«Συγκρατημένες» οι προσδοκίες για ερευνητικές γεωτρήσεις στα ελληνικά κοιτάσματα - Τουλάχιστον 7 χρόνια για να ξεκινήσει η παραγωγή energypress.gr

14 11 2022 | 08:35
Το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει έμφαση στις έρευνες για φυσικό αέριο, δε σημαίνει αυτόματα ότι εντοπίστηκαν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα τα οποία θα μπουν σε λίγα χρόνια σε παραγωγή. 
Το αντίθετο μάλιστα, οι πιθανότητες να εντοπιστούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα παραμένουν μικρές, ενώ η ύπαρξη αποθεμάτων μπορεί να πιστοποιηθεί μόνο με έναν τρόπο, δηλαδή με τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων. 
Και στην Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ερευνητική γεώτρηση, με εξαίρεση το μικρό κοίτασμα του Κατακόλου.
Δηλαδή με απλά λόγια, τα νούμερα τα οποία ακούγονται για τα πιθανά κοιτάσματα στη χώρα μας, αποτελούν πιθανολόγηση με βάση στατιστικά μοντέλα. Αυτές οι πιθανολογήσεις μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν όταν διενεργηθούν οι απαραίτητες ερευνητικές γεωτρήσεις, οι οποίες αποτελούν το κρισιμότερο στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας. 
Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιθανότητες για μία ερευνητική γεώτρηση να είναι επιτυχημένη ποικίλλουν ανάλογα με το είδος των σεισμικών ερευνών που έχουν προηγηθεί και μπορεί να φτάσει κατ᾽ ανώτατο ποσοστό στο 25%. Δηλαδή μόνο μία στις 4 ερευνητικές γεωτρήσεις είναι επιτυχημένη. Αυτό το ποσοστό έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει στην Κύπρο, εκεί όπου πράγματι, η επιτυχία των γεωτρήσεων κινείται στατιστικά στο 25%. 
Πότε θα ξέρουμε
Σύμφωνα και με τον οδικό χάρτη των ερευνών στην Ελλάδα που εξέδωσε η ΕΔΕΥΕΠ, τρία είναι τα ορόσημα για την ανάπτυξη των δυνητικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας μας.
Το πρώτο είναι η εκτέλεση των σεισμικών ερευνών που διαρκεί περίπου 1 έως 2 χρόνια.
Το δεύτερο είναι η εκτέλεση διερευνητικών γεωτρήσεων που διαρκεί επίσης 2 χρόνια.
Το τρίτο είναι η έναρξη της εγχώριας παραγωγής και η δημιουργία εσόδων, που διαρκεί 2 έως 3 χρόνια.
Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, για να ξεκινήσει η εγχώρια παραγωγή και να υπάρξουν έσοδα για το ελληνικό δημόσιο θα απαιτηθούν τουλάχιστον 6 έως 7 χρόνια. Και αυτό προϋποθέτει ότι όλες οι διαδικασίες θα κινηθούν απρόσκοπτα, χωρίς εμπόδια, προσφυγές ή άλλου είδους καθυστερήσεις. 
Από τις 4 ενεργές παραχωρήσεις, η πιο προχωρημένη είναι η χερσαία παραχώρηση των Ιωάννινων, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να ξεκινήσει να παράγει φυσικό αέριο στα τέλη του 2025. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να λυθούν τα όποια εμπόδια και να διενεργηθεί η ερευνητική γεώτρηση το καλοκαίρι του 2023. Στα δύο μπλοκ του Ιονίου η παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει το νωρίτερο το 2028 ενώ στην Κρήτη, οι έρευνες θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι το 2029, προτού τα όποια πιθανά κοιτάσματα ξεκινήσουν να παράγουν φυσικό αέριο.
ΠΗΓΗ energypress.gr

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr