Αλλάζουν από τις 3 Ιουλίου οι Συντελεστές Στάθμισης για τον Υπολογισμό της Μεσοσταθμικής Τιμής των Καυσίμων

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 3 Ιουλίου ο υπολογισμός της πανελλήνιας μέσης σταθμικής τιμής καυσίμων θα γ'ινεται με βάση νέους συντελεστές στάθμισης που προκύπτουν από τους όγκους καταναλώσεων των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών για το 2016, όπως αυτοί δημοσιοποιήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις 13 Ιουνίου. 

Η αναπροσαρμογή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου τα στοιχεία που αφορούν στις πανελλήνιες μεσοσταθμικές τιμές να είναι περισσότερο επίκαιρα και έγκυρα.

Οι τιμές καυσίμων δημοσιεύονται καθημερινά από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ( www .fuelprices .gr).

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr