Μελέτη για την επέκταση του φυσικού αερίου στη Δ. Ελλάδα αναθέτει η ΡΑΕ με υποστήριξη της χρήσης υδρογόνου

 
28 04 2021 | 07:31
Το κόστος και τα αναμενόμενα οφέλη από την επέκταση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της Δ. Ελλάδας θα επιχειρήσει να συγκεκριμενοποιήσει μελέτη την οποία αναθέτει η ΡΑΕ. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι νέες υποδομές θα πρέπει να υποστηρίζουν τη μεταφορά υδρογόνου ή/και βιοαερίων.
Στην εν λόγω απόφαση της αρχής τονίζεται σχετικά ότι με προηγούμενη απόφαση εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για την περίοδο 2021- 2030 και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα επέκτασης της χρήσης φυσικού αερίου και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας μέσω αγωγών υψηλής πίεσης, και ιδίως την Δυτική Ελλάδα (Πάτρα, Ιωάννινα), στο πλαίσιο της χρήσης του φυσικού αερίου ως καύσιμο-γέφυρα προς την πράσινη ανάπτυξη, όπως προδιαγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
Προκειμένου η ΡΑΕ να αποκτήσει ιδία άποψη σχετικά με το συνεπαγόμενο κόστος και τα εκτιμώμενα οφέλη από την εν λόγω ανάπτυξη, προτίθεται να διερευνήσει τις εναλλακτικές τροφοδότησης περιοχών που απέχουν από το υφιστάμενο σύστημα, θεωρώντας ότι, δεδομένης της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι επενδύσεις σε υποδομές φυσικού αερίου πρέπει: α) να λάβουν χώρα τα αμέσως επόμενα χρόνια, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος απόσβεσής τους, και β) να υποστηρίζουν τη μεταφορά υδρογόνου ή/και βιοαερίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ που εγκρίθηκε από την ΡΑΕ περιλαμβάνει αγωγό υψηλής πίεσης, διαμέτρου 16'' και μήκους 120 χλμ., ο οποίος θα ξεκινά από τη Μεγαλόπολης και θα καταλήγει σε δύο μετρητικούς και ρυθμιστικούς σταθμούς, έναν για την πόλη της Πάτρας και έναν για την Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Ταυτόχρονα, το διευρυμένο σχέδιο της ΔΕΔΑ προβλέπει 9.662 συνδέσεις για οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χρήστες στη Δυτική Ελλάδα. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/meleti-gia-tin-epektasi-toy-fysikoy-aerioy-sti-d-ellada-anathetei-i-rae-me-ypostirixi-tis

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr