Πιέζουν οι Θεσμοί για άνοιγμα της αγοράς ενέργειας

Τον Σεπτέμβριο του 2016 θα ξεκινήσουν οι δημοπρασίες πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, ενώ τον Ιούλιο η ΔEΗ θα πρέπει να κάνει την προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού, για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ. Επίσης, το αμέσως επόμενο διάστημα η ΔEΗ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις βιομηχανίες για την υπογραφή συμβάσεων πώλησης, ενέργειας οι οποίες (συμβάσεις) θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν το κόστος παραγωγής και τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά (προφίλ) της κάθε βιομηχανίας.

Όπως αναφέρει το Euro2day.gr, τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου, το κείμενο του οποίου διέρρευσε σε ξένα Μέσα. Με εξαίρεση τα σημεία που αφορούν το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στις αγορές), όπου το Μνημόνιο γίνεται πιο «αυστηρό», κατά τα άλλα ακολουθεί τα όσα φέρονται να έχουν συμφωνηθεί το προηγούμενο διάστημα (ΑΔΜΗΕ, αγορά αερίου κ.λπ).

Καταρχήν, όλα τα θέματα της ενεργειακής αγοράς, τα οποία θίγει και ρυθμίζει το MoU τα χαρακτηρίζει ως προαπαιτούμενα (prior actions), άρα θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που θα διασφαλίζουν την υλοποίησή τους μέσα στις προθεσμίες που θέτει το Μνημόνιο. Συγκεκριμένα:

• Άνοιγμα αγοράς ηλεκτρισμού. Έγκριση από το ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής) και δημοσιοποίηση του σχεδιασμού εφαρμογής του συστήματος δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, με στόχο μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική και χονδρική αγορά κατά 20% μέχρι το τέλος του 2017. Περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ κάτω από το 50% μέχρι το τέλος του 2020. Η πρώτη δημοπρασία θα πρέπει να γίνει τον Σεπτέμβριο του 2016 και για ποσότητες που θα ανέρχονται στο 8% της ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεμένο σύστημα το 2015 (περίπου 4.000.000 μεγαβατώρες), με έναρξη παραδόσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

• ΑΔΜΗΕ. Σε εφαρμογή της συμφωνίας τους περασμένου Δεκεμβρίου με τους Θεσμούς και στη βάση μιας θετικής εισήγησης ανεξάρτητου συμβούλου η οποία θα συμφωνηθεί με τους Θεσμούς, θα επικυρωθεί από το ΚΥΣΟΙΠ ως λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η πλήρης μετοχική αποδέσμευση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔEΗ (full ownership unbundling) μέχρι το τέλος του 2016. Σε αυτό το πλαίσιο θα ενεργοποιηθεί και θα εγκριθεί από τη ΓΣ μετόχων της ΔEΗ η πώληση τουλάχιστον του 20% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή τον Ιούλιο του 2016, ενώ η επιλογή προτιμητέου αγοραστή (του 20% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2016. Στην περίπτωση που δεν θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή στις παραπάνω προθεσμίες, θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2016 να ανακοινωθεί η προκήρυξη πώλησης του συνόλου των μετοχών του ΑΔΜΗΕ μέχρι το τέλος του 2016, ώστε η μεταβίβαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ να ολοκληρωθεί το 2017.

• Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος-συμβάσεις με βιομηχανίες. Υιοθέτηση των ΑΔΙ στη βάση των όσων συμφωνήθηκαν με την Ε. Επιτροπή τον περασμένο Μάρτιο. Επιπλέον, η ΔEΗ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις βιομηχανίες για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στην υψηλή τάση και να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν το παραγωγικό κόστος και την επίπτωση που έχει στο κόστος της ΔΕΗ, το καταναλωτικό προφίλ της κάθε βιομηχανίας.

Ο ΔΕΣΦΑ θα πρέπει να αποστείλει στη ΡΑΕ την πρότασή του για τα τέλη χρήσης του συστήματος για την προσεχή περίοδο. Σημειώνεται εδώ ότι το τελευταίο θέμα εκκρεμεί από τις αρχές του χρόνου, ενώ η εκκρεμότητα αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της πώλησης του 66% ΔΕΣΦΑ στη Socar και συνακόλουθα της μεταβίβασης του 17% των μετοχών από τη Socar σε άλλους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους επενδυτές, προκειμένου να πληρωθούν οι όροι που θέτει η ΕΕ για την έγκριση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ.

• Ενίσχυση ΑΠΕ. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2016, νομοθέτηση του νέου σχήματος ενίσχυσης των ΑΠΕ, το οποίο θα εγγυάται τη βιωσιμότητα και θα σέβεται τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για το ΕΤΜΕΑΡ, με στόχο τον μηδενισμό του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ, όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου του 2017.

• Φορολόγηση ενεργειακών προϊόντων. Αναθεώρηση του συστήματος φορολόγησης ενεργειακών προϊόντων, στη βάση όσων συμφωνήθηκα με τους Θεσμούς. (αύξηση ειδικών φόρων σε υγρά καύσιμα και φυσικό αέριο).

• Φυσικό αέριο. Συνέχιση της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ θα πρέπει να υιοθετήσει τα τέλη χρήσης δικτύου διανομής (αφορά τις ΕΠΑ και τη ΔΕΠΑ), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναθεωρήσουν το πρόγραμμα δημοπρασιών ποσοτήτων από τη ΔΕΠΑ (gas release program), προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για την πρόσβαση εναλλακτικών προμηθευτών και να αυξηθούν οι διαθέσιμες (μέσω των δημοπρασιών) διατιθέμενες ποσότητες φυσικού αερίου.

 

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr