Διασύνδεση Κρήτης: Οι δύο επιλογές με το ΕΧΕ για το υβριδικό μοντέλο

Διασύνδεση Κρήτης: Οι δύο επιλογές με το ΕΧΕ για το υβριδικό μοντέλο
Το μοντέλο θα έχει προσωρινή ισχύ μεταξύ υλοποίησης της Φάσης I και της Φάσης II της διασύνδεσης
Με στόχο την μερική ενσωμάτωση της αγοράς της Κρήτης στην αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος και το Χρηματιστήριο Ενέργειας από την 1η Ιουλίου οπότε και θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία η διασύνδεση Κρήτη - Πελοπόννησος, η ΡΑΕ έδωσε χθες σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση για τη δημιουργία ενός υβριδικού μοντέλου λειτουργίας της αγοράς.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα η Κρήτη είναι ένα αυτόνομο σύστημα, το οποίο λειτουργεί χωρίς χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με αρμόδιο διαχειριστή τον ΔΕΔΔΗΕ.
Οι παραγωγοί και οι προμηθευτές δεν υποβάλλουν προσφορές. Δεν υπάρχει σύστημα προσδιορισμού της χονδρικής τιμής αλλά μια εκτιμώμενη τιμή εκκαθάρισης της ενέργειας και η εκτίμηση γίνεται σε μηνιαία βάση, με βάση το μεταβλητό και το συνολικό κόστος των συμβατικών μονάδων παραγωγής, ενώ το κόστος παραγωγής στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα της Κρήτης είναι υψηλότερο από το κόστος του διασυνδεδεμένου.
Απλοποιημένο πρόγραμμα επίλυσης
Για το λόγο αυτό, εξετάστηκαν διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας της αγοράς για την Κρήτη από τον ΑΔΜΗΕ, και η ανάλυση έδειξε ότι μια υβριδική αγορά είναι η βέλτιστη προσέγγιση για τη μεταβατική περίοδο μεταξύ υλοποίησης της Φάσης I και της Φάσης II της διασύνδεσης.
Ο ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ θα εκτελεί, σε καθημερινή βάση, για την πρώτη περίοδο προκειμένου να επιτευχθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας, ένα απλοποιημένο πρόγραμμα επίλυσης (DS) για κάθε Ημέρα Φυσικής Παράδοσης D, με βάση τα στοιχεία της ζήτησης, το προβλεπόμενο φορτίο του συστήματος στην Κρήτη, το προβλεπόμενο αποτέλεσμα της προτεραιότητας των ΑΠΕ, τη διαθεσιμότητα της διασύνδεσης και τη διαθεσιμότητα των θερμικών μονάδων παραγωγής.
Το μοντέλο αυτό θα έχει προσωρινή ισχύ, για τη μεταβατική περίοδο 2021-23, δηλαδή μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η μεγάλη διασύνδεση Κρήτης- Αττικής, καθώς η διασύνδεση Κρήτης- Πελοποννήσου δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του νησιού.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της ΡΑΕ ακόμη και εάν το καλώδιο λειτουργεί στο μέγιστο της δυναμικότητας του (1.314 GWh) καλύπτει περίπου το 35% της ζήτησης της Κρήτης.
Ρυθμιστικό πλαίσιο με δύο βασικές εναλλακτικές επιλογές
Το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (high level design), προβλέπει δύο βασικές επιλογές:
H πρώτη εναλλακτική αφορά τη λειτουργία αγοράς μόνον  για τις ποσότητες του ρεύματος που θα μεταφέρονται από την ηπειρωτική χώρα στην Κρήτη.
Σε αυτή την περίπτωση το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα υποβάλει τις εντολές για την Κρήτη στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια Αγορά για λογαριασμό των προμηθευτών που σήμερα στην Κρήτη είναι 20. Οι εντολές για τα φορτία θα δίνονται ανάλογα με το ποσοστό του κάθε προμηθευτή στην αγορά.
Στην περίπτωση που το καλώδιο θα μεταφέρει ρεύμα από την Κρήτη στο ηπειρωτικό σύστημα, τότε όλη η μεταφερόμενη ενέργεια θα θεωρείται ως ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτό αρμόδιος για τις εντολές φορτίων θα είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος θα υποβάλει τις εντολές στις αγορές Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια.
Η δεύτερη εναλλακτική αφορά στο πλήρες φορτίο και την παραγωγή ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε καθημερινή βάση. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα υποβάλει τις προσφορές για το πλήρες φορτίο και τη θερμική παραγωγή της Κρήτης στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια για λογαριασμό των θερμικών μονάδων και των εκπροσώπων φορτίου που παράγουν και προμηθεύουν με ηλεκτρισμό την Κρήτη. Ο ΔΑΠΠΕΠ θα υποβάλει τις εντολές για τις ΑΠΕ.
Σήμερα η συμβατική παραγωγική ισχύς της Κρήτης ανέρχεται σε 700 MW και η ισχύς των ΑΠΕ σε περίπου 280 MW εκ των οποίων 200 MW αιολικά και τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά.
Η μεταφορική ισχύς του καλωδίου Κρήτης- Πελοποννήσου ανέρχεται σε 150MW, ενώ η μεγάλη διασύνδεση Κρήτης- Αττικής θα έχει ισχύ 1.000 MW.
Σύμφωνα με τον Διαχειριστή το μοντέλο αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τη χρήση της νέας διασύνδεσης όσο το δυνατόν πιο σύντομα και ότι μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί, απαιτώντας τις λιγότερες τροποποιήσεις στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

www.worldenergynews.gr
ΠΗΓΗ:https://www.worldenergynews.gr/energeia/articles/524885/diasyndesi-kritis-eisigisi-tis-rae-gia-yvridiko-montelo-leitourgias-tis-agoras

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr