Προμήθεια καυσίμων ΕΕ: Eπηρεάστηκε αρνητικά από τα μέτρα lockdown

 
07 05 2021 | 10:20
Η προμήθεια καυσίμων της ΕΕ επηρεάστηκε αρνητικά από τα μέτρα lockdown COVID19, σύμφωνα με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Σύμφωνα με τη Eurostat, η πετρελαϊκή βιομηχανία επηρεάστηκε περισσότερο από την πανδημία και διαφορές μεταξύ 2020 και 2019 ήταν εμφανείς. Οι πιο δραματικές διαφορές παρατηρήθηκαν στις παραδόσεις καυσίμων για μεταφορές.
Τον Απρίλιο του 2020, οι παραδόσεις καυσίμων jet τύπου κηροζίνης μειώθηκαν κατά περισσότερο από 80% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019, ενώ η βενζίνη με κινητήρα σημείωσε πτώση σχεδόν 50%. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το πετρέλαιο ντίζελ σημείωσαν επίσης μείωση 20% την ίδια περίοδο. Η επαναφορά περιορισμών από πολλά κράτη μέλη το φθινόπωρο του 2020 δεν επηρέασε τόσο πολύ τις παραδόσεις αυτών των καυσίμων.
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και στην ΕΕ, σχεδόν το ένα τέταρτο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από φυσικό αέριο. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν από πολλά κράτη μέλη της ΕΕ την άνοιξη του 2020 είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο στις παραδόσεις φυσικού αερίου από ότι το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τον Απρίλιο του 2020, οι παραδόσεις φυσικού αερίου μειώθηκαν κατά 16% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, αλλά μέχρι το τέλος του 2020, οι παραδόσεις φυσικού αερίου είχαν επιστρέψει εντελώς στα επίπεδα του περασμένου έτους.
Η παραγωγή σκληρού άνθρακα καταργείται σταδιακά σε πολλές χώρες της ΕΕ, για παράδειγμα από τη Γερμανία και την Ισπανία, ωστόσο, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ εξακολουθούν να καταναλώνουν και σκληρό άνθρακα. Αν και η ΕΕ χρησιμοποιεί λιγότερο άνθρακα συνολικά, το 2020 σχεδόν τα δύο τρίτα του χρησιμοποιούμενου άνθρακα παραδόθηκε σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας.

Τον Απρίλιο και τον Μάιο παρατηρήθηκε ελαφρά μείωση των παραδόσεων σκληρού άνθρακα στην ενδοχώρα. Ωστόσο, για τον καφέ άνθρακα, η μείωση των παραδόσεων ήταν ακόμη πιο εμφανής κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών. 

ΠΗΓΗ:https://energypress.gr/news/promitheia-kaysimon-ee-epireastike-arnitika-apo-ta-metra-lockdown

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr