Συμβούλιο της Ε.Ε.: Υποστήριξη ενός ισχυρού σχεδίου ανάκαμψης προς ένα οικονομικά προσιτό και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα

 

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την αντίδραση στην πανδημία COVID-19 στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, το Συμβούλιο εκφράζει την εκτίμησή του προς το προσωπικό που εργάζεται στον ενεργειακό τομέα για τις προσηλωμένες και αποτελεσματικές του προσπάθειες να εξασφαλίσει τη συνεχή λειτουργία του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος κατά την πανδημία COVID-19.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ και σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να γίνει πιο πράσινη, πιο κυκλική και περισσότερο ψηφιακή, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο.

"Ο απαραίτητος οικονομικός μετασχηματισμός για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ουδετερότητα, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την τόνωση των οικονομιών των κρατών μελών. Θα μειώσει επίσης σταδιακά τη χρήση ορυκτών καυσίμων και θα προωθήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην ανάπτυξη και τη διάδοση ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο, με παράλληλο σεβασμό του δικαιώματος του κράτους μέλους να επιλέγει το ενεργειακό του μείγμα και τις κατάλληλες τεχνολογίες", αναφέρουν.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει περαιτέρω ότι είναι αναγκαίο να αναληφθούν πρωτοβουλίες "για την υποστήριξη ενός ισχυρού σχεδίου ανάκαμψης, προς ένα οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο, ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα".

Το Συμβούλιο θεωρεί σημαντικό, υπό τις παρούσες συνθήκες, "να εξορθολογιστούν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η στήριξη των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την ενεργειακή μετάβαση".

Σημειώνει επίσης την ανάγκη "να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μελλοντικές επενδύσεις με στόχο την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της ενωσιακής αγοράς εκπομπών, με παράλληλη ανάπτυξη ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής κατά τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ".

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να συνεχίσει τις εργασίες της, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχετικού επενδυτικού σχεδίου, όπως το κύμα ανακαίνισης κτιρίων, η στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, η στρατηγική για την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (ΔΕΔ-Ε) και ο μηχανισμός χρηματοδότησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/symvoylio-tis-ee-ypostirixi-enos-ishyroy-shedioy-anakampsis-pros-ena-oikonomika-prosito-kai
 

Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης και έναν χάρτη πορείας για το υδρογόνο, με έμφαση στο υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση. 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr