Κήρυξη υποχρεωτικής της Διαιτητικής Απόφασης 8/2010 από ΟΜΕΔ για όρους αμοιβής απασχολούμενων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr