ΘΕΣΕΙΣ της ΠΟΕΠΔΧΒ για ΤΕΑΠΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

PAN HELLENIC FEDERATION OF EMPLOYEES IN PETROLEUM PRODUCTS - REFINERIES & CHEMICAL INDUSTRY

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1970

Αριθμός Απόφασης 4893/1999 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

Μέλος της ΓΣΕΕ και των ICEM , EMCEF


Αριθ. Πρωτ 2632. Ημερομηνία:.13/05/2004

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κο ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟ

Κύριε Υφυπουργέ,

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας έτσι όπως δεσμεύτηκε στη συνάντηση μαζί σας από 3 Μαΐου 2004 , σας καταθέτει συνοπτικό Υπόμνημα με ορισμένα από τα προβλήματα που απασχολούν τους Εργαζόμενους του Κλάδου και εμπίπτουν στην περιοχή των αρμοδιοτήτων σας.

Α. Αποκατάσταση Συμβασιούχων του Κλάδου.

Οι Εταιρείες του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ , παρά την δυναμική τους και την εξέλιξη των εργασιών τους εξακολουθούν να παραβλέπουν τις εξελίξεις για τις ίδιες , την Εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο.

Εκτός τις σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου απασχολείται από τις Εταιρείες και σημαντικός αριθμός εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

( Δελτία παροχής υπηρεσιών, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, κ.λ.π. ), ειδικότερα στην τεχνική Εταιρεία ΑΣΠΡΟΦΟΣ και στην Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ( ΔΕΠΑ ).

Η Ανάπτυξη του Φυσικού Αερίου τα τελευταία χρόνια , καθώς και η συμβολή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στα έργα των ΕΛ.ΠΕ, στην ΔΕΠΑ και σε άλλα μεγάλα έργα εντός και εκτός της Χώρας, δεν δικαιολογεί την λειτουργία τους με το ήμισυ της δύναμης των Εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ενώ το λοιπό προσωπικό τους το απασχολούν στο διηνεκές με το γνωστό καθεστώς συμβάσεων προσωρινού χαρακτήρα.

Το ίδιο καθεστώς υπάρχει και στις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, με τον Ν.2956/6.11.2001 ( ρυθμίσεις ?ρθρου 20 ) μέσω των Εταιρειών “ενοικίασης εργαζομένων”.

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πάγια και συνεχώς και οι συμβάσεις τους ξεπερνούν με συνεχείς ανανεώσεις κάτω από το γνωστό καθεστώς σε κάποιες περιπτώσεις τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και ζητάμε:

* Την πλήρη αποκατάσταση των συναδέλφων μας από την πολιτεία και τους εργοδότες του Κλάδου, χωρίς κανένα περιορισμό ή διάκριση εις βάρος τους.

Στην παρούσα φάση , σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την αποκατάσταση των Συμβασιούχων και την χωρίς περιορισμούς ή κατηγοριοποιήσεις εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ( 99/70/ΕΚ ), είναι ανάγκη να υπάρξει η πολιτική βούληση για την καθολική λύση του προβλήματος, με την αυτόματη μετατροπή των Συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου με μόνιμη και πλήρη απασχόληση, ώστε να σταματήσει επιτέλους να αναπαράγεται το γνώριμο καθεστώς “ομηρίας” τους που ισχύει μέχρι σήμερα.

* Tην εξαίρεση των Επιχειρήσεων του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ από τις διαδικασίας του ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι η προϋπόθεση του 50+1 Μετοχικού κεφαλαίου του Δημοσίου δεν υφίσταται πλέον και μόνο προβλήματα δημιουργούνται στην ομαλή λειτουργία των Επιχειρήσεων λόγω του πλαισίου και των χρονοβόρων διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Β. Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων –

Εκπαίδευση στους χώρους δουλειάς.

Ο ρόλος του Συνδικαλιστικού Κινήματος του Κλάδου μας λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών απασχόλησης , είναι καθοριστικός στην προάσπιση των ασφαλών συνθηκών εργασίας και μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς.

Η ένταξη στο Εθνικό Δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. αποτελεί βέβαια υποχρέωση της πολιτείας, ωστόσο παραμένει ζητούμενο σε ποιο βαθμό εφαρμόζονται, όταν με την ανοχή ή την ελλιπή παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών καταστρατηγούνται βασικοί κανόνες από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

Στην κατεύθυνση αυτή ζητάμε:

* Στο ?ρθρο 21 του Ν.3054/2002 περί κανόνων Ασφαλείας, όπου προβλέπεται “….ειδικά για τα Διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας Εμπορίας Πετρελαιοειδών, επιβάλλεται η υποχρέωση τήρησης και μόνιμων τμημάτων πυρόσβεσης” , μένει στην ουσία ανενεργό διότι κατά την εφαρμογή του προέκυψαν προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος στο οποίο απαραίτητα πρέπει να εξασφαλίζονται δύο προϋποθέσεις:

α) Η ελάχιστη δύναμη των Τμημάτων

β) Η στελέχωσή τους από εξειδικευμένους εργαζόμενους (πυροσβέστες) αποκλειστικής απασχόλησης.

* Την ασφαλή χωροθέτηση των γραφείων που δεν εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία των Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, προς αποφυγή ατυχημάτων και τραγικών συνεπειών ( π.χ. 1992 ΠΕΤΡΟΛΑ ).

* Την διαρκή ενημέρωση των Εργαζομένων σε θέματα συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης, ώστε να έχουν αποτελεσματικότητα εφαρμογής στην καθημερινή πρακτική στους χώρους δουλειάς.

Η Ομοσπονδία μας μέσω του Κλαδικού Ινστιτούτου Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας σε συνεργασία με το ΙΝ.Ε / ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ και το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. έχει πραγματοποιήσει κάποια επιμορφωτικά

Σεμινάρια, τα οποία κρίνουμε απαραίτητο να συστηματοποιηθούν και να επεκταθούν σε όλους τους χώρους παραγωγής και εγκαταστάσεων του Κλάδου.

Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε την στήριξη του Υπουργείου σας , με την οικονομική συμμετοχή και την επιστημονική υποστήριξη του ΣΕΠΕ, ώστε με το Κλαδικό ΙΝ.Ε. να υλοποιήσουμε την δράση αυτή σε όλες τις Επιχειρήσεις του

Κλάδου ( Αττική – Θεσσαλονίκη – Κόρινθο – Καβάλα – Κομοτηνή – Ρόδο – Κέρκυρα – Κρήτη ).

Γ. Διακίνηση και Μεταφορά Υγρών Καυσίμων.

Σχετικά με την καταστρατήγηση των όρων αμοιβής και εργασίας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων, οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται πολλές περισσότερες ώρες και σε εξαήμερη βάση θέτοντας σε κίνδυνο λόγω των επικίνδυνων προϊόντων που μεταφέρουν την ασφάλειά τους και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, ζητάμε :

* Να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου οι Εταιρείες Διακίνησης και Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, να εφαρμόζουν τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων τόσο στο θεσμικό , όσο και στο οικονομικό πλαίσιο.

* Τα θεσμοθετημένα όργανα του κράτους που είναι εντεταλμένα να προβαίνουν σε ελέγχους, επιβάλλεται να εντατικοποιηθούν σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο – γιατί οι έλεγχοι είναι πλημμελείς – και είναι χρέος όλων μας να δραστηριοποιηθούμε ενεργά, ώστε να εφαρμόζονται οι νόμοι για την μεταφορά και Διακίνηση επικίνδυνων και εύφλεκτων προϊόντων για κάθε μέσο

( Βυτιοφόρα Σιδηρόδρομοι, Πλοία κ.λ.π.).

Δ. Εφαρμογή Εργατικής Νομοθεσίας.

Οι Εταιρείες SAFCO” και OIC” που έχουν αναλάβει από 1.4.2002 τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών στο κρατικό Αερολιμένα ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ με Καύσιμα και των οποίων οι Εργαζόμενοι μέσω των Σωματείων τους ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας μας, παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες , παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εργασίας, ΣΕΠΕ Ανατολικής Αττικής κ.λ.π. εξακολουθούν να παραβιάζουν την εργατική Νομοθεσία και συγκεκριμένα :

* Αρνούνται – παραπλανώντας τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας – να αναγνωρίσουν τις ειδικότητες των Εργαζομένων “Οδηγοί Ανεφοδιαστές Καυσίμων Αεροσκαφών” ( σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που έγιναν οι προσλήψεις και περιγράφονται οι ειδικότητες και τα κύρια καθήκοντα ), καθώς και την εφαρμογή των συμβατικών όρων αμοιβής και εργασίας.

* Δεν εφαρμόζουν την Εργατική Νομοθεσία σχετικά με τα προγράμματα εβδομαδιαίας απασχόλησης των Εργαζομένων στις εναλλασσόμενες ομάδες 24ωρης βάρδιας, ενώ καταστρατηγούν σε πολλές περιπτώσεις το πενθήμερο και το πλαίσιο χορήγησης ημερών της εβδομαδιαίας ανάπαυσης, όπως επιβάλλεται από τον Νόμο για τις Επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

* Δεν παίρνουν τα απαραίτητα Μέτρα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των Εργαζομένων και κατ’ επέκταση του Αεροδρομίου.

* Kαταστρατηγούν το 1264/82 για τα Συνδικαλιστικά Δικαιώματα και Ελευθερίες, παρεμποδίζοντας την συνδικαλιστική δράση και τρομοκρατώντας τους Εργαζόμενους.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Γραφεία Αθηνών: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΑΘΗΝΑ 10438 Τηλ.2105236118,2105244218, FAX 2105233581

Παράρτημα Θεσσαλονίκης : ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 5, Τ.Κ.54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ /Φαξ 2310 556507

INTERNET : www.poedxb.gr , E mail : poedxb@otenet.gr


Σχετιζόμενα Αρχεία


  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr