Ευκαιρίες αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους "βλέπουν" τα ΕΛΠΕ στη στρατηγική Χαμηλού Άνθρακα της Ε.Ε.

 

Μιχάλης Μαστοράκης

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα καθώς επίσης ευρύτερες προκλήσεις της εποχής όπου ξεχωρίζουν οι έντονες γεωπολιτικές αστάθειες και ανακατατάξεις αποτελούν εν συνόλω το έδαφος πάνω στο οποίο αναγνωρίζει η διοίκηση των ΕΛΠΕ ότι οφείλει να κινηθεί για να ξεδιπλώσει το αναπτυξιακό σχέδιο του Ομίλου.

Όπως τόνισε σε πολλά σημεία της ομιλίας του ο Στάθης Τσοτσορός, στα πλαίσια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των ΕΛΠΕ που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες, τα ΕΛΠΕ στοχεύουν να πρωταγωνιστήσουν στην πορεία μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, γεγονός που βρίσκεται άλλωστε πολύ υψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα και θα επιδράσει καθοριστικά στο ενεργειακό περιβάλλον του αύριο. Στα πλαίσια αυτά, επιδιώκεται η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου ΕΛΠΕ με σκοπό η στρατηγική της ΕΕ για την Χαμηλού Άνθρακα Οικονομία να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και στοιχείο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο ενεργειακός μετασχηματισμός και η ενεργειακή ασφάλεια, όπως επίσης η ταχεία ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου αποτελούν τους κύριους άξονες με σκοπό την επιτυχημένη "πράσινη" μετάβαση της διύλισης με ανταγωνιστικούς όρους.

Οι διαθέσιμες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο και στήριγμα για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής καθώς με τον συνδυασμό εναλλακτικών τεχνολογιών μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση στο αποτύπωμα άνθρακα των υγρών καυσίμων. Επιπλέον, θα επιτρέψει το διυλιστήριο να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος διασυνδεδεμένων βιομηχανιών με την πραγματοποίηση σημαντικών δραστηριοτήτων που εν τέλει θα καθιστούν την διύλιση θεμέλιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης στο κομμάτι αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ομίλου, γεγονός που θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Τέτοιου είδους παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς δράσης του Ομίλου – διύλιση, εμπορία, επιχείρηση – μπορούν να αποφέρουν σημαντικά ποιοτικά και οικονομικά οφέλη, τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα βάθος χρόνου και μάλιστα διόλου αμελητέο.

Ειδικότερα, ο ίδιος ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, στα πλαίσια της παρουσίασης του, έκανε εκτενή αναφορά σε ανταγωνιστικά διυλιστήρια της ΝΑ Ευρώπης, σημειώνοντας τόσο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Ομίλου όσο και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Η κατανάλωση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, καθώς επίσης η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με αιχμή την τεχνολογία προς άρση των υφιστάμενων σχεδιαστικών περιορισμών στις μονάδες των διυλιστηρίων είναι ζητήματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας Διοίκησης στο αμέσως επόμενο διάστημα με σκοπό την βελτίωσή τους.

Από την άλλη το αυξημένο επίπεδο κατάρτισης του τεχνικού προσωπικού, η υψηλή λειτουργική και μηχανολογική διαθεσιμότητα μονάδων, όπως επίσης το συγκριτικό πλεονέκτημα εν όψει της αλλαγής προδιαγραφών στα καύσιμα ναυτιλίας (IMO 2010) λόγω FXK στην Ελευσίνα, αποτελούν μερικά από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ομίλου, και στόχος παραμένει η διατήρηση των καλών επιδόσεων. 

Είναι φανερό πως τα ΕΛΠΕ βάζουν πλώρη να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στο ενεργειακό περιβάλλον του αύριο τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα επιτάσσουν την λήψη μέτρων και αποφάσεων που θα εξασφαλίσουν αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα και στο μέλλον.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr