Χωρίς θέρμανση ένα στα τρία νοικοκυριά

 

Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης για τους πολίτες, σύμφωνα με έκθεση του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και απασχόληση το 2017.

Η σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατά την περίοδο 2010-2015 , σύμφωνα με την έκθεση, επέφερε αρνητικές επιπτώσεις στη δυνατότητα κάλυψης μιας σειράς βασικών αναγκών τους.
 
Ειδικότερα, αύξηση από 15,4% σε 29,2% παρουσιάζει το ποσοστό των νοικοκυριών εκείνων που εμφανίζουν αδυναμία επαρκούς θέρμανσης της οικίας τους. Επίσης, η αδυναμία πληρωμής λογαριασμών ΔΕΚΟ στην ώρα τους παρουσιάζει άνοδο, καθώς το ποσοστό αυξάνεται από 18,8% το 2010 σε 42% το 2015.
 
Χαρακτηριστικό της οικονομικής αδυναμίας στην οποία έχουν περιέλθει τα ελληνικά νοικοκυριά είναι η πολύ μεγάλη αύξηση εκείνων που αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες δαπάνες, το ποσοστό των οποίων αυξάνεται από 28,2% το 2010 σε 53,4% το 2015

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr