Επενδύσεις 1 δις. ευρώ για την επόμενη τετραετία προβλέπει το νέο business plan του ΑΔΜΗΕ

 

Θοδωρής Παναγούλης

Η σταθερή αύξηση της περιουσιακής βάσης και των εσόδων, η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ύψους 1 δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία  (με τις διασυνδέσεις των Κυκλάδων και τη διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης  στο επίκεντρο) και η διατήρηση το κόστους κεφαλαίων σε ικανοποιητικά επίπεδα είναι οι βασικοί άξονες του αναθεωρημένου business plan του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2018-2021 που ο Διαχειριστής υπέβαλε πρόσφατα προς έγκριση στη ΡΑΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το business plan προβλέπει μεταξύ άλλων αύξηση των συνολικών εσόδων  και των κερδών προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών εσόδων (EBITDA) σε όλη την πενταετία. Hαναμενόμενη αύξηση εσόδων προκύπτει από την αύξηση των Χρεώσεων Χρήσης του Συστήματος (δηλαδή του βασικού πόρου του ΑΔΜΗΕ) που προέρχεται από την  αύξηση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (από 1,5 δισ. ευρώ το 2015 σε πάνω απο 2 δις ευρώ το 2021), συνεπεία της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου.

Οι επενδύσεις του Συστήματος αναμένεται να ανέλθουν γύρω στο 1 δις ευρώ την περίοδο 2018-2021.  Η “μικρή” διασύνδεση της Κρήτης κοστολογείται γύρω στα 320 εκατ. ευρώ με έτος ολοκλήρωσης το 2020, ενώ το προβλεπόμενο κόστος της διασύνδεσης των Κυκλάδων διαμορφώνεται γύρω στα 160 εκατ. ευρώ για την ιδια περίοδο.

Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης των έργων που προγραμματίζει ο Διαχειριστής είναι τα ίδια κεφάλαια του ΑΔΜΗΕ, επιδοτήσεις και δανεισμός. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χρηματοδοτεί με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους το project της διασύνδεσης των Κυκλάδων, αλλά και τη μικρή διασύνδεση της Κρήτης, κάτι που έχει ευεργετική επίπτωση στο προφίλ δανεισμού του Διαχειριστή.

Σημειώνεται τέλος ότι η εταιρεία αναμένεται να έχει υψηλές  καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές από το 2018 κι έπειτα, ενώ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και την υλοποίηση των επιχειρηματικών πλάνων θα διαδραματίσουν τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του ΑΔΜΗΕ.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr