Μπλόκο από το ΥΠΕΝ στα Αιολικά της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στα Άγραφα - Οι λόγοι απόρριψης

Μπλόκο από το ΥΠΕΝ στα Αιολικά της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στα Άγραφα - Οι λόγοι απόρριψηςΕίναι αξιοσημείωτο ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέδιδε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων στα Άγραφα στις διοικητικές καθυστερήσεις και στην πανδημία
Μπλόκο στο μεγάλο έργο της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ» στα Άγραφα, για το οποίο είχε ξεσηκωθεί όλη η τοπική κοινωνία, βάζει η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ . Ουσιαστικά το project περιλαμβάνει δύο έργα 40 MW και 46 MW τα οποία εκτείνονται τόσο σε θέσεις του βουνού στη Θεσσαλία όσο και στην Ευρυτανία.
Ειδικότερα, το ΥΠΕΝ απέρριψε το αίτημα τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του αιολικού σταθμού των 40 MW στις θέσεις ‘Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα’ , στους δήμους Αγράφων, Καρδίτσας και Λίμνης Πλαστήρα, της «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε», εταιρεία ειδικού σκοπού της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Επίσης, απέρριψε και αντίστοιχο αίτημα για το αιολικό πάρκο των 46 MW στις θέσεις «ΓΡΑΜΜΕΝΗ - ΤΟΥΡΛΑ –ΚΑΡΝΟΠΙ» στους ίδιους δήμους της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», επίσης θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
 
Οι αιτίες απόρριψης

Σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΔΙΠΑ, τα δύο αιτήματα τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων των δύο αιολικών πάρκων και των συνοδών υποστηρικτικών έργων απορρίπτονται διότι:
α) οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και
β) δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ απέδιδε την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων στα Άγραφα στις διοικητικές καθυστερήσεις και στην πανδημία και γι΄ αυτό είχε μεταθέσει την ολοκλήρωσή τους για το 2022. Μάλιστα, σύμφωνα με αναφορά, τον περασμένο Ιούλιο, στο ενημερωτικό για την αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων, πιθανόν να προκαλούσε ενδείξεις απομείωσης των αδειών χρήσης, οι οποίες εμπεριέχονται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου.
Σύμφωνα με πρόσφατη (12 Νοεμβρίου 2021) ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στο Χρηματιστήριο ποσό περίπου €20,3 εκατ. θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών, στα οποία είχε συμπεριλάβει και συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις δύο εταιρείες ειδικού σκοπού «Ανεμοδομική ΑΕΕ» και «Πουνέντης ΑΕΕ» που αναπτύσσουν τα αιολικά πάρκα στα Άγραφα.

Το βάρος στην Εύβοια

Γενικότερα, όπως αναφερόταν, το σύνολο των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στον τομέα των ΑΠΕ θα διατεθεί αναλόγως των ευκαιριών και των αναγκών που θα προκύψουν για τους παρακάτω σκοπούς:
1) Εξαγορά, απόκτηση ή συμπλήρωση συμμετοχής σε εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ώριμες άδειες έργων ΑΠΕ, είτε έτοιμων προς κατασκευή είτε ευρισκόμενων στο τελικό στάδιο έκδοσης αυτών, είτε που βρίσκονται εν λειτουργία.
2) Χρηματοδότηση αναπτυξιακών δαπανών όπως για παράδειγμα μελέτες, άδειες και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις προαναφερθείσες εταιρείες ειδικού σκοπού.
Για τα αιολικά πάρκα της Ελλάκτωρ στην Εύβοια, προϋπολογισμού της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν από κοινού με την πορτογαλική EDRP, μέσω του «εργαλείου» των στρατηγικών επενδύσεων, δεν προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία πριν από το 2025.
Γενικότερα, ο κλάδος της πράσινης ενέργειας αντιπροσώπευε στη χρήση 2020 για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 10,5% του κύκλου εργασιών του ομίλου και το 16,8% των εσόδων για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.

ΠΗΓΗ:www.worldenergynews.gr

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr