Απόλυτη κυριαρχία της μερικής απασχόλησης το 2016

 Αποκαλυπτικά τα στοιχεία των ΑΠΔ που καταθέτουν οι εργοδότες στον ΕΦΚΑ. Στα €402 μεικτά ο μέσος μισθός της μερικής απασχόλησης. Οριακή αύξηση 0,13% στην πλήρη απασχόληση, στο +12,37% η μερική. Η ακτινογραφία της αγοράς εργασίας.

Απόλυτη κυριαρχία της μερικής απασχόλησης το 2016

  •  

 

 

 

Η σχεδόν μηδενική αύξηση της πλήρους, η εκτόξευση της μερικής απασχόλησης αλλά και η μείωση των μισθών χαρακτήρισαν το 2016 την εγχώρια αγορά εργασίας, όπως σκιαγραφείται από τα στοιχεία των ίδιων των επιχειρήσεων, που δηλώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και κατατίθενται στον ΕΦΚΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο αριθμός των ασφαλισμένων μισθωτών αυξήθηκε συνολικά κατά 2,71% μέσα σε ένα χρόνο (Δεκέμβριος 2015-Δεκέμβριο 2016), οι ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση αυξήθηκαν μόλις κατά 0,13%, έναντι αύξησης κατά 12,37% των ασφαλισμένων με μερική. Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική και συνάμα δραματική, καθώς καταδεικνύει την πλήρη κυριαρχία των ευέλικτων και χαμηλά αμειβόμενων μορφών απασχόλησης.

Συνολικά, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015, τον Δεκέμβριο του 2016 οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά 64.903 άτομα. Μάλιστα, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι πάνω από το 50% των θέσεων με μερική απασχόληση αφορά τους κλάδους ξενοδοχείων - εστιατορίων και λιανικού - χονδρικού εμπορίου. Αναλυτικά, από τους συνολικά 598.186 εργαζόμενους σε θέσεις μερικής απασχόλησης, επί συνόλου 1.846.806 εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα (1.811.435 απασχολούνται σε επιχειρήσεις και 35.371 σε οικοδομοτεχνικά έργα), οι 305.775 απασχολούνται στους συγκεκριμένους δύο τομείς.

Η επικράτηση της μερικής απασχόλησης έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εισοδημάτων. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, όπως προκύπτει από τους σχετικούς πίνακες του τμήματος στατιστικής ανάλυσης του ΕΦΚΑ, ότι ένας στους τέσσερις Έλληνες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει μισθό έως 500 ευρώ μεικτά, ενώ ο μισθός για τους 6 στους 10 εργαζόμενους δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ μεικτά.

Αναλυτικά, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε μέσα σε ένα χρόνο κατά 3,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,66% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,71%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε μόλις κατά 0,13%, ενώ με μερική απασχόληση κατά 12,37%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 4,91%. Το ποσοστό των απασχολουμένων κάτω των 29 ετών αυξήθηκε από 21,45% στο 22,18% και το ποσοστό κάτω των 39 ετών μειώθηκε από 54,40% στο 53,70%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών μειώθηκε από 46,15% στο 45,85%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,60%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 4,03%.

To μέσο ημερομίσθιο στις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,17%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,48% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 1,10%.

Αντίστοιχα, ο μέσος μισθός μειώθηκε στις επιχειρήσεις κατά 1,77% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,57%. Συγκεκριμένα, το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των επιχειρήσεων ανήλθε τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους στα 51,63 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.211,56 ευρώ, ενώ στη μερική απασχόληση, ανέρχονται το ημερομίσθιο στα 23,75 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 401,97 ευρώ.

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,15% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,28% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 57,38%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,70%.

Η μέση ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων είναι τα 39,36 έτη, στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι τα 44,76 και στις κοινές επιχειρήσεις τα 39,25 έτη (μέση ηλικία ανδρών 40,03 και γυναικών 38,36).

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,18% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 53,70% είναι έως 39 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 22,48% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 54,13% είναι έως 39 και στα οικοδομοτεχνικά έργα τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 6,45% και 32,09%.

Επίσης, 72,81% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών,στις κοινές επιχειρήσεις 72,92% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 66,98%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,28% των ασφαλισμένων είναι από 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 17,02% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 30,29%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 22,73% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,41% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 13,20% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 23,13% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,82% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 12,04% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια». 23,77% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 17,11% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 16,76% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», με ποσοστό 23,02%.

Στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογισθεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 62,59% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 59,37%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 85,58% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,39%.

Ο μέσος μισθός των γυναικών αντιστοιχεί στο 75,26% του μισθού των ανδρών. Οι υψηλότερες αμοιβές τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες παρατηρούνται στην ειδικότητα «Διευθύνοντες και Ανώτερα Στελέχη Μεγάλων Δημόσιων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών (με απασχόληση 10 μισθωτοί και άνω)» με μέσο μισθό 4.686,25 ευρώ και 2.805,37 ευρώ, αντίστοιχα.

Ρούλα Σαλούρουsalourou@euro2day.gr

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr