Γιατί η Ελλάδα παράγει πτυχιούχους χωρίς αντίκρισμα!

 Τις στρεβλώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, που δεν προτάσσει σύγχρονα αντικείμενα σπουδών, τις ανύπαρκτες ευκαιρίες επανεκπαίδευσης εργαζόμενων και τη χαμηλή σύνδεση των ΑΕΙ με τις επιχειρήσεις, αναδεικνύει έρευνα. Απρόθυμες οι εταιρείες να επενδύσουν στους ανθρώπους τους!

Γιατί η Ελλάδα παράγει πτυχιούχους χωρίς αντίκρισμα!

Περίπου το μισό των Ελλήνων πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακολουθούν αντικείμενα σπουδών που δεν έχουν ζήτηση στην ελληνική αγορά εργασίας, διαπιστώνει μελέτη που εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Ernst&Young, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Endeavor Greece.

Η διαπίστωση επισημαίνει μία μόνον από τις στρεβλώσεις που διέπουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχει μικρή έως ανύπαρκτη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και την πραγματική ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ακόμη και μέσα στη βαθιά κρίση αυξάνει ο αριθμός αποφοίτων από σχολές κοινωνικών επιστημών (π.χ. η θεολογική) ενώ υπολείπεται ο αριθμός πτυχιούχων για κλάδους αιχμής όπως η πληροφορική.

Συγκεκριμένα, σχεδόν δύο στους πέντε φοιτητές σήμερα φοιτούν σε τρεις βασικές γενικές κατευθύνσεις (ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες & επιστήμες της συμπεριφοράς και επιστήμες εκπαίδευσης & κατάρτισης των διδασκόντων), οι οποίες, παρά την αδιαμφισβήτητη αξία τους, δεν είναι αυτές που κατεξοχήν χρειάζεται σήμερα η αγορά εργασίας.

Την ίδια ώρα, σε έναν τομέα αιχμής, όπως η πληροφορική, κατευθύνεται μόνο το 4% των φοιτητών, παρά την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ειδικών στην Ελλάδα και την πρόβλεψη για 750.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2020.

Την «παρτίδα» σώζουν τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ωστόσο, σύμφωνα με τον Γ. Δουκίδη, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπάρχει σήμερα τεράστια ανάγκη reskilling (επιμόρφωσης και επανακπαίδευσης εργαζόμενων). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η επένδυση προς αυτή την κατεύθυνση θα άγγιζε τα 200 εκατ. ευρώ, ωστόσο η απόδοσή της θα μπορούσε να δημιουργήσει 80.000 θέσεις εργασίας για τους επιμορφωμένους εργαζόμενους.

Πέρα από τις αδυναμίες της εκπαίδευσης ωστόσο η έρευνα κατέδειξε και την «απροθυμία» των ελληνικών επιχειρήσεων να υποστηρίξουν προγράμματα μετεκπαίδευσης και να επιδοτήσουν σεμινάρια εργαζομένων τους.

Παράλληλα, αδυνατούν να «κρατήσουν» υψηλά εκπαιδευμένους πτυχιούχους, αλλά και να προσφέρουν θέσεις σε ασκούμενους, παρά το γεγονός του ότι αναζητούν εργαζόμενους με «εμπειρία». Ταυτόχρονα διαπιστώνουν έλλειμμα softskills (δηλαδή των εμπειρικών και μεθοδολογικών εκείνων δεξιοτήτων που καθιστούν έναν επιστήμονα ή εξειδικευμένο, επαγγελματία)!

Επιπλέον, η μελέτη καταδεικνύει τη χαμηλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον και την αδυναμία τους να στραφούν οι ίδιες σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο, που και την απασχόληση θα αυξήσει και το ανθρώπινο δυναμικό θα αναβαθμίσει, όπως τόνισε ο διευθυντής της Endeavor Χάρης Μακρυνιώτης.

 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr