Διοίκηση Ομοσπονδίας

Ονοματεπώνυμο Θέση Προέλευση
Κοντουσιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος ΕΛΠΕ ΒΕΘ
Καραστάθης Γεώργιος Α΄ Αντιπρόεδρος ΔΕΣΦΑ ΠΑΤΗΜΑ
Χήρα Μαρία Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Τσώκος Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας MOTOR OIL HELLAS
Θεμελιώτης Δημήτριος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας CETRACORE-JETOIL
Μπαλασινός Γεώργιος Γραμματέας Οικονομικών MOTOR OIL HELLAS
Ζόρλου Απόστολος Γραμματέας Οργανωτικού ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Βερέβης Αναστάσιος

Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

Γραμματέας Εκπαίδευσης & Μελετών

CORAL GAS
Κελαιδάκης Εμμανουήλ Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ
Μαντόπουλος Δημήτριος Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Λουδάρος Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Σκοπελίτης Γεώργιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΘ
Μητρόπουλος Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
Τάσκος Άγγελος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σπυράντης Θεοδόσιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Τζιώτζος Κωνσταντίνος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΝΤΙΑΞΟΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Συράκης Μιχαήλ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΕ
Βαγιανός Γεώργιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΣΦΑ ΠΑΤΗΜΑ
Mαταράγκας Χρήστος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr