Με μισθό ως 600 ευρώ ένας στους τρεις εργαζόμενους

 Οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχονται σε 413.285 ή το 22,65% του συνόλου ενώ λαμβάνουν απολαβές ως 500 ευρώ. Αύξηση απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας από το 2014.

Με μισθό ως 600 ευρώ ένας στους τρεις εργαζόμενους

 

Την εικόνα στο μέτωπο των απολαβών στον ιδιωτικό τομέα, με έναν στους τρεις εργαζόμενους στη χώρα να λαμβάνει αμοιβή ως 600 ευρώ, αποτυπώνει ειδικό αφιέρωμα της Εργάνη, στο οποίο καταγράφονται στοιχεία για την απασχόληση από το 2014.

Οπως αναφέρεται στο δελτίο, το οποίο χρησιμοποιεί στοιχεία ως τις 21 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχονται σε 413.285 ή το 22,65% των εργαζομένων ενώ λαμβάνουν απολαβές ως 500 ευρώ. 

Επίσης, 200.759 εργαζόμενοι, ή το 11% του συνόλου λαμβάνει απολαβές 501-600 ευρώ. 

Στον αντίποδα, μισθούς άνω των 3.000 ευρώ εξασφαλίζουν 50 χιλ. εργαζόμενοι ή το 2,74% του συνόλου. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα, κατά το έτος 2017, προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι (ως φυσικά πρόσωπα) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437.

Ωστόσο, καθώς ορισμένοι από τους προαναφερόμενους κατέχουν περισσότερες από μία θέση εργασίας, προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 1.903.480(σύνολο καλυμμένων θέσεων εργασίας). Διαπιστώνεται λοιπόν ότι 79.043 άτομα απασχολούνται σε περισσότερες από μία επιχειρήσεις.

 

Αύξηση απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις από το 2014

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εργασίας, σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφηκε το 2017 σε σύγκριση με το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία του ειδικού τεύχους του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων ετών, προκύπτει ότι κατά το έτος 2017 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 2016, κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 7,16 %.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2017 οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανέρχονται σε 1.824.437, ενώ το 2016 ανέρχονταν σε 1.702.524. Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% (86.120) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης.

Στο σύνολο των εργαζομένων, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης για το 2017 ανέρχεται σε 68,44%ενώ το 2016 ήταν 68,28%, παραμένει δηλαδή σταθερό.

Επίσης, κατά το έτος 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των ετών 2014 και 2017 προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%.

Από τις 293.258 επιπλέον θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης.

Στο διάστημα 2014-2017, οι θέσεις πλήρους απασχόλησης αυξήθηκαν από 1.063.768 σε 1.248.647,δηλαδή κατά 17,37%.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του ενδεκαμήνου Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 128.230 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση ενδεκαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr