ΡΑΕ: Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου ΕΣΜΦΑ και τμήματος δυναμικότητας ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ∆ΕΣΦΑ για εξισορρόπηση φορτίου

 

Με απόφαση της ΡΑΕ, εγκρίνονται:

Α) Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2018

Β) Το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2018.

Δείτε τη σχετική απόφαση της ΡΑΕ, καθώς και την εισήγηση του ΔΕΣΦΑ που ενέκρινε η Αρχή, εδώ.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr