«Αποβάλλεται» από τη διασύνδεση της Κρήτης ο EuroAsia – Χάνει το δικαίωμα συμμετοχής με 39%

 
Με βάση την απόφαση της ΡΑΕ για ανάθεση της διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης στην «Αριάδνη» του ΑΔΜΗΕ, η κυπριακή εταιρεία EuroAsia Interconnector  είχε το δικαίωμα να αποκτήσει κατά προτεραιότητα ποσοστό 39% του SPVκαταβάλλοντας ως αντίτιμο το αντίστοιχο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου των 200 εκατ. ευρώ.
Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού έληγε στις 31 Δεκεμβρίου. Η μη αξιοποίηση του δικαιώματος εκ μέρους των Κυπρίων, οδήγησε στο επόμενο στάδιο, το οποίο σηματοδοτείται από τις χθεσινές ανακοινώσεις του προέδρου του ΑΔΜΗΕ για έναρξη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές, κυρίως ευρωπαίους διαχειριστές, για την απόκτηση πακέτου μετοχών της «Αριάδνη Interconnection».
Για να προχωρήσει σε αυτό το στάδιο ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να έχει το «πράσινο φως» από τη ΡΑΕ, η οποία προφανώς θα προχωρήσει σε «αποβολή» του EuroAsia, ο οποίος πλέον εάν θέλει να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου θα πρέπει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ!
Η προετοιμασία για μια τέτοια εξέλιξη είχε υπάρξει από τις 21 Δεκεμβρίου, όταν η ΡΑΕ με τροποποίηση που έκανε στις δύο αποφάσεις της (για την ανάθεση στον Διαχειριστή του έργου και της σύστασης της εταιρίας ειδικού σκοπού «Αριάδνη») προέβλεπε τα εξής:
·         Αν εμφανιστεί ο EuroAsia Interconnector και ασκήσει το δικαίωμα απόκτησης του 39% τότε μαζί με τον ΑΔΜΗΕ (51%) μπορούν να συμφωνήσουν για τη διάθεση του υπόλοιπου 10% της «Αριάδνης» σε τρίτα μέρη. Η συμφωνία θα πρέπει να έχει επιτευχθεί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2019 και η διάθεση θα γίνει με διαγωνισμό κατόπιν έγκρισης των όρων από τη ΡΑΕ.
·         Αν η EuroAsia δεν ασκήσει το δικαίωμα αγοράς του 39%, τότε στον ΑΔΜΗΕ περνά και το 49% (μαζί με το 10%). Ο Διαχειριστής μπορεί να διαθέσει είτε όλο το ποσοστό ή μέρος του σε πιστοποιημένους διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε. Αυτό θα γίνει με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται δύο μήνες μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που έχει ο EuroAsia για την άσκηση κατά προτεραιότητα του δικαιώματος αγοράς μετοχών (συνεπώς μέχρι τέλους Φεβρουαρίου).
Σε αυτό το στάδιο είμαστε σήμερα και ο ΑΔΜΗΕ προχωρά για τη διενέργεια του διαγωνισμού, στον οποίο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιο ποσοστό (από το 49%) θα παραχωρήσει.
Όπως ανέφερε χθες ο κ. Μανουσάκης, έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές με Ευρωπαίους Διαχειριστές Μεταφοράς Ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΔΜΗΕ στο πρόσφατο παρελθόν είχε συνομιλήσει με τους Ευρωπαίους Διαχειριστές Elia (Βέλγιο) και RTE (Γαλλία). Δεν αποκλείεται να επιδιώξει την πρόσκλησή τους για συμμετοχή στο έργο.
Το ερώτημα βεβαίως είναι τι θα κάνει η εταιρεία EuroAsia Interconnector. Ως γνωστόν εμφανίζεται ότι τρέχει και εκείνη, παράλληλα, το ίδιο έργο, τηρώντας όπως υποστηρίζει τις αποφάσεις της Κομισιόν.
Κρίσιμο ζήτημα επί του προκειμένου είναι ότι η Κομισιόν έχει πράγματι αναγνωρίσει ότι η εσπευσμένη απόφαση της ΡΑΕ να αναθέσει το έργο στην «Αριάδνη» προκάλεσε προβλήματα στον promoter, ανατρέποντας θεμελιωμένα δικαιώματα του, οπότε η δίχρονη καθυστέρηση του έργου δεν στοιχειοθετείται για την 31η Δεκεμβρίου, συνεπώς αμφισβητείται η δυνατότητα ανάθεσης σε άλλον φορέα.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται βέβαιον ότι η εταιρεία του Euroasia θα εγείρει νομικές αξιώσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό θα εδραιώνονται στις αποφάσεις και στις επιστολές της Κομισιόν προς τη ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ. 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr