Συνελεύσεις για ΔΕΗ και ΔΕΠΑ: Δύο βήματα προς τη νέα κατάσταση στον τομέα της ενέργειας

 

 

 Θοδωρής Παναγούλης

Η σύμπτωση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ με τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑ σηματοδοτεί, υπό μιαν έννοια, την παράλληλη μετακίνηση, τόσο της αγοράς ηλεκτρισμού, όσο και της αγοράς αερίου, προς το νέο ενεργειακό τοπίο.

Εναρκτήριο λάκτισμα

Στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ αναμένεται να αποφασιστεί, χωρίς απρόοπτα, η έγκριση της ανάδειξης της Κινεζικής State Grid σε προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή για την εξαγορά του 24% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ με τίμημα 320 εκατ. ευρώ και παράλληλα η έγκριση της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την κινεζική εταιρία.

Βάσει του σχεδίου σύμβασης, ο υποψήφιος αγοραστής θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή 20 εκατομμυρίων ευρώ με ισχύ έξι μηνών, ενώ η ΔEΗ θα πληρωθεί το 2017 το μέρισμα που θα διανείμει ο ΑΔΜΗΕ για την οικονομική χρήση 2016 και το οποίο θα αντιστοιχεί στο 35% των καθαρών κερδών του ΑΔΜΗΕ.

Επίσης, το τίμημα των 320 εκατομμυρίων θα αυξάνεται κατά 5% εφόσον η μεταβίβαση των μετοχών δεν ολοκληρωθεί μεταξύ 1/1 και 31/12 2017 και επιπλέον 4% για τον επόμενο χρόνο. Για μια διετία η κινεζική State Grid δεν θα έχει δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών, αλλά όπως σημειώνεται στις επεξηγήσεις, αν αυτό συμβεί, η State Grid θα καταβάλλει μέρος του τιμήματος στη ΔEΗ, το οποίο τίμημα θα υπολογιστεί με βάση ειδικές διατάξεις.

Tέλος η συμφωνία προβλέπει την πληρωμή από τον ΑΔΜΗΕ στη ΔEΗ ποσού 131 εκατομμυρίων ευρώ μείον φόρους, το οποίο ορίζει ως cash upstream payment και το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αντιστοιχεί σε επιστροφή κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση παγίων του ΑΔΜΗΕ.

Τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ για τα οποία θα απαιτηθούν αποφάσεις από την γενική συνέλευση είναι τα εξής:
•Έγκριση πώλησης του 25% στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ
•Έγκριση της Εισφοράς 51% στην Εταιρία Συμμετοχών 
•Έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με σκοπό τη σε είδος διανομή στους μετόχους της ΔΕΗ και μεταβίβαση, συνεπεία της ως άνω διανομής, σους υφιστάμενους μετόχους της των μετοχών που κατέχει στην εταιρία Συμμετοχών.  

Στην πράξη, θα μπεί σε εφαρμογή το δεύτερο κομμάτι που αφορά στο σχέδιο απόσχισης του ΑΔΜΗΕ από τη Δ.Ε.Η. δηλαδή η μεταβίβαση του 25% του ΑΔΜΗΕ στην ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, και η μεταβίβαση του 51% του ΑΔΜΗΕ στην εταιρεία holding, η οποία εν συνεχεία θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο. Σημειωτέον ότι στην εταιρεία holding, μέτοχος θα είναι αρχικά η ΔΕΗ ενώ στη συνέχεια θα γίνει διανομή των μετοχών στους μετόχους της ΔΕΗ ήτοι 51% στο Δημόσιο και 49% στους ιδιώτες μέτοχους, με αποτέλεσμα το 26% του ΑΔΜΗΕ θα ελέγχεται από το Δημόσιο (μαζί με το 25% της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ αθροίζεται το 51% για το Δημόσιο), και το 25% από τους τωρινούς μετόχους της ΔΕΗ.

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη λύση επελέγη καθώς αρκετοί μέτοχοι  μειοψηφίας της ΔΕΗ είναι επενδυτικά κεφάλαια που απαγορεύεται να διαθέτουν συμμετοχές σε μη εισηγμένες  εταιρείες. Έτσι προκειμένου να αποζημιωθούν και οι μέτοχοι μειοψηφίας από το σχέδιο απόσχισης του ΑΔΜΗΕ από τη Δ.Ε.Η. επελέγη η λύση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Μάλιστα επειδή η σύσταση της holding αποδείχτηκε πιο χρονοβόρα από την πώληση του  24% τον περασμένο μήνα κατατέθηκε νομοθετική ρύθμιση η οποία άλλαξε την χρονική αλληλουχία των διαδικασιών καθώς το αρχικό νομοσχέδιο προβλεπόταν πρώτα η σύσταση της εταιρείας συμμετοχών και μετά ο διαγωνισμός για το 24%.

Απόσχιση της Διανομής

Από την άλλη, η σημερινή Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑ αναμένεται να αποφασίσει την απόσχιση του Κλάδου Διανομής Αερίου από την εταιρία και προς το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί μία 100% θυγατρική, μία νέα ΑΕ Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος, στην οποία θα ενταχθούν τα νέα δίκτυα διανομής αερίου -όποτε αυτά γίνουν - σε νέες αστικές περιοχές όπως η Χαλκίδα, η Λαμία, η Θήβα, η Λειβαδιά κλπ.

Η νέα ΑΕ Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος θα είναι πλήρως λειτουργικά και διοικητικά διαχωρισμένη από τη μητρική ΔΕΠΑ, η οποία δεν θα έχει λόγο ούτε στην επιλογή της διοίκησης της θυγατρικής

Η μητρική ΔΕΠΑ – η εταιρία που θα μείνει  μετά την απόσχιση του κλάδου Διανομής- θα ασχολείται με την προμήθεια, την εμπορία αερίου, τις διεθνείς συμβάσεις κ.λπ.

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr