Εργατική Νομοθεσία - Εργασιακές Σχέσεις

Κοινωνική Ασφάλιση

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 3655/08 Διοικητική & Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης & λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις (παρατηρήσεις ΓΣΕΕ για τις αρνητικές επιπτώσεις) Τύπος: Νόμος
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: DOC Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
11/3/2008
ΝΟΜΟΣ 3655/08 Διοικητική & Οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις Τύπος: Νόμος
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: PDF Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
3/4/2008
Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης & άλλες διατάξεις». Τύπος: Εγκύκλιος
Πηγή:
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: DOC Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
18/3/2004
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3232/2004. « Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις ». Τύπος: Εγκύκλιος
Πηγή:
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: DOC Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
23/3/2004
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παρ. 10 του αρ. 1 του ν.3232/2004 Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης Τύπος: Εγκύκλιος
Πηγή:
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: DOC Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
17/6/2002
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας Τύπος: Εγκύκλιος
Πηγή:
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: DOC Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
1/6/2004
ΝΟΜΟΣ 3232/2004 ΦΕΚ 48/Α/12.2.2004Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. Τύπος: Νόμος
Πηγή: dsanet.gr
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3232_04.htm
12/2/2004
ΝΟΜΟΣ 3245/2004 ΦΕΚ 110/Α/16.6.2004Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις. Τύπος: Νόμος
Πηγή: dsanet.gr
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3245_04.htm
16/6/2004
Ν. 3029/2002 Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Τύπος: Νόμος
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.poeota.gr/_download/3029.pdf
0/0/0

Εργασιακές σχέσεις

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
Αποφαση για τους Συμβασιουχους Τύπος: Απόφαση Δικαστηρίου Ε.Ε
Πηγή: CURIA.EU.INT
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=el&num=79939295C19040212&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
5/7/2006
Ν.3385/05 Ρυθμισεις για την προώθηση της απασχολησης, την ενισχυση της κοινωνικής συνοχής και αλλες διατάξεις. Τύπος: Νόμος
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: DOC Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
19/8/2005
Εγγραφος Αναγγελία Διαθεσιμότητας Τύπος: Εγκύκλιος
Πηγή: υπουργειο απασχολησης και κοινωνικης προστασιας
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: DOC Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
1/8/2005
ΠΔ 164/2004 ΦΕΚ 134/Α/19.7.2004 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. Τύπος: Προεδρικό Διάταγμα
Πηγή: dsanet
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd164_04.htm
19/7/2004
Π.Δ. ΥΠ ?ΡΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/ Α/ 2.4.2003 Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Τύπος: Προεδρικό Διάταγμα
Πηγή: dsanet.gr
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd81_03.htm
2/4/2003
ΝΟΜΟΣ 3250/2004 ΦΕΚ 124/Α/7.7.2004 Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τύπος: Νόμος
Πηγή: dsanet.gr
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3250_04.htm
7/7/2004
ΝΟΜΟΣ 3227/2004 ΦΕΚ 31/Α/9.2.2004 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. Τύπος: Προεδρικό Διάταγμα
Πηγή: dsanet.gr
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3227_04.htm
9/2/2004
ΝΟΜΟΣ 3144/2003 (ΦΕΚ Α 111): Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. Τύπος: Νόμος
Πηγή: Δ.Σ.Α.
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3144_03.htm
1/1/2003
Ν. 3174/2003 ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Τύπος: Νόμος
Πηγή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε.
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.ep-katartisi.gr/anakoinoseis/meriki/N3174_28_8_03.doc
19/1/2004

Μισθοί - Συλλ. Διαπραγματεύσεις

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 3899/2010 σχετικά με ΣΣΕ Τύπος: Νόμος
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: PDF Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
4/1/2011
Ενδεικτικές Μεταβολές στις Εργασιακές Σχέσεις του Ιδιωτικού Τομέα υπό το νέο Νόμο 3899/2010 Τύπος: Νόμος (παρατηρήσεις)
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: PDF Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
4/1/2011
ΝΟΜΟΣ 3429/2005 - ΦΕΚ 314/Α/ 27.12.2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Τύπος: Νόμος
Πηγή: δικηγορικος συλλογος αθηνων
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3429_05.htm
10/1/2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1Και 2του Ν.3385/05 Τύπος: Εγκύκλιος
Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: PDF Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
29/9/2005
Ν 1876/90 Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις Τύπος: Νόμος
Πηγή: Εργ. Κέντρο Αθήνας
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.eka.org.gr/pdf/1876-1990.pdf
8/3/1990

Υγεία - Πρόνοια

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
Ν 3106/2003 " Aναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις" Τύπος: Νόμος
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.poeota.gr/_download/N3106.pdf
0/0/0

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
Ν 1586/85 Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων Τύπος: Νόμος
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=698&item_id=2171
18/10/1985

Συνδικαλιστικό Κίνημα

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
Τύπος: Υπουργ. Απόφαση
Πηγή: dsanet.gr
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya50059_04.htm
11/2/2004
Ν 1264/82 Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος Τύπος: Νόμος
Πηγή: Εργ. Κέντρο Αθήνας
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.eka.org.gr/pdf/1264-1982.pdf
1/7/1982

Γενικού Ενδιαφέροντος

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
«Κανονισμός Αδειών» πετρελαιοειδών. Τύπος: Υπουργ. Απόφαση
Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.ypan.gr/docs/(070905)KANONISMOS%20ADEION.doc
7/9/2005
ΝΟΜΟΣ 3335/2005 - ΦΕΚ 95/Α/20.4.2005 Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. Τύπος: Νόμος
Πηγή: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3335_05.htm
20/4/2005
Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Τύπος: Συνθήκη
Πηγή:
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:EL:HTML
1/4/2005
Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από την Διοίκηση. Τύπος: Υπουργ. Απόφαση
Πηγή: dsanet.gr
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya17170_04.htm
10/8/2004

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΕΚεΠις

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τύπος: Πιστοποιημένα επαγγελματικά Περιγράμματα Κλάδου
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: PDF Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
15/11/2010
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τύπος: Πιστοποιημένα επαγγελματικά Περιγράμματα Κλάδου
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: PDF Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
15/11/2010
ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Τύπος: Πιστοποιημένα επαγγελματικά Περιγράμματα Κλάδου
Σχετιζόμενος Σύνδεσμος: PDF Αρχείο: Πατήστε εδώ για να το κατεβάσετε
15/11/2010

Ασφαλιστικό

Τίτλος Λεπτομέρειες Ημερομηνία

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr