Μέλη - Σωματεία

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΠΣΕΕΠ) http://www.pseep.gr  
   
 2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MOTOR OIL  - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" 
   
 3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ "ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ"
   
 4. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ (ΠΕΠ-ΕΚΟ)  http://www.pepeko.gr
   
 5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
   
 6. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ DIAXON AΒΕE " Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ "
   
 7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΤΙΑΞΟΝ
   
 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  CETRACORE JET OIL
   
 9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ CORAL GAS
   
 10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ "Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"
   
 11. ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
   
 12. ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
   
 13. ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
   
 14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΠΑ (ΣΕΔΕΠΑ ) 
   
 15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΕΣΦΑ (ΣΕΔΕΣΦΑ)
   
 16. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΠΣΕΦΑ)
   
 17. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ –ΔΕΠΑ)
 18. ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΠΑ (ΕΝΕΡ ΔΕΠΑ)
   
 19. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ "Η ΕΝΟΤΗΤΑ" 

   

  ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΕΠΥ & ΑΛΠΕ )
   
 2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ "Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
   
 3. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ " ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ Β.Ε."
   
 4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ-ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  " Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"
   
 5. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΡΟΔΟΥ "Ο ΜΟΛΥΒΔΟΣ"
   
 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ "Ο ΕΡΜΗΣ"    
        
 7. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΣΕΕΠ)

   8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ"

   9.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "Ο ΙΚΑΡΟΣ"

 10.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Β/Φ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

     

 • :
 • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr