Ν. Χατζηαργυρίου: Τα Δίκτυα είναι στρατηγικές υποδομές και πρέπει να παραμείνουν υπό Δημόσιο έλεγχο

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας των νησιών. Η βασική του αποστολή είναι να διασφαλίζει την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση 7,4 εκ. καταναλωτών σε ολόκληρη τη χώρα. Το όραμα του είναι ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός ποιότητας υπηρεσιών και χαμηλού λειτουργικού κόστους με κύρια συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι λοιπόν η εταιρεία που βρίσκεται κατ' εξοχήν στην πρώτη γραμμή και έρχεται σε άμεση επαφή με όλους τους πολίτες της χώρας παίζοντας τον κύριο ρόλο στην διασύνδεση τους με το ηλεκτρικό δίκτυο, στην αποκατάσταση των βλαβών του, στην ορθή καταμέτρηση της κατανάλωσης τους,  κλπ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία χρόνια καλείται να λειτουργήσει σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις και περιορισμούς και με νέους ρόλους που απαιτούνται από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο στην αγορά ενέργειας. Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζει είναι οι ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες λόγω των γνωστών προβλημάτων ρευστότητας της αγοράς και μνημονιακοί νόμοι που έχουν επιβληθεί από προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά κατάφερε τα τελευταία χρόνια να ανταποκριθεί με ιδιαίτερη επιτυχία στον ρόλο του,επιλύοντας χρονίζοντα προβλήματα, δρομολογώντας έργα που ήταν από καιρό βαλτωμένα και βελτιώνοντας σημαντικά την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του. Το τελευταίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες και στον επαγγελματισμό των εργαζομένων του και ιδιαίτερα του τεχνικού προσωπικού του.

Αλλά αυτά σήμερα δεν είναι αρκετά. Ο ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται στο κέντρο αυξανόμενων προκλήσεων που οδηγούν τον τομέα της ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε μια περίοδο κοσμογονικών αλλαγών. Ο  ρόλος των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής στην επιτυχία του εγχειρήματος για καθαρή ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη, με την τοποθέτηση των καταναλωτών στο επίκεντρο των εξελίξεων, τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ και την πλήρη ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων, είναι καθοριστικός. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκονται στον πυρήνα του νέου ενεργειακού σχεδιασμού, όπως αυτός προβλέπεται στην πρόσφατη Κοινοτική Οδηγία γνωστή και ως Winter Package. Έτσι και στην χώρα μας, τα Δίκτυα Διανομής είναι η βάση για την οικοδόμηση του νέου ενεργειακού μοντέλου, ικανού να υποστηρίξει το εγχείρημα της δίκαιης ανάπτυξης σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής και  οικονομικής κρίσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανταποκρινόμενος σε αυτή την πρόκληση εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να μπορέσει να καθοδηγήσει με επιτυχία την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη νέα  εποχή και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη, αλλάζοντας ριζικά το ενεργειακό τοπίο της χώρας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σήμερα διαθέτει το όραμα και την ισχυρή βούληση για να προχωρήσει σε αυτή τη μετάβαση. Διαθέτει ένα επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο που προβλέπει επενδύσεις ύψους 1,25 δισ. ευρώ έως το 2020, με επίκεντρο 12 Στρατηγικά Έργα. Τα έργα αυτά αφορούν τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και των υποδομών, την λειτουργία σύγχρονων συστημάτων εξυπηρέτησης καταναλωτών και την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν τα παραπάνω. Τέτοια έργα είναι απαραίτητα για να μπορέσει ο ΔΕΔΔΗΕ να υποστηρίξει τις νέες συνθήκες της αγοράς προμήθειας ηλεκτρισμού, την μεγάλη διείσδυση της αποκεντρωμένης παραγωγής, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, τους ενεργούς καταναλωτές, που θα είναι και παραγωγοί, τις ενεργειακούς συνεταιρισμούς, την ηλεκτροκίνηση, την αποθήκευση, τα έξυπνα νησιά, κλπ.

Αν ο ΔΕΔΔΗΕ δεν υλοποιήσει σήμερα και μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια τέτοια απαραίτητα στρατηγικά έργα υποδομών, τότε ο νευραλγικός, για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη της οικονομίας μας, τομέας της ενέργειας, θα μείνει πίσω ανεπιστρεπτί, ή τουλάχιστον για πολλά χρόνια. Και θα χαθεί μια μοναδική ευκαιρία για ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη 600 δις ευρώ περίπου θα επενδυθούν  στα Δίκτυα Ηλ. Ενέργειας μέχρι το 2020, εκ των οποίων τα 400 δις ευρώ, δηλαδή τα 2/3, θα υλοποιηθούν στα Δίκτυα Διανομής. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω και από την ιδιότητα  μου ως Καθ. του Πολυτεχνείου, το τεράστιο δυναμικό που υπάρχει στον Τομέα της τεχνολογίας στην χώρα μας και τις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομίας και της οικονομίας, αν δοθεί η ευκαιρία αξιοποίησης των εξειδικευμένων επιστημόνων μας.

Στα πλαίσια αυτά παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία τις εξελίξεις που σχετίζονται με το μέλλον της ΔΕΗ, η οποία είναι και ο ιδιοκτήτης των παγίων της διανομής και χρηματοδότης των έργων του ΔΕΔΔΗΕ.

Ανεξάρτητα από αυτές τις εξελίξεις πάντως, πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα δίκτυα αποτελούν στρατηγικές υποδομές ικανές να παίξουν κεντρικό ρόλο στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας μας.  Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στις κρίσιμες υποδομές του, να μπορεί να αξιοποιεί τους εξειδικευμένους επιστήμονες της χώρας μας, να συνεχίσει να εξελίσσεται σε μια σύγχρονη Εταιρία με νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Ο ρόλος του θα πρέπει να έχει μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Θα πρέπει δηλαδή να λειτουργεί με τρόπο που να εξασφαλίζεται ο Δημόσιος έλεγχος των Δικτύων και επιπλέον θα πρέπει να βρεθούν πόροι ώστε να ενισχυθεί η επενδυτική δυναμική στα Δίκτυα που παρατηρείται σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, απαιτούνται προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στην λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε με σεβασμό στους εργαζόμενους του, να αλλάξει η κουλτούρα που έχει αναπτυχθεί σε δεκαετίες άλλων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις αφορούν την πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, τα μισθολόγια, κλπ. Δεν είναι δυνατόν π.χ. σε μια εποχή τόσο ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών, ο ΔΕΔΔΗΕ να διαθέτει προσωπικό με μέσο όρο ηλικίας άνω 50 ετών και να μην μπορεί να ενισχυθεί με νέους ανθρώπους που διαθέτουν σύγχρονη τεχνογνωσία και αυξημένα προσόντα.  

Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, αλλά η συνέχιση αυτής της πορείας είναι μονόδρομος, αν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να συμβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονομίας με αναπτυξιακή προοπτική.

Ο κ. Νίκος Χατζηαργυρίου είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr