Απόθεμα αερίου για τον χειμώνα από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας στις αποθήκες Βουλγαρίας και Ιταλίας – Στις δύο χώρες ήδη 200.000 Μεγαβατώρες energypress.gr

20 09 2022 | 07:33
Στις ράγες έχει μπει από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας η υλοποίηση της πρόβλεψης του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης της ΡΑΕ, για τη δημιουργία εμπορικού αποθέματος αέριου από εγχώριους προμηθευτές καυσίμου σε γειτονικές χώρες. Για τη δημιουργία του αποθέματος, η ΔΕΠΑ Εμπορίας αξιοποιεί τόσο την εγκατάσταση Chiren στη Βουλγαρία, όσο και υπόγεια αποθήκη αερίου στην Ιταλία. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει ήδη αποθηκεύσει στα δύο όμορα κράτη ποσότητα καυσίμου ίση με 200.000 Μεγαβατώρες, από τις 622.440 Μεγαβατώρες που θα πρέπει να ανέλθει το απόθεμά της, σύμφωνα με το Σχέδιο. Οι πρώτες ποσότητες αποθηκεύτηκαν στο Chiren, ενώ εδώ και περίπου 15 ημέρες η εταιρεία έχει ξεκινήσει να φυλάσσει αέριο και στην Ιταλία. 
Υπενθυμίζεται ότι, όπως και οι υπόλοιποι υπόχρεοι προμηθευτές, το απόθεμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για όλη την επικείμενη χειμερινή περίοδο, και πιο συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο του 2023. Το αποθηκευμένο αέριο προορίζεται να αποτελέσει «γραμμή άμυνας» για την επάρκεια εφοδιασμού της χώρας με καύσιμο, στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε διαταραχή στην παράδοση των προγραμματισμένων ποσοτήτων αερίου αγωγού από τη Μόσχα. Ωστόσο, ακόμα και αν δεν υλοποιηθεί το δυσμενές σενάριο διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου, οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στις εταιρείες και στην ελληνική αγορά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Η εν λόγω υποχρέωση αφορά εγχώριους προμηθευτές που έχουν άδεια χρήσης του ΕΣΦΑ και διέθεταν σύμβαση προμήθειας (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια) με ανάντη προμηθευτή για την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία. Όσες πάντως εταιρείες μερίδια έχουν μερίδια εισαγωγών μικρότερα ή ίσα του 1%, απαλλάσσονται από τη συγκεκριμένη προληπτική δράση. 
Καθώς η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει τα μεγαλύτερα μερίδια εισαγωγών στην εγχώρια αγορά, στην εταιρεία αντιστοιχεί και το μεγαλύτερο απόθεμα. Ακολουθεί η Mytilineos με δέσμευση αποθήκευσης 267.900 Μεγαβατώρων, και η Promitheas Gas με 137.940 Μεγαβατώρες. Σε μικρότερα επίπεδα κινούνται οι ποσότητες που πρέπει να αποθηκεύσουν οι καθετοποιημένοι ηλεκτροπαραγωγοί, καθώς στην Elpedison αντιστοιχεί ποσότητα 66.120 Μεγαβατώρων, στη ΔΕΗ 29.640 Μεγαβατώρων και στην ΗΡΩΝ 15.960 Μεγαβατώρων.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr