Διοίκηση Ομοσπονδίας

Ονοματεπώνυμο Θέση Προέλευση
Κοντουσιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος ΕΛΠΕ ΒΕΘ
Κελαιδάκης Εμμανουήλ Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΑΒΑΛΑ OIL
Ζαρκινός Χρήστος Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Σπυράντης Θεοδόσιος Γενικός Γραμματέας ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Βερέβης Αναστάσιος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας CORAL GAS
Μπαλασινός Γεώργιος Γραμματέας Οικονομικών MOTOR OIL HELLAS
Κολοβός Γεώργιος Γραμματέας Οργανωτικού ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Μαντόπουλος Δημήτριος Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Τσώρης Παντελής Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων MOTOR OIL HELLAS
Βαγιανός Γεώργιος Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΔΕΣΦΑ ΠΑΤΗΜΑ
Σπεντζάρης Παναγιώτης Γραμματέας Εκπαίδευσης & Μελετών ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Καραστάθης Γεώργιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΣΦΑ ΠΑΤΗΜΑ
Θεμελιώτης Δημήτριος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου JET OIL / MAMIDOIL 
 Χήρα Μαρία Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Παπαδόπουλος Γρηγόριος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μητρόπουλος Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
Λουδάρος Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Κένης Ευαγγελοανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Mαταράγκας Χρήστος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr