Το νέο τοπίο στα οικογενειακά επιδόματα

 Τι φέρνει σε 750.000 οικογένειες η συμφωνία κυβέρνησης - δανειστών για τα οικογενειακά επιδόματα. Ποιοι χάνουν τελείως την παροχή. Ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές. Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια και πώς κλιμακώνεται η παροχή.

Το νέο τοπίο στα οικογενειακά επιδόματα

Ένα νέο επίδομα τέκνων, σημαντικά αυξημένο για το πρώτο και δεύτερο παιδί, αλλά και για το τρίτο και τέταρτο υπό προϋποθέσεις (χαμηλών εισοδημάτων) περιλαμβάνει η συμφωνία κυβέρνησης - δανειστών που έκλεισε το βράδυ του Σαββάτου και αναμένεται να θεσμοθετηθεί με σχέδιο νόμου που πιθανότατα θα κατατεθεί πριν από τα Χριστούγεννα στη Βουλή. Παράλληλα, καταργείται το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων των 500 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο παιδί και πάνω μιας οικογένειας, με αποτέλεσμα να χάνουν μια σημαντική παροχή, ή μέρος αυτής, οικογένειες με πολλά παιδιά και μεσαία ή υψηλά εισοδήματα.

Η αρχιτεκτονική του νέου επιδόματος -που απορροφά το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων και Πολυτέκνων και δίνεται σε περίπου 750.000 οικογένειες- στην πράξη αυξάνει σημαντικά το ποσό για το τρίτο και το τέταρτο παιδί. Το ποσό βάσης που φθάνει τα 70 ευρώ για πολύ χαμηλά εισοδήματα και πιθανότατα να μειώνεται στα 28 ευρώ τον μήνα για τα υψηλά, διπλασιάζεται για το 2ο παιδί, 4πλασιάζεται για το 3ο παιδί, 6πλασιάζεται για το 4ο κ.ο.κ.

Σύμφωνα με την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι εισοδηματικές κατηγορίες παραμένουν τρεις και διαμορφώνονται στις 0 - 6.000 ευρώ για το πλήρες ποσό, στις 6.001 - 10.000 ευρώ και στις 10.001 - 15.000 ευρώ για τμήμα ποσού. Βελτιώνεται, όμως, σε σχέση με το ισχύον πλαίσιο, ο τρόπος υπολογισμού του κάθε μέλους στο νοικοκυριό.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δε, αυξάνεται και το τμήμα του ποσού που δικαιούται κάθε οικογένεια που βρίσκεται στην υψηλότερη κάθε φορά εισοδηματική κλίμακα. Τα κριτήρια ακολουθούν το πρότυπο του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, δηλαδή το δεύτερο μέλος του νοικοκυριού μετράει 1/2 (από 1/3 σήμερα) και το κάθε επόμενο 1/4 (από 1/6 σήμερα). Όσο για το ποσό, από τα 70 ευρώ της πρώτης κλίμακας, φαίνεται πως μειώνεται σε 46,6 ευρώ για τη μεσαία κλάση (2/3 του αρχικού ποσού) και πέφτει σε 28 για την τελευταία, υψηλή κλάση. Αναλυτικά, η πρώτη κλάση, σύμφωνα με την κ. Φωτίου, προβλέπει 70 ευρώ το μήνα για ένα παιδί, από 40 σήμερα, 140 ευρώ για δύο παιδιά, από 80 που είναι σήμερα, και 280 ευρώ για οικογένεια με 3 παιδιά, από 242 ευρώ που είναι σήμερα. Μετά το 3ο, θα προστίθενται άλλα 140 ευρώ, ώστε να φθάνει τα 420 ευρώ τον μήνα για τέσσερα παιδιά, 560 ευρώ για πέντε κ.λπ.

Αν και πρέπει να οριστικοποιηθούν και να δημοσιευθούν οι αναλυτικοί πίνακες με τα εισοδηματικά κλιμάκια και το οριστικό ύψος του επιδόματος ανά παιδί και κλιμάκιο, βάσει των πρώτων πληροφοριών, το επίδομα για ένα παιδί, το 2018, θα κινείται μεταξύ 28 έως 70 ευρώ. Δικαίωμα θα έχουν οικογένειες από το πρώτο παιδί, ακόμη και οι μονογονεϊκές.

Για παράδειγμα θα το δικαιούνται οικογένειες με δύο γονείς και ένα παιδί και εισοδήματα από 9.000 έως και 26.250 ευρώ. Για τα δύο παιδιά, το επίδομα διπλασιάζεται και τα εισοδηματικά κριτήρια αρχίζουν από 12.000 ευρώ και καταλήγουν σε 30.000 ευρώ. Για οικογένεια δύο ενήλικων ατόμων και τριών παιδιών, τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν από 13.500 ευρώ και καταλήγουν σε 33.750 ευρώ τον χρόνο, ενώ το επίδομα ξεκινά από 280 ευρώ τον μήνα και καταλήγει σε 112 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι σήμερα το «ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων» κυμαίνεται από 13,33 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί και καταβάλλεται σε οικογένειες με 1 ή περισσότερα παιδιά βάσει συγκεκριμένων εισοδηματικών κριτηρίων. Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, εφόσον το συνολικό εισόδημά της είναι μέχρι 9.000 ευρώ, δικαιούται επίδομα 40 ευρώ τον μήνα. Από 9.001 μέχρι 18.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ τον μήνα, ενώ από 18.001 μέχρι 27.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 13,33 ευρώ τον μήνα. Κάθε μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί, εφόσον το συνολικό εισόδημά της είναι μέχρι 7.000 ευρώ, δικαιούται επίδομα 40 ευρώ τον μήνα, από 7.001 μέχρι 14.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ τον μήνα, ενώ από 14.001 μέχρι 21.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 13,33 ευρώ τον μήνα. Κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, εφόσον είχε συνολικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 80 ευρώ τον μήνα, από 10.001 μέχρι 20.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 53,33 ευρώ τον μήνα, από 20.001 μέχρι 30.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 26,67 ευρώ τον μήνα

Σήμερα, κάθε οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά, εφόσον είχε συνολικό εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ, δικαιούται επίδομα 120 ευρώ τον μήνα, από 11.001 μέχρι 22.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 80 ευρώ τον μήνα, ενώ από 22.001 μέχρι 33.000 ευρώ δικαιούται επίδομα 40 ευρώ τον μήνα. Βέβαια, δικαιούται και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων που ανέρχεται σε 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί, ήτοι 1.500 ευρώ, και καταβάλλεται επιπρόσθετα σε οικογένειες με 3 ή και περισσότερα παιδιά, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 45.000 ευρώ. Το επίδομα αυτό από τον επόμενο χρόνο καταργείται. Ένα σημαντικό μέρος αυτού έχει ενσωματωθεί στο σημαντικά αυξημένο επίδομα για το 3ο παιδί, όμως για εισοδήματα έως περίπου 34.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, και χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί σημαντικές λεπτομέρειες, με το νέο επίδομα ενισχύονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ φαίνεται πως κερδισμένοι βγαίνουν κατά κύριο λόγο οι δικαιούχοι της πρώτης εισοδηματικής κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους. Επίσης φαίνεται πως κερδίζουν όλες οι οικογένειες με 1-2 παιδιά, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι ευνοούνται μόνο εάν έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα. Στον αντίποδα, σημαντικές απώλειες έχουν οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά και μεσαία προς υψηλά εισοδήματα.

Ρούλα Σαλούρου[email protected]

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr