Προς αποκλιμάκωση τον Οκτώβριο οι υψηλές τιμές χονδρικής στην ελληνική αγορά λόγω TTF και Βουλγαρίας energypress.gr

21 09 2022 | 07:31
Η χώρα μας ήταν για αρκετές ημέρες το Σεπτέμβριο η ακριβότερη χώρα της Ευρώπης στη χονδρική τιμή του ηλεκτρισμού, όμως το φαινόμενο έχει εύκολη εξήγηση.
Όπως είναι γνωστό, στην Ελλάδα η τιμή του συμβολαίου αερίου TTF περνάει στη χονδρική τιμή μεταχρονολογημένα με ένα μήνα καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα επηρεάζεται το Σεπτέμβριο από τις πολύ υψηλές τιμές του TTF τον Αύγουστο, ενώ οι άλλες χώρες βλέπουν την πτώση του Σεπτεμβρίου να τις ωφελεί άμεσα.
To TTF πέρασε σχεδόν όλο τον Αύγουστο πάνω από τα 200 ευρώ/MWh και μετά τα μέσα εκείνου του μήνα κορυφώθηκε σταδιακα μέχρι τα 350 ευρώ με αποτέλεσμα να αυξηθεί η μέση τιμή στα 239 ευρώ/MWh.
Μέσα στις 20 πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή του TTF ήταν 213 ευρώ/MWh με ορατή την πιθανότητα να μειωθεί περαιτέρω, καθώς βρίσκεται πλέον σταθερά κοντά ή κάτω από τα 200 ευρώ. Κατ' επέκταση, είναι εξ ολοκλήρου πιθανή μια μέση τιμή Σεπτεμβρίου κοντά στα 200 ευρώ/MWh, δηλαδή περί τα 40 ευρώ χαμηλότερη από τον Αύγουστο.
Βεβαίως, η τιμή του αερίου είναι μονάχα ένα σκέλος της αγοράς, με το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών να αποτελεί επίσης μείζον θέμα που καθορίζει τις τιμές ηλεκτρισμού.
Κατά το μήνα που διανύουμε έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εισαγωγές της Ελλάδας και η διαθεσιμότητα ισχύος στη Βουλγαρία θεωρείται δεδομένη και για τον Οκτώβριο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι τιμές μεταξύ των δύο αγορών θα είναι τέτοιες τον επόμενο μήνα ώστε να συνεχιστούν οι εισαγωγές σε αντίστοιχα επίπεδα.
Αν οι εισαγωγές βουλγαρικού ρεύματος διατηρηθούν, τότε σε συνδυασμό με το φθηνότερο αέριο και ρύπους θα οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της χονδρικής τιμής στη χώρα μας.

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr