Νέα σύμβαση ΔΕΗ – ΛΑΡΚΟ. Γιατί αντιδρούν οι βιομηχανικοί καταναλωτές

 

 Στην σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμφώνησαν ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ, ένα 24ωρο πριν την λήξη της διορίας που είχε δώσει η εταιρεία ηλεκτρισμού στη βιομηχανία για άρση της εκπροσώπησης.

Μάλιστα, η σύμβαση εγκρίθηκε χθες από το Δ.Σ. της βιομηχανίας, ενώ το ίδιο αναμένεται να γίνει στις 6 Φεβρουαρίου και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.
Έτσι, θα απομείνει το «πράσινο φως» και από τη γενική συνέλευση της επιχείρησης, ώστε και τυπικά να τεθεί εν ισχύ η νέα σύμβαση.
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η νέα σύμβαση προμήθειας ΔΕΗ – ΛΑΡΚΟ θα προβλέπει περίπου τα ίδια επίπεδα τιμών με αυτά που η βιομηχανία νικελίου πλήρωνε με την προηγούμενη σύμβαση.
Αυτό σημαίνει ότι η ΛΑΡΚΟ θα συνεχίσει να είναι ενταγμένη στο τιμολόγιο ΥΤ2 που αφορά τις βιομηχανίες, οι οποίες λειτουργούν με φορτίο βάσης και θα πληρώνει 57,4 ευρώ/MWh όπως και με την προηγούμενη σύμβαση.
Ωστόσο το κόστος για τη ΛΑΡΚΟ θα είναι μικρότερο και συγκεκριμένα θα πληρώνει περίπου 4,1 εκατ. ευρώ ανά μήνα έναντι των 5,5 ευρώ ανά μήνα που «πλήρωνε» στο παρελθόν, αφού έχει συμφωνήσει να μειώσει την παραγωγή της κατά 20%.
Η μείωση της παραγωγής εξάλλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της έκπτωσης όγκου που θα της παρέχει η ΔΕΗ από 21% που προέβλεπε η προηγούμενη σύμβαση σε 18% τώρα.
Τέλος, στη συμφωνία θα περιλαμβάνεται, επίσης, έκπτωση προφίλ 6%.
Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι την ίδια ώρα η τιμή του νικελίου στις αγορές ξεπερνά τα 12.300 δολάρια ανά τόνο, στοιχείο που δείχνει ότι μια στοιχειωδώς ικανή διοίκηση μπορεί να κλειδώσει τιμές και εκμεταλλευθεί την θετική συγκυρία.
Αντιδράσεις από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες
Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η νέα σύμβαση ΔΕΗ – ΛΑΡΚΟ αναμένεται να εγείρει ζητήματα που σχετίζονται με την τιμολόγηση των υπολοίπων βιομηχανιών της Υψηλής Τάσης, οι οποίες τροφοδοτούνται επίσης με φορτίο βάσης και το τιμολόγιο ΥΤ2 όπως η χαρτοβιομηχανία ΜΕΛ και η βιομηχανία αλουμινίου ΕΛΒΑΛ.
Όπως είναι ήδη γνωστό, η ΔΕΗ με βασικό επιχείρημα την αύξηση του κόστους παραγωγής ζητεί αυξήσεις της τάξης του 10% από τις βιομηχανίες της Υψηλής Τάσης εν όψει της υπογραφής νέων συμβάσεων προμήθειας.
Το ερώτημα λοιπόν που αναμένεται να τεθεί με έμφαση από τις υπόλοιπες βιομηχανίες είναι εάν το νέο τιμολόγιο της ΛΑΡΚΟ ενσωματώνει κάποια αύξηση.
Πόσω δε μάλλον που η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η ΣΙΔΕΝΟΡ και η SOVEL έχουν προσφύγει στη ΡΑΕ, καταγγέλλοντας διακριτική μεταχείριση της ΔΕΗ προς τη ΛΑΡΚΟ ήδη για το προηγούμενο τιμολόγιο

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr