Αύξηση εξαγωγών 8,25% πέτυχαν οι χημικές βιομηχανίες στο 4μηνο

 Τα μέλη της χημικής βιομηχανίας προσβλέπουν με την υπογραφή της συμφωνίας και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία, απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη.

Αύξηση εξαγωγών 8,25% πέτυχαν οι χημικές βιομηχανίες στο 4μηνο

Στάσιμος παρέμεινε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής το α' τετράμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) που πραγματοποιήθηκε στις 19 Iουνίου 2017.

Βασικοί παράγοντες, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της χημικής βιομηχανίας, θεωρούνται η παρατεταμένη αβεβαιότητα, λόγω της καθυστέρησης της αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τη φορολογική πολιτική και τις αντιαναπτυξιακές πολιτικές.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας οι επιχειρήσεις- μέλη του ΣΕΧΒ, έχοντας εντείνει τις προσπάθειές τους, πέτυχαν αύξηση εξαγωγών κατά 8.2% το α’ τετράμηνο του έτους έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2016. Τα μέλη της χημικής βιομηχανίας προσβλέπουν με την υπογραφή της συμφωνίας και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, να υπάρξει κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία, απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή χημική νομοθεσία από στελέχη του Γενικού Χημείου του Κράτους και της χημικής βιομηχανίας με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 160 στελεχών της βιομηχανίας. Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της χημικής βιομηχανίας, ιδίως των μικρομεσαίων, για το επόμενο διάστημα είναι σημαντικές, με επίπτωση στο κόστος.

Τέλος ο Πρόεδρος του ΣΕΧΒ κ. Βασίλης Γούναρης ανακοίνωσε στα μέλη του Συνδέσμου ότι σχεδιάζεται η διεξαγωγή μελέτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την καταγραφή και ανάλυση της χημικής βιομηχανίας στη χώρα μας, έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

«Ο τομέας της Ελληνικής Χημικής Βιομηχανίας απασχολεί σήμερα περί τους 13.000 εργαζόμενους, συμμετέχει κατά 11% στο σύνολο των Εξαγωγών και επενδύει 0,8% του τζίρου της στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Παράλληλα πρόκειται για έναν ιδιαίτερα εξωστρεφή τομέα της ελληνικής οικονομίας καθώς το 40% της παραγωγής εξάγεται σε άλλες χώρες ενώ το ποσοστό των εξαγωγών προς χώρες της Ε.Ε ανέρχεται στο 63%. Στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυναμική της ελληνικής χημικής βιομηχανίας τόσο σε ποιότητα όσο και σε καινοτομία».

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr