Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για την μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από την Διοίκηση.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr