Διοίκηση Ομοσπονδίας

Ονοματεπώνυμο Θέση Προέλευση
Κοντουσιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος ΕΛΠΕ ΒΕΘ
Κελαιδάκης Εμμανουήλ Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΑΒΑΛΑ OIL
Καραστάθης Γεώργιος Β΄ Αντιπρόεδρος ΔΕΣΦΑ ΠΑΤΗΜΑ
Σπυράντης Θεοδόσιος Γενικός Γραμματέας ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Βερέβης Αναστάσιος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας CORAL GAS
Μπαλασινός Γεώργιος Γραμματέας Οικονομικών MOTOR OIL HELLAS
Κολιός Ανδρέας Γραμματέας Οργανωτικού ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Τσώκος Παναγιώτης Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας MOTOR OIL HELLAS
Ζαρκινός Χρήστος Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Μαντόπουλος Δημήτριος Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Θεμελιώτης Δημήτριος Γραμματέας Εκπαίδευσης & Μελετών CETRACORE JET OIL
Σπεντζάρης Παναγιώτης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Βαγιανός Γεώργιος  Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΣΦΑ
 Χήρα Μαρία Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Παπαδόπουλος Γρηγόριος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μητρόπουλος Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
Λουδάρος Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Κένης Ευαγγελοανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
Mαταράγκας Χρήστος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr