10ετής Φυλάκιση για Λαθρεμπόρους

 
10ετής Φυλάκιση για Λαθρεμπόρους, Αμοιβή σε Όσους Δίνουν Πληροφορίες
 Του Προκόπη Χατζηνικολάου*
 Πεμ, 8 Οκτωβρίου 2020 - 11:40
 
Ποινές φυλάκισης έως 10 ετών, πρόστιμα που μπορούν να φθάσουν τις 250.000 ευρώ και κλείσιμο των εγκαταστάσεων έως και 3 μήνες με ταυτόχρονη δημοσιοποίηση των ονομάτων, περιλαμβάνονται στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου, στο σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Ταυτόχρονα, σε όσους δώσουν πληροφορίες που αφορούν παράνομες πράξεις οι οποίες σχετίζονται με λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών ή αλκοολούχων ποτών, προβλέπεται χρηματική αμοιβή ή ποσοστό 20% επί του πλειστηριάσματος των λαθραίων ειδών ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης, δημιουργούνται μητρώα για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους καυσίμων, αλκοολούχων ποτών και στα καπνικά είδη έτσι ώστε να έχει μία πλήρη εικόνα η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) και να γνωρίζουν οι συναλλασσόμενοι με ποιους συνεργάζονται.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:
• Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, παράγουν, εισάγουν, παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε., μεταποιούν, διαθέτουν ή παραλαμβάνουν μέσω χονδρικής πώλησης έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά. Με την καταχώριση στο μητρώο αποδίδεται μοναδικός αριθμός επιτηδευματία αλκοολούχων ποτών.
• Δημιουργείται στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι σταθερές και κινητές δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης ενεργειακών προϊόντων.
• Για κάθε παράβαση στη χωρητικότητα των δεξαμενών ή στις προδιαγραφές της επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 15.000 ευρώ. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών. Ειδικότερα:α) Σε περίπτωση μη καταγραφής ή καταγραφής εσφαλμένης χωρητικότητας των δεξαμενών στο μητρώο, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως 15.000 ευρώ για κάθε δεξαμενή, ανάλογα με το είδος της δεξαμενής και της εγκατάστασης.β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης από τον υπόχρεο των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγγραφής στο μητρώο των δεξαμενών, του επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 5.000 ευρώ.
• Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή κατά τον επιτόπιο έλεγχο από την ΑΑΔΕ εντοπισθούν νοθευμένα καύσιμα ή η ύπαρξη παράνομων δεξαμενών, θα σφραγίζεται προσωρινά η εγκατάσταση, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, για χρονικό διάστημα από δέκα έως ενενήντα ημέρες και θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία της επωνυμίας της εγκατάστασης και του κατόχου της άδειας.
• Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων από κατόχους άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων, με μεταφορικά μέσα, βυτιοφόρα (ΦΙΧ ή ΦΔΧ) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, τα οποία δεν φέρουν σε εμφανές σημείο το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας και ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS).
• Θα επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) σε βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα. Για κάθε παράβαση θα επιβάλλεται στους υπόχρεους διοικητικό πρόστιμο από 1.000 ευρώ 250.000 ευρώ. Ειδικότερα:α) Σε περίπτωση διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα οχήματα και πλωτά εφοδιαστικά μέσα που δεν φέρουν ηλεκτρονικό σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού (GPS), επιβάλλεται πρόστιμο από 25.000 ευρώ 250.000 ευρώ για κάθε μεταφορικό μέσο.β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού (GPS) και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ.Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των 25.000 ευρώ θα γίνεται και προσωρινή αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος ή της άδειας λειτουργίας του πλωτού εφοδιαστικού μέσου, για χρονικό διάστημα από έναν μήνα έως ένα έτος.
 
• Δημιουργείται ενιαίο κεντρικό μητρώο εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών. Στο μητρώο αυτό τηρούνται και παρακολουθούνται όλες οι άδειες ή εγκρίσεις, οι οποίες χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα καπνού.
• Επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ εις βάρος του ελεγχομένου, εφόσον δεν συνεργαστεί με τις τελωνειακές αρχές.
• Η λαθρεμπορία τιμωρείται με ποινή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών:α) Εάν διαπράχθηκε καθ’ υποτροπήν.β) Εάν διαπράχθηκε ενόπλως ή υπό τριών ή περισσοτέρων μαζί.γ) Εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ενωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 30.000 ευρώ και άνω.δ) Εάν ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα.
Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών τιμωρείται εάν οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο ή η Ευρωπαϊκή Ενωση υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ.
Πάνω από 1 δισ. οι απώλειες εσόδων για το Δημόσιο
Την αιμορραγία που προκαλεί κάθε χρόνο στα κρατικά ταμεία το λαθρεμπόριο στους τομείς των καυσίμων, των καπνικών και των αλκοολούχων ποτών επιχειρεί να περιορίσει η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 
Καύσιμα
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, στόχος είναι να δουλέψουν όλα τα συστήματα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό του λαθρεμπορίου. Κυρίως τα καύσιμα και τα καπνικά είναι αυτά που απασχολούν την κυβέρνηση, καθώς ο περιορισμός των λαθραίων μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο έτσι ώστε να εφαρμοστεί ταχύτερα το πρόγραμμα που «πάγωσε» εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.
Οι απώλειες από το λαθρεμπόριο τσιγάρων υπολογίζονται ετησίως σε 700 εκατ. ευρώ ετησίως, από το λαθρεμπόριο καυσίμων χάνονται τουλάχιστον 300-500 εκατ. ευρώ, ενώ στα αλκοολούχα ποτά ανέρχονται στα 42 εκατ. ευρώ. 
Τσιγάρα
Σύμφωνα με έκθεση της ΚPMG, το 2018 η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ε.Ε. υπολογίστηκε στο 8,6% της συνολικής κατανάλωσης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 43,6 δισ. τσιγάρα, το οποίο ισοδυναμεί με τέσσερις φορές τη νόμιμη κατανάλωση στην Ελλάδα. Από την έκθεση προκύπτει ότι η παράνομη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα το 2018 εκτινάχθηκε στο 23,6% με αποτέλεσμα η χώρα να κατακτά την αρνητική πρωτιά έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό παράνομων τσιγάρων στην Ε.Ε. Εξέλιξη που κόστισε στα κρατικά ταμεία 690 εκατ. ευρώ το 2018. Ταυτόχρονα, στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσότητα παραποιημένων τσιγάρων στην Ε.Ε. (1,5 δισ. τσιγάρα). 
Αλκοολούχα ποτά
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 50% εξαιτίας της διόγκωσης του παράνομου εμπορίου αλλά και των αυξήσεων στους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Μάλιστα, το διάστημα 2009-2016, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) αλκοολούχων ποτών έχει αυξηθεί τέσσερις φορές και ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί τρεις φορές από 19% σε 24%. 
Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών συνεισφέρει 1,5 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας ενώ υποστηρίζει περισσότερες από 31.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Βάσει συντηρητικών εκτιμήσεων οι απώλειες φορολογικών εσόδων υπολογίζονται σε τουλάχιστον 42 εκατ. ευρώ, λόγω μη καταβολής του ΕΦΚ και ΦΠΑ.

*(Από την Καθημερινή) 

ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/171226/10eths-fylakish-gia-lathremporoys-amoivh-se-osoys-dinoyn-plhrofories

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr