Συνήγορος του Πολίτη: Μία σταθερ ΔΕΣΦΑ: 50 TWh έλλειμμα αερίου σε περίπτωση διακοπής των ρωσικών προμηθειών - Τα πέντε μέτρα για αντιμετώπισή του energypress.gr

29 07 2022 | 10:36
Το σενάριο διακοπής του ρωσικού αερίου για την Ευρώπη και τη χώρα μας παρουσίασε σήμερα στη Βουλή ο ΔΕΣΦΑ, παραθέτοντας και τα μέτρα αντιμετώπισής του.
Όπως ανέφερε σχετικά ο Νίκος Κάτσης, διευθυντής δραστηριοτήτων λειτουργίας ΕΣΦΑ, αναφορικά με τη ζήτηση λαμβάνεται υπόψη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η καθημερινή λειτουργία 4-7 λιγνιτικών μονάδων και εξαγωγές ηλεκτρισμού 10.000 MWh/ημέρα.
Στο αέριο προβλέπονται εξαγωγές προς τη Βουλγαρία της τάξης των 65.000 MWh/ημέρα.
Όπως τονίστηκε, η Βουλγαρία είναι σημαντική καθώς η κατανάλωσή της τον επόμενο χειμώνα υπολογίζεται σε 181.000 MWh και αν υπάρξει κρίση, η χώρα θα τροφοδοτείται κατά 34.000 MWh από τον IGB, 40.000 MWh από την αποθήκη της στο Τσιρέν, 65.000 MWh από την Ελλάδα και 42.000 MWh από άλλες πηγές, όπως η Τουρκία.
Όσον αφορά την προσφορά του αερίου στο σενάριο διακοπής, ο ΔΕΣΦΑ εκτιμά ότι στο Σιδηρόκαστρο οι ποσότητες θα είναι μηδέν. Στους Κήπους θα είναι 10.000 MWh από την Τουρκία βάσει του συμβολαίου ΔΕΠΑ-Botas, αλλά προβλέπεται να μειωθεί στις 6.000 MWh από τον Ιανουάριο. Παράλληλα, στη Νέα Μεσημβρία (ΤΑΡ) θα είναι 30.000 MWh και η Ρεβυθούσα θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος με 220.000 MWh.
Ο ΔΕΣΦΑ υπολογίζει ότι το σχέδιο εκφορτώσεων LNG το α' εξάμηνο του 2023 θα είναι αντίστοιχο με το α' εξάμηνο του 2022.
Σε περίπτωση λοιπόν που ισχύσουν οι παραπάνω παραδοχές, το έλλειμμα θα είναι της τάξης των 50 TWh στο διάστημα Αύγουστος 2022-Ιούλιος 2023. Από την ποσότητα αυτή, 26 TWh αφορούν την Ελλάδα και 24 TWh τη Βουλγαρία. Εξυπακούεται ότι προέχει ο εφοδιασμός της εγχώριας αγοράς κατά προτεραιότητα.
Τα μέτρα περιορισμού του ελλείμματος
Όπως είναι φυσικό, πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπιση του ελλείμματος έχουν τα φορτία LNG που ιδανικά θα μπορούσαν να το μειώσουν από τις 50 στις 38 TWh. Όμως, καθώς η περίοδος θα είναι δύσκολη και ο ανταγωνισμός μεγάλος, ο ΔΕΣΦΑ υιοθετεί ένα 75% των φορτίων που θα ρίξουν το έλλειμμα από τις 50 στις 22 TWh.
Εν συνεχεία, υπάρχει η αποθήκευση αερίου στην Ιταλία, όπου μέσα από συζητήσεις με την Stogi εξετάζονται δύο προϊόντα, ένα επίπεδης διαμόρφωσης και ένα διαμόρφωσης αιχμής με περισσότερες ποσότητες π.χ. τον Ιανουάριο και λιγότερες το Δεκέμβριο. Οι ιταλικές ποσότητες μπορούν να ρίξουν το έλλειμμα στις 20,5 TWh.
Ακολουθεί η μείωση των εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που θα μειώσουν το έλλειμμα στις 15 TWh.
Ένα ακόμη σημαντικό βήμα είναι η αλλαγή καυσίμου στις 5 μονάδες αερίου συνολικής ισχύος 1.800 MW. Αν αυτό γίνει για ικανό χρονικό διάστημα, π.χ. 10 μέρες το μήνα, τότε το έλλειμμα υποχωρεί στις 12,4 TWh.
Τελευταιο βήμα είναι να μειωθούν οι ποσότητες προς τη Βουλγαρία κάποιες ημέρες. Αν γίνει αυτό, τότε το έλλειμμα υποχωρεί στις 6 TWh, εκ των οποίων 1,2 TWh αφορούν την Ελλάδα.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr