Γιατί η ΔΕΠΑ αποκτά άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας - Τα πιθανά σενάρια αξιοποίησης και οι στοχεύσεις

02 12 2020 | 08:32
Αίτηση χορήγησης άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 500MW υπέβαλε η ΔΕΠΑ Εμπορίας όπως ανακοινώθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Η αιτούμενη άδεια έχει διάρκεια τα 20 έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σύμφωνα με αρμόδιες πηγές στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του μετασχηματισμού της εταιρείας. Πρόκειται για την υλοποίηση μιας δυνατότητας που είχε στη διάθεσή της η ΔΕΠΑ και η οποία θα προστεθεί στο portfolio της ανεξάρτητα από το εάν θα ενεργοποιηθεί ή όχι. 
Βεβαίως στο σχεδιασμό της ΔΕΠΑ δεν προβλέπεται η δραστηριοποίηση στη λιανική, με δεδομένο ότι στη ΔΕΠΑ Εμπορίας ανήκει η θυγατρική Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η οποία ήδη έχει παρουσία στην αγορά. Ωστόσο ως ΔΕΠΑ Εμπορίας μπορεί να αξιοποιήσει την άδεια προμήθειας ενδεχομένως συνάπτοντας διμερείς συμφωνίες PPAs οι οποίες στη συνέχεια θα αξιοποιούνται από τη θυγατρική η οποία έχει δραστηριότητα και παρουσία στη λιανική.
Πρόκειται όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από αρμόδιες πηγές για μια κίνηση που διευρύνει τις πιθανές συνέργειες και η οποία θα αποφασιστεί στην πορεία εάν θα ενεργοποιηθεί. Στην ουσία πρόκειται για μια κίνηση υποστήριξης της θυγατρικής στο πλαίσιο της αξιοποίησης των διαθέσιμων εργαλείων που υπάρχουν στην αγορά, καταλήγουν οι ίδιες πηγές.
ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/giati-i-depa-apokta-adeia-promitheias-ilektrikis-energeias-ta-pithana-senaria-axiopoiisis-kai

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr