ΕΔΕΥ: Η DNV επιλέχθηκε ως ειδικός για τους ελέγχους στις υφιστάµενες υπεράκτιες εγκαταστάσεις

 

Ολοκληρώθηκε ο ∆ιαγωνισµός που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με αντικείµενο την ανεύρεση ενός διεθνούς “expert”, αρµοδίου για τη διεξαγωγή ελέγχου στις υφιστάµενες υπεράκτιες εγκαταστάσεις της Ελλάδος, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού που θα προσληφθεί για το σκοπό αυτό από την Ε∆ΕΥ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EDEY, ως ανάδοχος για το ως άνω έργο επελέγη η εταιρεία DNV GL, η οποία ειδικεύεται στα θέµατα ασφάλειας και τεχνικών προδιαγραφών υπεράκτιων εγκαταστάσεων (“offshore safety”), διαθέτει, δε, µεγάλη εµπειρία στον ευρωπαϊκό (Directive 2013/30/EU) και διεθνή χώρο.  

Οι πρώτες συζητήσεις έλαβαν ήδη χώρα στο Λονδίνο και την Αθήνα, κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου. Η Ε∆ΕΥ ΑΕ, προέβη στη σύσταση επιτροπής, απαρτιζόµενη από µία Γεωλόγο / Κοιτασµατολόγο και µία Νοµικό Ενέργειας, η οποία θα λάβει για πρώτη φορά µέρος στην επικείµενη συνάντηση, στα τέλη Σεπτεµβρίου, της Οµάδας Αρµοδίων Αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU Offshore Authorities Group – “EUOAG”) για ζητήµατα ασφάλειας υπεράκτιων εγκαταστάσεων.  

Από την ΕΔΕΥ επισημαίνεται παράλληλα ότι η διαδικασία επιλογής του συγκεκριµένου διεθνούς “expert” κατέστη δυνατή, χάρη στη συνεργασία που επετεύχθη µεταξύ της Ε∆ΕΥ ΑΕ και της EBRD στα τέλη του έτους 2016. Η συνεργασία αυτή, πέραν των σχετικών µε την ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων ζητηµάτων, αποσκοπεί και στην προώθηση άλλων στόχων που σχεδιάζονται από τη ∆ιοίκηση της Ε∆ΕΥ ΑΕ.  

Η Ε∆ΕΥ ΑΕ, κατά το µεταβατικό αυτό διάστηµα, ανάληψης των σχετιζόµενων µε την ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αρµοδιοτήτων, θα ανταποκριθεί µε όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερο τρόπο στις υποχρεώσεις της, µε γνώµονα την προστασία της υγείας, της εργασίας και του περιβάλλοντος, που συνδέονται µε τις υπεράκτιες δραστηριότητες πλατφορµών και γεωτρήσεων στον ελληνικό χώρο. 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr