Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ στις 6 Ιουλίου για τον ΔΕΣΦΑ

Τη σύναψη μνημονίου συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, ΤΑΙΠΕΔ και ΕΛΠΕ για την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον ΔΕΣΦΑ, θα συζητήσει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ που θα γίνει στις 6 Ιουλίου

Παράλληλα, θα τεθεί επί τάπητος η τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος stock options.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1) Παροχή ειδικής άδειαςσύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, του "ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε"και της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." αναφορικά με την από κοινού πώληση της συμμετοχής τους στον "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε."

2) Τροποποίηση του ισχύοντος προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." αναφορικά με την χρονική διάρκεια απόκτησης από την Εταιρεία δικών της μετοχών κατά το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, προς εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης του εναλλακτικού τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων του προγράμματος με αγορά και διάθεση ιδίων μετοχών.
 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr