Αίτηση για άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Revoil

 

Η Revoil υπέβαλε αίτηση χορήγησης Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW στη ΡΑΕ.

Η εν λόγω άδεια ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr