Διοίκηση Ομοσπονδίας

Ονοματεπώνυμο Θέση Προέλευση
Κοντουσιάδης Παναγιώτης Πρόεδρος ΕΛΠΕ ΒΕΘ
ΚελαΪδάκης Εμμανουήλ Α΄ Αντιπρόεδρος KAVALA OIL
Ντέκας Σωτήριος Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τσώκος Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας MOTOR OIL HELLAS
Πατρώνης Γεώργιος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Βερέβης Αναστάσιος Γραμματέας Οικονομικών CORAL GAS
Ζόρλου Απόστολος Γραμματέας Οργανωτικού ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Κοκκινοβασίλης Νικόλαος

Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

Γραμματέας Εκπαίδευσης & Μελετών

ΔΕΣΦΑ
Σκοπελίτης Γεώργιος Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΠΕ ΒΕΘ
Μαντόπουλος Δημήτριος Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΛΠΕ ΒΕΕ
Λουδάρος Ανδρέας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Κόκλας Απόστολος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου RAPI
Μητρόπουλος Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ
Χαιρέτης Τηλέμαχος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου MOTOR OIL
Σπυράντης Θεοδόσιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Ρόκας Κωνσταντίνος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Συράκης Μιχαήλ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΕ
Βαγιανός Γεώργιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΣΦΑ ΠΑΤΗΜΑ
Mαταράγκας Χρήστος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr