Oι προτάσεις ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, Motor Oil και Ε.Ε.Ενέργειας για το Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου

Oι προτάσεις ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, Motor Oil και Ε.Ε.Ενέργειας για το Χρηματιστήριο Φυσικού ΑερίουΤι παρατηρήσεις κάνουν και οι 4 για τον ρόλο του ΔΕΣΦΑ
Δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς φυσικού αερίου ζητούν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση της ΡΑΕ επί της σχετικής πρότασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Παράλληλα κοινή είναι η διαπίστωση ότι το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου θα ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς ενώ θα διασφαλίσει τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών του συστήματος, πέραν των συναλλαγών με τον ΔΕΣΦΑ.
Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας η οποία προτείνει για λόγους προστασίας της αγοράς και των παρόχων ρευστότητας, εν όψει της χειμερινής περιόδου που είναι μήνες αιχμής κατανάλωσης, να προηγηθεί δοκιμαστική λειτουργία της νέας πλατφόρμας. Σύμφωνα με την πρόταση της ΔΕΠΑ Εμπορίας η δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει να διαρκέσει 6 μήνες και στο διάστημα αυτό να ισχύσουν λιγότερο αυστηροί όροι ως προς τους συμμετέχοντες και τους Παρόχους Ρευστότητας. Ενδεικτικά προτείνει να υπάρξει μεγαλύτερο επιτρεπόμενο spread μεταξύ των εντολών αγοράς και πώλησης, μικρότερες υποχρεώσεις ως προς το μέγεθος ή και τη συχνότητα των εντολών παροχής ρευστότητας, χαμηλότερα ημερήσια και μηνιαία όρια αναφορικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της υπηρεσίας παροχής ρευστότητας κά.

Μάλιστα η ΔΕΠΑ προτείνει πριν την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας να υπάρξει και ένας μήνας εικονικής λειτουργίας της πλατφόρμας (mock platform), κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δοκιμάσουν το νέο σύστημα χωρίς να εκτεθούν σε χρηματοοικονομικό κίνδυνο. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να υποβάλουν συμπληρωματικά σχόλια, έχοντας μία πρώτη εικόνα από τη λειτουργία του Βάθρου.
Σχετικά με την πρόσβαση του ΔΕΣΦΑ στο Βάθρο Εμπορίας, όπως προβλέπεται στον νέο κανονισμό, η ΔΕΠΑ υποστηρίζει ότι θα ήταν σκόπιμο να τεθεί σε διαβούλευση.

H ΔΕΗ

Η ΔΕΗ από την πλευρά της θεωρεί τη διενέργεια ad hoc δημοπρασιών ως προσωρινή λύση, καθώς πιστεύει ότι η αγορά θα πρέπει να λειτουργεί μόνον με συνεχείς συναλλαγές, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών αγορών όπως πχ η Ιταλία. Προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση και με γνώμονα την ωρίμανση της αγοράς, σύμφωνα με τη ΔΕΗ οι φορείς θα πρέπει να προχωρήσουν στις κατάλληλες ενέργειες ώστε ο Διαχειριστής δηλαδή ο ΔΕΣΦΑ, βάσει των σχετικών προβλέψεων και των αναγκών του συστήματος, να συμμετέχει στις συνεχείς συναλλαγές και να εξασφαλίζει τους απαραίτητους όγκους φυσικού αερίου για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος.

Σε ότι αφορά τις Τιμές Διευθέτησης Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου η ΔΕΗ εκφράζει ορισμένες επιφυλάξεις για τη λεγόμενη «μικρή προσαρμογή», που προβλέπει ότι για τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αγοράς /Πώλησης Αερίου Εξισορρόπησης ορίζεται ίση με ποσοστό 10% της μεσοσταθμικής τιμής αερίου, την ημέρα που αφορά. Η ΔΕΗ θεωρεί ότι ο ορισμός του 10% θα πρέπει να επανεξεταστεί , θεωρώντας ότι αποτελεί αυστηρή, επιβαρυντική και μάλλον αποτρεπτική προσέγγιση εφόσον πρόκειται για προσθετικό παράγοντα στην τιμή εξισορρόπησης.
Ζητεί να εφαρμοστεί σταθερή τιμή προσαρμογής με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, επικαλούμενη το παράδειγμα της Ιταλίας (0,108 ευρώ/MWh) και προτείνει να εφαρμοστεί η ίδια μονάδα μέτρησης, MWh, τόσο στο Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου όσο και στο σύνολο των συναλλαγών μεταξύ ΔΕΣΦΑ και των συμμετεχόντων.

H Μότορ ‘Οιλ

Η Μότορ ‘Οιλ εκφράζοντας κατ’ αρχήν τη συμφωνία στη δημιουργία του νέου θεσμού και ζητεί μεταξύ άλλων:
1) Πλήρη ενημέρωση με αναλυτικά εγχειρίδια λειτουργίας και διοργάνωση τουλάχιστον ενός ακόμη Workshop από το ΕnΕx πριν την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας. Λόγω της κρισιμότητας και του μεγάλου οικονομικού αντίκτυπου της αγοράς εξισορρόπησης, προτείνεται να υπάρξει πρόβλεψη για προετοιμασία των υποψήφιων Συμμετεχόντων στη μετάβαση στο νέο περιβάλλον του Βάθρου Εμπορίας, διάρκειας ενός μηνός, με εκπαίδευση σε demo λογισμικό στη λειτουργία και χρήση των νέων συστημάτων.
2) Αύξηση του Ελάχιστου Ορίου Ρευστότητας Βάθρου από τις 200.000 kWh στις 2.000.000 kWh, ήτοι στο 1% της μέσης ημερήσιας ποσότητας εισαγωγών φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ τα τελευταία δύο έτη.
4) Αναλυτική επεξήγηση του μηχανισμού λειτουργίας και του τρόπου εφαρμογής του. Επιπλέον, προτείνει όταν τίθεται σε εφαρμογή η πρόβλεψη για ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτού, να ενημερώνονται όλοι οι Συμμετέχοντες και όχι μόνο οι Συμμετέχοντες στην εκάστοτε συναλλαγή.

Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρία Ενέργειας

Πλήρη ευελιξία στους Συμμετέχοντες για την κάλυψη του Περιθωρίου Ασφάλισης είτε με μετρητά είτε με εγγυητικές επιστολές τραπεζών για το σύνολο της απαίτησης Περιθωρίου Ασφάλισης, ζητά η Φυσικό Αέριο-Ελληνική Εταιρία Ενέργειας, στο κείμενο που κατέθεσε στη διαβούλευση
Υποστηρίζει ότι η ευελιξία αυτή αφενός δεν αυξάνει το πιστωτικό ρίσκο / κίνδυνο καθώς υπάρχει κάλυψη των συναλλαγών και αφετέρου κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης των συμμετεχόντων

Προτείνεται να προβλεφθεί η δυνατότητα για τους Συμμετέχοντες, να προβούν σε σχολιασμό ζητημάτων που θεωρούν ότι χρήζουν βελτίωσης, σε μεταγενέστερο χρόνο, από την έναρξη λειτουργίας του Βάθρου Εμπορίας, οπότε θα έχουν καλύτερη εικόνα της πρακτικής λειτουργίας και των ενδεχόμενων δυσλειτουργιών που προκύπτουν από αυτήν.
Για την αποτελεσματική λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας, η εταιρία θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα τήρησης διαφάνειας και αποφυγής διαβλητών διαδικασιών.
Για το λόγο αυτό και δεδομένου του γεγονότος ότι ο ΔΕΣΦΑ, είναι επιφορτισμένος με τον ιδιαίτερο ρόλο της κάλυψης της εξισορρόπησης του Συστήματος, θεωρεί ότι ο ρόλος του ως Συμμετέχων στο Βάθρο στο πλαίσιο της φάσης της «Συνεχούς Διαπραγμάτευσης» θα πρέπει να εξεταστεί και να οριοθετηθεί επαρκώς.
 

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr 

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr