Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης & άλλες διατάξεις».

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr