Τα μέτρα που παίρνουν οι χώρες της Ευρώπης απέναντι στις αυξήσεις του ρεύματος – Μειώσεις φόρων, επιδοτήσεις και επιστροφές ποσών energypress.gr

10 02 2022 | 07:55
Όλο το «οπλοστάσιο» που διαθέτουν οι χώρες της Ε.Ε. ρίχνουν στη μάχη για την αναχαίτιση των αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια και την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.
Η μηνιαία έκθεση του δείκτη HEPI για τον μήνα Ιανουάριο αναφέρει τις παρεμβάσεις των κρατών – μελών, οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε μειώσεις φόρων, σε απευθείας επιδοτήσεις των νοικοκυριών αλλά ακόμη και σε επιστροφές χρημάτων στις περιπτώσεις που η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο.
Σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης  πολλές κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν υιοθετήσει διάφορα μέτρα για να περιορίσουν την απότομη άνοδο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε μείωση των τιμών, όπως το Άμστερνταμ και το Όσλο.
Ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. περιλαμβάνουν μείωση ή μείωση φόρων και επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
Στην Αυστρία, ο πράσινος φόρος ηλεκτρικής ενέργειας στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος θα είναι μηδενικός.
Η Κύπρος μείωσε τον συντελεστή ΦΠΑ για την ηλεκτρική ενέργεια από 19% σε 9% για τρεις μήνες από τον Νοέμβριο του 2021.
Στις Κάτω Χώρες ο ενεργειακός φόρος μειώθηκε περαιτέρω από 559 ευρώ σε 825 ευρώ για ένα τυπικό νοικοκυριό.
Η πολωνική κυβέρνηση μείωσε τον ΦΠΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από 23% σε 5% και κατήργησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 Η ισπανική κυβέρνηση επέκτεινε τις μειώσεις φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που άρχισαν να ισχύουν κατά τη διάρκεια του 2021 και περιόρισε το κόστος των πρώτων υλών  στο 15%, περιορίζοντας την αναμενόμενη αύξηση των τιμών κατά 84% έως 9%.
Οι επιδοτήσεις
Μια άλλη κοινή κατηγορία μέτρων στήριξης είναι η καταβολή κυβερνητικών αποζημιώσεων. Στην Ελλάδα, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος επιδοτούνται από την κυβέρνηση ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης.
Στη Νορβηγία, εάν η τιμή άμεσης ηλεκτρικής ενέργειας για μια περιοχή υπερβαίνει ένα ορισμένο επίπεδο, η κυβέρνηση αποζημιώνει τον καταναλωτή καλύπτοντας ένα μέρος της τιμής.
Οι Εσθονοί έχουν εισαγάγει ένα κατώτατο όριο στην τιμή ανά kWh και επιστρέφονται ποσά από την κυβέρνηση για μέρος του λογαριασμού σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ορίου.
Τέλος, πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει μέτρα στήριξης με έμφαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών που απευθύνονται σε ευάλωτους πελάτες, επιχειρήσεις κ.λπ., και ως εκ τούτου δεν αντικατοπτρίζονται στη μέση τιμή ενός τυπικού νοικοκυριού.
ΠΗΓΗ energypress.gr

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr