Αύξηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά 81% προς την Ρουμανία με ελληνικές επενδύσεις περίπου 4 δισ ευρώ στη βαλκανική χώρα

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 18η θέση ως πελάτης ρουμανικών προϊόντων και στην 20η θέση ως προμηθεύτρια χώρα της Ρουμανίας, φιγουράροντας έτσι στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Ρουμανία, συμφωνα με έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υπουθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι. Σημειώνεται ότι εντός του 2017 ιδρύθηκαν 410 νέες εταιρίες ελληνικών συμφερόντων στη Ρουμανία.

Στις 31.12.2017 ήταν εγγεγραμμένες 6.988 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων, έναντι 6.578 στις 31.12.2016.

Με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το γραφείο ΟΕΥ, οι ενεργές επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων -με ελληνική συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο τουλάχιστον 20%- ανέρχονταν στα τέλη του 2017 σε 1.300 περίπου. Το ελληνικό επενδυμένο κεφάλαιο υπερέβαινε στις 31.12.2017 τα 1,81 δισ. ευρώ έναντι 1,82 δισ. ευρώ στις 31.12.2016.

Στην 7η θέση στις Αμεσες Ξένες Επενδύσεις

Το ελληνικό μερίδιο στις συνολικές άμεσες ξένες επενδύσεις ανερχόταν σε 4,18%. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ξένων άμεσων επενδύσεων (μετά την Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Κύπρο, Γαλλία και Ισπανία).

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας (BNR), που ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία, η αξία των ελληνικών επενδύσεων ανήλθε στις 31.12.2015 σε 1,747 δισ. ευρώ έναντι 1,644 δισ. ευρώ στις 31.12.2014, αντιπροσωπεύοντας το 2,7% των συνολικών ΑΞΕ ενώ η χώρα μας καταλαμβάνει την 9η θέση στην κατάταξη των χωρών προέλευσης των επενδύσεων.

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εκτιμά ότι η αξία των ελληνικών επενδύσεων στη Ρουμανία – εάν σε αυτές συνυπολογισθούν και οι επενδύσεις των θυγατρικών των ελληνικών οίκων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες (πχ. στην Κύπρο, Ολλανδία και αλλού) – αγγίζει και ενδεχομένως υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ, κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 5η ή 6η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών.

Οι ελληνικές επενδύσεις καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων και είναι ιδιαίτερα ορατές στον τομέα παραγωγής τροφίμων και ποτών (Chipita, Olympos Dairy, Ifantis, KB Karamolegos, Best foods, Coca-Cola HBC, Alexandrion Group, Valvis Holding κ.ά.), καθώς και στον τραπεζικό τομέα (Alpha Bank, Banca Romaneasca, Bancpost, Piraeus Bank).

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά +13,31% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών των ακόλουθων κατηγοριών:

α) 72.14 και 72.13 Ράβδοι και χοντρόσυρμα από σίδηρο: αύξηση 100,69% και 68,79% αντιστοίχως

β) 27.13 Οπτάνθρακας και άσφαλτος από πετρέλαιο: αύξηση κατά 307%

γ) 31.05 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά: αύξηση κατά 136,36%

δ) 39.07 Πολυακετάλες, πολυαιθέρες και ρητίνες σε αρχική μορφή: αύξηση κατά 93,73%

ε) 27.10 Πετρελαιοειδή: αύξηση κατά 81,16%

στ) 08.03 μπανάνες : αύξηση κατά 64,41%

ζ) 95.03 Παιχνίδια: συνεχίζουν να καταγράφουν αύξηση 52,24%

η) 30.04 Φάρμακα: αύξηση κατά 51,12%

θ)03.02 Ψάρια: αύξηση κατά 27,75%

ι)74.08 Σύρματα χαλκού: αύξηση κατά 28,57% κ)76.06 & 76.04, Ελάσματα και ράβδοι - Φύλλα Αλουμινίου : αύξηση κατά 20,51% και 19,72% αντίστοιχα

λ) 39.03 Πολυμερή του στυρολίου: αύξηση κατά 22,19%

Από την πλευρά της Ρουμανίας σημειώθηκε αύξηση των εξαγωγών προς την Ελλάδα κατά 16,22%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση κατά 34,46% των εξαγωγών πετρελαιοειδών της δασμολογικής κατηγορίας 27.10, η οποία αντιπροσωπεύει πλέον το 21,75% των συνολικών εισαγωγών από την Ρουμανία.

Στην έκθεση ξεχωρίζουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τους παραπάνω αριθμούς και είναι τα εξής: α) Εξετάζοντας το διμερές εμπόριο, αφαιρουμένων των πετρελαιοειδών, η χώρα μας έχει σημαντικό πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο της τάξεως των 159,31 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι ελλείμματος 23,38 εκατ. ευρώ που προκύπτει από την εξέταση του διμερούς εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, β) αναλύοντας τη διάρθρωση του διμερούς εμπορίου, συνάγουμε το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρουμανία είναι συγκεντρωμένες σε μία κατηγορία προϊόντων (εν προκειμένω στα πετρελαιοειδή), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία είναι καλά ισορροπημένες, σταθερά ανοδικές σε συγκεκριμένες κατηγορίες και περιλαμβάνουν προϊόντα διαφόρων δασμολογικών κλάσεων.

Ο τραπεζικός τομέας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση τριών ελληνικών Τραπεζών, της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, της Eurobank και Τράπεζας Πειραιώς το 2017 ελήφθησαν από τα ΔΣ των ως άνω τραπεζών οι σχετικές αποφάσεις πώλησης των θυγατρικών τους στην Ρουμανία.

Έτσι συνήφθη συμφωνία της Εθνικής με την ουγγρικών συμφερόντων τράπεζα OTP Bank για την απόκτηση της Βanca Romaneasca, συμφωνία της Εθνικής και της Banca Translilvania για την απόκτηση της Bancpost, Piraeus Bank, και, τέλος, της Πειραιώς με το αμερικανικό Fund J.C. Flowers αντίστοιχα για την πώληση της Piraeus Bank Romania S.A.

Επιπλέον, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η Κεντρική Τράπεζα Ρουμανίας έχει εγκρίνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Marfin Bank Romania από τραπεζικό όμιλο συμφερόντων οικογένειας Βαρδινογιάννη. Μέχρι σήμερα έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα έχει λάβει και η Banca Translilvania για την Bancpost, ενώ δεν έδωσε η Κεντρική Τράπεζα την έγκρισή της για την εξαγορά της Banca Romaneasca από την ουγγρική ΟΤΡ.

Από δομικά υλικά, υπηρεσίες υγείας μέχρι κατασκευαστικές και νομικά γραφεία

Αναφορικά με τις λοιπές επενδύσεις, σημαντική επίσης είναι η ελληνική επενδυτική παρουσία στους τομείς: χονδρεμπορίου – λιανεμπορίου και δικτύων διανομής (Genco Trade, Elgeka Ferfelis, Sarantis group, Jumbo κ.α.), παραγωγής προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα (ICME-ECAB, Alumil, Etem, Siderom κ.α.), δομικών υλικών (Black Sea Suppliers, Isomat, Atlas Corporation κ.α.), υπηρεσιών υγείας και ιατρικών μηχανημάτων (Medsana, Sofmedica, Euromedics, Genocyte, Imedica κ.α.) γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφίας (FATROM, ΜΙΝCO κ.α.), καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και συμβούλων (ICAP, EY, TPG Group, νομικά γραφεία Rokas, E. Navridis, Drakopoulos, κ.α.).

Οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με επενδύσεις και στην κτηματαγορά, διατηρούν στο Βουκουρέστι ιδιόκτητο εξειδικευμένο τεχνικό εξοπλισμό και συμμετέχουν στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς μεγάλων έργων υποδομής που προκηρύσσει το Ρουμανικό Δημόσιο (Aktor, Octagon κ.α).

Οι ρουμανικοί οίκοι με ελληνική συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, απασχολούν περί τους 20.000 εργαζομένους. Νέες επενδύσεις τα τελευταία έτη και το 2016 πραγματοποιήθηκαν στους τομείς: γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφίας (Fatrom κ.α), δημιουργίας μονάδων παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, συσκευασία ξηρών φρούτων κλπ), δημιουργίας υποδομών αναψυχής (Divertiland).

Υφιστάμενες εταιρείες συνέχισαν τα επενδυτικά τους σχέδια το 2016 και 2017, επενδύοντας σημαντικά ποσά στην επέκταση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων (Coca Cola HBC, FATROM, JUMBO κ.ά.), ενώ δόθηκαν παραγγελίες ναυπήγησης ελληνόκτητων πλοίων στην Κωστάντζα.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr