Διοίκηση Ομοσπονδίας

Ονοματεπώνυμο Θέση Προέλευση
Σκοπελίτης Γεώργιος Πρόεδρος ΕΛΠΕ ΒΕΘ
ΚελαΪδάκης Εμμανουήλ Α΄ Αντιπρόεδρος KAVALA OIL
Ντέκας Σωτήριος Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τσώκος Παναγιώτης Γενικός Γραμματέας MOTOR OIL HELLAS
Πατρώνης Γεώργιος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ΕΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Βερέβης Αναστάσιος Γραμματέας Οικονομικών CORAL GAS
Ζόρλου Απόστολος Γραμματέας Οργανωτικού ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Κοκκινοβασίλης Νικόλαος

Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

Γραμματέας Εκπαίδευσης & Μελετών

ΔΕΣΦΑ
Κοντουσιάδης Παναγιώτης Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΠΕ ΒΕΘ
Μαντόπουλος Δημήτριος Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων ΕΛΠΕ ΒΕΕ
Σπυράντης Θεοδόσιος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Λουδάρος Ανδρεας Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Συράκης Μιχαήλ Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΕ
Χαιρέτης Τηλέμαχος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου MOTOR OIL HELLAS
Μητρόπουλος Ιωάννης Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου PETROGAZ
Πελεφάντης Νικόλαος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ
Ρόκας Κωνσταντίνος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕA
Κόκλας Απόστολος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου RAPI
Mαταράγκας Χρήστος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛΠΕ ΒΕΑ

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr