Έκτο μεγαλύτερο πρόβλημα το ενεργειακό κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

 

Το ενεργειακό κόστος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από έρευνα του ΣΕΒ.

Πιο αναλυτικά, με βάση τη σειρά αξιολόγησής τους, οι επιχειρήσεις καταγράφουν ως τα μεγαλύτερα προβλήματα τα εξής:


•    Ασταθές φορολογικό πλαίσιο (84,8%)
•    Αδυναμία πρόσβασης σε ρευστότητα με ανεκτούς όρους (54,6%)
•    Καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης (49,2%)
•    Αδυναμίες που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο και την ποιότητα των νόμων (49,0%)
•    Απουσία κινήτρων για επενδύσεις (48,9%)
•    Υψηλό κόστος ενέργειας και πρώτων υλών (37%) 
•    Αναποτελεσματικός έλεγχος και εποπτεία της αγοράς (33,4%)
•    Πολυπλοκότητα των διαδικασιών αδειοδότησης εγκατάστασης και λειτουργίας (32,7%)
•    Πολύπλοκες διαδικασίες έναρξης, μεταβολής, λύσης, ή και πτώχευσης μιας επιχείρησης (27,9%)
•    Έλλειμμα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού (20,1%)
•    Σύστημα υλοποίησης δημόσιων προμηθειών και συμβάσεων (16,7%)
•    Θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων (14,1%)
•    Πολυπλοκότητα και καθυστερήσεις στις τελωνειακές διαδικασίες για εισαγωγές και εξαγωγές (11,3%). 

Παράλληλα, σημειώνεται στην έρευνα ότι ακόμα και αν υπάρχουν μεταρρυθμιστικές επιτυχίες σε επιμέρους σημεία, συνολικά η διευκόλυνση στη λειτουργία του επιχειρείν και η ικανότητα των επιχειρήσεων να προβλέψουν το θεσμικό περιβάλλον δεν έχει βελτιωθεί ακόμα. Τέλος, εξουδετερώνονται στην πράξη από τα υψηλά κόστη που σωρεύουν για κάθε επιχείρηση τα υψηλά φορολογικά, μη μισθολογικά, ενεργειακά, χρηματοπιστωτικά και λοιπά γραφειοκρατικά κόστη επιβαρύνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr