Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικόπεδο 2 σε ΕΛΠΕ-Edison-Total

 

Όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΕΝ, το Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον Προσυμβατικό Έλεγχο, για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια «Περιοχή Παραχώρησης 2» (δυτικά της Κέρκυρας), από το Ελληνικό Δημόσιο στην κοινοπραξία των εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Edison και Total.

Σύμφωνα με την απόφαση, «δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης μίσθωσης». Κατ' επέκταση, έπεται άμεσα η υπογραφή της σύμβασης και ακολουθεί η κύρωση της στη Βουλή.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr