«ΔΕΠΑ Εμπορία»: Τον Νοέμβριο o Διαγωνισμός για τη Πώληση του 50% +1 των Μετοχών

 «ΔΕΠΑ Εμπορία»: Τον Νοέμβριο o Διαγωνισμός για τη Πώληση του 50% +1 των Μετοχών
 energia.gr
 Δευ, 18 Ιουνίου 2018 - 19:16 

 

 

 

 

 

Τον Νοέμβριο του 2018 θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την πώληση του 50% συν μία μετοχή της ΔΕΠΑ Εμπορίας, σύμφωνα με το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης (Asset Development Plan - ADP) του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ)

Στο ADP αναφέρεται πως «η διαγωνιστική διαδικασία αξιοποίησης μεριδίου συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (14%) στις υποδομές (σ.σ. στην άλλη εταιρεία που δημιουργείται στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ) θα εκκινήσει μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της εμπορίας».

Το σχέδιο για τη ΔΕΠΑ θα προχωρήσει αφού λυθεί σειρά εκκρεμοτήτων όπως η «λήψη σχετικών εγκρίσεων από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις συναλλαγές μεταξύ ΔΕΠΑ-ΕΝΙ και ΔΕΠΑ-SHELL», ώστε να μεταβιβαστούν οι μετοχές, «η νομοθέτηση για εταιρικό μετασχηματισμό/διάσπαση ΔΕΠΑ, στη βάση σχετικής μελέτης που θα κάνει η ΔΕΠΑ και υλοποίηση αυτού».

Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αρνησικυρίας που «περιορίζεται σε θέματα που συνιστούν αναγκαία και αναλογική δράση για: (i) την εφαρμογή υφιστάμενων και μελλοντικών προληπτικών μέτρων και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης διασφάλισης επαρκούς διαφοροποίησης πηγών και διαδρομών εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου του ΥΦΑ · (ii) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις (π.χ. δέσμευση ποσοτήτων) που προϋπήρχαν του διαγωνισμού και απορρέουν από τη συμμετοχή στα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI)».

Η άσκηση αυτού του δικαιώματος αρνησικυρίας «μπορεί να υποβληθεί σε δικαστικό έλεγχο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων εάν αμφισβητηθεί από τον άλλο μέτοχο».

Για την πώληση του 17% της ΔEH που ελέγχει το ΤΑΙΠΕΔ δεν γίνεται καμία αναφορά σε χρονοδιάγραμμα. Στο ADP επισημαίνεται πως γίνεται «αξιολόγηση από το ΤΑΙΠΕΔ των εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών αξιοποίησης». Το ίδιο αναφέρεται και για την αξιοποίηση του 24,02% που διατηρεί το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΑΘ ΕΥΑΠΣ +0,83% και του 11,33% στην ΕΥΔΑΠ. Θα γίνει «αξιολόγηση από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης και επιλογή βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης».

Στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ εκκρεμεί και η «αναθεώρηση και χρονική επέκταση της υφιστάμενης Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας».

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr