Μέλη - Σωματεία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 
1.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΠΣΕΕΠ) http://www.pseep.gr  
 
2.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ MOTOR OIL  - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ" 
3.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε "ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ"
4.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΟ- ΑΒΕΕ (Π.Ε.Π-ΕΚΟ) 
5.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
6.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ DIAXON AΒΕE "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ"

7.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
DIAXON
 
8.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ CETRACORE -JET OIL
 
9.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ CORAL GAS
 
10.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε
"Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"
 
11.ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)
12.ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
13.ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 
14.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΠΑ ΑΕ (ΣΕ.ΔΕ.ΠΑ)
 
15.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε (Π.Σ.Ε ΔΕΣΦΑ) 
 
16.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΠΣΕΦΑ)
 
17.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΠΑ (ΣΕΦΑ –ΔΕΠΑ)
 
18.ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΠΑ (ΕΝ.ΕΡ. - ΔΕΠΑ)
 
19.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ "Η ΕΝΟΤΗΤΑ" 

 

ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
 
1.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ,ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΕΠΥ & ΑΛΠΕ)
 
2.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ "Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"
 
3.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
4.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ –ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ  " Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ"
 
5.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ  "Ο ΜΟΛΥΒΔΟΣ" ΡΟΔΟΣ
 
6.ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ – ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ– ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ "Ο ΕΡΜΗΣ" 
      
7.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΣΕΕΕΠΦΧ)   https://www.seep.gr/
 
8.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ   ΣΟ.Α.Α.Π.Ε.Κ
 
9.ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Β/Φ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ"

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr