Βιομηχανία σε Κανιέτε: Να υπολογίζουμε και το κόστος της ενέργειας στον στρατηγικό σχεδιασμό

 

Το αίτημα της βιομηχανίας να συνυπολογίζεται το κόστος της ενέργειας ως βασική συνιστώσα του ενεργειακού σχεδιασμού, κατέθεσε χθες κατά την συνάντηση με τον ευρωπαίο επίτροπο ενέργειας η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας.

«Ο ενεργειακός σχεδιασμός πρέπει να γίνει με ευθύνη των αρχών πολιτικών και διοικητικών. Ωστόσο πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε γεωπολιτικά κριτήρια αλλά πρέπει επίσης να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και να έχει ως αποτέλεσμα ανεκτές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές» ανέφερε σχετικά ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ κ. Κωνσταντίνος Κουκλέλης.

Ο ίδιος τόνισε ότι είναι απολύτως αναγκαίος ο ενεργειακός σχεδιασμός σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει η κατάλληλη απάντηση στα ερωτήματα για:

  • Το σχεδιασμό του ενεργειακού μείγματος με προτεραιότητα στις εθνικές ενεργειακές πηγές, δηλαδή τον  ήλιο, τον άνεμο, τα υδροηλεκτρικά και το λιγνίτη
  • Την προώθηση των αναγκαίων υποδομών αποθήκευσης ενέργειας και αντλησιοταμίευσης
  • Την ανάπτυξη επαρκών δικτύων μεταφοράς διανομής ηλεκτρισμού, αγωγών  φυσικού αερίου και τερματικών σταθμών LNG
  • Την υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών ενεργειακής αποδοτικότητας
  • Το σχεδιασμό μηχανισμών απόκρισης στη ζήτηση

Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ σημείωσε ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει εξαιρετικά φιλόδοξες και προληπτικές πολιτικές για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενώ παρατήρησε ότι οι  παραδοσιακές μονάδες βάσης ορυκτών καυσίμων και η πυρηνική ισχύς αντικαθίστανται με πολύ γρήγορους ρυθμούς από τις ΑΠΕ (αιολικά και φωτοβολταϊκά) που χαρακτηρίζονται από διαλείπουσα παραγωγή. Ο ίδιος σημείωσε τέλος ότι ο χαρακτήρας των ΑΠΕ δημιουργεί προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όπως το φαινόμενο sunset & sunrise για τα φωτοβολταϊκά, η ανεπαρκής ανάπτυξη της ενεργειακής αποθήκευσης και της αντλησιοταμίευσης, αλλά και η ανάγκη για νέα δίκτυα μεταφοράς και διανομής.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr