Η Γεωπολιτική Σημασία της Αναμενόμενης Έρευνας προς Εκμετάλλευση των Κοιτασμάτων Φ. Αερίου Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης από την Κοινοπραξία TOTAL-EXXON-MOBIL ΚΑΙ ΕΛΠΕ

Η Γεωπολιτική Σημασία της Αναμενόμενης Έρευνας προς Εκμετάλλευση των Κοιτασμάτων Φ. Αερίου Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης από την Κοινοπραξία TOTAL-EXXON-MOBIL ΚΑΙ ΕΛΠΕ

Του Αντώνη Φώσκολου*
Παρ, 16 Οκτωβρίου 2020 - 10:10
Από τούς 28 στόχους που εντόπισε η ΕΔΕΥ στην κεφαλή και το στηθαίο τμήμα της Μεσογειακής Ράχης, εικόνα 1, η ουρά είναι το κοίτασμα ΖΟΡ στην Αιγυπτιακή ΑΟΖ, η κοινοπραξία των Total-Exxon Mobil και ΕΛΠΕ θα αρχίσει, μετά περίπου 70 μέρες, την έρευνα προς εκμετάλλευση των 14 στόχων που βρίσκονται δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. 
 
Οι γεωτρήσεις θα αρχίσουν στα τέλη του 2021 η αρχές του 2022. Κατά τον Bernard Clement, διευθυντή έρευνας υδρογονανθράκων των περιοχών Κασπίας και Ανατολικής Μεσογείου, της εταιρείας Total που είναι και η Operator της κοινοπραξίας αναμένονται αισιόδοξα αποτελέσματα. Οι λόγοι αναπτύσσονται κατωτέρω.
Οι ανακαλύψεις βιογενούς φυσικού αερίου τόσο στο Ζορ, 30 τρις κυβικά πόδια  όσο και στα κοιτάσματα Καλυψώ και Γλαύκος στην Κύπρο με πιθανότητα κατά την γεωφυσική εταιρεία Spectrum, εικόνα 2, να υπάρχουν 100 + τρισ. κυβικά πόδια βιογενούς φυσικού αερίου, 2.8 τρισ. Μ3. Αυτές οι ποσότητες εντοπίζονται στα δυτικά οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΖ σε μια έκταση 30000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που έχουν Μιοκαινικούς κοραλλιογενείς υφάλους. Αυτό το γεγονός έδωσε την πίστη στην κοινοπραξία ότι στα οικόπεδα που βρίσκονται δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου πάλι υπάρχουν Μιοκανικοί κοραλλιογενείς ύφαλοι σε μια έκταση 40000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον οι ίδιες ποσότητες φυσικού αερίου.
Με βάση τις εκτιμήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ( US Geological Survey) και μετά από μελέτη 1800 γεωτρήσεων που έγιναν στην ΑΟΖ της Αιγύπτου και 450 γεωτρήσεων  που έγιναν στην ΑΟΖ του Ισραήλ και τα πρόδρομα αποτελέσματα στο μπλόκ 12 της Κυπριακής ΑΟΖ, υπάρχουν, με πιθανότητα 50%,στην ΑΟΖ της Αιγύπτου, Κώνος του Νείλου, 9 τρις Μ3  πυρολιτικού φυσικού αερίου σε ψαμμιτικά πετρώματα που προήλθαν από τα ριπίδια άμμου, εικόνα 3, και 3.5 τρις Μ3 πάλι πυρολιτικού φυσικού αερίου που υπάρχει στην λεκάνη της Λεβαντίνης. Αυτή η λεκάνη περιλαμβάνει και ανατολικό τμήμα της Κυπριακής ΑΟΖ, παραδείγματος χάριν το κοίτασμα Αφροδίτης. Άρα το σύνολο του πυρολιτικού φυσικού αερίου, ήτοι του φυσικού αερίου που προήλθε από την θερμική διάσπαση σε θερμοκρασίες 100 βαθμών Κελσίου από τις ολεφίνες, κύκλο-ολεφίνες και τις αρωματικές ενώσεις του αργού πετρελαίου ανέρχεται σε 12.5 τρις Μ3. Αυτό μας οδηγεί ότι σε μεγαλύτερα βάθη ιζημάτων πρέπει να έχουμε και αργό πετρέλαιο  Επιπροσθέτως των 12.5 τρισ. Μ3 πυρολιτικού φυσικού αερίου, εκτιμάται ότι έχουμε 2.8 τρισ. Μ3 βιογενούς φυσικού αερίου σε κοραλλιογενείς υφάλους της Κυπριακής ΑΟΖ. Αυτό μας οδηγεί ότι και στους 14 υπό έρευνα στόχους δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 2.8 τρισ. Μ3 βιογενούς φυσικού αερίου εντός των κοραλλιογενών υφάλων, εικόνα 1. Αυτός ο τύπος του φυσικού αερίου προέρχεται από την εν ψυχρώ βακτηριδιακή αναερόβιο διάσπαση/αποσύνθεση φυτικής ύλης και λαμβάνει χώρα στους 40 βαθμούς Κελσίου.  Το σύνολο των εκτιμήσεων του βιογενούς φυσικού αερίου που υπάρχει ένθεν και ένθεν της Μεσογειακής Ράχης, μη συμπεριλαμβανομένων των ποσοτήτων που υπάρχουν στους 4 στόχους στον κόλπο της Κυπαρισσίας, στους 7 στόχους των οικοπέδων νότια της Κρήτης, επί μιας εκτάσεως 33000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, για τα οποία το ΥΠΕΝ δεν βγάζει σε διαγωνισμό, και των 2 υπερ-γιγαντιαίων στόχων που ανήκουν στην ΑΟΖ της Λιβύης, ανέρχεται σε 5.6 τρισ. Μ3. Και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι στόχοι στα 33000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κερδίσαμε με την μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας και Αιγύπτου και που είναι συνέχεια της Μεσογειακής Ράχης.
Άρα, με πιθανότητα 50% ,έχουμε στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου πάνω από 18 τρις Μ3 φυσικού αερίου τα οποία μπορεί να υπερβαίνουν και τα 20 τρις Μ3 φυσικού αερίου, αν συμπεριλάβουμε και τους υπόλοιπους στόχους. Καταλαβαίνει κανείς την πολύ μεγάλη σημασία της Ανατολικής Μεσογείου και την γεωλογική σημασία της ανακάλυψης του ΖΟΡ που έγινε το 2015 και που ήδη ευρίσκεται υπό εκμετάλλευση από την ΕΝΙ. Το πάρα πολύ πιθανό απόθεμα των 18 τρις Μ3 φυσικού αερίου αντιστοιχεί σε 116 δισ. βαρέλια πετρέλαιο. Και μέχρι στιγμής έχουν ανακαλυφθεί 1.5 δισ. αργού πετρελαίου στο μπλοκ 12 της Κυπριακής ΑΟΖ το οποίο θα εκμεταλλευτεί η Shell, και 1.5 δισ. βαρέλια αργού πετρελαίου στο Λεβιάθαν το οποίο θα εκμεταλλευτεί η Chevron-Texaco.  Μέχρι στιγμής στην λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου ανακαλύφθηκαν  4.1 τρισ. Μ3 φυσικού αερίου και 3 δις βαρέλια αργού πετρελαίου.
Η σημασία της έρευνας που θα κάνει η πετρελαΪκή εταιρεία Total για λογαριασμό της κοινοπραξίας δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης στους 14 κοραλλιογενείς στόχους που κάθε ένας έχει κολουροκωνικό σχήμα η μορφή πυραμίδας ύψους 700 μέτρων, όπως το Ζορ, και με συνολικό απόθεμα περίπου 2.8 τρισ. Μ3 βιογενούς φυσικού αερίου θα μας επιτρέψει να εξάγουμε ετησίως 30 δισ. Μ3 φυσικού αερίου και για 70 χρόνια και να ικανοποιήσουμε τις εσωτερικές ανάγκες της Ελλάδας, περίπου 10 δια. Μ3/έτος για 70 χρόνια.
Η αξία των 2.8 τρισ. Μ3 φυσικού αερίου  που ισοδυναμεί με 100 τρισ. κυβ. πόδια, ανέρχεται με μία τιμή των $ 8/1000 κυβ. πόδια σε $ 800 δισ.. Το 20% με βάση τον νόμο Μανιάτη 4001/2011  ήτοι $ 160 δις πάνε στο δημόσιο και $ 40 δισ. στην η στις περιφέρειες. Επιπροσθέτως για την εξαγωγή των 30 δισ. Μ3/έτος  και την ετήσια κατανάλωση 10 δις Μ3/έτος Ελληνικού φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Κρήτης θα δουλέψουν, με βάση την αναλογία ότι για την παραγωγή του ισοδυνάμου 30 βαρελιών αργού πετρελαίου χρειαζόμαστε 1 άτομο στον πρωτογενή τομέα και 3.2 άτομα στον δευτερογενή τομέα, τότε οι ανάγκες σε προσωπικό ανέρχονται σε 90000 άτομα και με απασχόληση για 70 χρόνια. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην ετήσια παραγωγή των 370 δισ Μ3 φυσικού αερίου που αντιστοιχεί με ημερήσια παραγωγή 653000 βαρελιών πετρελαίου. Άρα διαιρώντας δια 30 βαρέλια την ημερήσια παραγωγή βλέπουμε ότι χρειαζόμαστε, περίπου, 22.000 άτομα στον πρωτογενή τομέα και περίπου 69000 άτομα στον δευτερογενή Ο φόρος εισοδήματος των εργαζομένων με μηνιαίο μισθό των $ 4000 ευρώ θα αποφέρει στο δημόσιο με φορολογικό συντελεστή 25%, για τα επόμενα 70 χρόνια 76 δισ. ευρώ  η $ 90 δισ. 
Το σύνολο των εσόδων του δημοσίου θα είναι $ 250 δισ. και των περιφερειών $ 30 δισ.
Μια άλλη εξοικονόμηση θα προέλθει από την ΜΗ εξαγωγή συναλλάγματος για την αγορά Ρωσικού φυσικού αερίου.  Μέχρι σήμερα πληρώσαμε και θα πληρώσουμε στην Gazprom περίπου 70 δισ. ευρώ (2.5 δισ. ευρώ/έτος Χ 30 χρόνια, 1997-2027). Για τα επόμενα 70 χρόνια θα εξοικονομήσουμε τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ έναντι των 200 δισ. ευρώ που θα πληρώσουμε στους Ρώσους διότι θα πληρώσουμε μόνο το κόστος παραγωγής του φυσικού αερίου απο τους 14 στόχους που θα αξιοποιήσει η κοινοπραξία Total-Exxon-Mobil και ΕΛΠΕ.
Κάθε χρόνο εισάγουμε ενεργειακές πρώτες ύλες, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, από τις παραμεθόριες και γειτονικές χώρες, Ιταλία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία και Τουρκία.  Αυτές τις ενεργειακές πρώτες ύλες τις έχουμε ήδη στην Ελλάδα. Οι εισαγωγές ενεργειακών πρώτων υλών στοιχίζουν σε εξαγωγή συναλλάγματος της τάξης  των 10 δις ευρώ ετησίως και στερούν από τους Έλληνες το δικαίωμα εργασίας στον τόπο τους. Γνωστά κοιτάσματα αργού πετρελαίου που περιμένουν την εκμετάλλευση τους βρίσκονται στο Θρακικό πέλαγος, 1.5 δισ. βαρέλια, κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Calfrac,  στο Ιόνιο περίπου 1 δισ. βαρέλια, κοινοπραξία Repsol-ΕΛΠΕ,  Δαπόντια νησιά, 1.5-2 βαρέλια, και 150 εκ. βαρέλια στον Πατραίκό κόλπο, ΕΛΠΕ. Κάθε χρόνο μπορούμε να παράγουμε  τουλάχιστον 350000 βαρέλια ημερησίως για 35 χρόνια εξοικονομώντας υπερπολίτιμο συνάλλαγμα. Δυστυχώς το σημερινό ΥΠΕΝ αδρανεί και αυτό θα στοιχίσει ακριβά στον Ελληνικό λαό. Ας ξεκινήσουμε με ότι μας προσφέρει η κοινοπραξία Total-Exxon Mobil και ΕΛΠΕ και ας ενεργοποιηθεί η σημερινή ΔΕΠΑ η οποία φαίνεται ότι δεν είναι η ίδια με αυτήν που υπήρχε επί κυβερνήσεως Σαμαρά-Βενιζέλου. Σε αυτήν οφείλεται η διορατικότητα της τεράστιας γεωπολιτικής σημασίας που θα είχε, και πράγματι έχει, η κατασκευή του αγωγού East-Med. Το ίδιο θα πρέπει να πράξει τώρα η ΔΕΠΑ για την μεταφορά των ποσοτήτων φυσικού αερίου που θα βρεθούν δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτη με προορισμό την Ευρώπη.
 
Εικόνα 1. Οι στόχοι με κόκκινο χρώμα στα οικόπεδα που έχουν δοθεί προς έρευνα και εκμετάλλευση, βαθύ μπλε χρώμα, και στις περιοχές που αναμένεται να δοθεί για έρευνα και εκμετάλλευση, ανοικτό μπλε χρώμα. Πηγή ΕΔΕΥ.
Εικόνα 2. Κοιτάσματα βιογενούς φυσικού αερίου, 100 + τρις κυβ. πόδια που θα πρέπει να φιλοξενούνται στους κοραλλιογενείς υφάλους της Κυπριακής ΑΟΖ, Spectrum, 2016
Εικόνα 3. Ριπίδια άμμου ανατολικά της ύβωσης του Ερατοσθένη όπου φιλοξενούνται το πυρολιτικό φυσικό αέριο στα κοιτάσματα της λεκάνης της Λεβαντίνης , Αφροδίτης, Λεβιάθαν, Ταμάρ, Νταλίτ κοκ., Spectrum 2016.
 
Εικόνες
Εικόνα 1. Οι στόχοι με κόκκινο χρώμα στα οικόπεδα που έχουν δοθεί προς έρευνα και εκμετάλλευση, βαθύ μπλε χρώμα, και στις περιοχές που αναμένεται να δοθεί για έρευνα και εκμετάλλευση, ανοικτό μπλε χρώμα. Πηγή ΕΔΕΥ.
Εικόνα 2. Κοιτάσματα βιογενούς φυσικού αερίου, 100 + τρις κυβ. πόδια που θα πρέπει να φιλοξενούνται στους κοραλλιογενείς υφάλους της Κυπριακής ΑΟΖ, Spectrum, 2016.
Εικόνα 3. Ριπίδια άμμου ανατολικά της ύβωσης του Ερατοσθένη όπου φιλοξενούνται το πυρολιτικό φυσικό αέριο στα κοιτάσματα της λεκάνης της Λεβαντίνης , Αφροδίτης, Λεβιάθαν, Ταμάρ, Νταλίτ κοκ., Spectrum 2016.
------ 
*Λίγα λόγια για τον καθηγητή Αντώνη Φώσκολο, Ομότιμο καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης και Ομότιμο Ερευνητή της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά
Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών από το Πανεπιστήμιο  του  Berkeley της Καλιφόρνιας το 1966 προσελήφθηκα στο Ινστιτούτο της Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Καναδικής Κυβέρνησης, με στόχο την έρευνα υδρογονανθράκων στην Κεντρική Αλμπέρτα, Βορειοανατολική Βρετανική Κολομβία, την θαλάσσια περιοχή του Beaufort MacΚenzie και των εκβολών του ποταμού Mac-Kenzie και τα πολικά νησιά του Καναδά (Canadian Arctic Islands). Ένα τρίτο των επιστημονικών δημοσιεύσεων μου σχετίζονται με την έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Το 1986 απεχώρησα από το Ινστιτούτο της Ιζηματογενούς Γεωλογίας και Πετρελαίου της Καναδικής Κυβέρνησης αλλά παρέμεινα έως σήμερα ομότιμος επιστημονικός ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά.
Το 1986 εξελέγην καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Αντικείμενο της διδασκαλίας ήταν η “Ανόργανη και Οργανική Γεωχημεία και Οργανική Πετρογραφία των Ιζηματογενών Πετρωμάτων”. Η διδασκαλία συνεχίστηκε μέχρι το 2003, ήτοι και μετά την συνταξιοδότησή μου.
Μεταξύ των ετών 1986 έως το 1997 (έτος συνταξιοδότησης) διετέλεσα ως Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, 1988-1993,  πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, 1993-1995, μέλος της συγκλήτου από το 1985 έως το 1997, σύμβουλος για θέματα ενεργειακά των Ηνωμένων Εθνών κατά την διάρκεια των θητειών των Kurt Waldheim και Xavier Perez de Cuellar , 1976-1986, και συμβασιούχος καθηγητής στα τμήματα Γεωγραφίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Κάλγκαρυ, Αλμπέρτας, 1975-1986.
Το επιστημονικό μου έργο συνοψίζεται σε: 82 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, Citation Index of 338, 47 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Αμερική και ΝΑΤΟ, και 14 τεχνικές εκθέσεις για λογαριασμό των ΔΕΠ-ΕΚΥ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου-Έρευνα Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων), ΔΕΗ, ΙΓΜΕ και τα Ηνωμένα Έθνη.
ΠΗΓΗ:https://www.energia.gr/article/171487/h-geopolitikh-shmasia-ths-anamenomenhs-ereynas-pros-ekmetalleysh-ton-koitasmaton-f-aerioy-dytika-kai-notiodytika-ths-krhths-apo-thn-koinopraxia-totalexxonmobil-kai-elpe

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr