Ο οδικός χάρτης των αλλαγών στο Target Model – Διάκριση redispatching, παρεμβάσεις στην αρχιτεκτονική της αγοράς Εξισορρόπησης, «είσοδος» νέων παικτών

 
03 05 2021 | 07:36
Μία μεγάλη σειρά από δομικές και μόνιμες αλλαγές βρίσκονται στα σκαριά για το Target Model από τη ΡΑΕ, ώστε να δοθεί τελεσίδικη «απάντηση» στη συγκράτηση του κόστους των Λογαριασμών Προσαύξησης. Έτσι, παράλληλα με την προετοιμασία των επομένων βημάτων ευρωπαϊκής «ενοποίησης» των εγχώριων χονδρεμπορικών αγορών, καθώς για παράδειγμα στις 11 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το coupling της ελληνικής και της ιταλικής Αγοράς Επόμενης Ημέρας, προωθούνται παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν την ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία τους.  
Όπως είναι φυσικό, στην πλειονότητά τους οι εν λόγω παρεμβάσεις αφορούν την αγορά Εξισορρόπησης. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Επίκουρος Καθηγητής Α. Δαγούμας, στην πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, η Αρχή συνεργάζεται πολύ στενά με τον ΑΔΜΗΕ («πιέζουμε αφόρητα τον ΑΔΜΗΕ», πρόσθεσε) ώστε να καταρτισθεί ένας οδικός χάρτης για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών. 
Με βάση τις κατευθύνσεις της ΡΑΕ, στην εμπροσθοφυλακή αυτού του roadmap βρίσκεται η δημιουργία μεθοδολογίας για τη διάκριση μεταξύ της ενέργειας που ενεργοποιείται λόγω ανακατανομής για την αντιμετώπιση της συμφόρησης ή για λόγους εξισορρόπησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως έχει γράψει το energypress, ο ΑΔΜΗΕ έχει αναθέσει στην Grant Thornton Hellas την εκπόνηση συγκριτικής μελέτης, τα συμπεράσματα της οποίας πρέπει να παρουσιαστούν στο τέλος Μαΐου.
Στόχος είναι να βρεθεί ένας ενιαίος και πάγιος τρόπος για να διαχωρισθεί η ενέργεια που ενεργοποιείται για σκοπούς εξισορρόπησης και αυτής που ενεργοποιείται στο πλαίσιο των αλλαγών φόρτισης των μονάδων κατά το στάδιο επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού, για λόγους ασφάλειας ή επάρκειας του συστήματος. Με αυτό τον τρόπο, θα αποκλειστεί το ενδεχόμενο μονάδες παραγωγής να μπορούν να εκμεταλλευτούν τους περιορισμούς του Συστήματος, επειδή π.χ. το τοπικό δίκτυο είναι κορεσμένο, ώστε να υποβάλλουν υψηλές προσφορές για υπηρεσίες καθοδικής ή ανοδικής ενέργειας εξισορρόπησης. 
Σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα τοποθετούνται και οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική της αγοράς, με σκοπό να διαχωριστούν οι εφεδρείες και να γίνεται ξεχωριστή δημοπρασία για τη ενέργεια Εξισορρόπησης, πριν την αγορά Επόμενης Ημέρας. Ως συνέπεια, η λειτουργία της αγοράς θα γίνεται σε τρία βήματα, αντί των σημερινών δύο: πρώτα θα γίνεται η δημοπρασία για την παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης, στη συνέχεια οι τυχόν ανακατανομές φόρτισης των μονάδων, και στο τέλος η ενεργοποίηση των εντολών.
Πέρα από την εναργέστερη αποκάλυψη των οικονομικών «σημάτων» βάσει της διαθέσιμης προσφοράς και ζήτησης υπηρεσιών εξισορρόπησης, οι παρεμβάσεις αυτές θα «φέρουν» επίσης τη δομή της εγχώριας αγορά πιο κοντά στη λειτουργία αυτών των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών. Επομένως, θα επιτρέψουν αργότερα την πιο εύκολη ένταξη στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO.  
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΡΑΕ στη συνάντηση με δημοσιογράφους, στην αγορά Εξισορρόπησης ενσωματώνεται αυτή τη στιγμή η αξία πολλών αγορών, όπως της Ενδοημερήσιας, των ανακατανομών ή της αγοράς ισχύος. Παράλληλα, για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς Εξισορρόπησης και της ενδοημηερήσιας, προγραμματίζεται η συμμετοχή και άλλων «παικτών» στην αγορά. Έτσι, σχεδιάζεται η παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης και από ΦοΣΕ ΑΠΕ,  τη ζήτηση, και μονάδες αποθήκευσης. 
Όπως έχει γράψει το energypress, «θέση» στην αγορά Εξισορρόπησης θα έχουν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα (με δεδομένο ότι οι υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως οι σταθμοί βιοαερίου, συνάπτουν συμβάσεις ΣΕΣΤ), τα οποία στην περίπτωση που δεν διαθέτουν μπαταρία «πίσω από τον μετρητή», θα υποβάλλουν καθοδικές προσφορές ενέργειας και ισχύος. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η «είσοδος» των ΑΠΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τις τιμές των υπηρεσιών για καθοδική ενέργεια. Η αποκλιμάκωση των τιμών θα ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς θα «μπαίνουν» στο σύστημα νέες μονάδες ΑΠΕ με συμβάσεις ΣΕΔΠ ή και απευθείας συμμετοχή στην αγορά, ενώ παράλληλα θα λήγουν ολοένα περισσότερες συμβάσεις ΣΕΣΤ υφιστάμενων έργων. 
Μεγαλύτερη ρευστότητα, από την πλευρά της ζήτησης, θα επιφέρει η συμμετοχή στην αγορά Εξισορρόπης του demand response. Μάλιστα, για την ανάληψη του ρόλου Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) Απόκρισης Ζήτησης, ήδη η ιταλική Enel και η ολλανδική Sympower έχουν προσεγγίσει ελληνικές βιομηχανίες για να αναλάβουν την εκπροσώπησή τους. Οι ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης θα προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης στο σύστημα, με την κατάλληλη προσαρμογή της κατανάλωσης του χαρτοφυλακίου των φορτίων που διαχειρίζονται. 

Την ίδια στιγμή, για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ενδοημερήσιας αγοράς, προβλέπεται η «είσοδος» των traders. Με τη συμμετοχή των εταιρειών εμπορίας, σκοπός είναι να αυξηθεί ο οικονομικός «χώρος» για διενέργεια συναλλαγών στην Intraday, ώστε προμηθευτές και μεγάλοι καταναλωτές να μπορούν να διαρθώσουν καλύτερα τη θέση τους, για να περιορίσουν τις επιβαρύνσεις τους σε κόστη εξισορρόπησης. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/o-odikos-hartis-ton-allagon-sto-target-model-diakrisi-redispatching-paremvaseis-stin

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr