεκτρισμό και την ενεργειακή απόδοση, ενώ τα σενάρια NC2 και NC1,5 εκτιμούν ότι οι κατάλληλες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο διασφαλίζουν την ωρίμανση τεχνολογιών, όπως το βιοαέριο και το υδρογόνο. Παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλοι παράμετροι που δημιουργούν προβληματισμό για τους ερευνητές, όπως το γεγονός πως στις μεταφορές το μεταφορικό έργο αυξάνεται, ενώ η χρήση σταθερής τροχιάς είναι ανύπαρκτη. Σύμφωνα με τον συνεργάτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κ. Δημήτρη Λάλα  ο ενεργειακός σχεδιασμός που κατατέθηκε πράγματι είναι φιλόδοξος και στις τρεις παραμέτρους που θέτει: στη μείωση των εκπομπών ρύπων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη συμμετοχή των ΑΠΕ. Παρατηρείται επίσης αύξηση της ηλεκτρο-παραγωγής, αύξηση της αιολικής ενέργειας και της χρήσης φυσικού αερίου, ενώ τα επόμενα 10 χρόνια περιμένουμε στα ίδια επίπεδα την κατανάλωση ενέργειας.
Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το πράσινο σενάριο στην εξέλιξη του ενεργειακού συστήματος που παρουσίασε ο κ. Γιάννης Σαραφίδης από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών όπου σε αυτό παρατηρείται μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας στο 76% το 2030 και 51% το 2050. Η συμμετοχή των προϊόντων πετρελαίου περιορίζεται στο 25%, ενώ εγκαθίστανται νέες μονάδες φυσικού αερίου ισχύος 1400MW την περίοδο 2020-2030. Επιπλέον, με βάση το σενάριο οι ΑΠΕ αποτελούν το 70% και 84% της εγκατεστημένης ισχύος το 2030 και 2050 αντίστοιχα. Επίσης προβλέπονται επενδύσεις 38 δισ. ευρώ στον ενεργειακό τομέα μέχρι το 2050 με το 68% να είναι επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά.
Τα παραπάνω είναι μερικά από τα δεδομένα που αναδείχτηκαν μέσα από την παρουσίαση από το ΥΠΕΝ του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος βέβαια τέθηκε για διαβούλευση μόλις για δύο εβδομάδες και μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση της Κομισιόν, η οποία μέσω την νέας προέδρου ουσιαστικά ζητά περισσότερα στην κατεύθυνση της απανθρακοποίησης και των μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164182/eos-to-2030-tha-xodeyoyme-perissotera-gia-faerio-kai-antlies-thermothtas-ligoteres-oi-paremvaseis-sta-kelyfh-ton-ktirion

21/2/2020
Η ακτινογραφία του ελληνικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής για το 2019 - Τι άλλαξε σε σχέση με το 2018


20 02 2020 | 07:30
Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές αντιστάθμισαν την σημαντική υποχώρηση της λιγνιτικής παραγωγής και των υδροηλεκτρικών στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπως προκύπτει από το ετήσιο Δελτίο συστήματος συναλλαγών ΗΕΠ που εξέδωσε το Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Ειδικότερα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου σημείωσε αύξηση +13%, ελάχιστα χαμηλότερα από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας (+14%). Με θετικό πρόσημο καταγράφεται και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με 5% αύξηση. Στην αντίπερα όχθη, οι εξαγωγές μειώθηκαν σημαντικά, κατά 44%, η λιγνιτική παραγωγή υποχώρησε κατά 32% και εξίσου υψηλή μείωση γνώρισε και η υδροηλεκτρική παραγωγή (-40%), πάντα συγκριτικά με το 2018.
Ως εκ τούτου η ετήσια παραγωγή ανά τύπο καυσίμου για το 2019 παρουσιάζει την παρακάτω εικόνα:
 • Φυσικό αέριο: 42,33% (από 33.96% το 2018)
 • ΑΠΕ: 25,58% (από 22,08% το 2018)
 • Λιγνίτης: 25,43% (από 33.90% το 2018)
 • Νερό: 6,65% (από 10.06% το 2018)
Ετήσια παραγωγή ανά τύπο καυσίμου (2019)
Ετήσια παραγωγή ανά τύπο καυσίμου (2018)
Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία του συνθέτουν την εικόνα του ενεργειακού ισοζυγίου ΗΕΠ για το 2019, το δελτίο καταγράφει τα εξής:
 • Για το 2019, η Καθαρή Ζήτηση αποτέλεσε το 94,69% του συνολικού ετήσιου Φορτίου, οι Εξαγωγές το 5,21% και η Άντληση το 0,10%. Η παραγωγή Μονάδων Φυσικού Αερίου κάλυψε το 32,39% του Φορτίου, η έγχυση ενέργειας από Εισαγωγές το 23,48%, η παραγωγή των ΑΠΕ το 19,58%, των Λιγνιτικών Μονάδων το 19,46% και η Υδροηλεκτρική Παραγωγή το 5,09%.
 • Η συνολική ζήτηση μειώθηκε ελάχιστα (-0,65%) συγκριτικά με το προηγούμενου έτος. Το υψηλότερο φορτίο για το 2019 ανέρχεται στα 9313 MW και παρουσιάστηκε στις 10/07/2019 14:00 ενώ το χαμηλότερο στα 3131 MW στις 29/04/2019 05:00.
 • Η συνολική αξία ΗΕΠ για το 2019 ανήλθε σε 3,47 δισεκ ευρώ ενώ ο μέσος όρος της μηνιαίας αξίας σε 289,2 εκ ευρώ.
Με εξαίρεση το μερίδιο της ΔΕΗ, η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά συμμετέχοντα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαφορές σε συγκρίση με το 2018, κυρίως ως προς το κομμάτι της κατάταξης, χωρίς ωστόσο να υποτιμούμε τις αυξήσεις που γνώρισαν οι λοιποί παραγωγοί στα μερίδια τους.
Αναλυτικά για το 2019 τα μερίδια έχουν εξής: 
 • ΔΕΗ: 40,82% (από 52,51% το 2018)
 • ΔΑΠΕΕΠ: 25,39% (από 22,08% το 2018)
 • Μυτιληναίος: 8,21% (από 6.27% το 2018)
 • ELPEDISON: 7,13% (από 5,46% το 2018)
Ετήσια παραγωγή ανά συμμετέχοντα (2019)
Ετήσια παραγωγή ανά συμμετέχοντα (2018)
Στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ διατηρεί τα ηνία, με το ποσοστό της στο σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας να ανέρχεται στο 74,21% (ΥΤ: 11,62%, ΜΤ: 12,02%, ΧΤ: 50,57%).
Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό προμήθειας είναι της MYTILINEOS 5,09% (ΥΤ: 0,02%, ΜΤ: 2,73%, ΧΤ: 2,35%) και της HERON 5,09% (ΥΤ: 0,00%, ΜΤ: 2,40%, ΧΤ: 2,70%).
Τα αντίστοιχα ποσοστά του προηγούμενου έτους ήταν PPC: 81,13%, MYTILINEOS: 3,94% και HERON: 4,17%\
Εισαγωγές και Εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σημαντικές ανακατατάξεις έχουμε στο κομμάτι των Εισαγωγών με την διασύνδεση της Ιταλίας να παίρνει «κεφάλι» το 2019, έναντι της αυτής με την Βουλγαρία το 2018. Σημαντικά διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται και στις υπόλοιπες διασυνδέσεις σε ότι αφορά το κομμάτι των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα, οι εισαγωγές ανά διασύνδεση το 2019 διαμορφώθηκαν ως εξής:
 • Ιταλία: 31,00% (από 14.84% το 2018)
 • Βουλγαρία: 29,21% (από 34,61% το 2018)
 • Βόρεια Μακεδονία: 21,21% (από 26,45% το 2018)
 • Αλβανία: 13,61% (από 17,64% το 2018)
 • Τουρκία: 4,98% (από 6,46% το 2018)
Ετήσιες Εισαγωγές ανά διασύνδεση (2019)
Ετήσιες Εισαγωγές ανά διασύνδεση (2018)
Στο πεδίο των εξαγωγών ανά διασύνδεση η κατάταξη παρέμεινε ίδια με την Ιταλία να συνιστά πρώτο προορισμό για τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και να ακολουθούν Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία, Βουλγαρία και Τουρκία.
Αναλυτικά τα μερίδια ετήσιων εξαγωγών ανά διασύνδεση έχουν ως εξής:
 • Ιταλία: 34,23% (από 42,88% το 2018)
 • Βόρεια Μακεδονία: 29,22% (από 32,00% το 2018)
 • Αλβανία: 23,04% (από 20,25% το 2018)
 • Βουλγαρία: 13,04% (από 4,43% το 2018)
 • Τουρκία: 0,47% (από 0,44% το 2018)
Ετήσιες Εξαγωγές ανά διασύνδεση (2019)
Ετήσιες Εξαγωγές ανά διασύνδεση (2018)
Τέλος, να αναφέρουμε ότι για το 2019 οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Συμμετεχόντων ανέρχονται στους 69 Συμμετέχοντες εκ των οποίων δραστηριοποιήθηκαν οι 57: 8 Παραγωγοί, 3 Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ΑΠΕ, 1 Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υποχρεωτικής Συμμετοχής ΗΕΠ, 33 Προμηθευτές και 18 Έμποροι.
Η μέση ΟΤΣ για το 2019, ίση με 63,82 €/ΜWh, αυξήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 3,43 €/ΜWh.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/i-aktinografia-toy-ellinikoy-systimatos-ilektroparagogis-gia-2019-ti-allaxe-se-shesi-me-2018

20/2/2020
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Αποκτούν Πυρηνικό Σταθμό


Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Αποκτούν Πυρηνικό Σταθμό
energia.gr
Τετ, 19 Φεβρουαρίου 2020 - 18:16
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άναψαν πράσινο φως για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού του Μπαρακάχ, του πρώτου στον αραβικό κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).
«Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας (FANR) ενέκρινε τη χορήγηση στην εταιρία Nawah της άδειας λειτουργίας του αντιδραστήρα 1 του σταθμού», δήλωσε ο Χαμάντ Αλκαάμπι σε συνέντευξη Τύπου στο Αμπού Ντάμπι, προσθέτοντας πως ο αντιδραστήρας θα λειτουργήσει στο «εγγύς μέλλον».
Η Nawah Energy Company, που ιδρύθηκε το 2016, θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση των τεσσάρων αντιδραστήρων που θα έχει ο σταθμός του Μπαρακέχ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρίας.
Ο σταθμός κατασκευάστηκε από μια κοινοπραξία υπό την Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) των ΗΑΕ και την κορεατική Korea Electric Power Corporation (KEPCO), με εκτιμώμενο κόστος 24,4 δισ. δολάρια (22,5 δισ. ευρώ).
Ο πρώτος από τους τέσσερις αντιδραστήρες επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2017, αλλά η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του μετατέθηκε κατ΄επανάληψη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νομικές προϋποθέσεις ασφαλείας.
«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (...) που κορυφώνουν με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες 12 ετών οικοδόμησης (...) αυτού του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας», δήλωσε ο Αλκαάμπι. «Μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρώτου αντιδραστήρα, η Nawah θα ξεκινήσει τη λειτουργία του προκειμένου να προετοιμάσει την είσοδό του στην εμπορική εκμετάλλευση», διευκρίνισε ο Αλκαάμπι.
«Τα Εμιράτα παραμένουν προσηλωμένα στα πιο υψηλά πρότυπα ασφαλείας και μη πυρηνικής διάδοσης καθώς και σε μια στέρεη και συνεχή συνεργασία με την IAEA και τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους», επέμεινε ο διπλωμάτης.
Όταν καταστούν πλήρως επιχειρησιακοί, οι τέσσερις αντιδραστήρες θα μπορούν να παράγουν 5.600 μεγαβάτ ηλεκτρισμού, καλύπτοντας περίπου του 25% των αναγκών των ΗΑΕ, μιας χώρας πλούσιας σε πετρέλαιο.
(πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ)
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164137/ta-hnomena-aravika-emirata-apoktoyn-pyrhniko-stathmo

20/2/2020
Η ΕΔΑ Αττικής θα Επενδύσει 135,5 εκ. Ευρώ για 690 Χιλιόμετρα Δικτύου Διανομής Φ.Α. έως το 2024

Η ΕΔΑ Αττικής θα Επενδύσει 135,5 εκ. Ευρώ για 690 Χιλιόμετρα Δικτύου Διανομής Φ.Α. έως το 2024

energia.gr
Τρι, 18 Φεβρουαρίου 2020 - 19:38
Με επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 135,5 εκ. ευρώ που θα κατανεμηθεί για έργα ενίσχυσης και ανάπτυξης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στο Λεκανοπέδιο, προχωρά η ΕΔΑ Αττικής για την πενταετία 2020-2024, με απώτερο στόχο να αυξήσει τους μετρητές της στους 239.950, από 142.940 σήμερα. Το 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας παραδόθηκε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), που το ανήρτησε για Δημόσια Διαβούλευση και αφορά στην ανάπτυξη νέου δικτύου, μήκους 690 χιλιομέτρων που θα καλύπτει 50 δήμους της Αττικής.
 
Η εταιρεία που θα περάσει, όταν ολοκληρωθεί ο εταιρικός μετασχηματισμός, στον έλεγχο της ΔΕΠΑ Υποδομών, σχεδιάζει επενδύσεις 72,6 εκ. ευρώ, για 43.007 παροχές και τοποθέτηση 105.218 μετρητών φυσικού αερίου, για την εν λόγω χζρονική περίοδο, καθώς και ακόμη 62,95 εκ. ευρώ για έργα ενίσχυσης και ανάπτυξης του δικτύου διανομής χαμηλής και μέσης πίεσης. Η διανεμόμενη ποσότητα αναμένεται να ξεπεράσει τις 5,4 εκ. τεραβατώρες το 2024.
Σήμερα οι υφιστάμενες συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου, με τοποθετημένους μετρητές ανά Δήμο, ανέρχονται σε 142.940 για τις τέσσερις επιμέρους περιοχές της Αττικής. Η  διείσδυση  του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα, στο υφιστάμενο ενεργό δίκτυο χαμηλής πίεσης, ανέρχεται περίπου στο 39%.
Το Πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2020-2024 της εταιρείας έχει συνταχθεί βασιζόμενο στις  ακόλουθες αρχές και κατευθύνσεις του Άρθρου 58 (Αριθμ. απόφ. 298/2018, τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β΄ 487/20.02.2017):
1. Ανάπτυξη δικτύου βάσει τεχνοοικονομικών κριτηρίων για την αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών.  
2. Υλοποίηση επενδύσεων υψηλής απόδοσης κατά προτεραιότητα.  
3. Αυστηρή τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας σε όλους τους τομείς 
4. Παροχή  υπηρεσιών υψηλού και αναβαθμισμένου επιπέδου προς Χρήστες και καταναλωτές με οικονομικό και διαφανή τρόπο χωρίς διακρίσεις και με απόλυτο σεβασμό στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.  
5. Διασφάλιση περιοχών που περιλαμβάνονται στην Άδεια Διανομής.
6. Εξασφάλιση της ακεραιότητας (security & integrity) με έμφαση στην αντικατάσταση του  παλαιού μεταλλικού δικτύου (cast iron).
7. Εξασφάλιση  της επάρκειας  του δικτύου με  στόχο την ελαχιστοποίηση  των φαινομένων πτώσης πίεσης στη διάρκεια της αιχμής και μεγιστοποίηση της διαθέσιμης περιοχής για  συνδέσεις νέων πελατών. Ο βασικός άξονας, στον οποίο, κυρίως, κινείται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης  2020‐2024 είναι η στόχευση στην «πύκνωση» των συνδέσεων/παροχών πάνω στο ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου. Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την ΕΔΑ Αττικής,  επιτυγχάνεται αύξηση του βαθμού αξιοποίησης του δικτύου διανομής, τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα και για την  αύξηση της προσβασιμότητας δυνητικών καταναλωτών, προβλέπεται η στοχευμένη ανάπτυξη δικτύου διανομής, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική αποτελεσματικότητα των νέων έργων χωρίς να επιβαρύνονται οι καταναλωτές. 
Η επέκταση του Δικτύου Διανομής για την περίοδο 2020-2024 θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατασκευής Δικτύων Χαμηλής  (4bar) και Μέσης Πίεσης (19bar). Για το έτος 2020, προγραμματίζεται η κατασκευή: 164 χιλιομέτρων, δικτύου χαμηλής πίεσης, καθώς και 1,9 χιλιομέτρου δικτύου μέσης πίεσης.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164089/h-eda-attikhs-tha-ependysei-1355-ek-eyro-gia-690-hiliometra-diktyoy-dianomhs-fa-eos-to-2024

19/2/2020
Σε διεθνοποιημένο όμιλο με διευρυμένες δραστηριότητες εξελίσσονται τα ΕΛΠΕ – Από τις ΑΠΕ το 5 με 10% των EBIDTA στην 5ετία


18 02 2020 | 07:50
«Ούτε μόνον Ελληνικά, καθώς περίπου το 75% της δραστηριότητάς τους γίνεται εκτός Ελλάδος, ούτε μόνον Πετρέλαια, καθώς ενδυναμώνεται σταδιακά η δραστηριοποίησή τους σε άλλους τομείς εκτός πετρελαιοειδών, όπως οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο». Στην εισαγωγική αυτή φράση του διευθύνοντος συμβούλου Ανδρέα Σιάμισιη συμπυκνώνεται η νέα φυσιογνωμία που θέλουν να εμπεδώσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) ώς ένας διεθνοποιημένος όμιλος με διευρυμένες δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό τα ΕΛΠΕ έχουν θέσει ως βραχυπρόθεσμο στόχο τα 300 MW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, με μεσοπρόθεσμη επιδίωξη τα 600 MW έως το 2025. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του Ομίλου, σε ορίζοντα πενταετίας το ποσοστό των EBIDTA του Ομίλου που θα προέρχεται από ΑΠΕ θα είναι από 5% έως και 10%.
Ο κ. Σιάμισιης περιγράφοντας τη στροφή των ΕΛ.ΠΕ στις ΑΠΕ είπε ότι η σημερινή συνεισφορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα ετήσια EBITDA των 600 με 800 εκ. ευρώ είναι μόλις 2 εκ. ευρώ, ενώ με το πάρκο της Κοζάνης θα εκτοξευτεί στα 20 εκατ. ευρώ. 
Εμβληματική της στροφής των ΑΠΕ είναι η πρώτη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες για την εξαγορά ισχυρού χαρτοφυλακίου Φωτοβολταϊκών έργων της Γερμανικής εταιρείας juwi στη περιοχή της Κοζάνης, συνολικής ισχύος 204 MW. «Είναι το πρώτο, θα ακολουθήσουν και άλλα έργα στη συνέχεια», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα – 20 φορές πιο μεγάλο από τα ήδη υπάρχοντα – και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 4 μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα της Ευρώπης. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 300 GWh ετησίως. Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε €130 εκατ., ενώ η περίοδος εργασιών αναμένεται να διαρκέσει 16 μήνες και το έργο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία στο τέταρτο τρίμηνο του 2021.
Αποθεματικά μάχης
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο καλύπτεται με ίδιους πόρους που προέρχονται από τις εκδόσεις ομολόγων μέσω των οποίων τα τελευταία χρόνια τα ΕΛΠΕ έχουν "σηκώσει" περί τα 3 δισ. ευρώ. Σήμερα μάλιστα τα ΕΛΠΕ έχουν εξασφαλισμένη πολύ ευνοϊκή χρηματοδότηση (το ομολογιακό των 500 εκατ. ευρώ διαπραγματεύεται με απόδοση της τάξης του 1,6% με 1,7%). Ωστόσο, με δεδομένη την πρόθεση για περαιτέρω διείσδυση στις ΑΠΕ, ο Όμιλος "βλέπει" και τη στρατηγική δημιουργίας ενός "αποθεματικού μάχης" πιθανόν μέσω νέας ομολογιακής έκδοσης, ώστε να ενισχύσει την ήδη καλή ρευστότητά του και να έχει τη δυνατότητα άμεσων κινήσεων στην "πράσινη οικονομία".
Η ανάπτυξη των ΕΛΠΕ στις ΑΠΕ θα γίνει με δύο τρόπους. Κατά πρώτον με εξαγορές ώριμων αδειοδοτημένων έργων και κατά δεύτερον με την οργανική ανάπτυξη των αδειών 1000MW, που διαθέτει ήδη ο Όμιλος.
Χαμηλότερα της οριακής
Ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του ομίλου ΕΛΠΕ, Γιώργος Αλεξόπουλος, στάθηκε στο ότι η τιμή με την οποία θα πωλείται η ενέργεια από το έργο της Κοζάνης, 56,72 ευρώ ανά μεγαβατώρα για 20 χρόνια, είναι χαμηλότερη από την Οριακή Τιμή Συστήματος, που σημαίνει ότι "το έργο δεν θα επιδοτείται από τον καταναλωτή αλλά θα επιδοτεί άλλα έργα ΑΠΕ με υψηλότερες τιμές αναφοράς". Σημείωσε ακόμη ότι το 40 % της επένδυσης θα είναι ελληνική προστιθέμενη αξία, ενώ εξετάζεται η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων όπως ο συνδυασμός με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
Πρόσθεσε ότι η πορεία ολοκλήρωσης του έργου θα οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα που θα αφορούν στα trackers, στα πλαίσια διπλής όψεως και στην αποθήκευση.
Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Ανδρέας Σιάμισιης, παρουσιάζοντας τους άξονες του Στρατηγικού πλάνου που έχει τεθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όπως επικοινωνήσαμε στις αγορές πριν μερικούς μήνες στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής, στόχος μας είναι αφενός να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε το υφιστάμενο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο, αλλά ταυτόχρονα να κτίσουμε και την ΕΛΠΕ των επόμενων δεκαετιών με ενεργή συμμετοχή στη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας.
Έχουμε θέσει σαν στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το έτος 2030 και για να το πετύχουμε χρειάζεται -πέρα από ανακοινώσεις- μεθοδική και στοχευμένη προσέγγιση σε όλες τις δραστηριότητες μας. 
Με την επένδυση αυτή, επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική μας για το μετασχηματισμό της ΕΛΠΕ σε έναν ενεργειακό Όμιλο, ισχυροποιώντας τη θέση μας και αντιμετωπίζοντας τις σημερινές προκλήσεις. Η επιτυχία σε αυτή τη προσπάθεια θα είναι επωφελής σε πολλά επίπεδα, καθώς προσδίδει αξία στην Εταιρία μας, βοηθά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και, παράλληλα, στηρίζει την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας».
Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί τα τελευταία 60 χρόνια τον ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς της χώρας, ενώ έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις άνω των 5 δις ευρώ την τελευταία εικοσαετία για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών της και την παραγωγή πιο ποιοτικών και «καθαρών» καυσίμων.
Έχοντας ενσωματώσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της Στρατηγικής της, η Εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη δραστική μείωση κατά 50% του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος μέχρι το 2030. Παράλληλα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ υπογράμμισε ότι τα συνολικά κονδύλια για το επενδυτικό πρόγραμμα της τρέχουσας πενταετίας ανέρχονται σε περίπου 1 δις ευρώ, μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί και στη δημιουργία, ή σε εξαγορές, έργων ΑΠΕ.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/se-diethnopoiimeno-omilo-me-dieyrymenes-drastiriotites-exelissontai-ta-elpe-apo-tis-ape-5-me-10

19/2/2020
Πένη Χαλάτση: Τι ετοιμάζουν τα ΕΛΠΕ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας


18 02 2020 | 09:43
Πλώρη για το φυσικό αέριο βάζουν τα ΕΛΠΕ τα οποία αναπτύσσουν ήδη μια πράσινη στρατηγική, αρχής γενομένης από τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου τους στις ΑΠΕ με πιο πρόσφατη εξέλιξη τη σύναψη συμφωνίας με τη γερμανική Juwi για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα, το φωτοβολταϊκό των 204 μεγαβάτ την Κοζάνη. 
Επόμενη πρόκληση για τον όμιλο αποτελεί η ΔΕΠΑ Εμπορίας (τα ΕΛΠΕ κατέχουν το 35%) για την οποία η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει στις 6 Μαρτίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα «ελκυστική» αποκρατικοποίηση η οποία θα ανοίξει στον πλειοδότη πόρτες σε ένα ευρύ πελατολόγιο σε συνθήκες μια απελευθερωμένης πλέον αγοράς. 
Δεδομένων των συνθηκών, η αγορά παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το διαγωνισμό ενώ όσον αφορά στη συμμετοχή των ΕΛΠΕ, επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που διοργανώθηκε την Δευτέρα με αφορμή τη συμφωνία του ομίλου με την Juwi, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε ότι η εταιρεία θα υποβάλλει συμμετοχή ως ενδιαφερόμενη για την ΔΕΠΑ Εμπορίας ενώ δεν διευκρίνισε αν τα ΕΛΠΕ θα πορευθούν μόνα τους στο διαγωνισμό ή αν θα συμμετάσχουν από κοινού με την Edison.  
«Η Edison είναι κατά 50% συνέταιρός μας στην Elpedison. Βλέπουμε μια ανεξάρτητη και μια παράλληλη πορεία με την Elpedison για το φυσικό αέριο. Είμαστε σε συζητήσεις με την Edison. Είναι πρώιμο να πούμε αν θα κατεβούμε μόνοι μας. Μια συζήτηση μαζί τους θα γίνει πάντως γιατί είμαστε συνέταιροι», σημείωσε ο κ. Σιάμισιης αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής κάποια συγκεκριμένη απόφαση επ’ αυτού.
Σόλο καριέρα
Ωστόσο, τα ΕΛΠΕ θα μπορούσαν να ακολουθήσουν «σόλο καριέρα» σε αυτή τη φάση, όπως αναφέρει παράγοντας της αγοράς μιλώντας στο insider.gr. «Τα ΕΛΠΕ δεν αποκλείεται να προσέλθουν μόνα τους στο διαγωνισμό, κάτι που θα ισχυροποιούσε τις διεκδικήσεις τους», αναφέρει πηγή της αγοράς ενώ προσθέτει ότι «η στρατηγική που τείνει να χαράξει ο όμιλος και οι συνεργασίες που έχει συνάψει με τον τρόπο που είναι δομημένες και με τον τρόπο που αναμένεται να εξελιχθούν κάποιες από αυτές, ίσως να υποδεικνύουν την συμμετοχή στο διαγωνισμό χωρίς να έχουν δίπλα τους την Edison».
Το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ έχουν προχωρήσει στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει και τις μετοχές που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, αποκτώντας έτσι το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας. Μάλιστα, την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ προκειμένου να εγκριθεί το εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας.
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση που δημοσιεύθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση που τα ΕΛΠΕ δεν είναι προτιμητέος επενδυτής (ή αποφασίσουν να απέχουν από την διαγωνιστική διαδικασία) μπορούν να πουλήσουν τη συμμετοχή τους με discount. Ειδικότερα,  ο πλειοδότης μπορεί να ζητήσει από τα ΕΛΠΕ (call option) να του πουλήσουν το 35% της συμμετοχής τους. Στην περίπτωση που δεν θελήσουν να συμμετάσχουν, τότε τα ΕΛΠΕ μπορούν να πουλήσουν σε καθορισμένο χρόνο στον επενδυτή (put option) το ποσοστό των μετοχών τους. Εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα μεταξύ των δύο πλευρών, τότε υποβάλλονται προσφορές για το 65% και η διαδικασία των option μετακινείται σε επόμενο στάδιο. 
(insider.gr)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/peni-halatsi-ti-etoimazoyn-ta-elpe-gia-ti-depa-emporias

19/2/2020
Ο Μεγαλύτερος Ενεργειακός Όμιλος στην Ελλάδα Κατασκευάζει τη Μεγαλύτερη Μονάδα ΑΠΕ στη Χώρα


Ο Μεγαλύτερος Ενεργειακός Όμιλος στην Ελλάδα Κατασκευάζει τη Μεγαλύτερη Μονάδα ΑΠΕ στη Χώρα
energia.gr Δευ, 17 Φεβρουαρίου 2020 - 15:27

Αίσθηση στην αγορά προκάλεσε η σημερινή ανακοίνωση της διοίκησης της Ελληνικά Πετρέλαια για την εξαγορά από την Juwi Hellas, έναντι 130 εκατ. ευρώ, φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη, ισχύος 204 μεγαβάτ, που είναι το μεγαλύτερο έργο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και ένα από τα 5 μεγαλύτερα ανάλογα στην Ευρώπη. Στην συνέντευξη Τύπου που παρεχώρησαν τα ΕΛΠΕ, αναλύθηκε, ακόμη, διεξοδικά, η στροφή του ομίλου στις ΑΠΕ, με το μεσοπρόθεσμο στόχο να έγκειται στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων 600 μεγαβάτ, έως το 2025.
Η κατασκευή του έργου θα γίνει σε έκταση 4.500 στρεμμάτων στην υπό μετάβαση περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με στόχο να λειτουργεί στα τέλη του 2021. Πρόκειται για μια επένδυση 130 εκατ. ευρώ η οποία, όπως ανέφερε και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, υπηρετεί τους στόχους κυβερνητικής πολιτικής για την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας σε μια εποχή χωρίς κάρβουνο.

Σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε ο γενικός διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού των ΕΛΠΕ, Γιώργος Αλεξόπουλος, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα, το 4ο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ευρώπη και αντιστοιχεί στο 9% της ισχύος φωτοβολταϊκών στο διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τον κ. Σιάμιση, φέρνει τα ΕΛΠΕ πολύ κοντά στον στόχο που είχε τεθεί για τη δημιουργία χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 300 MW έως το 2021. Το επόμενο βήμα του σχεδιασμού είναι τα 600 ΜW έως το 2025.

Στη δυσκολία ανάπτυξης έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Juwi Hellas, Τάκης Σαρρής. Όπως σημείωσε, το έργο των 204 μεγαβάτ στην Κοζάνη αναπτύσσεται από 2012 και ακόμη εκκρεμούν ορισμένες τελευταίες αδειοδοτήσεις. Πάντως, μετά από τόσα χρόνια είναι αδειοδοτικά ώριμο, με το επόμενο βήμα να περιλαμβάνει την άδεια εγκατάστασης. «Μόνο για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης χρειάστηκαν 9 μήνες», σημείωσε ο κ. Σαρρής.

Στη φάση της κατασκευής, το έργο εγκατάστασης συνολικά 500.000 πάνελ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περί τις 350 θέσεις εργασίας και 20 θέσεις από το τέλος του 2021 οπότε αναμένεται να λειτουργήσει. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει περισσότερες από 300 GWh (γιγαβατώρες) ετησίως και θα καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης περίπου 75.000 νοικοκυριών, δηλαδή όσων περίπου καταγράφονται σήμερα στην περιοχή.

Ο κ. Σιάμισης, από την πλευρά του ανέλυσε τους στόχους του ομίλου των ΕΛΠΕ. Όπως σημείωσε, σήμερα οι ΑΠΕ συνεισφέρουν ετησίως στα EBITDA, περί τα 2 εκατ. ευρώ και με τη λειτουργία του πάρκου στην Κοζάνη θα φτάσουν στα 20 εκ. ευρώ, ενώ αν υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για ανάπτυξη και άλλων έργων πράσινης ενέργειας η συνεισφορά τους θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ. Άλλωστε, όπως τόνισε, υπάρχουν ώριμες συζητήσεις για εξαγορά και άλλων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Όπως υπογράμμισε ο κ. Σιάμισης, τα ΕΛΠΕ έχουν θέσει ως στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος του ομίλου κατά 50% έως το 2030.

Τα ΕΛΠΕ, το φυσικό αέριο και η ΔΕΠΑ Εμπορίας

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο κ. Σιάμισης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων τόνισε ότι ακόμη τα ΕΛΠΕ δεν έχουν καταλήξει εάν στον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας θα κατέβουν μόνα τους ή με τον εταίρο τους στην Elpedison, δηλαδή την Edison. Όπως σημείωσε, οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε δύο, τρεις εβδομάδες θα έχουν καταλήξει.

Όσο για την κατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου, μεγίστης δυναμικότητας 826 MW, για την οποία έχουν πάρει άδεια παραγωγής ανέφερε ότι, αφού εκτιμηθούν διάφορες παράμετροι, τους επόμενους μήνες θα αποφασιστεί η τελική επενδυτική απόφαση.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε πως μεγάλες επενδύσεις, όπως η σημερινή είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και επεσήμανε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη, που γίνεται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας, απαντά στη δικαιολογημένη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής για την επόμενη ημέρα της απολιγνιτοποίησης.

 

«Γιατί υπάρχουν απαντήσεις όχι μόνο για τους υπαλλήλους της ΔΕΗ -με το πρόγραμμα των αυτοχρηματοδοτούμενων εθελούσιων εξόδων της επιχείρησης- αλλά και για τους κατοίκους συνολικά. Δόθηκαν 12 συγκεκριμένες απαντήσεις την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρνηση για το μέλλον των λιγνιτικών περιοχών και μια από αυτές είναι και η κατασκευή νέων φωτοβολταϊκών πάρκων», είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός ΠΕΝ.

«Έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε γρήγορα σε απολιγνιτοποίηση και για να προχωρήσουμε με ασφάλεια, χρειαζόμαστε πηγές ενέργειας που θα αντικαταστήσουν τον λιγνίτη. Το φυσικό αέριο προφανώς στην πρώτη φάση θα είναι ένα καύσιμο μετάβασης, αλλά η μακροπρόθεσμη λύση χωρίς καμιά αμφιβολία θα είναι τα αιολικά, τα φωτοβολταϊκά, κάθε μορφή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που αποτελούν εγχώριο πλούτο και δεν επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο. Η Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στηρίζεται σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας που -όπως πιστεύουμε- θα απορροφήσουν πλήρως το κενό που θα δημιουργηθεί λόγω της απολιγνιτοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν πρέπει να υποτιμούμε την κατασκευή φωτοβολταϊκών που κατά την κατασκευή τους θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας –και αυτό θα συμβεί αμέσως- και στη συνέχεια κάποιες, πολύ λιγότερες», πρόσθεσε», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

 

O ίδιος συνέχισε, λέγοντας ότι πρώτον, η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο σημαίνει φθηνότερη ενέργεια για καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις (αφού ο πάλαι ποτέ φθηνός λιγνίτης είναι μια ρυπογόνα και ακριβή πλέον πηγή ενέργειας για η ΔΕΗ, δεύτερο, ότι με τη σημερινή συμφωνία τα ΕΛΠΕ στέλνουν ένα μήνυμα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους επενδυτές που θέλουν να κινηθούν στον χώρο των ΑΠΕ και τρίτο, ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των ΑΠΕ, αρχής γενομένης από την κατάργηση της Άδειας Παραγωγής (και την αντικατάστασή της από μια Βεβαίωση Καταχώρησης στο Μητρώο Παραγωγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) και την απλούστευση της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε ότι, συνδυαζόμενες οι δύο αυτές παρεμβάσεις θα δημιουργήσουν ένα καινούργιο τοπίο έτσι ώστε να μπορούμε να πιάσουμε το στόχο που θέτει μια καινούργια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ότι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. η αδειοδότηση για τις ΑΠΕ θα πρέπει να κρατάει δύο χρόνια.

«Θα είναι ένα τεράστιο βήμα για την Ελλάδα, αλλά εργαζόμαστε συστηματικά από τον περασμένο Ιούλιο για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164033/o-megalyteros-energeiakos-omilos-sthn-ellada-kataskeyazei-th-megalyterh-monada-ape-sth-hora

17/2/2020
ΕΛΠΕ: Ανοικτό το θέμα για κοινή κάθοδο με Edison στο διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας - Δεδομένη η συμμετοχή του Ομίλου

17 02 2020 | 13:46
Σε συζητήσεις με την Edison για τον τρόπο που θα κατέβουν στο διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας βρίσκονται τα ΕΛΠΕ, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου Αν. Σιάμισιη. O όμιλος, όπως δήλωσε ο κ. Σιάμισιης θα συμμετάσχει οπωσδήποτε στο διαγωνισμό, αλλά, παρότι γίνονται συζητήσεις, δεν έχει αποφασιστεί αν αυτό θα γίνει από κοινού με την Edison.

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της σημερινή συνέντευξης τύπου των ΕΛΠΕ για την εξαγορά του μεγάλου φωτοβολταϊκού, ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και για το αν τα ΕΛ.ΠΕ έχουν καταλήξει με τον εταίρο τους στο ρεύμα και το φυσικό αέριο, την Edison, για κοινή κάθοδο στον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Ο κ. Σιάμισιης απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι είναι γνωστό πως «οι δύο εταιρίες είναι συνέταιροι με ποσοστό 50% η κάθε μία στην Elpedison, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου προχωρούν εξετάζοντας την επένδυση για νέα μονάδα με καύσιμο το φυσικό αέριο. Η πορεία της Elpedison στον τομέα αυτό είναι ανεξάρτητη και παράλληλη από την υπόθεση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Εκεί οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο εταιρείες είναι σε εξέλιξη και ακόμη δεν είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε αν τα ΕΛ.ΠΕ θα κατέβουν στο διαγωνισμό με την Edison ή όχι».

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ προκειμένου να εγκριθεί το μνημόνιο συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ (που είναι ο πωλητής του υπόλοιπου 35%) τόσο για την από κοινού πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών, όσο και για τη συναλλαγή (πώληση ή εξαγορά του υπόλοιπου 65%) που σχετίζεται με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/elpe-anoikto-thema-gia-koini-kathodo-me-edison-sto-diagonismo-gia-ti-depa-emporias-dedomeni-i 

17/2/2020
"Παγιδευμένα Κοιτάσματα", Επενδύσεις και Ενεργειακή Ασφάλεια

Του Κ.Ν. Σταμπολή Δευ, 17 Φεβρουαρίου 2020 - 07:44

Τελευταία γίνεται πολύς λόγος στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, για τα λεγόμενα "παγιδευμένα περιουσιακά στοιχεία" (stranded assets) τα οποία αναφέρονται κυρίως στα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και στα ορυκτά καύσιμα γενικότερα. Η κεντρική ιδέα είναι ότι καθώς έχουμε εισέλθει σε μια πορεία ενεργειακής μετάβασης, όπου κατά τα επόμενα 20-30 χρόνια θα επιχειρηθεί μια μεγάλη αλλαγή του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος, με στόχο τη μείωση της συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων (δηλ. πετρέλαιο, φ. αέριο και άνθρακα) πολλά από τα ανακαλυφθέντα σήμερα κοιτάσματα, εάν όχι όλα, θα μείνουν ανεκμετάλλευτα και τις εταιρείες παραγωγής να εισέρχονται σε πορεία ραγδαίας απαξίωσης.
Άρα, υποστηρίζουν οι οπαδοί της θεωρίας των "stranded assets", δεν θα είχε κανένα νόημα να συνεχιστούν από εδώ και στο εξής οι έρευνες για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων αφού σε λίγα χρόνια ο πλανήτης θα έχει στραφεί αποκλειστικά στην αξιοποίηση των ΑΠΕ, του υδρογόνου και ενδεχομένως στην πυρηνική σύντηξη. Με όλες αυτές τις πηγές να έχουν μηδενικές εκπομπές ενώ το σύνολο σχεδόν των ενεργειακών εφαρμογών θα βασίζονται όλο και περισσότερο στον ηλεκτρισμό. Ενώ με τα ορυκτά καύσιμα είναι ορατός ο κίνδυνος, ιδίως στην περίπτωση νεοανακαλυφθέντων κοιτασμάτων πετρελαίου η φυσικού αερίου, να μην αξιοποιηθούν καθόλου ή πολύ λίγο, καθώς οι καταναλωτές αναμένεται να στραφούν μαζικά προς τον ηλεκτρισμό είτε για την αυτοκίνηση, είτε για την ενεργειακή τροφοδοσία των κατοικιών και των κτιρίων γενικότερα, είτε για την κάλυψη εμπορικών και βιομηχανικών αναγκών.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ) τα "Stranded Assets" αντιπροσωπεύουν επενδύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από επιχειρήσεις ορυκτών καυσίμων και αφορούν είτε δικαιώματα για εξόρυξη είτε πραγματοποιηθείσες έρευνες ή εγκαταστάσεις εξόρυξης και παραγωγής. Χαρακτηρίζονται δε ως "παγιδευμένες" ως επενδύσεις επειδή κατά την περίοδο διάρκειας των σχετικών αδειών εκμετάλλευσης, οι εταιρείες δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν την προβλεπόμενη επιστροφή κεφαλαίου, αφού εικάζεται ότι το παραγόμενο προϊόν (δηλ. άνθρακας, πετρέλαιο, φ. αέριο) δεν θα μπορεί να απορροφηθεί από τις αγορές λόγω έλλειψης ζήτησης. Παράλληλα, επίσης εικάζεται, ότι οι εταιρείες θα έχουν καταρρεύσει οικονομικά και άρα δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

 


Ο ίδιος ο ΙΕΑ σε πολλές μελέτες του και δηλώσεις ανώτερων στελεχών του έχει παραδεχθεί ότι η πλήρης στροφή σε ενεργειακές πηγές χαμηλών εκπομπών δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία και η απαιτούμενη Ενεργειακή Μετάβαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά και με την Συμφωνία των Παρισίων (2015) να προβλέπει την συνέχιση για αρκετά χρόνια ακόμα περιορισμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο ώστε να μην υπάρξει μια βίαια αλλαγή του ενεργειακού παραγωγικού μοντέλου που θα είχε ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις σε ολόκληρα κράτη και εταιρείες. Για αυτό μία από τις προτεραιότητες του ΙΕΑ είναι ο περιορισμός των εκπομπών (κυρίως μεθάνιο) από τις βιομηχανία του Oil & Gas μέσα από τον αυστηρό έλεγχο του παραγωγικού μηχανισμού των, καθώς και την κατάργηση της χρήσης άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιρειών του κλάδου των ορυκτών καυσίμων αυτές κατέχουν αποθέματα της τάξης των 2,910 gigatonnes (GT) αντιστοιχούντων εκπομπών CO2, εγκλωβισμένα στα ελεγχόμενα από αυτές αποθέματα. Τα δύο τρίτα από αυτά αντιστοιχούν σε άνθρακα και τα υπόλοιπα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το ερώτημα που σήμερα θέτουν εύλογα αρκετοί επενδυτές, ευτυχώς όχι όλοι, είναι για πόσο διάστημα ακόμα τα αποθέματα αυτά θα μπορέσουν να διατηρήσουν την αξία τους. Η ανησυχία πολλών επενδυτών δεν εστιάζεται μόνο στην προοπτική των αγορών να απορροφήσουν τα παραγόμενα ορυκτά προϊόντα (κυρίως άνθρακα και πετρέλαιο) αλλά και στο υψηλό κόστος χρήματος που πιθανολογείται ότι σύντομα θα έχει διαμορφωθεί και άρα θα εμποδίσει τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών.

Παράλληλα, σημειώνουν παράγοντες της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ήδη παρατηρούμε μείωση της αξίας των μετοχών αρκετών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα ορυκτά καύσιμα. Πράγματι αυτό ισχύει για τις περισσότερες από τις εταιρείες παραγωγής άνθρακα (λόγω στροφής των ηλεκτροπαραγωγών στο φ. αέριο και στις ΑΠΕ) ενώ στην περίπτωση του Oil & Gas η αξία των μετοχών έχει επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια κυρίως από τις επικρατούσες χαμηλές τιμές των διαφόρων ποικιλιών αργού στα διεθνή χρηματιστήρια. Εάν μάλιστα εξετάσουμε τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών θα δούμε μια συνεχή αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου και φ. αερίου, που το 2019 κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά, λόγω της ισχυρής ζήτησης. Να σημειώσουμε ότι το 2019 η παγκόσμια ζήτηση για αργό πετρέλαιο ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 εκατ. βαρέλια την ημέρα!

Με τη ζήτηση για πετρέλαιο και φ. αέριο ,σύμφωνα με τους υπολογισμούς των περισσότερων μεγάλων οργανισμών (ΙΕΑ, EIA,OPEC) να συνεχίσει να αυξάνεται κατά τα επόμενα 20 χρόνια τουλάχιστον, με τις εκτιμήσεις περί peak demand να διίστανται με ορισμένους να το τοποθετούν για το 2030, άλλους το 2030 και ορισμένους για το 2040. Αλλά και μετά το 2040 πετρέλαιο και φ. αέριο θα εξακολουθήσουν να έχουν κυρίαρχο ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα εξυπηρετώντας βασικές ανάγκες στις μεταφορές και στην βιομηχανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στα τρία βασικά του σενάρια για την εξέλιξη του παγκόσμιου ενεργειακού μίγματος ο ΙΕΑ προβλέπει κυριαρχία των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2040 τουλάχιστον (74% μερίδιο στο σενάριο stated policies, 58% στην περίπτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και 78% στο business as usual).

Συμπερασματικά, οι επενδυτές ορθώς πράττουν και θέτουν το θέμα των stranded assets στον κλάδο των ορυκτών καυσίμων καθότι αυτό βοηθά τις εταιρείες παραγωγούς (τις IOCs και τις ΝΟCs) να αντιληφθούν τους νέους πολιτικό- οικονομικούς συσχετισμούς και αντιλήψεις και άρα να επαναχαράξουν την στρατηγική τους διευρύνοντας εν ανάγκη το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Όμως η λογική και τα επιχειρήματα των stranded assets δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ως φόβητρο στην περίπτωση χωρών όπως η Ελλάδα, που αποβλέπει στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων της, ιδιαίτερα του φυσικού αερίου, με στόχο την προσέλκυση σοβαρών επενδύσεων (βάσει εκτιμήσεων του ΙΕΝΕ αυτές μπορούν να ανέλθουν στα $ 5-8 δισ. μέχρι το 2030) και την ενίσχυση των οικονομικών της. Παράλληλα και όχι αμελητέα είναι η συμβολή της αξιοποίησης του υδρογονανθρακικού μας δυναμικού στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, ιδίως αυτή την περίοδο που είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε ταχεία απολιγνιτοποίηση στερούμενοι έτσι ενός πολύτιμου εγχώριου ενεργειακού πόρου.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/164011/pagideymena-koitasmata-ependyseis-kai-energeiakh-asfaleia 

17/2/2020
Motor Oil: Απέκτησε Φωτοβολταϊκά Πάρκα 47 MW

αιολικά πάρκα ανήκαν σε θυγατρική της Μυτιληναίος. Το τίμημα έφτασε τα 45,8 εκατ. ευρώ.

Motor Oil: Απέκτησε Φωτοβολταϊκά Πάρκα 47 MW
Δημοσιεύθηκε: 13 Φεβρουαρίου 2020 - 17:31
Η Motor OilΜΟΗ +0,64% ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εν λειτουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW ευρισκόμενων στη Βόρεια και Κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα έναντι τιμήματος 45,8 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της TEFORTO HOLDINGS LIMITED (100% θυγατρική της Motor OilΜΟΗ +0,64%) η οποία απέκτησε τις μετοχές των εταιριών RADIANT SOLAR HOLDINGS LTD και GREENSOL HOLDINGS LTD οι οποίες αποτελούσαν συμμετοχές της METKA-EGN LTD θυγατρικής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Η παραπάνω κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για περαιτέρω διείσδυση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καταλήγει η ανακοίνωση 

ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2008158/motor-oil-apekthse-fotovoltaika-parka-47-mw.html

13/2/2020
Ποιοι και γιατί ζήτησαν παράταση στο διαγωνισμό της ΔΕΠΑ Υποδομών - Ο προβληματισμός των μετόχων του ΔΕΣΦΑ

13 02 2020 | 07:54
Στα αιτήματα δυνητικών “μνηστήρων” της ΔΕΠΑ Υποδομών να τους δοθεί περισσότερος χρόνος, προκειμένου μεταξύ άλλων να καταλήξουν στο σχήμα με το οποίο θα την διεκδικήσουν, βρίσκεται η αιτία για την παράταση κατά μια εβδομάδα της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, έως τις 21 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες του “Energypress” οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν παράταση δύο εβδομάδων, η οποία μειώθηκε σε μια, κατόπιν σχετικής άρνησης του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας να ικανοποιήσει το αίτημα, θεωρώντας το υπερβολικό.

Την μετάθεση του διαγωνισμού προς τα πίσω ζήτησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τουλάχιστον δύο εκ των πιθανών υποψηφίων, τόσο μεγάλο μη ευρωπαϊκό fund, όσο και ευρωπαίος διαχειριστής υποδομών φυσικού αερίου, εν προκειμένω η ιταλική SNAM που δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της για την ΔΕΠΑ Υποδομών.

Οι Ιταλοί όμως φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο σχήμα με το οποίο θα την διεκδικήσουν. Ενώ η αρχική εκτίμηση, μετά και την συνάντηση που είχε προ μηνός με τον Πρωθυπουργό ο διευθύνων σύμβουλος της SNAM Μάρκο Αλβερά, μαζί με τους επικεφαλής των ENAGAS και FLUXYS, ήταν ότι θα διεκδικήσουν την ΔΕΠΑ Υποδομών, με "όχημα" τον ΔΕΣΦΑ, τελικά φαίνεται ότι υπήρξαν δεύτερες σκέψεις.

Καταρχήν δεν είναι σαφές κατά πόσο ενδιαφέρονται για την ΔΕΠΑ Υποδομών και οι τρεις μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή η κοινοπραξία Senfluga ή μόνο οι Ιταλοί. Κατά δεύτερο ένα σοβαρό ερώτημα, εφόσον κατέβει στο διαγωνισμό ο ΔΕΣΦΑ, συνδέεται με το κατά πόσο αυτό συνάδει με την νομοθεσία για τον ανταγωνισμό. Κατά πόσο δηλαδή στο σενάριο που ο ΔΕΣΦΑ κέρδιζε τον διαγωνισμό δεν θα ανέκυπτε ζήτημα υπερσυγκέντρωσης των ελληνικών υποδομών φυσικού αερίου στα χέρια ενός και μόνο παίκτη.

Έπειτα, όπως λένε αρμόδιες πηγές, θα έστελνε λάθος μήνυμα, την ώρα που αποκρατικοποιεί η κυβέρνηση τις εταιρείες διανομής, να έρθει και να τις αποκτήσει μια πρώην εταιρεία του Δημοσίου (ΔΕΣΦΑ), όπου το Δημόσιο συμμετέχει με 34%. Εξηγούν, δε, ότι εγείρει ζητήματα και δεν είναι συμβατό με τον ρόλο του διαχειριστή της υψηλής πίεσης στο αέριο να θέλει να γίνει και διαχειριστής στα δικτυα διανομής χαμηλής και μέσης πίεσης.

Η SNAM εξετάζει τους τρόπους συμμετοχής

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες και υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, η SNAM ζήτησε χρόνο για να εξετάσει όλους τους τρόπους και τις φόρμουλες συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Σημειωτέον ότι όποιος επικρατήσει στον διαγωνισμό γίνεται αυτόματα και πανελλαδικός διαχειριστής κατά 100% των δικτύων διανομής στην χαμηλή και μέση πίεση. Και αυτό καθώς στην ΔΕΠΑ Υποδομών ανήκουν το 100% της εταιρείας διαχείρισης δικτύων διανομής αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), το 100% της ΔΕΔΑ, το 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, χωρίς να αποκλείεται να προστεθεί και το υπόλοιπο 49% της τελευταίας, το οποίο ανήκει σήμερα στην Eni gas e luce, θυγατρική της ΕΝΙ.

Είναι γνωστό ότι η θυγατρική της ΕΝΙ έχει αποφασίσει να πουλήσει το ποσοστό της στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ενώ η ΔΕΠΑ που από τη σύμβαση έχει το δικαίωμα πρώτης προτίμησης έχει αποφασίσει να μην το ασκήσει. Εδώ λοιπόν και καιρό ΤΑΙΠΕΔ και ΥΠΕΝ βρίσκονται σε συζητήσεις με την Εni gas e Luce για τη δυνατότητα από κοινού πώλησης του 49% που κατέχει στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Στόχος είναι να διατεθεί το μερίδιό της από κοινού με τη ΔΕΠΑ Υποδομών.

Στο δια ταύτα πάντως του διαγωνισμού για την ΔΕΠΑ Υποδομών και μόνο το γεγονός ότι τουλάχιστον δύο από τους πιθανούς “υποψηφίους” ζήτησαν παράταση για λόγους καλύτερης προετοιμασίας, αναδεικνύει και το ισχυρό ενδιαφέρον που υπάρχει για την εταιρεία. Aυτό έχει ήδη εκφραστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από funds που επενδύουν στρατηγικά σε υποδομές, όπως τα αμερικανικά KKR και Blackrock, καθώς και από το αυστραλιανό fund Macquarie. Επίσης πολύ πιθανή θεωρείται η κάθοδος της γαλλικής Engie (μαζί με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Energean έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την Υπόγεια Αποθήκη Ν.Καβάλας), ενδιαφέρον έχει επίσης εκφραστεί από την ισπανική Reganosa, ενώ παλαιότερα είχε ακουστεί και το όνομα της γερμανικής ΕΟΝ.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/poioi-kai-giati-zitisan-paratasi-sto-diagonismo-tis-depa-ypodomon-o-provlimatismos-ton-metohon 

13/2/2020
ΔΕΔΑ: Οι Περιοχές Επέκτασης του Δικτύου της έως το 2024

Σε διαβούλευση τέθηκε χθες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της ΔΕΔΑ για την περίοδο 2020-2024, που προβλέπει σημαντικές προσθήκες δικτύου σε νέες περιοχές. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προβλέπει για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, 7,5 χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης και 320 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 13.050 Οικιακοί

1.388 Εμπορικοί και 14 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 160.228 μεγαβατώρες (MWh) για τους Οικιακούς, 99.994 μεγαβατώρες για τους Εμπορικούς και 87.377 μεγαβατώρες για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα σε Πιερία, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες , Ημαθία και Πέλλα, προβλέπει 11 χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης και 327 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 8.938 Οικιακοί, 1.785 Εμπορικοί και 12 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 112.548 μεγαβατώρες για τους Οικιακούς, 153.600 μεγαβατώρες για τους Εμπορικούς και 111.607 μεγαβατώρες για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες


Στην περίπτωση της Έδεσσας, Σκύδρας, Νάουσας και Αλμωπίας, το πρόγραμμα αναφέρει ότι σε συνέχεια της ένταξης στο «Πρόγραμμα ΕΣΦΑ 2020-2029» του ΔΕΣΦΑ, του σημείου εξόδου στη θέση Άσπρο η ΔΕΔΑ προτίθεται να εντάξει στο Πρόγραμμα Ανάπτυξής της, την κατασκευή δικτύου στις εν λόγω πόλεις. Για τη χρηματοδότηση των έργων, θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας. Η ΔΕΔΑ έχει ήδη προβεί στην εκπόνηση των μελετών βασικού σχεδιασμού στις πόλεις αυτές και μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα εκπονηθεί η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη (Μελέτη Κόστους-Οφέλους).

Όσον αφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου μέσης πίεσης, μήκους 11 χιλιομέτρων και χαμηλής πίεσης, 484 χιλιομέτρων.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 12.537 Οικιακοί, 2.333 Εμπορικοί και 34 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 153.681 μεγαβατώρες για τους Οικιακούς, 177.230 μεγαβατώρες για τους Εμπορικούς και 167.043 μεγαβατώρες για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου χαμηλής πίεσης, μήκους 208 χιλιομέτρων.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 9.178 Οικιακοί, 461 Εμπορικοί και 23 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 73.940 MWh για τους Οικιακούς, 36.307 MWh για τους Εμπορικούς και 111.757 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου μέσης πίεσης, 13 χιλιομέτρων και χαμηλής πίεσης 39 χιλιομέτρων.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2.771 Οικιακοί, 381 Εμπορικοί και 11 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 21.473 MWh για τους Οικιακούς, 25.856 MWh για τους Εμπορικούς και 40.696 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην Καστοριά, τους Μανιάκους, το Δήμο Ορεστίδος και το Δήμο Γρεβενών, το πρόγραμμα κάνει λόγο για εγκατάσταση δικτύου μέσης πίεσης 15 χιλιομέτρων και χαμηλής πίεσης 138 χιλιομέτρων.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2244 Οικιακοί, 560 Εμπορικοί και 4 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 26.239 MWh για τους Οικιακούς, 45.676 MWh για τους Εμπορικούς και 28.338 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και συγκεκριμένα στην Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη, τη Φλώρινα και το Αμύντιο, προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου μέσης πίεσης, 85 χιλιομέτρων και χαμηλής, 70 χιλιομέτρων.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 234 Οικιακοί, 106 Εμπορικοί και 3 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 2.446 MWh για τους Οικιακούς, 6.375 MWh για τους Εμπορικούς και 668.000 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες

Τέλος, στην Περιφέρεια Ηπείρου προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου χαμηλής πίεσης, συνολικού μήκους, 149 χιλιομέτρων.

Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2.873 Οικιακοί, 357 Εμπορικοί και 10 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 34.083 MWh για τους Οικιακούς, 33.117 MWh για τους Εμπορικούς και 111.402 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163935/deda-oi-periohes-epektashs-toy-diktyoy-ths-eos-to-2024-

13/2/2020
Η «άγνωστη» ρύθμιση που ακριβαίνει την αμόλυβδη – Υποχρεωτική ανάμειξη με βιοαιθανόλη


11 02 2020 | 07:49
Πολλοί μπορεί να έχουν παρατηρήσει ότι οι τιμές της αμόλυβδης έχουν αυξηθεί από την αρχή του χρόνου, όμως πιθανότατα λίγοι είναι οι μη μυημένοι που γνωρίζουν ότι αυτό θα συνέβαινε ανεξάρτητα από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό. Κι αυτό γιατί με την έναρξη του 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή μία ρύθμιση που ούτως ή άλλως ακριβαίνει τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης.
Πρόκειται για τα προβλεπόμενα στο αρ. 29 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101), σύμφωνα με το οποίο από 1/1/2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές αναμιγνύεται υποχρεωτικά είτε με αυτούσια βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.
Η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης ορίζεται σε ποσοστό 1% για το έτος 2019 και 3,3% για τα έτη από το 2020 και μετά.
Ο τριπλασιασμός της αναλογίας του βιοκαυσίμου - που είναι συγκριτικά πιο ακριβό - στο μίγμα βενζίνης επιφέρει την αύξηση της διυλιστηριακής τιμή κατά 38 $/μ.τ., που αντιστοιχεί σε περίπου 3,2 €/lt (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Με λίγα λόγια, η απότομη αύξηση στις διυλιστηριακές τιμές επιφέρει απότομη αύξηση και στις τιμές εμπορίας και λιανικής διάθεσης της αμόλυβδης βενζίνης.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/i-agnosti-rythmisi-poy-akrivainei-tin-amolyvdi-ypohreotiki-anameixi-me-vioaithanoli

11/2/2020
Τα ΕΛΠΕ εξαγοράζουν υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό πάρκο 204 MW με «κλειδωμένη» ταρίφα από τη Γερμανική Juwi

0 02 2020 | 07:43
Σε συμφωνία, η οποία, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο Κωστής Χατζηδάκης, θα υπογραφεί επισήμως στις 17 Φεβρουαρίου, έχει έλθει η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες με την ελληνική θυγατρική της γερμανικής εταιρείας Juwi, για την εξαγορά του υπό κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου 204 μεγαβάτ που αναπτύσσει η γερμανική εταιρεία 15 χιλιόμετρα έξω από την Κοζάνη.

Η Juwi έχει «κλειδώσει» ταρίφα για το έργο αυτό, στα 5,73 λεπτά ανά κιλοβατώρα, συμμετέχοντας στον κοινό (για αιολικά και φωτοβολταϊκά) διαγωνισμό που διεξήγαγε η ΡΑΕ τον Απρίλιο του 2019.

Μετά την εξαγορά, η κατασκευή του έργου εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει άμεσα και να έχει ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Μόλις λειτουργήσει, το πάρκο θα παράγει πάνω από 300 εκατ. κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύματος ετησίως.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα. Εκτός της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υποσταθμού 150kV και νέου δικτύου υψηλής τάσης. Το έργο σε πλήρη εξέλιξη, θα είναι μια επένδυση της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά την διάρκεια της κατασκευής θα δημιουργηθούν περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας ενώ θα τονωθεί σημαντικά η τοπική οικονομία μιας και θα χρησιμοποιηθούν οι τοπικές υποδομές για διαμονή, διατροφή, ανεφοδιασμό και υπηρεσίες κατασκευής. Ταυτόχρονα θα ενισχυθούν οι κάτοικοι και τα ταμεία των εμπλεκόμενων δήμων με 500.000 ευρώ το χρόνο μέσω τελών που θα καταβάλλονται για 30 χρόνια που εκτιμάται η διάρκεια ζωής του έργου.

Όπως υποστηρίζουν αρμόδια στελέχη της εταιρείας, «είναι ένα εμβληματικό έργο που θα αποτελέσει παγκόσμιο σημείο αναφοράς όντας το μεγαλύτερο Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και μέσα στα πέντε μεγαλύτερα της ηπείρου. Στην Ελλάδα θα είναι 20 φορές μεγαλύτερο από το μεγαλύτερο Φ/Β πάρκο που έχει μέχρι στιγμής κατασκευαστεί. Μελλοντικά, και θεσμικού πλαισίου επιτρέποντος, υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως».

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τα ΕΛΠΕ πρόκειται για μια ιδιαίτερα αποφασιστική, αλλά και αποτελεσματική κίνηση, καθώς θα καλύψει με αυτόν τον τρόπο περισσότερο από τα δύο τρίτα του βραχυπρόθεσμου στόχου που έχει θέσει η διοίκηση του Ομίλου, για 300 Mw εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ.

Η juwi AG ιδρύθηκε το 1996 στη Γερμανία στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτο και είναι μέλος του ομίλου MVV Energie AG, μιας από τις κορυφαίες επιχειρήσεις ενέργειας στη Γερμανία. Η juwi έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει 1.700 Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος περί τα 2.500 μεγαβάτ και 1.000 ανεμογεννήτριες ισχύος περί τα 2.300 μεγαβάτ. Τα έργα της παράγουν συνολικά περί τα 8 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας ετησίως, συνεισφέροντας σημαντικά στην μείωση των αερίων θερμοκηπίου. Η juwi Hellas AE δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2008 έχοντας κατασκευάσει Φ/Β έργα συνολικής ισχύος 120 μεγαβάτ. Έχει συμμετάσχει επιτυχώς στις ανταγωνιστικές διαδικασίες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) με συνολικά 210 μεγαβάτ, ενώ έχει υπό ανάπτυξη έργα ισχύος 400 μεγαβάτ.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ta-elpe-exagorazoyn-ypo-kataskeyi-fotovoltaiko-parko-204-mw-me-kleidomeni-tarifa-apo-ti 

10/2/2020
Άντληση υδρογόνου από φλεγόμενα κοιτάσματα πετρελαίου επιχειρεί εταιρεία στον Καναδά

07 02 2020 | 13:00
Η νεοφυής Proton Technologies δοκιμάζει μια μέθοδο σε κοίτασμα πετρελαίου στον Καναδά, ώστε να αντλήσει υδρογόνο από το υπέδαφος το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί εν συνεχεία.

Στόχος της γεώτρησης που πραγματοποιεί είναι όχι να αντλήσουν πετρέλαιο, αλλά να το ανάψουν. Στη συνέχεια, παράγεται στο υπέδαφος υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα, με το πρώτο να αντλείται και το δεύτερο να παραμένει στη θέση του.

"Θέλουμε να διερευνήσουμε την ιδέα ότι μπορούμε να λάβουμε ενέργεια από πετρελαϊκούς πόρους δίχως εκπομπές ρύπων", δήλωσε σχετικά ο Ιάν Γκέιτς, χημικός μηχανικός του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρι και συνιδριτής της εταιρείας.

Παράλληλα, η Proton εκτιμά ότι μπορεί να μειώσει το κόστος βασιζόμενη σε κοιτάσματα που η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει απορρίψει επειδή το πετρέλαιο είναι πολύ πηχτό ή επειδή υπάρχει πολύ νερό.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/antlisi-ydrogonoy-apo-flegomena-koitasmata-petrelaioy-epiheirei-etaireia-ston-kanada 

7/2/2020
Οι Μικρές Ανεμογεννήτριες στο Κάδρο της Αγοράς Ενέργειας - Εν Αναμονή της Απόφασης του ΥΠΕΝ

Οι Μικρές Ανεμογεννήτριες στο Κάδρο της Αγοράς Ενέργειας - Εν Αναμονή της Απόφασης του ΥΠΕΝ

energia.gr
Τετ, 5 Φεβρουαρίου 2020 - 16:30
Υπουργική απόφαση που αναμένεται κατά το αμέσως προσεχές διάστημα, θέτει τις βάσεις για τη συμμετοχή των μικρών ανεμογεννητριών. Η απόφαση που θα ρυθμίζει θέματα εγκατάστασης βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα εκδοθεί σύντομα, όπως αναφέρει σε απάντηση του στην Βουλή, με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου, ο Υφυπουργός, Γεράσιμος Θωμάς.
Στην εν λόγω απόφαση θα προβλέπεται ότι η εγκατάσταση των Μικρών Ανεμογεννητριών θα γίνεται, σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, ή οικισμών προ του 1923, καθώς και σε δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν.998/79, εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας και σε λιμένες.
Επίσης, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει ο κ. Θωμάς, θα ζητηθεί συμπληρωματική γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) για τον καθορισμό της ανώτατης, ή και της κατώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, της κατηγορίας των αιολικών σταθμών, με ισχύ μικρότερης από 60 kW, προκειμένου να συμπεριληφθούν στη σχετική Υπουργική Απόφαση.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163685/oi-mikres-anemogennhtries-sto-kadro-ths-agoras-energeias-en-anamonh-ths-apofashs-toy-ypen

6/2/2020
«Πράσινο φως» για το νέο τερματικό των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό της Κύπρου

06 02 2020 | 07:40
Ένα σημαντικό βήμα για το νέο τερματικό των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό της Κύπρου έγινε πριν από λίγες ημέρες, καθώς το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε την απαιτούμενη έγκριση.
Το νέο συγκρότημα δεξαμενών πετρελαιοειδών (ΣΔΕΠ) και συναφών εγκαταστάσεων και προσβάσεων θα ανήκει στην ΕΛΠΕ Κύπρου (HELPE Cyprus Ltd), μέσω της θυγατρικής του Yugen Ltd.
Στις 11 δεξαμενές καυσίμων του νέου τερματικού σταθμού θα μπορούν αποθηκεύονται έως και 69.000 m³ πετρελαιοειδών προϊόντων . 
Οι εγκαταστάσεις παραλαβής, προσωρινής αποθήκευσης, φόρτωσης και διακίνησης πετρελαιοειδών της ΕΛΠΕ Κύπρου Ltd θα χωροθετηθούν σε έκταση 32500 τ.μ. στα δυτικά των εγκαταστάσεων του Τσιμεντοποιείου Βασιλικού, η οποία θα περιλαμβάνει περιοχή δεξαμενών πετρελαιοειδών, περιοχή σταθμών φόρτωσης βυτιοφόρων, καθώς και άλλες σχετικές με αυτές τις δραστηριότητες εγκαταστάσεις.
Αρχικά, τα δεξαμενόπλοια που θα μεταφέρουν τα προϊόντα στο νέο τερματικό θα δένουν στην προβλήτα της VTTV, ενώ μελλοντικά προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό οι εγκαταστάσεις και υποδομές του λιμανιού του Βασιλικού.
Οι σχεδιασμοί της εταιρείας προβλέπουν ότι τα πετρελαιοειδή προϊόντα που θα αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις του νέου τερματικού θα επανεξάγονται στην διεθνή αγορά ή θα διακινούνται στην κυπριακή αγορά.
Η κατασκευή και λειτουργία του νέου συγκροτήματος δεξαμενών πετρελαιοειδών των ΕΛΠΕ στο Βασιλικό θα σημάνει και τη μόνιμη μετεγκατάσταση του υφιστάμενου τερματικού από τη Λάρνακα.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/prasino-fos-gia-neo-termatiko-ton-elpe-sto-vasiliko-tis-kyproy

 

6/2/2020
Στο Οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΖ το Charles De Gaulle - Μήνυμα σε Άγκυρα

Στο θαλασσοτεμάχιο 8 της Κυπριακής ΑΟΖ όπου διενεργεί παράνομες γεωτρήσεις το τουρκικό γεωτρύπανο Yavuz βρίσκεται το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» των Αθηνών.

Η παρατεταμένη παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου στην ΑΟΖ εκλαμβάνεται ουσιαστικά ως απάντηση προς τις τουρκικές παράνομες ενέργειες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το «Charles De Gaulle» εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στα τέλη του μηνός στην Κύπρο, όπου αναμένεται να ελλημενιστεί στη Λεμεσό.

Τις τελευταίες μέρες διάφοροι λογαριασμοί στο twitter δημοσιεύουν και δορυφορικές φωτογραφίες από τις κινήσεις στου αεροπλανοφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την θέση του τουρκικού γεωτρύπανου Yavuz.

 

 

Η επόμενη γεώτρηση στον στόχο «Κρόνος» του οικοπέδου 6 της ΑΟΖ την οποία θα διενεργήσει η κοινοπραξία ΕΝΙ-Τotal τοποθετείται χρονικά περί τα τέλη Μαρτίου αρχές Απριλίου

Υπενθυμίζεται ότι αρμόδια ομάδα εργασίας Relex της Ε.Ε. ενέκρινε χθες καταρχήν την τοποθέτηση στον κατάλογο κυρώσεων «δύο υψηλόβαθμων επιχειρησιακών στελεχών», τα οποία έχουν διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Θέματα ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο και οι τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης, που πραγματοποιεί στην Κύπρο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για ενεργειακούς πόρους, Φράνσις Φάνον, συνοδευόμενος από ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων σε θέματα ακτοφυλακής και ασφάλειας. Ως μήνυμα στην Άγκυρα για τις έκνομες ενέργειες της στην κυπριακή ΑΟΖ ερμηνεύεται η επίσκεψη, στόχος της οποίας είναι η εμβάθυνση της συνεργασίας σε επίπεδο 3+1, το μοντέλο, που προωθείται από Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ

(sigmalive.com)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/sto-oikopedo-8-tis-kypriakis-aoz-charles-de-gaulle-minyma-se-agkyra 

5/2/2020
"Μαγνήτης" το WACC 8,2% + 1,5% για τη ΔΕΠΑ Υποδομών - Χορός ευρωπαίων μνηστήρων και funds - Ποιοί παίκτες δηλώνουν ενδιαφέρον

Χρήστος Στεφάνου
05 02 2020 | 08:55
Μπορεί να μην έχει ακόμη αναρτηθεί ή να μην είναι επίσημα δημοσιοποιημένη, ωστόσο η ετήσια ρυθμιζόμενη απόδοση για τους διαχειριστές των δικτύων διανομής έχει καθοριστεί και αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά ατού του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτές που έχουν ήδη ξεκινήσει τις προκαταρκτικές επαφές ενόψει και της προθεσμίας εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου, ενημερώνονται ότι η ετήσια ρυθμιζόμενη απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων έχει οριστεί στο 8,2% με premium 1,5%, το οποίο θα συναρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων.

To premium πιο συγκεκριμένα θα συναρτάται με την ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων στις περιοχές ευθύνης των ΕΔΑ νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τα χιλιόμετρα των νέων αγωγών μέσης και χαμηλής πίεσης και την υλοποίηση έργων που δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό του σχεδίου ανάπτυξης.

Πρακτικά δηλαδή, οι επενδυτές που έχουν ήδη προσέλθει ή θα προσέλθουν στο διαγωνισμό βλέπουν μια εταιρεία με δυνητική απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων, που μπορεί να φτάσει έως και το 9,7%, όταν αντίστοιχες αποδόσεις στους διαχειριστές δικτύων της κεντρικής Ευρώπης κυμαίνονται σημαντικά χαμηλότερα. Το ίδιο βεβαίως ισχύει όχι μόνο για τους διαχειριστές, αλλά και για τα funds τα οποία βλέπουν στη ΔΕΠΑ Υποδομών μια τοποθέτηση με μια από τις πιο υψηλές σταθερές αποδόσεις.

Το γεγονός αυτό εξηγεί και τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για το διαγωνισμό που ξεκινά και επίσημα με την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος την μεθεπόμενη Παρασκευή.

Ήδη πάντως, έχουν καλλιεργηθεί υψηλές προσδοκίες ότι ο ανταγωνισμός στο διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών θα είναι μεγάλος. Στους ισχυρούς διεκδικητές συγκαταλέγονται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και δεδομένα, ο ΔΕΣΦΑ, η γαλλική Engie, η ιταλική Italgas, η γερμανική Eon.

Εκτός όμως από τους ευρωπαίους διαχειριστές που συνωστίζονται, στο διαγωνισμό αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους και αρκετά funds. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, δηλαδή αυτή της κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, τα funds αυτά αναμένεται να συνασπιστούν με τους διαχειριστές.

Εάν τα σενάρια αυτά επιβεβαιωθούν στην πράξη, τότε θα ανέβει σημαντικά και ο πήχης του τιμήματος. Στη ΔΕΠΑ Υποδομών έχουν εκχωρηθεί οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στα δίκτυα διανομής της Αττικής (ΕΔΑ Αττικής), της Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) και της υπόλοιπης Ελλάδας (ΔΕΔΑ).
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/magnitis-wacc-82-15-gia-ti-depa-ypodomon-horos-eyropaion-mnistiron-kai-funds-poioi-paiktes 

5/2/2020
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την ανακάλυψη σημαντικού κοιτάσματος αερίου


03 02 2020 | 17:02
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια χώρα ήδη πλούσια σε πετρέλαιο, ανακοίνωσαν σήμερα την ανακάλυψη ενός σημαντικού κοιτάσματος φυσικού αερίου που θα βοηθήσει το κράτος του Κόλπου να προσεγγίσει την αυτάρκεια σ' αυτό το καύσιμο.
Η κρατική εταιρία Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) διευκρίνισε πως το νέο κοίτασμα, που περικλείει περίπου 2.200 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου, βρίσκεται ανάμεσα στα εμιράτα του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, των δύο μεγαλύτερων μελών της ομοσπονδίας.
"Αυτή η νέα ανακάλυψη ενισχύει τον στόχο του έθνους να φθάσει την αυτάρκεια σε αέριο", ανέφερε σε μια ανακοίνωση η Adnoc.
Τον Νοέμβριο, το Αμπού Ντάμπι είχε ανακοινώσει την ανακάλυψη κοιτασμάτων επτά δισεκ. βαρελιών πετρελαίου και περίπου 1.600 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου.
Οι ανακαλύψεις αυτές θα ανεβάσουν το σύνολο των αποθεμάτων αργού πετρελαίου των Εμιράτων στα 105 δισεκ. βαρέλια, με αποτέλεσμα να γίνει η έκτη χώρα στον κόσμο σε αποθέματα πετρελαίου, πιο πάνω από το Κουβέιτ.
Το αέριο του νέου κοιτάσματος θα παρέχεται στο Ντουμπάι το οποίο τώρα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών του με εισαγωγές από το Κατάρ, παρά το μποϊκοτάζ που επέβαλαν στη χώρα αυτή οι γείτονές της, περιλαμβανομένων των ΗΑΕ.
Η Adnoc προβλέπει αύξηση της παραγωγής αερίου προκειμένου η ικανότητα παραγωγής αργού πετρελαίου να φθάσει τα τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2020 και τα πέντε εκατομμύρια βαρέλια δέκα χρόνια αργότερα.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ta-inomena-aravika-emirata-anakoinosan-tin-anakalypsi-simantikoy-koitasmatos-aerioy
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

4/2/2020
Fitch: Ο κορωνοϊός μπορεί να οδηγήσει την παραγωγή πετρελαίου σε πλεόνασμα


03 02 2020 | 19:51
Το ξέσπασμα του κορωνοϊού μπορεί να περιορίσει την αύξηση της κατανάλωσης πετρελαίου και να οδηγήσει σε πλεόνασμα παραγωγής έναντι της ζήτησης, αν συνεχίσει να εξαπλώνεται, εκτιμά η Fitch.
Σε ανάλυσή της, επισημαίνει ότι οι τιμές του μαύρου χρυσού βρίσκονται υπό διαρκή πίεση το τελευταίο διάστημα, με το brent από τις παρυφές των 70 δολαρίων στα 56 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Φεβρουαρίου.
Όπως σημειώνει, σε περίπτωση ουσιαστικά χαμηλότερων τιμών θα είναι μεγαλύτερη πρόκληση για επιχειρήσεις του κλάδου με αξιολόγηση στην κατηγορία «Β» να βγουν στις διεθνείς αγορές.
Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο είναι το πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί ώστε οι μεταφορές και η βιομηχανία στην Κίνα να επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Να σημειωθεί ότι η χώρα καλύπτει το 15% της παγκόσμιας κατανάλωσης.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/fitch-o-koronoios-mporei-na-odigisei-tin-paragogi-petrelaioy-se-pleonasma

4/2/2020
Συνάντηση ΠΣΕΕΠ-Χατζηδάκη σχετικά με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ


04 02 2020 | 10:01
Συνάντηση με τον υπουργό ΠΕΝ, Κ. Χατζηδάκη, είχε το σωματείο ΠΣΕΕΠ με θέμα την ιδιωτικοποίηση του ομίλου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:
Σε συνέχεια της προσπάθειας που κάνουµε οι εργαζόµενοι των ΕΛΠΕ για την αποτροπή της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Πετρελαίων, αντιπροσωπεία του Σωµατείου µας συναντήθηκε χθες το απόγευµα µε τον υπουργό Ενέργειας κo Χατζηδάκη.
Αναπτύξαµε στον Υπουργό αναλυτικά τα επιχειρήµατα µας και τους λόγους που πιστεύουµε ότι η ατµοµηχανή της Ανάπτυξης, όπως όλοι αρέσκονται να αποκαλούν τα ΕΛΠΕ, πρέπει και οφείλουν για εθνικούς και κοινωνικούς λόγους να παραµείνουν υπό δηµόσιο έλεγχο. 
Επίσης επαναλάβαµε στον Υπουργό τη θέση µας ότι αφού η χώρα έχει απαλλαγεί από τα µνηµόνια και βγαίνει ελεύθερα στις αγορές, δεν µπορεί η εισπρακτικού χαρακτήρα πώληση του ποσοστού του δηµοσίου στα ΕΛΠΕ να αποκαλείται ''µνηµονιακή υποχρέωση'', για αυτό το λόγο ζητήσαµε να επιστρέψει το ποσοστό των µετοχών από το ΤΑΙΠΕ∆ στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
Ο Υπουργός προσπάθησε να µας καθησυχάσει λέγοντας ότι δεν απειλούνται ούτε οι εργασιακές θέσεις, ούτε η συλλογική µας σύµβαση επισηµαίνοντας για άλλη µια φορά την συµβατική υποχρέωση της χώρας για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και ότι η διαδικασία συνεχίζεται, αναζητώντας όµως να βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία διότι η συναλλαγή πρέπει να είναι κερδοφόρα για το ∆ηµόσιο. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Εκείνο που µπορούµε να του υποσχεθούµε εµείς οι εργαζόµενοι είναι ότι δεν πρόκειται να υποστείλουµε τη σηµαία του Αγώνα µας µέχρι να ακυρωθεί η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/synantisi-pseep-hatzidaki-shetika-me-tin-peraitero-idiotikopoiisi-ton-elpe

4/2/2020
Η Ενεργειακή Μετάβαση στα Νησιά – οι Αντιδράσεις – η Προοπτική του Υδρογόνου

Η Ενεργειακή Μετάβαση στα Νησιά – οι Αντιδράσεις – η Προοπτική του Υδρογόνου

Του Δημήτρη Αβαρλή
Τρι, 4 Φεβρουαρίου 2020 - 07:53
Η ενεργειακή μετάβαση εκτός των ερωτημάτων που θέτει σε σχέση με το μέλλον των λιγνιτικών μονάδων προκαλεί ερωτήματα και πολλές φορές αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό αποκτά ευρύτερη σημασία ο ρόλος που θα έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στον καθορισμό του νέου χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Την προηγούμενη βδομάδα πραγματοποιήθηκε μεγάλο συλλαλητήριο στην Τήνο ως αντίδραση στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Παράλληλα, κατά των ανεμογεννητριών τάχθηκε το δημοτικό συμβούλιο του Νοτίου Πηλίου, ενώ κινητοποιήσεις πολιτών υπάρχουν και στη Λακωνία.
Τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά, σε κάθε περίπτωση αποτελούν μέρος της συζήτησης που έχει ανοίξει στην Ελλάδα. Η συζήτηση περί εναλλακτικών μορφών ενέργειας έχει ανοίξει στα νησιά και στο παρελθόν όχι πάντως με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά σήμερα η Σίφνος και η ενεργειακή κοινότητα που έχει δημιουργηθεί αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα. Στο έντυπο που εκδόθηκε από το εργαστήριο των Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΚΑΠΕ και της Electra Energy με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Boll Stiftung, με τίτλο «χτίζοντας ενεργειακές κοινότητες»  επισημαίνεται πως «η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη μεπιλογή παραγωγής ενέργειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με πολύ υψηλό ηλιακό δυναμικό (π.χ. Κρήτη, Πελοπόννησος, νησιά του Αιγαίου).»
Μιλώντας πριν λίγες ημέρες στην Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Βουλής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «αν θέλουμε να προχωρήσει πράγματι η αξιοποίηση των ΑΠΕ, στην οποία είμαστε σύμφωνοι αλλά με κάποιους όρους, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη, να ξεκαθαρίσει ότι πριν οριστικοποιηθεί το νέο χωροταξικό αναστέλλεται η όποια περαιτέρω ενέργεια για εγκατάσταση των μεγάλων αιολικών πάρκων, μέχρι να τελειώσει το χωροταξικό. Δεύτερον, στα ευαίσθητα συστήματα των μικρομεσαίων νησιών δεν χωράνε μεγάλα αιολικά πάρκα, παρά μόνον μικρά σε αριθμό και σε μέγεθος ανεμογεννητριών, σε περιοχές που θα ορίζει το χωροταξικό με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές».
Αξίζει να επισημανθεί πως στη χώρα μας έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση σε σχέση με την προοπτική  ανάπτυξης της τεχνολογίας του υδρογόνου. Η σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα «Fuel Cells and Hydrogen» κυκλοφόρησε ένα έγγραφο στο οποίο επισημαίνει πως τα νησιά και οι νησιωτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ορισμένες ενεργειακές προκλήσεις λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και κλιματικών συνθηκών τους. Το υδρογόνο και οι συναφείς τεχνολογίες του έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τα νησιά στην αντιμετώπιση ορισμένων προκλήσεων που σχετίζονται με την ενέργεια. Υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής σε μεγαλύτερα κοινοτικά νησιά, καθώς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η εξάρτηση από την εισαγωγή καυσίμων, το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, οι περιορισμοί όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας και τις διασυνδέσεις.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163618/h-energeiakh-metavash-sta-nhsia-oi-antidraseis-h-prooptikh-toy-ydrogonoy

4/2/2020
«Σταθμός» για την Ιστορία του ΑΔΜΗΕ η Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής


«Σταθμός» για την Ιστορία του ΑΔΜΗΕ η Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής
του Ιωάννη Μάργαρη*
Τρι, 4 Φεβρουαρίου 2020 - 08:05
Η Διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική, η «Μεγάλη Διασύνδεση» όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και, κατά προέκταση, στην ιστορία του ΑΔΜΗΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του εμβληματικού έργου ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, το οποίο σημαίνει ότι προσεγγίζει σε αξία την υφιστάμενη περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ.
Συνέχεια για την Εταιρεία και τους εργαζόμενους
Με την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου αυτού από τον ΑΔΜΗΕ μέσω της θυγατρικής του εταιρείας Αριάδνη Interconnection -που συστήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό- ο Διαχειριστής διπλασιάζει ουσιαστικά την αξία του και διασφαλίζει τη συνέχειά του προς όφελος του ευρύτερου τομέα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, προς όφελος των καταναλωτών αλλά και προς όφελος των ίδιων των εργαζομένων του. 
Διασφαλίζοντας τη Διασύνδεση μετά από έτη επίμονων διεκδικήσεων, ο Διαχειριστής επιβεβαιώνει τον ρόλο και την αξιοπιστία του όσον αφορά και τις  υπόλοιπες νησιωτικές διασυνδέσεις της χώρας. Εδώ έγκειται και η κρίσιμη συγκυρία αυτής της σημαντικής απόφασης εκ μέρους της Πολιτείας, αφού την ίδια περίοδο οριστικοποιείται το εθνικό σχέδιο για την διασύνδεση όλων –σχεδόν- των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών της Ελλάδας μέσω του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η Εταιρεία μας δεν διατηρεί μόνο την ευθύνη της Συντήρησης και Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και της Ανάπτυξης του, σχεδιάζοντας ένα νέο -από πλευράς τεχνολογίας και γεωγραφικής διασποράς- Συστήματος. 
Έργο στρατηγικής σημασίας
Ένας επιπλέον παράγοντας που καθιστά το έργο αυτό ιστορικής σημασίας είναι ότι, τα τελευταία χρόνια, οι διασυνδέσεις αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη στρατηγική σημασία σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο για τους Διαχειριστές και τον ενεργειακό κλάδο, γενικότερα. Η υλοποίηση τέτοιων έργων τοποθετεί τον ΑΔΜΗΕ σε προνομιακή θέση στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας για τις δεκαετίες που έρχονται, όχι μόνο εντός της χώρας αλλά και διεθνώς. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη βρίσκεται σε διαδικασία ενοποίησης των αγορών της, το οποίο σημαίνει ότι τα δίκτυα θα αναπτύσσονται διαρκώς σε όλη την ήπειρο. Εκτός από τις διασυνδέσεις εντός ηπείρων, οδεύουμε σταδιακά προς διασυνδέσεις μεταξύ των ηπείρων, στο πλαίσιο της λεγόμενης παγκόσμιας διασύνδεσης. 
Σε αυτή τη φάση μετασχηματισμού του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη, είναι ακόμη πιο σημαντικό ότι ο ΑΔΜΗΕ κατόρθωσε να εξασφαλίσει την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου διασύνδεσης στην ιστορία της χώρας. Αυτό μάλιστα συνέβη παράλληλα με την πλήρη απόσχιση του  από τη ΔΕΗ οπότε κλήθηκε να σχεδιάσει την περαιτέρω ανάπτυξή του και να εξασφαλίσει τους όρους για την ανάπτυξη αυτή ως αυτόνομη εταιρεία. 
Τεχνολογία «state-of-the art»
Αξίζει να σταθούμε, επίσης, στην τεχνολογία «state-of-the art» που χρησιμοποιείται στη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών πραγματοποιούνται ελάχιστα τέτοια έργα παγκοσμίως – τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και γνωστά στον κλάδο. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, ο ΑΔΜΗΕ μπαίνει μέσω της Αριάδνης στο χάρτη μιας «ελίτ» Διαχειριστών, ανοίγοντας δρόμους για μελλοντική αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που θα έχει αναπτύξει και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Για πολλές δεκαετίες, υλοποιούνταν κυρίως έργα με τεχνολογία Συνεχούς Ρεύματος LCC (Line Commutated Converter), ενώ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ιδιαίτερα η τεχνολογία VSC (Voltage Source Converter) που διασφαλίζει μεγαλύτερη ευελιξία και αυξημένους βαθμούς ελέγχου και διαχείρισης –πλεονεκτήματα που θα αξιοποιήσουμε στη διασύνδεση της Κρήτης-Αττικής.
Ο ΑΔΜΗΕ εδραιώνεται στο ταχέως μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον
Εξίσου σημαντικό σημείο για τη μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ εδραιώνει τη θέση του σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό σύστημα της χώρας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, με την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), την απολιγνιτοποίηση, τους στόχους για υψηλότερη διείσδυση των ΑΠΕ κ.α. Τα τελευταία χρόνια, δεν είναι λίγες οι φωνές που είχαν αμφισβητήσει την ικανότητα του Διαχειριστή να υλοποιήσει με ταχύτητα και αξιοπιστία τέτοιου μεγέθους έργα. Η αμφισβήτηση αυτή πλέον χάνει έδαφος αφού ο ΑΔΜΗΕ κατόρθωσε, μέσω της αποτελεσματικότητας που έδειξε στην επιτάχυνση του επενδυτικού του προγράμματος και την υλοποίηση των υπόλοιπων έργων που εκκρεμούσαν τα τελευταία χρόνια, να πείσει τους θεσμικούς και εποπτικούς φορείς, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την αγορά εν γένει, ότι μπορεί να υλοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες διασυνδέσεις διεθνώς σύμφωνα με το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα που υπαγορεύει η κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης.
Προσέλκυση ταλέντων
Τέλος, ο ΑΔΜΗΕ πιστώνεται το γεγονός ότι κατόρθωσε να συστήσει και να στελεχώσει μία εταιρεία ειδικού σκοπού ως θυγατρική, την Αριάδνη Interconnection, σε χρόνο-ρεκόρ, προσελκύοντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει την εδραιωμένη θέση και την ισχυρή φήμη του Διαχειριστή στην αγορά και αποδεικνύει την ικανότητά του να προσελκύει ταλέντα, τόσο από το δυναμικό εντός της χώρας όσο και από τους Έλληνες που έχουν αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό (brain regain) τα χρόνια της κρίσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμης σημασίας για το μέλλον της Εταιρείας μας στις επόμενες δεκαετίες.
*Ο Ιωάννης Μάργαρης είναι Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ και Γενικός Διευθυντής της Ariadne Interconnection
(Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του ΑΔΜΗΕ "Ενεργών")
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163609/stathmos-gia-thn-istoria-toy-admhe-h-diasyndesh-krhthsattikhs

4/2/2020
Γερμανικό ενδιαφέρον για το ελληνικό Green Deal των 44 δισ ευρώ - Κοινό επενδυτικό φόρουμ στο Βερολίνο στις 9 Μαρτίου


03 02 2020 | 07:46
Στις μεγάλες ευκαιρίες που κρύβει η ελληνική αγορά ενέργειας, από την ηλεκτροκίνηση και την απανθρακοποίηση έως τις ΑΠΕ και τις φιλόδοξες επενδύσεις στα δίκτυα και στις υποβρύχιες διασυνδέσεις, στρέφουν το βλέμμα τους οι μεγάλοι γερμανικοί όμιλοι που θα συμμετάσχουν στις 9 Μαρτίου στο ελληνο-γερμανικό φόρουμ του Βερολίνου, παρουσία των Μητσοτάκη-Μέρκελ.
Στην ουσία πρόκειται για την συνέχεια της συνάντησης των δύο ηγετών τον περασμένο Αύγουστο στο Βερολίνο όπου και είχε τεθεί για πρώτη φορά στο τραπέζι η λεγόμενη "πράσινη ατζέντα" και η συνεργασία πάνω σε επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Στις τότε μάλιστα κοινές δηλώσεις, είχε προαναγγελθεί η διεξαγωγή κοινού επενδυτικού φόρουμ μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ενεργειακών εταιρειών και τώρα έρχεται η ώρα προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί.
Σε αυτή λοιπόν την φάση, όπου το ζητούμενο είναι να βρεθούν μακροπρόθεσμοι ξένοι επενδυτές για να κάνουν πράξη το ελληνικό Green Deal και το μεγαλεπήβολο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ύψους 44 δισ ευρώ ως το 2030, η κυβέρνηση θα τεστάρει το ενδιαφέρον των μεγάλων γερμανικών ομίλων, οι οποίοι δεν κρύβουν ότι παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά.
Στις 9 Μαρτίου πρόκειται να δώσουν ραντεβού στο Βερολίνο, κορυφαίοι γερμανικοί ενεργειακοί όμιλοι που μεταξύ άλλων ενδιαφέρονται για την απολιγνιτοποίηση όπως η RWE, για το ΔΕΔΔΗΕ όπως η EON, για τις ανεμογγενήτριες όπως η Enercon, με ελληνικούς ομίλους σαν τις ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, Mytilineos, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, μαζί και με τράπεζες από τις δύο χώρες, στο πλαίσιο του German-Hellenic Economic Forum. Ενεργό ρόλο για την οργάνωση των συναντήσεων φέρεται να έχει αναλάβει από ελληνικής πλευράς ο υπ. Ανάπτυξης Αδ.Γεωργιάδης και από γερμανικής ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Πίτερ Αλτμάγιερ, ενώ λέγεται ότι στο συνέδριο θα συμμετάσχουν η Ανγκελα Μέρκελ και ο Κ.Μητσοτάκης, κάνοντας ανάλογες παρεμβάσεις.
Η EON για τον ΔΕΔΔΗΕ
Το γερμανικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ενέργειας έχει εκδηλωθεί τελευταίως ουκ ολίγες φορές και με επίσημο τρόπο. Στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ για παράδειγμα, οι Γερμανοί βλέπουν τις τεράστιες ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρεία, καθώς διαχειρίζεται ένα πεπαλαιωμένο δίκτυο, που χρήζει εκσυγχρονισμού, και κυρίως κρύβει ένα θησαυρό, αφού πάνω στα 239.000 χλμ μπορούν να κουμπώσουν οπτικές ίννες. Τις κρυμμένες αυτές υπεραξίες έχει δει η γερμανική EON, που κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Βερολίνο, στα τέλη του περασμένου Αυγούστου, λέγεται ότι του είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για το ελληνικό δίκτυο διανομής. Σημειωτέον ότι η γερμανική εταιρεία επεκτείνεται συνεχώς στον τομέα αυτό, και τον περασμένο Σεπτέμβριο εγκρίθηκε από την Κομισιόν η ενοποίηση του δικτύου της με εκείνο της Innogy, θυγατρικής της επίσης γερμανικής RWE. 
Η RWE για απολιγνιτοποίηση και ΑΠΕ
Στην περίπτωση της RWE έχει εκφραστεί επισήμως ενδιαφέρον και μάλιστα στον Κ.Μητσοτάκη από τον επικεφαλής της γερμανικής εταιρείας, Ρ.Μ.Σμιτς, για την διαδικασία απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ. Σε συνάντηση που είχαν τον Οκτώβριο, ο γερμανός μάνατζερ, είχε μεταφέρει στον Πρωθυπουργό την πρόθεση της RWE, όχι μόνο για να επενδύσει στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ, αλλά και για παροχή της τεχνογνωσίας που αυτή διαθέτει σε ζητήματα απανθρακοποίησης μέσα από καθαρές τεχνολογίες.
Το know how των Γερμανών είναι πολύ μεγάλο. Τα πρώτα βήματα προκειμένου, ένας από τους πλέον ρυπογόνους κάποτε ευρωπαικούς ενεργειακούς ομίλους, να αποκτήσει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, ξεκίνησαν το 2012. Στο διάστημα 2012- 2018, η RWE κατάφερε να μειώσει κατά 60 εκατομμύρια τόνους τις εκπομπές CO2, δηλαδή κατά 30%. Η ποσότητα ισοδυναμεί με το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται από 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως. Στόχος τώρα της εταιρείας, όπως είχε ανακοινώσει στις αρχές Οκτωβρίου ο μάνατζερ Ρ.Μάρτιν Σμιτς είναι να έχει απεξαρτηθεί πλήρως από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2040.
Το ενδιαφέρον της RWE για την Ελλάδα αφορά μεταξύ άλλων και στο project “Πτολεμαίδα 5”. Η μονάδα θα σταματήσει να χρησιμοποιεί ως καύσιμο το λιγνίτη το 2028 με τη διοίκηση της ΔΕΗ να έχει δηλώσει ότι θα εξετάσει τις εναλλακτικές προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές και το εργοστάσιο να μπορεί -από το χρονικό αυτό σημείο και μετά- να λειτουργεί με διαφορετικό καύσιμο. Ποιες θα είναι οι εναλλακτικές ; Φυσικό αέριο, βιομάζα, καύση απορριμμάτων ή ακόμη και ένας συνδυασμό των τριών παραπάνω, ήταν οι πιθανές επιλογές για μετά το 2028, όπως είχε αναφέρει τον Δεκέμβριο η διοίκηση της ΔΕΗ κατά την παρουσίαση του νέου Business Plan της επιχείρησης.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/germaniko-endiaferon-gia-elliniko-green-deal-ton-44-dis-eyro-koino-ependytiko-foroym-sto

3/2/2020
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Δικτύων Φυσικού Αερίου σε 39 Πόλεις από τη ΔΕΔΑ


Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Δικτύων Φυσικού Αερίου σε 39 Πόλεις από τη ΔΕΔΑ
energia.gr
Δευ, 3 Φεβρουαρίου 2020 - 08:30
Η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΑ), θέτει σε εφαρμογή ένα δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων φυσικού αερίου σε 39 πόλεις της χώρας. Πιο συγκεκριμένα η ΔΕΔΑ προγραμματίζει την επέκταση της διείσδυσης του αερίου, μεταξύ άλλων, και στις λιγνιτικές περιοχές, 
 
όχι μόνο για την τροφοδοσία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και για την εξασφάλιση της τηλεθέρμανσης, που παρέχουν σήμερα στους κατοίκους οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, το πρόγραμμα ανάπτυξης των δικτύων, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ είναι εμπροσθοβαρές, καθώς είναι ενδεικτικό ότι τα επόμενα δύο χρόνια, οι πελάτες φυσικού αερίου ανά την Ελλάδα που θα συνδεθούν στα νέα δίκτυα, αντιστοιχούν στους μισούς περίπου καταναλωτές φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής, όπου τα δίκτυα αναπτύσσονται για περισσότερο από 20 χρόνια.
Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, μέσω αγωγού (από το υφιστάμενο δίκτυο του ΔΕΣΦΑ ή από τον αγωγό ΤΑΡ που προβλέπεται να τεθεί εφέτος σε λειτουργία), με βυτιοφόρα σε συμπιεσμένη (CNG) ή υγροποιημένη (LNG) μορφή.
Αναλυτικά ο προγραμματισμός για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου έχει ως εξής:
Η πρώτη φάση που είχε ανακοινωθεί από πέρυσι, αλλά οι εργασίες δεν προχώρησαν λόγω ελλείψεων/καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις, περιλαμβάνει 18 πόλεις στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Ορεστιάδα), Κεντρικής Μακεδονίας (Αλεξάνδρεια, Βέροια, Γιαννιτσά, Κατερίνη, Κιλκίς και Σέρρες) και Στερεάς Ελλάδας (Άμφισσα, Θήβα, Καρπενήσι, Λαμία, Λειβαδιά και Χαλκίδα). Οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των εργασιών κατασκευής των δικτύων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να κατακυρωθούν το Σεπτέμβριο, οπότε και θα ξεκινήσουν τα έργα. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνει ο κ. Τσάκας, οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΕΔΑ που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Απρίλιο.
Η δεύτερη φάση επέκτασης των δικτύων περιλαμβάνει τις εξής περιοχές: Στη Δυτική Μακεδονία: Καστοριά, Άργος Ορεστικό, Μανιάκι, Γρεβενά, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Αμύνταιο, Κοζάνη. Στις τρεις τελευταίες πόλεις, που καλύπτονται σήμερα με τηλεθέρμανση από τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, η επέκταση των δικτύων θα επιτρέψει την διατήρηση της τηλεθέρμανσης με συνέχιση της χρήσης του υπάρχοντος δικτύου το οποίο θα τροφοδοτείται πλέον με ζεστό νερό από καύση φυσικού αερίου αντί για λιγνίτη. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται η διεκδίκηση ενισχύσεων και από το «Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης» της ΕΕ που θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις στις περιοχές της Ένωσης που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση.
Στη Δυτική Ελλάδα: Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργος όπου το αέριο θα μεταφέρεται σε υγροποιημένο μορφή με βυτιοφόρα. Στην Ήπειρο Ιωάννινα, Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα. Στην Πελοπόννησο Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο, Καλαμάτα. Για τις πόλεις που περιλαμβάνονται στη δεύτερη φάση ανάπτυξης έχουν γίνει οι προμελέτες και οι διαγωνισμοί αναμένεται να προκηρυχθούν το 2021.
Το επόμενο στάδιο θα είναι η επέκταση του φυσικού αερίου και στα νησιά, πρόγραμμα που συνδέεται και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το μέγεθος της τοπικής αγοράς, κ.ά. Όπως επισημαίνεται, η κατασκευή υποδομής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κρήτη για την ηλεκτροδότηση του νησιού δημιουργεί προϋποθέσεις και για την τροφοδοσία επιχειρήσεων (βιομηχανία, ξενοδοχεία), του αγροτικού τομέα (θερμοκήπια) αλλά και των νοικοκυριών με φυσικό αέριο που θα μεταφέρεται στις πόλεις με βυτιοφόρα σε υγροποιημένη μορφή.
Σημειώνεται ότι η ΔΕΔΑ θα ενταχθεί στην ΔΕΠΑ Υποδομών, εταιρεία που θα προκύψει από την απόσχιση των κλάδων διανομής αερίου που υπάγονται σήμερα στην ΔΕΠΑ και η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης. Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών που περιλαμβάνει εκτός από την ΔΕΔΑ, το 100% της εταιρείας διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής και το 51% της Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας λήγει στις 14 Φεβρουαρίου.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163582/programma-anaptyxhs-ton-diktyon-fysikoy-aerioy-se-39-poleis-apo-th-deda

3/2/2020
ΕΛΕΤΑΕΝ: Πολλά Ρεκόρ για την Αιολική Ενέργεια το 2019

Εντυπωσιακές επιδόσεις και πολλά ρεκόρ κατέγραψε η αιολική ενέργεια το 2019 στην Ελλάδα καθώς τα νέα πάρκα που τέθηκαν σε λειτουργία ήταν περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά, σχεδόν τετραπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, με αποτέλεσμα η ισχύς των αιολικών πάρκων να ξεπεράσει τα 3.500 μεγαβάτ, στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας για το 2019 που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), το 2019:

Συνδέθηκαν τα περισσότερα νέα αιολικά πάρκα (727,5ΜW), επίδοση σχεδόν τετραπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας (185MW).
Συνδέθηκε το μεγαλύτερο ενιαίο συγκρότημα αιολικών πάρκων (154,1MW) στη νότια Εύβοια στην περιοχή του Καφηρέα.
Ολοκληρώθηκε από τη ΔΕΗ η ριζική ανακαίνιση (repowering) των επτά πρώτων αιολικών πάρκων με σημαντική μείωση του πλήθους των ανεμογεννητριών. Στη θέση 62 παλαιών ανεμογεννητριών, τοποθετήθηκαν 15 νέες.
Τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες με τη μεγαλύτερη διάμετρο ρότορα στην Ελλάδα (136 μέτρα) στη περιοχή του νομού Κοζάνης.
Τέθηκε σε εμπορική λειτουργία ο πρώτος Υβριδικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με αιολική ενέργεια και αποθήκευση σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) στη νήσο Τήλο και ήδη βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία ο πρώτος Υβριδικός Σταθμός με αντλησιοταμίευση στην Ικαρία.
Το σύνολο των αιολικών πάρκων, στο τέλος του 2019, που βρισκόταν σε εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία ήταν 3.576,4 MW. Η ισχύς αυτή είναι αυξημένη κατά 25,4% σε σχέση με το τέλος του 2018.


«H επιτυχία αυτή οφείλεται στις μακροχρόνιες προσπάθειες των επαγγελματιών, του επιστημονικού κόσμου και των αιολικών επιχειρήσεων που μελέτησαν, ανέπτυξαν, χρηματοδότησαν και κατασκεύασαν τα νέα έργα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προσπάθειες αυτές ξεπέρασαν τα 10 έτη! Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ότι η επανάληψη αυτής της επιτυχίας είναι δεδομένη για τα επόμενα έτη. Το 2019 υπήρξε συσσώρευση ώριμων έργων που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τη στενωπό της γραφειοκρατίας και των παράλογων καθυστερήσεων», αναφέρει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Από το σύνολο των εν λειτουργία 3.576,4MW το 43% ανήκει σε ξένους επενδυτές, ενώ ειδικά το 2019 από τα 727,5MW, το 47% των επενδύσεων υλοποιήθηκε από ξένους επενδυτές.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων, αφού φιλοξενεί 1.311 MW (36,7%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 587 ΜW (16,4%) και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη όπου βρίσκονται 466 MW (13%).

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:

η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 554,1 MW (15,5%)
η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με 397,5 MW (11,1%)
η ENEL Green Power με 354,6 MW (9,9%)
η EREN με 268,5 MW (7,5%) και
η Iberdrola Rokas με 254,7 MW (7,1%)
Τέλος η εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής:

Η Vestas έχει προμηθεύσει το 46,6% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 25,1%, η Siemens Gamesa με 17,8%, η Nordex με 5,3%, η GE Renewables με 3,9% και άλλοι κατασκευαστές με 1,4%.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163488/eletaen-polla-rekor-gia-thn-aiolikh-energeia-to-2019 

30/1/2020
Τα ΕΛΠΕ Μέγας Χορηγός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS”

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι υπερήφανος μεγάλος χορηγός του προγράμματος “HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS”, το οποίο υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό New Wrinkle σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτερικών.


FacebookTwitterE-mailΕκτύπωσηΠερισσότερα...
Το πρόγραμμα “HUMAN RIGHTS FOR BEGINNERS” στηρίζεται στο εκπαιδευτικό project του Συμβουλίου της Ευρώπης “Free to Speak Safe to Learn – Democratic Schools for All”. Κατανοώντας σε βάθος τον πολιτισμό ως δυναμικό φαινόμενο, αλλά και ως σύνολο νοημάτων που οργανώνουν την ανθρώπινη δράση και συμπεριφορά, το πρόγραμμα εμπλέκει και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλης της χώρας. Στο πλαίσιο διάδοσης του δημοκρατικού πολιτισμού, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να φέρει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε επαφή με αντιλήψεις, αξίες, δεξιότητες, συμπεριφορές και γνώσεις που θα συμβάλλουν στη συγκρότηση της κοινωνικής διάδρασης στις δημοκρατικές πολιτείες.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Αφετηρία αποτέλεσε η διοργάνωση διημερίδας επιμορφωτικών εργαστηρίων στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και στη Σχολή Μωραΐτη, αντίστοιχα. Περιλάμβανε παρουσιάσεις από ειδικούς του Συμβουλίου της Ευρώπης και εργαστήρια από έμπειρους στον χώρο της εκπαίδευσης εισηγητές.

Στη συνέχεια, οι 120 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, χωρισμένοι σε ομάδες των 10 ατόμων, παρακολουθήσουν έξι θεματικά εργαστήρια με στόχο την εισαγωγή και επιμόρφωσή τους πάνω σε κρίσιμα για τη σχολική κοινότητα ζητήματα, σύμφωνα με τους ισάριθμους θεματικούς άξονες του Project “Free to Speak, Safe to Learn - Democratic Schools for All” του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Making children’s and students’ voices heard - Δίνουμε φωνή στα παιδιά
Addressing controversial issues - Εξετάζουμε αμφιλεγόμενα ζητήματα
Preventing violence and bullying - Προλαμβάνουμε τη βία και τον εκφοβισμό
Dealing with propaganda, misinformation and fake news - Διαχειριζόμαστε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση
Tackling discrimination - Αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές διακρίσεις
Improving well-being at - Βελτιώνουμε το ευ-ζην στο σχολείο
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σχημάτισαν ομάδες εργασίας και καθεμία διαμόρφωσε πρόταση εφαρμογής του υλικού των εργαστηρίων στο πλαίσιο τυπικής, ή μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι προτάσεις ήταν εμπνευσμένες από τα εργαστήρια και το περιεχόμενό τους συνδέθηκε γόνιμα με σύγχρονους προβληματισμούς που προκύπτουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Κάθε ομάδα είχε τη συμβολή έναν μέντορα/εμπειρογνώμονα με καθήκοντα συμβούλου στη διαμόρφωση της πρότασης, οι οποίοι βοήθησαν δημιουργικά με τις ιδέες τους τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη και παρουσίαση των προτάσεών τους ενώπιον επιτροπής αξιολόγησης και κοινού με σκοπό τη διεκδίκηση του τίτλου καλύτερης καινοτόμου ιδέας.

Την εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της διημερίδας του εκπαιδευτικού προγράμματος, στις 26/1 στη Σχολή Μωραΐτη, τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, ο Εθνικός Εισηγητής του Υπουργείου Εξωτερικών για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων κ. Ηρακλής Μοσκώφ, ο Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Άγγελος Βαλλιανάτος και ο Προϊστάμενος Γεν. Δ/νσης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης κ. Παναγιώτης Πασσάς.

Κατά την ομιλία της η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κα Ράνια Σουλάκη τόνισε τον ρόλο της επιχειρηματικής κοινότητας στη διαμόρφωση δημοκρατικού πολιτισμού, προκειμένου να συνδράμει στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής κουλτούρας των αυριανών πολιτών - εργαζομένων που θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ο Όμιλος ΕΛΠΕ στηρίζει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε μέσω των εκπαιδευτικών οι νέοι άνθρωποι να καταφέρουν να οικοδομήσουν στο μέλλον μια καλύτερη, δικαιότερη, πιο δημοκρατική, προοδευτική και ανοιχτή στον διάλογο κοινωνία».

Η δεύτερη φάση του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Φεβρουαρίου-Μαΐου 2020 και θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια στη σχολική αίθουσα, με γνώμονα τους θεματικούς άξονες των εργαστηρίων της πρώτης φάσης. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά σχολεία τη χώρας από τους συνεργαζόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και από την νικήτρια ομάδα της πρώτης φάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν την ιδέα τους με τους μαθητές στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός του προγράμματος κατά την διεξαγωγή της Α’ φάσης είναι η σημαντική δικτύωση εκπαιδευτικών και εκπροσώπων της κοινωνίας πολιτών για την επιτυχή συνέχεια και δραστηριοποίηση στη Β’ φάση.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163493/ta-elpe-megas-horhgos-toy-ekpaideytikoy-programmatos-human-rights-for-beginners 

30/1/2020
Δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ υπέγραψε η ΔΕΠΑ για την κατασκευή πλοίου τροφοδοσίας LNG χωρητικότητας 3000 κ.μ.

Θοδωρής Παναγούλης
28 01 2020 | 07:52
Στην υπογραφή της σύμβασης δανειοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΠΑ, όσον αφορά την επένδυση που έχει σχεδιάσει για κατασκευή πλοίου τροφοδοσίας LNG.

Είχε προηγηθεί η σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ΙΝΕΑ (Φορέα Διαχείρισης Χρηματοδοτούμενων Έργων της Ε.Ε.) για το πρόγραμμα BlueHUBS, στο οποίο περιλαμβάνεται η συν-χρηματοδότηση από την Ε.Ε. του πλοίου LNG bunkering, που προτίθεται να κατασκευάσει η ΔΕΠΑ.

Το πλοίο αυτό, χωρητικότητας 3.000 κ.μ. LNG περίπου, θα είναι το πρώτο πλοίο αυτού του είδους στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες τροφοδοσίας πλοίων με LNG στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ παράλληλα θα είναι σε θέση να μεταφέρει LNG και σε άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας, υποστηρίζοντας στην πράξη τη μετάβαση της Ελληνικής ναυτιλίας στη νέα εποχή υιοθέτησης νέων, περιβαλλοντικά φιλικών καυσίμων.

Όπως είναι γνωστό η ΔΕΠΑ προωθεί συστηματικά τη χρήση του LNG στη ναυτιλία, όντας συντονιστής και εταίρος του επίσης συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος POSEIDON MED II.

Η ΔΕΠΑ θα είναι συντονιστής και εταίρος και του νέου προγράμματος BlueHUBS, το οποίο είναι κοινό πρόγραμμα Ελλάδας και Κύπρου, αποτελεί συνέχεια και εφαρμογή του POSEIDON MED II και έχει σαν αντικείμενο την κατασκευή των πρώτων μέσων τροφοδοσίας LNG για την ικανοποίηση ναυτιλιακών και άλλων αναγκών στον τομέα των μεταφορών στις δύο χώρες. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 66 εκατ. €, συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. σε ποσοστό 30% και θα υλοποιηθεί την περίοδο 2019-2022.

Η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. του προγράμματος BlueHUBS υποστηρίχθηκε με κοινή επιστολή 13 Ελλήνων Ευρωβουλευτών τον Ιούνιο του 2018 προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/daneiaki-symvasi-me-tin-etep-ypegrapse-i-depa-gia-tin-kataskeyi-ploioy-trofodosias-lng 

28/1/2020
Δεν μας ρώτησε ο Σάρατζ πριν υπογράψει με τον Ερντογάν, λέει η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Λιβύης


28 01 2020 | 08:35
Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Λιβύης, NOC, δεν ερωτήθηκε από κανέναν, πριν υπογραφούν τα παράνομα μνημόνια, μεταξύ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA), του Φαγέζ αλ-Σάρατζ, με έδρα την Τρίπολη και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στις 28 Νοεμβρίου 2019, δήλωσε τη Δευτέρα,ο πρόεδρος της NOC, Μουσταφά Σανάλα.
Η συμφωνία, που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα, επιδιώκει να δημιουργήσει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη από τη νότια ακτή της Τουρκίας στη βορειοανατολική ακτή της Λιβύης.
Όπως δήλωσε λοιπόν Σανάλα, ο Σαράτζ, βιαζόταν τόσο πολύ να κλείσει τη συμφωνία με τον Ερντογάν, πιθανώς για να πάρει τα ανταλλάγματα που προσέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, που δεν σκέφτηκε καν να συμβουλευθεί την ίδια την κρατική εταιρεία πετρελαίου, στη δικαιοδοσία της οποίας θα έπρεπε να είναι τα όποια κοιτάσματα στην περιοχή και της οποίας η άποψη και η συμβουλή θα πρέπει να έχει το μεγαλύτερο βάρος σε μία τέτοια συμφωνία.
Μιλώντας για τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στα λιμάνια και τα διυλιστήρια, ο Σανάλα προειδοποίησε πως "εάν η διεθνής κοινότητα συνεχίσει να ανέχεται τον αποκλεισμό τούτο, τότε θα είναι συνυπεύθυνη για την κατάλυση του κράτους δικαίου στην εμπόλεμη χώρα. Κι αυτό σημαίνει περισσότερη διαφορά, περισσότερο έγκλημα, περισσότερες αδικίες και περισσότερη φτώχεια".
10ημερος αποκλεισμός που έχει επιβληθεί είναι ο μακρύτερος έως σήμερα, αναγκάζοντας πολλά διυλιστήρια και λιμένες της Λιβύης να κλείσουν, παράλληλα προκαλώντας καταβαράθρωση της παραγωγής από 1,2 εκατ. βαρέλια την ημέρα στα 262.000. Ο Σανάλα πρόσθεσε πως σύντομα αυτή η παραγωγή θα μειωθεί έτι περαιτέρω, στα 72.000 βαρέλια, εάν συνεχισθεί ο αποκλεισμός.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των μεγαλυτέρων λιμένων και κοιτασμάτων πετρελαίου, όμως δεν είναι άμεσα ορατό το πότε αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί.
Ο Σανάλα δήλωσε πως στον λιμένα Ρας Λανούφ, εξαγώγιμο είναι μόλις το 30% των αποθεμάτων, ενώ στο Ες Σίντερ το 37%, λόγω και των ζημιών που έχει υποστεί εξαιτίας των μαχών τα τελευταία χρόνια. Κατά τον ίδιον, η NOC δίνει προτεραιότητα στην τροφοδοσία με αργό πετρέλαιο στο διυλιστήριο της Ζαουΐγια.
Ο αποκλεισμός είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκεί στην κυβέρνηση της Τρίπολης ο στρατός του κυρίαρχου στις ανατολικές περιοχές της Λιβύης στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Η NOC υποστηρίζει πως ο αποκλεισμός διατάχθηκε από τις δυνάμεις του Χάφταρ, αν και υποστηρικτές του θέλουν να τον παρουσιάσουν ως απαίτηση της λαϊκής βούλησης.
Επίσης, ο Σανάλα επεσήμανε τους μεγάλους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τα τεχνικά προβλήματα που κυοφορεί ο αποκλεισμός, με διάβρωση των αγωγών και διαρροές.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/den-mas-rotise-o-saratz-prin-ypograpsei-me-ton-erntogan-leei-i-kratiki-etaireia-petrelaioy-tis

28/1/2020
Λιβύη: Πτώση 75% της πετρελαϊκής παραγωγής


26 01 2020 | 15:01
Η παραγωγή πετρελαίου κατέγραψε πτώση 75% στη Λιβύη εξαιτίας του αποκλεισμού των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών από τη 18η Ιανουαρίου και μειώθηκε από τα 1,2 και πλέον εκατομμύρια βαρέλια σε λίγα περισσότερα από 320.000 βαρέλια ημερησίως, έγινε σήμερα γνωστό από την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου.
Αυτή η πτώση της παραγωγής ισοδυναμεί με ζημίες που υπολογίζονται σε άνω των 256 εκατομμυρίων δολαρίων, μετά το κλείσιμο των σημαντικότερων πετρελαϊκών πηγών και λιμανιών στο ανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας από τις δυνάμεις που πρόσκεινται στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, σημειώνει η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου σε ένα ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε.
Δυνάμεις, που στηρίζουν τον Χάφταρ και έχουν εξαπολύσει από τον Απρίλιο επίθεση για την κατάληψη της πρωτεύουσας Τρίπολης, απέκλεισαν σήμερα τους κύριους τερματικούς σταθμούς στην ανατολική Λιβύη.
Οι εξαγωγές ανεστάλησαν στα λιμάνια Μπρέγκα, Ρας Λανούφ, αλ Σέντρα, αλ Χαρίγκα και Ζουιτίνα.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/livyi-ptosi-75-tis-petrelaikis-paragogis

27/1/2020
4+1 αποκρατικοποιήσεις από το Υπουργείο Ενέργειας εντός του 2020


26 01 2020 | 14:33
Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν τον κύριο κορμό του προγράμματος που έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε προ ημερών, μιλώντας σε ενεργειακό συνέδριο, ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, τα 2/3 των αποκρατικοποιήσεων για τις οποίες έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση περνούν από το υπουργείο Ενέργειας. Ο ίδιος αποκάλυψε τα χρονοδιαγράμματα και τις επόμενες κινήσεις, που επισπεύδονται ώστε εντός του 2020 να έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αξιοποίησης για το σύνολο των υπό ιδιωτικοποίηση κρατικών εταιρειών της ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε συνολικά 5 πρότζεκτ που δρομολογούνται από το υπουργείο Ενέργειας.
Η αρχή βεβαίως έχει ήδη γίνει από τη ΔΕΠΑ, καθώς την περασμένη Πέμπτη, όπως αναμενόταν, προκηρύχθηκε και ο δεύτερος διαγωνισμός για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έτσι μετά τον διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, που ήδη "τρέχει” με την προθεσμία εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος να έχει προσδιοριστεί για τις 14 Φεβρουαρίου, η αντίστοιχη προθεσμία για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι η 6η Μαρτίου. Και στους δύο διαγωνισμούς θα ακολουθήσει η φάση των δεσμευτικών προσφορών, η οποία θα αναδείξει τους προτιμητέους επενδυτές. ΤΑΙΠΕΔ και κυβέρνηση επιδιώκουν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και το οικονομικό κλείσιμο εντός του 2020.
Εντός του 2020, όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, προχωρά και η δεύτερη μεγάλη αποκρατικοποίηση, που αφορά στην παραχώρηση περαιτέρω ποσοστού του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή. Στον ΑΔΜΗΕ, ως γνωστόν, το Δημόσιο κατέχει είτε άμεσα είτε μέσω της ΑΔΜΗΕ συμμετοχών το 51% των μετοχών της εταιρείας, το 24% ανήκει στην κινεζική State Grid, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στο free float της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Το Δημόσιο αναμένεται να μειώσει τη συμμετοχή του, με στόχο την άντληση κεφαλαίων που είναι αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού και των μεγάλων έργων διασυνδέσεων. Στον διαγωνισμό σημειώνεται ότι δικαίωμα πρώτης προτίμησης έχει παραχωρηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση στον υφιστάμενο στρατηγικό μέτοχο μειοψηφίας, τη State Grid.
Η τρίτη μεγάλη ιδιωτικοποίηση αφορά στην πώληση ποσοστού 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε επενδυτή, στον οποίο θα παραχωρηθούν ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας. Στόχος της κυβέρνησης, όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, είναι να προσελκυθούν όχι μόνο επενδυτικά κεφάλαια αλλά και στρατηγικοί επενδυτές που θα συνδράμουν στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του πεπαλαιωμένου και προβληματικού δικτύου διανομής ηλεκτρισμού στη χώρα μας και ταυτόχρονα να βοηθήσουν ώστε να προχωρήσει ταχύτερα το σημαντικό πρότζεκτ της ψηφιοποίησης και της εισαγωγής έξυπνων μετρητών. Ήδη η ΔΕΗ, που θα προχωρήσει τον διαγωνισμό, έχει προσλάβει τους δύο συμβούλους ενώ ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2020, μετά το πρώτο εξάμηνο.
Η τέταρτη μεγάλη αποκρατικοποίηση, που περνά από το υπουργείο Ενέργειας και ενέχει όχι μόνο οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό χαρακτήρα, αφορά στην παραχώρηση της υπόγειας αποθήκης φυσικού αερίου στο υπό εξάντληση πεδίο φυσικού αερίου στην περιοχή "Νότια Καβάλα”. Εδώ απομένει να εκδοθούν ορισμένες ρυθμιστικές αποφάσεις που θα αφορούν στη μεθοδολογία υπολογισμού του εσόδου της αποθήκης, ενώ ο διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης.
Η τελευταία αποκρατικοποίηση, που δεν αφορά τον ενεργειακό τομέα, ωστόσο τελεί υπό την επίβλεψη του ΥΠΕΝ, αφορά στη Λάρκο. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει η διαδικασία εκκαθάρισης εν λειτουργία της εταιρείας, στη βάση της απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού του 2014. Θα ακολουθήσει διπλός διαγωνισμός για τα πάγια που ανήκουν και τα πάγια που εκμεταλλεύεται η Λάρκο, με στόχο να προκύψει ένας κοινός επενδυτής που θα αναλάβει την επιχείρηση ελεύθερη βαρών, με στόχο να υλοποιηθούν τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας σε μια ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο για τις προοπτικές τόσο του νικελίου όσο και του κοβαλτίου. Η Λάρκο είναι η πιο προβληματική επιχείρηση στη χώρα, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.
(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/41-apokratikopoiiseis-apo-ypoyrgeio-energeias-entos-toy-2020

27/1/2020
ΔΕΠΑ: Συμφωνία με Gazprom με αυξημένη ρήτρα συνάρτησης από το TTF - Σημαντική μείωση της τιμής προμήθειας από το βασικό προμηθευτή


27 01 2020 | 08:23
Σημαντική ρελάνς, η οποία μειώνει καθοριστικά το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου από τη Ρωσία και δίνει πλεονέκτημα στη ΔΕΠΑ ενόψει του διαγωνισμού πώλησης του 100% των μετοχών της εταιρείας αερίου, πέτυχε η επιχείρηση κατά τις διαπραγματεύσεις με τη Gazprom. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στη νέα σύμβαση η οποία έχει οριστικοποιηθεί και απομένουν μόνο τυπικές λεπτομέρειες, έχει αυξηθεί σημαντικά η ρήτρα συνάρτησης της τιμής προμήθειας από το TTF  δηλαδή από τις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Ως γνωστόν, μέχρι σήμερα οι τιμές προμήθειας του ρωσικού αερίου ήταν oil indexed, δηλαδή συναρτώνταν κυρίως με τη διεθνή τιμή του πετρελαίου. 
Η νέα σύμβαση που έχει συμφωνηθεί και αναμένεται να υπογραφεί το αμέσως επόμενο διάστημα, περιλαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό συνάρτησης με την διεθνή τιμή του φυσικού αερίου, εξέλιξη η οποία θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση της τιμής προμήθειας της ΔΕΠΑ από τη Gazprom. Κατά πληροφορίες η νέα σύμβαση θα συναρτάται κατά 40% από το TTF δηλαδή τη διεθνή τιμή του φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο hub τιμολόγησης του LNG στην Ολλανδία και κατά 60% θα είναι oil indexed. Χαρακτηριστικό είναι ότι προ ημερών, οι τιμές στο ολλανδικό hub, για παράδοση Φεβρουαρίου, συνυπολογίζοντας και τα κόστη εισόδου στο ελληνικό σύστημα, κυμαίνονταν στα 14 ευρώ/ΜWh έναντι πάνω από 20,5 ευρώ/MWh της τιμής του αερίου από αγωγούς. Δηλαδή η διαφορά ήταν της τάξης του 46%.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει επέλθει συμφωνία και για το κρίσιμο θέμα της ρήτρας take or pay, η οποία αφορά όχι μόνο την προηγούμενη χρονιά αλλά εκτείνεται χρονικά και στο μέλλον. Η νέα συμφωνία δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στη ΔΕΠΑ, με δεδομένο ότι βάσει της προηγούμενης σύμβασης η ΔΕΠΑ όφειλε ετησίως να απορροφά τουλάχιστον το 80% της συμβολαιοποιημένης ποσότητας των 2 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, δηλαδή 1,6 δισ. κυβικά μέτρα.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/depa-symfonia-me-gazprom-me-ayximeni-ritra-synartisis-apo-ttf-simantiki-meiosi-tis-timis

27/1/2020
Νέα Αιολική Ενέργεια 727 Μεγαβάτ Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2019


Νέα Αιολική Ενέργεια 727 Μεγαβάτ Εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2019
Της Μάχης Τράτσα
Δευ, 27 Ιανουαρίου 2020 - 08:00
Τα 727 μεγαβάτ έφτασε η νέα αιολική ενέργεια που εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 2019. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το Σάββατο ο πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας ) κ. Παναγιώτης Λαδακάκος, σε εκδήλωση για τον εορτασμό 30 ετών από την ίδρυσή της, συνολικά σήμερα το σύνολο των αιολικών πάρκων που βρίσκεται σε λειτουργία στην Ελλάδα φτάνει τα 3.576 μεγαβάτ. Στην εκδήλωση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε στον σχεδιασμό για την προώθηση των ΑΠΕ εντός του έτους.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Μιλώντας για την ανάγκη ενίσχυσης των δικτύων, επεσήμανε ότι απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις.  Γι’ αυτό δρομολογείται η  ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό 49%, με ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας,  ώστε να εκσυγχρονισθεί το δίκτυο του Διαχειριστή, αλλά και η περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ προκειμένου να έρθουν νέα κεφάλαια και να υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις.  Επίσης, όπως τόνισε ο υπουργός, το Target Model θα είναι λειτουργικό από το καλοκαίρι ενώ ενισχύεται και ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), ώστε να διασφαλιστούν οι πληρωμές προς όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ. Σχετικές ανακοινώσεις, όπως υπογράμμισε, θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.  
Παράλληλα, επιταχύνονται οι αδειοδοτήσεις για τις ΑΠΕ με σχετικές ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Χατζηδάκης, βασική πρόταση είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης Άδειας Παραγωγής από μια Βεβαίωση Καταχώρησης στο Μητρώο Παραγωγών ΑΠΕ. Στόχος είναι η καθιέρωση μιας σύντομης διαδικασίας εξέτασης για τις νέες αιτήσεις, αλλά και για τις  2.000 ήδη συσσωρευμένες αιτήσεις, με μείωση δικαιολογητικών και χρήση αυτοματοποιημένων ελέγχων.
Έως το καλοκαίρι αναμένεται ότι, το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει και σε περαιτέρω απλοποιήσεις των διαδικασιών για τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Παράλληλα,  ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης Οικονόμου σημείωσε ότι, με δεδομένο ότι απαιτούνται 2,5 χρόνια για την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, εντός του επόμενου τριμήνου θα προωθηθούν ρυθμίσεις οι οποίες θα ξεκαθαρίζουν τις ασάφειες που ισχύουν σήμερα όσον αφορά στα κριτήρια και στις αποστάσεις για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ. 
Ακόμη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για την αποθήκευση ενέργειας,  προχωρούν οι συζητήσεις με την ΕΕ για παράταση των διαγωνισμών ΑΠΕ και  αναμένεται σύντομα η υπογραφή διυπουργικής απόφασης για το πλαίσιο κοινοποίησης μεμονωμένης ενίσχυσης σταθμών στα μεγάλα έργα. Επίσης, εντός του έτος αναμένεται ότι θα υπογραφεί η σχετική Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση έργων μικρών ανεμογεννητριών .   
Σε κάθε περίπτωση είναι αξιοσημείωτη η θέση που ανέπτυξε την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου Πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – REN21 κ. Αρθούρος Ζερβός από το βήμα του συνεδρίου “Athens Energy Dialogues” σχετικά με τους υψηλούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) όσον αφορά στις ΑΠΕ και τον ρόλο του φυσικού αερίου ως ενδιάμεσου καυσίμου. Επεσήμανε τον κίνδυνο να καταστεί μόνιμη η λύση της μεταβατικής περιόδου με καύσιμο το φυσικό αέριο, εάν δεν επιταχυνθούν τα έργα των ΑΠΕ και εξέφρασε τον φόβο η ταχεία απολιγνιτοποίηση, την οποία χαρακτήρισε ως «success story», να εγκλωβίσει την χώρα στο φυσικό αέριο.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μάλιστα για τις τρεις μονάδες τις ΔΕΗ, Μελίτη, Άγιος Δημήτριος 5 και Μεγαλόπολη 4, δεν συντρέχει λόγος να σφραγιστούν από το 2023 καθώς με την υπερταχεία απολιγνιτοποίηση, η εταιρεία εντός της επόμενης τετραετίας θα απολέσει 4.000 μεγαβάτ, τα οποία αποτελεί ζητούμενο με τι θα τα αντικαταστήσει. Όπως επεσήμανε, αυτό δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού, τονίζοντας ότι το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο. Γι΄ αυτό ο κ. Ζερβός θεωρεί ότι η ελληνική αγορά ενέργειας πρέπει να βοηθηθεί χωρίς να εξαρτηθεί από τις μονάδες φυσικού αερίου, πριν περάσει στις ΑΠΕ.
Σχετικά με την εκδήλωση της ΕΛΕΤΑΕΝ, είναι αξιοσημείωτο ότι οργανώθηκε ώστε να είναι μηδενικού άνθρακα. Ειδικότερα, οι εκπομπές που σχετίζονται με την υλοποίησή της θα υπολογισθούν και στη συνέχεια θα γίνει πλήρης αντιστάθμισή τους μέσω της αγοράς αντίστοιχων δικαιωμάτων εκπομπών από την επίσημη αγορά.
ΠΗΓΗ;ttps://www.energia.gr/article/163369/nea-aiolikh-energeia-727-megavat-egkatastathhke-sthn-ellada-to-2019

27/1/2020
ΔΕΔΑ: Τέλη Φεβρουαρίου η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα "κατασκευαστικά" στις 3 Περιφέρειες - Σεπτέμβριο ξεκινούν οι εργασίες


24 01 2020 | 07:30
Ακόμη ένα βήμα προς την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος 2020-2023 ετοιμάζεται να κάνει η ΔΕΔΑ, προκηρύσσοντας τέλη του επόμενου μήνα τον διαγωνισμό για το κατασκευαστικό κομμάτι του σχεδίου ανάπτυξης δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις, στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για τους αναδόχους του έργου, ενώ οι εργασίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες (διαγωνισμός, αδειοδοτήσεις κλπ).
Να θυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί ήδη οι διαγωνισμοί για την προμήθεια υλικών συγκεκριμένα στην προμήθεια σταθμών διανομής M/R – D/R 19/4, σταθμών μέτρησης και ρύθμισης για την τροφοδότηση μεγάλων καταναλωτών (MRS), «έξυπνων» μετρητών G4 – G25 και μετρητών G40. Η προμήθεια όλων των υπόλοιπων ενσωματούμενων υλικών αποτελεί αντικείμενο των συμβάσεων κατασκευής των έργων.
Να θυμίσουμε ότι ο σχετικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει προϋπολογισμό 1,12 εκατ. ευρώ, για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 1,8 εκατ., και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1,11 εκατ. 
Κάλυψη κεντρικών δήμων
Σε κάθε Περιφέρεια θα αναπτυχθούν δίκτυα διανομής που θα καλύψουν κεντρικούς δήμους. Έτσι, πρόσβαση στο φυσικό αέριο θα αποκτήσουν οι Θήβα - Άμφισσα, Λαμία - Καρπενήσι, Λειβαδιά, Χαλκίδα (στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος), Αλεξάνδρεια - Γιαννιτσά, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς - Σέρρες (στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), καθώς και Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ορεστιάδα (στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης). Στις περισσότερες πόλεις τα δίκτυα θα συνδέονται με το εθνικό σύστημα μεταφοράς, από το οποίο και θα γίνεται η τροφοδοσία με φυσικό αέριο. Ωστόσο, στο Καρπενήσι, την Άμφισσα, τη Βέροια, τα Γιαννιτσά και την Ορεστιάδα η σύνδεση με το εθνικό σύστημα δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, λόγω της απόστασης των πόλεων από αυτό. 
Έτσι, για τα συγκεκριμένα αστικά κέντρα προκρίθηκε η λύση του «εικονικού αγωγού», δηλαδή τα δίκτυα θα είναι αυτόνομα και θα ανεφοδιάζονται με καύσιμο μέσω φορτίων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) που θα μεταφέρεται οδικώς.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/deda-teli-fevroyarioy-i-prokiryxi-toy-diagonismoy-gia-ta-kataskeyastika-stis-3-perifereies

24/1/2020
Έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας - Μέχρι 6 Μαρτίου η εκδήλωση ενδιαφέροντος


23 01 2020 | 18:31
Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών και την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων της ΔΕΠΑ ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου), προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ταμείου, σήμερα μέτοχοι της ΔΕΠΑ είναι το ΤΑΙΠΕΔ και τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα. Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της, η ΔΕΠΑ θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και θα διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών της το σύνολο των δραστηριοτήτων προμήθειας και εμπορίας. Το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ενώ τα ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35%.
Το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ έχουν προχωρήσει στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο προτιμητέος επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει και τις μετοχές που κατέχουν τα ΕΛΠΕ στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ΑΕ, αποκτώντας έτσι το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας.
Διαδικασία διαγωνισμού
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α’ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β’ Φάση). Λεπτομέρειες της διαγωνιστικής διαδικασίας περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους μέχρι τις 6 Μαρτίου 2020.
Η UBS και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν από κοινού ως Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι, ενώ η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ως Νομικός Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασής του, κήρυξε, επίσης, το διαγωνισμό για το ακίνητο «Κορυζή & Θράκης» στον Ταύρο Αττικής ως άγονο, λόγω της μη υποβολής δεσμευτικών προσφορών.
Θωμάς: Νέα δεδομένα στην αγορά φυσικού αερίου
Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς δήλωσε σχετικά: «Η κυβέρνηση υλοποιεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεών τη. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά την διαδικασία για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ξεκινούμε και τη διαδικασία για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, λιγότερο από δυο μήνες μετά την ψήφιση των ρυθμίσεων για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Προσδοκούμε ότι η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προμήθειας φυσικού αερίου, επ’ ωφελεία των καταναλωτών/χρηστών και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προσβλέπουμε σε εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας –όπως άλλωστε και για τη ΔΕΠΑ Υποδομών»
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/enarxi-diethnoys-diagonismoy-gia-tin-polisi-toy-65-tis-depa-emporias-mehri-6-martioy-i-ekdilosi

24/1/2020
Τι φρενάρει… τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα


Χρ. Κολώνας
23 01 2020 | 13:10
Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, διαχρονικά, περί περιορισμού των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων στην αδειοδότηση των εταιρειών που μισθώνουν, κατόπιν διεθνών διαγωνισμών, περιοχές για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει μπει ούτε ένα γεωτρύπανο στην Ελλάδα.
Πέρασαν οκτώ χρόνια από τότε που διενεργήθηκαν οι πρώτοι διαγωνισμοί για την πρόσκληση επενδυτών στα θαλάσσια οικόπεδα του Πατραϊκού Κόλπου και του Κατάκολου και το χερσαίο των Ιωαννίνων και αν και τα δύο πρώτα είναι τα πλέον ώριμα, εντούτοις διαπιστώνεται ότι οι χρόνοι για τις πρώτες γεωτρήσεις πάνε όλο και πιο πίσω.
Διοικητικές αγκυλώσεις, γραφειοκρατία, έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη διαβεβαίωση των κατοίκων και φορέων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και απουσία μακροχρόνιας στρατηγικής προκαλούν επενδυτικά εμπόδια.
Ολο και πιο πίσω ο Πατραϊκός
Δεν είναι τυχαίο ότι παραμονές των Χριστουγέννων (23 Δεκεμβρίου) η κοινοπραξία των Ελληνικών Πετρελαίων και της Edison που είναι ανάδοχος του «Πατραϊκού Κόλπου» έλαβε από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, έχοντας υποβάλει σχετικό αίτημα στις 10 Δεκεμβρίου, 18μηνη παράταση για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του ερευνητικού της προγράμματος και συγκεκριμένα της πρώτης ερευνητικής γεώτρησης.
Οι μισθωτές είχαν την υποχρέωση -και ενώ είχαν λάβει παράταση και στην πρώτη φάση των ερευνών- να πραγματοποιήσουν τη γεώτρηση μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Ο λόγος για τον οποίο το γεωτρύπανο δεν πρόκειται να εμφανιστεί ούτε φέτος έχει να κάνει με σημαντικές ελλείψεις υποδομών που παρουσιάζουν γειτονικά λιμάνια της περιοχής. Έτσι οι δύο εταιρείες δεν μπορούν να φέρουν τον αναγκαίο εξοπλισμό για την έναρξη του γεωτρητικού προγράμματος.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πατραϊκός είναι η πλέον ώριμη περιοχή για την πρώτη γεώτρηση, και θα έδινε το πρώτο επενδυτικό σινιάλο της χώρας για την προσέλκυση κι άλλων εταιρειών. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κοίτασμα 140 εκατ. βαρελιών πετρελαίου.
Η τραγελαφική περιπέτεια του Κατάκολου
 
Άλλη μία περιοχή που είναι επίσης ώριμη, όχι απλά για ερευνητική γεώτρηση αλλά για παραγωγή του κοιτάσματος, είναι το Κατάκολο. Αν και το περιφερειακό συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, εντούτοις τελειώνει και ο Ιανουάριος και το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν έχει ακόμη δώσει τις αναγκαίες περιβαλλοντικές εγκρίσεις. Αξίζει, δε, να σημειωθεί η τραγελαφική περιπέτεια που πέρασε η ανάδοχος εταιρεία Energean Oil & Gas με τη συγκεκριμένη παραχώρηση.
Το 2014 κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης στην εταιρεία, η οποία και επέλεξε χερσαία έκταση για την πραγματοποίηση της οριζόντιας γεώτρησης στην περιοχή Δαφνούλι, δίπλα στον Βιολογικό Καθαρισμό του Κατακόλου. Τον Ιανουάριο του 2015, το Δασαρχείο Πύργου, μετά από αίτηση της εταιρείας, εξέδωσε πράξη χαρακτηρισμού για το οποίο μετά από τρεις μήνες εκδόθηκε πράξη τελεσιδικίας.
Στις 26 Αυγούστου του 2016, η Energean δήλωσε ότι το κοίτασμα είναι εκμεταλλεύσιμο. Ένα χρόνο μετά, τον Αύγουστο του 2017, το ελληνικό δημόσιο ενέκρινε το Σχέδιο Ανάπτυξης της εταιρείας. Στις 13 Ιανουαρίου της ίδιας χρονιάς, το ελληνικό δημόσιο ανάρτησε τους νέους δασικούς χάρτες, δίνοντας τη δυνατότητα αμφισβήτησης της δικής του πράξης τελεσιδικίας για την έκταση, που είχε εκδώσει το 2015.
Ως ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων ορίστηκε η 12η Ιουνίου 2017. Και πράγματι βρέθηκε κάτοικος ο οποίος υπέβαλε ένσταση για το τεμάχιο γης. Η εκδίκαση της ένστασης πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου του 2019 και απορρίφθηκε. Στη συνέχεια, τέθηκε σε διαβούλευση η Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναγκαία για την έναρξη των εργασιών ανάπτυξης. Αλλά στις 20 Σεπτεμβρίου του 2019, οι νεοεκλεγείσες αυτοδιοικητικές αρχές ζήτησαν από το υπουργείο παράταση της διαβούλευσης…
Τον δικό της μύθο… έζησε και η παραχώρηση των Ιωαννίνων. Με την κοινοπραξία Repsol - Energean Oil & Gas να αντιμετωπίζει τα προηγούμενα χρόνια σοβαρές, ακόμη και βίαιες αντιδράσεις ορισμένων κοινωνικών ομάδων, χωρίς όμως να έχει την υποστήριξη της πολιτείας. Η πρώτη ερευνητική φάση του προγράμματος των δύο εταιρειών έχει λάβει παράταση έως και τον Οκτώβριο του 2020.
Χάνεται το στοίχημα της Νότιας Κρήτης;
Η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς την κύρωση των συμβάσεων στη Βουλή των πολλά υποσχόμενων παραχωρήσεων Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης και του Ιονίου. Οι μισθωτές είναι οι κοινοπραξίες Total - ExxonMobil - ΕΛ.ΠΕ και Repsol - ΕΛ.ΠΕ, αντίστοιχα.
Εδώ και μήνες, η ΕΔΕΥ, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να προσελκύσει επενδυτές, προετοίμασε την υποψήφια φιλόδοξη προς παραχώρηση περιοχή Νότια της Κρήτης. Έτσι εκπόνησε τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τον Αύγουστο. Το κείμενο δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον Αύγουστο, με διάρκεια μέχρι και τον Οκτώβριο. Αν και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, εντούτοις η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ακόμη δεν έχει ενσωματώσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος αλλά και κυρίως η αξιοπιστία της ελληνικής κυβέρνησης ως προς την πρόθεσή της να τρέξει κι άλλο πρόγραμμα παραχωρήσεων.
(euro2day.gr)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/hr-kolonas-ti-frenarei-tis-geotriseis-stin-ellada

24/1/2020
ΥΠΕΝ: Εκτός της φετινής λίστας των αποκρατικοποιήσεων τα ΕΛ.ΠΕ – Γιατί η κυβέρνηση μεταθέτει πιο πίσω την πώληση


24 01 2020 | 07:55
Αν και από τις πρώτες μέρες της νέας διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός αλλά και η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεταν στις πρώτες προτεραιότητες των αποκρατικοποιήσεων των Ελληνικών Πετρελαίων, εντούτοις, σχεδόν έξι μήνες μετά, το χρονοδιάγραμμα της πώλησης μέρους των μετοχών του δημοσίου δεν είναι ξεκάθαρο.
Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, το καλοκαίρι, τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης αναφερόμενοι στα προγράμματα των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων έβαζαν ψηλά στη λίστα την πώληση μετοχών από το συνολικό 35,47% που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στην πετρελαϊκή εταιρία. Αρχές Φθινοπώρου ο κ. Χατζηδάκης ήταν από τους πρώτους που συνιστούσε στην αγορά υπομονή για τη συγκεκριμένη πώληση. Την ίδια ταυτόχρονα περίοδο κυβερνητικές διαρροές έκαναν λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον υποψήφιων επενδυτών χαρακτηρίζοντας την πώληση των ΕΛ.ΠΕ και του «Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών» εμβληματικές. Λίγο πριν το τέλος του περασμένου έτους η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποιούσε ότι ο στόχος των εσόδων 2,4 δις. ευρώ για το 2020 θα επιτευχθεί χάρη στα ΕΛ.ΠΕ, τον ΔΑΑ και τις δύο ΔΕΠΑ. Αν και το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων παρέπεμπε την πώληση των μετοχών του δημοσίου στην εισηγμένη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Χθες ο κ. Χατζηδάκης μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο Athens Energy Dialogues απαρίθμησε συνοπτικά τις αποκρατικοποιήσεις του τομέα του για το 2020. Τα ΕΛ.ΠΕ ήταν εκτός της λίστας. Κύκλοι του υπουργού όταν ρωτήθηκαν για το θέμα σχολίασαν πως ο κ. Χατζηδάκης από το Φθινόπωρο συνέστηνε σε όποιον τον ρωτούσε για το «πωλητήριο» στην εταιρία να μη βιάζεται.
Όπως όλα δείχνουν η διάθεση πακέτου μετοχών της εισηγμένης πάει ακόμη πιο πίσω.
Στελέχη της αγοράς αποδίδουν αυτή τη νέα μετάθεση, κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για ματαίωση των σχεδίων της αποκρατικοποίησης, στην ειλημμένη απόφαση του ομίλου Λάτση (κατέχει το 45,48%) να μην πουλήσει αλλά και να μην επιθυμεί και την είσοδο κι άλλου επενδυτή στην πετρελαϊκή εταιρία. Άρα κατά τις ίδιες απόψεις, το κράτος δεν θα κέρδιζε τίποτα περισσότερο από τη διάθεση ενός μικρού ποσοστού μετοχών σε σχέση με την προηγούμενη κοινή προσπάθεια των δύο μετόχων να δώσουν μεγαλύτερο μερίδιο.
Άλλος ένας λόγος, λένε πηγές, είναι και το γεγονός ότι από τη στιγμή που εκκινήθηκαν οι διαδικασίες πώλησης των δύο ΔΕΠΑ Εμπορίας και Υποδομών, όπου τα ΕΛ.ΠΕ κατέχουν ποσοστό 35%, ήταν αναμενόμενο να πάει πιο πέρα η συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση.
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς και τις συνθήκες των διεθνών αγορών στην παρούσα φάση. Ο κ. Χατζηδάκης πάντα μιλούσε για πώληση στην  κατάλληλη χρονική στιγμή και με τις καλύτερες το δυνατόν διεθνείς συνθήκες.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ypen-ektos-tis-fetinis-listas-ton-apokratikopoiiseon-ta-elpe-giati-i-kyvernisi-metathetei-pio

24/1/2020
Νέο ρεκόρ όλων των εποχών - 485 αιτήσεις για αδειοδότηση έργων ΑΠΕ 15,6 GW υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ στον κύκλο Δεκεμβρίου!

 

Χάρης Αποσπόρης
17 01 2020 | 18:23
Επενδυτική φρενίτιδα στον τομέα των ΑΠΕ δείχνουν τα στοιχεία της ΡΑΕ για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον αδειοδοτικό κύκλο Δεκεμβρίου 2019, καθώς το άθροισμα της δυναμικότητάς τους φτάνει στα επίπεδα που προβλέπει το ΕΣΕΚ ότι θα εγκατασταθούν στη χώρα μας μέχρι το 2030!

Όπως προκύπτει, υποβλήθηκαν 485 αιτήσεις στην Αρχή, ενώ το σχετικό κατάλογο μπορείτε να τον δείτε εδώ.

Η συνολική ισχύς των αιτημάτων αγγίζει το υψηλότατο άθροισμα των 15.656,323 μεγαβάτ με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά φωτοβολταϊκά (περισσότερο) και αιολικά.

Ανάμεσα στα μεγαλύτερα έργα συγκαταλέγονται φωτοβολταϊκό 240 μεγαβάτ της Ecosolar στον Τύρναβο, φωτοβολταϊκό 143 μεγαβάτ της ίδιας στην Κοζάνη, φωτοβολταϊκό 102 μεγαβάτ της ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ στη Λάρισα, φωτοβολταϊκά 240, 175, 115 μεγαβάτ της CANTREVA, φωτοβολταϊκό 140 μεγαβάτ της DK & KT ENERGY στη Φθιώτιδα, φωτοβολταϊκό 180 μεγαβάτ της VOLTALIA στη Βοιωτία, καθώς και φωτοβολταϊκά 251, 109 και 124 μεγαβάτ της Akuo Energy και φωτοβολταϊκά 105 και 123 μεγαβάτ της GREEN VENTURES
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/neo-rekor-olon-ton-epohon-485-aitiseis-gia-adeiodotisi-ergon-ape-156-gw-ypovlithikan-sti-rae

18/1/2020
34 Χρόνια Χωρίς Γεωτρύπανο στην Ελλάδα - Τα Πιστοποιημένα Κοιτάσματα Περιμένουν


34 Χρόνια Χωρίς Γεωτρύπανο στην Ελλάδα - Τα Πιστοποιημένα Κοιτάσματα Περιμένουν
του Ηλία Κονοφάγου Σαβ, 18 Ιανουαρίου 2020 - 11:40

Επί μισό αιώνα περίπου η Ελλάδα ζει και τρέφεται αποκλειστικά από εισαγωγές υδρογονανθράκων και αυτό παρ' ότι εδώ και πολλά χρόνια οι πάντες γνωρίζουν ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές δημιουργίας εγχώριου ορυκτού πλούτου κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Σύμφωνα δε με πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα, παρά τα πιστοποιημένα κοιτάσματα που διαθέτει, είχε την έβδομη μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση στην ΕΕ των 28 χωρών (73,6%) και την τρίτη υψηλότερη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά την Κύπρο (96,2%) και την Τουρκία (74,9%)


FacebookTwitterE-mailΕκτύπωσηΠερισσότερα...
Η εξάρτηση αυτή το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί σημαντικό πλούτο και θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Σήμερα, όμως, συνολική απαίτηση είναι η κατά προτεραιότητα δημιουργία εγχώριου ορυκτού πλούτου --ιδιαίτερα κοιτασμάτων φυσικού αερίου-- μέσω προσέλκυσης επενδύσεων για εξορύξεις. Πρόσφατα ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε με έμφαση ότι το φυσικό αέριο τις επόμενες δεκαετίες θα αποτελέσει το στήριγμα της πράσινης ενέργειας, αντικαθιστώντας το κλείσιμο των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλά η ανάδειξη εγχώριου ορυκτού πλούτου κοιτασμάτων φυσικού αερίου εξαρτάται από τις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων πετρελαϊκών εταιρειών στην Ελλάδα. Επ' αυτού:

Πρώτον, το 2011 αναθεωρήθηκε ο Νόμος 2289/96 υδρογονανθράκων της χώρας μας με το Νόμο 4001 ο οποίος προσέθεσε νέες τεχνικές, οικονομικές και νομικές ρυθμίσεις για την προσέλκυση επενδύσεων έρευνας και παραγωγής κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Μέσω του Νόμου αυτού ιδρύθηκε νέος κρατικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων έρευνας και παραγωγής κοιτασμάτων υδρογονανθράκων η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε.).


Δεύτερον, ο νόμος αυτός, παρ' ότι περιέχει ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα προς τους ξένους επενδυτές (μείωση φόρου από 40% στο 25%), επί του πρακτέου δεν προσέφερε στον κρατικό φορέα ΕΔΕΥ την αναγκαία τεχνική και οικονομική ευελιξία για να μπορεί να προσελκύσει πιο εύκολα ένα γεωτρύπανο και να μπορεί κατ΄αυτόν τον τρόπο έμπρακτα να πιστοποιήσει την ύπαρξη ελληνικών υποθαλάσσιων αποθεμάτων υδρογονανθράκων. Αν γινόταν αυτό, θα απογείωνε τόσο το παγκόσμιο επενδυτικό ενδιαφέρον των εταιρειών πετρελαίου όσο και την οικονομία της χώρας μας.

Τρίτον, να υπενθυμίσουμε ότι μόνο μέσω πιστοποίησης αποθεμάτων υδρογονανθράκων με γεωτρήσεις μία εταιρεία μπορεί να ανακοινώσει ύπαρξη ή ανακάλυψη αποθεμάτων υδρογονανθράκων στο Χρηματιστήριο.

Ο ρόλος της ΕΔΕΥ

Δεν θα αναλύσουμε εδώ για ποιο λόγο δεν υπήρξαν γεωτρήσεις Ελλάδα τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια. Θα απαιτούσε πολλές σελίδες ιδιαίτερα περίπλοκης ανάλυσης. Γι' αυτό θα σταθούμε αποκλειστικά στο τι πρέπει να γίνει από τώρα και στο εξής για να μπορέσουμε μετά 34 ολόκληρα χρόνια να δούμε εκ νέου ένα πλωτό γεωτρύπανο στην χώρα μας. Για να μπορέσουμε να το δούμε θα απαιτηθεί σύντομα το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναβαθμίσει από επιχειρηματική άποψη την ΕΔΕΥ, ώστε να μπορέσει έμπρακτα να παίξει τον ρόλο, για τον οποίο έχει ιδρυθεί.

Ρόλος της ΕΔΕΥ είναι να προσελκύσει επενδύσεις υψηλού κινδύνου για την ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Γι' αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να προβάλει ελεύθερα και δημόσια τον ορυκτό πλούτο που διαθέτει η χώρα μας στη διεθνή αγορά, όπως αυτό συμβαίνει παντού στον κόσμο, όπως είναι η διεθνής πρακτικής.

(η συνέχεια στο slpress.gr)
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163152/34-hronia-horis-geotrypano-sthn-ellada-ta-pistopoihmena-koitasmata-perimenoyn 

18/1/2020
Χ. Φλουδόπουλος: East Med Gas Forum: Ισχυρό γεωστρατηγικό μήνυμα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα


17 01 2020 | 09:09
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, με όχημα την ενέργεια, πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο, όπου πραγματοποιήθηκε η 3η υπουργική σύνοδος των κρατών μελών του περίφημου EastMed Gas Forum. Τις προηγούμενες ημέρες αποφασίστηκε η αναβάθμιση του EastMed Gas Forum από περιφερειακό φορέα συνεργασίας, σε μόνιμο οργανισμό που θα έχει ως στόχο την προαγωγή της συνεργασίας των κρατών της ανατολικής Μεσογείου με όχημα την ενέργεια. 
Από τις διεργασίες που εξελίχθηκαν το προηγούμενο διήμερο στο Κάιρο, θα πρέπει να σημειωθούν δύο σοβαρές παράμετροι. Πρώτον ότι στη σύνοδο παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν ως παρατηρητές δύο ισχυρές δυνάμεις που έχουν συμφέροντα και παρουσία στα κοιτάσματα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου: οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία. Οι δύο χώρες, με την παρουσία τους ενθάρρυναν τη μετεξέλιξη του EastMed Gas Forum και την αναβάθμιση του ρόλου του.
Δεύτερον, το καταστατικό του EastMed Gas Forum θέτει ως προϋπόθεση για να γίνει μια χώρα μέλος, την αποδοχή και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Άλλωστε όπως τόνισε ο ΥΠΕΝ Κ. Χατζηδάκης, οι χώρες που συμμετέχουν στον EastMed Gas Forum χρησιμοποιούν την ενέργεια ως καταλύτη για την ειρήνη και τη συνεργασία και όχι ως αφορμή για συγκρούσεις σε μια ήδη ταραγμένη περιοχή. 
Η απαράβατη αυτή προϋπόθεση αποτελεί και το κυριότερο μήνυμα που στέλνουν τα κράτη μέλη της περιοχής προς την Τουρκία, η οποία, όπως ανέφερε και ο Κ. Χατζηδάκης, θα μπορούσε να γίνει έκτη στον οργανισμό εάν εγκατέλειπε τις προκλητικές ενέργειές της στην Κυπριακή ΑΟΖ αλλά και το περιβόητο μνημόνιο Ερντογάν - Σάρατζ. 
Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη, η οποία δείχνει τον υψηλό βαθμό κινητοποίησης της ελληνικής πλευράς στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας, αφορά στη συνάντηση που είχε ο κ. Χατζηδάκης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Tarek El Molla. Ο Έλληνας υπουργός συζήτησε με τον ομόλογό του, παρουσία ελληνικών ενεργειακών ομίλων με παρουσία στην χώρα, την προοπτική να συμμετάσχει η Αίγυπτος στον αγωγό East Med, που προορίζεται να μεταφέρει αέριο της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ελλάδα και από εκεί στις ευρωπαϊκές αγορές. 
Σημειώνεται ότι το EastMed Gas Forum αποτελεί τον πρώτο στο είδος του οργανισμό σε όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στον οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη.
Πριν την υπουργική σύνοδο του forum πραγματοποιήθηκε η οριστικοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής της βιομηχανίας φυσικού αερίου, (Gas Industry Advisory Committee) στην οποία συμμετέχουν ήδη τα Ελληνικά Πετρέλαια και η Energean. Μετά την οριστικοποίηση των κανονισμών λειτουργίας της Eπιτροπής ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή και άλλων ελληνικών εταιρειών από όλες τις παραμέτρους και πτυχές της βιομηχανίας φυσικού αερίου. 
Σημειώνεται τέλος ότι εκτός από τη συνάντηση με τον κ. Tarek El Mola, ο Κ. Χατζηδάκης είχε συναντήσεις με τους υπουργούς ενέργειας της Κύπρου Γ. Λακκοτρύπη, του Ισραήλ, Yuval Steinitz αλλά και με την υφυπουργό ανάπτυξης της Ιταλίας Stefano Patuanelli, με τους οποίους συζήτησε τα επόμενα βήματα για την διαδικασία υλοποίηση της κατασκευής του αγωγού EastMed καθώς και θέματα διμερούς ενδιαφέροντος όπως οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις. 
(capital.gr)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/h-floydopoylos-east-med-gas-forum-ishyro-geostratigiko-minyma-apenanti-stin-toyrkiki

17/1/2020
Δικαίωση ΔΕΠΑ από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο σε Διένεξη με την Tουρκική BOTAS


Δικαίωση ΔΕΠΑ από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο σε Διένεξη με την Tουρκική BOTAS
energia.gr
Πεμ, 16 Ιανουαρίου 2020 - 13:35
Με χθεσινή του απόφαση το διεθνές διαιτητικό δικαστήριο δικαίωσε τη ΔΕΠΑ στη διαιτησία με την τουρκική BOTAS, επιβάλλοντας αναδρομική μείωση της τιμής προμήθειας φυσικού αερίου. Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί το τελευταίο στάδιο στη δεκαετή εμπορική διένεξη
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
 μεταξύ των εταιρειών ΔΕΠΑ και BOTAS για την αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής, ενώ οι συνέπειές της αποτιμώνται αυτή τη στιγμή από τις υπηρεσίες της ΔΕΠΑ.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163095/dikaiosh-depa-apo-to-diethnes-diaithtiko-dikasthrio-se-dienexh-me-thn-toyrkikh-botas

17/1/2020
Ιστορική Στιγμή για την Περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, η Μονογραφή του Καταστατικού του East Med Gas Forum


Ιστορική Στιγμή για την Περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, η Μονογραφή του Καταστατικού του East Med Gas Forum
energia.gr
Πεμ, 16 Ιανουαρίου 2020 - 18:20
Ένας καινούριος οργανισμός για τη συνεργασία στο φυσικό αέριο δημιουργήθηκε σήμερα στο Κάιρο, με τη συμμετοχή επτά χωρών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το East Med Gas Forum μετεξελίσσεται σε μόνιμο οργανισμό
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
με έδρα το Κάϊρο και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και την ενθάρρυνση των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή Αρχή. Κατά την τελετή μονογραφής του Καταστατικού του East Med Gas Forum τη χώρα μας εκπροσώπησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε δυο κύρια σημεία:
Πρώτον, ότι ο νέος αυτός οργανισμός έχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που συμμετέχουν σε αυτόν χρησιμοποιούν την ενέργεια ως καταλύτη για την ειρήνη και τη συνεργασία και όχι ως αφορμή για συγκρούσεις σε μια ήδη ταραγμένη περιοχή.
Δεύτερον, ότι το μήνυμα αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από την Τουρκία η οποία θα μπορούσε να γίνει δεκτή σε αυτό τον οργανισμό υπό μια βασική προϋπόθεση: Τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς μέχρι τώρα τόσο οι παράνομες ενέργειές της στην κυπριακή ΑΟΖ όσο και η υπογραφή του περιβόητου μνημονίου με την κυβέρνηση Αλ-Σάρατζ στη Λιβύη μαρτυρούν ακριβώς το αντίθετο. 
Όπως εκτιμούν διπλωματικές πηγές, η αναβάθμιση του Φόρουμ Αερίου της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αποτελεί εν πολλοίς, τον πρόδρομο για τη μελλοντική δημιουργία ενός οργανισμού παραγωγών χωρών, που θα λειτουργεί στα πρότυπα του ΟPEC, αλλά και θα ενισχύσει τη συμμαχία τους, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κατά την οποία παρατηρούνται επικίνδυνες ανισορροπίες σε γεωπολιτικό, στην περιοχή, εξαιτίας, προφανώς, των πρόσφατων μεγάλων ανακαλύψεων υδρογονανθράκων.
Στο περιθώριο της 3ης Υπουργικής Συνόδου του East Med Gas Forum  ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είχε συνομιλίες με τον Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ κ. Yuval Steinitz, με τον οποίο συζήτησαν τα περαιτέρω βήματα για την εφαρμογή της Διακυβερνητικής Συμφωνίας Ελλάδας, Κύπρου Ισραήλ σε σχέση με τον αγωγό East Med. Ο κ. Χατζηδάκης είχε επίσης συνάντηση με τον Αιγύπτιο υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων, κ. Tarek El Molla με τον οποίο συζήτησαν για την παρουσία ελληνικών ενεργειακών ομίλων στην Αίγυπτο αλλά και για την πιθανότητα η Αίγυπτος να συμμετάσχει στο μέλλον στον αγωγό East Med.  O υπουργός ΠΕΝ είχε συζητήσεις με όλους τους υπουργούς που συμμετείχαν στη Σύνοδο.
Τις εργασίες της Συνόδου παρακολούθησαν –με την ιδιότητα παρατηρητή- εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που έχει στηρίξει χρηματοδοτικά τον Οργανισμό) και της Παγκόσμιας Τράπεζας που έχει εκπονήσει ειδική μελέτη για τα κοιτάσματα και τις υποδομές φυσικού αερίου της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, η οποία και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Συνόδου.
Σημειώνεται τέλος, ότι αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας για την επίτευξη των στόχων του East Med Gas Forum, τα μέλη του Οργανισμού χαιρέτισαν την ίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Φυσικού Αερίου (Gas Industry Advisory Committee) που θα λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος και πλατφόρμα διαλόγου με τη διεθνή βιομηχανία φυσικού αερίου.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/163108/istorikh-stigmh-gia-thn-periohh-ths-na-mesogeioy-h-monografh-toy-katastatikoy-toy-east-med-gas-forum-

17/1/2019
«Επιθετική» πολιτική από το ΔΕΣΦΑ – Διεκδικεί συμμετοχή σε FSRU Αλεξανδρούπολης, Αποθήκη Ν. Καβάλας και ΔΕΠΑ Υποδομών


15 01 2020 | 08:04
Από απλός Διαχειριστής του συστήματος, ο ΔΕΣΦΑ φαίνεται ότι διεκδικεί, στηριζόμενους στους ισχυρούς μετόχους του, να καταστεί ένας από τους μεγάλους και κεντρικούς παίκτες της εγχώριας ενεργειακής αγοράς. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει το ενδιαφέρον που έχει η διοίκησή του για όλα τα εν Ελλάδι και εν εξελίξει μεγάλα projects φυσικού αερίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στα άμεσα σχέδια του ΔΕΣΦΑ είναι η διεκδίκηση συμμετοχής σε τρείς ενεργειακές υποδομές: Τον πλωτό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης (FSRU), την υπόγεια αποθήκη αερίου στη Νότια Καβάλα και την υπό αποκρατικοποίηση ΔΕΠΑ Υποδομών.
Οι Snam, Enagas και Fluxys, μεγάλοι Ευρωπαίοι Διαχειριστές, μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ (και ταυτόχρονα μέτοχοι του αγωγού TAP), ένα χρόνο μετά την ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή συναντήθηκαν μέσω των CEO τους χθες με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Από τον Έλληνα πρωθυπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ζήτησαν από πρώτο χέρι ενημέρωση για τις κυβερνητικές αποφάσεις στην αγορά ενέργειας μετά το ΕΣΕΚ και την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed.
Οι επικεφαλής των μετόχων του ΔΕΣΦΑ με στελέχη του Διαχειριστή στα γραφεία της Αθήνας
Ταυτόχρονα οι στρατηγικοί επενδυτές του Διαχειριστή παρουσίασαν τα επενδυτικά τους σχέδια που στηρίζουν τις στρατηγικές της χώρας για απολιγνιτοποίηση, αλλά και ανάδειξή της σε περιφερειακό ενεργειακό hub.
Πρόκειται για τα έργα με τα οποία εξασφαλίζεται η πρόσβαση των λιγνιτικών περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας στο φυσικό αέριο του TAP μέσω της κατασκευής του μετρητικού και ρυθμιστικού σταθμού στην Περδίκκα Εορδαίας καθώς κι εκείνα που μεταμορφώνουν την Ελλάδα σε ενεργειακό hub. Μεταξύ άλλων:
  • Οι σταθμοί Συμπίεσης στους Κήπους και στην Αμπελιά, ο Μετρητικός και Ρυθμιστικός σταθμός στην Κομοτηνή, οι εγκαταστάσεις στη Νέα Μεσημβρία και εν γένει οι υποδομές που ενισχύουν τη διακίνηση αερίου από και προς τις άλλες χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.)
• Ο αγωγός Νέας Μεσημβρία - Ειδομένη / Γευγελή (Βόρεια Μακεδονία)
Επιπλέον, οι επιτελείς των τριών εταιρειών φέρονται να ενημέρωσαν τον Έλληνα πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον του ΔΕΣΦΑ για κάθε επενδυτική ευκαιρία που ανοίγεται με τις αποκρατικοποιήσεις και τα προωθούμενα διεθνή ενεργειακά projects. Ειδικότερα:
Το FSRU Αλεξανδρούπολης
Ο ΔΕΣΦΑ έχοντας υπογράψει MOU για τη συμμετοχή του με 20% στο FSRU της Αλεξανδρούπολης τώρα εξετάζει σοβαρά την είσοδο του στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade.
Υπενθυμίζεται ότι ήδη στην εταιρία που έστησε ο όμιλος Κοπελούζου για να τρέξει το επενδυτικό σχέδιο των 380 εκ. ευρώ συμμετέχουν με ποσοστά 20%, η Gaslog, η ΔΕΠΑ και η Bulgartransgaz.
Το έργο του πλωτού σταθμού υποδοχής LNG και αεριοποίησης θα αξιοποιηθεί μεταξύ άλλων για τον εφοδιασμό του ελληνοβουλγαρικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου IGB. Ο τελευταίος όταν κατασκευαστεί θα διασυνδεθεί με τον TAP στον οποίο μέτοχοι είναι οι τρεις Ευρωπαίοι Διαχειριστές φυσικού αερίου.
 Η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου Ν. Καβάλας
 Στο επενδυτικό στόχαστρο του ΔΕΣΦΑ βρίσκεται και η υπό πώληση υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας.
Σύντομα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του energypress, πρόκειται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τους όρους τιμολόγησης των ποσοτήτων αερίου που θα αποθηκεύονται στο εξαντλημένο κοίτασμα. Τότε το ΤΑΙΠΕΔ θα είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των δικαιωμάτων μίσθωσής της.
Οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι της τάξης των 350 εκ. ευρώ και ο ΔΕΣΦΑ θα έχει αντιμέτωπη την κοινοπραξία των Energean  – Engie – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η ΔΕΠΑ Υποδομών
Πηγές αναφέρουν ότι οι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ εξετάζουν με προσοχή και τα δεδομένα για τη διεκδίκηση του 100% των μετοχών της ΔΕΠΑ Υποδομών.
Αν και δεν φαίνεται να υπάρχει νομική εμπλοκή για τη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ στον διαγωνισμό που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου, εντούτοις το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και η Ιταλική Italgas (όπως έχει αναφερθεί επανειλημένα) προκαλεί κάποια ζητήματα συμμετοχής για τον Διαχειριστή. Και αυτό καθώς μέτοχος της ιταλικής Snam (μετόχου του ΔΕΣΦΑ) είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών της Ιταλίας, το οποίο επίσης έχει συμμετοχή στην Italgas.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/epithetiki-politiki-apo-desfa-diekdikei-symmetohi-se-fsru-alexandroypolis-apothiki-n-kavalas

15/1/2020
Έντονες ζυμώσεις για East Med - Ιταλικό ενδιαφέρον και από Snam - Προσδοκίες από τη σύνοδο στην Αίγυπτο

Μπορεί σήμερα να ξεκινά η 3η υπουργική σύνοδος του East Med Gas Forum στην Αίγυπτο, παρουσία του Κ. Χατζηδάκη, χθες ωστόσο κατά τις επαφές που είχε ο πρωθυπουργούς με τους τρεις διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών που είναι βασικοί μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ, Snam Enagas και Fluxys εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το project του υποθαλάσσιου αγωγού. Εκ των τριών μετόχων, εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο διευθύνων της ιταλικής Snam Marco Alvera, καθώς όπως φάνηκε από τη συνάντηση, η ιταλική εταιρεία διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον. 
Με δεδομένο ότι η Snam είναι η δεύτερη εταιρεία μετά την Energean, που δείχνει ενδιαφέρον για τον αγωγό, αποτελεί μια ακόμη ισχυρή ένδειξη ότι το έργο του EastMed είναι βιώσιμο και εμφανίζει εμπορικό ενδιαφέρον τόσο από πλευράς εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις εξορύξεις της Ανατολικής Μεσογείου, όσο και από πλευράς πωλήσεων, ενισχύοντας την άποψη ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει. 
Σε ό,τι αφορά τις σημερινές και τις αυριανές επαφές στην Αίγυπτο, η ελληνική πλευρά προσέρχεται στο East Med Gas Forum στο Κάιρο με υψηλές προσδοκίες καθώς έχουν ωριμάσει οι διαπραγματεύσεις και οι διεργασίες ώστε το φόρουμ. να αναβαθμιστεί σε διακρατικό οργανισμό περιφερειακής εμβέλειας που θα είναι και ο πρώτος του είδους του σε όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Εάν επιτευχθεί συμφωνία για το καταστατικό του East Med Gas Forum, αυτό θα μονογραφηθεί στις 16 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο ειδικής τελετής που έχει ετοιμάσει η αιγυπτιακή κυβέρνηση.  Υπενθυμίζεταί ότι στο East Med Gas Forum συμμετέχουν η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη.
Στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης ο κ Χατζηδάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο κ.κ. Γιώργο Λακκοτρύπη, Yuval Steinitz και Tarek el-Molla όπου αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τη διαδικασία υλοποίησης και κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου East Med, αλλά και θέματα αμιγώς διμερούς ενδιαφέροντος όπως μελλοντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. 
Τέλος ενόψει και της εκκρεμότητας της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας με την Ιταλία με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η συνάντηση Χατζηδάκη με τον υφυπουργό ανάπτυξης της Ιταλίας Σ. Πατουανέλι.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/entones-zymoseis-gia-east-med-italiko-endiaferon-kai-apo-snam-prosdokies-apo-ti-synodo-stin

15/1/2019
Στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος αιολικός παραγωγός των ΗΠΑ - Ποια είναι η Invenergy που ανοίγει γραφεία στην Αθήνα - Τι επενδύσεις δρομολογεί

Ενας από τους έξι μεγαλύτερους ιδιοκτήτες αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ, και ο μεγαλύτερος παραγωγός αιολικών στη Βόρεια Αμερική, ετοιμάζεται να ανοίξει γραφεία στην Αθήνα, και να επενδύσει στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ.

Πρόκειται για την Invenergy, έναν διεθνοποιημένο παίκτη, με παρουσία σε ΗΠΑ, Μεξικό, Λ.Αμερική, Ιαπωνία, Βρετανία, Πολωνία, που σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, έχει αναπτύξει συνολικά 150 έργα, ισχύος 24.100 MW, τα οποία μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης 4,77 εκατομμυρίων σπιτιών.

Το energypress είχε προαναγγείλλει την εξέλιξη (βλέπε εδώ και εδώ).

Η αμερικανική εταιρεία που έχει έδρα το Σικάγο, και διατηρούσε στο παρελθόν γραφείο στην Αθήνα, αλλά το έκλεισε καθώς δεν υπήρχε δραστηριότητα, απασχολεί παγκοσμίως 950 εργαζόμενους, ενώ διαθέτει ένα σύνθετο portfolio, από αιολικά, και φωτοβολταϊκά, έως μονάδες φυσικού αερίου, και αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες), το οποίο αναπτύσσεται ραγδαία.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε προ ημερών στην ιστοσελίδα της, η Invenergy αναφέρει ότι αναζητά διευθυντικό στέλεχος στο τομέα της Διεθνούς Ανάπτυξης, με μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη σύμβαση, που θα εδρεύει στα γραφεία της στην Αθήνα, και με καθήκοντα μεταξύ άλλων “την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου, κυρίως στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας παράλληλα την επιχειρηματική ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη και ενδεχομένως σε άλλες περιοχές”.

Επίσης στα καθήκοντα του στελέχους αυτού θα είναι “η υποστήριξη των αδειοδοτικών προσπαθειών για την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών ή και υφιστάμενων έργων, μαζί πάντα με την αναζήτηση νέων αγορών”.

Η ομογένεια, και ο Πάιατ

Το ενδιαφέρον της αμερικανικής εταιρείας, χωρίς όμως να την κατονομάσει, είχε προαναγγείλει προ ημερών ο υπ. Ανάπτυξης Αδ.Γεωργιάδης, που στον απόηχο της επίσκεψής του με τον Πρωθυπουργό στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι επίκειται η άφιξη στην Ελλάδα, μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ΗΠΑ, που ενδιαφέρεται και για τη κατασκευή μπαταριών.

Στην απόφαση της εταιρείας να επανακάμψει στην Ελλάδα, λέγεται ότι έπαιξε μεταξύ άλλων ρόλο, στέλεχος ομογενειακής οργάνωσης με έδρα το Σικάγο, του Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), που τυγχάνει να είναι και στέλεχος της Invenergy. Επίσης σημαντική λέγεται ότι ήταν και η συμβολή του αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος και είχε επισκεφτεί στο παρελθόν την έδρα της εταιρείας, ενώ είχε αναφερθεί σε αυτήν αρκετές φορές, όπως σε ομιλία του στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο τον Ιανουάριο του 2019.

Τη τελευταία διετία στελέχη της εταιρείας ταξίδεψαν στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν με κυβερνητικά στελέχη, ενώ μετά τις εκλογές, έλαβαν μέρος στις συναντήσεις που είχαν με επενδυτές στη Νέα Υόρκη, το Σεπτέμβριο, ο Πρωθυπουργός Κ.Μητσοτάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Αδ.Γεωργιάδης. Στελέχη της εταιρείας ήταν ανάμεσα και στους εκπροσώπους 22 αμερικανικών εταιρειών με τους οποίους συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον ο Πρωθυπουργός.

Οι μέτοχοι

Η Invenergy ιδρύθηκε το 2001 μετά από την πώληση της SkyGen Energy στην Calpine Corporation από τον βετεράνο της ενέργειας Michael Polsky, ο οποίος είναι και ο σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Σημειο καμπής για τη τελευταία υπήρξε η απόφαση του συνταξιοδοτικού ταμείου του Καναδά (Caisse), να επενδύσει 500 εκατ δολάρια στο χαρτοφυλάκιο των αιολικών της πάρκων. Σήμερα οι Καναδοί ελέγχουν το 52,4% της Invenergy Renewables, ωστόσο η εκείνη διατηρεί τον έλεγχο του μάνατζμεντ. Το 2017, η Invenergy, από κοινού με τον εταίρο της GE Renewable Energy, είχαν ανακοινώσει ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, να κατασκευάσουν το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ, (Wind Catcher Energy Project), ωστόσο ένα χρόνο μετά το project εγκαταλείφθηκε, καθώς δεν έτυχε της υποστήριξης από σειρά κρατικών φορεών.

Τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στο Σικάγο, ενώ διατηρεί γραφεία και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ (Ντένβερ), καθώς επίσης στη πρωτεύουσα του Μεξικού, στο Τόκιο, και στη Βαρσοβία.

Το χαρτοφυλάκιο των έργων

Σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη έκθεση για το 2018, η χρονιά για την Invenergy έκλεισε με ένα χαρτοφυλάκιο έργων, σε λειτουργία και υπό ανάπτυξη, συνολικής ισχύος 21.788 MW, καταγράφοντας αύξηση 25% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Εξ αυτών, τα 13.270 MW αφορούσαν σε επενδύσεις σε λειτουργία, επιτυγχάνοντας αύξηση 27% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Το ίδιο έτος προσέθεσε 2.539 MW φωτοβολταϊκών στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ επένδυσε συνολικά 3,1 δισ δολάρια σε ενεργειακά έργα κάθε είδους, υποστηρίζοντας κοντά στις 3.600 θέσεις εργασίας κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Σταχυολογώντας κάποιες από τις επιδόσεις της αμερικανικής εταιρείας πάντα για το 2018, επισημαίνεται ότι αυτή ρευματοδότησε 2,8 εκατομμύρια σπίτια, καθώς και ότι οι επενδύσεις της σε ΑΠΕ είχαν σαν αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν 14 εκατ. τόνοι CO2, ποσότητα που ισούται με τη φύτευση 300 εκατ δέντρων ή με την διακοπή κυκλοφορίας 500.000 αυτοκινήτων.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/stin-ellada-o-megalyteros-aiolikos-paragogos-ton-ipa-poia-einai-i-invenergy-poy-anoigei-grafeia 

14/1/2020
Πώς η Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Συμβάλλει στη Μείωση της Ενεργειακής Φτώχειας;

Του Δημήτρη Αβαρλή Παρ, 10 Ιανουαρίου 2020 - 08:25

Η ενεργειακή φτώχεια πρέπει να αντιμετωπιστεί αναφέρει η ευρωπαϊκή επιτροπή και σημειώνει πως εντός της χρονιάς θα υπάρξει καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη για την επίλυση του ζητήματος. Στην Ελλάδα παρότι τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι εξοικειωμένο με την έννοια της ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας είναι διαχρονικό. Το δείχνουν άλλωστε οι σχετικές μελέτες. Η απάντηση της Ευρώπης είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων, όπως τα σχέδια χρηματοδότησης των νοικοκυριών για την ανακαίνιση των σπιτιών τους.


FacebookTwitterE-mailΕκτύπωσηΠερισσότερα...
Στόχος αφενός να μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας, αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία του περασμένου Δεκεμβρίου για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν ένα «κύμα ανακαίνισης» δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Οι αυξανόμενοι ρυθμοί ανακαινίσεων την κτιρίων μπορούν να ενισχύσουν τον τομέα των κατασκευών και είναι μια ευκαιρία να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Το σχέδιο των Βρυξελλών περιλαμβάνει επενδύσεις και στις δημόσιες μεταφορές.

Ένα χρόνο πριν, σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη διαπιστωνόταν πως «το 2015, το 9,8 % των δαπανών του φτωχότερου δέκα τοις εκατό των νοικοκυριών διατέθηκε στην ενέργεια, εκτός των μεταφορών. Τα νοικοκυριά με μεσαίο εισόδημα διέθεσαν το 6 % των δαπανών τους στην ενέργεια, ενώ τα νοικοκυριά με υψηλότερο εισόδημα διέθεσαν ακόμη μικρότερο ποσοστό. Διακυμάνσεις παρατηρούνται επίσης σε ολόκληρη την ΕΕ, με δαπάνες 4-8 % για τα νοικοκυριά της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης και 10-15 % για τους Ευρωπαίους της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.


Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες πολίτες με εξαίρεση τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζαν με αδιαφορία το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης.

Είναι αξιοσημείωτο πως το 2012 σε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ πέντε στις δέκα κατοικίες διέθεταν θερµοµόνωση, ενώ ένας στους δέκα κατοίκους δεν γνώριζε εάν υπάρχει μόνωση στην κατοικία που διαμένει. Στην ίδια έρευνα το 14% δεν γνώριζε/δεν το αφορούσε η αγορά συσκευών με βάση την ενεργειακή τους σήμανση.

Λίγα χρόνια αργότερα, σε έρευνα, που διενέργησε το INZEB με το ίδρυμα Χάϊνριχ Μπελ, συγκεκριμένα την περίοδο Ιουλίου-Οκτωβρίου του 2018, το 56,2% των ερωτηθέντων απάντησε πως η κατοικία του δεν διέθετε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, επομένως, τόσο η ενεργειακή κλάση, όσο και τα δεδομένα της ενεργειακής συμπεριφοράς των κατοικιών αυτών είναι άγνωστα.

Παράλληλα, στην ίδια έρευνα που δημοσιεύτηκε στη μελέτη με τίτλο ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα – πολιτικές εξελίξεις και προτάσεις κοινωνικής καινοτομίας για την αντιμετώπισή της, που εκπόνησε πρόσφατα το ίδρυμα Χάϊνριχ Μπελ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης • Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων & Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, το 23,15% απάντησε πως η κατοικία του έχει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, με το ποσοστό των κατοικιών που ανήκει στην κατηγορία Α+ έως Β να είναι 39,3%,.

Επιπλέον, ένα 17% των ερωτηθέντων οι οποίοι διαμένουν σε κατοικίες με ενεργειακή κλάση Α+ έως Β δήλωσαν πως αισθάνονται, πολύ συχνά έως συχνά, άβολα λόγω του κρύου και της ζέστης τις αντίστοιχες περιόδους. Γεγονός που οφείλετε σύμφωνα με τους ίδιους, «στα μη ποιοτικά κουφώματα, την κακή μόνωση του τελευταίου ορόφου αλλά και την πολλή ζέστη το καλοκαίρι σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα υγρασίας στην περιοχή». 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162924/pos-h-energeiakh-apodosh-ton-ktirion-symvallei-sth-meiosh-ths-energeiakhs-ftoheias

10/1/2020
Νωρίτερα από το τέλος Ιανουαρίου ο διαγωνισμός πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας – Ο αστάθμητος παράγοντας της Μ. Ανατολής

Κωνσταντίνος Φιλίππου
10 01 2020 | 07:45
Στα τελειώματα βρίσκονται οι διαδικασίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πώλησης του 100% της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, στόχος του ΤΑΙΠΕΔ και της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι το κείμενο της πρώτης φάσης του διαγωνισμού να βγει πριν το τέλος του Ιανουαρίου. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες, που θέλουν να δημοσιοποιείται ακόμη και στο τέλος της επόμενης εβδομάδας το αργότερο μέχρι τις αρχές του πενθημέρου.

Μία από τις τυπικές, πλην, όμως, καθοριστικές λεπτομέρειες είναι η συμφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛ.ΠΕ για τον τρόπο πώλησης του πακέτου των μετοχών (35%), στην περίπτωση που η εταιρία δεν αναδειχθεί πλειοδότης του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μέτοχοι της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ΤΑΙΠΕΔ με 65% και ΕΛ.ΠΕ με 35%, βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης της μεταξύ τους συμφωνίας για την πώληση των μεριδίων μετοχών τους, με δεδομένο ότι ο πετρελαϊκός όμιλος θα διεκδικήσει την επιχείρηση φυσικού αερίου.

Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί και από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αλλά κι από κείνο των Ελληνικών Πετρελαίων. Πηγές θέλουν οι δύο πλευρές να βρίσκονται στο «χτένισμα» του κειμένου το οποίο προβλέπει ρήτρα με την οποία τα ΕΛ.ΠΕ αν δεν κερδίσουν τον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένα να πουλήσουν το μερίδιο τους στο νικητή, πιθανόν με κάποιο κίνητρο για αυτόν. Ίσως με ποσοστό έκπτωσης.

Πάντως, το βλέμμα των ιθυνόντων του διαγωνισμού είναι στραμμένο και στα γεγονότα της Μέσης Ανατολής καθώς ενδεχόμενη ακραία και απρόβλεπτη εξέλιξη μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση στις αγορές των πετρελαιοειδών και του φυσικού αερίου με αποτέλεσμα να μην είναι συμφέρουσα, σε τέτοια χρονική σεζόν, η πώληση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Με πιο απλά λόγια αν ξεφύγουν τα πράγματα στην περιοχή τότε το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού μπορεί να πάει πιο πίσω.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/noritera-apo-telos-ianoyarioy-o-diagonismos-polisis-tis-depa-emporias-o-astathmitos-paragontas

 

1/1/2020
Στην ΕΔΕΥ οδεύει η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων - Παραίτηση Μπασιά και Μπέλλα - Διαγωνισμό για νέο Δ. Σ. προκήρυξε ήδη το ΥΠΕΝ

08 01 2020 | 16:14
Σε παραίτηση από την θέση του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥ προχώρησαν ο Γιάννης Μπασιάς και ο Αντιπρόεδρος Σπύρος Μπέλλας, όπως τους υπεδείχθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο συνολικής αλλαγής που προωθεί το Υπουργείο για το ρόλο αλλά και τη σύνθεση της ΕΔΕΥ.

Πληροφορίες του energypress από αρμόδιες πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν ότι στην ΕΔΕΥ κατά πάσα πιθανότητα θα ενταχθεί η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, η οποία ως γνωστόν, κατά την διαδικασία διαχωρισμού της ΔΕΠΑ, είναι η μόνη που θα μείνει στο Δημόσιο (βλέπε παλαιότερο δημοσίευμα εδώ). "Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη την σημασία των υποδομών ενέργειας στην ενεργειακή διπλωματία, εξετάζεται από το ΥΠΕΝ η προοπτική τροποποίησης του καταστατικού της ΕΔΕΥ, προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του πεδίου αρμοδιοτήτων της εταιρείας" αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Το Υπουργείο προκήρυξε ήδη διαγωνισμό για την πλήρωση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Ειδικότερα, η παραίτηση του κυρίου Μπασιά έγινε το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020, ενώ η παραίτηση του κ. Μπέλλα, λίγες μέρες πρίν, στις 30 Δεκεμβρίου 2019.

Να σημειώσουμε, επιπλέον, ότι η θητεία των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕΥ έληξε μόλις εχθές 7 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση του ΥΠΕΝ. Συνεπώς και οι επτά θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κενές και θα καλυφθούν μέσω της προκήρυξης.

Να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του υπουργείου, δεν αποκλείεται η υποβολή υποψηφιοτήτων από τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ.

Στην υπουργική απόφαση προσδιορίζονται τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του ΥΠΕΝ, όπως αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της Διαύγεια.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ:

Την προκήρυξη-πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση όλων των θέσεων στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ ΑΕ) δημοσιοποίησε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στις 7 Ιανουαρίου 2020 έληγε η θητεία τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ άλλες δυο θέσεις παρέμεναν κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τα δεδομένα αυτά, ζητήθηκε η παραίτηση των εναπομεινάντων δυο μελών, του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥ κ. Γιάννη Μπασιά και του Αντιπροέδρου κ. Σπύρου Μπέλλα, προκειμένου να επιτευχθεί η ανανέωση της διοικητικής ομάδας της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη την σημασία των υποδομών ενέργειας στην ενεργειακή διπλωματία, εξετάζεται από το ΥΠΕΝ η προοπτική τροποποίησης του καταστατικού της ΕΔΕΥ, προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης του πεδίου αρμοδιοτήτων της εταιρείας.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, οι υποψήφιοι πρέπει να διακρίνονται για την διοικητική τους ικανότητα και να διαθέτουν γνώση και εμπειρία στον ενεργειακό τομέα. Προϋπηρεσία στον κλάδο έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Ύστερα από πρόταση του ΥΠΕΝ και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τρία από τα επτά μέλη του ΔΣ επιλέγονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εξ’ αυτών, με πράξη του ΥΣ, διορίζονται ο Πρόεδρος –που μπορεί να αναλάβει και καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου-, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τα λοιπά μέλη διορίζονται με απόφαση του ΥΠΕΝ. Σημειώνεται ότι δεν αποκλείεται η υποβολή υποψηφιοτήτων από τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι η 31η Ιανουαρίου 2020.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/stin-edey-odeyei-i-depa-diethnon-ergon-paraitisi-mpasia-kai-mpella-diagonismo-gia-neo-d-s

 

9/1/2020
ΕΔΕΥ: Ομοιότητες με τα κοιτάσματα Ζορ και Λεβιάθαν δείχνουν τα σεισμικά δεδομένα νότια της Κρήτης

09 01 2020 | 14:24
Ολοκληρώθηκε από την ομάδα της ΕΔΕΥ η επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων για την απεικόνιση ακριβούς βάθους των γεωμετρικών δομών στις θαλάσσιες περιοχές του κεντρικού Ιονίου και νότια της Κρήτης, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Όσον αφορά στο Ιόνιο, η μελέτη αυτή τη φορά εστιάζει στο κεντρικό Ιόνιο. Με τη συγκεκριμένη μελέτη ολοκληρώνονται οι εργασίες οι οποίες καλύπτουν πλέον όλη την υπεράκτια επικράτεια της δυτικής Ελλάδας. Στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί οκτώ προϋπάρχουσες γεωτρήσεις και 30 σεισμικές γραμμές συνολικού μήκους 2.800 km.

Όσον αφορά στην Κρήτη, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά γίνεται εμπεριστατωμένη μελέτη στην ανεξερεύνητη περιοχή νοτίως της Κρήτης με τα πιο σύγχρονα γεωφυσικά δεδομένα. Έχουν αναγνωριστεί νέες δομές οι οποίες ομοιάζουν με τα δύο γνωστά γεωλογικά μοντέλα της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή τύπου Λεβιάθαν και τύπου Ζορ. Η μελέτη περιλαμβάνει επικαιροποιημένο χάρτη των λασποηφαιστείων με ερμηνεία, η οποία προσφέρει πληροφορίες για την ηλικία των πετρωμάτων που είναι βαθιά θαμμένα στο υπέδαφος, τη θερμική ωριμότητα και το περιεχόμενο οργανικής ύλης. Στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί 15 σεισμικές γραμμές συνολικού μήκους 2.500 km.

Στο πλαίσιο αυτό, εξειδικευμένοι επιστήμονες της εταιρείας στους τομείς της Γεωφυσικής και της Γεωλογίας, εργάστηκαν σε περιβάλλοντα τα οποία διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα της Ανατολικής Μεσογείου όπου τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Οι τεχνικές μελέτες και για τις δύο περιοχές είναι διαθέσιμες στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη αγοράσει τα σεισμικά δεδομένα. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) επιτρέποντας έτσι την επιτάχυνση των μελλοντικών διαδικασιών και παραχωρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό, «ανοίγει ο δρόμος» για περαιτέρω προώθηση των περιοχών ενδιαφέροντος οι οποίες δεν είχαν ακόμη διατεθεί και καλύπτουν όπως προαναφέρθηκε τις περιοχές του Ιονίου και της Κρήτης.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/edey-omoiotites-me-ta-koitasmata-zor-kai-leviathan-deihnoyn-ta-seismika-dedomena-notia-tis

 

9/1/2020
Οι Προκλήσεις του ΑΔΜΗΕ για το 2020 Περνούν από τις Λεωφόρους Ηλεκτρισμού και την Αριάδνη Interconnection

Του Αδάμ Αδαμόπουλου Πεμ, 9 Ιανουαρίου 2020 - 15:14
To δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ προβλέπει τη δημιουργία των λεγόμενων Λεωφόρων Ηλεκτρισμού, που συνιστά προαπαιτούμενο στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών που έχει θέσει ο ευρωπαϊκός διαχειριστής του ηλεκτρικού δικτύου (ENTSO-E), με στόχο τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έως το 2050.


FacebookTwitterE-mailΕκτύπωσηΠερισσότερα...
Το σχέδιο συνίσταται στη συντονισμένη χάραξη ενός Πανευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς, που θα ανοίξει το δρόμο για μια ραγδαία αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή σε ποσοστό μέχρι και 80%,, με καταληκτική χρονική διορία το προαναφερθέν έτος. Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της διάνοιξης των Λεωφόρων του Ηλεκτρισμού θα συμβαίνει σταδιακά, ανά πενταετίες, μεταξύ 2025 και 2050.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια του ENTSO-Ε απαιτείται η στενή συνεργασία και διαβούλευση με όλο το φάσμα των ενδιαφερόμενων πλευρών και φορέων, από μετόχους και Ρυθμιστικές Αρχές, μέχρι παραγωγούς, καταναλωτές και εμπόρους ηλεκτρικής ενέργειας. Για να αρθεί των προκλήσεων ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με τον ευρωπαίο διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου χρειάζεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις που σοβούν στη Ν.Α Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσει να επιλέξει τις αναγκαίες νέες διασυνδέσεις που απαιτολυνται, έτσι ώστε να συμμετάσχει στο έργο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΑΔΜΗΕ, υπογραμμίζεται ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας, η ανάπτυξη των διασυνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή και η ανάπτυξη διαδρόμων μεταφοράς, από τις πηγές παραγωγής προς τα βασικά κέντρα κατανάλωσης, αποκτά σημαίνουσα βαρύτητα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπεφρασμένη, από τον υφυπουργό Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά, θέση ότι η Ελλάδα προορίζεται να καταστεί καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ισχύος στα αμέσως επόμενα χρόνια, επισφραγίζεται από το σχέδιο για μεγάλη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη χώρα μας, σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο από τους αρχικώς τεθέντες στόχους για το 2020 και το 2030.

 

Εν τω μεταξύ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής επισπεύδει τις διεργασίες για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την προσέλκυση των επενδυτών μειοψηφίας, για την απόκτηση του 39% των μετοχών της «Αριάδνης Interconnection», 100% θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ, που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ακριβό ηλεκτρικό καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κρήτη με την Αττική.

Στο διαγωνισμό αναμένεται να συμμετάσχει, τελικά, και η κινεζική State Grid που έχει εκδηλώσει εξ αρχής ενδιαφέρον για να αποκτήσει το 20% της θυγατρικής του ΑΔΜΗΕ και για αυτό το λόγο έχει ήδη υπογράψει σχετικό μνημόνιο με τον Διαχειριστή.

Όπως και αν εξελιχθεί η διαδικασία με τους υποψηφίους μετόχους μειοψηφίας, δηλαδή, το εάν θα περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους παίκτες, δεν παύει, κεντρικός στρατηγικός σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ να παραμένει η διατήρηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στη θυγατρική του, ώστε να διαθέτει τον καθαρό έλεγχο της κατασκευής του έργου το οποίο θα διαχειριστεί τη λειτουργία, σε κατοπινό στάδιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο διεθνής διαγωνισμός απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η οποία έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να προσεγγίσει την κατάσταση ο ΑΔΜΗΕ, δεδομένου ότι στη μετοχική σύνθεσή του συμμετέχουν οι Κινέζοι της State Grid που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Τούτο συνεπάγεται, αυτόματα, τη δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, υπό το πρίσμα της αντίθεσης της Κομισιόν στην επέκταση επιχειρήσεων από την αχανή ασιατική χώρα στον τομέα των ευρωπαϊκών υποδομών.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162903/oi-proklhseis-toy-admhe-gia-to-2020-pernoyn-apo-tis-leoforoys-hlektrismoy-kai-thn-ariadnh-interconnection-

 

9/1/2020
Πράσινο Φως για τα Επόμενα Στάδια Ολοκλήρωσης του Σχεδιασμού του East Med, Άναψε το Δ.Σ. του ΥΑΦΑ Ποσειδών


Πράσινο Φως για τα Επόμενα Στάδια Ολοκλήρωσης του Σχεδιασμού του East Med, Άναψε το Δ.Σ. του ΥΑΦΑ Ποσειδών
energia.gr Τρι, 7 Ιανουαρίου 2020 - 15:30

Την έγκριση για την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμών σταδίων, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και ωρίμανση του αγωγού Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), έδωσε προ ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο της “ΥΑΦΑ Ποσειδών” Α.Ε. Σε μια συγκυρία, όπου καταγράφεται έντονη κινητικότητα σε διπλωματικό επίπεδο για την προώθηση


FacebookTwitterE-mailΕκτύπωσηΠερισσότερα...
του αγωγού, συνεδρίασε στις 12 Δεκεμβρίου στο Μιλάνο, το Δ.Σ. του φορέα υλοποίησης του έργου, το οποίο και ενέκρινε την ολοκλήρωση όλων των εκκρεμοτήτων γύρω από την φάση ανάπτυξης του project, όπως μια σειρά από μελέτες και διαδικασίες, απαραίτητες προκειμένου να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση.

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. της “ΥΑΦΑ Ποσειδών” - στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON- συμφωνήθηκε να προχωρήσει η επένδυση των περίπου 70 εκατ ευρώ που απαιτούν οι εναπομείνασες διαδικασίες για να ολοκληρωθούν τα στάδια ωρίμανσης του αγωγού EastMed, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για την λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της “ΥΑΦΑ Ποσειδών” συμμετείχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ και Πρόεδρος του ΔΣ της IGI Poseidon, Κωσταντίνος Ξιφαράς και ο Pierre Vergerio Διευθύνων Σύμβουλος της IGI Poseidon.

 


Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την κινητικότητα που επικρατεί σε επιχειρηματικό επίπεδο γύρω από την προώθηση του έργου, παράλληλα με τις κινήσεις σε διακρατικό επίπεδο.

Η στρατηγική επένδυση της “ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ” στοχεύει στην υλοποίηση του πρώτου αγωγού που θα μεταφέρει απευθείας το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου προς τις αγορές της Ευρώπη. Ενα δηλαδή ακόμη βήμα προς την την κατεύθυνση δημιουργίας ενός ενεργειακού κόμβου στη Μεσόγειο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ευρώπης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας.

Το έργο του EastMed διασφαλίζει την απευθείας όδευση για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα νέα κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου προς τις αγορές της Ευρώπης, καθώς ο αγωγός θα μεταφέρει ποσότητες από τη λεκάνη της Λεβαντίνης μέσω της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Δεδομένης της συμβολής του προς την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ενεργειακή ασφάλεια και την διαφοροποίηση των πηγών και οδεύσεων, ο EastMed χαίρει την υποστήριξη της ΕΕ η οποία τον έχει αναγνωρίσει ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, γι’ αυτό και η ανάπτυξή του συγχρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» ( CEF). 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162827/prasino-fos-gia-ta-epomena-stadia-oloklhroshs-toy-shediasmoy-toy-east-med-anapse-to-ds-toy-yafa-poseidon

7/1/2020
Τι περιλαμβάνει η συμφωνία για τον EastMed - Γιατί αναδεικνύεται σε ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής στρατηγικής

Μιχάλης Μαστοράκης
Πρόβλεψη για λήψη μέτρων προστασίας και διασφάλισης του αγωγού φυσικού αερίου EastMed περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η Διακυβερνητική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed που υπεγράφη χθες το απόγευμα στο Ζάππειο παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, κ. Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η πρόβλεψη για την λήψη μέτρων προστασίας του αγωγού από τις συμβαλλόμενες χώρες περιλαμβάνεται στο άρθρο 10 της διακυβερνητικής συμφωνίας η οποία αναφέρεται ακόμη:

-Στο ρυθμιστικό - αδειοδοτικό πλαίσιο για την διευκόλυνση του έργου και το κοινό φορολογικό πλαίσιο που θα το διέπει.

-Στην προοπτική ένταξης και νέων κρατών σε αυτήν καθώς και

-Στην προοπτική μεταφοράς πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου από υφιστάμενα ή και νέα κοιτάσματα στη διαδρομή που πιθανόν θα ανακαλυφθούν στο μέλλον. Σημειώνεται ότι η προκαταρκτική τεχνική μελέτη για τον αγωγό, σύμφωνα με την οποία το έργο είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά βιώσιμο, περιλαμβάνει και πρόβλεψη για μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου από κοιτάσματα νότια της Κρήτης, εφόσον ανακαλυφθούν.

Η Διακυβερνητική Συμφωνία για τον Eastmed μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ που υπέγραψαν οι υπουργοί Ενέργειας των τριών χωρών Κωστής Χατζηδάκης, Γιουβάλ Στάινιτς και Γιώργος Λακκοτρύπης χαρακτηρίστηκε ως μια πρωτοβουλία ιστορικής σημασίας τόσο ως προς την γεωπολιτική διάσταση του θέματος όσο και ως προς την αμιγώς ενεργειακή.

Είχε προηγηθεί η τριμερής συνάντηση των υπουργών ενέργειας που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, πριν την εκδήλωση για την υπογραφή της διακυβερνητικής συμφωνίας.


Κυρ. Μητσοτάκης: Ο Eastmed έχει διάσταση οικονομική, αναπτυξιακή και γεωστρατηγική

Σε πρώτο πλάνο, ξεχωρίζει η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου Ελλάδας και Κύπρου, όπως τόνισε ο Ελλήνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ συμπλήρωσε πως «η υπογραφή της συμφωνίας συνιστά επιστέγασμαα ουσιαστικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ».

Ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας την επ' ωφελεία και της ΕΕ συμφωνία για την κατασκευή του Eastmed, απηύθυνε μήνυμα και προς την Άγκυρα, η οποία αντιδρά δια του Ακιντζί με εκνευρισμό στην επίτευξη της συμφωνίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Ο αγωγός δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας δε στρέφονται κατά κανενός. Η περιφερειακή συνεργασία είναι ανοιχτή σε όλους, με την προϋπόθεση να σέβονται τους κανόνες καλής γειτονίας και το Διεθνές Δίκαιο".

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι "η εμβάθυνση συνεργασίας με στενότατες παραδοσιακές σχέσεις με την Αίγυπτο και τον μετριοπαθή αραβικό κόσμο είναι εγγύηση ασφάλειας στην περιοχή" καθώς προσφέρει παράλληλα "ευελιξία και ανεξαρτησία στις πηγές ενέργειας της ΕΕ".

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η διαμόρφωση νέου ενεργειακού τοπίου υποστηρίζεται σθεναρά και από τις ΗΠΑ, καθιστώντας την Ελλάδα κρίσιμο παίκτη.


"Ο αγωγός είναι και τεχνικά υλοποιήσιμος και πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με άλλες επιλογές. Πολύ σύντομα η Ιταλία το τέταρτο μέλος της κοινής μας προσπάθειας", είπε ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι θα τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και Κρήτη, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.

"Σήμερα δεν υπογράψαμε απλά μια συμφέρουσα συμφωνία. Σφραγίσαμε την απόφασή μας για στρατηγική σύμπλευση των χωρών μας", ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Πρόσθεσε ακόμη πως η κατασκευή του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed έχει διάσταση οικονομική, αναπτυξιακή και γεωστρατηγική πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους αγωγούς φυσικού αερίου και πέρα από τις προφανείς συνέπειες για τις χώρες αποτελεί και συμβολή στην ειρήνη και την γεωστρατηγική σταθερότητα στην περιοχή. Ο αγωγός θα αναβαθμίσει και τον γεωστρατηγικό ρόλο Ελλάδας και Κύπρου και η χώρα μας καθίσταται κρίσιμος παίκτης στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχή, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά από την υπογραφή της συμφωνίας.


Νετανιάχου: Το Ισραήλ συνιστά πλέον ενεργειακό παίκτη στην περιοχή

Σε συνέχεια της πρόσφατης έναρξης παραγωγής φυσικού αερίου στο κοίτασμα Λεβιάθαν, η υπογραφή της διακυβερνητικής συμφωνίας για τον αγωγό Eastmed καθιστά το Ισραήλ σημαντικό παίκτη στο ενεργειακό γίγνεσθαι στην περιοχή, όπως τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κ. Νετανιάχου. Ταυτόχρονα, σε διμερείς συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογό του, έγινε επισκόπηση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι η ενέργεια μπορεί να αποτελέσει όρο ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. «Η συνεργασία για την διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή επιτρέπει την ανάπτυξη και την ευρωστία όλων των χωρών της γειτονιάς μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναστασιάδης: Τεράστιο συλλογικό όφελος επιφέρει η υλοποίηση του EastMed

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, «επιβεβαιώνουμε με τον πλέον απτό τρόπο πως η συνεργασία που τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει δεν περιορίζεται σε θεωρητικές και κενού περιεχομένου διακηρύξεις, αλλά έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να είμαστε σε θέση με πρακτικό και πειστικό τρόπο να προωθούμε στρατηγικά έργα με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία».

Μιλώντας για τη σημασία του αγωγού, ο Πρόεδρος της Κύπρου επισήμανε πως έργα όπως ο «Eastmed», ενέχουν τεράστιο συλλογικό όφελος τόσο για τις τρεις χώρες όσο και για την ευρύτερη περιοχή, ενώ η υλοποίηση του θα συμβάλει έμπρακτα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ενέταξε τη σημερινή υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την υλοποίηση του αγωγού «Eastmed», «στην κοινή θέση πως η ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να ενισχύσει τις συμπράξεις, πολλαπλασιάζοντας τη στρατηγική τους αξία και συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης στην περιοχή». Μια πεποίθηση, όπως επισήμανε, «που συμμερίζεται και η πλειοψηφία των κρατών της περιοχής, μέσω της ίδρυσης του Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου από την Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρο, Αίγυπτο, Ιορδανία και Παλαιστίνη, το οποίο έχει εξασφαλίσει την πλήρη στήριξη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Συμφωνία ΔΕΠΑ - ENERGEAN

Ιδιαίτερη σημασία έχει πάντως το Προσύμφωνο Συνεργασίας (Letter of Intent) που υπεγράφη χθες το πρωί μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Energean Oil & Gas, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Προσύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, κ. Μαθιός Ρήγας.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, με το Προσύμφωνο Συνεργασίας γίνεται ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο βήμα για την εμπορική βιωσιμότητα του αγωγού φυσικού αερίου, EastMEd, καθώς η ΔΕΠΑ θα μπορεί να δεσμεύει και να προμηθεύεται ποσότητες φ.α. από την Energean. Το αμοιβαίο ενδιαφέρον των δύο εταιριών, ΔΕΠΑ και Energean αφορά στην εμπορική συνεργασία προμηθευτή και αγοραστή με τη διακίνηση και εμπορία ισραηλινού φυσικού αερίου που ήδη υφίσταται, όπως και αυτού που θα εξορυχθεί μεταγενέστερα στην Ισραηλινή ΑΟΖ.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ti-perilamvanei-i-symfonia-gia-ton-eastmed-giati-anadeiknyetai-se-akrogoniaio-litho-tis 

6/1/2020
Τέλος του Έτους η Πρώτη Γεώτρηση στο Κατάκολο

Τέλος του 2020 – πιθανώς και στις αρχές το 2021 - εκτιμάται ότι θα γίνουν οι πρώτες γεωτρητικές εργασίες στο Κατάκολο του Πύργου Ηλείας από την Energean Oil & Gas. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) εκτιμάται ότι δεν θα έχει υπογραφεί πριν το ερχόμενο καλοκαίρι με συνέπεια να προχωρήσει η προγραμματισμένη παραγωγική γεώτρηση το νωρίτερο στα τέλη του έτους.

 


Άλλωστε, ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις. Μόλις στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου γνωμοδότησε θετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων για την ανάπτυξη του κοιτάσματος υδρογονανθράκων του Δυτικού Κατάκολου. Η καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των πρώτων γεωτρήσεων οφείλεται σε δικαστικές εμπλοκές, καθώς υπήρξαν ιδιοκτησιακές διαφωνίες με ιδιώτη σχετικά με έκταση στην περιοχή εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του αρχικού σταδίου του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος, οι γεωτρητικές εργασίες περιλαμβάνουν «τη διάνοιξη δύο γεωτρήσεων εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης από τη χερσαία περιοχή παραχώρησης στην ακτή προς την κορυφή του αντικλίνου του ταμιευτήρα του κοιτάσματος που βρίσκεται περίπου 3,5 χλμ. νοτιοδυτικά».

Εάν τελικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Energean, πραγματοποιηθεί η πρώτη παραγωγική γεώτρηση μέχρι το τέλος του 2020 ή αρχές 2021, με τη δεύτερη να ακολουθεί λίγες εβδομάδες μετά, τότε αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή από το κοίτασμα μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Με τις εκτιμήσεις για το μέγεθος του κοιτάσματος να έχουν ήδη επανεκτιμηθεί στα 20 εκατ.βαρελια ( απο τα 10,0 εκατ.βαρ.που ήτο η αρχική) μπορεί το Κατάκολο να κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις. Σε ότι αφορά την παραγωγή αυτή αναμένεται να είναι μάλλον περιορισμένη της τάξης των 2,500 με 3,000 βαρελιών την ημέρα.

Πέρα από το Κατάκολο, έρευνες για υδρογονάνθρακες διεξάγονται σε άλλα έξι θαλάσσια και χερσαία μπλοκ, στο «Μπλοκ 2» (δυτικά της Κέρκυρας μέχρι τα σύνορα με την Ιταλία), στο μπλοκ του Πατραϊκού όπου επίκειται γεώτρηση και στα τέσσερα χερσαία μπλοκ, δηλαδή των Ιωαννίνων, της Άρτας-Πρέβεζας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Εκτός από τους εγχώριους «παίκτες» -των ΕΛΠΕ και της Energean Oil & Gas- και διεθνείς όμιλοι, όπως η Total, η ExxonMobil, η Repsol και η Edison, έχουν επίσης αναλάβει να ερευνήσουν περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και στην Κρήτη. Και είναι η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) που προωθεί και νέες περιοχές (ουσιαστικά νέα τεμάχια που απαρτίζουν μεγαλύτερα μπλοκ σε σχέση με εκείνα που είχαν βγει σε διαγωνισμούς παλαιότερα). Πρόκειται για περιοχές νότια της Κρήτης καθώς και στο Κεντρικό Ιόνιο, για τις οποίες έχουν ήδη γίνει μελέτες που θα συνοδεύσουν τα υπάρχοντα γεωφυσικά δεδομένα. Σήμερα, οι μόνες περιοχές στις οποίες παράγεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην ελληνική Επικράτεια είναι στον Πρίνο και τη Νότια Καβάλα όπου δραστηριοποιείται η Energean Oil & Gas.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, η ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και ασφάλειας της χώρας θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και με αξιοποίηση των δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, καθώς το φυσικό αέριο προσδιορίζεται ως μεταβατικό καύσιμο από το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Μετά τις γεωτρήσεις σε Κατάκολο και Πατραϊκό, θα προχωρήσουν του Ιονίου και της Δυτικής Ελλάδας, και αργότερα, την περίοδο 2025-2028, θα ακολουθήσουν εκείνες των μεγάλων θαλασσίων παραχωρήσεων. Έτσι, οι χερσαίες και θαλάσσιες γεωτρήσεις έως το 2028 θα καταδείξουν εάν υπάρχουν εγχώρια κοιτάσματα ικανά να αντικαταστήσουν τις εισαγωγές αερίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΕΔΕΥ, τα εκτιμώμενα δυνητικά αποθέματα αερίου από 30 πιθανούς θαλάσσιους στόχους σε Ιόνιο και περιοχές δυτικά και νότια της Κρήτης ενδέχεται να ανέλθουν σε 12 με 15 δισεκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

Σε περίπτωση που όλα αυτά επιβεβαιωθούν, θα «κουμπώσουν» με τους αγωγούς αερίου, όπως ο TAP, ο οποίος επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία, ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), αλλά και ο EastMed, για τον οποίο υπογράφηκε την περασμένη Πέμπτη, …μετά βαΐων και κλάδων, η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με στόχο, εάν δεν υπάρξουν εμπλοκές να είναι έτοιμος το 2025.

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162779/telos-toy-etoys-h-proth-geotrhsh-sto-katakolo 

6/1/2020
Αυτοί Είναι οι Πέντε Κρίσιμοι Σταθμοί για τον EastMed ως το 2024

 

Αυτοί Είναι οι Πέντε Κρίσιμοι Σταθμοί για τον EastMed ως το 2024
 energia.gr
 Σαβ, 4 Ιανουαρίου 2020 - 11:10
 
Η διακρατική συμφωνία που υπέγραψαν Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ έδωσε το πολιτικό υπόβαθρο για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου EastMed από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη
 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας "Φιλελεύθερος", σε τεχνοκρατικό επίπεδο οι εργασίες τρέχουν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Ζητούμενο είναι μέχρι τον Δεκέμβρη του 2024 ο αγωγός να είναι έτοιμος, να ξεπεραστούν τα εμπόδια και κυρίως να βρεθεί αγοραστής για το φυσικό αέριο. 

Οι πέντε σταθμοί που σχεδιάζεται να περάσει το έργο μέχρι να ολοκληρωθεί, είναι οι εξής: 

1ος σταθμός: Οι τρεις από τις τέσσερις χώρες που εμπλέκονται στον EastMed υπέγραψαν διακρατική συμφωνία κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ τα βρήκαν και είναι έτοιμες για δουλειά. Η Ιταλία, που είναι ο τέταρτος συνδετικός κρίκος της αλυσίδας, δήλωσε ότι υποστηρίζει την προσπάθεια, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται πως χωρίς την ιταλική συμμετοχή τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Το γεγονός ότι σε πολιτικό επίπεδο η Ιταλία είναι υπέρ του έργου στέλνει ένα θετικό μήνυμα. Τα προβλήματα που υφίστανται είναι σε τοπικό επίπεδο στην Ιταλία και αφορούν στα έργα που θα γίνουν επί του εδάφους όπου κάποιες επηρεαζόμενες κοινότητες αντιδρούν. 
2ος σταθμός: Οι τεχνικές μελέτες, δηλαδή εκείνες που θα καταδείξουν εάν το έργο μπορεί να κατασκευαστεί κ.λπ., αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα του 2021.
3ος σταθμός: Τέλος του 2021, δηλαδή σε 2 χρόνια, θα ξεκινήσουν οι αδειοδοτήσεις. 
4ος σταθμός: Τελική επενδυτική απόφαση περί τα τέλη του 2021.
5ος σταθμός: Αυτός είναι ίσως από τους πιο κρίσιμους σταθμούς από τους οποίους πρέπει να περάσει ο αγωγός. Και δεν είναι άλλος από την εξεύρεση αγοραστή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η διαδικασία εξεύρεσης αγοραστή από την περιοχή για την ευρωπαϊκή αγορά στα πλαίσια του EastMed έχει ήδη ξεκινήσει. 
Η συμφωνία που υπέγραψαν οι τρεις χώρες συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στα κατεχόμενα και στην Τουρκία. 
5/1/2020
Κύπρος: Πρόταση στο Ισραήλ για εκμετάλλευση του κοιτάσματος "Αφροδίτη"
 
05 01 2020 | 10:56
Πρόταση για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Αφροδίτη, θα στείλει στο Ισραήλ τις επόμενες μέρες η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης για παιδιά από ειδικά σχολεία, που πραγματοποιήθηκε στην Άλασσα, η κυβέρνηση είχε ειδική συζήτηση με την ισραηλινή αντιπροσωπεία και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου "και τις επόμενες δύο-τρεις βδομάδες θα αποσταλεί από την πλευρά μας πρόταση προς το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Αφροδίτη".
Ερωτηθείς για την κρίση στην περιοχή, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Κύπρος δεν θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις.
"Είναι μια εξέλιξη η οποία θεωρώ ότι επιβαρύνει το κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει εσωτερικά την Κύπρο. Η Κύπρος δεν ανησυχεί από οποιοδήποτε αντίποινο. Παρόλα ταύτα, όπως ήδη γνωρίζετε, ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει δώσει οδηγίες για αυξημένα μέτρα, ιδιαίτερα για χώρους που αφορούν συμφέροντα κάποιων ξένων χωρών που πιθανόν να είναι στους στόχους αντιποίνων. Ως Κύπρος δεν έχουμε καμιά ανησυχία για οποιαδήποτε μέτρα που μπορεί να ληφθούν ως αντίποινα", ανέφερε.
Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του Τουρκοκύπριου ηγέτη ότι η Συμφωνία για τον αγωγό EastMed δεν αποτελεί θετική εξέλιξη για το θέμα της επανέναρξης των συνομιλιών, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κατ΄επανάληψη επιβεβαιώσει ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ανά πάσα στιγμή τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος".
"Αυτό το έχει δηλώσει και στην τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο, αλλά το έχει επαναλάβει εκ τότε πάρα πολλές φορές. Επαναβεβαιώνουμε την προθυμία μας και την ετοιμότητα μας να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού", είπε ο Εκπρόσωπος.
Ανέφερε πως η υπογραφή της τριμερούς Συμφωνίας για τον EastMed "όχι μόνο δεν στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε, αλλά αντίθετα θεωρούμε ότι μπορεί να υποβοηθήσει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή".
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να συμμετέχει στον EastMed είναι ευπρόσδεκτη. Οι τρεις ηγέτες κατά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας είχαν ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα και εμείς απλώς τα επαναλαμβάνουμε, ανέφερε.
Ερωτηθείς αν γίνονται κάποια βήματα από πλευράς Κυβέρνησης για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες στο Κυπριακό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι σε αυτό το στάδιο δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναμονής.
"Όπως γνωρίζετε η άλλη πλευρά δεν είναι έτοιμη να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Θα πρέπει να αναμένουμε την Άνοιξη αυτού του έτους και ευελπιστούμε ότι μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για τη σύγκληση μιας πενταμερούς και στη συνέχεια μιας συζήτησης , αντιλαμβάνεστε, για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος", είπε ο ΚΕ.
Κληθείς να πει τι αναμένουμε σε σχέση με τα ενεργειακά, ο Εκπρόσωπος είπε ότι "όπως και ο Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης έχει αναφέρει, αναμένονται νέες γεωτρήσεις τους επόμενους μήνες. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα έχουμε κάποια αποτελέσματα τα οποία αμέσως θα ανακοινώσουμε".
Σε αυτό το στάδιο, είπε, για το θέμα που έχει εγερθεί για το κοίτασμα Αφροδίτη είχαμε ειδική συζήτηση με την ισραηλινή αντιπροσωπεία και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κ. Νετανιάχου, και τις επόμενες δύο-τρεις βδομάδες θα αποσταλεί από την πλευρά μας πρόταση προς το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Αφροδίτη.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
 
20/1/2020
2020 : Η Χρονιά των Ενεργειακών Προκλήσεων


2020 : Η Χρονιά των Ενεργειακών Προκλήσεων
Της Μάχης Τράτσα
Δευ, 30 Δεκεμβρίου 2019 - 07:58
Η υπογραφή την ερχόμενη Πέμπτη της συμφωνίας Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου East Med δίνει τον παλμό για τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα το 2020.  Το έργο ωριμάζει και - στην περίπτωση που τελικά κατασκευαστεί – εξασφαλίζει για τη χώρα μας ένα στρατηγικό πλεονέκτημα,  καθώς θα αποτελεί μέρος της διαδρομής που θα τροφοδοτεί την Ευρώπη με αέριο από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
O East Med θα προστεθεί στις ήδη έτοιμες, ή πιο ώριμες κατασκευαστικά,  υποδομές αερίου, οι οποίες ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας εν τω ...ενεργειακό γίγνεσθαι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, ο οποίος θα μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη, μέσω της χώρα μας,  βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία. Ο αγωγός Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), μέρος του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος θα συνδέσει το ελληνικό δίκτυο αερίου με εκείνο της Βουλγαρίας και στη συνέχεια με της Ουγγαρίας, Αυστρίας και Ουκρανίας, έχει περάσει σε πορεία υλοποίησης. Στις αρχές του νέου έτους θα υλοποιηθεί και το market test για τον νέο πλωτό τερματικό σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπουλη (FSRU). Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του 2020 εκτιμάται ότι θα προχωρήσει και ο διαγωνισμός για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα.   
Το 2020, αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις, θα είναι και η χρονιά των μεγάλων ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Στα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται η πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ στους ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. 
Επίσης, εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους θα ληφθούν και οι σχετικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και της περαιτέρω αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ.  Όσο για την πώληση μεριδίου του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, πιθανώς οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν μετά το πρώτο εξάμηνο της νέας χρονιάς.
Πάντως, το νέο έτος αναμένεται να αποτελέσει έτος - σταθμό για δύο λόγους: αφενός για την εφαρμογή του target model κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και αφετέρου για τη στροφή σε μια πιο πράσινη αγορά ενέργειας. Άλλωστε, τον βασικό κορμό του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) έως το 2020, το οποίο έχει σταλεί προς έγκριση στις Βρυξέλλες, καταλαμβάνουν δύο στόχοι για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. 
Ο πρώτος αφορά στην πλήρη απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας έως το 2028 - οι υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες θα έχουν κλείσει έως το 2023 και μόνο η υπό κατασκευή «Πτολεμαΐδα V» θα λειτουργεί έως το 2028.  Εντός το 2020 μάλιστα, εκτιμάται ότι θα έχει ληφθεί και η απόφαση για την αλλαγή καυσίμου στην “Πτολεμαΐδα V” μετά  το 2028. 
Ο δεύτερος στόχος αφορά στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα  - 35% στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε μια δεκαετία, από 17% σήμερα.  Στις αρχές της νέας χρονιάς αναμένεται – σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - δέσμη ρυθμίσεων που θα απλοποιούν τις αδειοδοτικές διαδικασίες για τα έργα ΑΠΕ, περιορίζοντας τον απαιτούμενο χρόνο από τα επτά (κατά μέσο όρο) χρόνια σήμερα, στα δύο έτη και θα επιλύουν αγκυλώσεις δεκαετιών.
Το ΕΣΕΚ προβλέπει πράσινες ενεργειακές επενδύσεις περίπου 44 δισ. ευρώ έως το 2030. Άλλωστε, στροφή στις ΑΠΕ περιλαμβάνει και το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ, σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση θα αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της σε καθαρή ενέργεια στο ένα γιγαβάτ έως το 2024.
Κομβικής σημασίας το 2020 θα είναι και το ζήτημα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών, προκειμένου να στηριχθεί η αξιοποίηση του υψηλού αιολικού και ηλιακού δυναμικού των νησιών και να ενισχυθεί η ενεργειακή τους ασφάλεια.  Εντός του  2020 σχεδιάζεται να ολοκληρωθεί η τρίτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων (το 2ο καλώδιο Λαύριο – Σύρος) και να «τρέξουν» οι διαδικασίες για το έργο της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής ώστε να έχει ολοκληρωθεί το 2023.
Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται νομοσχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, όπως δήλωσε και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς από το βήμα της Βουλής, παρουσιάζοντας στους βουλευτές τις βασικές κατευθύνσεις του ΕΚΕΚ, τους πρώτους μήνες του 2020 θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, το οποίο ανασχεδιάζεται ώστε οι παρεμβάσεις να χρηματοδοτούνται από τους ίδιους τους φορείς αλλά και από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESPO’s), προκειμένου να κινητοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι. Επίσης τόνισε ότι, σχεδιάζονται καινούρια προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης για κατοικίες και βιομηχανίες, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162629/2020-h-hronia-ton-energeiakon-proklhseon-

30/12/2019
Στην πρίζα… το ΤΑΙΠΕΔ για τα ενεργειακά πωλητήρια

Ο γρίφος των όρων του διαγωνισμού πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών, βλέπει το ΤΑΙΠΕΔ. Σε ετοιμότητα και για τα ΕΛ.ΠΕ.
Στην πρίζα… το ΤΑΙΠΕΔ για τα ενεργειακά πωλητήρια
Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2019 - 08:00
 
Ίσως κι εντός του 2020 το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να καθαρίσει… το μεγαλύτερο μέρος του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου με τις αποκρατικοποιήσεις εταιρειών και τις παραχωρήσεις υποδομών. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει, σύμφωνα με τα όσα έκαναν χθες γνωστά τα διοικητικά στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, ο πρόεδρος Άρης Ξενόφος και ο διεθύνων σύμβουλος Ριχάρδος Λαμπίρης.
Πιο συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι η πρώτη φάση του διαγωνισμού πώλησης του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών, με τους επικεφαλής του Ταμείου να μιλούν για έντονο ενδιαφέρον. Η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 14η Φεβρουαρίου του 2020. Υπενθυμίζεται ότι πωλητές είναι το ελληνικό δημόσιο (65%) και τα Ελληνικά ΠετρέλαιαΕΛΠΕ +0,83% (35%).
Σειρά παίρνει για το τέλος του Ιανουαρίου και η πώληση του 65%, του μεριδίου του δημοσίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Τότε αναμένεται το ΤΑΙΠΕΔ να δημοσιεύσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τα στελέχη του Ταμείου να αναμένουν επίσης μεγάλη συμμετοχή και κυρίως από εγχώριους παίκτες της αγοράς.
Σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛ.ΠΕ. αναφορικά με τους όρους διάθεσης του ποσοστού του ελληνικού πετρελαϊκού ομίλου, στην περίπτωση που δεν πλειοδοτήσει στον διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι τα ΕΛ.ΠΕ (κατέχουν το 35% της επιχείρησης φυσικού αερίου) έχουν δηλώσει πως θα διεκδικήσουν το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου. Πηγές της αγοράς αναφέρουν πως δεν αποκλείεται στους όρους της προκήρυξης να περιλαμβάνεται option για πώληση του 35%, με έκπτωση στο προσφερόμενο τίμημα. Πάντως, το ΤΑΙΠΕΔ αποσαφήνισε χθες πως οι συζητήσεις με τον έτερο μέτοχο είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Η πώληση μέρους των μετοχών του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛ.ΠΕ (κατέχει συνολικά 35%) είναι επίσης στα πλάνα του ΤΑΙΠΕΔ. Αν και όπως υπογράμμισαν τα διοικητικά στελέχη, ο διαγωνισμός δεν αναμένεται άμεσα, εντούτοις πρόσθεσαν ότι το Ταμείο βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε όταν διαπιστώσουν το κατάλληλο οικονομικό κλίμα και την «όρεξη» της επενδυτικής κοινότητας, να βγάλουν μέρος των μετοχών προς διάθεση μέσω Χρηματιστηρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση δεν έχει να κάνει με μέτρο που αφορά στη δομή της αγοράς αλλά για εισπρακτικό. Οπότε δεν αποκλείεται και η κυβέρνηση να επιδιώξει να καλύψει με άλλο τρόπο τα έσοδα που έχει εγγράψει στον προϋπολογισμό.
Ένα πρωτότυπο επενδυτικό σχέδιο αναμένεται να μπει σε τροχιά αξιοποίησης το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πρόκειται για την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου της Καβάλας. Είναι το εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου ανοικτά της Καβάλας, το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει να παραχωρήσει με διεθνή διαγωνισμό. Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό του έργου, η χωρητικότητα της υπόγειας αποθήκης (UGS) εκτιμάται περίπου στο 1 δισ. κυβικά μέτρα. Ο ετήσιος ενεργός διακινούμενος όγκος (Annual Volume throughput) εκτιμάται σε 360 εκατ. κυβικά μέτρα ή σε 720 εκατ. κυβικά μέτρα για έναν ή δύο κύκλους ανά έτος, αντίστοιχα. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας καθώς πληροί τις προϋποθέσεις αποθήκευσης ποσοτήτων φυσικού αερίου, αναγκαίες για την ενεργειακή ασφάλεια.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ταμείου, τα επόμενα βήματα μετά την κατάθεση νομοθετικής πρόβλεψης, είναι η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης και στη συνέχεια η εκπόνηση κανονισμού της ΡΑΕ για τον τρόπο τιμολόγησης των φυλασσόμενων ποσοτήτων.
Εφόσον ολοκληρωθούν οι προαναφερόμενες αποκρατικοποιήσεις εντός της νέας χρονιάς, το ΤΑΙΠΕΔ θα μείνει ουσιαστικά με συμμετοχή σε μία μόνο ενεργειακή εταιρεία. Πρόκειται για το 17% των μετοχών της ΔEH.
Για τη διάθεσή του η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει αποφάσεις σε μεταγενέστερο χρονικό στάδιο.
ΠΗΓΗ:https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1711609/sthn-priza-to-taiped-gia-ta-energeiaka-polhthria.html

20/12/2019
Ν. Δένδιας: Ανύπαρκτα τα Μemoranda Τουρκίας- Λιβύης


Ν. Δένδιας: Ανύπαρκτα τα Μemoranda Τουρκίας- Λιβύης
energia.gr
Δευ, 16 Δεκεμβρίου 2019 - 20:06
Τις θέσεις της Ελλάδος για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, εξήγησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε στη Γενεύη με το γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, παραθέτοντας τους λόγους που αυτά θεωρούνται κατά την κρίση της Ελλάδος ανύπαρκτα.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
"Συζητήθηκε το θέμα των δύο memoranda, τα οποία υπεγράφησαν μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης, και είχα την ευκαιρία να εξηγήσω τις ελληνικές απόψεις στον Γενικό Γραμματέα", σημείωσε ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης και συνέχισε:
"Δηλαδή, το γεγονός ότι κατά την κρίση μας είναι ανύπαρκτα, διότι υπεγράφησαν από μία κυβέρνηση η οποία δεν είχε καμία τέτοια εξουσιοδότηση από τη συμφωνία του Skhirat, η οποία διέπει την ύπαρξη και τη διεθνή εκπροσώπηση της Λιβύης σε αυτή τη συγκυρία. Όπως επίσης τους κινδύνους που οι αντίθετες με το δίκαιο της θάλασσας τουρκικές απόψεις που επιβλήθηκαν στη Λιβύη δημιουργούν για την περιοχή".
Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι "ο Γενικός Γραμματέας, όπως αναμέναμε, μου είπε αφού με άκουσε με προσοχή, ότι θα παραπέμψει το θέμα στις νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ, ώστε να έχει και τη δική τους αντίληψη".
"Από εκεί και πέρα, είχα τη δυνατότητα να κουβεντιάσω μαζί του για το Κυπριακό, για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας και να του δηλώσω την προθυμία της ελληνικής πλευράς να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί αυτή του την προσπάθεια", πρόσθεσε ο 'Ελληνας υπουργός Εξωτερικών.
Από αύριο, ο υπουργός Εξωτερικών θα ξεκινήσει μια σειρά από επισκέψεις, ξεκινώντας από τη Σαουδική Αραβία (Ριάντ, Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου), συνεχίζοντας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Αμπού Ντάμπι, Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου) και κλείνοντας με την Ιορδανία (Αμμάν, Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου).
Σε όλες τις επισκέψεις ο κ. Δένδιας θα έχει συνομιλίες με τους ομολόγους του με θέμα τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις σε σημαντικά περιφερειακά ζητήματα.
(πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ)
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162353/n-dendias-anyparkta-ta-memoranda-toyrkias-livyhs

16/12/2019
Να μην Πρωτοκολληθούν τα Μemoranda Τουρκίας-Λιβύης Ζητάει η Αίγυπτος από τον ΟΗΕ


Να μην Πρωτοκολληθούν τα Μemoranda Τουρκίας-Λιβύης Ζητάει η Αίγυπτος από τον ΟΗΕ
energia.gr
Τρι, 17 Δεκεμβρίου 2019 - 10:47
Με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Αίγυπτος χαρακτηρίζει άκυρα και ανυπόστατα τα δύο memoranda που υπεγράφησαν μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας και ζητά να μην πρωτοκολληθούν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
   
 
 
 
 
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Παράλληλα στη συνάντηση που πραγματοποίησε χθες στη Γενεύη με τον γγ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος, Δένδιας του παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους αυτά τα memoranda που έχουν υπογράψει Αγκυρα και Τρίπολη θεωρούνται -κατά την κρίση της Ελλάδας- ανύπαρκτα.
 Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι ο κ. Γκουτέρες θα παραπέμψει το θέμα στις νομικές υπηρεσίες του ΟΗΕ, ώστε να έχει και τη δική τους άποψη
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162362/na-mhn-protokollhthoyn-ta-memoranda-toyrkiaslivyhs-zhtaei-h-aigyptos-apo-ton-ohe

16/12/2019
Ο EastMed Εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό των ΗΠΑ


Ο EastMed Εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό των ΗΠΑ
energia.gr
Τρι, 17 Δεκεμβρίου 2019 - 13:20
Oι ΗΠΑ επισήμως θεωρούν τον «EastMed» έργο αμερικανικού ενδιαφέροντος και τον τοποθετούν ως πρώτη προτεραιότητα καθώς τον εντάσσουν ως μέρος του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης στο ομώνυμο νομοσχέδιο «EastMed Act», έχοντας συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο κατανομής κονδυλίων (appropriations bill) η επικύρωση του οποίου αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας εντός της εβδομάδας.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Όπως αναφέρει το pronews.gr, εάν υπερψηφιστεί και υπογραφεί από τον πρόεδρο Ν.Τραμπ, τότε οι ΗΠΑ δείχνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τους σχεδιασμούς τους στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς να υπολογίζουν τις τουρκικές αντιδράσεις.
Άλλά με τις ΗΠΑ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Τον αγωγό τον θέλουν οι Ισραηλινοί αλλά και ότι είναι «ανοικτοί σε συζήτηση» με την Άγκυρα όπως δηλώνουν, δεν μπορεί να επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να εφησυχαστεί.
Εν ολίγοις αυτό σημαίνει πως όλοι περιμένουν την Ελλάδα εάν θα απαντήσει δυναμικά στην περίπτωση παραβίασης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από την Άγκυρα.
Tο συγκεκριμένο νομοσχέδιο ρυθμίζει τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου εύρους των λειτουργιών της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί αλλαγή πλεύσης στην πορεία του «EastMed Act», καθώς αν ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης υπερψηφιστεί από το Κογκρέσο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα τον υπογράψει ως νόμο του κράτους. 
Το γεγονός αυτό θα αποτελεί ουσιαστικά επικύρωση του «EastMed Act» και ως εκ τούτου δεν θα χρειαστεί να διεξαχθούν ξεχωριστές ψηφοφορίες στο Κογκρέσο για την έγκρισή του.
Καλωσορίζοντας την ενσωμάτωση του «EastMed Act» στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης, σημείωσε ότι «στη σημερινή Ουάσιγκτον, όπου η πολιτική διχόνοια έχει παραλύσει το Κογκρέσο, είναι ίσως περισσότερο σημαντικό από ποτέ να γνωρίζουμε πως παίζεται το νομοθετικό παιχνίδι για να προσαρμόζουμε καταλλήλως την στρατηγική μας. Και κάναμε ακριβώς αυτό σε αυτή την περίπτωση».
Τα «Must Pass» νομοσχέδια για τη χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης και του Πενταγώνου
Η χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης και του Πενταγώνου στηρίζεται κάθε χρόνο σε δύο βασικά νομοσχέδια προϋπολογισμού, τα όποια πρέπει να είναι προϊόν διακομματικής συναίνεσης. 
Στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να επιτευχθεί συμβιβασμός έρχεται το «shutdown» που οδηγεί στην αναστολή των λειτουργιών του κρατικού μηχανισμού. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα συγκεκριμένα νομοσχέδια χαρακτηρίζονται «must pass bills», με δεδομένο ότι η επικύρωσης τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους.
Το νομοσχέδιο κατανομής κονδυλίων (appropriations bill) ρυθμίζει το μεγαλύτερο εύρος των λειτουργιών της κυβέρνησης, ενώ αντιστοίχως ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου (National Defense Authorization Act) καθορίζει τις αμυντικές δαπάνες και την λειτουργία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το «EastMed Act» ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης (appropriations bill) και ειδικότερα στην υποενότητα που ρυθμίζει τη χρηματοδότηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (State and Foreign Operations Bill).
Η ενσωμάτωση σχετικών νομοσχεδίων στον προϋπολογισμό αποτελεί μια πάγια τακτική που ακολουθείται συνήθως για νομοσχέδια τα οποία χαρακτηρίζονται ως προτεραιότητα και χαίρουν διακομματικής στήριξης. Σημειώνεται ότι το «EastMed Act» είχε κατατεθεί και στα δύο νομοθετικά σώματα, έχοντας εξασφαλίσει ισχυρή διακομματική υποστήριξη.
Μάλιστα, πρόκειται για μια διακομματική πρωτοβουλία, καθώς οι βασικοί εισηγητές του στη Γερουσία ήταν ο Μπομπ Μενέντεζ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, και ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι επίσης μέλος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και εκλέγεται ως Ρεπουμπλικάνος στη Φλόριντα.
Αντιστοίχως, οι εισηγητές του νομοσχεδίου στη Βουλή ήταν οι Δημοκρατικοί βουλευτές Ντέιβιντ Σίσιλιν και Τεντ Ντόιτς σε συνδυασμό με τον Ρεπουμπλικάνο Γκας Μπιλιράκη.
Στην προσπάθεια προώθησης του «EastMed Act» είχε πρωτοστατήσει το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) σε συνεργασία με την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και την χριστιανική οργάνωση «Christians United for Israel». 
Μάλιστα, ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC, Έντι Ζεμενίδης, εκτιμά ότι το εύρος αυτού του συνασπισμού έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία του νομοσχεδίου.
«Στη Γερουσία, ένα σώμα που ελέγχεται από τους ρεπουμπλικάνους, καταφέραμε να έχουμε περισσότερους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές που στήριζαν το νομοσχέδιο λόγω της κινητοποίησης των ευαγγελικών ομάδων που έχουν στενή συνεργασία με το HALC», εξήγησε ο κ. Ζεμενίδης.
Πως το «EastMed Act» ενσωματώθηκε στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ
· Το πρώτο βήμα έγινε όταν τα προεδρία της επιτροπής Διάθεσης Κονδυλίων της Βουλής και της Γερουσίας δέχθηκαν να ενσωματωθεί το «EastMed Act» στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης (appropriations bill).
· Στο επόμενο στάδιο, οι ηγέτες του Κογκρέσου (Νάνσι Πελόζι, Κέβιν ΜακΆρθι, Μιτς Μακόνελ, Τσακ Σούμερ) έδωσαν και αυτή με τη σειρά τους το πράσινο φως για την ενσωμάτωση του νομοσχεδίου. Η μόνη τροπολογία στην εκδοχή του νομοσχεδίου που τελικώς εισήχθη αφορά τις προβλέψεις για την αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35, καθώς υπάρχει αντίστοιχη τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου (NDAΑ). 
Μάλιστα η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο NDAA είναι ακόμα πιο έντονη, καθώς όταν είχε συνταχθεί το «EastMed Act» η Άγκυρα δεν είχε παραλάβει ακόμα το ρωσικό σύστημα S-400.
· Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την κατάθεση του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης στην Ολομέλεια της Βουλής και της Γερουσίας. Αν τελικώς υπερψηφιστεί, το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού θα υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και το «EastMed Act» θα είναι νόμος του κράτους.
-Τελικό στάδιο αυτή την εβδομάδα (μάλλον Τετάρτη-Πέμπτη), ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής και της Γερουσίας και στη συνέχεια στο Οβάλ Γραφείο για να υπογραφεί από τον Πρόεδρο Τραμπ.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162368/o-eastmed-entahthhke-ston-proypologismo-ton-hpa

16/12/2019
Ένα Βήμα πιο Κοντά η Έναρξη Παραγωγής Πετρελαίου από την Energean στο Κατάκολο


 Ένα Βήμα πιο Κοντά η Έναρξη Παραγωγής Πετρελαίου από την Energean στο Κατάκολο
Του Αδάμ Αδαμόπουλου
Τρι, 10 Δεκεμβρίου 2019 - 19:14
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, κατά τη συνεδρίαση που έγινε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στον Πύργο, ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την πρώτη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σχετικά με τις γεωτρήσεις που θα γίνουν στην περιοχή του Κατακόλου, για την ανάπτυξη του κοιτάσματος υδρογονανθράκων στην περιοχή, από την Energean. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποδέχθηκε την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρου Δημητρογιάννη, για θετική γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών 
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Επιπτώσεων, με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη κατά την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, οι παρατηρήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάτι που θα ανάψει το πράσινο φως στην ανάδοχο εταιρεία, για να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών.
Για το θέμα πραγματοποιήθηκε πολύωρη συζήτηση μεταξύ των παρατάξεων που συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τοπικών φορέων, εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου και της αναδόχου εταιρείας, ενώ συμμετείχαν και αρκετοί πολίτες.
Όπως είπε ο αντιπεριφερειάρχης, «στο πλαίσιο της Α’ φάσης του σταδίου Α του Προγράμματος Ανάπτυξης του κοιτάσματος, οι γεωτρητικές εργασίες περιλαμβάνουν τη διάνοιξη δύο γεωτρήσεων εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης (ERD) από τη χερσαία περιοχή παραχώρησης (γήπεδο έργου) στην ακτή προς την κορυφή του αντικλίνου του ταμιευτήρα του κοιτάσματος που βρίσκεται περίπου 3,5 km νότιο-δυτικά».
Οι χερσαίες εγκαταστάσεις θα τοποθετούνται σε οικόπεδο συνολικής έκτασης 18.326,84 m2, που έχει χαρακτηρισθεί ως δασική και βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας, Β1, του κηρυγμένου ως αρχαιολογικού χώρου ακρωτηρίου, Αγ. Ανδρέα – Κατακόλου.
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι αν και είναι νωρίς ακόμα προκειμένου να εκφράζονται βεβαιότητες, είναι ελπιδοφόρο ότι μέσω αυτών των ερευνών μπορεί και η Δυτική Ελλάδα να μπει στον «χάρτη των ελληνικών υδρογονανθράκων».
Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να τονίσει ότι υπάρχει και μία πολύ αυστηρή νομοθεσία για τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, που θα τηρηθεί απαρέγκλιτα. «Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί μία προίκα που ήδη την έχουμε. Υδρογονάνθρακες δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχουμε. Άρα, δεν θα ρισκάρουμε με τίποτα τον πλούτο που ήδη έχουμε, για έναν πλούτο που ίσως αποκτήσουμε μελλοντικά», υπογράμμισε ο κ. Φαρμάκης και πρόσθεσε ότι «βιώσιμη είναι η οικονομική ανάπτυξη που ενισχύει τους ανθρώπους και το περιβάλλον και όχι αυτή που στρέφεται κατά των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος».
Δείτε τη μελέτη εδώ
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162197/-ena-vhma-pio-konta-h-enarxh-paragoghs-petrelaioy-apo-thn-energean-sto-katakolo

11/12/2019
ΕΛΠΕ: Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας με ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών


09 12 2019 | 19:13
Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε ότι σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2019, συνήψε Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ) για την από κοινού πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., η οποία θα προκύψει μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε.
Σήμερα, μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι το ΤΑΙΠΕΔ και τα ΕΛΠΕ, με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα. Μετά την σύσταση της εταιρείας ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και τα ΕΛΠΕ το 35% αντιστοίχως.
Το ανωτέρω μνημόνιο θα αχθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. έχει ήδη προσκαλέσει ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος («ΕΕ») για τη συμμετοχή τους στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.».
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/elpe-mnimonio-epiheirimatikis-synergasias-me-taiped-gia-tin-polisi-tis-depa-ypodomon

9/12/2019
Ξεκίνησε η Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΤΑΙΠΕΔ


Ξεκίνησε η Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υποδομών-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το ΤΑΙΠΕΔ
energia.gr
Δευ, 9 Δεκεμβρίου 2019 - 19:42
Στη γραμμή της αφετηρίας εισέρχεται η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, με τη δημοσίευση σήμερα από το ΤΑΙΠΕΔ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ» που θα προκύψει από την μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Το Ελληνικό Δημόσιο –που μέσω του ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% της ΔΕΠΑ και κατ’ επέκταση της ΔΕΠΑ Υποδομών- και τα Ελληνικά Πετρέλαια -που  κατέχουν το υπόλοιπο 35%- θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.
Ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Γεράσιμος Θωμάς –που ανακοίνωσε την έναρξη της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link- δήλωσε σχετικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση μιας εμβληματικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. 
Οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεμβρίου και 11 ημέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισμός. 
Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδομών, μιας εταιρείας με Ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ Έσοδο που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα.
Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραμματική μας δέσμευση και την υλοποιούμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα».
 
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162168/xekinhse-h-idiotikopoihsh-ths-depa-ypodomonprosklhsh-ekdhloshs-endiaferontos-apo-to-taiped
 

9/12/2019
Στην Βουλή η Νομοθετική Διάταξη για την ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας- Διάταξη Ανοίγει το Δρόμο για την Αποκρατικοποίηση


Στην Βουλή η Νομοθετική Διάταξη για την ΥΑΦΑ Ν. Καβάλας- Διάταξη Ανοίγει το Δρόμο για την Αποκρατικοποίηση
Του Αδάμ Αδαμόπουλου
Δευ, 9 Δεκεμβρίου 2019 - 17:09
Διάταξη που ανοίγει το δρόμο για την αποκρατικοποίηση της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) της Νότιας Καβάλας προστέθηκε στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στις 6 Δεκεμβρίου το υπουργείο Υγείας, με τίτλο: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας 
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».
Στο σχετικό απόσπασμα που αφορά στο άρθρο 93, του νόμου 4001/2011 προστίθεται παράγραφος στο τέλος του άρθρου 93 που ορίζει ότι: «Μέρος του απαιτούμενου εσόδου της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου δύναται να ανακτάται μέσω διακριτής χρέωσης από την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου βάσει μεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, καλύπτοντας μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών και των δαπανών για τη λειτουργία και συντήρηση της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου. Το ποσοστό της ανάκτησης αυτής καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγηση του Διαχειριστή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου με κριτήριο τη συμβολή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη μείωση του ενεργειακού κόστους».
Όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση για το συγκεκριμένο άρθρο, «με την προτεινόμενη ρύθμιση διευκρινίζεται και συμπληρώνεται το υφιστάμενο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο περί Υπόγειων Αποθηκών Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ)». Όπως επίσης εξηγεί ο νομοθέτης, η νέα ρύθμιση κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία καθώς σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις LNG, δεν υφίσταται πρόβλεψη για τη δυνατότητα ολικής ή μερικής ανάκτησης του απαιτούμενου εσόδου των ΥΑΦΑ από την αγορά (κοινωνικοποίηση).
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει υπόγεια αποθήκη, μολονότι μεγάλο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής της βασίζεται στο φυσικό αέριο, όταν, οι ευρωπαϊκές χώρες αποθηκεύουν τουλάχιστον το 20% της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου τους, σε υπόγειες εγκαταστάσεις.
Η εν λόγω ρύθμιση, για την οποία εκκρεμεί η ψήφισή της, ανοίγει, στην ουσία, το δρόμο για την αποκρατικοποίηση της ΥΑΦΑ στην Καβάλα, καθώς το ΤΑΙΠΕΔ χρειαζόταν τη διάταξη προκειμένου να μπορούσε να ξεκινήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες, λόγω του ότι οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν το πλαίσιο της τιμολόγησης και της ανάκτησης εσόδων που θα ισχύει.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162161/sthn-voylh-h-nomothetikh-diataxh-gia-thn-yafa-n-kavalas-diataxh-anoigei-to-dromo-gia-thn-apokratikopoihsh-

9/12/2019
Επιχείρηση «Καθαρά Διυλιστήρια» στην Ευρώπη


Επιχείρηση «Καθαρά Διυλιστήρια» στην Ευρώπη
Της Μάχης Τράτσα
Δευ, 9 Δεκεμβρίου 2019 - 15:04
Yπάρχει θέση για τα υγρά καύσιμα στην πορεία απανθρακοποίησης της ενέργειας και γενικότερα της οικονομίας στην Ευρώπη; Η ευρωπαϊκή βιομηχανία διύλισης παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη πρόταση (Οραμα 2050) ώστε αφενός τα καύσιμα του μέλλοντος να είναι χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και αφετέρου να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη, με δεδομένο τον αυξανόμενο επιθετικό διεθνή ανταγωνισμό.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Σε εκδήλωση της FuelsEurope και του The Parliament Magazine που διοργανώθηκε πρόσφατα και φιλοξενήθηκε στο Στρασβούργο από την ευρωβουλευτή κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ,  ο κ. Τζον Κούπερ, γενικός διευθυντής της FuelsEurope, της «φωνής» του ευρωπαϊκού Κλάδου Διύλισης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, περιέγραψε τα διυλιστήρια του μέλλοντος. Οπως ανέφερε, θα είναι συνδεδεμένα σε μια αλυσίδα βιομηχανιών (clusters) και θα αξιοποιούν πρώτες ύλες χαμηλού ή μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος, ανανεώσιμο ηλεκτρισμό και υδρογόνο, αλλά και παραπροϊόντα ή απόβλητα, όπως ο απορριπτόμενος άνθρακας, βιομάζα, αστικά απορρίμματα ή απόβλητα πλαστικού, άλγη, απορριπτόμενη θερμότητα, συμβατικό και συνθετικό αργό πετρέλαιο κ.λπ.
Η επίτευξη των στόχων
Πρόκειται για νέες τεχνολογίες, σε διάφορα επίπεδα ωριμότητας, οι οποίες θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις στην ανάγκη περιορισμού των εκπομπών άνθρακα, διασφαλίζοντας ότι η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα γίνει ομαλά για τις εθνικές οικονομίες και τις επιχειρήσεις. Ηδη η βιομηχανία διύλισης χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως τα βιοκαύσιμα και τα υδρογονοκατεργασμένα φυτικά έλαια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Κούπερ, τα υγρά καύσιμα από υδρογονάνθρακες παραμένουν ασυναγώνιστα σε ορισμένους τομείς. Οπως είπε χαρακτηριστικά, ο ηλεκτρισμός μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη εναλλακτική λύση για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά στις πόλεις, ωστόσο τα υγρά καύσιμα χαμηλού άνθρακα θα παραμείνουν αναγκαία στις οδικές μεταφορές βαρέων οχημάτων μεγάλων αποστάσεων, στην αεροπορία και στη ναυτιλία, όπως επίσης για την τροφοδοσία των πετροχημικών μονάδων, την παραγωγή λιπαντικών κ.λπ. Και αυτό διότι σήμερα δεν υπάρχει εναλλακτική τεχνολογία για καύσιμα εύκολα στη χρήση, στη μεταφορά και στην αποθήκευση για τους συγκεκριμένους τομείς.
Καύσιμα SAF
Το παράδειγμα των αερομεταφορών είναι χαρακτηριστικό, καθώς τα διυλιστήρια θα μπορούν στο μέλλον να διαθέσουν στην αγορά καύσιμα χαμηλού άνθρακα, τα λεγόμενα SAF (Sustainable Aviation Fuels), σε αντικατάσταση της κηροζίνης. Σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, τα SAF θα μπορούν στο μέλλον να περιορίσουν τις εκπομπές CO2 έως και 80% σε σχέση με το συμβατικό αεροπορικό καύσιμο. Αλλά θα χρειαστεί να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας τέτοιες ώστε τα SAF να ανταγωνιστούν οικονομικά την κηροζίνη. Η Finnair πραγματοποίησε τον Αύγουστο δύο υπερατλαντικές πτήσεις με το 14% των καυσίμων να είναι SAF, εξοικονομώντας 32 τόνους CO2.
Υποστηρικτικό πλαίσιο
Ωστόσο, για να ανταποκριθούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες διύλισης στην πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης θεωρούν απαραίτητο ένα υποστηρικτικό πλαίσιο λόγω του υψηλού κόστους των καινοτόμων τεχνολογιών, αλλά και στήριξη κατά τη διάρκεια της μετάβασης, ώστε να μην αναγκαστούν να «μετακομίσουν» εκτός Ευρώπης προκειμένου να διασφαλίσουν διεθνή ανταγωνιστικότητα. Προτείνουν μέτρα όπως αποζημίωση για το έμμεσο κόστος εκπομπών κατά την περίοδο 2021-2030, μείωση της φορολογίας στα καύσιμα χαμηλού άνθρακα και θέσπιση στόχων διείσδυσης των νέων καυσίμων στην αγορά.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν έλληνες και ξένοι ευρωβουλευτές, ενώ τα ΕΛΠΕ – που αποτελούν ένα από τα πλέον ενεργά μέλη της FuelsEurope και του Συνδέσμου των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Διύλισης – εκπροσωπήθηκαν από τον πρόεδρο κ. Γιάννη Παπαθανασίου και τη διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής κυρία Λιάνα Γούτα.
 
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162154/epiheirhsh-kathara-diylisthria-sthn-eyroph

9/12/2019
Το 2029 θα Έχει Ολοκληρωθεί η Διασύνδεση των ΜΔΝ- Το Κόστος στα 2,15-2,35 δισ. Ευρώ

 


Το 2029 θα Έχει Ολοκληρωθεί η Διασύνδεση των ΜΔΝ- Το Κόστος στα 2,15-2,35 δισ. Ευρώ

energia.gr
Παρ, 6 Δεκεμβρίου 2019 - 18:37
Δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που αφορά στο οικονομικό κόστος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών του Αιγαίου, με την εξαίρεση του Καστελόριζου, της Γαύδου και του Άγιου Ευστράτιου.
AddThis Sharing Buttons

FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...

Σύμφωνα με τα πορίσματα της σχετικής επιτροπής, το κόστος των διασυνδέσεων των νησιών εκτιμάται στα 2,15-2,35 δισ ευρώ. Τονίζεται, επίσης, ότι και για τα τρία νησιωτικά συμπλέγματα, η διασύνδεση είναι πιο οικονομική, σε σύγκριση με την μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να λειτουργούν με καύσιμο το φυσικό αέριο. 
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα οκτώ Ηλεκτρικά συστήματα (ΗΣ) των Μη Συνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) των Κυκλάδων, τουτέστιν, των Κύθνου, Σέριφου, Σίφνου, Μήλου- Φολέγανδρου, Θήρας, Ανάφης, Αμοργού, Δονούσας και Αστυπάλαιας, το κόστος υπολογίζεται σε περίπου 400 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στα αυτόνομα Ηλεκτρικά Συστήματα των Ρόδου, Κω – Καλύμνου, Καρπάθου, Πάτμου, Σύμης και Αρκιών, το κόστος εκτιμάται στα μεταξύ 900-1.000 εκατ. ευρώ. 
Τέλος, για τα ΗΣ του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ήτοι της Λήμνου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Αγαθονησίου και Αγ. Ευστράτιου, το κόστος υπολογίζεται σε μεταξύ 850 και 950 εκατ. ευρώ.
Ως χρόνος ολοκλήρωσης των έργων διασύνδεσης των νησιών, ορίζεται κατά μέγιστο, το έτος 2029.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162114/to-2029-tha-ehei-oloklhrothei-h-diasyndesh-ton-mdn-to-kostos-sta-215235-dis-eyro-

 

7/12/2019
Η Μάχη της Κρήτης για Ενεργειακά Έργα 1 Δισ. Ευρώ


Η Μάχη της Κρήτης για Ενεργειακά Έργα 1 Δισ. Ευρώ
του Χάρη Φλουδόπουλου
Σαβ, 7 Δεκεμβρίου 2019 - 17:09
Για ένα διάστημα δύο έως τριών ετών, όσο δηλαδή θα χρειαστεί για να κατασκευαστούν οι δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις, η ενεργειακή ασφάλεια του μεγαλύτερου νησιού της χώρας, δηλαδή της Κρήτης, απειλείται: η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη της ναυαρχίδας του ελληνικού τουρισμού αυξάνει την κατανάλωση ρεύματος την ίδια στιγμή που οι παλιές ρυπογόνες υφιστάμενες μονάδες της ΔΕΗ με καύσιμο το πετρέλαιο θα πρέπει να αποσυρθούν. Παρά το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης, το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές ελλείψεις που απειλούν την ομαλή ηλεκτρική τροφοδοσία. Ωστόσο, και μετά την υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, υπάρχει ανάγκη για σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον εφεδρικές μονάδες
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Αυτή η δύσκολη ενεργειακή εξίσωση, για την οποία θα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση, προσελκύει το ενδιαφέρον ενεργειακών ομίλων της χώρας αλλά και διεθνών επενδυτών, οι οποίοι έχουν καταθέσει προτάσεις για κατασκευή ενεργειακών υποδομών που θα εξασφαλίσουν την ομαλή ενεργειακή τροφοδοσία για τη "ναυαρχίδα" του ελληνικού τουρισμού, τόσο για το μεσοδιάστημα μέχρι την κατασκευή των διασυνδέσεων όσο και μετά για τη δημιουργία των απαραίτητων εφεδρειών.
Επενδυτικό ενδιαφέρον
Για αυτές ακριβώς τις εφεδρικές λύσεις έχουν κατατεθεί μια σειρά από προτάσεις για ενεργειακά projects, από ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους αλλά και από ξένους επενδυτές, από την Ευρώπη αλλά και τη Μέση Ανατολή, με το συνολικό ύψος των προτεινόμενων επενδύσεων να φτάνει το 1 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για 5 εναλλακτικές προτάσεις, με κοινό χαρακτηριστικό ότι προβλέπουν τη δημιουργία υποδομών που θα εντάξουν το φυσικό αέριο στο ενεργειακό σύστημα της Κρήτης. Παράλληλα όμως έχουν προταθεί για την Κρήτη καινοτόμα έργα πράσινης ενέργειας, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν είτε ως εφεδρείες είτε ως μονάδες βάσης.
Γιατί αποσύρονται οι μονάδες
Το πρόβλημα με τις παλιές μονάδες της Κρήτης που θα πρέπει να αποσυρθούν ξεκινά από την υποχρέωση βάσει κοινοτικής νομοθεσίας που περιόρισε τα όρια εκπομπών ρύπων. Αυτό σημαίνει ότι οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που σήμερα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού θα πρέπει να κλείσουν καθώς ξεπερνούν τα σχετικά όρια. Πρόκειται για τις μονάδες σε Αθερινόλακκο, Λινοπεράματα και Χανιά που ακόμη και σήμερα καλύπτουν με δυσκολία τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του νησιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς ακόμη να έχουν ξεκινήσει οι αποσύρσεις, φέτος επιστρατεύτηκε η δαπανηρή λύση της μίσθωσης ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Αλλά και για το καλοκαίρι του 2020, με βάση τις εκτιμήσεις του διαχειριστή του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, θα υπάρξει έλλειμμα ισχύος 69 MW, που κατά τα φαινόμενα θα καλυφθεί και πάλι με Η/Ζ.
ΓΕΚ Τέρνα
Η πρώτη χρονικά πρόταση έχει κατατεθεί από τον όμιλο της ΓΕΚ Τέρνα και αφορά τη μεταφορά της μονάδας ηλεκτρισμού φυσικού αερίου ανοιχτού κύκλου Ήρων 1, με ισχύ 150 MW στην Κρήτη, με παράλληλη δημιουργία πλωτού τερματικού LNG για την τροφοδοσία της μονάδας με φυσικό αέριο που θα φτάνει με τη μορφή LNG. Ωστόσο, για να προχωρήσει η πρόταση απαιτείται η τροποποίηση των όρων της σχετικής άδειας, ώστε να αποσβεστεί το κόστος της επένδυσης για τη μεταφορά της μονάδας και τη δημιουργία τερματικού LNG. Παράλληλα ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα και συγκεκριμένα η Τέρνα Ενεργειακή προωθούν τη δημιουργία του πρώτου μεγάλου υβριδικού σταθμού (υδροηλεκτρικού και αιολικού) στο Αμάρι Ρεθύμνου, ένα έργο που μπορεί να λειτουργήσει ως εφεδρεία αλλά και ως μονάδα βάσης για το νησί.
Powerglobe
Αντίστοιχη πρόταση για εγκατάσταση μονάδας φυσικού αερίου και για δημιουργία τερματικού σταθμού υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχει καταθέσει η καταρινών συμφερόντων εταιρεία Powerglobe, η οποία προωθεί το project Power4Crete. Η εταιρεία έχει υποβάλει δύο αιτήσεις για χορήγηση άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ)για το FSRU και για χορήγηση άδειας προμήθειας φυσικού αερίου. Παράλληλα, έχουν αγοραστεί εκτάσεις στην Κρήτη. Το έργο βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα των επαφών που είχε πολυμελής αντιπροσωπεία Καταρινών αξιωματούχων την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα.
Motor Oil
Ένα ακόμη ενδιαφέρον project για τη δημιουργία μεγάλου ηλιοθερμικού σταθμού με εγκατεστημένη ισχύ 38 MW προωθεί ο όμιλος της Motor Oil από κοινού με την εταιρεία Nur Energy, μέσω της κοινής εταιρείας Nur - MOH. Η συγκεκριμένη μονάδα δεν παράγει ρεύμα από φωτοβολταϊκά αλλά χρησιμοποιεί ειδικά κάτοπτρα (ηλιοστάτες) με στόχο την παραγωγή θερμού ατμού σε ηλιακό πύργο, που χρησιμοποιείται σε συμβατική τουρμπίνα στροβιλογεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
ΔΕΗ - ΔΕΣΦΑ
Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, έχει καταθέσει πρόταση για αναβάθμιση των μονάδων της. Σήμερα στην Κρήτη λειτουργούν οι παλαιές ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες Αθερινόλακκου, Λινοπεραμάτων, Χανίων, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο με υψηλό οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό κόστος. Σημειώνεται ότι ο σταθμός Λινοπεραμάτων θα παύσει να λειτουργεί με την ηλέκτριση της μικρής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ έχει προτείνει τη δημιουργία τερματικού φυσικού αερίου στον Αθερινόλακκο με προϋπολογισμό έργου τα 175 εκατ. ευρώ προκειμένου να καταστεί εφικτή η λειτουργία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.
ΕΝΙ
Τέλος, πρόταση για δημιουργία FSRU έχει παρουσιάσει στις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιταλικός ενεργειακός κολοσσός ENI, που δραστηριοποιείται έντονα εκτός από την αγορά πετρελαίου και στην αγορά του φυσικού αερίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ανταγωνιστική πρόταση της ιταλικής εταιρείας αφορά τόσο την εγκατάσταση σταθμού FSRU όσο και για τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο.
(από www.capital.gr)
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/162136/h-mahh-ths-krhths-gia-energeiaka-erga-1-dis-eyro

7/12/2019
Ξεκάθαρο το ενδιαφέρον των ΕΛΠΕ για την ΔΕΠΑ Εμπορίας - Το 2021 αναμένεται ο ανάδοχος του διαγωνισμού


04 12 2019 | 09:03
Με τον πλέον επίσημο τρόπο επιβεβαίωσε χθες η διοίκηση των ΕΛΠΕ την συμμετοχή της στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του νέου έτους.
Μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ΔΕΠΑ Εμπορίας καθώς σήμερα η εταιρεία διύλισης συμμετέχει με 35% στη ΔΕΠΑ.
Το ενδιαφέρον για την εταιρεία επιβεβαίωσε χθες και ο επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου κ. Βαγγέλης Μυτιληναίος μιλώντας στη Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Ωστόσο ο κ. Μυτιληναίος δήλωσε ότι επιφυλάσσεται μέχρι να δει τους όρους του διαγωνισμού θέτοντας και ζητήματα ανταγωνισμού καθώς ήδη στην αγορά φυσικού αερίου η εταιρεία Μυτιληναίος έχει αποκτήσει μερίδιο 35%. Αν αποκτήσει την ΔΕΠΑ αυτό θα τον αναγκάσει (για λόγους ανταγωνισμού) να χάσει πελάτες.
Με βάση τους όρους του διαγωνισμού ο επενδυτής, θα πρέπει να διεκδικήσει ένα από τα δύο κομμάτια της εταιρείας που θα βγουν σε διαγωνιστική διαδικασία (Υποδομές και Εμπορία).
Για αυτό και τα ΕΛΠΕ σκοπεύουν  να προχωρήσουν σε απευθείας πώληση με το δημόσιο της συμμετοχής τους στην ΔΕΠΑ Υποδομών που είναι ένας διαγωνισμός για τον οποίο η εκδήλωση ενδιαφέροντος αναμένεται να βγει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου κατά το πρότυπο του ΔΕΣΦΑ.  Όπως ανέφερε χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ, οι υποδομές δεν έχουν κάποια συνάφεια με το αντικείμενο της εταιρείας, επομένως είναι ένας τομέας που τα ΕΛΠΕ σκοπεύουν να αποεπενδύσουν.
Ο διαγωνισμός όμως για την εμπορία θα έχει μακρύ δρόμο καθώς το ΤΑΙΠΕΔ προσανατολίζεται να τον προκηρύξει σε δύο φάσεις (προεπιλογή, υποβολή δεσμευτικών προσφορών) κάτι που δεν αναμένεται να δώσει ανάδοχο πριν τα τέλη του 2020. Πιο γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες για την ΔΕΠΑ Υποδομών καθώς αν και εδώ ο διαγωνισμός θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, οι διαδικασίες ξεκινούν άμεσα, κάτι που σημαίνει ότι ενδεχομένως και πριν το καλοκαίρι να έχει βγει λευκός καπνός για την πώληση του 100% των μετοχών της εταιρείας.
Χθες κατά την ομιλία στο ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε την βούληση της κυβέρνησης για πώληση ποσοστού του δημοσίου και στα ΕΛΠΕ. Πρόκειται για μια διαδικασία που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη εκκρεμότητα του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και για την οποία δεν αποκλείεται να υπάρξουν νεώτερα μέχρι τα  τέλη του έτους, ενόψει μάλιστα και της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους θεσμούς για τα μεγάλα μέτωπα στην αγορά ενέργειας.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/xekatharo-endiaferon-ton-elpe-gia-tin-depa-emporias-2021-anamenetai-o-anadohos-toy-diagonismoy

5/11/2019
ΤΑΙΠΕΔ: Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου η πρόσκληση για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών – Τέλος Ιανουαρίου το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας


02 12 2019 | 07:44
Άμεσα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις, μετά και την ψήφιση του νόμου της κυβέρνησης για τον εταιρικό μετασχηματισμό και την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, το ΤΑΙΠΕΔ εκκινεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες πώλησης των εταιριών ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του 65% του ελληνικού δημοσίου για τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ενώ μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2020 θα έχει βγει στον «αέρα» και το αντίστοιχο κείμενο και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Πηγές αναφέρουν ότι στο κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Υποδομών αναμένεται να περιλαμβάνεται και το μερίδιο (35%) των Ελληνικών Πετρελαίων. Ο πετρελαϊκός όμιλος, έχει δείξει να μην ενδιαφέρεται για τις Υποδομές και θα πουλήσει μαζί με το ελληνικό δημόσιο το ποσοστό του. Έτσι, ουσιαστικά η ΔΕΠΑ Υποδομών, όταν κι εφόσον τελεσφορήσει η διαδικασία της πώλησης θα περάσει κατά 100% σε ιδιώτη επενδυτή.
Στη ΔΕΠΑ Υποδομών ανήκουν εξ ολοκλήρου η Εταιρία Διανομής Αερίου Αττικής και η ΔΕΔΑ (υπόλοιπη Ελλάδα) καθώς και η ΕΔΑ ΘΕΣΣ (Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία) στην οποία το δημόσιο συμμετέχει με ποσοστό 51%. Το μειοψηφικό πακέτο ελέγχει η ιταλική ENI.
Επίσης στην εταιρία ανήκουν τα πάγια των δικτύων διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε., καθώς και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ.
Οι τρεις εταιρίες διανομής αερίου έχουν μπροστά τους πενταετή επενδυτικά προγράμματα επέκτασης των δικτύων διανομής της τάξης των 250 εκ. ευρώ.
Τα έσοδα τους επίσης είναι ρυθμιζόμενα και διασφαλισμένα και είναι συνολικά της τάξης των 130 εκ. ευρώ.
Στους ενδιαφερόμενους φέρονται η ιταλική Italgas, και η γερμανική Ε.ΟΝ που έχει δραστηριότητα στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Υποψηφιότητες δεν αποκλείεται να υπάρχουν και από τους μετόχους του ΔΕΣΦΑ, όπως η βελγική Fluxys και η ισπανική Enagas. 
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας
Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑ Υποδομών σειρά θα πάρει και η ΔΕΠΑ Εμπορίας. Εκεί τα ΕΛ.ΠΕ κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πουλήσουν το μερίδιο τους 35%, επιθυμώντας τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και τη διεκδίκηση και του υπόλοιπου 65% της εταιρίας. Το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να δημοσιεύσει την πρόσκληση έως το τέλος του Ιανουαρίου.
Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, πηγές της αγοράς βλέπουν να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τις Mytilineos, τη Motor Oil και το κατά τις πληροφορίες σχήμα των Κοπελούζου – KKCG, της τσεχικής που έχει συμμετοχή και στον ΟΠΑΠ. Για την εμπορία ενδιαφέρον έχουν και διεθνείς παίκτες όπως τις ιταλικές Eni και Edison της Gas de France.
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με βάση το νόμο, έχει υπό την ομπρέλα της:
1. Την ΕΠΑ Αττικής ΑΕ,
2. Την  εισαγωγή φυσικού αερίου στη Χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή,
3. Την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
4. Την   εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας,
5. Τον ανεφοδιασμό οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON»,
6. Την προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς,
7. Την προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου,
8. οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας– Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/taiped-mehri-tis-15-dekemvrioy-i-prosklisi-gia-100-tis-depa-ypodomon-telos-ianoyarioy-65-tis

2/12/2019
ΥΠΕΝ: Ανανέωση/ τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο


02 12 2019 | 15:21
Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανεώνεται/ τροποποιείται η υπ’ αρ. πρωτ. 101138/1.10.2009, Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. /ΥΠΕΧΩΔΕ, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία του διυλιστηρίου Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., που λειτουργεί στο 17ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στον Ασπρόπυργο του Ν. Αττικής.
Η τροποποίηση αφορά:
1.    Στην εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις εγκαταστάσεις διύλισης.
2.    Στην εγκατάσταση και λειτουργία μίας Μονάδας Ανάκτησης Ατμών (VRU) στις λιμενικές εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.
3.    Στην κατασκευή νέας μεταλλικής (χαλύβδινης) σωληνογέφυρας, ύψους 16m για τη διέλευση δύο γραμμών της νέας Μονάδας Ανάκτησης Ατμών, καθώς και γραμμών μεταφοράς προϊόντων και βοηθητικών παροχών, πάνω από την Περιφερειακή Οδό Αιγάλεω.
4.    Επεμβάσεις στους αεριοστροβίλους GTS και στο λέβητα Ε για τη μείωση των εκπομπών NOx με εγκατάσταση εξοπλισμού και αλλαγή χρήσης μίγματος καυσίμου.
5.    Στην εγκατάσταση ηλεκτροστατικού φίλτρου (ESP) στη Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης FCC.
6.    Στην αναβάθμιση της υφιστάμενης Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων με εγκατάσταση εξοπλισμού.
7.    Στην επέκταση/αναβάθμιση της υφιστάμενης λιμενικής εγκατάστασης του Παλαιού Προβλήτα. Κατασκευή νέας κεντρικής νησίδας, κατασκευή δύο νέων σταθερών ναυδέτων πρόσδεσης (mooring dolphins) για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο δεξαμενόπλοιων, κατασκευή ενός ακόμη κεντρικού βάθρου για την σύνδεση της παλαιάς και νέας εγκατάστασης όσο και την σύνδεση της τελευταίας με τις χερσαίες εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, κατασκευή νέου υπέργειου σωληνοδιαδρόμου (pipe rack) όδευσης των σωλήνων τροφοδοσίας των δύο νέων θέσεων φόρτωσης που θα διαμορφωθούν επί του παλαιού προβλήτα και τις δύο θέσεις της επέκτασης.
8.    Στην εγκατάσταση και λειτουργία τριών νέων επιχωματωμένων οριζόντιων κυλινδρικών δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίων και του απαιτούμενου εξοπλισμού διασύνδεσης.
9.    Στην εγκατάσταση ενός νέου μεταλλικού, υπέργειου αγωγού μεταφοράς diesel, σύνδεσης του διυλιστηρίου με την εγκατάσταση “ΕΚΟ ΑΒΕΕ” Ασπροπύργου (Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ, πρώην BP Hellas Α.Ε. – MOBIL OIL HELLAS Α.Ε., στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου Αττικής, μέσω υφιστάμενου καναλιού αγωγών.
Στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνεται και η αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου αυτοί να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ και να αποτελέσουν ενιαίο κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 48963/12 (ΦΕΚ 2703 Β) και το εν λόγω διυλιστήριο να λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/ypen-ananeosi-tropopoiisi-ton-perivallontikon-oron-toy-diylistirioy-ton-elpe-ston-aspropyrgo

2/12/2019
Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο


28 11 2019 | 14:50
Η Τουρκία και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη Λιβύη υπέγραψαν συμφωνία θαλασσίων ζωνών στη Μεσόγειο, καθώς και συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους σε στρατιωτικά θέματα και ασφάλεια, ανακοίνωσε την Τετάρτη η τουρκική κυβέρνηση.
Οπως μεταδίδει το Reuters, δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία θαλασσίων ζωνών, που θα μπορούσε να κλιμακώσει την ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και τους Ελληνοκυπρίους, την Αθήνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έρευνα υδρογονανθράκων στη ανατολική Μεσόγειο.
Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν πριν από δύο εβδομάδες στην επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, καθώς οι γεωτρήσεις που πραγματοποιεί στα ανοιχτά της Κύπρου παραβιάζουν την οικονομική ζώνη της νήσου.
Οι νέες συμφωνίες υπογράφηκαν την Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια συνάντησης του Τούρκου προέδρου Tayyip Erdogan και του Fayez al-Serraj, επικεφαλής της κυβέρνησης της Τρίπολης που υποστηρίζει η Τουρκία απέναντι στις αντίπαλες στρατιωτικές δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης.
"Η συμφωνία (για την ασφάλεια) καθιερώνει εκπαίδευση, διαμορφώνει το νομικό πλαίσιο και ενισχύει του δεσμούς ανάμεσα στους στρατούς μας", δήλωσε ο επικεφαλής επικοινωνίες της τουρκικής προεδρίας Fahrettin Altun σε tweet του.
"Θα συνεχίσουμε επίσης τον αγώνα για μια πολιτική λύση, ώστε να υπάρξει μια δημοκρατική, σταθερή και ευημερούσα Λιβύη", πρόσθεσε.
Το γραφείο του Altun ανέφερε σε ανακοίνωση ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την "οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων στην θάλασσα", με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των δύο χωρών στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών έχει ως στόχο την προστασία των τουρκικών δικαιωμάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου, δήλωσε από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προσθέτοντας πως η Τουρκία δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει με κάποιες άλλες χώρες, αλλά μπορεί να το κάνει στο μέλλον.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/symfonia-toyrkias-livyis-gia-oriothetisi-thalassion-zonon-sti-mesogeio

29/11/2019
Σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα - Επενδύσεις 43,8 δισ. έως το 2030 - Οι νέοι στόχοι και προτεραιότητες


28 11 2019 | 18:29
Πιο φιλόδοξους εθνικούς στόχους για την ενέργεια και το κλίμα θέτει το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ με ορίζοντα το 2030, όπου και αποτυπώνονται οι κυβερνητικές δεσμεύσεις για υψηλότερη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής (βλέπε εδώ το πλήρες κείμενο του ΕΣΕΚ). 
Πιο συγκεκριμένα: 
 • Θέτει υψηλότερο στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να γίνει δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050
 • Δρομολογεί τη δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, οδηγώντας σε ριζικό μετασχηματισμό τον ενεργειακό τομέα
 • Αυξάνει τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 
 • Ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θέτοντας πιο φιλόδοξο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 
 • Εστιάζει στη λειτουργία απελευθερωμένων και ανταγωνιστικών εγχώριων ενεργειακών αγορών
 • Ενισχύει τον περιφερειακό ενεργειακό ρόλο της χώρας και επιταχύνει την ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών
Τους κύριους άξονες του παρουσίασαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Γεράσιμος Θωμάς με τον πρώτο να κάνει λόγο για «πράσινο» ΕΣΕΚ σημειώνοντας ότι «πρόκειται για Σχέδιο που αν κι έχει φιλόδοξους στόχους μπορεί να πάρει σάρκα και οστά και σε πολλές περιπτώσεις πρωτοπορεί στην Ευρώπη».
Το νέο ΕΣΕΚ αναμένεται να βγει σε δημόσια διαβούλευση εντός της ημέρας, ενώ στο τέλος του χρόνου προγραμματίζεται να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παρατηρήσεις και ακολούθως την έγκρισή του.
Ακολουθεί το σχετικό σημείωμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού της εθνικής πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα για την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Αποτελεί επίσης τον οδικό χάρτη που εξειδικεύει τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης στους δυο αυτούς τομείς (ενέργεια-κλίμα), από την ταχεία απολιγνιτοποίηση με πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης και υπευθυνότητας, έως την αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, ως εργαλεία προώθησης των απαραίτητων επενδύσεων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εν λόγω δικτύων.
Μέσω του ΕΣΕΚ αναδεικνύονται οι προτεραιότητες και οι αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα μας σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και προβλέπεται ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκριμένων ποσοτικών και ποιοτικών Στόχων, πάνω στον οποίο θα περιγράφονται Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων.
Οι προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτικής διατρέχουν τις έξι διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης:
 1. Κλιματική Αλλαγή και Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
 2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 3. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης
 4. Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού
 5. Αγορά Ενέργειας
 6. Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα 
Και επιπρόσθετα τον Αγροτικό Τομέα, τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό
Οι κύριοι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι και προτεραιότητες, που ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση και την υλοποίηση του ΕΣΕΚ είναι οι εξής:
 • Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους της οικονομίας
 • Ο συνδυασμός της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα με την περιβαλλοντική προστασία μέσω λήψης αποφασιστικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • Η επιλογή πολιτικών με τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους για την ενεργειακή μετάβαση
 • Η μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο με ισχυρή συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια εφοδιασμού της ΕΕ
 • Η στρατηγική διαφοροποίησης των εισαγωγών ενέργειας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών και την άρση της ενεργειακής απομόνωσης των νησιών
 • Η δημιουργία ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για την υποστήριξη στην ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
 • Η μέγιστη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και μηχανισμών και
 • Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της  καινοτομίας για να επιτευχθεί ανάπτυξη που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Εκτιμάται ότι μόνο από την υλοποίηση των μέτρων και πολιτικών για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων μπορούν να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν πάνω από 60.000 θέσεις εργασίας έως το 2030. Το εισόδημα των εργαζομένων που σχετίζονται με τους κλάδους αυτούς υπολογίζεται ότι μπορεί να εμφανίσει δυνητική αύξηση 8,2 δισ. ευρώ και η εγχώρια προστιθέμενη αξία στους δυο αυτούς κλάδους να ενισχυθεί κατά 20,7 δις. ευρώ.  
Η δε επίτευξη των στόχων σε όλους τους πυλώνες του ΕΣΕΚ θα κινητοποιήσουν επενδύσεις, εκτιμώμενου ύψους 44 δις. ευρώ για την επόμενη δεκαετία.  Στο επίκεντρο της επενδυτικής δραστηριότητας αναμένεται να βρεθούν τα ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ , οι νέες υποδομές στα δίκτυα ηλεκτρισμού, τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και οι δράσεις ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας.
To αναθεωρημένο ΕΣΕΚ καθορίζει πιο φιλόδοξους εθνικούς Στόχους για επίτευξη των επιδιώξεων της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ έως το 2030, τόσο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ του Ιανουαρίου που είχε σταλεί για αξιολόγηση προς τις υπηρεσίες της ΕΕ, όσο και από τους κεντρικούς Ευρωπαϊκούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης.
Πιο συγκεκριμένα: 
 • Θέτει υψηλότερο στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να γίνει δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050
 • Δρομολογεί τη δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, οδηγώντας σε ριζικό μετασχηματισμό τον ενεργειακό τομέα
 • Αυξάνει τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 
 • Ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θέτοντας πιο φιλόδοξο στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 
 • Εστιάζει στη λειτουργία απελευθερωμένων και ανταγωνιστικών εγχώριων ενεργειακών αγορών
 • Ενισχύει τον περιφερειακό ενεργειακό ρόλο της χώρας και επιταχύνει την ολοκλήρωση των ενεργειακών υποδομών
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται συνοπτικά οι νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι του αναθεωρημένου ΕΣΕΚ σε σχέση τόσο με το αρχικό σχέδιο, όσου και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΗΓΗ:tps://energypress.gr/news/se-dimosia-diavoyleysi-ethniko-shedio-gia-tin-energeia-kai-klima-ependyseis-438-dis-eos-2030-oi

29/11/2019
Motor Oil: Στα 206,37 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 9μήνου με ελαφριά αύξηση του κύκλου εργασιών


26 11 2019 | 19:00
Αύξηση κύκλου εργασιών αλλά υποχώρηση της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους εμφάνισε στο εννεάμηνο του 2019 ο Όμιλος Motor Oil.
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 7,02 δισ. ευρώ, έναντι 6,93 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης. Τα μικτα αποτελέσματα στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 522,37 εκατ. ευρώ από 593,92 εκατ. Ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου ήταν τα 289,96 εκατ. ευρώ από 371,07 εκατ. ευρώ που ήταν στο εννεάμηνο του 2018, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 206,37 εκατ. ευρώ από 260,03 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,20 δισ. ευρώ από 5,26 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, ενώ τα μικρά αποτελέσματα στα 276,03 εκατ. ευρώ έναντι 366,11 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής υποχώρησαν στα 253,70 εκατ. ευρώ από 328,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο εννεάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 182,79 εκατ. ευρώ από 231,63 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρήσης.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/motor-oil-sta-20637-ekat-eyro-ta-kathara-kerdi-9minoy-me-elafria-ayxisi-toy-kykloy-ergasion
 
 

27/11/2019
Για το 2021 μετατίθεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση των ΕΛΠΕ στον Πατραϊκό – Η γραφειοκρατία πάει προς τα πίσω το project


25 11 2019 | 07:35
Ο διάχυτος προβληματισμός σχετικά με το κατά πόσον είναι εφικτό να τηρηθεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα στις έρευνες των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στον Πατραϊκό κόλπο, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η ρεαλιστικότερη πρόβλεψη σήμερα είναι ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση που επισήμως έπρεπε να γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 (και ανεπισήμως μέχρι το τέλος του 2020), θα πάει τελικά για το 2021.
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από όσα είπαν στελέχη των ΕΛΠΕ κατά το 2ο Workshop Ανατολικής Μεσογείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημόνων και Μηχανικών «The European Association of Geoscientists and Engineers» (EAGE) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 19 έως 21 Νοεμβρίου.
Η προετοιμασία σε ερευνητικό επίπεδο είναι ολοκληρωμένη (έχουν εντοπιστεί όχι μόνο οι ευρύτερες δομές που θα ερευνηθούν πρώτες, αλλά και και οι συγκεκριμένοι γεωτρητικοί στόχοι και τα σημεία τα οποία θα "τρυπηθούν”). Οι αιτίες για τη μετάθεση προς τα πίσω της ερευνητικής γεώτρησης φαίνεται ότι είναι γραφειοκρατικές, μεταξύ άλλων και σε ότι αφορά την υπογραφή σύμβασης παραχώρησης με κάποιο λιμάνι της περιοχής.
Η σύμβαση παραχώρησης συγκεκριμένης έκτασης από κάποιο λιμάνι της περιοχής είναι απαραίτητη προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της γεώτρησης. Τα ΕΛΠΕ διερεύνησαν τέσσερα λιμάνια –και συγκεκριμένα της Πάτρας, της Κυλλήνης, του Αιγίου και του Αστακού–, δεν έχουν όμως καταφέρει μέχρι σήμερα να υπογράψουν σύμβαση παραχώρησης.
Το γραφειοκρατικό του πράγματος έγκειται στο ότι το λιμάνι που θα υποδεχθεί τον βαρύ εξοπλισμό της γεώτρησης πρέπει να έχει εντάξει αντίστοιχη δραστηριότητα στον χωροταξικό του σχεδιασμό.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή του Πατραϊκού παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία ΕΛΠΕ – Edison στο διαγωνισμό open door (ανοιχτή πρόσκληση), ο οποίος ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2014. Η έκταση της περιοχής είναι 1419 τετραγωνικά χιλιόμετρα ανάμεσα στην Κεφαλονιά, την Αχαία και την Αιτωλοακαρνανία.
Εφόσον η ερευνητική γεώτρηση είναι επιτυχής, αν δηλαδή ανακαλυφθεί πετρέλαιο, θα ακολουθήσουν νέες γεωτρήσεις για την περιχαράκωση του κοιτάσματος, δηλαδή την εκτίμηση του συνολικού του μεγέθους και, σε τελικό στάδιο εφόσον η εκμετάλλευση κριθεί αποδοτική, νέες γεωτρήσεις για την άντληση των αποθεμάτων.
Πρόκειται για επενδύσεις υψηλού κόστους καθώς το βάθος της θάλασσας το σημείο όπου προγραμματίζεται η ερευνητική γεώτρηση είναι περί τα 300 μέτρα ενώ ο στόχος είναι άλλα 2.500 μέτρα κάτω από τον πυθμένα.
H προκαταρκτική εκτίμηση για το μέγεθος των δυνητικών αποθεμάτων είναι της τάξης των 140 εκ. απολήψιμων βαρελιών.
Στο οικόπεδο του Πατραϊκού πλέον συμμετέχει και η Energean, από τη στιγμή που εξαγόρασε τον πετρελαϊκό βραχίονα της Edison.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/gia-2021-metatithetai-i-proti-ereynitiki-geotrisi-ton-elpe-ston-patraiko-i-grafeiokratia-paei

25/11/2019
Η κυβέρνηση οδηγεί ΔΕΗ και ΔΕΠΑ στο άγνωστο χωρίς πυξίδα


25 11 2019 | 15:53
Η κυβέρνηση έφερε με συνοπτικές διαδικασίες ένα Ενεργειακό Νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ, χωρίς να μας καταθέσει το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πορεία της.
Φέρνει επίσης την «άτσαλη» και περίεργη τριχοτόμηση της ΔΕΠΑ, της οποίας τα δυο κομμάτια οδεύουν σε ιδιωτικοποίηση, χωρίς να γνωρίζουμε το τελικό σχέδιο για τον μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας (ΕΣΕΚ), που αφορά τη χρήση και τη συμβολή του Φυσικού Αερίου και των ΑΠΕ στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας. Στο πεδίο δε των ΑΠΕ προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια ζητήματα αποσπασματικά, η αντιμετώπιση των οποίων όμως απέχει πολύ από το να δοθεί συνολική απάντηση στα δομικά προβλήματα της αγοράς ενέργειας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φέρνει μάλιστα διάταξη που επιτρέπει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΥΣ) μη αποδεχόμενο υπόμνημα 6 προτάσεων του Κινήματος Αλλαγής για την προστασία της ΓΥΣ και την υποχρέωση να συνδυαστεί η καθαρή ενέργεια με την αγροτική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
Χωρίς όμως το business plan της εταιρείας και τον οδικό χάρτη απολιγνιτοποίησης, δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός και υπεύθυνος διάλογος. Αυτά ακριβώς επισημαίνει και ζητά επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση αξιολόγησης της για την έγκριση της δόσης του δανείου, ύψους 767 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα μόλις την περασμένη Πέμπτη.
Το Νομοσχέδιο είναι πρόχειρο και καλύπτει κατά βάση τις επικοινωνιακές ανάγκες της Κυβέρνησης, που συνεχίζει την προσπάθειά της για «ξήλωμα» των Συλλογικών Συμβάσεων (Σ.Σ.Ε.), δημιουργεί εργαζόμενους και διευθυντικά στελέχη δύο ταχυτήτων, και προετοιμάζει αδιαφανείς προσλήψεις, παραγκωνίζοντας τον ΑΣΕΠ. Το Νομοσχέδιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα μεγάλα θέματα που αφορούν το μέλλον της ΔΕΗ. Επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση κόστους μέσω της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα, ξεχνώντας τις υποσχέσεις για …καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Η Ν.Δ. λέει ότι εκσυγχρονίζει τη Δ.Ε.Η. μειώνοντας το λειτουργικό της κόστος μέσω εθελουσίας εξόδου προσωπικού. Δεν μας δίνει όμως, καμία μελέτη σκοπιμότητας, κανένα ποσοτικό στοιχείο, κανένα προϋπολογισμό για τις επιλογές της, δείχνοντας ότι είναι κάθε άλλο παρά εκσυγχρονιστές και μεταρρυθμιστές. Στο Νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται επίσης η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ που έχει ανακοινωθεί εδώ και 4 μήνες. Δεν περιλαμβάνεται ο τρόπος και το κόστος απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων, αφήνοντάς τα για αργότερα με άγνωστη συνέχεια.
Στο Κίνημα Αλλαγής λέμε ότι χρειάζεται προσοχή με την βίαιη απολιγνιτοποίηση καθώς η υποκατάσταση των λιγνιτικών μονάδων από ιδιωτικές μονάδες Φυσικού Αερίου οδηγεί σε πολλών ειδών εξαρτήσεις. Το να υποκαταστήσουμε ένα ορυκτό καύσιμο (λιγνίτη) με ένα άλλο (φυσικό αέριο) την ώρα που η Ευρώπη οδηγείται στην απανθρακοποίηση, δεν είναι ό,τι πιο έξυπνο. Θέση μας είναι η σταδιακή και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση που διασφαλίζει ενεργειακό εφοδιασμό σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, με επίτευξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και με αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων στις λιγνιτοφόρες περιοχές, διατηρώντας τον ενεργειακό τους χαρακτήρα.
Στα εργασιακά εμμένουμε σε τήρηση των Σ.Σ.Ε. για όλο το προσωπικό και ζητάμε διαφάνεια στις προσλήψεις. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για τις γενικότητες της εθελούσιας εξόδου. Παράλληλα, ήμασταν και είμαστε κατά της διάσπασης της ΔΕΠΑ και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου υποστηρίζοντας ότι η ιδιωτικοποίηση που επιδιώκει η Ν.Δ. είναι οικονομικά και εθνικά ασύμφορη και ανεύθυνη, χωρίς καμία πρόνοια για τους εργαζόμενους, μόνιμους και εργολαβικούς. Θα πρέπει να υπάρξουν δεσμευτικά επιχειρησιακά σχέδια επενδύσεων για τους ιδιώτες, ώστε να αναπτυχθούν τα δίκτυα του φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα και να απαντηθούν μεγάλα ερωτηματικά σχετικά με την αβέβαιη τύχη κορυφαίας εθνικής σημασίας Διεθνών Έργων, όπως ο EastMed και τα FSRU.
*Ο Γιώργος Αρβανιτίδης είναι βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης και υπεύθυνος ενέργειας και περιβάλλοντος του Κινήματος Αλλαγής
(Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την εφημερίδα Documento 24.11.2019 και γράφτηκε για το Ενεργειακό Νομοσχέδιο)
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/i-kyvernisi-odigei-dei-kai-depa-sto-agnosto-horis-pyxida

25/11/2019
ΥΠΕΞ Κίνας: Η Μεγαλύτερη Πηγή Αστάθειας Παγκοσμίως οι ΗΠΑ


ΥΠΕΞ Κίνας: Η Μεγαλύτερη Πηγή Αστάθειας Παγκοσμίως οι ΗΠΑ
energia.gr
Σαβ, 23 Νοεμβρίου 2019 - 16:32
Οι ΗΠΑ συνιστούν την μεγαλύτερη πηγή αστάθειας παγκοσμίως και οι πολιτικοί της περιφέρονται στον κόσμο δυσφημίζοντας αβάσιμα την Κίνα, ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουανγκ Γι, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της Ουάσιγκτον από το περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ιαπωνία
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Κατά την διάρκειά συνάντησης με τον Ολλανδό ομόλογό του Στεφ Μπλοκ, στο περιθώριο της συνόδου των ΥΠΕΞ της G20 στην ιαπωνική πόλη Ναγκόγια, ο ΥΠΕΞ της Κίνας επέκρινε δριμύτατα τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ΗΠΑ, για πολιτικούς λόγους, χρησιμοποιούν τον μηχανισμό του κράτους για να καταπνίξουν τις κινεζικές επιχειρήσεις και έχουν ήδη απαγγείλει αβάσιμες κατηγορίες εναντίον τους, κάτι που συνιστά ενέργεια εκφοβισμού. Επιπροσθέτως, ο  Ουανγκ Γι κατήγγειλε τις ΗΠΑ ότι προβαίνουν σε χρήση της εγχώριας νομοθεσίας τους προκειμένου να «επεμβαίνουν χυδαία» στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας, προσπαθώντας να καταστρέψουν «μια χώρα, δύο συστήματα» και τη σταθερότητα και ευημερία του Χονγκ Κονγκ, καταλήγοντας ότι «Ορισμένοι Αμερικανοί πολιτικοί δυσφημίζουν την Κίνα παντού στον κόσμο, όμως δεν έχουν παρουσιάσει αποδείξεις».
Εξάλλου, νωρίτερα μια ανακοίνωση του Κινεζικού υπουργείου των Εξωτερικών ανέφερε πως «Οι ΗΠΑ ευρέως επιδίδονται στις μονομερείς ενέργειες και τον προστατευτισμό και καταστρέφουν την πολυμερή προσέγγιση και το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Έχουν ήδη αναδειχθεί στον μεγαλύτερο παγκοσμίως παράγοντα αποσταθεροποίησης».
Οι παραπάνω δηλώσεις, ειδικά προερχόμενες από τον υπουργό Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ενδεχομένως να έχουν δυσμενή αντίκτυπο στις εν εξελίξει διμερείς συνομιλίες για τερματισμό του εμπορικού πολέμου δια της αλληλοεπιβολής δασμών ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο, παρά την αισιοδοξία που εξέφρασαν χθες για μια επικείμενη συμφωνία τόσο ο Πρόεδρος Τραμπ, όσο και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/161726/ypex-kinas-h-megalyterh-phgh-astatheias-pagkosmios-oi-hpa

24/11/2019
Με Ενέργεια από ΑΠΕ τα Εργοστάσια Ποτών της Ambev στη Βραζιλία


 
Με Ενέργεια από ΑΠΕ τα Εργοστάσια Ποτών της Ambev στη Βραζιλία
energia.gr
Παρ, 22 Νοεμβρίου 2019 - 11:52
Η ζυθοποιία Ambev SA, η μεγαλύτερη εταιρεία της Βραζιλίας σε κεφαλαιοποίηση της αγοράς και η τρίτη μεγαλύτερη στο νότιο ημισφαίριο, ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει συμφωνία με μια ένα ιδιωτικό κεφάλαιο για την κατασκευή αιολικού πάρκου που θα προμηθεύει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλα τα εργοστάσια παραγωγής ποτών της στη βορειοανατολική Βραζιλία καθώς και τα πέντε εργοστάσια ζυθοποιείας της Budweiser σε όλη τη χώρα.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Η Ambev αναμένεται να πληρώσει περίπου το ποσό των 600 εκατομμυρίων reais (145 εκατομμύρια δολάρια) για περίοδο 15 ετών στην Casaforte Investimentos, η οποία με τη σειρά της θα κατασκευάσει αιολικό πάρκο αξίας 1.600 εκταρίων στο κράτος της Bahia που θα υπερβαίνει τα 80 μεγαβάτ.
"Αυτή η συμφωνία αγοράς ενέργειας θα μειώσει ετησίως 20.000 τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που ισοδυναμεί με την απομάκρυνση 35.000 αυτοκινήτων από τους δρόμους ετησίως", δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ροντρίγκο Figueiredo, αντιπρόεδρος για την αειφορία και την αλυσίδα εφοδιασμού.
Όλες οι άδειες κατασκευής έχουν χορηγηθεί και οι εργασίες αρχίζουν στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ το αιολικό πάρκο ενδέχεται να αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του 2022, πρόσθεσε. Το συγκρότημα θα παράγει περίπου το 30% των αναγκών της Βραζιλίας σε ζυθοποιίες.
Η κίνηση αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας προσπάθειας της μητρικής εταιρείας Anheuser Busch InBev να έχει όλες τις δραστηριότητές της με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2025, σύμφωνα με προηγούμενες πρωτοβουλίες για την αειφορία.
Στη Βραζιλία, η Ambev έχει επενδύσει περίπου 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία πενταετία, συμπεριλαμβανομένων των έργων για την υιοθέτηση ακόμη πιο φιλικών προς το περιβάλλον επιχειρηματικών πρακτικών.
Τον Ιούνιο, η Ambev υπέγραψε συμφωνία 140 εκατομμυρίων δολαρίων με τέσσερις εταίρους για την κατασκευή 31 ηλιακών σταθμών που θα τροφοδοτούν όλα τα κέντρα διανομής 94 της εταιρείας στη Βραζιλία.
Πέρυσι, ο μεγαλύτερος ζυθοποιός της Λατινικής Αμερικής ανακοίνωσε σχέδια για την προσθήκη 1.600 ηλεκτρικών φορτηγών Volkswagen στο στόλο του φορέα εφοδιαστικής της στη Βραζιλία μέχρι το 2023.
Ο Figueiredo είπε ότι όλα τα ηλιακά πάρκα αναμένεται να παραδοθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Εκτός από τις ηλιακές και αιολικές εγκαταστάσεις, ανέφερε, ο Ambev μελετά επίσης άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η βιομάζα.
"Αυτή τη φορά έχουμε επιλέξει ένα αιολικό πάρκο επειδή είναι πιο βιώσιμο για υψηλή τάση, αλλά διεξάγουμε μελέτες για άλλες περιοχές και η τεχνολογία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες", πρόσθεσε
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/161686/me-energeia-apo-ape-ta-ergostasia-poton-ths-ambev-sth-vrazilia

22/11/2019
Αντιρρήσεις για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών έως 1MW σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

 


Αντιρρήσεις για την Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών έως 1MW σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Του Δημήτρη Αβαρλή
Παρ, 22 Νοεμβρίου 2019 - 08:07
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ρύθμιση στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη ΔΕΗ και τη στήριξη των ΑΠΕ, που αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας έως 1MW με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ενότητας.Οι αντιρρήσεις εκφράστηκαν και στην διαρκή επιτροπή παραγωγής και εμπορίου της Βουλής,
AddThis Sharing Buttons

FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...

όπου μιλώντας ο γ.γ. γεωτεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος Μενέλαος Γαρδικιώτης τόνισε, πως «η γη υψηλής παραγωγικότητας πρέπει να προστατεύεται ουσιαστικά, επειδή είναι ένας φυσικός πόρος αναντικατάστατος και αν λάβει κανείς υπόψη ότι δύο μόλις εκατοστά επιφανειακού εδάφους χρειάζονται 500 χρόνια για να δημιουργηθούν αντιλαμβάνεστε η απώλεια αυτής της γης που μας οδηγεί». Ήδη όπως είπε αυτή γη είναι σε έλλειψη διαχρονικά όμως οι κυβερνήσεις άνοιγαν παράθυρα για την εκμετάλλευση της όπως έγινε με τη δόμηση. Μάλιστα, ανέφερε ότι «την ώρα που διαπραγματευόμαστε τη νέα ΚΑΠ συζητάμε για τη μείωση της γης υψηλής παραγωγικότητάς.
Από την άλλη πλευρά ο σύμβουλος ενέργειας, Στέλιος Ψωμάς από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών αντέτεινε πως όλες οι μελέτες διεθνώς δείχνουν ότι η βιοποικιλότητα στο γήπεδο  που είναι εγκατεστημένοι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί είναι μεγαλύτερη από τις γύρω περιοχές και λόγω επικονίασης αυξάνεται η παραγωγικότητα των γύρω περιοχών. Επεσήμανε πως κάθε χρόνο 2,5 εκατ. στρέμματα γης είναι ακαλλιέργητα αντιθέτως όλα τα φωτοβολταϊκά  που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα καταλαμβάνουν 40.000 στρέμματα, ενώ αν υλοποιηθεί στο σύνολο των στόχων του το ΕΣΕΚ θα καταλαμβάνουν 100 χιλ. στρέμματα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων σε αναλυτική της επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων τον περασμένο Αύγουστο γνωστοποιούσε τις πολλές αιτήσεις που δέχονταν οι κατά τόπους Περιφερειακές Επιτροπές Χωροταξίας και Περιβάλλοντος πολιτών «για χαρακτηρισμό της κατηγορίας γεωργικής γης που ανήκουν τα αγροτεμάχια τους δεδομένου ότι πρόθεσή τους είναι να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που αυτά χαρακτηριστούν ως ΄΄απλή γεωργική γη΄΄».
Επεσήμανε δε, πως «το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας και οι πιέσεις, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές της χώρας, είναι πάρα πολύ μεγάλες προς τα μέλη των επιτροπών. Μάλιστα οι επιτροπές αυτές τείνουν να θεωρούνται από τους πολίτες ως επιτροπές ΄΄ αποχαρακτηρισμού΄΄ της γεωργικής γης τους και όχι ως αυτό που πραγματικά είναι. Από αυτά που μας μεταφέρουν οι συνάδελφοί μας γεωτεχνικοί υπάλληλοι των Περιφερειών και των Δασαρχείων της Χώρας που είναι μέλη των Π.Ε.ΧΩ.Π., υπάρχουν αγροκτήματα τοπικών κοινοτήτων που τείνουν να εξαφανιστούν από τον χάρτη καθώς ο ρυθμός των αιτήσεων γι αυτά είναι καταιγιστικός» . Πρότεινε δε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κ Τροφίμων «να παρέμβουν νομοθετικά και να θέσουν μέγιστο ποσοστό έκτασης στην αλλαγή χρήσης της γεωργικής γης – όχι μόνο της υψηλής, αλλά και της απλής και μέσης- τόσο σε επίπεδο αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας, όσο και σε επίπεδο της συνολικής έκτασης των αγροκτημάτων ενός Δήμου, αλλά και Περιφερειακής Ενότητας».ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/161676/antirrhseis-gia-thn-egkatastash-fotovoltaikon-eos-1mwse-gh-ypshlhs-paragogikothtas

 

22/11/2019
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Σχέδια για 2ο Σταθμό Αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου (CNG) στην Ελασσόνα

 
 ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Σχέδια για 2ο Σταθμό Αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου (CNG) στην Ελασσόνα
energia.gr
Παρ, 22 Νοεμβρίου 2019 - 08:37
Λόγω της μεγάλης ζήτησης για την σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου, την επέκταση του δικτύου, την σύνδεση των Βιομηχανιών στην πόλη της Ελασσόνας καθώς και το ψύχος το οποίο επικρατεί του χειμερινούς μήνες, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σχεδιάζει εντός του έτους 2020 να τοποθετήσει και 2ο Σταθμό αποσυμπίεσης φυσικού αερίου (CNG) στην βορειοανατολική πλευρά της Ελασσόνας για να καλύψει τις ανάγκες των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών.
AddThis Sharing Buttons
FacebookShare to TwitterTwitterShare to E-mailE-mailShare to ΕκτύπωσηΕκτύπωσηShare to Περισσότερα...
Από τον Σεπτέμβριο 2019 έχει περάσει στη χρήση φυσικού αερίου μέσω δικτύου διανομής τροφοδοσίας με CNG η 1η βιομηχανία Παραγωγής Τυροκομικών Προϊόντων στην Ελλάδα, στην πόλη της Ελασσόνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα καταγεγραμμένες καταναλώσεις της Βιομηχανίας, η κατανάλωση θα ξεπεράσει τα 1.000.000 κυβικά ετησίως.
Επιπροσθέτως, έντονο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών καθώς έως σήμερα έχουν υπογραφεί 333 Συμβάσεις Σύνδεσης και έχουν κατασκευαστεί 6.700 μέτρα σε δίκτυο χαμηλής πίεσης. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί οι Συμβάσεις Σύνδεσης με τα 10 Δημοτικά Κτίρια της πόλης.
O Δήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας, κ. Γάτσας Ν. τόνισε ότι είναι ένα σημαντικό και ωφέλιμο έργο για την πόλη της Ελασσόνας. Όπως δήλωσε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Οικιακούς, Εμπορικούς και Βιομηχανικούς Καταναλωτές υπογραμμίζοντας την εξοικονόμηση ενέργειας που απολαμβάνουν τα δημοτικά κτίρια με την σύνδεση τους στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σύμφωνα με το 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2019-2023 στον Δήμο Ελασσόνας θα επενδύσει 1,84 εκ. € για την ανάπτυξη του δικτύου και τις Νέες Συνδέσεις, με σκοπό την εξυπηρέτηση όλο και περισσότερων καταναλωτών.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/161677/eda-thessshedia-gia-2ostathmo-aposympieshsfysikoy-aerioy-cngsthn-elassona

22/11/2019
ΕΔΑ Αττικής: Ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων αερίου στις πόλεις

22 11 2019 | 11:07

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής συμμετείχε με επιτυχία στο 24ο Εθνικό Συνέδριο του ΙΕΝΕ με γενικό θέμα «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2019 - Ο Κομβικός Ρόλος της Ενέργειας στην Οικονομική Ανάπτυξη».
Η Εταιρεία εκπροσωπήθηκε στην ενότητα «Η Νέα Αγορά Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη», από τον Δρ. Παντελή Βογιατζή, Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης & DPO, ενώ στο περιθώριο του Συνεδρίου δόθηκε η ευκαιρία σε φορείς και συμμετέχοντες να λάβουν μια πρώτη εικόνα από τη στρατηγική της νέας Διοίκησης της Εταιρείας και του Εκτελεστικού Προέδρου αυτής, κ. Πιέρρου Χατζηγιάννη, αναφορικά με την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου στις πόλεις, στοχεύοντας πάντοτε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Περαιτέρω, ανακοινώθηκε σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων στα πλαίσια ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Το πάνελ στο οποίο συμμετέχει ο ομιλητής της εταιρείας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 17.15.
 
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/eda-attikis-tahyteri-anaptyxi-ton-diktyon-aerioy-stis-poleis

 

22/11/2019
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Τηρήθηκε με απόλυτη συνέπεια το χρονοδιάγραμμα τροφοδότησης των νέων περιοχών του Δήμου Θέρμης


22 11 2019 | 07:41
Οι νέες περιοχές του Δήμου Θέρμης, Ταγαράδες, Αγ. Παρασκευή, Σουρωτή και Βασιλικά συνέδεσε με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ και εισέπραξε την πιο θερμή υποδοχή των πολιτών για τη συνέπεια στον προγραμματισμό της.
 
Στην τελετή αφής φλόγας του αερίου, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία πρώην Δημαρχείου των Βασιλικών σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Θέρμης, όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν το σεβασμό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ στον προγραμματισμό της και την ακριβή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης του δικτύου της.
 
 Όπως τόνισε στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Λεωνίδας Μπακούρας, σκοπό της Εταιρείας αποτελεί η αδιάλειπτη διανομή φυσικού αερίου, η διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους Χρήστες Διανομής και τους Τελικούς Καταναλωτές. Η Εταιρεία υπηρετεί το σκοπό αυτό υποδεικνύοντας συνέπεια, προσήλωση στο αποτέλεσμα, προσανατολισμό στην οργάνωση και άρτιο στρατηγικό σχεδιασμό, αξίες συνυφασμένες με την πορεία της.
 
Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με απόλυτη συνέπεια στο Πρόγραμμα Ανάπτυ