Έτσι θα πληρώσουν το ομόλογο των $400 εκατ. τα ΕΛΠΕ τη Δευτέρα

12 05 2016 | 08:53

Οι συνθήκες της αγοράς είναι τέτοιες που σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του ομίλου και την "υπερεπίδοση" σε σχέση με ανταγωνιστικά διυλιστήρια, δημιουργούν ελεύθερες ταμειακές ροές της τάξης των 200 – 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού των ΕΛΠΕ καθώς και για τις επιστροφές μέσω μερισμάτων προς τους μετόχους, τόνισε χθες η διοίκηση του ομίλου κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου στους αναλυτές.

Παράλληλα ο όμιλος λόγω της ισχυρής ρευστότητάς του είχε και έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε τομείς όπως η προμήθεια αργού, εκεί όπου καταγράφονται και σημαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο κόστους.

Η αρχή θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα όταν και θα αποπληρωθεί πλήρως το εταιρικό ομόλογο που είχε εκδώσει ο όμιλος ύψους 400 εκατ. δολαρίων, αποκλειστικά με τα υφιστάμενα αποθεματικά του ομίλου. Παράλληλα ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην αγορά, θα ληφθούν αποφάσεις και για τα πλάνα αναχρηματοδότησης των υπόλοιπων ομολόγων, που λήγουν αργότερα.

Θυμίζουμε ότι το ομόλογο που αποπληρώνεται τη Δευτέρα είναι το πρώτο από τα τρία που έχουν εκδώσει τα ΕΛΠΕ, με τα άλλα δύο να λήγουν το 2017 και το 2019 και να συνιστούν το 37% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου του ομίλου ύψους 3,3 δις ευρώ.

Το βασικό πλάνο προβλέπει την έξοδο του ομίλου στις αγορές στο δεύτερο μισό του 2016 προκειμένου να αναχρηματοδοτηθούν οι γραμμές που λήγουν, ενώ υπάρχουν προσδοκίες και για τα έσοδα από το ΔΕΣΦΑ που επίσης αναμένεται να αξιοποιηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Ταυτόχρονα η διοίκηση του ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων εξέφρασε την εκτίμηση ότι έρχεται καλυτέρευση των συνθηκών για την ελληνική αγορά, εξέλιξη που αναμένεται να βελτιώσει το χρηματοδοτικό κόστος για τον όμιλο με ανάλογα οφέλη και για τον ισολογισμό.

Ως προς τα λειτουργικά η διοίκηση εξέφρασε την εκτίμηση ότι το 2016 θα συνεχιστεί η θετική πορεία ενίσχυσης των μεγεθών. Για την πιθανή αύξηση του ΕΦΚ, εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει, ανάλογα με το ύψος της τις καταναλώσεις, αν και παρά τη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης καυσίμων στο πρώτο τρίμηνο, κατά το δεύτερο τρίμηνο καταγράφεται αύξηση. Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις των ΕΛΠΕ ότι ακόμη και με αύξηση του ΕΦΚ, το τελικό αποτέλεσμα σε επίπεδο έτους θα είναι οι πωλήσεις καυσίμων να κυμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Αισιοδοξία υπάρχει τέλος για τις αγορές του ηλεκτρισμού αλλά και του φυσικού αερίου, όπου τα μεγέθη εμφανίζονται ενισχυμένα και οι προοπτικές θετικές, ιδιαίτερα στο κομμάτι της λιανικής του ρεύματος.

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr