ΔΕΠΑ Εμπορίας: Όχι στα υφιστάμενα τιμολόγια για το LNG Truck Loading – Μη ανταγωνιστικά για τους χρήστες και την ανάπτυξη της υπηρεσίας energypress.gr

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Όχι στα υφιστάμενα τιμολόγια για το LNG Truck Loading – Επιβαρύνουν τους χρήστες και την ανάπτυξη της υπηρεσίας
22 03 2024 | 07:33
Την αντίθεσή της στην πρόταση του ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις της υπηρεσίας LNG Truck Loading για το 2024, διατύπωσε η ΔΕΠΑ Εμπορίας.
Όπως είχε γράψει πρόσφατα το energypress, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ, ο Διαχειριστής διατύπωσε ως πρόταση τη διατήρηση των τιμολογίων στα υφιστάμενα επίπεδα με πέρυσι, ήτοι στα 650 ευρώ ανά φορτίο.
 
Στο σκεπτικό του ο ΔΕΣΦΑ διευκρίνιζε ότι, ενδεχόμενη ανοδική μεταβολή στις χρεώσεις θα δημιουργούσε περαιτέρω εμπόδια στην ανάπτυξη της υπηρεσίας και πιθανή αστάθεια στην αγορά. Από την άλλη, θεωρεί ότι μια μείωση των τιμολογίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανάκτηση του κόστους της σχετικής επένδυσης.
Κατέληγε έτσι στην εκτίμηση, ότι το υφιστάμενο τιμολόγιο «θα δώσει σήμα σταθερότητας στην αγορά, δίνοντας αρχικά στους χρήστες τη δυνατότητα περαιτέρω δοκιμής της νέας υπηρεσίας και υποβοηθώντας στη συνέχεια την ανάπτυξη της αγοράς».
Εκφράζοντας τη διαφωνία της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ζητάει τη μείωση των χρεώσεων,  τονίζοντας ότι η υιοθέτηση της πρότασης του ΔΕΣΦΑ θα έχει ως αποτέλεσμα το «προσωρινό» τιμολόγιο LNG Truck Loading, να καταστεί μόνιμο.
Αναλυτικότερα, η εταιρεία επισημαίνει πως, η επιβάρυνση που θα υποστούν οι χρήστες -και η οποία θα μετακυλιστεί στους τελικούς καταναλωτές- επιφέρει δύο αρνητικές συνέπειες στην αγορά. Αφενός, επιδρά ανασταλτικά στην αύξηση της δέσμευσης slots, για την ανάπτυξη της εγκατάστασης, αφετέρου δε, δυσχεραίνει τη διείσδυση του LNG σε βιομηχανικούς και άλλους καταναλωτές, που είναι απομακρυσμένοι από τα δίκτυα και δύνανται με αυτό τον τρόπο να διαφοροποιήσουν την τροφοδοσία τους από την κατανάλωση περισσότερο ρυπογόνων καυσίμων.
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΠΑ, επικαλούμενη μάλιστα το ίδιο το σκεπτικό του Διαχειριστή, υποστηρίζει την ανάγκη το κόστος να διαμορφωθεί σε ανταγωνιστικότερα επίπεδα, έστω και σε προσωρινό επίπεδο.
Υπενθυμίζεται ότι, η υπηρεσία φόρτωσης φορτηγών LNG τέθηκε σε εμπορική λειτουργία τον περασμένο Νοέμβριο, αφού είχε προηγηθεί η δοκιμή καλής λειτουργίας την άνοιξη του 2023, με τη συμμετοχή των Blue Grid, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Motor Oil Hellas.
 
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, φορείς της αγοράς έχουν εκφράσει αυξημένο ενδιαφέρον για αύξηση χρονοθυρίδων το 2024, στην υποδομή που διατηρεί ο Διαχειριστής στη Ρεβυθούσα.
ΠΗΓΗ energypress.gr

  • :
  • :


πρόγνωση καιρού από το weather.gr